Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Tm orgànic x ximo juan

 1. Malalt psiquiàtric que aparenta organicitat o malalt mèdic amb patologia psiquiàtrica Cal no deixar de diagnosticar una sindrome cerebral orgànica o una malaltia mèdica amb clínica psiquiàtrica davant un malalt psiquiàtric. Els malalts psiquiàtriques també pateixen malalties mèdiques orgàniques Cal no oblidar la comorbilitat i la patología dual davant un malalt aparentment psiquiàtric
 2. Sindrome cerebral orgànic • SINDROMES GLOBALS • DELIRIUM • DEMÈNCIA • SINDROMES ESPECÍFICS • AMNÉSIC • AFECTIU ORGÀNIC • DELIRANT ORGÀNIC • T.PERSONALITAT ORGÀNIC
 3. Diagnòstic de sospita Simptomes • Sdr. Amnèsic • Sdr. Afectiu • Sdr. Delirant • T.Personalitat Signes • No antecedents personals o familiars • Alt.nivel de consciència • Focalitat neurológica • Alucinacions visuals,olfatives i gustatives • Alteració marxa • Sdr. Cortical i/o subcortical • Alt.personalitat
 4. Sindrome cerebral orgànic • SINDROMES GLOBALS • DELIRIUM • DEMÈNCIA: • CORTICAL: AlzheimerAfasia,aprasia,agnosia,acalculia • SUBCORTICAL: DCLEWY,FRONTOTEMPORAL,PARKINSON, MALALTIA DE WILSON,ENCEFALOPATIA WERNIKE ,COREA DE HUGTINTON • AXIAL • ENCEFALOPATIA HERPÈTICA HIDROCEFALIANORMOTENSIVA • SINDROMES ESPECÍFICS • AMNÉSIC: • AMNÈSIES REVERSIBLES(TEC,TCE,DEP)- IRREVERSIBLES • ANSIETAT PAROXÍTISTICA ORGÀNICA • AFECTIU ORGÀNIC • DELIRANT ORGÀNIC • T.PERSONALITAT ORGÀNIC
 5. • DELIRIUM • D' INICI AGUT i PROGRESSIÓ RÀPIDA • Agut • Nivell de conciencia alterat • Alucinacions o ilusions • DEMÈNCIA SCO DE PROGRESSIÓ LENTA • Insidiós • Normal
 6. • DELIRIUM • D' INICI AGUT i PROGRESSIÓ RÀPIDA • Agut • Nivell de conciencia alterat • Alucinacions o ilusions • DEMÈNCIA SCO DE PROGRESSIÓ LENTA • Insidiós • Normal
 7. DEMÈNCIA PRIMÀRIA .sindromes globals ● MALALTIA ALZHEIMER 1ª : Amnèsia precóç,afasia,agnosia i apraxia ● DEMÈNCIA PER COSOS DE LEWY 2ª : ● Alucinacions visuals ,alt.moviments,parkinsonisme i curs fluctuant ● D.FRONTOTEMPORAL: ● Pèrdua de fluidesa en la parla i alteració conductal
 8. DEMÈNCIES SECUNDÀRIES VS DEGENERATIVA VASCULAR ● VASCULAR: Inici brus amb deteriorament graonat més focalitat neurològica i FRCV ● PARKINSON,HUNTINGTON,WILSON,ESCLEROSI MÚLTIPLE ● ENCEFALOPATIA WERNICKE -KORSAKOFF ● TCE: Demència pugilística ● INFECCIOSES: HIV,Lúes,encefalitis por herpessimple ● TUMORALS: Creximent ràpid o lent o fosa posterior ● MIXTA DEGENERATIVAVASCULAR
 9. DEMÈNCIES SECUNDÀRIES ● PARKINSON,HUTINGNTON,WILSON,ESCLEROSI MÚLTIPLE ● VASCULAR. DEMÈNCIA MULTIINFART,ESTAT LACUNAR,MALALTIA DE BUNSWANGER ● ENCEFALOPATIA WERNICKE -KORSAKOFF ● TCE,DEMÈNCIA ALCOHÒLICA,DÈFICIT VITAMINES Hematomasubdural crònic,demència pugilística ● INFECCIOSES: Complexe demència SIDA ,encefalopatia herpètica ● TUMORALS: Creximent ràpid o lent o fosa posterior ● HIDROCEFALIA NORMOTENSIVA
 10. Malalties amb clínica neuropsiquiàtrica ● ● ENDOCRÍ. Tiroides hipo-hiper,Paratiroides hipo-hiper ,Suprarrenals:Cushing -Adisson ● METABÒLIQUES .Encefalopaties:Hipóxica,urémica,hepática,hiponatèmica,acidòtica,hipo glucèmica ● VITAMINES B1(tiamina) encefalopatía de Wernicke-Korsakoff,àc.nicotínic (pelagra: dermatitis ,diarrea i demència), anèmia perniciosa per déficit B12 ● VASCULITIS: LES,PAN, ● REUMÀTIQUES: A.reumatoide,arteritis de la temporal ●
 11. SINDROME CEREBRAL ORGÀNIC ¿Cóm pot manifestar-se? ● ANSIETAT PAROXÍSTICA ● TRASTORN D' ANSIETAT ● SINDROME DEPRESSIVA ● SINDROME MANIFORME ,HIPOMANIA O MANIA ● TRASTORN DE LA PERSONALITAT: SDR.APÀTIC,DESHINIBIT,LÀBIL o PAROXÍSTIC ● SINTOMATOLOGIA PSICÒTICA O DELIRANT ● SINDROME COGNITIUCONDUCTUAL ● SINDROME CONFUSIONAL O DELIRIUM
 12. Amnèsia psicógena- Amnèsia orgànica AMNÈSIA GLOBAL TRANSITÒRIA TCE REPETITS INICI SUBAGUT I DURACIÓ 2-5 DIES IDENTITAD CONSERVADA. EDAT 60-70 ANYS DISFÒRIC O PREOCUPAT AMNÈSIA SELECTIVA ESTRÉS IDENTIDAD ALTERADA/ EDAT 20-40 ANYS BELLE INDIFERENCE
 13. Proves complementàries ● Proves bàsiques: Hemograma,bioquímica i orina ,Ca,Na,K,perfil renal,perfil hepàtic,T3,T4,TSH, nivells de B12 i àc.fòlic,serologia luética,serología VIH ● Proves opcionals: Altres serologies, tòxics en sang i orina,anàlisi LCR ● La TAC i la RM poden mostrar atrofia del lóbul temporal,el hipocamp i l’ amígdala en la malaltia d’ Alzheimer, lesions ocupants d’ espai,patología vascular i patología dela sustancia blanca com en l’ esclerosi múltiple. ● Tècniques funcionals com SPECT i la PET poden mostrar: Dèficits parietals i temporals bilaterals en la malaltia Alzheimer,dèficits parietals en la malaltia de Parkinson amb demència, dèficitis focals,asimètrics,corticals o subcorticals en la demència vascular,hipoperfusió del lóbul fronatl i regions temporals anteriors en les demències dellóbul frontal

Notas do Editor

 1. <número>
 2. <número>
 3. <número>
 4. <número>
 5. <número>
 6. <número>
 7. <número>
 8. <número>
 9. <número>
 10. <número>
 11. <número>
Anúncio