Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie

W
Tajuk
BAB 1
SEJARAH PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI’I
Prof. Madya Dr. Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin
wanfirdaus@unisza.edu.my
Imam Syafi‘i: Abu Abdullah Muhammad bin
Idris bin al-Abbas bin Uthman bin Shafi‘i bin
Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin
Muthalib bin Abd Manaf.
Merupakan Nashirul Hadith iaitu pembela
hadis dan mujaddid iaitu pembaharu abad ke-2
Hijrah
Lahir: Gaza, Palestin tahun 150H pada waktu
malam bersamaan dengan kewafatan Imam
Abu Hanifah
Bangsa: Arab
Suku: Quraisy, Hasyim Muthalib
Bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. pada
salasilah datuknya iaitu Abd Manaf
BIODATA IMAM SYAFI’I
Menghafal al-Quran dengan sangat cepat.
Beliau juga menghafal dan menulis banyak
hadis.
Beliau merasakan belum puas lalu beliau
terus menuntut ilmu sehingga berpindah ke
Madinah dan bertemu dengan Imam Malik.
Menghafal kaedah bahasa Arab dengan duduk
bersama suku Huzayl selama hampir sepuluh
tahun untuk belajar adat mereka kerana
kelancaran bahasa Arab suku Huzayl.
Beliau juga belajar memanah
1. Mekah
a. Sufyan bin ‘Uyainah.
b. Muslim bin Khalid al-Zinji.
c. Sa‘id bin Salim al-Qadah.
d. Daud bin Abd al-Rahman al-
‘Atar.
e. Abd al-Hamid bin Abd al-
‘Aziz bin Abi Daud.
GURU-GURU IMAM SYAFI‘I
2. Madinah
a. Malik bin Anas.
b. Ibrahim bin Sa‘ad al-Ansari.
c. Abd al-‘Aziz bin Ibn Muhammad
al-Darwardi.
d. Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami.
e. Muhammad Ibn Abi Sa‘id bin
Abi Fudaik.
f. Abdullah bin Nafi’ bin Saigh.
g. Sohib bin Abi Zuaib
3. Yaman
a. Matraf bin Mazin.
b. Hisham bin Yusuf.
c. ‘Umar bin Abi Salamah.
d. Yahya bin Hassan.
4. Iraq
a. Waki’ bin Jarah.
b. Abu Usamah Hamad bin Usamah
al-Kufi.
c. Isma‘il bin Ulyah.
d. Abd al-Wahab bin Abd al-Majid al-
Basri.
1. Ahmad bin Khalid al-Khilal.
2. Ahmad bin Sunan al-Qittan.
3. Ahmad bin Suraij al-Nahshari.
4. Ahmad bin Hanbal.
5. Ahmad bin Yahya bin Abd al-Aziz al-
Baghdadi.
6. Ishaq bin Rahawaih.
7. al-Harith bin Suraij al-Naqqal.
8. al-Hassan bin Muhammad al-Sibah al-
Za’farani.
9. al-Hussin bin Ali al-Karabisi.
10. al-Hussin al-Khalas.
11. Sulayman bin Daud.
12. al-Qasim bin Salam Abu ‘Ubaid.
ANAK MURID IMAM SYAFI‘I
Iraq
1. Yusuf bin Yahya al-Buwaiti.
2. Ismail bin Yahya al-Muzanni.
3. Rabi’ bin Sulayman al-Muradi.
4. Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Hukm.
Mesir
• Sembilan tahun Imam Syafi‘i
menetap di Mekah
• Tahun 195H bersamaan 810M
ketika berusia 45 tahun, Imam
Syafi‘i sekali lagi berhijrah ke
Baghdad
• Dengan pendekatan ilmu fiqah
yang baharu
• Bermula pada tahun 198H
selepas Imam Syafi‘i berhijrah ke
Mesir sehingga kewafatannya
pada tahun 204H
• Kemahuan yang kuat dalam
mendalami ilmu daripada dua
orang tokoh fiqh yang terkemuka
iaitu Imam al-Awza‘i dan Imam
al-Layth bin Saad mendorongnya
untuk berhijrah selain bertujuan
memenuhi jemputan rakannya di
sana
PENGASASAN MAZHAB OLEH IMAM SYAFI‘I
qawl qadim qawl jadid
PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI‘I
al-Ta’sīs
al-Naql
Tadwīn Furū’al-Madhhab
wa al-Tawsī’fī Masāilah
al-Taḥrīr
al-Istiqrār
• Peringkat permulaan atau asas
Mazhab Syafi‘i.
• Menghimpunkan fiqh Ḥijaz
