Fer Xarxa (en Agricultura Urbana)

319 visualizações

Publicada em

Xerrada introductòria per al grup de treball sobre Com fer Xarxa en Agricultura Urbana.
1r Aplec d'Agricultura Urbana. 11 Octubre 2014. Espai Jove la Fontana. Barcelona.
http://llavorspac.org/agriurb2014

Publicada em: Estilo de vida
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
319
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
22
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Fer Xarxa (en Agricultura Urbana)

 1. 1. r _ , xp. . LJ-LEN 3:. . T4101! Fer Xarxa (enAr x g _illavorspacorg v 74' S” E Grup de TrebaI| _a _ . . http: //www. agrlculturaurbanacat @agriurb “ 4; (Barcelona). 11/10/2014 í» -» Xav_ier de Pedro Puente httpz/ /llavorspaoorg xavi@pangea. org z. - . =-= IIIIIIIIIIIIIII V- L-J . . a : í K 1 e d'agricu| tura urbana Excepte on ea digu¡ e! contrai, aesta obra @Sta subjecta a una íicencia de Reccvnef>ren7enl-Compart/ Hgtxa/ 4.0 ÍHfê/ 'ííâti/ OKVHÍ de Ciregif/ ve COIW/ HO/ ?S (+ info) "-1 Ãázlvl- g-u 'glílvllÍlllri : :uma u : yyúllu VH» › , .kun-h. II- ? uniu nun¡ Irzrturqnp. ._. .¡; V«-, ;.. ]I›u-; 'ZII. › : Hum MIL'
 2. 2. g ¡ _Jllavorspacorg 4g' D E 1x' '31' F A i Base de coneixement Web comú _z * “W x * _E 1 o Text+fotos: Ç- E? '› “ documenta_ció de trucs, . _ í _* recomanacions, * › . ¡ “4” , _ * . _ . n especies segon_s clima, - : ~_ . .g : _ “ dinamica estacional l altres - r . , - factors ' °, « ' . “ . _ r director¡ de _ _ . _ _ G) persones/ col-IectIus/ ¡niclatives ; uma 141011 FerXarxa(enA»j x o Vídeos: r vídeo-tutorials , . . wçii"Z-¡O"'i$" i TwíiierÍínkeÀ¡ H o Presentacions: i . i aim . .f i, A _ _ ¡_. _KWNÍ . ._, “_. wiqçezookr r. Pera xerrades divulgatives, ?rf . ... JÍ›'339ÊiÊ, i§ew°rk ~““. “b“'*“. *f* U”““*í, ›,_1j§2fe etc *t* “m” Íoual Compuhnq foda¡ Meiiía Sw””*°**-“ à Agregador de notícies/ blogs temàtics a Fórums de debat, suport, G) preguntes/ respostes, .. . Agenda compartida ñ "H ? tum [-41 : qgír-UIIIII: : : numa cry-iu¡- JH' s. .Hunt-n als "um nuipx. -'AIl: vtouqp›-. w_a-¡yxzçgiivuunüllr 21mm 719]_
 3. 3. ;uma 141011FerXarxa(enA1j x g ¡ _Jllavorspacorg 4,' 13 E - É* . . e Pera: 1. -> "Sembrar" llavors de coneixement (+) 2. ética hacker (~ gru s de programar¡ IIiure) (+ r metodologia wiki (o similar) (+) r tecnologia col. laborativa lliure (+) 3. + Sostenibilitat (Resiliéncia) (+) 4. Sinêrgies: 1 + 1 > 2 (+) 5. "Saviesa de les multituds" (+) ? v -1 ? tum [-41 : qgííqllilllr: :naum , Ii-: yyúuu JU* ›, .Hair-x nt'- "a-. Ilnv nunyx-"àlhvtnmjínzao_u¡-¡! :¡-u'| ¡¡nfÁ| lv› : Hina “Ill . .
