O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Szczeciński Szybki Tramwaj

3.705 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Szczeciński Szybki Tramwaj

 1. 1. INWESTORGMINA MIASTO SZCZECIN Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 2. 2. SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Copyright, 2006 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich 2009
 3. 3. SST w powiązaniu zistniejącym układem liniitramwajowych SzczecinaCopyright, 2006 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich 2009
 4. 4. Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJUkład komunikacyjny linii tramwajowych w mieście Szczecinie obejmujelewobrzeżną część miasta, kończąc się na pętli Basen Górniczy.Prawobrzeżna część miasta gdzie znajdują się osiedla mieszkaniowe i terenyhandlowo - usługowe, skomunikowana jest z centrum kilkunastoma liniamiautobusowymi.Przedłużenie linii tramwajowej poza pętlę Basen Górniczy, w okolice osiedliliczących ponad 80 tys. mieszkańców usprawni znacznie transport publicznypozwalając jednocześnie na wyeliminowanie części połączeń autobusowych cow rezultacie wpłynie też na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 5. 5. Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJTrasę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju zaprojektowano na całej długościbezkolizyjnie w stosunku do istniejącego układu drogowego, tworząc sprawne i szybkie połączenie mieszkalnych dzielnic prawobrzeża z administracyjnymcentrum i przemysłową północą miasta. W ciągu nowej linii tramwajowejpowstanie sześć przystanków zapewniających bezkolizyjny ruchu pieszych wrejonie ulic skomunikowanych z przystankami oraz będących jednocześnieośrodkami lokalnego handlu i usług.W latach 2001 - 2005 w ramach zakończonej inwestycji pn.: „Przeprawamostowa przez rzekę Regalicę w Szczecinie” wykonano most tramwajowy i wiadukty dojazdowe dla potrzeb budowy Szczecińskiego SzybkiegoTramwaju. Wartość zadania wyniosła 62,29 mln. złotych.Długość linii tramwajowej Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju wynosi 6,5 km. Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 6. 6. PRZEBIEG SZCZECIŃSKIEGOSZYBKIEGO TRAMWAJU Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 7. 7. Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJRealizacja podzielona została na II etapy:Etap I obejmuje budowę dwutorowej trasy tramwajowej od istniejącej pętli“Basen Górniczy” po trasie istniejących obiektów mostowych nad rz. Regalicą,z bezkolizyjnym przejazdem pod estakadą Leszczynowa i pod prawą jezdniąul. Hangarowej w kierunku ul. Batalionów Chłopskich i budowę tymczasowejpętli "Turkusowa „.Etap II obejmuje przebudowę ul. Lnianej, Handlowej, Dąbskiej – budowęwiaduktów nad torami, tuneli i kładek dla pieszych oraz budowę trasytramwajowej od pętli pośredniej “Turkusowa” do pętli końcowej “Kijewo”. Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 8. 8. Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJSzczegółowy podział na etapy:Etap I a – przebudowa ul. Hangarowej wraz z niezbędnymi przełożeniamiuzbrojenia podziemnegoEtap I b - przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z uzbrojeniem iprzystankiem „Gryfińska”Etap I c1 – odcinek torowiska od Basenu Górniczego wraz z przystankiem„Lotnisko” do wiaduktu w ul. HangarowejEtap I c2 – odcinek od wiaduktu w ul. Hangarowej do pośredniej pętli"Turkusowa"Etap II a – budowa wiaduktów drogowych nad SST w ulicach: Lnianej,Handlowej i DąbskiejEtap II b – budowa SST od pętli „Turkusowa” do oś. Kijewo, wraz z budowąprzystanków Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 9. 9. SzczecinRealizację rzeczową etapu I przewiduje się na lata 2010-2013.Szacunkowy koszt Etapu I wynosi 223,3 mln zł (wg. WPI na lata 2009-2013).W tej kwocie zawierają się koszty: wykupu gruntów, prac budowlanych,nadzoru Inżyniera Kontraktu, nadzoru Projektanta i aktualizacji dokumentacjiprojektowej. Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 10. 10. DANE OGÓLNE DŁUGOŚĆ ILOŚĆ ILOŚĆ STACJI TRASY PRZYSTANKÓW PROSTOWNIKOWYCH ETAP I 3,9 km 4 3ETAP II 2,6 km 4 1RAZEM 6,5 km 8 4 Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 11. 