(Madrasah Ahl al-Hadith) dan fiqh
Iraq (Madrasah Ahl al-Ra’yi) serta
mewujudkan manhaj pertengahan
antara kedua-dua aliran ini
• al-Hujjah, al-Umm dan al-Risalah
• Peringkat penyalinan dan pemindahan
ilmu
• Dihidupkan oleh anak-anak murid
Imam al-Syafi‘i dan aṣḥabnya
(pengikut)
• Antara al-Buwaiti, al- Muzani, al-
Za’farani dan al-Muradi
• Mukhtasar Muzani dan Mukhtasar
Buwaiti
AL-TA’SIS ( KURUN 2-3H) AL-NAQL (KURUN 3-4H)
• Peringkat menghimpun dan
meluaskan lagi perkara-perkara
yang masih menjadi perbincangan
dalam mazhab.
• Terdapat dua ṭarīq iaitu Ṭarīq al-
‘Irāqiyyīn dan Ṭarīq al-
Khurāsāniyyīn.
• Muncul di Iraq.
• Ṭarīq al- ‘Irāqiyyīn mempunyai
lapan tahap perkembangan
• Tarīq al-Khurāsāniyyīn,
mempunyai sembilan tahap
perkembangan
• Peringkat penyuntingan, penyelesaian
dan perundingan
• Dipelopori oleh Imam al-Rāfi’ī dan
Imam al-Nawawī
• Gelaran kepada mereka dengan Shaykh
al-Madhhab ataupun Shaykhan.
• Al-Minhaj dan Muharrar
TADWĪN FURŪ’AL-MADHHAB
WA AL-TAWSĪ’ FĪ AL-MASĀIL
(KURUN 4-6H)
AL-TAHRĪR (KURUN 6-9H)
AL-ISTIQRĀR (KURUN 9-11H)
• Peringkat pengukuhan dan penetapan
• Dipelopori oleh Ibn Ḥajr al- Haytamī
dan al-Ramlī.
• Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj
dan Nihayah al-Muhtaj ila Syarh Alfaz
al-Minhaj
Dibawa oleh ulama dan para wali yang
berpegang dengan Mazhab Syafi‘i yang
beraliran Ash‘ari atau Maturidi.
iaitu Abu Hassan al-Ash‘ari
Mazhab Syafi‘i juga berkembang di Acheh
Darul Salam. Pada abad ke-17 Masihi, terdapat
ramai ulama yang berada di Acheh sama ada
ulama tempatan mahupun luar Acheh
KEDATANGAN MAZHAB SYAFI‘I DI NUSANTARA
Kerajaan Samudera Pasai kerajaan pertama
berpegang dengan Mazhab Syafi‘i. Disebabkan
kedatangan Sheikh Ismail al-Siddiq dari Mekah
yang menyampaikan ajaran Mazhab Syafi‘i
ketika pemerintahan Meurah Silu.
Kitab al-Sirat al- Mustaqim: Nur al-Din al-Raniri
Kitab Mir’ah al-Tullab: Abdul Rauf Sinkel
Kitab Safinah al- Hukam: Jalaluddin al-Tursani.
Tokoh besar ulama Acheh:
• Abdul Rauf Sinkel
• Nur al- Din al- Raniri
• Jalal al-Din al-Tursani.
Perkembangan Islam dan pusat pengajian
berpindah ke Melaka. Maka, dari situlah
masyarakat Islam mula menerima Mazhab Syafi‘i
yang kian berkembang dalam kalangan masyarakat.
KEDATANGAN MAZHAB SYAFI‘I DI MALAYSIA
Pada tahun 1898, kerajaan Terengganu
menemui Batu Bersurat di Kuala Berang,
Terengganu dan masih kekal sehingga ke hari
ini.
Terdapat catatan tentang peraturan hukuman
rejam atau sebat jika melakukan zina, hukum
mengingkari bayaran hutang dan sebagainya
Namun, akibat daripada serangan kerajaan
Majapahit terhadap kerajaan Terengganu, maka
kerajaan Terengganu telah jatuh pada abad ke-14.
Muncul beberapa buah kitab utama Mazhab Syafi‘i dalam
kalangan masyarakat di Nusantara:
• kitab Minhaj al-Talibin & Talkhis al-Minjah: Imam al-
Nawawi
• kitab al-Muhadhdhab: al-Imam al-Syirazi
Perkembangan Mazhab Syafi‘i yang berlaku
secara meluas di Alam Melayu bermula ketika
penyebaran mazhab oleh para pendakwah Mazhab
Syafi‘i di Nusantara dan seterusnya di Tanah
Melayu.
KESIMPULAN
Prof. Madya Dr. Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin
Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu
wanfirdaus@unisza.edu.my
013-2835651
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
1 de 16

