O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Luangpoo parom

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Luangpoo parng
Luangpoo parng
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de MI (20)

Anúncio

Luangpoo parom

  1. 1. หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ
  2. 2. การที่จะหลุดพ้นความทุกข์ในวัฏสงสารนี้ได้ ไม่ใช่มาจากการอ่านตารา แต่มาจากการทาความเพียร เจริญจิตภาวนา เพราะกิเลสนั้นอยู่ภายในใจ ไม่ได้อยู่ในสมอง ถ้ากิเลสอยู่ในสมองจริงๆ ก็คงไม่ต้องเป็นห่วง เพราะถ้าตายไป สมองก็ตาย กิเลสก็ตายไปด้วย แต่เหตุการณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่ เมื่อไปเกิดใหม่ กิเลสทุกอย่างมันตามไปด้วยทั้งหมด หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ
  3. 3. ถ้าอยากประสบความสุขที่ปรารถนาอยู่นั้น ต้องละอารมณ์คือรักใคร่พอใจในกามคุณ๕คือ ความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอันเป็นเหยื่อล่อ ให้ติดอยู่ในกองทุกข์เสียให้หมดสิ้นไปจากใจ... ความสุขที่ปรารถนาอยู่นั้นก็จะฉายแสงออกมาให้ปรากฏเห็น ตามสมควรแก่ความเพียรที่ได้ทุ่มเทลงไปในทางที่ถูกที่ชอบ
  4. 4. อย่ามัวเมาในรูปร่างสังขารของตน มัจจุราชมันไม่ไว้หน้าผู้ใด
  5. 5. คนเราเกิดมาทุกรูปทุกนาม รูปสังขารเป็นของไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าพระราชา มหากษัตริย์ พระยานานาหมื่น คนมั่งมีเศรษฐี และยาจก ล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น มีทางพอจะหลุดพ้นทุกข์ได้ คือ ทาความเพียร เจริญภาวนา อย่าสิมัวเมาในรูปร่างสังขารของตน มัจจุราชมัน บ่ไว้หน้าผู้ใด ก่อนจะดับไป ควรจะสร้างความดีเอาไว้ (ธรรมคาสอน หลวงปู่พรหม)

×