O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Llogjika.com - Mesime Psikologjike - Kapitulli 1

5.952 visualizações

Publicada em

Psikologji e Specializuar Shqiptare & Artikuj Social dhe Psikologjik Shqip

Publicada em: Saúde e medicina
 • Entre para ver os comentários

Llogjika.com - Mesime Psikologjike - Kapitulli 1

 1. 1. Shkencae MendjesCfare eshte Psikologjia?Rrenjet e Psikologjise?Si lindi Shkenca e Psikologjise?Perspektivat Psikologjike?C’do te thote te jesh Psikolog?Realized with blinn.edu – Dr.Thomas all your rights are reserved – Thank you
 2. 2. Cfare eshte Psikologjia?L01 L02 Psikologjia përkufizohet si studimi i mendjes në L03 funksion të sjelljes së njeriut. Objekti studimor L04 themeltar i saj është të kuptuarit e individit dhe të L05 grupit, nëpërmjet përcaktimit të rregullave dhe L06 normave të cilat variojnë nga kategorizimet e përgjithshme tek individualiteti. Drejtimi shkencor në studimin e sjelljes është një karakteristikë e rëndësishme e psikologjisë. Kështu si shkencë, psikologjia ka qëllime dhe metoda shkencore të përbashkëta me shkenca të tjera si p.sh., me biologjinë, kiminë, sociologjinë dhe antropologjinë.
 3. 3. Shkenca e Shpirtit Është sinonim i përbërë nga dy fjale greke: "psiko (ψυχή) - shpirt“ "logos (λόγος) - shkence“ © MasterfileL01 L02 L03 L04 L05 L06 Cfare eshte Psikologjia? Rrenjet e Psikologjise? Si lindi Shkenca e Psikologjise? Perspektivat Psikologjike? C’do te thote te jesh Psikolog?
 4. 4. Rrenjet e Psikologjise?L01 L02 Pyetjes së çfarë është psikologjia, sot mundesh tiL03 përgjigjësh edhe përmes përshkrimit të disa prejL04 degëve të saj. Ato ilustrojnë më së miriL05 ndryshueshmërine që ekziston sot në psikolgji.L06 Katër nëndeget kryesore te psikologjisë janë: Psikologjia sociale; Psikologjia e përgjithëshme; Psikologjia klinike si dhe Psikologjia aplikative. Duhet të theksohet se psikologjia si shkencë apo si lëndë dita më ditë është duku u ndarë në degë të reja. Dega e psikologjisë ka momentalisht rreth 50 seksione, nëndegë të ndryshme të cilat hulumtojnë aspekte të jetës sonë.
 5. 5. Rrenjet e Psikologjise Psikologjia Metodat e huazuara Pyetje te ngritura nga nga filozofia shkencat fizike © Norman Pogson/Photos.comL01 L02 L03 L04 L05 L06 Cfare eshte Psikologjia? Rrenjet e Psikologjise? Si filloi Shkenca Psikologjise? Perspektivat Psikologjike? C’do te thote te jesh Psikolog?
 6. 6. Si FilloiShkenca e Psikologjise?L01L02 Psikologjia si çdo shkencë tjetër, zanafillën e ka L03 nga Antikiteti. Konkretisht me ndryshimin eL04 pikëpamjeve filozofike ndërmjet shkollës sëL05 Platonit dhe më pas asaj të Aristotelit si nxënës iL06 shkollës së Platonit, nëse idetë njerëzore janë të lindura apo të fituara. Përkufizimi i objektit studiues psikologjik për të parën herë u bë nga J.Locke në vitin 1690, në veprën e tij mbi mësimet shtesë associative. Ai e përshkruan mendjen njerëzore si një pllakë shkrimi të pashkruar (tabula rasa) mbi të ciën mund të shkruhen të gjitha përvojat jetësore.
 7. 7. Wilhelm Wundt dhe Strukturalizmi Wilhelm Wundt kreu studimin e pare psikologjik © INTERFOTO/Alamy te dokumentuar (1879).L01 L02 L03 L04 L05 L06 Cfare eshte Psikologjia? Rrenjet e Psikologjise? SI filloi Shkenca e Psikologjise? Perspektivat Psikologjike? C’do te thote te jesh Psikolog?
 8. 8. Max Wertheimer dhe Psikologjia Gestalt “Gestalt” nga Gjermanishtja perkthehet “Teresia”. Psikologjia Gestalt thekson se cdo perceptim, sado elementar influencohet nga konteksti © Cengage Learning 2013 © Bettmann/CORBISL01 L02 L03 L04 L05 L06 Cfare eshte Psikologjia? Rrenjet e Psikologjise? SI filloi Shkenca e Psikologjise? Perspektivat Psikologjike C’do te thote te jesh Psikolog?
 9. 9. William James dhe Funksionalizmi Funksionalistet hodhen teorine se mendja formohej nga seleksioni natyral; psikologjia evolucionare moderne eshte vazhdimesia e teorive te James © Mary Evans Picture Library/The Image WorksL01 L02 L03 L04 L05 L06 Cfare eshte Psikologjia? Rrenjete Psikologjise? Si filloi Shkenca e Psikologjise? Perspektivat Psikologjike C’do te thote te jesh Psikolog?
