O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

วิชาเคมี

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

วิชาเคมี

 1. 1. ry f-, --- I lYr'o ) /, :frn?rr 59 rerfr v a tJ ?uotYtstuYl 8 1ln5tnil 2555 2 115 0 15 G$JPE 1;:8S--- anruu@o6ronrsdnuruaJdri .o0fnrsJdErl - bfrhh(dlfut* m#r 4 r?at 11.00 - 12.30 u. 2 200 3. d'rrtraufdrfinn:oqtirriri{uoq Sr (Z : 3s) Yul^rn-rrrurrd'rrir1#orsrorrdu'hj I ) 0 uitotr1 ?'ttit4 1"-'.' .l * ,J .r/'l ali"")1"_ii)^riJ""riii s lrft l$ z. rs'2s22p63s'3pu4r'3d"'41,t5P5p' Sf.( -------=--- S I ; fi ner r * v n : vfo n r : fi'n rT u.:6 r fi n n : o u zu o r s r-'lu a n rrirriol o riJ u'hJ'ley l. lst2s:2pu3st3po4rt3d'u4pu5d' ry, 'W 't$ < 1 .,1, ffi6 ii O lst2st2p63r?3pu4rt3d'o4po5.t4d' 111 ltt111 11U ahr s lUdr rs'rtisrf tn afnn {'l"r,firlf O 1s'2s22pu3r'3pu4r'3d'o4po5r'5d: A l{g FO 3o gto o. 5. lst2s'2po3rtlp1,4rt3a'o4ptsr'5d "p$"l,s @ qwJaq 24,tyt $d 4. In:.:aYr.:erdnzua.:ar:rj:v nouulo o ofr nrfr oufi ,:ri x rfl uulooouu? nrrav y rflu'looouau nur'rfi v dou:ouusiav x oqj'a ulooouunvfi x #oru:ou rrsr'ayyoqi z'loo t: +1 rlay -1 2. +2 L1'3lY -4 3. +3 LLAY -2 { 4l +1 LLaY -z 5. 14 LLAY -7 o q {olqqlj4$qg rl o j_x-uns-y--+n+rd+fiu mq/nioh +n#uii+oii r?{ j ktfl;rht w$l/hnuoinaro otrqW, Ouru frrn),y11,,+6u,qf; t4 rrm tn* { ril Tr,111!ro r{uuq m|,f -le .$9 a
 2. 2. :frairr 59 rnrfi v a tA ?uot?]glult 8 ?Jn5tnil 2555 lfurrlrl@d.a.€l4s{fu{M(rtful 9JF l1ur J [?at 11.00 - 12.30 u. YIFI s. I* ra n a n6o't o o o u'l o #r.: fi fi g rJ : r.r r{l u g rJ a., u,nd o u,,u u : r u I $o _ 1-,! ' 6 i'o ? o0 l,Io NClj TI (riruuortnroystoxJ v lv 1. I lYnuu 2.) I rlnv VI,-/ 3. V lray VI 4. II lrcly tV { sJ I rrnv III / .. / c{U , (l.'.'|0:lltafl tafl) W 1)o Flf - 11,10 N tou [00 rio ._1r", ifl BF, I .;, - H.o ITI P[{1 [] IVV cI{20 VI t' : t5 , r : 53) Fibotry [t4 . ( fRt Uo KIJ . ?Ioo q0€ , fta njo ' ilwt / 1a haruA'g p; Jroqg Z, Trllto )r{D frrfl'**i l: . .Nil I dl e) {0 hrr,rdl 6 5 rufili An q o uf4v I#: -'tl Y. r,tf t ,"/
 3. 3. l( 9oo :fra?n 59 rnfi /6$K Vlfr Tuorfrnrid 8 rn:rnil 2sss Wild"q[,fu**:'**-"*, n#r 6 [?at 11.00 - 12.30 u. 6. brq A B C rrny n firaruovsloxJ 6 lz 14 [[ay tz nrrucirrYu fi or:suror:il:ynouzuo snrqnici.,fi ,i.1"qnq l. ar:il:vnou:vffiire a ffu o tijruruulurana'lrifinr 6.lriurn,o1ulil -q aruor:rj:vnou:ymirs c ffu n riJuar:;;u;ffi"Esavaru1ulir'lei A nr:il :vnou o o nulryeizu.., ii rrnv c rilt:nrilr*l;lsr{d ndrrdsrr: r rrsiri --, v r a v y,, ' ?IU[YSlllTUnnU !,r.1',), I 3. ar:il:vnourrnn':vti'jrs'lalfl:roufru A [[av c filVurvlnrrrraup{rruu u ro; o ^.* ot '- . ' v t * ^ - "[ rj il rYr ri rhiTru r a n a'] ri ri fri ar : il : y n o u frs no s 6 { fi o n ri a o ru ni a r si rcE IIrnSv 4. cr: il: vnou : v rir'rs"laln : to uffu u fi u: {fi fl rufi s-l:vuir rkrn nnrijuvYurv laln:rou ar:fi6.rfi qfl Haoilrmn?f,{ o 5. nr:il:ynou:yrrr'rr n ffu n fign: nn, fi'orrflurruufruraqarirY, j30v ,, @ ttt^o a v a r udt t vtfr o vTu tvulalsr : ro u ffu rir'loY hcrr trry Sooo 3 oo6 p5 , la r$'01 rlJ& -----' P eohrr : ltx lil 1 r-, 111 :. l,;ii-, l,[ +', (': ' ,r. {' 1 t .,, i i,5 i l, ;'lr.;l'l "il I l; ,l / -:---1 il *' - .l -H. o$9,