Recomendados

5.9.2012 hadis sohih, hasan, dhoif, hikmah complete por
5.9.2012  hadis sohih, hasan, dhoif, hikmah complete5.9.2012  hadis sohih, hasan, dhoif, hikmah complete
5.9.2012 hadis sohih, hasan, dhoif, hikmah completeAngah Rahim
30K visualizações44 slides
العادة محمة : Adat dijadikan hukum por
العادة محمة : Adat dijadikan hukumالعادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukumAimiRasyidaJunedi
20.1K visualizações15 slides
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya por
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan DengannyaMaksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan DengannyaMuhammad Fahmi
23.8K visualizações6 slides
Takhrij al hadith por
Takhrij al hadithTakhrij al hadith
Takhrij al hadithwmkfirdaus
15K visualizações16 slides
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL por
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBALSLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBALNurul Husna
20.4K visualizações11 slides
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in por
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inSejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inZafirah Abdullah
27.9K visualizações35 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : MUNAKAHAT por
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : MUNAKAHATPENDIDIKAN AGAMA ISLAM : MUNAKAHAT
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : MUNAKAHATNURLIDYAWATI JASMIN
51K visualizações7 slides
Undang undang muamalat dan perlaksanaan por
Undang undang muamalat dan perlaksanaanUndang undang muamalat dan perlaksanaan
Undang undang muamalat dan perlaksanaanZainudin Ismail
12.9K visualizações76 slides
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH por
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAHPengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAHFarra Shahirra
41.8K visualizações21 slides
Muqaddimah ilmu usul fiqh por
Muqaddimah ilmu usul fiqhMuqaddimah ilmu usul fiqh
Muqaddimah ilmu usul fiqhZafirah Abdullah
42K visualizações164 slides
HADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & AS por
HADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & ASHADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & AS
HADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & ASFarra Shahirra
9.4K visualizações17 slides
Kaedah kedua dalam al qawaid al-fiqhiyyah(keyakinan tidak boleh dihilangkan por
Kaedah kedua dalam al qawaid al-fiqhiyyah(keyakinan tidak boleh dihilangkanKaedah kedua dalam al qawaid al-fiqhiyyah(keyakinan tidak boleh dihilangkan
Kaedah kedua dalam al qawaid al-fiqhiyyah(keyakinan tidak boleh dihilangkanUzairi Azali
22.4K visualizações15 slides

Mais procurados(20)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : MUNAKAHAT por NURLIDYAWATI JASMIN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : MUNAKAHATPENDIDIKAN AGAMA ISLAM : MUNAKAHAT
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : MUNAKAHAT
NURLIDYAWATI JASMIN51K visualizações
Undang undang muamalat dan perlaksanaan por Zainudin Ismail
Undang undang muamalat dan perlaksanaanUndang undang muamalat dan perlaksanaan
Undang undang muamalat dan perlaksanaan
Zainudin Ismail12.9K visualizações
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH por Farra Shahirra
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAHPengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Farra Shahirra41.8K visualizações
Muqaddimah ilmu usul fiqh por Zafirah Abdullah
Muqaddimah ilmu usul fiqhMuqaddimah ilmu usul fiqh
Muqaddimah ilmu usul fiqh
Zafirah Abdullah42K visualizações
HADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & AS por Farra Shahirra
HADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & ASHADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & AS
HADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & AS
Farra Shahirra9.4K visualizações
Kaedah kedua dalam al qawaid al-fiqhiyyah(keyakinan tidak boleh dihilangkan por Uzairi Azali
Kaedah kedua dalam al qawaid al-fiqhiyyah(keyakinan tidak boleh dihilangkanKaedah kedua dalam al qawaid al-fiqhiyyah(keyakinan tidak boleh dihilangkan
Kaedah kedua dalam al qawaid al-fiqhiyyah(keyakinan tidak boleh dihilangkan
Uzairi Azali22.4K visualizações
Hadith Daif por dr2200s
Hadith DaifHadith Daif
Hadith Daif
dr2200s17.6K visualizações
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis por Zafirah Abdullah
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisUlum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
Zafirah Abdullah46.2K visualizações
Ulum al quran por Kamarudin Jaafar
Ulum al quranUlum al quran
Ulum al quran
Kamarudin Jaafar46.6K visualizações
Nasikh wal mansukh por Danialkmal
Nasikh wal mansukhNasikh wal mansukh
Nasikh wal mansukh
Danialkmal10.6K visualizações
Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama por Integer
Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh UlamaSumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama
Sumber Yang Tidak Disepakati Oleh Ulama
Integer 32.4K visualizações
Mazhab por m10ehebat
MazhabMazhab
Mazhab
m10ehebat4.9K visualizações
2.8.2012 konsep nasikh mansukh complete por Angah Rahim
2.8.2012  konsep nasikh mansukh complete2.8.2012  konsep nasikh mansukh complete
2.8.2012 konsep nasikh mansukh complete
Angah Rahim13.2K visualizações
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie. por jimoh370
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
jimoh370117.8K visualizações
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM por Aina Zambry
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAMSEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
SEJARAH ZAMAN PERUNDANGAN ISLAM
Aina Zambry20.6K visualizações
Ijtihad dalam Muamalat Kewangan por Ilaa Pilus
Ijtihad dalam Muamalat KewanganIjtihad dalam Muamalat Kewangan
Ijtihad dalam Muamalat Kewangan
Ilaa Pilus5.2K visualizações
Pengenalan kepada-sunan-sittah por Amin El Amin
Pengenalan kepada-sunan-sittahPengenalan kepada-sunan-sittah
Pengenalan kepada-sunan-sittah
Amin El Amin5.4K visualizações

