O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

מכבי כנות - מצגת פתיחה מחלקת נוער

1.079 visualizações

Publicada em

מחלקת הספורט של כפר הנוער כנות מציגה, תכנית עבודה לשנת הלימודים 2015- קבוצת הכדורגל של מכבי כנות

Publicada em: Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

מכבי כנות - מצגת פתיחה מחלקת נוער

 1. 1. ‫נוער‬ ‫מחלקת‬‫נוער‬ ‫מחלקת‬ ‫כנות‬ ‫מכבי‬‫כנות‬ ‫מכבי‬
 2. 2. ‫בפרט‬ ‫ובכדורגל‬ ‫בכלל‬ ‫בספורט‬ ‫מצוינות‬ ‫טיפוח‬ ‫וכאזרח‬ ‫אדם‬ ‫כבן‬ ‫השחקן‬ ‫של‬ ‫אישיותו‬ ‫בעיצוב‬ ‫שיסייעו‬ ‫ערכים‬ ‫הקניית‬ ‫פיזי‬ ‫חוסן‬ ‫לצד‬ ‫מנטלי‬ ‫חוסן‬ ‫טיפוח‬ ‫בזמנים‬ ‫ועמידה‬ ‫דייקנות‬ ,‫משמעת‬ ‫הרגלי‬ ‫ושיפור‬ ‫פיתוח‬ ‫הכדורגל‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועיותו‬ ‫את‬ ‫ישפר‬ ‫החניך‬ ‫משבר‬ ‫בזמן‬ ‫גם‬ ‫ראויה‬ ‫בצורה‬ ‫להתנהג‬ ‫ילמד‬ ‫החניך‬ ‫ההתאחדות‬ ‫של‬ ‫הליגה‬ ‫במסגרת‬ ‫פעילות‬ ‫קבוצות‬ ‫שתי‬ ‫הכדורגל‬ ‫במגרשי‬ ‫ביקור‬ ‫דרך‬ ‫הארץ‬ ‫הכרת‬ ‫ספורטיבי‬ ‫חיים‬ ‫לאורח‬ ‫חינוך‬ ‫על‬ ‫מטרת‬‫של‬ ‫הכללי‬ ‫תפקודו‬ ‫לשיפור‬ ‫מנוף‬ ‫יהווה‬ ‫כדורגל‬ : ‫הנוער‬ ‫בכפר‬ ‫החניך‬
 3. 3. ‫החניך‬ ‫את‬ ‫תנתב‬ ‫הכדורגל‬ ‫לקבוצות‬ ‫השתייכות‬ ‫ותפקוד‬ ‫ומשברים‬ ‫לחצים‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ , ‫להצלחה‬ ‫מקבוצה‬ ‫כחלק‬ ‫יחד‬ ‫של‬ ‫מיטבי‬ ‫הולמת‬ ‫מסגרת‬ ‫תהווה‬ ‫הכדורגל‬ ‫לקבוצות‬ ‫השתייכות‬ ‫חומרים‬ ‫משימוש‬ ‫להימנע‬ ‫אותו‬ ‫שתחנך‬ ‫לתלמיד‬ ‫לגוף‬ ‫המזיקים‬ ‫תשתית‬ ‫תהווה‬ ‫החניך‬ ‫של‬ ‫פיזית‬ ‫יכולת‬ ‫בניית‬ ‫משמעותי‬ ‫לגיוס‬ ‫או‬ ‫מובחרות‬ ‫ליחידות‬ ‫להתגייסותו‬ ‫לצה"ל‬ ‫הטובות‬ ‫בכיתות‬ ‫ילמדו‬ ‫כנות‬ ‫במכבי‬ ‫השחקנים‬ ‫ביותר‬ ‫החברתי‬ ‫ובתחום‬ ‫הלימודי‬ ‫בתחום‬ ‫להצלחה‬ ‫מנוף‬ ‫תהוונה‬ ‫הכדורגל‬ ‫קבוצות‬ ‫בכירה‬ ‫בקבוצה‬ ‫וישחק‬ ‫יתקבל‬ ‫כנות‬ ‫מכבי‬ ‫בוגר‬