 4. 4. :#rirr 59 rerfi vqai ?uo-l1lslul] 8 iln:tnil 2555 NIETsaoru-rurumrmuirouio!16 (ooMrMuu) |fr@dturqk(uo@t VF ?iut I [?nt 11.00 - 12.30 u. vfi 7. ABC uaY 7 n. rrau D rilurrqlunrurau:ffurrnvfir?rau.fardnn:ouryirffu z 3 6 srrruei rpYu fr or:nrrdoa: rjrio'hjfi I qfl:2o{6n:il:vnou:rnnll n ffu O fio AD2 [[ay:yur'r.t B ffu C no B2c3 r. rvurv:vriir{ n ffu o rfluvYurv'looofin dru:yudrs c ffil n rflurYunvlnrrraus{ ; -^-i^a^t-=,o t aa€1 4. ovsroll?lllnnotn n Iyl:ru nrori0i gl gor Fio iotvumv ovslorJnlJntt{ a{{ I u'lo o o"[urryr ufl { qqgq a1 c, t*r=t-t-' n. {. D fioa 1J0 r$ ' 9)oo {oagr,flogn uj n rrav 1J 2. n ttau { 3. 1J fiav it 4. n u tlay 5. I n lray lv lYltuu tYnl{u lv tYrluu FI .: l)o 110 Itl o 1qs o 3aao Fibrr; 1,)o " 15 2 loo xJo ; rt YN 4o ?o x?o : ggoo 1 lro, - -, n ucffLl Jr a6 lpso ilrrl 1o : ) 'F ^tl 6 q>,, b' ) Joo *l w o$9
 5. 5. :fio?rr 59 rnfi ,e6?]'n Tuorfrsrrid 8 Nn:rnil 2sss €SEil'i*****, n#r I r?at 11.00 - 12.30 u. ovvl 8. nl?lu9rcTtunnuill,0{lfitglqq attmrd 10r:€utfl nil fi Igtgto tuuqq B G X YIINY Z fl.D Z ITAY E Ailavx D [[av x n{unqlur?olsrrJ:ynourirurrqdrflular, 2 nrq uayrfluolauy r b-rsr srriliirfi'u I l. n ttav tJ : 0. )l rrav Ft 3. n uav {l @) s rrau o 5. nuayf, , il 15 t'l 20 35 l8 56 ^A "0 P d ( y .,2 I ( p ),, ^, , 'tx- / ' w- n.Y OG o.A --l *' tl Yt *.Y!9
 6. 6. :frairr 59 rerfi n$ylpl ri#r g ;uorfisrdd 8 iln:rnil 2sss €Se{'fu*,Ji:**}:i* r?ar 11.00 - 12.30 u. 9. nt:na6rouufinro.:at: A B tlav C r{Jury{fi Grl: A : GI-l:GluGllsfi firfi sr rdorfi ruar:av a rurroilIrurfi srr?rurirroururnrfr uyro rr#r rfi urro a no a o doy,leynv no ufi ri r lt u dl : B : GIl 5 o u Gl l slrifi fi rdo r fi ru ar : a v a r u uo lJTrurfi n r r7u r7u fi a y fi u n'l rifi n r : 'Jduur*Jn { rrsirfi n nvno u fi r r r ffu r{2so4 rri* rTu ar: c : 6nrGrvdrufifi#rr ,fiu,fiunb" t{2so4 [[ny H2o2 ulpyar:avarsfirfisr a r :1 n r fl u n.r, ii ri u', q,, vr : u fi #u r fl u o r n{il : v n o u dtr tlrlli-? +lg4no -p g{+ Z(l +'f 3+dq -P Le t. Gn: B ,tiltTu n z. fr-r: c ryirrTu 3. 6n: A ttav6n: B 3A flt: B rrnycTt: c 5. trt: A [tnvdtT c I..{l *'.. 6.. (,c , ::/
 7. 7. :#n?rr 59 rnfi vatA-ruotllgrult 8 xJfl:tnrJ 2555 rt.?r 10 [?at 11.00 - 12.30 u. t 0. fi o r : m n I : da I u fr? I o.: fi I n fflr :Yu sr Y.: fi si 01il fi 4t) 2lolru > z:t r* + X OOt * 94 92 3. @ 5. *.' +hl +Je'+ OftNoo I + iio 1- ! Y trav z luriolaqn lrirnuarauoyetoil pa : 9l X Y Z D 236 u 92 v n t3t Pu'91 p p ,to Pu 9t pn C[ 236 u 92 v C[ 'ilno p glr u Qr -&-ql t!:& - tt" 2"- ( :92 Np:93) -rn hZ-)Y 1+ z:e g* 92 1. ,, Y I P, P+ to?*t'Nlh--f f= /a..j T - --]s ,i vl o$(t