Similar a Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie

Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam por
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum IslamImam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islamkarina_auliaa
7.3K visualizações19 slides
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx por
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptxKEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptxInezAuliana
69 visualizações13 slides
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da... por
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...desi_aoi
1.7K visualizações10 slides
Presentasi (1).pptx por
Presentasi (1).pptxPresentasi (1).pptx
Presentasi (1).pptxJoni172593
5 visualizações13 slides
Biografi imam athba` tabi`in por
Biografi imam athba` tabi`inBiografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`inMuhammad Idris
263 visualizações8 slides
Biografi imam athba` tabi`in por
Biografi imam athba` tabi`inBiografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`inMuhammad Idris
397 visualizações8 slides

Similar a Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie(20)

Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam por karina_auliaa
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum IslamImam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
karina_auliaa7.3K visualizações
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx por InezAuliana
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptxKEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
InezAuliana69 visualizações
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da... por desi_aoi
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...
Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Da...
desi_aoi1.7K visualizações
Presentasi (1).pptx por Joni172593
Presentasi (1).pptxPresentasi (1).pptx
Presentasi (1).pptx
Joni1725935 visualizações
Biografi imam athba` tabi`in por Muhammad Idris
Biografi imam athba` tabi`inBiografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`in
Muhammad Idris263 visualizações
Biografi imam athba` tabi`in por Muhammad Idris
Biografi imam athba` tabi`inBiografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`in
Muhammad Idris397 visualizações
Imam syafi'i por Taufik Hidayat
Imam syafi'iImam syafi'i
Imam syafi'i
Taufik Hidayat1.2K visualizações
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx por Oktavia Ningrum
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptxPPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
Oktavia Ningrum8 visualizações
Biografi dan Pandangan Pendidikan Islam Imam Syafi'i serta Implikasinya Terha... por Nurul Safiqa
Biografi dan Pandangan Pendidikan Islam Imam Syafi'i serta Implikasinya Terha...Biografi dan Pandangan Pendidikan Islam Imam Syafi'i serta Implikasinya Terha...
Biografi dan Pandangan Pendidikan Islam Imam Syafi'i serta Implikasinya Terha...
Nurul Safiqa11 visualizações
Siapa Itu Wahbah 12.docx por ssuser34c8fe
Siapa Itu Wahbah 12.docxSiapa Itu Wahbah 12.docx
Siapa Itu Wahbah 12.docx
ssuser34c8fe7 visualizações
Biografi imam al baghawi por Sidqi Maulana
Biografi imam al baghawiBiografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawi
Sidqi Maulana875 visualizações
Tasyri' abad 2-4 H. por Marhamah Saleh
Tasyri' abad 2-4 H.Tasyri' abad 2-4 H.
Tasyri' abad 2-4 H.
Marhamah Saleh20.5K visualizações
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx por SaskiaKhairaFaisal
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxBiografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
SaskiaKhairaFaisal5 visualizações
Biografi Ulama Hadist.pptx por SaskiaKhairaFaisal
Biografi Ulama Hadist.pptxBiografi Ulama Hadist.pptx
Biografi Ulama Hadist.pptx
SaskiaKhairaFaisal35 visualizações
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali por Abdul Fauzan
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan HambaliBiografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali
Abdul Fauzan4K visualizações
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah por NurWahid25
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahIlmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
NurWahid2551 visualizações
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah por NurWahid25
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahIlmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
NurWahid25143 visualizações
akidah Ath thahawi por Lina Wy
akidah Ath thahawiakidah Ath thahawi
akidah Ath thahawi
Lina Wy383 visualizações
Biografi imam syafi`i por Muhammad Idris
Biografi imam syafi`iBiografi imam syafi`i
Biografi imam syafi`i
Muhammad Idris1.9K visualizações
Biografi imam syafi`i por Muhammad Idris
Biografi imam syafi`iBiografi imam syafi`i
Biografi imam syafi`i
Muhammad Idris506 visualizações

