O GALEGO E O PORTUGUÉSSON IRMÁS XEMELGAS
De feito as diferenzas son moitas veces deaparencia: O til de nasalidade ou m, en vez de –n: irmâ outambém. Letra q nas ...
O GALEGO E O CASTELÁN SONLINGUAS IRMÁS
No galego moderno, cando non hai distinción fonolóxica entredúas grafías distintas, téndese á distinción gráfica conforme ...
GALEGO CASTELÁNautomóbil <automobilem automóbilvoda< vota bodavarrer<varrere barrervulto <vultum bultoabogado<advocatum ab...
GALEGO LATÍN CASTELÁNboa bonam buenacha planam llanala lanam lanavoar volare volarceo caelum cieloirmán germanum hermanoir...
GALEGO LATÍN CASTELÁNhóspede hospitem huéspedrede retem redsaúde salutem salud
GALEGO LATÍN CASTELÁNnoite noctem nochetroita tructam truchaloita luctam luchafroita fructam frutacoiro corium cueroloito ...
GALEGO LATÍN CASTELÁNtouro taurum torooutro alterum otrosouto saltum sotofouce falcem hoz
GALEGO LATÍN CASTELÁNovo ovum huevopedra petram piedrafonte fontem fuentenovo novum nuevopé pedem pieneve nevem nieve
GALEGO LATÍN CASTELÁNcabalo caballum caballoano annum añosono somnum sueñogalego gallaecum gallego
GALEGO LATÍN CASTELÁNfillo filium hijoxear gelare helarxaneiro ianuarium enerochumbo plumbum plomo
E algo moi curioso, o galego mantén o doble valorda preposición in (a con acusativo e en conablativo):Vai en Lugo vai a Lugo
E xa abonda.Como dicían os romanos,“Esto brevis et placebis”.
Presentación día da nai do latín blog
Presentación día da nai do latín blog
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Presentación día da nai do latín blog

1.119 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Presentación día da nai do latín blog

 1. 1. O GALEGO E O PORTUGUÉSSON IRMÁS XEMELGAS
 2. 2. De feito as diferenzas son moitas veces deaparencia: O til de nasalidade ou m, en vez de –n: irmâ outambém. Letra q nas secuencias cua, cue e cuo: qualidade.O xe emprégase xeralmente só despois deditongo: peixe; nos outros contextos emprégase gou j: jogar. Ten as grafías lh ou nh en vez de ll ou ñ.O v é máis frecuente no portugués, así o morfemado imperfecto, falava. As letras c e z do galego correspóndense co c(perante e, i), Ç (perante a, o, u) e z, sendo asdúas primeiras máis frecuentes: preço, porexemplo.
 3. 3. O GALEGO E O CASTELÁN SONLINGUAS IRMÁS
 4. 4. No galego moderno, cando non hai distinción fonolóxica entredúas grafías distintas, téndese á distinción gráfica conforme áetimoloxía, pero en castelán non. Iso explica as seguintesdiferenzas:En latín as letras v e b representaban dous fonemas diferentes.Os hispanos parece que nunca os diferenciamos.
 5. 5. GALEGO CASTELÁNautomóbil <automobilem automóbilvoda< vota bodavarrer<varrere barrervulto <vultum bultoabogado<advocatum abogadocovarde <covardem cobardeombro <umerum hombroovo<ovum huevoorfo<orfum huérfanoESPAÑA<HISPANIAM ESPAÑAÉ UNHAEXCEPCIÓN
 6. 6. GALEGO LATÍN CASTELÁNboa bonam buenacha planam llanala lanam lanavoar volare volarceo caelum cieloirmán germanum hermanoirmá germanam hermana
 7. 7. GALEGO LATÍN CASTELÁNhóspede hospitem huéspedrede retem redsaúde salutem salud
 8. 8. GALEGO LATÍN CASTELÁNnoite noctem nochetroita tructam truchaloita luctam luchafroita fructam frutacoiro corium cueroloito augurium augurio
 9. 9. GALEGO LATÍN CASTELÁNtouro taurum torooutro alterum otrosouto saltum sotofouce falcem hoz
 10. 10. GALEGO LATÍN CASTELÁNovo ovum huevopedra petram piedrafonte fontem fuentenovo novum nuevopé pedem pieneve nevem nieve
 11. 11. GALEGO LATÍN CASTELÁNcabalo caballum caballoano annum añosono somnum sueñogalego gallaecum gallego
 12. 12. GALEGO LATÍN CASTELÁNfillo filium hijoxear gelare helarxaneiro ianuarium enerochumbo plumbum plomo
 13. 13. E algo moi curioso, o galego mantén o doble valorda preposición in (a con acusativo e en conablativo):Vai en Lugo vai a Lugo
 14. 14. E xa abonda.Como dicían os romanos,“Esto brevis et placebis”.

×