 4. 4. ‫כנות‬ ‫מכבי‬ – ‫הכדורגל‬ ‫מועדון‬‫כנות‬ ‫מכבי‬ – ‫הכדורגל‬ ‫מועדון‬ ‫קבוצות‬ ‫עפ"י‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫מינוי‬‫קבוצות‬ ‫עפ"י‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫מינוי‬ ‫העבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫הטמעת‬‫העבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫הטמעת‬ ‫כישרונות‬ ‫מצוינות-לטיפוח‬ ‫קבוצת‬ ‫הקמת‬‫כישרונות‬ ‫מצוינות-לטיפוח‬ ‫קבוצת‬ ‫הקמת‬ ‫המשחקים‬ ‫עונת‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬ ‫ויעוץ‬ ‫ליווי‬‫המשחקים‬ ‫עונת‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬ ‫ויעוץ‬ ‫ליווי‬ ‫הכנסות‬ ‫כלכלית-הוצאות‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬‫הכנסות‬ ‫כלכלית-הוצאות‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ ‫השתלמויות‬‫השתלמויות‬ ‫הקמת‬‫הקמת‬33.‫ונוער‬ '‫ב‬ ‫נערים‬ ,'‫ג‬ ‫נערים‬ -‫קבוצות‬.‫ונוער‬ '‫ב‬ ‫נערים‬ ,'‫ג‬ ‫נערים‬ -‫קבוצות‬ ‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫עם‬ ‫צמוד‬ ‫קשר‬‫לכדורגל‬ ‫ההתאחדות‬ ‫עם‬ ‫צמוד‬ ‫קשר‬ .‫הכיתה‬ ‫ומחנכי‬ ‫הפנימייה‬ ‫מדריכי‬ ‫עם‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬.‫הכיתה‬ ‫ומחנכי‬ ‫הפנימייה‬ ‫מדריכי‬ ‫עם‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬ .‫ספציפיים‬ ‫תלמידים‬ ‫לשיפור‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬.‫ספציפיים‬ ‫תלמידים‬ ‫לשיפור‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ .‫ופנים‬ ‫חוץ‬ ‫הרצאות‬.‫ופנים‬ ‫חוץ‬ ‫הרצאות‬ .‫התזונה‬ ‫איכות‬ ‫שיפור‬.‫התזונה‬ ‫איכות‬ ‫שיפור‬ .‫האימונים‬ ‫תוכנית‬ ‫עם‬ ‫כוח‬ ‫בחדר‬ ‫עבודה‬ ‫שילוב‬.‫האימונים‬ ‫תוכנית‬ ‫עם‬ ‫כוח‬ ‫בחדר‬ ‫עבודה‬ ‫שילוב‬ .‫ולקהילה‬ ‫לחברה‬ ‫תרומה‬ ‫של‬ ‫נושא‬ ‫שילוב‬.‫ולקהילה‬ ‫לחברה‬ ‫תרומה‬ ‫של‬ ‫נושא‬ ‫שילוב‬ .‫ת"א‬ ‫מכבי‬ ‫ושל‬ ‫הנבחרת‬ ‫של‬ ‫למשחקים‬ ‫יציאה‬.‫ת"א‬ ‫מכבי‬ ‫ושל‬ ‫הנבחרת‬ ‫של‬ ‫למשחקים‬ ‫יציאה‬ .