Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(17)

Similar a Kiezen of verliezen(20)

Anúncio
Anúncio

Kiezen of verliezen

 1. Kiezen of Verliezen? De noodzaak van marketing
 2. Opletten … … twee per minuut
 3.  
 4.  
 5. ‘ Marketing takes a day to learn, but a lifetime to master’
 6. het inzicht dat je uiteindelijk meer verkoopt wanneer je je richt op de behoeften van de klant in plaats van op het verkopen van producten. marketing =
 7.  
 8. 1. Kies uw klant 2. Kies uw positie 3. Zeg wat u doet 4. Doe wat u zegt
 9. Wie zijn uw klanten?
 10. Dé klant bestaat niet
 11. En een klant is geen aandoening
 12.  
 13. Kies en ken uw doelgroep: wie heeft er behoefte aan u?
 14.  
 15.  
 16.  
 17. 1. Kies uw klant 2. Kies uw positie 3. Zeg wat u doet 4. Doe wat u zegt
 18.  
 19. Ik wil een blauwe!
 20.  
 21. Battle for the Brain
 22. (want als u alles doet wat uw klanten willen, houdt u waarschijnlijk geen klant meer over) Kiezen om gekozen te worden
 23. Vuistregel: het effect van de positionering neemt af naarmate het aantal claims toeneemt
 24. “ Life is simple in the marketplace” Michael Porter goedkoopste of onderscheidend
 25. Positioneren: drie mogelijkheden De discipline van marktleiders: Treacy en Wiersema
 26. Onderscheidend worden … Dru, beyond disruption Hoe doet iedereen het NU? CONVENTION V ISION Wat is onze visie MORGEN? Wat doen wij anders? DISRUPTIVE IDEA
 27. Voorbeelden GGZ is deprimerend PsyQ : landelijke franchise organisatie, optimistisch en deskundig GGZ kan optimistisch zijn Verstandelijk gehandicapten wonen in een instelling Thomashuizen : landelijk keten van kleinschalige huizen met ondernemers VG zouden in huiselijke omgeving moeten kunnen leven De ziekenhuiszorg is georganiseerd rondom specialisme Alant Vrouw : vrouwen en hun problemen centraal De patiënt moet centraal staan
 28. Bepaal het klantvoordeel!
 29.  
 30. Wat is voor klanten belangrijk? Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Consumenten Hoewel ik voel dat ik de controle (gedeeltelijk) kwijt ben, stap ik niet zo gemakkelijk over de drempel om me te laten behandelen Huisartsen Snelle en gemakkelijke doorverwijzing en de zekerheid dat mijn cliënt in goede handen is. Verzekeraars Tevreden verzekerden en waar voor mijn geld
 31. 1. Kies uw klant 2. Kies uw positie 3. Zeg wat u doet 4. Doe wat u zegt
 32. Als u onderscheidend en trots bent op wat u doet, moet u uw doelgroep dat laten weten zodat ze voor u kunnen kiezen
 33. Betekenis geven aan onderscheidend vermogen Geen wachtlijsten Ketenzorg Laagdrempelig 2 e lijn Specialistisch Stepped Care 24/7 Electieve zorg Bedden … . Snel terecht Alles sluit aan De koffie staat klaar Specialist in de buurt De beste dokter Niet zwaarder dan nodig Wanneer het u uitkomt Op afspraak Patiënten … VAN NAAR
 34. 1. Kies uw klant 2. Kies uw positie 3. Zeg wat u doet 4. Doe wat u zegt
 35. Van positionering naar ervaring
 36. “ The SAS is created 50 million times a year, 15 seconds at a time”
 37.  
 38. Beste practices versus worst cases De gedachte dat wat voor de ene organisatie werkt dus ook wel voor de andere zal werken is aantrekkelijk. De gedachte dat aspecten als marktcontext, cultuur en mensen van een organisatie mede bepalend zouden moeten zijn voor de aanpak een stuk minder, reden waarom best practices nogal eens de neiging hebben om in worst cases te ontaarden.
 39.  
 40. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. drs. Huub J. Raemakers [email_address] 06 30230984 www.twynstragudde.nl

Notas do Editor

 1. De GGZ Breburg Groep moet hierbinnen ook keuzes gaan maken: -
 2. De vragen dienen altijd vanuit het perspectief van één bepaalde stakeholder te worden verwoord Dit is een voorstel voor de structuur, kan natuurlijk ook wat meer traditioneel. Wat speekt het publiek het meeste aan?
Anúncio