O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Khutbah jumaat(rumi) Maulidur Rasul

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam”
              ...
Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam”
              ...
Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam”
              ...
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Rukun iman
Rukun iman
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Khutbah jumaat(rumi) Maulidur Rasul

 1. 1. Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam” Jabatan Agama Islam Selangor "MAULIDUR RASUL : HAKIKAT KEMENANGAN DALAM PERJUANGAN ISLAM"                .   ‫ ﻟﹶﻪ‬‫ﺮﹺﻳﻚ‬‫ ﺷ‬ ‫ﻩ‬‫ﺣﺪ‬‫ ﻭ‬‫ ﺍﻟﻠﱠﻪ‬   ‫ ﺃﹶﻥ‬‫ﺪ‬‫ﻬ‬‫ﺃﹶﺷ‬ ‫ﻭ‬   ّ‫ﻞﹺ‬‫ ﺻ‬‫ﻢ‬‫. ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ‬‫ﻟﹸﻪ‬‫ﻮ‬‫ﺭﺳ‬‫ ﻭ‬‫ﻩ‬‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﺍ ﻋ‬‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ ﺃﹶﻥﱠ ﻣ‬‫ﺪ‬‫ﻬ‬‫ﺃﹶﺷ‬‫ﻭ‬  ‫ﻭ‬ ‫ﺎﺑﹺﻪ‬‫ﺤ‬‫ﺃﹶﺻ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ ﺁﻟ‬‫ ﻭ‬‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻧ‬‫ﻴﹺّﺪ‬‫ ﺳ‬ ‫ّﻢ‬‫ﻠ‬‫ﺳ‬‫ﻭ‬  .‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻌ‬‫ﻤ‬‫ﺃﹶﺟ‬ ‫ﻴﻜﹸﻢ‬‫ﺻ‬‫، ﺃﹸﻭ‬‫ﻘﹸﻮﺍﹾ ﺍﻟﻠﱠﻪ‬‫ﺗ‬‫ﻮﻥﹶ! ﺍ‬‫ﻤ‬‫ﻠ‬‫ﺴ‬‫ﺎ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﻬ‬‫ﺂ ﺃﹶﻳ‬‫، ﻓﹶﻴ‬‫ﺪ‬‫ﻌ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﺃﹶﻣ‬ ‫ﻘﹸﻮﻥﹶ. ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ‬‫ﺘ‬‫ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ ﻓﹶﺎﺯ‬‫ﻯ ﺍﷲ ﻓﹶﻘﹶﺪ‬‫ﻘﹾﻮ‬‫ ﺑﹺﺘ‬‫ﺎﻱ‬‫ﺇﹺﻳ‬‫ﻭ‬         :    .    1
 2. 2. Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam” Jabatan Agama Islam Selangor Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, Marilah kita bersyukur dengan nikmat Islam dan iman yang telah kita kecapi selama ini dengan berusaha menambahkan ilmu dan amal serta ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah- Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, Matlamat utama perjuangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w adalah untuk meninggikan kalimah Allah dengan melaksanakan syariat Allah di atas muka bumi ini. Ia sesuai dengan tugas dan peranan Rasul itu diutus dengan berbekalkan wahyu al-Quran sebagai petunjuk dan hidayah. Firman Allah SWT dalam Surah at-Taubah ayat 33:                “Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikannya mengatasi segala agama yang lain, walaupun orang musyrik tidak menyukainya”. Berdasarkan ayat ini Allah SWT menerangkan kepada kita bahawa matlamat perjuangan Islam semenjak zaman nabi dan rasul terdahulu 2
