O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Presentacio cb primària

Presentació competència matemàtica a primària a partir d'una presentació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 • Seja o primeiro a comentar

Presentacio cb primària

 1. 1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT MATEMÀTICIDENTIFICACIÓ I DESPLEGAMENT A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 06 de febrer de 2013
 2. 2. MARC DE REFERÈNCIA • Objectius educatius establerts per la Unió europea en el marc de l’Estratègia Europa 2020. Dins d’aquests objectius europeus s’inclou que, en l’horitzó 2020, el percentatge d’alumnes de 15 anys amb baix rendiment en competències bàsiques   en lectura, matemàtiques i ciències hauria de ser inferior al 15%. • El Departament d’Ensenyament ha realitzat diverses avaluacions externes (avaluacions diagnòstiques, proves PISA, etc.) i ha portat a terme avaluacions a tot l’alumnat de 6è de primària i de 4t curs d’ESO per determinar el grau d’assoliment de l’alumnat en competències bàsiques • Article 97 de la LEC (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació): Els centres exerceixen l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i en poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació.
 3. 3. MARC DE REFERÈNCIA • Objectius educatius establerts per la Unió europea en el marc de l’Estratègia Europa 2020. Dins d’aquests objectius europeus s’inclou que, en l’horitzó 2020, el percentatge d’alumnes de 15 anys amb baix rendiment en competències bàsiques   en lectura, matemàtiques i ciències hauria de ser inferior al 15%. • El Departament d’Ensenyament ha realitzat diverses avaluacions externes (avaluacions diagnòstiques, proves PISA, etc.) i ha portat a terme avaluacions a tot l’alumnat de 6è de primària i de 4t curs d’ESO per determinar el grau d’assoliment de l’alumnat en competències bàsiques • Article 97 de la LEC (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació): Els centres exerceixen l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i en poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació. Desplegament i concreció de les competències associades a les diferents matèries del currículum
 4. 4. MARC DE REFERÈNCIA • Objectius educatius establerts per la Unió europea en el marc de l’Estratègia Europa 2020. Dins d’aquests objectius europeus s’inclou que, en l’horitzó 2020, el percentatge d’alumnes de 15 anys amb baix rendiment en competències bàsiques   en lectura, matemàtiques i ciències hauria de ser inferior al 15%. • El Departament d’Ensenyament ha realitzat diverses avaluacions externes (avaluacions diagnòstiques, proves PISA, etc.) i ha portat a terme avaluacions a tot l’alumnat de 6è de primària i de 4t curs d’ESO per determinar el grau d’assoliment de l’alumnat en competències bàsiques • Article 97 de la LEC (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació): Els centres exerceixen l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i en poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació. Desplegament i concreció de les competències associades a les diferents matèries del currículum Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic
 5. 5. MARC DE REFERÈNCIA • Objectius educatius establerts per la Unió europea en el marc de l’Estratègia Europa 2020. Dins d’aquests objectius europeus s’inclou que, en l’horitzó 2020, el percentatge d’alumnes de 15 anys amb baix rendiment en competències bàsiques   en lectura, matemàtiques i ciències hauria de ser inferior al 15%. • El Departament d’Ensenyament ha realitzat diverses avaluacions externes (avaluacions diagnòstiques, proves PISA, etc.) i ha portat a terme avaluacions a tot l’alumnat de 6è de primària i de 4t curs d’ESO per determinar el grau d’assoliment de l’alumnat en competències bàsiques • Article 97 de la LEC (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació): Els centres exerceixen l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i en poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació. Desplegament i concreció de les competències associades a les diferents matèries del currículum Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
 6. 6.  És un document d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques de l’etapa de primària amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques.
 7. 7.  És un document d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques de l’etapa de primària amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques. Es relacionen les competències, els processos i els continguts clau del currículum
 8. 8.  És un document d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques de l’etapa de primària amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques. Es relacionen les competències, els processos i els continguts clau del currículum Incorpora les competències matemàtiques específiques de l’etapa, graduades en tres nivells de consecució.
 9. 9.  És un document d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques de l’etapa de primària amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques. Es relacionen les competències, els processos i els continguts clau del currículum Incorpora les competències matemàtiques específiques de l’etapa, graduades en tres nivells de consecució. Es defineixen quatre dimensions que es corresponen amb els processos del currículum
 10. 10.  És un document d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques de l’etapa de primària amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques. Es relacionen les competències, els processos i els continguts clau del currículum Incorpora les competències matemàtiques específiques de l’etapa, graduades en tres nivells de consecució. Es defineixen quatre dimensions que es corresponen amb els processos del currículum: - Resolució de problemes