 4. 4. 141011 Fer Xarxa (enAr x _1 llavorspacorg ! Ô Per a que pu u¡ aflorar Ia saviesa de les multitu s cal: 1. Diversitat (de persones) 2. Independência (d'opinió) 3. Descentralització (organitzativa) 4. Agregació (de Ia informació) "H Íézny; N¡ . -.. ;¡¡'(qlllnnly; :n~-. I¡›: ¡ Q_ : uniu-n ll' . , Il Ínrfiu a1; "min 1'› mu¡ ¡¡':1: |1› Ill III 'ho-m-. ..qa-cu-¡ap-nn-. plhl-r-«A-. h mmaua. ; n. ~o.4.. .u. -L. ... ..u. .¡. .u' 'tnfcbol ul- THE WISDOM OF CROWDS JAMES SUROWIECKI 'Tp-z' k"-Ítg"f'c§iéi7Ê «.23- . V137  JLNV”. 5.33,", . -. - _. -ívL-_fx _gskyx ' À_°"'; .›ÉÍ . É 7 Í f. ; 3+: Requeriments segons "The Wisdom of Crowds". James Surowiecki. 2004 n num I1:¡'Inn:1n›~. :v- _oxçywggiiniupüllw 2,. , 1.12111 .2-_. : irma
 5. 5. ;Q1131 141011 FerXarxMenAr x _J llavorspacorg g v 74° 13 Diversitat (de persones): Tothom cridat a participar a la Xarxa en Agricultura Urbana! 'v1 781m0: l-u : ugyílbqlllllln: naum¡ -zyyíllln- JH* ›, Íazrflw at; "ill" IlI| o›n-'àll: ¡'1¡1u:1p›~. xe. nqzaázwúltunílllv- : mula i'll
 6. 6. ;uam z_ 141011 FerXarxa(enAr x g ~_ _J llavorspacorg 4,' 13 Independência (d'opinió): exprçssa les teves idees i coneixements propis -"-¡ Íâzmç: um *gyílwlllllln lunlnz¡ _fiízuuinu MIO; ; . Íàvíi-v :1- Malu mp» '|1:¡~n›p:1u›;1›, _onç-Aqufnviuoflllv» 31ml. ; TIO; - - v 41 _ ›l
 7. 7. Q1211 141011 FerXarxa(enAr x g ~_ _J llavorspacorg rg' D Descentralització (organitzativa): ® ' comissions/ equips/ cercles de trebaII per temes, afinitats. .. blocs (i afins) diferents? ®© "-1 Hum: um *gltl'lr1llllllt: iunlnz¡ (Z-: unüllln NH; ; _ Zara-o i1. Malu um» lhrlrlriuñzy. DIQ: IÃ: ¡;nÍ| I|IIÊ7ÃÍÍs* 33". , ; VHL ›v 41 u! y
 8. 8. 141011 Fer Xarxa (en A» w. llavorspacorg __n 11| Agregació (de Ia informació) Escollir Eines Programar¡ lliure (vs. Programar¡ privatiu de llibertats): ots veure com està fet, copiar-Io, mo ¡ficar- Io, redistribulr-Io. .. n_ 'õ Íeuna: pu ; gain-Aluna Notícies: Planeta de Blogs/ RSS Text: Wiki, Pad (o GoogleDocs) Agenda: Calendar¡ comú lliure (o Google Calendar) Mapes: OpenStreetMaps (o Googlelvlaps) Dades estructurades: Trackers de Tiki (o Ms Access, Google Spreadsheets) Enquestes: LimeSurvey (o Google Spreadsheets) L/ ¡stes de correu-e: Mailman (o Google Groups) But/ letins: PHPList (Iistmanage, .. .) iunmç¡ 'í' . iynnu 'll' . , Íâzrim ul- 'li E99 su. wants c. k Cams . mu Im-. ..wnwu 7" . a. n ao o É í Nkmrxiüüü ¡V! '. PU, WWW “ hhsslnuki Eiíl « . (Jorwessawdm Engineer 2.0 “em wlabomesnteamañwamwofd i ! Amam-s na mpeg alan lrml a thumb Aqurcs view skllsxlaelenzng ngçnmglíllgal t¡ mmpmmnornmoanmmaorwu “www “à ' ' massmmmn-. nnswnaaqmais ' 1 _ Usmgsrmummns »rn uma( mas , ' lswmrmlorbcspmcnscsmlõs w% ( 1 snzssmtmulvunmprqm sem¡ l, Í ? novata n wmxy ! matters 900111113411111'. 4)_ ' lsmaaneprooamnovavumammrmaq v. 'm ' ' V V_ l "> a. a / ç-uA: a "um *à i y_ Stem-nr. tab “ V** . a saum¡ WM Dimalamprmm W145 albums anglneerszgr ®© u¡; u:y_u^¡uu11.l¡. / : lima " Ill V.
 9. 9. é 141011 Ferxarxa (en Ag x 41" Q 4.11.¡ ã Tarpuna a p U ntes? Una cooperativa d'iniciatives sostenibles Õ C lj llavorspacorg " Escriu a josepmaria@tarpunacoop. org http : //agriculturaurbana. cat m' u; uiulzllunz Hung¡ 11144111111» ll Ill lJ iJÊlSl da lktlin» r 11111* I: ;Lni«: -.Ltu1~;

×