Mais de wmkfirdaus

Bab 6 cabaran mazhab syafie di malaysia por
Bab 6 cabaran mazhab syafie di malaysiaBab 6 cabaran mazhab syafie di malaysia
Bab 6 cabaran mazhab syafie di malaysiawmkfirdaus
1.1K visualizações10 slides
Bab 4 pengaruh mazhab syafie dalam perundangan di Malaysia por
Bab 4 pengaruh mazhab syafie dalam perundangan di MalaysiaBab 4 pengaruh mazhab syafie dalam perundangan di Malaysia
Bab 4 pengaruh mazhab syafie dalam perundangan di Malaysiawmkfirdaus
557 visualizações14 slides
Bab 5 pengaruh_mazhab_syafie_dalam_pengeluaran_fatwa_di_malaysia por
Bab 5 pengaruh_mazhab_syafie_dalam_pengeluaran_fatwa_di_malaysiaBab 5 pengaruh_mazhab_syafie_dalam_pengeluaran_fatwa_di_malaysia
Bab 5 pengaruh_mazhab_syafie_dalam_pengeluaran_fatwa_di_malaysiawmkfirdaus
3.9K visualizações11 slides
Bab 3 pengaruh mazhab syafie dalam pendidikan por
Bab 3 pengaruh mazhab syafie dalam pendidikanBab 3 pengaruh mazhab syafie dalam pendidikan
Bab 3 pengaruh mazhab syafie dalam pendidikanwmkfirdaus
695 visualizações15 slides
Bab 2 manhaj dan istilah dalam mazhab syafie por
Bab 2 manhaj dan istilah dalam mazhab syafieBab 2 manhaj dan istilah dalam mazhab syafie
Bab 2 manhaj dan istilah dalam mazhab syafiewmkfirdaus
456 visualizações11 slides
Bab 9 proses penyebaran fatwa dan e fatwa por
Bab 9 proses penyebaran fatwa dan e fatwaBab 9 proses penyebaran fatwa dan e fatwa
Bab 9 proses penyebaran fatwa dan e fatwawmkfirdaus
3.9K visualizações28 slides

Mais de wmkfirdaus(20)