 8. 8. :-i-io?rr 59 rnfi J a tA ru0lliFtrjll g iln:tfllJ 2555 anrw@0unr0nrSf,nuuhodF {OOnnrgduu) $frbtukdf,lfr r-4 k{Jw}tu] mrir l1 [?at I1.00 - 12.30 u. vtFl rr.'loTryInrJffru#unY.rfi '!n,rr narufirh?flfrfinr #irdruduorn 2'r0,rr druru -.1 28.8 g rn'onardru'hj s.z+ urfi rrifro t'ru,Tl s;ruru r.g g r'ru,rr fin€.:fiisr tyit1ortavrfiu,,u-,oi.,,r'lrJryirffunrd.rfi?grtol,,,.lrrnrq1rrridra"'ffi l. a 3. 4. 5. r ihr,rJ &J ,tctt UP/l'l 1l:t' H4qul &6' Ar". ' ),(,.c- JV, }1- WPIP I -?trk T-RP I-ELW tz. rir#ruarstltfiernfi.:fin:pr cHrcooH fouay t.o Tnurura rravfin:ruriurrrrjrr 1 or I.t3 g/cnrr #rrirrir#ruerrugrfiord r00 cmr ,,'',fruri-,a{'Iil aoo .*' ov'l# cHrcooH rr?ur7ufilrrario g nu rn rirn6nrn:dt:ayatufl:fl 1. O.Z,q 2. 0.3t) 3. 0.38 ..--. t 4. 0.84 5. r.go I g+ rtl r'crlmf-_-t H/ 'f f'+o n€{fiiflro.r t'.o,rl rr?aro{rrqhili 1gy 2.62 2.62 '7) 14.4 t0oow* I , "h*-r"
 9. 9. UAd :lifl?1r 59 lfl]J vqlA ?1r01119ruYr 8 iln:rnil 2555 mr?r Lz [?at 11.00 - 12.30 u. nrmuor Kn .to.:ilr : o.5l oc/n., Kb 1lolruu6u : 2.53 oc/m oorn^onrolruufiu : go.ro 'c 4. qnrfionrr{{ e'p 5. er;rurr?ir{uiosavTsru}J?n t{> x > p > c) Wyrfr#r,oi * Myrn,;on1 to K, rorrir : 1.86 ocl.., K. rlo{ruufiu : 4.90 oc/nr I zld.do qfllUelnttl{11J0{[UucUU 5.50 C n r:ril3surfi su aruffi ro { dr :a ya iu dolsr er n t. Eou6onu{{ P>e:R>x td 2. o9l[9too x>1,>R O osrlglooo pte>x qorrfionrr{t p>x>R Oa[f]o9r P > X -lq - r,.i a9) lt o I : tut 1J olJ n 0 1 fl 9l-l : I {U 9B 6It:AvAlU fl?0navatrJ n?nlayatu y9/ Fr?tlJ[l,]JlJu (m) P griu lcHoxro; u-l 2 a nglnr (C6Hr206) u1 I R : ulfl tan:tu (c, r[{rro,,) u-l I X rruvlvrrdu (Crot{r8) tuucuu 2
 10. 10. :#aitr 59 rnri v a a-i ?uotYtnun 8 iln: tf,ilJ 2555 /6ffiV1ffi Kd=NlErs-F-- a0luJ@ou.rm'qnnur!{rDro lounnlssUL) - turuuedtd.atq*&.,8 6@wt rilir 13 [?at 11.00 - 12.30 u. 14. rolryruufiu 1c,rur0N,) rfl;uu'loiornrJfrfiSursiohJfi 2 C6II5NOz + 4 C(Hr4O4 -,---------+ cr2[{roN2 + 4 CuH,rOo + 4 F[rO dr ri r'luTsr : ru u fr u (c6 I I. N o 2 ) l 2 3. 0 g ru r ri r rJ fr fi:^ s r ffu'l sr : ro fi 6 u'l n a fl o a (Collr4O4) 32s.0 g vrudrrfrorrolwruufiir ss.0 g rlfrfriurfifior:1srril6o a j v d 6gtgl I o {}inonn:}J [lay]Jzua lfl:ouaylntlQ 1. 2. e 4. 5. dad trt:lilfiao hd4 il:ilrguYurino (e) 1 y9/ f{n to:ouav ululsr:ruu6u t 0.25 15.1 'lulsr:ruu6u 10.25 34.2 Ul ad ln t915[OnAU lnnn0A 12.50 45.8 l.ll ad ln tFl:[omail [nan0n 25.00 60.4 ln a-l U lgr:t0nau tRnn0n 2s.00 91.0 Ribt gzlfiloTrurr,',fbk qtilt'btld%t^^W -_ln* - (t
 11. 11. :rYairr 59 rnrfi v q lA ?uot?tgtu?l 8 iln:tnrJ 2555 YIFINIETsanrdrumrmsi.utioro (oomtuw) ffiedt;frr4k1'wdiffil H#r L4 t?at 1 1.00 - 12.30 u. t s. rtor:sulrfi'asio'hjfi nrfuou'lsroonlrysiruan 22.0 nyrJ ci< - { 0[au[J t.0 lrua , flao3urura 106.5 nYil 5"23 uool{otu?u 7.a2 x 10-- oyslorJ n. Al-.4fl. {1. ft + tlry +gn-ro -+ td. oonfirouriru?u 6.02 x,{(Iu,uq. crqdbddgJqydLa unf,lgnril:iltsl:illnfrgarfr srn un;iirlduffofr'sfirJelurio n rrny ryo .: rirrJfr ffi urffurv'lEi cr,o nrTnfi nyru 1. cv <{<1 la j l [[ntrnilil:rtrn:rurnfr {o (dm') ulHUn ClrO (g) lJ ---' 8.7 / ,. J r./ ) It 8.7 fr 17.4 4. 5. n 17.4 n 34.8 mdd;(fi M -lw -$(t
