O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Presentatie grenzen aan vrijwillige inzet - Yvette Wittenberg

607 visualizações

Publicada em

Presentatie van Yvette Wittenberg (HvA) tijdens de bijeenkomst 'Grenzen aan vrijwillige inzet in de zorg?' in Spanbroek.

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Presentatie grenzen aan vrijwillige inzet - Yvette Wittenberg

 1. 1. GRENZEN AAN VRIJWILLIGE INZET!? Inleiding over de grenzen van vrijwillige inzet in de zorg 27 oktober 2015 drs. Yvette Wittenberg Lectoraat Community Care 1
 2. 2. NIEUWE VRIJWILLIGERS? 2
 3. 3. “Begin niet aan een taakverschuiving van professionals naar vrijwilligers om uitsluitend financiële redenen. Doorslaggevend moet zijn dat het een kwalitatieve meerwaarde heeft voor de dienstverlening of zorg wanneer vrijwilligers een grotere rol gaan spelen” (van Bochove et al., 2014, p. 141). 3
 4. 4. LANDELIJK BELEID 2015: Participatiewet, Wmo 2015, Wlz, Zvw  Nadruk op zelfredzaamheid en meedoen  Zelf de regie over zorg en ondersteuning  Wie dat niet kan, zoekt hulp in het informele circuit  Als die hulp er niet (voldoende) is: professionele hulp Veel mensen nemen hun verantwoordelijkheid al: 20% is mantelzorger 8% is actief als vrijwilliger in de zorg (verzorging), 15% in buren-, bejaarden- of gehandicaptenhulp (de Boer & de Klerk, 2013). 4
 5. 5. “Taken worden niet óf door professionals óf door vrijwilligers verricht, het gaat bijna altijd om samenwerkings- en afhankelijkheidsrelaties” (van Bochove et al., 2014, p. 135). 5
 6. 6. (Expertisecentrum Mantelzorg, z.j.) 6
 7. 7. SUCCESFACTOREN • Waardering en betrokkenheid; • supervisie; • intervisie; • cursussen en trainingen; • grenzen goed bewaken; • de perfecte match. Volgens een vrijwilliger: “Weten wat je zelf kan en wil doen en (…) duidelijk maken wat je taken wel of niet zijn” (de Klerk et al., 2015, pp. 69-71). 7
 8. 8. CONTACT IN DE BUURT “We constateren dat het niet reëel is om te verwachten dat er spontaan duurzame, warme relaties tussen burgers met en zonder beperkingen tot stand komen waarin mensen over en weer aandacht, hulp en zorg voor elkaar hebben. Elkaar helpen, voor elkaar zorgen en bij elkaar over de vloer komen komt niet zo veel voor en waar het gebeurt is de kans op problemen groot” (Bredewold, 2014). 8
 9. 9. 9
 10. 10. PRAKTIJKVOORBEELDEN (1) 10 “En als er echt iets gebeurt, dat hij naar zijn bed moet, dat kan je aan een vrijwilliger niet overlaten. Je moet echt weten hoe je daar mee om moet gaat.” “Iedere keer komen er weer andere vrijwilligers. En dat, dan moet je het weer uit gaan leggen, van wat hij dan wel of niet moet of wil. En wat er dan, nouja verzorgd moet worden. En dat, dan geef ik het al op. Dan denk ik, ik doe het zelf wel.”
 11. 11. PRAKTIJKVOORBEELDEN (2) “Ze hebben dan alleen vrijwilligers voor vaste tijden en vaste middagen en dat, daar heb ik dan niet zo’n behoefte aan.” “En ze hebben natuurlijk de expertise niet he, die vrijwilligers. Daar blijft het toch ook op hangen. Als jij gewoon iemand nodig hebt die gezellig even komt kletsen of een kopje thee drinkt of bij hem blijft zitten terwijl hij slaapt. Dat is heel wat anders dan dat er een ongelukje gebeurt en je moet helpen.” 11
 12. 12. DE UITDAGING Gemeenten Professionals Vrijwilligers Mantelzorgers 12
 13. 13. SPEELRUIMTE GEMEENTEN Voorbeeld ‘gebruikelijke hulp’: gemeenten werken beleidsregels anders uit (van algemeen tot heel specifiek). Gemeente Amsterdam (2015) over vrijwilligers: “Door het woord ‘zorg’ te gebruiken in combinatie met vrijwilliger impliceer je dat vrijwilligers zorgtaken op zich nemen die vaak geassocieerd worden met lijfgebonden zorg (zoals billen wassen). Dat is niet wat we willen in het nieuwe Amsterdamse zorgstelsel.” Gesproken wordt van ‘vrijwilligers informele hulp’. 13
 14. 14. Vrijwillige inzet is hulp, geen zorg? 14
 15. 15. BRONNEN Bochove, M. van, Tonkens, E. & Verplanke, L. (red.) (2014). Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Den Haag / Amsterdam: Platform31 / UvA. Boer, A. de & Klerk, M. de (2013). Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Bredewold, F. (2014). Lof der oppervlakkigheid. Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners. Amsterdam: van Gennep. Expertisecentrum Mantelzorg (z.j.). Informele zorg in beeld [online afbeelding]. Gedownload op 20 maart 2015, van http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/Samenwerken-client-mantelzorger-netwerk- vrijwilligers.html. Gemeente Amsterdam, Onderwijs, Jeugd en Zorg (2015). Agenda Informele zorg en Vrijwillige inzet 2015- 2017. Klerk, M. de, Boer, A. de, Kooiker, S., Plaisier, I. & Schyns, P. (2014). Hulp geboden. Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp. Den Haag: SCP. 15
 16. 16. www.hva.nl/communitycare Twitter: CommunityCareNL y.wittenberg@hva.nl +316 2115 6085 16

×