O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Luangpoo parng

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Luangpoo parom
Luangpoo parom
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de MI (20)

Anúncio

Mais recentes (19)

Luangpoo parng

  1. 1. หลวงปู่ ผาง จิตตคุตโต
  2. 2. ศีลมีมากหลายข้อ ไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอก รักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดีย กาย าจา ก็จะดีไปด้ ยกันนั่นแหละ
  3. 3. ค ามอยากหายจากทุกขเ ทนานั้น อย่าอยาก! อยากให้หายเท่าไหร่ ยิ่งเพิ่มสมุทัย ตั ผลิตทุกข์มากขึ้นเท่านั้น แต่ให้อยากรู้ อยากเห็นค ามจริง ของทุกขเ ทนาที่แสดงอยู่กับกายกับใจนี้เท่านั้น นั่นคือค ามอยากอันเป็นมรรค ทางเหยียบย่ากิเลส
  4. 4. รู้เพียงตารานั้นนะ ถ้ามันไม่ได้ปฏิบัติจริงแล้ว มันก็เป็ นโมฆะเท่านั้น หลวงปู่ ผาง จิตตคุตโต
  5. 5. ติดคุกมีเ ลาพ้นโทษ คนที่มักโกรธ ถูกทาโทษตลอดกาล หล งปู่ผาง จิตตคุตโต

×