11. Przebieg Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na zdjęciu satelitarnym wykonanym w listopadzie 2003r.Basen Górniczy Przystanek „Lotnisko” Przystanek „Gryfińska” Pętla pośrednia „Turkusowa” Przystanek „Lniana” Przystanek „Dąbska” Przystanek „Handlowa” Pętla „Kijewo” Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 12. 12. Pętla przelotowaBasen Górniczy Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 13. 13. ul. Gdańska ul. Gdańska Pętla przelotowa „Basen Górniczy”Pętla przelotowaBasen Górniczy Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 14. 14. PRZEPRAWA PRZEZ REGALICĘ -TRASA TRAMWAJU PRZEBIEGA PO ZREALIZOWANYM MOŚCIE M2Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 15. 15. Przystanek „Lotnisko” na ul. EskadrowejCopyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 16. 16. Przystanek „Lotnisko” na ul. Eskadrowejul. Eskadrowa Przystanek Lotnisko Wiadukt drogowy Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 17. 17. Architektura przystanku „Lotnisko” Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 18. 18. Przejście SST przezul. Hangarową Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 19. 19. Przejście SST przez ul. HangarowąSST w wykopie obudowanym Wiadukt drogowy ul. Hangarowa ul. Hangarowej Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 20. 20. Wiadukt drogowyul. Hangarowej Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 21. 21. Przystanek„Gryfińska” Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 22. 22. PRZEBIEG W WYKOPIEOBUDOWANYM Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 23. 23. Widok z nasypu kolejowego od strony Osiedla Szczecin- Zdroje - koniec Etapu I SST. Widok z nieczynnego nasypu kolejowego od strony osiedla Słonecznego. Przystanek „Turkusowa” i perony pętli pośredniejCopyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 24. 24. Pętla tymczasowa „Turkusowa” koniec Etapu I Ciągi pieszeISTNIEJĄCY WIADUKT PKP Ulica zapisana w MPZP Ciąg piesze w Przystanek „Turkusowa” i kierunku osiedla perony pętli pośredniej Słonecznego SST w wykopie otwartym Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 25. 25. Architektura pętli pośredniej „Turkusowa”Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 26. 26. Przystanek Ul. Lniana „Lniana”Ul. Przelotowa Przystanek „Lniana” SST w wykopie otwartym Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 27. 27. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZYSTANKU Bariery ochronne Perony Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 28. 28. ul. Łubinowaul. Przelotowa SST w wykopie otwartym Przystanek „Handlowa” ul. Handlowa Przystanek „Handlowa” Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 29. 29. PRZEBIEG TRAMWAJU WWYKOPIE OTWARTYM Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 30. 30. Widok wg projektuPrzejście SST przez ul. Dąbską Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 31. 31. Przystanek „Dąbska”SST w wykopie otwartym Przystanek „Dąbska” ul. Dąbska Droga do Pętli Kijewo Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 32. 32. Pętla końcowa Kijewo - stan istniejącyUl. Dąbska Pętla „ Kijewo " Zakończenie budowy Etapu II SST Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 33. 33. Pętla końcowaSST w wykopie otwartym Kijewo Pętla " Kijewo " STACJA PROSTOWNIKOWA Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 34. 34. Szacunkowy koszt realizacji całego przedsięwzięcia wynosi ponad 400 mln PLN (bez uwzględnienia kosztów taboru ) Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 35. 35. Przebudowa ulicy Hangarowej - etap Iabudowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 36. 36. Przebudowa ulicy Hangarowej SzczecinZakres inwestycji stanowi część Etapu I realizacji i obejmuje przebudowę południowejjezdni ul. Hangarowej od wiaduktu drogowego na odcinku ponad 672 m w kierunkugranicy miasta w celu dostosowania układu drogowego do bezkolizyjnego skrzyżowaniaz trasą Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Jezdnia południowa ul. Hangarowejzostanie przesunięta oraz podniesiona poprzez nasypy i wiadukt drogowy, pod którymprzebiegać będzie trasa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.Zadanie przygotowane jest do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych UniiEuropejskiej. Na jej realizację gmina uzyskała wszystkie uzgodnienia i jest w posiadaniupozwolenia na budowę. Copyright, 20032009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich Copyright, © Urząd Miejski w Szczecinie