 3. 3. Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam” Jabatan Agama Islam Selangor hingga ke hari ini ialah untuk mentauhidkan Allah SWT dan menghapuskan segala bentuk pengabdian kepada yang lain. Abu Musa al-Asy’ari r.a meriwayatkan bahawa seorang Badwi telah datang kepada Nabi s.a.w dan bertanya: “Wahai Rasulallah! Ada seseorang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan, ada juga seseorang yang berperang untuk disebut-sebut namanya, dan ada pula seseorang yang berperang untuk melihat kemampuannya.Oleh itu, siapakah di antara mereka yang berada di jalan Allah?” Rasulullah saw. menjawab dengan sabdanya: ‫ﻰ‬‫ ﻓ‬‫ﻮ‬ ‫ﺎ ﻓﹶ‬‫ﻠﹾﻴ‬ ‫ ﺍﹾﻟ‬‫ﻲ‬‫ ﹸ ﺍﷲِ ﻫ‬‫ﻤ‬‫ﻥﹶ ﻛﹶﻠ‬‫ ﹸﻮ‬‫ﺘ‬‫ﻞﹶ ﻟ‬‫ ﻗﹶﺎﺗ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻌ ﻬ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻜ‬ .ِ‫ﻞﹺ ﺍﷲ‬‫ﺒﹺﻴ‬‫ﺳ‬ “Barangsiapa yang berperang demi menegakkan kalimah Allah, maka beliaulah yang berada di jalan Allah.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim) Berdasarkan hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa perjuangan menegakkan Islam dengan tujuan untuk meninggikan kalimah Allah sahajalah yang diterima Allah SWT. Tuntutan ini sebenarnya adalah suatu tuntutan ke atas umat Islam agar Islam kelihatan sentiasa tinggi, dihormati dan disanjungi. Firman Allah SWT dalam Surah at-Taubah ayat 40: 3
 4. 4. Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam” Jabatan Agama Islam Selangor                “Allah menjadikan seruan (syirik) orang kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinya), dan Kalimah Allah (Islam) adalah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana”. Islam mempunyai pandangannya yang tersendiri tentang perjuangan dan mencari erti kemenangan. Dalam al-Qur’an, Allah SWT menggunakan beberapa istilah kemenangan iaitu al-falah, al- fawz, al-nasru dan al- fath. Masing-masing mempunyai pengertian yang berbeza dalam merungkai erti kemenangan. Kemenangan dengan istilah al-falah melambangkan kemenangan yang umum dan menyeluruh meliputi segala aspek individu, masyarakat umum, dunia dan akhirat. Kemenangan al-fawz pula digunakan secara lebih khusus kepada kemenangan atau kejayaan di akhirat. Manakala kemenangan al-nasr pula adalah kemenangan dalam jihad kerana membela agama Allah ke atas musuh-musuhNya. Kemenangan di dunia disebut juga al-fath. Istilah al-fath digunakan oleh al-Quran dalam banyak ayat yang menyentuh tentang kemenangan besar. Contohnya, Allah SWT berfirman dalam Surah al-Fath ayat 1:       4