Bab 6 cabaran mazhab syafie di malaysia por wmkfirdaus
Bab 6 cabaran mazhab syafie di malaysiaBab 6 cabaran mazhab syafie di malaysia
Bab 6 cabaran mazhab syafie di malaysia
wmkfirdaus1.1K visualizações
Bab 4 pengaruh mazhab syafie dalam perundangan di Malaysia por wmkfirdaus
Bab 4 pengaruh mazhab syafie dalam perundangan di MalaysiaBab 4 pengaruh mazhab syafie dalam perundangan di Malaysia
Bab 4 pengaruh mazhab syafie dalam perundangan di Malaysia
wmkfirdaus557 visualizações
Bab 5 pengaruh_mazhab_syafie_dalam_pengeluaran_fatwa_di_malaysia por wmkfirdaus
Bab 5 pengaruh_mazhab_syafie_dalam_pengeluaran_fatwa_di_malaysiaBab 5 pengaruh_mazhab_syafie_dalam_pengeluaran_fatwa_di_malaysia
Bab 5 pengaruh_mazhab_syafie_dalam_pengeluaran_fatwa_di_malaysia
wmkfirdaus3.9K visualizações
Bab 3 pengaruh mazhab syafie dalam pendidikan por wmkfirdaus
Bab 3 pengaruh mazhab syafie dalam pendidikanBab 3 pengaruh mazhab syafie dalam pendidikan
Bab 3 pengaruh mazhab syafie dalam pendidikan
wmkfirdaus695 visualizações
Bab 2 manhaj dan istilah dalam mazhab syafie por wmkfirdaus
Bab 2 manhaj dan istilah dalam mazhab syafieBab 2 manhaj dan istilah dalam mazhab syafie
Bab 2 manhaj dan istilah dalam mazhab syafie
wmkfirdaus456 visualizações
Bab 9 proses penyebaran fatwa dan e fatwa por wmkfirdaus
Bab 9 proses penyebaran fatwa dan e fatwaBab 9 proses penyebaran fatwa dan e fatwa
Bab 9 proses penyebaran fatwa dan e fatwa
wmkfirdaus3.9K visualizações
Bab 10 prosedur_pengeluaran_dan_penguatkuasaan_fatwa_di_peringkat por wmkfirdaus
Bab 10 prosedur_pengeluaran_dan_penguatkuasaan_fatwa_di_peringkatBab 10 prosedur_pengeluaran_dan_penguatkuasaan_fatwa_di_peringkat
Bab 10 prosedur_pengeluaran_dan_penguatkuasaan_fatwa_di_peringkat
wmkfirdaus3.8K visualizações
Bab 8 penyelarasan fatwa di malaysia kekangan dan cabaran por wmkfirdaus
Bab 8 penyelarasan fatwa di malaysia kekangan dan cabaranBab 8 penyelarasan fatwa di malaysia kekangan dan cabaran
Bab 8 penyelarasan fatwa di malaysia kekangan dan cabaran
wmkfirdaus4K visualizações
Bab 7 konflik fatwa di malaysia por wmkfirdaus
Bab 7 konflik fatwa di malaysiaBab 7 konflik fatwa di malaysia
Bab 7 konflik fatwa di malaysia
wmkfirdaus4.4K visualizações
Bab 6 majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama islam malaysia por wmkfirdaus
Bab 6 majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama islam malaysiaBab 6 majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama islam malaysia
Bab 6 majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama islam malaysia
wmkfirdaus4.2K visualizações
Bab 5 kedudukan dan kuasa raja dalam fatwa di malaysia por wmkfirdaus
Bab 5 kedudukan dan kuasa raja dalam fatwa di malaysiaBab 5 kedudukan dan kuasa raja dalam fatwa di malaysia
Bab 5 kedudukan dan kuasa raja dalam fatwa di malaysia
wmkfirdaus4K visualizações
Bab 4 jawatankuasa fatwa negeri por wmkfirdaus
Bab 4 jawatankuasa fatwa negeriBab 4 jawatankuasa fatwa negeri
Bab 4 jawatankuasa fatwa negeri
wmkfirdaus4.2K visualizações
Bab 3 mufti pelantikan dan kelayakan di malalysia por wmkfirdaus
Bab 3 mufti pelantikan dan kelayakan di malalysiaBab 3 mufti pelantikan dan kelayakan di malalysia
Bab 3 mufti pelantikan dan kelayakan di malalysia
wmkfirdaus5.8K visualizações
Majma' al fiqh al-islami por wmkfirdaus
Majma' al fiqh al-islamiMajma' al fiqh al-islami
Majma' al fiqh al-islami
wmkfirdaus5.6K visualizações
Bab 2 Fatwa di malaysia: Satu pengenalan por wmkfirdaus
Bab 2 Fatwa di malaysia: Satu pengenalanBab 2 Fatwa di malaysia: Satu pengenalan
Bab 2 Fatwa di malaysia: Satu pengenalan
wmkfirdaus4.7K visualizações
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1) por wmkfirdaus
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)
wmkfirdaus4.5K visualizações
Cadangan Penyelidikan por wmkfirdaus
Cadangan PenyelidikanCadangan Penyelidikan
Cadangan Penyelidikan
wmkfirdaus8.8K visualizações
Analisis data kualitatif por wmkfirdaus
Analisis data kualitatifAnalisis data kualitatif
Analisis data kualitatif
wmkfirdaus11.5K visualizações
Plagiarisme por wmkfirdaus
PlagiarismePlagiarisme
Plagiarisme
wmkfirdaus7.7K visualizações
Etika etika penyelidikan por wmkfirdaus
Etika etika penyelidikanEtika etika penyelidikan
Etika etika penyelidikan
wmkfirdaus14.5K visualizações

Último

SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx por
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptxSISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptxDelviaAndrini1
19 visualizações32 slides
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfIrawan Setyabudi
27 visualizações35 slides
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfAdeSuryadi21
17 visualizações3 slides
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas... por
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...Hesan Santoso
17 visualizações11 slides
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx por
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptxKIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptxKikiPratiwi11
9 visualizações9 slides

Último(20)

SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx por DelviaAndrini1
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptxSISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
DelviaAndrini119 visualizações
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi27 visualizações
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi2117 visualizações
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas... por Hesan Santoso
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
Hesan Santoso17 visualizações
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx por KikiPratiwi11
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptxKIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx
KikiPratiwi119 visualizações
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV... por Kanaidi ken
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Kanaidi ken13 visualizações
Bimtek Paralegal.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Paralegal.pdfBimtek Paralegal.pdf
Bimtek Paralegal.pdf
Irawan Setyabudi26 visualizações
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 visualizações
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx por SupriyadiSupriyadi54
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
SupriyadiSupriyadi5425 visualizações
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi19 visualizações
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... por Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
Kanaidi ken10 visualizações
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Irawan Setyabudi27 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken14 visualizações
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... por razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy18 visualizações
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc por EMILAANGGRAINI1
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.docSK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc
EMILAANGGRAINI113 visualizações
FLOWCHART.pdf por JUMADAPUTRA
FLOWCHART.pdfFLOWCHART.pdf
FLOWCHART.pdf
JUMADAPUTRA12 visualizações
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka por ahmadmistari
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
ahmadmistari61 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken74 visualizações
Public Relations - Menentukan Masalah por AdePutraTunggali
Public Relations - Menentukan MasalahPublic Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan Masalah
AdePutraTunggali22 visualizações

Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie

 • 1. Tajuk BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI’I Prof. Madya Dr. Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin wanfirdaus@unisza.edu.my
 • 2. Imam Syafi‘i: Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman bin Shafi‘i bin Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abd Manaf. Merupakan Nashirul Hadith iaitu pembela hadis dan mujaddid iaitu pembaharu abad ke-2 Hijrah Lahir: Gaza, Palestin tahun 150H pada waktu malam bersamaan dengan kewafatan Imam Abu Hanifah Bangsa: Arab Suku: Quraisy, Hasyim Muthalib Bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. pada salasilah datuknya iaitu Abd Manaf BIODATA IMAM SYAFI’I
 • 3. Menghafal al-Quran dengan sangat cepat. Beliau juga menghafal dan menulis banyak hadis. Beliau merasakan belum puas lalu beliau terus menuntut ilmu sehingga berpindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Menghafal kaedah bahasa Arab dengan duduk bersama suku Huzayl selama hampir sepuluh tahun untuk belajar adat mereka kerana kelancaran bahasa Arab suku Huzayl. Beliau juga belajar memanah
 • 4. 1. Mekah a. Sufyan bin ‘Uyainah. b. Muslim bin Khalid al-Zinji. c. Sa‘id bin Salim al-Qadah. d. Daud bin Abd al-Rahman al- ‘Atar. e. Abd al-Hamid bin Abd al- ‘Aziz bin Abi Daud. GURU-GURU IMAM SYAFI‘I 2. Madinah a. Malik bin Anas. b. Ibrahim bin Sa‘ad al-Ansari. c. Abd al-‘Aziz bin Ibn Muhammad al-Darwardi. d. Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami. e. Muhammad Ibn Abi Sa‘id bin Abi Fudaik. f. Abdullah bin Nafi’ bin Saigh. g. Sohib bin Abi Zuaib 3. Yaman a. Matraf bin Mazin. b. Hisham bin Yusuf. c. ‘Umar bin Abi Salamah. d. Yahya bin Hassan. 4. Iraq a. Waki’ bin Jarah. b. Abu Usamah Hamad bin Usamah al-Kufi. c. Isma‘il bin Ulyah. d. Abd al-Wahab bin Abd al-Majid al- Basri.
 • 5. 1. Ahmad bin Khalid al-Khilal. 2. Ahmad bin Sunan al-Qittan. 3. Ahmad bin Suraij al-Nahshari. 4. Ahmad bin Hanbal. 5. Ahmad bin Yahya bin Abd al-Aziz al- Baghdadi. 6. Ishaq bin Rahawaih. 7. al-Harith bin Suraij al-Naqqal. 8. al-Hassan bin Muhammad al-Sibah al- Za’farani. 9. al-Hussin bin Ali al-Karabisi. 10. al-Hussin al-Khalas. 11. Sulayman bin Daud. 12. al-Qasim bin Salam Abu ‘Ubaid. ANAK MURID IMAM SYAFI‘I Iraq 1. Yusuf bin Yahya al-Buwaiti. 2. Ismail bin Yahya al-Muzanni. 3. Rabi’ bin Sulayman al-Muradi. 4. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hukm. Mesir
 • 6. • Sembilan tahun Imam Syafi‘i menetap di Mekah • Tahun 195H bersamaan 810M ketika berusia 45 tahun, Imam Syafi‘i sekali lagi berhijrah ke Baghdad • Dengan pendekatan ilmu fiqah yang baharu • Bermula pada tahun 198H selepas Imam Syafi‘i berhijrah ke Mesir sehingga kewafatannya pada tahun 204H • Kemahuan yang kuat dalam mendalami ilmu daripada dua orang tokoh fiqh yang terkemuka iaitu Imam al-Awza‘i dan Imam al-Layth bin Saad mendorongnya untuk berhijrah selain bertujuan memenuhi jemputan rakannya di sana PENGASASAN MAZHAB OLEH IMAM SYAFI‘I qawl qadim qawl jadid
 • 7. PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI‘I al-Ta’sīs al-Naql Tadwīn Furū’al-Madhhab wa al-Tawsī’fī Masāilah al-Taḥrīr al-Istiqrār
