O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ

353 visualizações

Publicada em

คำสอนของหลวงปู่จาม มหาปุญโญ

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ

 1. 1. “ความไม่รู้จักพอมันทุกข์เป็นทุกข์ เพราะไม่รู้จักตัวเอง มันเมาแต่เสาะหาครูบาอาจารย์ เสาะหาธรรม แต่ไม่รู้จักว่าธรรมในตน ธรรมมิใช่นอกตน ฟังมาแล้วหลายครูหลายอาจารย์หลายสานัก แต่ในสานักภายในตนรู้จักได้หรือยัง อันใดเป็นคาสอนของพุทธะ ตนของตนจะนาเอาอะไรมาปฏิบัติให้เป็นไป” หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 2. 2. ทาไปเท่าที่ตนทาได้...เล็กน้อยก็ต้องเอา สะสมไปเรื่อยๆ การอบรมธรรมะให้เกิดขึ้นในใจ อย่าเข้าใจว่ามันหนักเกินกว่ากาลังของตน พอใจในการปฏิบัติ จดจ่อพากเพียร ใคร่ครวญ คิดอ่านแก้ไข ใช้ปัญญากากับ อย่าอยาก อยากโกรธให้เจ้าของ อย่าน้อยใจ ทาไปเท่าที่ตนทาได้ อกุศล อุปสรรค ตัวขัดขวางมันมีอยู่ก็เรื่องของมัน เรื่องของความตั้งใจเป็นเรื่องของเรา เล็กน้อยก็ต้องเอา สะสมไปเรื่อยๆ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 3. 3. อย่าเอาความเกียจคร้านมาทาความดี มันไม่เจริญ บาปเป็นกาลังของใจพาให้เศร้าหมองไปเรื่อยๆ ใจเศร้าหมองไปนรก ใจมีบุญเป็นกาลังไปสวรรค์ ใจไองค์ญานไปพรหมโลก ใจได้ธรรมะพาให้ถึงนิพพาน หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 4. 4. มีบุญกุศล มีหิริโอตัปปะ มีศีลวินัย มีธรรมมีปัญญา มีได้มันต้องฝึกฝน มันต้องเป็นของน้อยไปสู่ของมาก จากของยากต่อไปก็ง่ายเอง หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 5. 5. หน้าที่ของผู้ฝึกหัด ๑ กราบไหว้ คารวะ อ่อนน้อม ๒ สดับรับฟัง ๓ จาคะในปัจจัยทั้ง ๔ ๔ พิจารณาตนของตน ๕ ฝักใฝ่ในกรรมฐาน ๖ สะสมปัญญา ปัญญามรรคนาออกจากโลก ปัญญาญานพาให้รู้จักแก้ไขตนเอง หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 6. 6. ความชั่วมันพาให้เนิ่นช้า ช้าในหนทาง ล่าถอยต่อมรรค แต่เด็ก ก็เมากิน เมาเล่น หนุ่มสาวก็เมาโลก เมา เพลิดเพลิน ใหญ่ขึ้น เมาการเมางาน สร้างครอบครัว ก็เมาในลูกในหลาน แก่เฒ่ามาก็เมากายคร่าคร่า กลัวตาย โอกาสจะเพิ่มความดีมันมีน้อย ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ ให้ใส่ใจในการเพิ่มความดี หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 7. 7. นักบวชตัวแทนพระสงฆ์ยุคใหม่ พระทันสมัย อยากได้ของ อยากได้เงิน อยากได้คน อยากได้ยศ โทรทัศน์ โทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ สิ่งเพลิดเพลิน อีสาว ต้องยกให้เขาทั้งหมด ธรรมวินัย ศีลสิกขารู้อยู่ เรียนอยู่ แต่ไม่รักาา หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 8. 8. โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละ สิ่งไม่น่ายินดีมักหลบอยู่กับสิ่งที่น่ายินดี สิ่งไม่น่ารักมักอยู่กับสิ่งน่ารัก ทุกข์มักจะอยู่กับสุข เหตุนี้เองล่ะที่คนประมาทมัวเมากันอยู่ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 9. 9. อายุไม่สาคัญเท่ากับความดีที่ตนเองทาไว้ แม้อายุจะได้ ๑๐๐ ปี แต่ความดีไม่มี ก็ไม่ได้ประโยชน์ อย่ามายินดี กับการมีอายุใ ห้ยินดีกับความดี หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 10. 10. นั่นก็ทุกข์ นี่ก็ทุกข์ไม่รู้จบ เพราะมัวแก้ไขแต่ภายนอก ภายในไม่แก้ไข แก้ไขใจของตนบ้าง เพราะใจภายในนี้มันจบลงได้" หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

×