 5. 5. Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam” Jabatan Agama Islam Selangor “Sesungguhnya Kami telah memberi kemenangan kepadamu (wahai Muhammad) dengan kemenangan yang nyata”. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, Kemenangan di akhirat disebut sebagai al-fawz adalah kemenangan yang sebenar. Walaupun pejuang-pejuang Islam itu kalah atau gugur di medan peperangan atau sebarang medan perjuangan lain, namun pada hakikatnya mereka telah beroleh kemenangan. Kemenangan inilah yang menjadi matlamat sebenar di dalam perjuangan Islam. Firman-Nya Allah SWT dalam Surah al-Saff ayat 10-12:                                                 “Wahai orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang 5
 6. 6. Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam” Jabatan Agama Islam Selangor pedih? Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kamu berjihad di jalan Allah (membela dan menegakkan agama Allah) dengan harta dan diri kamu. Yang demikian itulah lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat yang sebenar). Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman- taman syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai serta ditempatkan kamu di tempat tinggal yang baik di dalam syurga ‘Adn. Itulah kemenangan yang besar”. Berdasarkan ayat tersebut, kemenangan di akhirat itu meliputi empat perkara iaitu: Pertama : Kemenangan mendapat jaminan keselamatan dari azab yang pedih di akhirat Kedua : Kemenangan mendapat keampunan dari Allah SWT atas segala dosa yang telah dilakukan; Ketiga : Kemenangan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ketiga : Kemenangan mendapat tempat tinggal yang baik khusus di syurga yang bernama ‘Adn. Dalam Islam, kemenangan adalah suatu yang pasti dan perlu diyakini oleh setiap muslim. Mereka perlu mengimani masa hadapan yang baik dan gemilang untuk Islam. Ini kerana terdapat banyak nas al- Quran dan al-Hadith yang menyatakan bahawa Islam akan berjaya pada suatu hari kelak. 6
 7. 7. Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam” Jabatan Agama Islam Selangor Kemenangan di dunia telah dijanjikan oleh Allah kepada orang- orang yang beriman dan beramal soleh. Janji ini bukan sahaja dikhususkan untuk umat Muhammad s.a.w, bahkan ia telah dinyatakan oleh Allah SWT sejak zaman Nabi Daud a.s. lagi. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, Marilah kita menginsafi bahawa kemenangan Islam hanya akan dicapai dengan; Pertama : Mentauhidkan Allah SWT. Kedua : Menghapuskan segala bentuk pengabdian kepada selain Allah. Ketiga : Komitmen kepada perjuangan Islam yang berteraskan kepada sirah Rasulullah s.a.w. Keempat : Mengukuhkan perpaduan, persefahaman dan persaudaraan untuk menjamin kemenangan perjuangan Islam. Kelima : Menjauhkan dan berusaha mengelakkan perselisihan di kalangan ummah.      7
 8. 8. Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam” Jabatan Agama Islam Selangor              “Sesungguhnya kami telah catatkan dalam kitab-kitab yang Kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Lawh Mahfuz: “Bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang soleh”. (Al-Anbia’ : 105) , ‫ﺁﻥ‬  ‫ﻟﹶ ﹸﻢ‬‫ﻲ ﻭ‬‫ ﺍ ُ ﻟ‬‫ﻙ‬‫ﺎﺭ‬‫ﺑ‬  ‫ ﻜ‬ ‫ﷲ‬   ‫ﺎﺕ‬‫ﻳ‬ ‫ﻦ‬‫ ﻣ‬    ‫ﻨﹺﻲ‬‫ﻔﹶﻌ‬‫ﻧ‬‫ﻭ‬    ‫ ﻪ ﻧﻪ ﻫ‬  ‫ ﻜ‬ ‫ﺒ ﻨﹺ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭ, ﺇﹺ‬ ‫ﺗ‬‫ﻼﻭ‬‫ ﹸﻢ ﺗ‬‫ﻨ‬‫ﻣ‬‫ّﻲ ﻭ‬‫ﻞﹶ ﻣ‬‫ﻘﹶ‬‫ﺗ‬‫ ﻭ‬ .         ‫ﻲ‬‫ ﻟ‬‫ﻢ‬‫ﻴ‬‫ﻈ‬‫ ﺍﷲَ ﺍﻟﹾﻌ‬ ‫ﻔ‬‫ﻐ‬‫ﺘ‬‫ﺃﹶﺳ‬‫ ﻭ‬ ‫ﻲ‬‫ﻟ‬‫ﺃﹶﹸﻮ ﹸ ﻗﹶﻮ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻗﻝ‬ ،‫ﺎﺕ‬‫ﻤ‬‫ﻠ‬‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﹾ‬‫ ﻭ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ﻠ‬‫ﺴ‬ ‫ﺮﹺ ﺍﻟﹾ‬‫ﺂﺋ‬‫ﺴ‬‫ﻟ‬‫ ﻭ‬‫ﻟﹶ ﹸﻢ‬‫ﻭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻜ‬ . ‫ﻴ‬‫ﺣ‬ ‫ ﺍﻟ‬ ‫ ﹸﻮ‬‫ ﺍﻟﹾﻐ‬‫ﻮ‬  ‫ ﺇﹺ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻔ‬‫ﻐ‬‫ﺘ‬‫ﻓﹶﺎﺳ‬ ‫ﺮ ﻩ ﻧﻪ ﻫ ﻔ ﺭ ﺮ ﻢ‬ 8
 9. 9. Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam” Jabatan Agama Islam Selangor KHUTBAH KEDUA ‫ﺎ‬‫ﻗﹶﻨ‬‫ﺯ‬‫ﺭ‬‫، ﻭ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ﻠ‬‫ﺴ‬ ‫ ﺍﻟﹾ‬‫ﻦ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻠﹶﻨ‬‫ﻌ‬‫ ﺟ‬‫ﻱ‬‫ ﺍﱠﺬ‬‫ﱠﻪ‬‫ﻟ‬ ‫ﻤ‬‫ﺍﹶَﻟﹾﺤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺪﻠ ﻟ‬  ‫ﻭ‬ ‫ﻩ‬  ‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ﺍ ُ ﻭ‬ ‫ﷲ‬    ‫ َﺃﹶﻥﹾ‬ ‫ﻬ‬‫. ﺃﹶﺷ‬‫ﺎﺕ‬‫ ﺍﻟ ﱠّﺒ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﺪ‬ ِ‫ﻄﻴﹺ‬ .  ‫ﹸ‬‫ﻮ‬ ‫ﺭ‬‫ ﻭ‬  ‫ﺒ‬‫ﺍ ﻋ‬‫ﺪ‬ ‫ﺤ‬ ‫ ﺃﹶ ﱠ‬ ‫ﻬ‬‫ﺃﹶﺷ‬‫ ، ﻭ‬ ‫ ﻟﹶ‬‫ﻚ‬‫ﺮﹺﻳ‬‫ﺷ‬ ‫ﻭ‬‫ﺪ ﻥ ﻣ ﻤ ﺪﻩ ﺳ ﻟﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻭ‬  ‫ﺎ‬‫ﻧ‬‫ّﺪ‬‫ ﺳ‬ ‫ﺎﺭﹺﻙ‬‫ﺑ‬‫ ﻭ‬‫ّﻢ‬‫ﺳ‬‫ ّ ﻭ‬‫ ﺻ‬  ‫ﺍﹶﻟﱠ‬   ‫ﻴﹺ‬ ‫ﻠﻬﻢ ﻞﹺ ﻠ‬   ‫ﻮِﻡﹺ‬‫ ﻳ‬‫ ﺑﹺﺈﹺ‬‫ﻢ‬ ‫ﺒﹺﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ ﻭ‬‫ﺒﹺﻪ‬‫ﺤ‬‫ﺻ‬‫ ﻭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻬ‬ .‫ﻦﹺ‬‫ﺍﻟ ّﻳ‬ ‫ﺪ‬ ‫ ﻓﹶﺎﺯ‬‫ ﻓﹶﻘﹶﺪ‬‫ ﹸﻮﺍﹾ ﺍﻟﱠﻪ‬‫ ﺍﷲِ، ﺍ‬‫ﺎﺩ‬‫ﺒ‬‫ﺎ ﻋ‬‫، ﻓﹶﻴ‬ ‫ﻌ‬‫ﺎ ﺑ‬ ‫ﺃﹶ‬ ‫ﺗﻘ ﻠ‬ ‫ﻣ ﺪ‬   :‫ﺎ‬  ُ ‫ ﹶ. ﹶﺎ ﹶ ﺍ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ﺍﹾ‬ ‫ﻟﻤﺘﻘﻮﻥ ﻗ ﻝ ﷲ ﺗﻌ‬         .      9