 • 8. • Peringkat permulaan atau asas Mazhab Syafi‘i. • Menghimpunkan fiqh Ḥijaz (Madrasah Ahl al-Hadith) dan fiqh Iraq (Madrasah Ahl al-Ra’yi) serta mewujudkan manhaj pertengahan antara kedua-dua aliran ini • al-Hujjah, al-Umm dan al-Risalah • Peringkat penyalinan dan pemindahan ilmu • Dihidupkan oleh anak-anak murid Imam al-Syafi‘i dan aṣḥabnya (pengikut) • Antara al-Buwaiti, al- Muzani, al- Za’farani dan al-Muradi • Mukhtasar Muzani dan Mukhtasar Buwaiti AL-TA’SIS ( KURUN 2-3H) AL-NAQL (KURUN 3-4H)
 • 9. • Peringkat menghimpun dan meluaskan lagi perkara-perkara yang masih menjadi perbincangan dalam mazhab. • Terdapat dua ṭarīq iaitu Ṭarīq al- ‘Irāqiyyīn dan Ṭarīq al- Khurāsāniyyīn. • Muncul di Iraq. • Ṭarīq al- ‘Irāqiyyīn mempunyai lapan tahap perkembangan • Tarīq al-Khurāsāniyyīn, mempunyai sembilan tahap perkembangan • Peringkat penyuntingan, penyelesaian dan perundingan • Dipelopori oleh Imam al-Rāfi’ī dan Imam al-Nawawī • Gelaran kepada mereka dengan Shaykh al-Madhhab ataupun Shaykhan. • Al-Minhaj dan Muharrar TADWĪN FURŪ’AL-MADHHAB WA AL-TAWSĪ’ FĪ AL-MASĀIL (KURUN 4-6H) AL-TAHRĪR (KURUN 6-9H) AL-ISTIQRĀR (KURUN 9-11H) • Peringkat pengukuhan dan penetapan • Dipelopori oleh Ibn Ḥajr al- Haytamī dan al-Ramlī. • Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj dan Nihayah al-Muhtaj ila Syarh Alfaz al-Minhaj
 • 10. Dibawa oleh ulama dan para wali yang berpegang dengan Mazhab Syafi‘i yang beraliran Ash‘ari atau Maturidi. iaitu Abu Hassan al-Ash‘ari Mazhab Syafi‘i juga berkembang di Acheh Darul Salam. Pada abad ke-17 Masihi, terdapat ramai ulama yang berada di Acheh sama ada ulama tempatan mahupun luar Acheh KEDATANGAN MAZHAB SYAFI‘I DI NUSANTARA Kerajaan Samudera Pasai kerajaan pertama berpegang dengan Mazhab Syafi‘i. Disebabkan kedatangan Sheikh Ismail al-Siddiq dari Mekah yang menyampaikan ajaran Mazhab Syafi‘i ketika pemerintahan Meurah Silu.
 • 11. Kitab al-Sirat al- Mustaqim: Nur al-Din al-Raniri Kitab Mir’ah al-Tullab: Abdul Rauf Sinkel Kitab Safinah al- Hukam: Jalaluddin al-Tursani. Tokoh besar ulama Acheh: • Abdul Rauf Sinkel • Nur al- Din al- Raniri • Jalal al-Din al-Tursani.
 • 12. Perkembangan Islam dan pusat pengajian berpindah ke Melaka. Maka, dari situlah masyarakat Islam mula menerima Mazhab Syafi‘i yang kian berkembang dalam kalangan masyarakat. KEDATANGAN MAZHAB SYAFI‘I DI MALAYSIA Pada tahun 1898, kerajaan Terengganu menemui Batu Bersurat di Kuala Berang, Terengganu dan masih kekal sehingga ke hari ini. Terdapat catatan tentang peraturan hukuman rejam atau sebat jika melakukan zina, hukum mengingkari bayaran hutang dan sebagainya Namun, akibat daripada serangan kerajaan Majapahit terhadap kerajaan Terengganu, maka kerajaan Terengganu telah jatuh pada abad ke-14.
 • 13. Muncul beberapa buah kitab utama Mazhab Syafi‘i dalam kalangan masyarakat di Nusantara: • kitab Minhaj al-Talibin & Talkhis al-Minjah: Imam al- Nawawi • kitab al-Muhadhdhab: al-Imam al-Syirazi
 • 14. Perkembangan Mazhab Syafi‘i yang berlaku secara meluas di Alam Melayu bermula ketika penyebaran mazhab oleh para pendakwah Mazhab Syafi‘i di Nusantara dan seterusnya di Tanah Melayu. KESIMPULAN
 • 15. Prof. Madya Dr. Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin Kampus Gong Badak 21300 Kuala Nerus Terengganu wanfirdaus@unisza.edu.my 013-2835651