 12. 12. 'iti'oirr 59 rnfi v a tA ?uol?19lu1l 8 lJn:tfilj 2555 fi14 Fl NIET5arulururon rmsinqiorf {oomrgnsu) |.l1HbM d a-< Iq s.1€ (F* Oljda) 9) <- ?iut l5 [?at 11.00 - 12.30 u. od 16. utIrnfr 9J TOUAY nft:lJ N2 50 28.0 g rurrirrJfrfiStrffuurTr u, s-.Fl c! a X o; v nflluulln6I NH-] lnfl rU0:,:f]n5il 4.0 g r{uirrfinrrffa Nu. fifizualri rua yfi ar :'l e ni fi o o qjrfl u rJ?ru r su 1. NH., rfioduoSr (g; c{c{h frr:lilflao / il:ru]il (e) 5.7 N2 9.3 tt.4 N2 9.3 t7.0 H2 2.0 22.7 N2 9.3 45.4 H2 2.0 I 7. fr r r'lu {o1 n si ohj fr fi r r :.rE n r m ri s : : v m i r.: o u n r n rfl u r r : { a o u er o u r yir ryu @ roynuoa I z. riur{{u#{ 3. 'l#fiuao 4. ru'i.:nifin s., rnfrorrnr ) 3. 4. 5. .,1 P *.9((i
 13. 13. :"":"tj '!nn #gmfl H#' t6 iuorfrsrdfi 8 Nn:rnlr 2sss €UE"I.*?"*"H,:i:#ffi r?ar 1r.00 - 12.30 u. t8. rirmusr{oryardr,rffunr: A uavdr: e 6'{fi @ = 1.0 af, :-a! G qorx4r.r- 1"c; cn: @ j 3. 4. o A A ltav6It: B Zt lnao[[n{ loltluoa uoGTsru rJ:ovr natcr0:u 1ur7o1srriJuhlt# A A A A B B B B B il:on nt:u: 0tYto: ur lo?ltuoa
 14. 14. :#a?rr 59 rnrfi (A6V|FJ iuorfisrdd 8 iln:rn*r 2sss WS&.Ifu***ffi n#r l7 r?at 11.00 - 12.30 u. t9. nr:rnEuilcn:ayarunglercr (c6Hr206) iifinrru,,YurYurrduourlud,i.,nrr" erq o I i I u0tflQn (nt?iufin?1?J?tutrluuljo{lu-t 1.0 gl cm- ) 1. er:urrdru{u o.to movkg nglna 180-00 g A.V - lelxlulnail 1000 g eru'l#avarg z. n'lrrulr?rur?u b.2o movdm3 I'/,_---_- l@ 3 1.00 dm nqlna 36.00 g Atvvd iln{ntld?il4u1J?fizuua.l rfi utl., n*utj:vilrB{ 1 oo cm - nul#ava I : - rflaqraainil?ursr: 49 o v -luutnauTvfrt: I - lllfl-l ,E @l8 a H JR @ aodd lglliul nauou6r.tti6r
 15. 15. UAd :ficr?Tt 59 lfl]J val-i ?uotllstuYt g iln:]f,iil 2555 ytFl NIETsillrirMorMEinur*ioni (oorinw; |{Jdffidtitrlqk(uot.iful n#r 18 r?at 11.00 - 12.30 u. 0 nrrrutr?rur?u 5oo ppm - ngTnro W 5'oog R I # 3 1.00 dnr Aoudd [9lljutnauouGt{llJO 41 1)v& uoonlra?nailu?firua i - rfirrnqlna l8o.oo g - rfiruriind'urj:yilrs{ too cm3 E@ - rfla{u?fl;nil3ilrqr: - nul#ayars alVo -ltutnauTyGTt: I - t1t8n 4. nrrrurrTrur?u 1.00 mot / dm3 - floqnrrd'rrrdrc,rn Elft lEl -/' /W ffiJ 1.00 dm iltnau 5. : rsuorulruaruo{nqlaarvirffu o.os nglera - rfiuirnffuil:yurol loo " 50.00 g - eru'l#ayars aoz3d - lflxJutnauoil6t{tln u4 - nouzu?olua{ m- @ - nlCI.trl?orioil3rursr: -l#rirnfr*oru.,, I - tltflI fl & -lw r$9 1.00 dm
 16. 16. :#a?rr 59 rnfr v a eA ?uotllglult 8 iln:tFtlJ 2555 vtfl H#r 19 NIETsaoniroourmsfirouhond (oomEquL ,*,*Gd,*r.**,**...L, [?al 11.00 - 12.30 u. zo. rlfrfi?ur cs2 (t) + 02 G) - co, (s) .. soz G) (flilnr:rYr'lriqal t9t: a{/q naniltflntaqtilgl:t sYre{o{nr:rsriuruufi'a so, il?rurn: 4 dm3 ovslosl#ruio o, fignurnr{rfifirilsr: rinlfrfi3urffu (rJ3 ru r n : r o.: u fi'trr.1 ns fi n isr fi srP) rrav#rnr:rinlfrfi3urffu cs, ilr nrfr ur^{ o (rJ3rurn: ro {ufitrr.1 nsfr nisrfi sr p) {" i a o v €l yrnao{frfirfrqnnr4fi 54.6 "c a?rilau 2 atm rui'd 02 fi1#oyfirJ3 1. ) 04. 5. -.1e -$(7 il3rurn: o, ffld' (o*t) C ,2 atm