‫האימון‬ ‫במערך‬ ‫שישתלבו‬ ‫כדי‬ ,‫מדריכים‬ ‫בקורסי‬ '‫יא‬ ‫תלמידי‬ ‫הכשרת‬.‫האימון‬ ‫במערך‬ ‫שישתלבו‬ ‫כדי‬ ,‫מדריכים‬ ‫בקורסי‬ '‫יא‬ ‫תלמידי‬ ‫הכשרת‬ .‫הציוד‬ ‫ואיחסון‬ ‫המתקנים‬ , ‫הציוד‬ ‫שיפור‬.‫הציוד‬ ‫ואיחסון‬ ‫המתקנים‬ , ‫הציוד‬ ‫שיפור‬ .‫קבוע‬ ‫צלם‬ ‫ע"י‬ ‫בוידיאו‬ ‫המשחקים‬ ‫צילום‬.‫קבוע‬ ‫צלם‬ ‫ע"י‬ ‫בוידיאו‬ ‫המשחקים‬ ‫צילום‬ .‫המועדון‬ ‫מצוות‬ ‫אינטגרלי‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫חובש‬.‫המועדון‬ ‫מצוות‬ ‫אינטגרלי‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫חובש‬
 5. 5. ‫מקצועית‬ ‫בנייה‬‫מקצועית‬ ‫בנייה‬ ‫גורמי‬ ‫לפי‬ ‫השחקן‬ ‫יכולות‬ ‫וקידום‬ ‫טיפוח‬‫גורמי‬ ‫לפי‬ ‫השחקן‬ ‫יכולות‬ ‫וקידום‬ ‫טיפוח‬ ‫ההישג‬‫ההישג‬ ‫טקטי‬ ‫טכני‬ ‫מנטאלי‬ ‫גופני‬
 6. 6. ‫בכדור‬ ‫שליטה‬ ‫נגיחה‬ ‫עצירה‬ ‫הטעיות‬ +‫כדרור‬ ‫בעיטה‬ ‫מסירה‬ ‫הכדורגל‬ ‫ביסודות‬ ‫השקעה‬‫הכדורגל‬ ‫ביסודות‬ ‫השקעה‬
 7. 7. ? ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫איך‬? ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫איך‬ ‫פרופיל‬ ‫לפי‬ ‫טכנית‬ ‫מבחינה‬ ‫השחקן‬ ‫יכולות‬ ‫שיפור‬‫פרופיל‬ ‫לפי‬ ‫טכנית‬ ‫מבחינה‬ ‫השחקן‬ ‫יכולות‬ ‫שיפור‬ (‫חיצונית‬ ‫בחברה‬ ‫)מבדקים‬ ‫בעיות‬ ‫ולפי‬ ‫שחקן‬(‫חיצונית‬ ‫בחברה‬ ‫)מבדקים‬ ‫בעיות‬ ‫ולפי‬ ‫שחקן‬ :‫תפקיד‬ ‫לפי‬ ‫הטכנית‬ ‫היכולת‬ ‫שיפור‬:‫תפקיד‬ ‫לפי‬ ‫הטכנית‬ ‫היכולת‬ ‫שיפור‬ ‫המגן‬ ‫אימון‬‫המגן‬ ‫אימון‬ ‫הבלם‬ ‫אימון‬‫הבלם‬ ‫אימון‬ ‫הקשר‬ ‫אימון‬‫הקשר‬ ‫אימון‬ ‫החלוץ‬ ‫אימון‬‫החלוץ‬ ‫אימון‬ ‫השוער‬ ‫אימון‬‫השוער‬ ‫אימון‬
 8. 8. -‫כוללת‬ ‫אימונים‬ ‫תוכנית‬-‫כוללת‬ ‫אימונים‬ ‫תוכנית‬ ‫טקטיקה‬‫טקטיקה‬ ‫טכניקה‬‫טכניקה‬ ‫גופני‬ ‫כושר‬‫גופני‬ ‫כושר‬ ‫פסיכולוגיה‬‫פסיכולוגיה‬ ‫משחק‬ ‫מערכי‬‫משחק‬ ‫מערכי‬ ‫מיומנויות‬ ‫שיפור‬‫מיומנויות‬ ‫שיפור‬ ‫בקבוצות‬ ‫עבודה‬‫בקבוצות‬ ‫עבודה‬ ‫תפקידים‬ ‫לפי‬ ‫אימון‬‫תפקידים‬ ‫לפי‬ ‫אימון‬ ‫משחק‬ ‫מערכי‬ ‫לפי‬ ‫אימון‬‫משחק‬ ‫מערכי‬ ‫לפי‬ ‫אימון‬ ‫שוערים‬ ‫אימון‬‫שוערים‬ ‫אימון‬ ‫מחלה/פציעה‬ ‫אחרי‬ ‫שחקנים‬ ‫אימון‬‫מחלה/פציעה‬ ‫אחרי‬ ‫שחקנים‬ ‫אימון‬
