O slideshow foi denunciado.

Mais Conteúdo rRelacionado

Livros relacionados

Gratuito durante 14 dias do Scribd

Ver tudo

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 14 dias do Scribd

Ver tudo

Malalt de falles

  1. 1. malalt de falles El primer blog sobre Falles per Xavier Serra
  2. 2. ÍNDEX <ul><li>Motivació </li></ul><ul><li>Què és Malalt de Falles? </li></ul><ul><li>Algunes xifres </li></ul><ul><li>Malalt de Falles i el Valencià </li></ul><ul><li>Repercussió mediàtica </li></ul><ul><li>Implantació en Xarxes Socials </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>
  3. 3. Algunes xifres <ul><li>Data de creació: 26 de Febrer de 2006 </li></ul><ul><li>5 anys en línia </li></ul><ul><li>215 entrades </li></ul><ul><li>67 Subscriptors </li></ul><ul><li>80.097 visites </li></ul><ul><ul><li>Increment d’un 33% de 2010 a 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>13.367 visites en Març 2011 </li></ul></ul><ul><li>Més de 300 comentaris </li></ul>
  4. 4. Teniu alguna pregunta?
  5. 5. www.malaltdefalles.com Moltes gracies!

Notas

  • 26/05/11 Xavier Serra - Jornada sobre l&apos;ús del valencià en els blogs
  • ×