 17. 17. I &fufulaiwyit Ir ,w0 :faitr 59 rrrfr a a-i ?uo-rYrsrult 8 xJn:rnlJ / n#r 2A r?a1 11.00 - 12.30 u. z t. fi or:zurrioryaoio'hJfi /@)drvv/4d fl. A B C D E,trAvFrilUd[UnnH€Uu0{6T1:tf,i}J ? 1r. rJfrfi3ur 1ry ' 2 A(g) B(e) + c(e) l*cgi + Brg 1+ rJfrfitur 1zy ' D(e) + 2tr(e) ---------| 3F(e) n:rrlrrnosnruriYurYudtoIvr,fi'l{Iu (E) fi'unt:oirrfru'hjzuoIrjfrfi3ur (I) rrnv i rflu6'sfr y{a{{tu (E) fllli cg/ (2) riolorqn 1. s d rlgn:urm ; rJXn:arn dn:rnr:oarsfrrzu,os n rurnndt o r^a6 i dr taaa 9J il6ri5utn 2 tiluilfln:ulnlurl?llJ:ou n : L g' i u e/ 3--.4 v &r laaa rfiotfiuqeun4fr or1ntflruo{f,l:fr":d'r-rfrruililrrdrtisrsldnnsu"titurlgn:ut (z) do I t fi drurulrtnnd rrJfrfr:^u I ( I ) #rrfilrrirri r,rslr, LJfrfriur ( t t tvvr rl#ffsr: rnr:tfrorJfrfi3sr tt ) rirn:'r rJfrfrr-ur tzr q t raaa I ru r ulrlrllJddf, rxiafrr,rYrnr,"fiU",r lrvirfrud ttt lttltlnlur[navilfln:ul { 4 u tL oo : I O { t{ n n R ilcvl1].l li }J fl Yt t n fl I u 5. -lg. *-${lt,' rsinsrhDdra (oonn nr : si r rfi uhJt o lrl fr fiE a r
 18. 18. / { :fiairr 5e rnrfi (@,?IE 5uorfinrifi 8 ttn: rnil 2sss V*x*:',:*:lri'*""'H: rtir 2L r?ar 11.00 - 12.30 U. zz. rirriuoli? ar: a rtrrJfrfi?uiiluar: s 'leiar: A + 38 ---------+ 2C + D t v v / | .s/ si t - gt^'=^F' n: r r,l r t Osr.t n I t ru dru rYu r : v ri i r I n r t t t trl ru rl u ru O 3 t tn A v d I : nU t ? n I lil U fl { 1 I 0 2 4 6 B 10 trar (s) t- v d j rnso c -t v d rYntEuuerunfr r"[n-irn: tvriil no t fl n: 11l fl {u fl. fi,rul a iurfi frn:rnr:aoa{uo{l s rYirffuffn:ln-l:rfintoa c lJ. 6'sr:rnr:tfronJfrfiSurtqAuluoru z iurfitt:n finirriosnjr o'+ 'nol dm-"-' j a d dv a laaa -V-..^^t-S '1 fl. frpar q iurfr fro'n:rnr:rfrnilfln5ul{oun?lYlt?al 2 ?ulll i.rqaa d a 4 ' :flirfiotrarr^iru'hjsiurfi{. ilflniutuoYlnflrluoul':cI}JU valaaa+-"1 --taddlt o. on:1nt:riopJfrfr|urrqfiiltur l{r?ar 0 - 2 ?1{rYl tilu 2 r1lrzu0': tad u?{t?al 4-6?U]n A I Y Y 9/cl nt:?tn: lvfi9{a1Jl{flU1J 0 [nIn lu 1. nltavttllll{u -N 1/ 1l fl ttav i*7 5. ii n llRv f, o4. 2.2 z a 1.8 €,uv 1.4 E z 1.2 ,3 1 € ou F oo E o+ 0.2 0 c ltavf,-l: D fr'sarunr: ,i' zu [[av fl tllluu n t [[av i] D A B --l 6: rl 9r r -tt,-' //
 19. 19. UAd :?ld?Tt 59 rflt: v ^ /-i ?uor119ru11 8 iln:tnlj 2555 @&vtfr({=NrETs_*-- dnruuMor ron.sindEnon6 loonnr$rwl -. ttuls@/{dljEg'frsl'*rP*@l nr?r 22 r?at 11.00 - 12.30 u. z:. rJfrfi3urnr:6rnrurrfi'a'lulsr:r0ulJouonulryri (No) l#ufi'ooonfrrouuavuti'a 'l uTsr : r o u rfi o fi u #ur r n fi q su n n fi #o r usiuroo rfi ru or : il : y n o uTa ri v u r { u fi aqg a.r'hfl u rJs ru r ur d n rio u rJ fr fr3 u r o r rfi s, {u o d r r : r sr r i r ni ql ord u fl u,drr r?r,q vv . v y <cd a{a a d l. cn:gtilgluNnunr.ntytruiu 2i, o n : r n r : r u ffu zu o sul uI n : r o rru o u o n'lry oiu I n du l a^ er s) t, }q u zo & ( 3I n?tlJrlJlJlJuzuot [u lsr:rouruouon"[ryrin^{iltu ./ 4. ar:il:vnoulouydrfi ruri r'l#onrunfi a.:duqU v I o) 1 raaa s. ild{{rurioffrurTupiruo.rrJfrfi3o-ru"uu --]w *${t
 20. 20. :*'aitr 59 rnri (&KYlfr v a ei K€NIETS iuoriisrufr 8 ?tn:rnrl 2sss Y"#H1T':flT::H:slffi vnir 23 t?at 1 t.t9z- 12.30 u. r0^'t-' tz' 24. dr: A rrayfir: u rirrJfrfi:^uiffurY.:auni: d..^4' - v r r et 9r /. jo d t j I v 2. oer: ]d?u: y?l?'r.:fl ? tljrljlJUu1j 0.1H : c llu)gtultslor? n try{lln tnu 2.3 x 1o s mot clm-3s- S'$Nh-tSd vrrgtyitorv 3. 0 gl:tcY?l{:v?i?t{fi?rrlrlJ}JlJlrljo{fr r: A nana{l9ro[?nts{ltl]t nu A A5. -5 -3 -t 1.15 x 10 'mol dnr s ofl:ln-l:aqa{l10nf,t: : on:l nl:aQa{10'xeTt: 41v B cu.ltn-lnU 3.8 x 1.9 x l0'. ntol dnr l--- I Utr' l0-3 mol dm-'.