 9. 9. ‫ומשחק‬ ‫אימון‬ ‫לפני‬ ‫חימום‬‫ומשחק‬ ‫אימון‬ ‫לפני‬ ‫חימום‬
 10. 10. ‫שחקן‬ ‫מעקב‬ ‫דף‬‫שחקן‬ ‫מעקב‬ ‫דף‬ _________‫קבוצה‬ _____________‫השחקן‬ ‫שם‬ ‫כנות‬ ‫–מכבי‬ ‫שחקן‬ ‫כרטיס‬ ‫פיזיות‬ ‫יכולות‬ ‫מנטאליות‬ ‫יכולות‬ ‫טכניות‬ ‫יכולות‬ ‫נוכחי‬ ‫ציון‬ ‫קודם‬ ‫ציון‬ ‫תכונה‬ ‫נוכחי‬ ‫ציון‬ ‫קודם‬ ‫ציון‬ ‫תכונה‬ ‫נוכחי‬ ‫ציון‬ ‫קודם‬ ‫ציון‬ ‫תכונה‬ ‫תאוצה‬ ‫אגרסיביות‬ ‫חופשיות‬ ‫בעיטות‬ ‫זריזות‬ ‫רוח‬ ‫קור‬ ‫קרנות‬ ‫מהירות‬ ‫ריכוז‬ ‫הגבהות‬ ‫ניתור‬ ‫משחק‬ ‫ראיית‬ ‫כדרור‬ ‫קואורדינציה‬ ‫יצירתיות‬ ‫סיומת‬ ‫גופני‬ ‫כושר‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫כדור‬ ‫עצירת‬ ‫פיזי‬ ‫כוח‬ ‫נחישות‬ ‫ראש‬ ‫משחק‬ ‫השפעה‬ ‫ממרחק‬ ‫בעיטות‬ ‫תעוזה‬ ‫חוץ‬ ‫הוצאות‬ ‫כדור‬ ‫ללא‬ ‫תנועה‬ ‫מסירה‬ ‫מיקום‬ ‫פנדלים‬ ‫קבוצתי‬ ‫משחק‬ ‫שמירה‬ ‫עבודה‬ ‫מוסר‬ ‫תיקול‬ ‫טכניקה‬ ‫בנגיעה‬ ‫משחק‬ ‫חלשה‬ ‫רגל‬
 11. 11. ‫תנועתיות‬ ‫גמישות‬ ‫מהירות‬ ‫כוח‬ ‫קואורדינציה‬ ‫המרכיבים‬ ‫הגופניים‬ ‫–עיצבי‬ ‫תיאום‬ ‫שרירי)קואורדינצי‬ (‫ה‬ ‫סבולת‬ ‫הגופני‬ ‫הגורם‬‫הגופני‬ ‫הגורם‬
 12. 12. ? ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫איך‬? ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫איך‬ ‫פרופיל‬ ‫לפי‬ ‫גופנית‬ ‫מבחינה‬ ‫השחקן‬ ‫יכולות‬ ‫שיפור‬‫פרופיל‬ ‫לפי‬ ‫גופנית‬ ‫מבחינה‬ ‫השחקן‬ ‫יכולות‬ ‫שיפור‬ (‫)מבדק‬ ‫בעיות‬ ‫ולפי‬ ‫שחקן‬(‫)מבדק‬ ‫בעיות‬ ‫ולפי‬ ‫שחקן‬ ‫תפקיד‬ ‫דרישות‬ ‫לפי‬ ‫הגופנית‬ ‫היכולת‬ ‫שיפור‬‫תפקיד‬ ‫דרישות‬ ‫לפי‬ ‫הגופנית‬ ‫היכולת‬ ‫שיפור‬ (‫,בלם‬ ‫)קשר‬(‫,בלם‬ ‫)קשר‬ ‫ושיקום‬ ‫מניעה‬ ‫אימוני‬‫ושיקום‬ ‫מניעה‬ ‫אימוני‬
