O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
OpenSSHtomas.corej@websupport.sk   @tomas_corej
OpenSSH● nastroj pre bezpecne, vzdialene prihlasovanie● prepisana verzia originalneho SSH nastroja● priklad flexibilneho...
Od zaciatku       pesnik:~$ ssh testor           alebopesnik:~$ ln -s /usr/bin/ssh-argv0 $HOME/bin/testor...
Od zaciatkupesnik:~$ ssh testoruser@testor password: ^Cpesnik:~$ ssh-keygenpesnik:~$ ssh-copy-id testorNow try logging int...
Od zaciatkupesnik:~$ ssh testorWarning: the RSA host key for testor differs from the key for the IPaddress 37.9.170.2Offen...
Od zaciatkupesnik:~$ ssh testorYou have mail.Last login: Thu Jul 11 00:12:57 2012 from pesniktestor:~$
Od zaciatkupesnik:~$ ssh testorYou have mail.Last login: Thu Jul 11 00:12:57 2012 from servicestestor:~$testor:~$ ~?Suppor...
Pouzitelne v skriptochpesnik:~$ ssh testor /bin/true && echo okokif ssh testor prikaz; then...fi
Nechce sa mi pouzit scppesnik:~$ dllllhyyy prikaz | ssh testor "cat >remotefile"pesnik:~$ mysqldump -uroot -p db | ssh tes...
X11 jednoduchopesnik:~$ ssh -X testor firefoxpesnik:~$ ssh -X testor.vpn gnome-terminalpesnik:~$ ssh -X testor.vpn xeyes
Agent forwardingtomas.corej@pesnik:~$ ssh-add -l2048 f8:c6:6a:f4:ca:ee:0e:57:86:ed:f1:4b:ec:d3:84:ba /home/tomas.corej/.ss...
SOCKS proxy a tunelovaniepesnikl:~$ ssh -D 3128 testor   -L[bind_address:]port:host:hostport Request local forward   ...
Host *   User root   ForwardAgent yes   ForwardX11 yes   ConnectTimeout=20   PreferredAuthentications=publickey...
level++
ProxyCommand● moze to byt cokolvek, dolezite je, aby to spracovavalo STDIN a STDOUT ssh -o ProxyCommand="$HOME/.ssh/gate...
Multiplexovanie SSH spojeni● pri castom generovani SSH spojeni a vo velkom mnozstve● skracuje cas a znizuje overhead (0.2...
Multiplexovanie SSH spojenipesnik:~$ ssh testorYou have mail.Last login: Thu Jul 11 00:12:57 2012 from pesniktestor:~$test...
Subsystemy● ina forma spustania remotnych prikazov● SFTP je subsystem● moze ist aj o internu funkcionalitu (sftp a chroot...
DNS SSHFP● rozsireny sposob verifikacie odtlackov● fingerprinty SSHD je mozne ulozit aj do DNS zaznamov● VerifyHostKeyDNS...
Sukromne kluce● sukromne kluce sa nachadzaju v $HOME/id_rsa (defaulne)● Kluce je mozne dodatocne specifikovat no-port-for...
OpenSSH-lpk● OpenSSH-lpk patch ○ sposobuje dotazovanie sa na verejne kluce na  LDAP server
factotum● prispevok zo sveta operacneho systemu Plan9
Tomáš Čorej - OpenSSH
Tomáš Čorej - OpenSSH
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Tomáš Čorej - OpenSSH

1.652 visualizações

Publicada em

Publicada em: Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tomáš Čorej - OpenSSH

 1. 1. OpenSSHtomas.corej@websupport.sk @tomas_corej
 2. 2. OpenSSH● nastroj pre bezpecne, vzdialene prihlasovanie● prepisana verzia originalneho SSH nastroja● priklad flexibilneho nastroja pouzitelneho na ovela viac nez len vzdialene prihlasovanie● nahrada za telnet, ftp, rlogin●
 3. 3. Od zaciatku pesnik:~$ ssh testor alebopesnik:~$ ln -s /usr/bin/ssh-argv0 $HOME/bin/testor pesnik:~$ testor
 4. 4. Od zaciatkupesnik:~$ ssh testoruser@testor password: ^Cpesnik:~$ ssh-keygenpesnik:~$ ssh-copy-id testorNow try logging into the machine, with "ssh testor", and check in: ~/.ssh/authorized_keysto make sure we havent added extra keys that you werent expecting.
 5. 5. Od zaciatkupesnik:~$ ssh testorWarning: the RSA host key for testor differs from the key for the IPaddress 37.9.170.2Offending key for IP in /home/tomas.corej/.ssh/known_hosts:57Matching host key in /home/tomas.corej/.ssh/known_hosts:875You have mail.Last login: Thu Jul 11 00:12:57 2012 from servicestestor:~$ ^Dpesnik: ~$ ssh-keygen -R 37.9.170.2
 6. 6. Od zaciatkupesnik:~$ ssh testorYou have mail.Last login: Thu Jul 11 00:12:57 2012 from pesniktestor:~$
 7. 7. Od zaciatkupesnik:~$ ssh testorYou have mail.Last login: Thu Jul 11 00:12:57 2012 from servicestestor:~$testor:~$ ~?Supported escape sequences: ~. - terminate connection (and any multiplexed sessions) ~B - send a BREAK to the remote system ~C - open a command line ~R - Request rekey (SSH protocol 2 only) ~^Z - suspend ssh ~# - list forwarded connections ~& - background ssh (when waiting for connections to terminate) ~? - this message ~~ - send the escape character by typing it twice(Note that escapes are only recognized immediately after newline.)
 8. 8. Pouzitelne v skriptochpesnik:~$ ssh testor /bin/true && echo okokif ssh testor prikaz; then...fi
 9. 9. Nechce sa mi pouzit scppesnik:~$ dllllhyyy prikaz | ssh testor "cat >remotefile"pesnik:~$ mysqldump -uroot -p db | ssh testor "gzip -> db.gz"pesnik:~$ mysqldump -uroot -p db |gzip - | ssh testor"cat > db.gz"pesnik:~$ cat zoznam | ssh testor "while read input;do prikaz $input $USER;done"
 10. 10. X11 jednoduchopesnik:~$ ssh -X testor firefoxpesnik:~$ ssh -X testor.vpn gnome-terminalpesnik:~$ ssh -X testor.vpn xeyes
 11. 11. Agent forwardingtomas.corej@pesnik:~$ ssh-add -l2048 f8:c6:6a:f4:ca:ee:0e:57:86:ed:f1:4b:ec:d3:84:ba /home/tomas.corej/.ssh/id_rsa (RSA)tomas.corej@pesnik:~$ ssh -A testortomas.corej@testor:~$ ssh-add -l2048 f8:c6:6a:f4:ca:ee:0e:57:86:ed:f1:4b:ec:d3:84:ba /home/tomas.corej/.ssh/id_rsa (RSA)tomas.corej@pesnik:~$ ssh -A testor2mozne bezpecnostne rizikoadresar s unixovym socketom pristupny v /tmpmoze viest k chybam hlavne pri spustani cron skriptov
 12. 12. SOCKS proxy a tunelovaniepesnikl:~$ ssh -D 3128 testor -L[bind_address:]port:host:hostport Request local forward -R[bind_address:]port:host:hostport Request remote forward -D[bind_address:]port Request dynamic forward1.
 13. 13. Host * User root ForwardAgent yes ForwardX11 yes ConnectTimeout=20 PreferredAuthentications=publickey,password,keyboard-interactive StrictHostKeyChecking=no ControlMaster auto ControlPath ~/.ssh/sockets/%r@%h:%p SendEnv BASH_ENV IdentityFile ~/.ssh/id_rsa IdentityFile ~/.ssh/customers_vps Compression yesHost abcd IdentityFile ~/.ssh/abcd.pub Ulozme si to vsetko do $HOME/.ssh/config
 14. 14. level++
 15. 15. ProxyCommand● moze to byt cokolvek, dolezite je, aby to spracovavalo STDIN a STDOUT ssh -o ProxyCommand="$HOME/.ssh/gateway.sh %h %p" testor● Nahradzuje %h, %p a %r● pristup cez prostrednika ssh -o ProxyCommand="ssh user@testor nc %h %p" user@192. 168.1.2 "uname -a"● parameter -W● riziko DOS
 16. 16. Multiplexovanie SSH spojeni● pri castom generovani SSH spojeni a vo velkom mnozstve● skracuje cas a znizuje overhead (0.2s vs 0.014s)● configControlMaster autoControlPath ~/.ssh/sockets/%r@%h:%p● ovladanie cez -O check,forward,stop,exit
 17. 17. Multiplexovanie SSH spojenipesnik:~$ ssh testorYou have mail.Last login: Thu Jul 11 00:12:57 2012 from pesniktestor:~$testor:~$ ~^Zpesnik:~$ cd ~/.ssh/socketspesnik:~$ ~/.ssh/sockets$ lsuser@testor:22pesnik:~$ ssh -O check user@testorMaster running (pid=22797)pesnik:~$ fgtestor:~$
 18. 18. Subsystemy● ina forma spustania remotnych prikazov● SFTP je subsystem● moze ist aj o internu funkcionalitu (sftp a chroot)● server sshd_config Subsystem backup /root/bin/backupcmd● ssh klient ssh -s backup root@testor
 19. 19. DNS SSHFP● rozsireny sposob verifikacie odtlackov● fingerprinty SSHD je mozne ulozit aj do DNS zaznamov● VerifyHostKeyDNS yes|ask|no
 20. 20. Sukromne kluce● sukromne kluce sa nachadzaju v $HOME/id_rsa (defaulne)● Kluce je mozne dodatocne specifikovat no-port-forwarding,no-user-rc,no-X11-forwarding,no-pty, command="/bin/nc $SSH_ORIGINAL_COMMAND" ssh-rsa AAAAB3NzMMAND" ssh-rsa AAAAB3Nza....● $SSH_ORIGINAL_COMMAND obsahuje text prikazu ssh root@testor prikaz
 21. 21. OpenSSH-lpk● OpenSSH-lpk patch ○ sposobuje dotazovanie sa na verejne kluce na LDAP server
 22. 22. factotum● prispevok zo sveta operacneho systemu Plan9

×