-' -3 -l ,;'^i"*" g {To " u 6-o' ltnv frl: dlv ry{rnlnu Ao ll rlqd,,,! -l J _9,. o$9, Acaq;t Dlnond, A(aq) + B(aq) -------) zC(aq) u dl"lyrt3rv llJo9ltrlJcn:avatu A tlau6n:avatu B lllJFt?tlrrtrutu 0.2 mol/dnr- rlnflll t , 3 . v v oi L v A r ln r a ofl]{nv 3 cm nlnr:oul?arnunildt:?l.tf,o{eJf,}Jnu rr.iorrarr"iril'hJ f O iurvr o tJl la d t 6t d a & -4 v a ullu?tn:tyl{ 1,{u?rluf,t:nyntu}tf,t: c tnQtju 2.3 x 10 mol ogt51fn:tflgt lA+ rJ fr ffi alnfr rnfr ur o.: il fr fi3 u rfi ril u fi'r dolor _r 1. nllq08ruO{Ogl:lfll:AfiA{lto{Grl:pr{glUttayg{AnR[Uc1lcil{lnlnU 1.53 x t0 mol/s [to, bCIffi o ^'- --- J' -l SExto I
 21. 21. anlduMounrmrsitdt!fl !utd (oDnnlsunuu) r'd k@a dtulrdt@ 5{t@ iA4(@,1 [-]at 11.00 - 12.30 u. nr;af* 4ll,t u{nree UA) Hr(g) + 2 No(e) . ^3- 9/ t m r< I 4 1or:ilrronrrruno-lrJu -4- d d /,ooo , e tilorrrruurf n V ilfrh:^ur a) rrnz ut oyrJYueY:'lrrfrnnr.:'hjrir{Hr?,r,.,nfiu ./' 4 4 a v rqaa , L; tv vo truorillJn ? u ror rr il g nE u r a) rr0 y 4 I tyirrirrfr ovrj :"u6':lufi n vr r.:'hJ vyd 1J1,1?iutlJtftlju AV 0. lil0aqn?til.slu./ ./.v<lv osl:ll:?[111fl1{ ftU €io o 25. o tnfi u nr:rnfi rra y rirn.: fi auq n (K) ruo.:rJfr fifu a) ANI{..,(S)+f Or(S) b) N2(s) + or(e) c) 2I{F(g) -d) 2 NQCI(g) : &0 &t 2N, (g) j !,9(g) 2No(g) R,(e) + CIz(g) )--ffird{-w.- { tlav 0 K : 1x 10'8 K : 5x10-'' K : 1x l0-'t K : 4.5xI0-3 n. rJfr fi3u rfr' wy6vfio nrr f] a'lfYr i,*,fluo6^,rir #u rr. ,d.,ri,,,,fi'n' o, ilnfrBsr ") rrny b) orrjfufiurlqnr{#ounffu*rndrr fl. {. rl fr fi:^ u r b ) r ra v .) o v rJ Yu frd u fi s n r s n : s ffu {t il eiru t'rilrfi,nlilI W {olorqn 0 I or !,-.--ft-Tfl1hbt 3. flilayn g lv 5. il tl.ltu1l J b'1 t il0.( i/ / r" N !r' q ' /6> n', ( _f4_{E_ JIe/ .l 16' r,,tli
 22. 22. :#a?rr 59 terti v a lA iuorrrnurl 8 lJn:lflil 2555 vtfr anrduruolnronrsinurinodri {o0nnrsuhuu) a,*a! 6dkd tr,-d ldft k lJ*o*iel V ?F ?iut -) [?a-l 11.00- 12.30 u. 26. nila so.,ct2 rrsrnr{r'l#rrfrei so, tlnv cl, rY.:orunr: SOrClr(s) sOr(e) + Clz(g) rdorirnr:vraao{Iauu : : qttfi'fl Sorct, rJ3rureut,fi .:lunituvfl fl tuta 5.0 dm3 -'-=. ' oi o ,-I- - :, er t v L fl?UnlljoA{Hflrlll 127 C l"lU?l?Jf}-Jlxl9ll{l:rJnutnlnu 1.64 atm OInUUilCiOUqqg gl A ugta a d la6a v d - Y I nl"tiytqsutiflun{yt ouilfl niU Ifl I:llfi nel?zuo{tlfleT SO2Clz trtIqnl?vcTruqn n u ir1 u n r t uv #ufi r ria#s *{ u n tri:l rTu 0.09 m o t/d *t Yo u a, n I : ttfl n fi2 ru o {l urid so2ct2 finirqvirla s$ dksihcr q/ Siliy,, l. 20 2. 40 ( 60 4. 80 -"S (0d i . cr f :"sI 5. ulri mrru r : CI d r u r su'leirvl : r v'lrj vr : t u ni r nr I fr nru q Bonz -lE: t..t..) q T to o t- ) A6" Bounz silv* qotd Pallintrvt pu bJ D inond sil ver slr'v p, Q'ld h Dolhz nol D I lVtF $lire r Si{vr r Dinrond Dlact P iilcrd --^Aot N9--
