Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Light of buddhism1

  1. แสงแห่งธรรม1
  2. “พระกรรมฐานอย่าเลือกกิน จะกินแล้ง กินแห้ง กินหวาน กินคาว มันเป็นอาหารทั้งนั้น ข้าวเจ้าจะไปเลือกทาไม? ข้าวเหนียวจะไปเลือกทาไม? กินข้าวสุกต่างหาก อย่ากินข้าวดิบ เดี่ยวกินเจ เดี่ยวกินเนื้อ เดี่ยวกินอย่างโน้น กินอย่างนี้ นั้นกินตามสมมุติ กินอาหารตามมีตามได้ ไม่ใช่กินผัก กินเนื้อ” หลวงปู่บุดดา ถาวโร
  3. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม " อยากพ้นทุกข์ก็ให้ทาเอา พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ประทานให้เราไม่ได้ ถ้าอยากได้ก็ให้ลงมือทาด้วยตนเอง ความเกียจคร้านบ่เคยทาให้ใครเป็นอริยะ มีแต่จะทาให้คนนั้นเป็นอะริแย่ คือแย่ลงไปเรื่อย ๆ หาความดีให้ตนเองไม่ได้ "
  4. หลวงพ่อชา สุภัทโท
Anúncio