 10. 10. ‫”‪Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam‬‬ ‫‪Jabatan Agama Islam Selangor‬‬ ‫ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ‪‬ﻢ‪ ‬ﺻ‪‬ﻞﹺّ ﻭ‪‬ﺳ‪‬ﻠ‪ّ‬ﻢ‪  ‬ﺳ‪‬ﻴﹺّﺪ ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺮ‪‬ﺳ‪‬ﻠ‪‬ﲔ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﺭ‪‬ﺽ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻠﱠﻬ‪‬ﻢ‪ ‬ﻋ‪‬ﻦ‪ ‬ﺃﹶﺻ‪‬ﺤ‪‬ﺎﺑﹺﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﻗﹶﺮ‪‬ﺍﺑ‪‬ﺘ‪‬ﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺃﹶﺯ‪‬ﻭ‪‬ﺍﺟﹺﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺫﹸﺭﹺّﻳـﱠﺎﺗ‪‬ﻪ‪‬‬ ‫ﺃﹶﺟ‪‬ﻤ‪‬ﻌ‪‬ﻴ‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ‪‬ﻢ‪ ‬ﺍﻏﹾﻔ‪‬ﺮ‪ ‬ﻟ‪‬ﻠﹾﻤ‪‬ﺴ‪‬ﻠ‪‬ﻤ‪‬ﻴ‪‬ﻦ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺴ‪‬ﻠ‪ِ‬ﻤ‪‬ﺎﺕ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨﹺﻴ‪‬ﻦ‪‬‬ ‫ﻊ‬ ‫ﻭ‪‬ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺎﺕ‪ ‬ﺍ‪‬ﺣ‪‬ﻴ‪‬ﺂﺀِ ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﻬ‪‬ﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍ‪‬ﻣ‪‬ﻮ‪‬ﺍﺕ‪ ،‬ﺇﹺﻧ‪‬ﻚ‪ ‬ﺳ‪‬ﻤ‪‬ﻴ‪ ‬‬ ‫ﻗﹶﺮﹺﻳ‪  ‬ﻣ‪‬ﺠﹺﻴ‪‬ﺐ‪ ‬ﺍﻟﺪ‪‬ﻋ‪‬ﻮ‪‬ﺍﺕ‪ ‬ﻭ‪‬ﻳ‪‬ﺎ ﻗﹶﺎﺿ‪‬ﻰ‪ ‬ﺍﻟﹾﺤ‪‬ﺎﺟ‪‬ﺎﺕ‪ .‬ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ‪‬ﻢ‪‬‬ ‫ﺐ‬ ‫ﺇﹺﻧ‪‬ﺎ ﻧ‪‬ﺴ‪‬ﺄﹶﻟﹸﻚ‪ ‬ﻭ‪‬ﻧ‪‬ﺘ‪‬ﻮ‪‬ﺳ‪‬ﻞﹸ ﺇﹺﻟﹶﻴ‪‬ﻚ‪ ‬ﺑﹺﻨ‪‬ﺒﹺﻴﹺّﻚ‪ ‬ﺍ‪‬ﻣ‪‬ﻴ‪‬ﻦﹺ، ﻭ‪‬ﻧ‪‬ﺴ‪‬ﺄﹶﻟﹸﻚ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﹺﺄﹶﺳ‪‬ﻤ‪‬ﺂﺋ‪‬ﻚ‪ ‬ﺍﻟﹾﺤ‪‬ﺴ‪‬ﻨ‪‬ﻰ ﻭ‪‬ﺻ‪‬ﻔﹶﺎﺗ‪‬ﻚ‪ ‬ﺍﻟﹾﻌ‪‬ﻈﹾﻤ‪‬ﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ‪‬ﺤ‪‬ﻔﹶﻆﹶ ﺑﹺﻌ‪‬ﻴ‪‬ﻦﹺ‬ ‫ﻋ‪ِ‬ﻨ‪‬ﺎ‪‬ﻳﺘ‪‬ﻚ‪ ‬ﺍﻟﺮ‪‬ﺑ‪‬ﺎﻧﹺﻴ‪‬ﺔ‪ ‬ﻭ‪‬ﺑﹺﺤ‪‬ﻔﹾﻆ‪ ‬ﻭﹺﻗﹶﺎﻳ‪‬ﺘ‪‬ﻚ‪ ‬ﺍﻟﺼ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪‬ﺍﻧﹺﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﺟ‪‬ﻼ‪‬ﻟﹶﺔﹶ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣ‪‬ﻠ‪‬ﻜ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﻌ‪‬ﻈﱠﻢﹺ ﺳ‪‬ﻠﹾﻄﹶﺎﻥ ‪ ،‬ﺳ‪‬ﻠﹾﻄﹶﺎﻥ ﺷ‪‬ﺮ‪‬ﻑ‪ ‬ﺍﻟﺪ‪ّ‬ﻳﻦ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺷﺎﻩ ﺍﳊﺎﺝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺮﺣﻮﻡ ﺳ‪‬ﻠﹾﻄﹶﺎﻥ ﺻ‪‬ﻼﺡ‪ ‬ﺍﻟﺪ‪ّ‬ﻳﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺎﻩ ﺍﳊﺎﺝ.‬ ‫01‬
 11. 11. Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam” Jabatan Agama Islam Selangor ‫ﺔﹶ‬‫ّﺤ‬‫ﺍﻟﺼ‬‫، ﻭ‬‫ﻖ‬‫ﻴ‬‫ﻓ‬‫ﻮ‬‫ﺍﻟﺘ‬‫ﺔﹶ ﻭ‬‫ﺍﻳ‬‫ﺍﻟﹾﻬﹺﺪ‬‫ﻥﹶ ﻭ‬‫ﻮ‬‫ﻡﹺ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ ﺃﹶﺩ‬‫ﻢ‬‫ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ‬ ‫ﺎﻩ‬‫ﲑ ﺷ‬‫ ﺃﹶﻣ‬ ،‫ﺪ‬‫ﻬ‬‫ﻰﹺّ ﻋ‬‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫، ﻟ‬‫ﻚ‬‫ﻨ‬‫ﺔﹶ ﻣ‬‫ﻼﻣ‬‫ﺍﻟﺴ‬‫ﻭ‬  ‫ﻰ‬‫ّﻳﻦ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺷﺎﻩ ﺍﳊﺎﺝ ﻓ‬‫ ﺍﻟﺪ‬‫ﻑ‬‫ﺮ‬‫ﻠﹾﻄﹶﺎﻥ ﺷ‬‫ﻦﹺ ﺍﻟﺴ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬ ِ‫ﻼﻝﹺ‬‫ﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺠ‬‫ ﻳ‬‫ﻚ‬‫ﻣ‬‫ﻛﹶﺮ‬‫ ﻭ‬‫ﻨﹺّﻚ‬‫ ﺑﹺﻤ‬‫ﺔ‬‫ﻴ‬‫ﺎﻓ‬‫ﻋ‬‫ﺡﹴ ﻭ‬‫ﻼ‬‫ﺻ‬‫ﻦ ﻭ‬‫ﺃﹶﻣ‬  ‫ﹴ‬  ‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻇﱠﻔ‬‫ﻮ‬‫ﻠﹾﻤ‬‫ﻦﹺ ﻟ‬‫ﻴ‬‫ﺤ‬‫ﻠ‬‫ﺼ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻤ‬‫ﻫ‬‫ﺮ‬‫ﻤ‬‫ﻞﹾ ﻋ‬‫ ﺃﹶﻃ‬‫ﻢ‬‫ﺍﻡﹺ. ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ‬‫ﻛﹾﺮ‬‫ﻭ‬  ‫ﻄﺮ ﻖ ﻟﻬﺪ‬‫ﺪﻫﻤ ﻟ‬‫ﻎ ﻣﻘ ﺻ‬‫ﺩ ﻭ ﻠ‬ ِ‫ﻭ ﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﻟﺒﹺ‬   ‫ﺎ ِ ﹶ ﹺﻳ ﹺ ﺍﹾ‬   ِ ‫ ﹶﺎ‬ ‫ﺑّ ﹾ‬ ، ‫ﺍﹾِﻼ‬    ‫ﺍﻟ‬ .‫ﺎﺩ‬‫ﺷ‬‫ﺍﻟﺮ‬‫ﻭ‬ Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang melimpahkan rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam khususnya negeri Selangor, sebagai negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Justeru, kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, tambahkan kami dengan ilmu dan kemahiran, suburkanlah jiwa kami dengan akhlak mulia, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti kemarau panjang, banjir besar, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya hidup kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat. 11
 12. 12. Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam” Jabatan Agama Islam Selangor Ya Allah, bukakanlah hati kami, untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau fardhukan. Berkatilah hidup orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin. Sucikanlah harta dan jiwa mereka, lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Demikian jua Ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang mewakafkan hartanya di negeri ini, limpahkanlah nikmat iman dan kesihatan yang berpanjangan kepada mereka, terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat.              .   .           ،ِ ‫ﺍ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺎﺩ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬              12
 13. 13. Khutbah Jumaat 03 Februari 2012: “Maulidur Rasul : Hakikat Kemenangan Dalam Perjuangan Islam” Jabatan Agama Islam Selangor  ‫ﻩ‬‫ﻭ‬‫ﻜﹸﺮ‬‫ﺍﺷ‬‫ ﻭ‬‫ﻛﹸﻢ‬‫ﺬﹾﻛﹸﺮ‬‫ ﻳ‬‫ﻢ‬‫ﻴ‬‫ﻈ‬‫ﻭﺍﹾ ﺍﷲَ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ﻓﹶﺎﺫﹾﻛﹸﺮ‬ ‫ﻛﹾﺮ‬‫ﻟﹶﺬ‬‫ ﻭ‬‫ﻜﹸﻢ‬‫ﻄ‬‫ﻌ‬‫ ﻳ‬‫ﻪ‬‫ﻠ‬‫ ﻓﹶﻀ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ﻩ‬‫ﺄﹶﻟﹸﻮ‬‫ﺍﺳ‬‫، ﻭ‬‫ﻛﹸﻢ‬‫ﺰﹺﺩ‬‫ ﻳ‬‫ﻪ‬‫ﻤ‬‫ﻧﹺﻌ‬ .‫ﻮﻥﹶ‬‫ﻌ‬‫ﻨ‬‫ﺼ‬‫ﺎ ﺗ‬‫ ﻣ‬‫ﻠﹶﻢ‬‫ﻌ‬‫ ﻳ‬‫ﺍﻟﻠﱠﻪ‬‫ ﻭ‬‫ﺮ‬‫ﺍﷲِ ﺃﹶﻛﹾﺒ‬  13

×