 23. 23. UA :?icr?ur 5y rnlt U A /; ?uorll9rEJ?1 8 lrn:rPllJ i*iYJfln:ul I{A$,au= :$$ - rflun-.:r?o1n At; rii urir ex fi nr : r rn n 6'ar o.: ri r D?61trrid;lrtrnn tn doil Jitr Z- <{l A (aq) + t{2o(l) ilntfl{YttrrJfla rnir 26 r?at I 1.00 - 12.30 u. vrt q 'fl] g_Tl -rcy ,Y,dtt.{rqL 27. 6n Ko, Itar K,, lilufllFt:ilf,]tftnnt:ttnngttuo{n:floou ll2A ludunoun I vt Vdav ttCIyuugloult 2 gltlJatflu tlay K 9,{n*tonqm (aq) + OH (aq) ixmq?dil ----]/ $t r. K,r / K* 0 2. K,2 / K* ,Ss3. *.,,.* "$$* | $ro 'f0 sl a2'GN C' t-/ (K,, x K,2) / K* 5. K* / (K,r x K,r) T- PNK : 1t'n r ril 1 T {Odx$o : }oso tstl r P luiltrro"o' o nd'c ianfi tt* QYO 4 /* usr .)'A Vrr ,'A t4 t u,q J Tg0 0 ,y)o ---. r.t t- t 1., 1r' 7&o { rl o- IY J l oo$o' r AqL=:q- --'. t.[ [r:"'$e St o l* ["ut/'ur., l)amr' I ilri,rn ntu 1'to tfJ L tgo6U ' Vfo {r ruv
 24. 24. uad :l4cr?Yr 59 rflrJ vadi ?uolllnu?r 8 iln:tFrlJ 2555 @'#ffi*,*:#:H ,^n r{ur ,L I [?at 11.00 - 12.30 u. dat-l< 28. finrryailqaroq:vuuflnzuurfl soO "a?' fi xrte) ur(u) uar NI{.(g) otu?u ov;q;e)4 0.15 mot 0.20 mol rray 0.0s mot erllJdrrYu frqaru4finrsfi #rrfiru ru, al'hJ is 1u : vu u rnool#n r r r r rr7ru cYuzu o s N u., fi n r r v aru q nbi ri rfi ru fi urfl u z tvi t t o s tv Rr?vcrilEarorru ficrruqalmrififinirersfiaruqatravdruru mbt toq H, tvir'lo ntfl'tncrilaarq dturu mol ttoil H, 0.1 04 0.250 0.104 0.1 25 0.520 0.250 0.520 0.1 25 t.04 0.250 1. 2. e 4. 5. -l6) tPt t,-{c',
 25. 25. iuCtl,tuog{o01] --+ uad :1.r i?T 1 5y rnil u a lA ?uo1?1gru11 8 lJn:lnlJ 2555 lA6$vtfr WUF-I':**,,*:i:r:,xr m#r 28 r?at 11.00- 12.30 u. Jo nl {'o Ttt;. v Vw'rr@, (wl tv* fi,_ -rl . ro ll ['1, CLtn Cor t" # zq.'lnnfiu rMt-c'u.coor t r rflun:oovfilurfionrir rinruffitflu'leifr":n:atravrucT# rfi o rfi or rJ fr fi3 u r n r ru n: u u ? u n r : nr sr r u ofi 6 ru rl o s d r r nra u#r ar u'lu qjo v o qnu ; il 3. o C ft, cm Hr-+ N I ctt, colrt ---+ lu 'Utnd gR ir f l'r I N H.lCr{2COPtr Nryrlocoo 2 NTI2CH2COOH NHlCI{2COONH2 CH2COOH ritlpr{,cooH .Yt 0 - v' nf,ei6coo a trAx'rcu2coot-t+ Nrbcr6p opr{'
 26. 26. :#a?n 59 rnrfi @&ylfil ri#r Zg v a aA L€N|ETS?uotltnun 8 iln5tFtil 2555 5-TffiTffiH':j:#*, [?at 11.00 _ 12.30 u. l4 t2 t0 o 6 4 30. o r nn:ryl nr :'lyrryr :n sio'hJfi A;, tiln ro I cr : fr u : : o'lu rl ? fl iil.q dal o1 #e.r a 6'r n : r yhir s sYu G 2. 3. 4. o x. : rjsurrun:qn5ar: ) ^ t-''W unnrfiil ey X c).{" o s" r60120 n: ruua vlufi rr: sr pid1fr$,, r'ln,n, u, "s _ls' -wt nr:'luzursr;rJn:ru aa/ ilt: luu?[:stst HCOOH KOH HNOI KOT{ KOI{ c[{3cooH c6HscooFI NI{4OH H2 SO4 NH4OH
 27. 27. :#airr 59 rerfi 6e7f: iuorfisrrid 8 lrn:rnrr 2sss €SE"{fut**:s#L ri#r 30 r?a-l 11.00 - 12.30 u. :t. ririiunl# lo J &, nhol '( flL F,l: ? L.o 5 --ls' ..fi - i.l-, 6r r : d ; n r u @ r il u 6r r : n'r d r u rl o, FQ[Itr--d u, u'r o ri.,, u'l pia r : a y n r u ri3rurn: 5oo cr'3 K0 hl 0.Jil3 o', r u, u'r u@ ril u a r : a v. : FmtrT*t, u, o,l.r, *'l plar : a v a r s h"1 il:rrrn: 100 cm- t , A o a 9./ ln vd dnuo- v o r ndory n fi rir nuel#'loifi nr :a; rJlifi'.r fi fl. Gn:aynru R finrrrurfluruarurnnirar:avaru t] u. trr:avnru n fiarrrurriru{u 1.0 mol/dm3 dl f,i. pI{ tlo.ldl:Avalu A XIfll 12.0 rioo:r,[lnanqq I tv I. n tiltl{u I lu 2. lJ [lnUU v I v, 3. f,l tll'luu a./ n unv I,/ ---.- 5. n [[nv fl