 10. 10. Levizja e Sjellshmerise The Alan Mason Chesney Medical Archives of The Johns Hopkins Medical Institutions Idhetaret e sjellshmerise studiuan sjelljet e kafsheve nen vezhgim per te kuptuar zhvillimin njerezor.L01 L02 L03 L04 L05 L06 Cfare shte Psikologjia? Rrenjet e Psikologjise Si lindi Sheknca e Psikologjise? Perspektivat e Psikologjise C’do te thote te jesh Psikolog?
 11. 11. Revolucioni KonjitivUlric Neisser argumentoise procesi i brendshemkonjitiv mund te studiohet Courtesy of Cornell Universityobjektivisht, po aq mire sasjellja.L01 L02 L03 L04 L05 L06 Cfare eshte Psikologjia? Rrenjet e Psikologjise Si filloi Shkenca e Psikologjise? Perspektivat Psikologjike C’do te thote te jesh Psikolog?
 12. 12. Sigmund Freud dhe Teoria Psikodinamike Freud theksoi se shume procese te rendesishme mendore ndodhin jashte kontrollit te koshiences © Paul Van Scott/Final Score ProductsL01 L02 L03 L04 L05 L06 Cfare eshte Psikologjia? Rrenjet e Psikologjise Si filloi Shkenca e Psikologjise? Perspektivat Psikologjike C’do te thote te jesh Psikolog?
 13. 13. Psikologjia Humaniste © Michael Rougier/Time & Life Pictures/Getty Images Teoria humaniste hodhi teorine se natyra njerezore eshte e mire ne vazhdimesi, dhe se njerezimi permiresohet pa nderprerje.L01 L02 L03 L04 L05 L06 Cfare eshte Psikologjia? Rrenjet e Psikologjise Si filloi Shkenca e Psikologjise? Perspektivat Psikologjike C’do te thote te jesh Psikolog?
 14. 14. PerspektivatPsikologjikeL01 Psikologjia mund të definohet, apo përshkruhetL02 edhe përmes katër qëllimeve të saja. KatërL03 qëllimet, apo katër fushat themelore të psikologjisë L04 janë: përshkrimi, parashikimi, kontrolli si dhe L05 shpjegimi..L06 Pyetjes së çfarë është psikologjia, sot mundesh ti përgjigjësh edhe përmes përshkrimit të disa prej degëve të saj. Ato ilustrojnë më së miri ndryshueshmërine që ekziston sot në psikolgji. Psikologjia sociale; Psikologjia e përgjithëshme; Psikologjia klinike si dhe Psikologjia aplikative. Dega e psikologjisë ka momentalisht rreth 50 seksione,nëndegë (vazhdojne te segmentizohen) dhe qe hulumtojnë aspekte të jetës sonë.
 15. 15. Psikologjia Biologjike Social Zhvillues Konjicion Klinik © Elena Snegireva/Photos.com Evolutionary © Stockbyte/Photos.com© photomak/Shutterstock Personalitet Biologjik © Norman Pogson/Photos.comL01 L02 L03 L04 L05 L06 Cfare eshte Psikologjia? Rrenjet e Psikologjise Si filloi Shkenca e Psikologjise? Perspektivat Psikologjike C’do te thote te jesh Psikolog?
 16. 16. Integrimi Perspektivave Nxjerrim konkluzionet me te sakta duke pare problemin nga shume kendveshtrime. Ja si perball psikologjia ceshtjen e agresivitetit: P bi siko it jia o l lo lim g vi loPersonalitet: Njerezit agresive kane vleresim te larte og g Zh siko jik jiper veten. e P Ps jia Ko iko ik logKlinik: Njerezit agresive tentojne te kene kontroll te nj log kl sikoulet te impulseve. it i j i e ve P it e e in Ps al et ik t itZhvillim: Sjelljet agresive ulen dukshem midis 20 on i m So olo rs shdhe 30 vjeteve ci gji Pe dry al e NSocial: Ne jemi me agresive kur jemi anonime dhe tepapranueshem. www.LLOGJIKA.comKonjitiv: Ne mesojme te behemi me agresive kurmarrim frutet e nje agresioni.Biologjikl: Agresioni shoqerohet me nivele teuleta serotonine. © Cengage Learning 2013Evolucioni: Ne behemi agresive ndaj njerezve qesfidojne statusin tone Psikologjia EvolucionareL01 L02 L03 L04 L05 L06 Cfare eshte Psikologjia? Rrenjet e Psikologjise Si filloi Shkenca e Psikologjise? Perspektivat Psikologjike C’do te thote te jesh psikolog?
 17. 17. C’do te thote te jeshPsikolog?L01L02 Psikologjia, studim konstant i sjelljes, kerkon ngaL03 ata qe e praktikojne nje shpirt llogjik te forte, njeL04 ekuiliber te mire personal, nje kapacitet te larteL05 per te degjuar te tjeret. Kualitete si disponibiliteti, L06 sensibiliteti dhe rregulli jane te domosdoshem. Profesioni i Psikologut po gjen nje perhapje te pakufishme ne fusha te ndryshme te jete per sa kohe qe po zbulohet dita dites se shkencat psikologjike jane te lidhura me te gjitha fushat e jetes dhe te veprimtarise njerezore
 18. 18. Psikologjia si Shkence Thelbesore “The Backbone of Science,” by Kevin W. Boyack et al., 2005, Scientometrics, 64(3). With kind permission from Springer Science+Business Media.L01 L02 L03 L04 L05 L06 Cfare eshte Psikologjia? Rrenjet e Psikologjise Si filloi Shkenca e Psikologjise? Perspektivat psikologjike C’do te thote te jesh Psikolog?

×