 37. 37. Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich - Etap Ib budowySzczecińskiego Szybkiego Tramwaju Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 38. 38. Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich SzczecinZakres inwestycji stanowi część Etapu I realizacji i ma na celu dostosowanie układuistniejącej ulicy Batalionów Chłopskich - Gryfińska do bezkolizyjnego połączenia trasytorowiska w dolnym poziomie oraz do projektowanego przystanku "Gryfińska" ,usytuowanego przed skrzyżowaniem trasy tramwaju z ulicą Batalionów Chłopskich –Gryfińska. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej jezdni ciągu ulic BatalionówChłopskich – Gryfińska na odcinku dojazdów do projektowanego wiaduktu (nadobudowanym wykopem tramwaju ) , budowę wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciąguprojektowanej jezdni, przebudowę odcinka jezdni długości ok. 52,5 m ulicy Jaśminowejoraz przebudowę w zakresie niezbędnym istniejących sieci uzbrojenia podziemnego .Projekt dotyczy odcinka o długości 181,13 m. Projektowana przebudowa istniejącejjezdni wiąże się z koniecznością podniesienia istniejącej niwelety o ok. 2,0 m. Copyright, 20032009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich Copyright, © Urząd Miejski w Szczecinie
 39. 39. Budowa SzczecińskiegoSzybkiego Tramwaju - etap Ic1 Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 40. 40. Budowa odcinka torowiska tramwajowego SST SzczecinZakres inwestycji stanowi część Etapu I realizacji i obejmuje budowę nowego torowiskatramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do wiaduktu nad ul. Hangarową orazmodernizację istniejącej pętli „Basen Górniczy”. Projekt dotyczy odcinka torutramwajowego o długości 3,015 km (licząc po osi torowiska).Trasa tramwajowa będzie przebiegać w pasie między istniejącymi jezdniami od pętliBasen Górniczy, poprzez obiekty mostowe Trasy Nowocłowej i istniejące obiektyinżynierskie, wykonane specjalnie dla docelowej lokalizacji torowiska tramwajowegoSzczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Za rzeką Regalicą na odcinku długości ok. 450 m.pod konstrukcję torowiska przewidziano wzmocnienie podłoża materacem z geosiatkina palach. Na końcowym odcinku tego etapu trasa tramwaju przebiegać będzie międzyjezdniami wzdłuż ulicy Hangarowej z odgięciem łukiem w kierunku ulicy BatalionówChłopskichNa realizację etapu I c1 gmina uzyskała wszystkie uzgodnienia i jest w posiadaniupozwolenia na budowę. Copyright, 20032009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich Copyright, © Urząd Miejski w Szczecinie
 41. 41. Budowa SzczecińskiegoSzybkiego Tramwaju - etap Ic2 Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich
 42. 42. Budowa odcinka torowiska tramwajowego SST SzczecinZakres inwestycji stanowi część Etapu I realizacji i obejmuje budowę nowego torowiskatramwajowego na odcinku za wiaduktem nad ul. Hangarową do pośredniej pętli przy ul.Turkusowej, zlokalizowanej na wysokości hipermarketu "Selgros". Pętla przy ul.Turkusowej w Etapie I pełnić będzie funkcję pętli końcowej.Do realizacji w tym etapie przewidziany jest tor tramwajowy o długości 1,012 km.Wzdłuż nowej trasy tramwajowej obejmującej etap Ic1 i Ic2 zlokalizowano przystanki :Basen Górniczy ( przystanki istniejące adaptowane do projektowanego rozwiązania ) ,Lotnisko, Gryfińska i Turkusowa na pętli pośredniej . Copyright, 20032009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich Copyright, © Urząd Miejski w Szczecinie
 43. 43. INWESTORGMINA MIASTO SZCZECIN Copyright, 2009 © Urząd Miasta Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich

×