 13. 13. ??? ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫איך‬??? ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫איך‬ ‫התרגיל‬ ‫או‬ ‫המשחק‬ ‫עקרונות‬ ‫להבנת‬ ‫הרגלים‬ ‫הקניית‬‫התרגיל‬ ‫או‬ ‫המשחק‬ ‫עקרונות‬ ‫להבנת‬ ‫הרגלים‬ ‫הקניית‬ ‫לאחר‬ (‫פנימי)שחקן‬ ‫ולימוד‬ (‫חיצוני)מאמן‬ ‫לימוד‬‫לאחר‬ (‫פנימי)שחקן‬ ‫ולימוד‬ (‫חיצוני)מאמן‬ ‫לימוד‬ ‫טעוית‬‫טעוית‬ ‫החשיבה‬ ‫שלבי‬ ‫לשיפור‬ ‫ומשחקונים‬ ‫תרגולים‬ ‫יצרת‬‫החשיבה‬ ‫שלבי‬ ‫לשיפור‬ ‫ומשחקונים‬ ‫תרגולים‬ ‫יצרת‬ ‫וידאו‬ ‫קטעי‬ ‫דרך‬ ‫ויזואלית‬ ‫למידה‬‫וידאו‬ ‫קטעי‬ ‫דרך‬ ‫ויזואלית‬ ‫למידה‬
 14. 14. ‫בצד‬ ‫אישיות‬ ‫מטרות‬ ‫והצבת‬ ‫אישיות‬ ‫שיחות‬‫בצד‬ ‫אישיות‬ ‫מטרות‬ ‫והצבת‬ ‫אישיות‬ ‫שיחות‬ ‫והמקצועי‬ ‫המנטאלי‬‫והמקצועי‬ ‫המנטאלי‬ ‫המאמן‬ ‫עם‬ ‫שיחות‬‫המאמן‬ ‫עם‬ ‫שיחות‬ ‫שיטתי‬ ‫כתהליך‬ ‫לשחקנים‬ ‫פנימית‬ ‫מוטיבציה‬ ‫יצירת‬‫שיטתי‬ ‫כתהליך‬ ‫לשחקנים‬ ‫פנימית‬ ‫מוטיבציה‬ ‫יצירת‬ ‫ובמשחק‬ ‫באימון‬‫ובמשחק‬ ‫באימון‬ ‫)ביטחון‬ ‫ובמשחק‬ ‫באימון‬ ‫המנטאלי‬ ‫החוסן‬ ‫שיפור‬‫)ביטחון‬ ‫ובמשחק‬ ‫באימון‬ ‫המנטאלי‬ ‫החוסן‬ ‫שיפור‬ (‫חיובית‬ ‫גישה‬ ,‫עצמי‬(‫חיובית‬ ‫גישה‬ ,‫עצמי‬ ‫המנטאלי‬ ‫הגורם‬‫המנטאלי‬ ‫הגורם‬
 15. 15. ‫ההוגן‬ ‫המשחק‬ ‫עקרונות‬‫ההוגן‬ ‫המשחק‬ ‫עקרונות‬ ‫הוגן‬ ‫משחק‬ ‫שחק‬‫הוגן‬ ‫משחק‬ ‫שחק‬ .‫בכבוד‬ ‫להפסיד‬ ‫ודע‬ ‫לנצח‬ ‫כדי‬ ‫שחק‬.‫בכבוד‬ ‫להפסיד‬ ‫ודע‬ ‫לנצח‬ ‫כדי‬ ‫שחק‬ .‫והצופה‬ ‫השופט‬ ,‫היריב‬ ‫את‬ ‫כבד‬.‫והצופה‬ ‫השופט‬ ,‫היריב‬ ‫את‬ ‫כבד‬ . ‫לקהילה‬ ‫תרום‬. ‫לקהילה‬ ‫תרום‬ .‫המשחק‬ ‫חוקי‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫הקפד‬.‫המשחק‬ ‫חוקי‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫הקפד‬ .‫ופיזית‬ ‫מילולית‬ - "‫לאלימות‬ ‫"לא‬.‫ופיזית‬ ‫מילולית‬ - "‫לאלימות‬ ‫"לא‬ .‫ספורטיביים‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫על‬ ‫שמירה‬.‫ספורטיביים‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫על‬ ‫שמירה‬
 16. 16. ‫ונצליח‬ ‫נעשה‬ ‫ביחד‬

×