O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Caractarísticas do Guión Multimedia

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Caractarísticas do Guión Multimedia

 1. 1. Características do guión multimedia
 2. 2. Un guión multimedia sempre ten que ter os seguintes elementos <ul><li>Unha idea </li></ul><ul><li>Un motor de acción </li></ul><ul><li>Un organigrama </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Unha idea </li></ul>Non se dá o primiero paso para un producto ata que teñamos unha idea sólida e completa Definicións Juana Macías: A idea á un concepto abstracto. Non ten que ver coa orixe do guión, senón co que realmente interesa contar ou reflectir na historia que imos contar.
 4. 4. <ul><li>Unha idea </li></ul>Definicións García Jiménez: A idea é o concepto que sirve de fondo e de contido mental á historia, na medida na que toda historia narrativa é unha abstracción. É o concepto que subxace na mensaxe.
 5. 5. <ul><li>Unha idea </li></ul><ul><li>A idea, polo tanto, ten que resolver as preguntas fundamentais dunha historia: </li></ul><ul><li>¿Que quero contar? </li></ul><ul><li>¿Con que ollos ten que verse? </li></ul><ul><li>¿Que quero transmitir? </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Unha idea </li></ul>Pero isto non implica que haxa que resolver de inmediato os acontecementos concretos. Iso faise no argumento e nas tramas.
 7. 7. <ul><li>Unha idea. O exemplo </li></ul>Nos anos 40, os nazis eran malvados e o peor enemigo contra o que había que loitar. Era necesario descubrir os grandes secretos da humanidade antes ca eles, a calquera precio.
 8. 8. 2. Motor da acción <ul><li>Una acción ten sempre que ter un motor. Este motor plásmase de varios xeitos </li></ul><ul><li>Estructura de tres actos </li></ul><ul><li>Estructura de cinco actos </li></ul><ul><li>Modelo Eugene Vale </li></ul><ul><li>Paradigma de Syd Field e puntos de xiro de Linda Seger </li></ul>
 9. 9. 2. Motor da acción Estructura en tres actos É o que máis adiante, dentro da creación de argumentos, chamaremos estructura clásica. Fundaméntase na traxedia griega que se estructuraba en
 10. 10. 2. Motor da acción Exposición – peripecia – catástrofe JO – HAÏ – KIU Plantexamento – nó – desenvolvemento Preparación – desenvolvemento – estalido
 11. 11. 2. Motor da acción Exposición – peripecia – catástrofe JO – HAÏ – KIU Plantexamento – nó – desenvolvemento Preparación – desenvolvemento – estalido
 12. 12. 2. Motor da acción Exposición – peripecia – catástrofe JO – HAÏ – KIU Preparación – desenvolvemento – estalido
 13. 13. 2. Motor da acción Exposición – peripecia – catástrofe JO – HAÏ – KIU Preparación – desenvolvemento – estalido Prantexamento – nó – desenlace
 14. 14. 2. Motor da acción Estructura en cinco actos É unha variación que xa fixo Horacio despois de que Aristóteles definira a estructura en tres actos. A estructura é: Prólogo – Prótasis – Epítasis – Catástasis - Catástrofe
 15. 15. 2. Motor da acción Estructura en cinco actos É unha variación que xa fixo Horacio despois de que Aristóteles definira a estructura en tres actos. A estructura é: Prólogo – Prótasis – Epítasis – Catástasis - Catástrofe
 16. 16. 2. Motor da acción Modelo Eugene Vale Vale propón dous criterios para construir e “animar” unha acción - O obxectivo do protagonista da historia - Alteración que supón a busca deste obxectivo ou conflicto dramático
 17. 17. 2. Motor da acción. Modelo Eugene Vale Estructura segundo o obxectivo do protagonista Motivo. Causas Intención. Accións que desenvolven os protagonistas Obxectivo. Obxectivo acadado
 18. 18. 2. Motor da acción. Modelo Eugene Vale Estructura segundo o conflicto dramático Estado inicial. Situación inicial sen conflictos ou conflictos constantes Alteración. Algo interrumpe o estado inicial Loita. É o conflicto. É onde se desenvolven todos os protagonistas Axuste. Conclúe a acción , pero non implica volver ó estado inicial. É a evolución
 19. 19. 2. Motor da acción Paradigma de Syd Field Cara o 1975 creou a súa teoría dos tres actos que se basea nos tres actos clasicos A acción sopórtase sobre dous momentos críticos que se chaman plot points.
 20. 20. 2. Motor da acción. Paradigma de Syd Field O primeiro complica a acción, facéndoa máis intensa O segundo volca a acción cara a súa resolución É un paradigma que resulta de grande utilidade para concretar a estructura mínima dunha trama
 21. 21. 2. Motor da acción. Paradigma de Syd Field
 22. 22. 2. Motor da acción. Paradigma de Syd Field Linda Seger define estes plot points como puntos de xiro. Di que estes xiros non só articulan o guión en inflexións na historia Trátase de dous sucesos que necesariamente alonxan ó protagonista do seu obxectivo e elevan o risco de todo o seu obxectivo Os puntos de xiro de Linda Seger
 23. 23. 2. Motor da acción. Paradigma de Syd Field Inclúe dous elementos máis no paradigma de Syd Field O detonante. Momento exacto onde comeza a acción O clímax. Suceso máis importante. Maior intensidade emocional Os puntos de xiro de Linda Seger
 24. 24. 2. Motor da acción. Puntos de xiro de Seger
 25. 25. 3. Organigrama É preciso definir e organizar os elementos que conforman unha narración Trátase de responder á pregunta ¿Por onde empezo?
 26. 26. 3. Organigrama Idea O argumento A bíblia (Definición das personaxes) As tramas A construcción de secuencias A escaleta
 27. 27. Moitas gracias

×