 11. 11.  És un document d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques de l’etapa de primària amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques. Es relacionen les competències, els processos i els continguts clau del currículum Incorpora les competències matemàtiques específiques de l’etapa, graduades en tres nivells de consecució. Es defineixen quatre dimensions que es corresponen amb els processos del currículum: - Resolució de problemes - Raonament i prova
 12. 12.  És un document d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques de l’etapa de primària amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques. Es relacionen les competències, els processos i els continguts clau del currículum Incorpora les competències matemàtiques específiques de l’etapa, graduades en tres nivells de consecució. Es defineixen quatre dimensions que es corresponen amb els processos del currículum: - Resolució de problemes - Raonament i prova - Connexions
 13. 13.  És un document d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques de l’etapa de primària amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques. Es relacionen les competències, els processos i els continguts clau del currículum Incorpora les competències matemàtiques específiques de l’etapa, graduades en tres nivells de consecució. Es defineixen quatre dimensions que es corresponen amb els processos del currículum: - Resolució de problemes - Raonament i prova - Connexions - Comunicació i representació
 14. 14. Les dimensions Les dimensions coincideixen amb els processos del currículum:  Resolució de problemes.  Raonament i prova.  Connexions.  Comunicació i representació. Això s’ha fet així per diverses raons:  Els processos són transversals dins de les matemàtiques.  La profunditat d’adquisició dels continguts sempre s’explicita a través dels processos.  Els processos són el camí necessari per a la construcció de la competència.
 15. 15. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
 16. 16. EstructuraCompetència matemàtica Competència Continguts del currículum Resolució de problemes ...... Competència Raonament i prova ...... Continguts clau Competència Connexions ...... Competència Comunicació i representació ......
 17. 17. EstructuraCompetència matemàtica ........... Dimensió Competència Continguts clau Descripció Gradació Presentació de la Continguts clau dimensió Orientacions metodològiques Orientacions per a l’avaluació
 18. 18. EstructuraCompetència matemàtica ........... Dimensió Competència Continguts clau Descripció Gradació Presentació de la Continguts clau dimensió Orientacions metodològiques Orientacions per a l’avaluació
 19. 19. Les dimensions Per a cada dimensió es fa un descripció atenent a diversos aspectes:  Es justifica la importància de la dimensió en l’aprenentatge matemàtic.  S’expliquen significats lligats a la dimensió.  S’identifiquen o es caracteritzen components que contribueixen a la seva construcció.  Es relaciona amb altres dimensions  Es relaciona amb els continguts clau.  El redactat és essencialment comú en els documents de les dues etapes amb algunes observacions específiques.
 20. 20. Les dimensions estan relacionades Resolució de Connexions problemes Raonament i Comunicació i prova representació
 21. 21. Les dimensions estan relacionades Resolució de ConnexionsArgumenta problemes ció delprocés deresolució i de la validesa de la solució Raonament i Comunicació i prova representació
 22. 22. Les dimensions estan relacionades La matematització d’un problema real i la interpretació de les solucions evidencien la connexió entre realitat i matemàtiques Resolució de ConnexionsArgumenta problemes ció delprocés deresolució i de la validesa de la solució Raonament i Comunicació i prova representació
 23. 23. Les dimensions estan relacionades La matematització d’un problema real i la interpretació de les solucions evidencien la connexió entre realitat i matemàtiques Resolució de ConnexionsArgumenta problemes Les ció del connexionsprocés de dins de l’àrearesolució i sovint es fan a de la través de validesa canvis en la de la representació solució Raonament i Comunicació i prova representació
 24. 24. Les dimensions estan relacionades La matematització d’un problema real i la interpretació de les solucions evidencien la connexió entre realitat i matemàtiques Resolució de ConnexionsArgumenta problemes Les ció del connexionsprocés de dins de l’àrearesolució i sovint es fan a de la través de validesa canvis en la de la representació solució Raonament i Comunicació i prova representació Els raonaments cal comunicar-los i, alhora, la comunicació contribueix a organitzar-los i a prendre’n consciència
 25. 25. EstructuraCompetència matemàtica ........... Dimensió Competència Continguts clau Descripció Gradació Presentació de la Continguts clau dimensió Orientacions metodològiques Orientacions per a l’avaluació
 26. 26. Relacions entre dimensions i competències Resolució de Connexions problemes Raonament i Comunicació i prova representació 4 5Competència 5 (Primària): Argumentar les afirmacions i elsprocessos matemàtics realitzats en contextos propers
 27. 27. Relacions entre dimensions i competènciesArgumentar Resolució de Connexionsprocessos problemesde resolució.Comprovarsolucions. Raonament i Comunicació i prova representació 4 5 Competència 5 (Primària): Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers
 28. 28. Relacions entre dimensions i competències Connexions RelacionarArgumentar Resolució de conceptes oprocessos problemes procedimentsde resolució.Comprovarsolucions. Raonament i Comunicació i prova representació 4 5 Competència 5 (Primària): Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers
 29. 29. Relacions entre dimensions i competències Connexions RelacionarArgumentar Resolució de conceptes oprocessos problemes procedimentsde resolució.Comprovarsolucions. Comunicació i Usar taules, Raonament i gràfics, prova representació símbols, dibuixos, esquemes… 4 5 Competència 5 (Primària): Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers
 30. 30. EstructuraCompetència matemàtica ........... Dimensió Competència Continguts clau Descripció Gradació Presentació de la Continguts clau dimensió Orientacions metodològiques Orientacions per a l’avaluació
 31. 31. Descripció de la competència Per a cada competència es fa un descripció atenent a diversos aspectes:  S’explica el significat de la competència.  Es proposen tipus contextos per treballar la competència.  Es relaciona amb els continguts clau.  S’explicita i justifica la gradació.
 32. 32. EstructuraCompetència matemàtica ........... Dimensió Competència Continguts clau Descripció Gradació Presentació de la Continguts clau dimensió Orientacions metodològiques Orientacions per a l’avaluació
 33. 33. Continguts clau associats a la competència Els continguts clau són enunciats que recullen agrupacions de continguts del currículum. Els continguts clau també estan relacionats entre ells. Encara que tots els continguts estan relacionats amb totes les competències, per a cada competència s’ha fet una tria d’aquells continguts clau que contribueixen en major mesura al seu desenvolupament.
 34. 34. Educacióprimària
 35. 35. EstructuraCompetència matemàtica ........... Dimensió Competència Continguts clau Descripció Gradació Presentació de la Continguts clau dimensió Orientacions metodològiques Orientacions per a l’avaluació
 36. 36. Gradació de les competències Cada competencia s’ha graduat en tres nivells de consecució: nivell 1 (bàsic), nivell 2 (mitjà) i nivell 3 (alt). Van des de l’assoliment fins a l’excel·lència. Els criteris per fer la gradació estan relacionats amb:  La complexitat de les eines i estratègies matemàtiques emprades  Els nivells d’abstracció del llenguatge i les representacions  El grau de consciència per part de l’alumne de les matemàtiques emprades.
 37. 37. 5 (EP): Argumentar les afirmacions i elsprocessos matemàtics realitzats en contextospropers.5.1. Justificar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers donant exemples.5.2. Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers donant raons lògiques.5.3. Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers donant raons lògiques expressades en llenguatge matemàtic.
 38. 38. EstructuraCompetència matemàtica ........... Dimensió Competència Continguts clau Descripció Gradació Presentació de la Continguts clau dimensió Orientacions metodològiques Orientacions per a l’avaluació
 39. 39. Orientacions per a l’avaluació Característiques de les activitats d’avaluació final de competències:  Han de ser prou riques perquè l’alumne pugui mostrar tot el que sap.  Han de tenir més d’una solució i han de poder ser resoltes de diverses maneres.  Han de fer possible que l’alumne prengui decisions i apliqui connexions.  Han de demanar justificacions dels processos i les solucions
 40. 40. Indicadors per nivells, competència 5 d’EP
 41. 41. De la competència als indicadors 5 (EP): Argumentar lesafirmacions i els processosmatemàtics realitzats encontextos propers.5.1. Justificar les afirmacions iels processos matemàticsrealitzats en contextos propersdonant exemples.
 42. 42. De la competència als indicadors 5 (EP): Argumentar lesafirmacions i els processosmatemàtics realitzats encontextos propers.5.2. Argumentar les afirmacionsi els processos matemàticsrealitzats en contextos propersdonant raons lògiques.
 43. 43. Exemple d’avaluació final de la competència 5 d’EP Es mostren dos rectangles dibuixats sobre paper quadriculat (un de 10 per 5, l’altre de 10 per 3). Es calculen els seus perímetres i àrees (30 i 50; 26 i 30). Es pregunta si hi ha rectangles en que el nombre del perímetre i el de l’àrea coincideixin, demanant raons que puguin convèncer als companys de la validesa de la resposta.
 44. 44. Es donen exemples de respostes dels tres nivells 20 de novembre de 2012
 45. 45. Es donen exemples de respostes dels tres nivells5.1. Justificar les afirmacions iels processos matemàticsrealitzats en contextos propersdonant exemples.
 46. 46. Es donen exemples de respostes dels tres nivells5.2. Argumentar les afirmacionsi els processos matemàticsrealitzats en contextos propersdonant raons lògiques.
 47. 47. EstructuraCompetència matemàtica ........... Dimensió Competència Continguts clau Descripció Gradació Presentació de la Continguts clau dimensió Orientacions metodològiques Orientacions per a l’avaluació
 48. 48. Orientacions metodològiques La clau per assolir les competències està en l’actuació delprofessorat:  Programació.  Tria i seqüenciació d’activitats.  Disseny i gestió d’activitats.  Seguiment i interpretació del procés d’aprenentatge.  Adequació de l’actuació les necessitats observades.  Atenció a la interrelació entre competències  Avaluació Es donen orientacions per a cadascuna de les competènciesreferides a alguns d’aquests aspectes.
 49. 49. Orientacions metodològiques, competència 5 d’EP Investigar per poder trobar raons: exemples de situacions
 50. 50. Comunicació.Gestió de les activitats.
 51. 51. Interrogació.Adaptació als nivells.
 52. 52. Consells metodològics
 53. 53. Consells de gestió de l’activitat

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • marnavram

  Nov. 26, 2016

Presentació competència matemàtica a primària a partir d'una presentació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Vistos

Vistos totais

3.384

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1.363

Ações

Baixados

21

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×