 28. 28. UA4 :HGr?T] 5y [nXJ va/.i ?uotltgru11 8 lJn:rnlJ 2555 6KVlAegNrErs|]- a"r_r'mr.''n'm'cint rhrdvi rnomlsduu' :: tk'l)*ottr) urir 31 r?at 11.00 - 12.30 1{. l{or 32. tlr0urdt:ayarun:qoolr IIA vy9) flUGrl:AYnlU NaOII [utl1ll tflurvirln : rJGutFr: z5.oo .n,' rutulntn:st t-l v nrfl {11nr:llfl nn?uo.tn:a HA -l.r r v 11?.1 plI tlllnU 3 0.050 mol/dnr q I -'l x 10' I l-a x10 x10 -5 x10 -5 x l0' Q$,or 33. n:fi uo 6fi aql rfr fi fi n lcn uroo ) rfl u n: oruo u oTrJ : fi nfi o qrJuu r rr#rj -l sr u fi auu{l - q : ' ' "r'li,n:srffilf,r:auaru#rrir€Jrrrfr'ilrofirut a trisr avarslurit 100 cm-' rrd ygrl NaoH lll]Jzuu 0.01 r,'ot/dm- nuirsio.:l# ruuoH 20.0 cm-. urrttirjtn usiavtfi nfi n:ntro 6 fi ary16Qd nfi fi afi n Yrr : l. 1.13 2. .1.5 .i 9.0 J, 4. 36 5. 50 -_-.l(n Itr t.t(r' .0 .0 .0 .0 .0
 29. 29. :rTaiur 59 rsrfi /@6V1fr iuorfisrrifi I lrn:rnr 2sss W$Eilfut***rr* 9J- .l - l1ul J L r?a] 11.00 - 12.30 u. r+. nrirun1# n: srtrsinrt fi e:i f,ir nrfi n I : ttn nfrrzu or n : n1ur.:rdu ge *-r HIi (K" : 6.8 f r o't I{cN (Ku : 4.9 x r0-'o) C6II.COO[{ (K, : 6.6 x 10-s) HCNO (K, : 3.5 x l0-4) dl da r) tilu eTl: nva tuntnfl otnnt:f.tdilruo{GTr:ayaru Adr:duaru fl) 1) n) [[nv ttavGTl:aualu B flt:CIvalu A dt:avo-lu B n) ar:av/tu IIF 0.10 rnol/dmr 100 cml'I trl:avalu NaF 1.0 moVdml 100 cmr {) dl:aYalU I{CN 0.20 mol/dr',rt l0 .,r.,' dl:avatu fg'A O.f O moVclmr 100 cm3 fl) al:avalU C6II.COOII 0.10 mol/d*-t 10..r,'' dl:nvalu H(ll 0.10 moUdml 50 cml .:) fll:avdlU I{CN0 0.20 rnol/dn,-t tOO..r,' Q dl:avaru NaOH 0.10 mol/dm-t 100 "*' nr:til3gurfisu 1. n<1J !7'n . * P n<{ 4. {<n 5. lJ<.: pII tonf,r:avarulYt ltv'loi riolorgn fir Cra ' e r rto-l / r,jg$0, r 0o -l E;' ..lc!'..'-/
 30. 30. :fiairr 5e ro'fi (ffi#E ririr 33 iuorfisrtifi 8 ilfl:rntt 25s5 V"sm':xx'x:ffiH: t?41 ll'00 - 12'30 u' n. lJ. fi. {. r.r€ + HrO -----> -> l. 2. 3. "A t) 5. 1 ttav 3 1 rtav 6 3 lrav 3 3 ttou 6 6 [[Au 3 _-l€ owi, I s. rl frffi urlsr 6oufi iiran o o nfi rsrfr'u'o.: s liin16uuttila s r{2so3 / ,,r4 / obn * ,I,o case;1 H,o Ltt CIrynm6 Ca(OH), + SOO, --------> f ..-tr-T[6Y-T r1---S{a+-* 3.<Ht€TE-a- 4. n ltav {l N ,L( sl n tnluu :o.,duqucrunr:6nondfi ttfr'r ov'ldnir a clH*O + b cro. + c I{rSOo a trau . tiJutvirlqnrildrdu + f I{rO
 31. 31. :#oisr 59 rnrfi @&Vlffi iuorfisrdd 8 iln:rnil 2sss Wilff,fu****r*- urir 34 t?at 11.00 - t2.30 u. :2. rryndtl^,lflrrnfirrierufi.:ri pt uavTari, v ,iJu,?rlr{rilr rlfrfr:^urrfll*"-ufi xo*(rq) + Y(s) xt"(uq) + yt*(uq) Eu,"ud -0.76 V rioalrfloqnplo.: - __4t dt v aln t t n. x rilustroonfr"lerci rrnrr.lfrfrEarfirfin'leyro.: fl . pt,fl ,r#.,roTusr fi fi rJfr fi:^u r o o nfirnfi'urfi u, fi u 2+d Fr. y'' frnrrruarrur:olrrnr:YuErfinsr:ou'lsyfinr'r xo' .:. r' rflufi'roonfi'lo# uay x4* rfrnrJfrfi:^uiieynfr'rr l. n ttav n ?.. lJ ttav .: v I .r 3. n lntuu n ,rv n rYltuu 5. u ,rilrYu < Etl cu{uFlt --l *:l .t v, o _(?
 32. 32. :fiaitr 59 v a lA ?u0l?19lu1l 8 IFI}J iln:lFtxJ 2555 (@gmE W"J*H.{|H,H,Ji:*TH nrir 35 r?a] 11.00 - 12.30 1{. s8. riruusr rirffnti''luh{ r 6'.: fi Or(e) + 2ll,O + 4c ------------> -lOll (aq) Or(e) ',' 411" + 4e -------+ 2tl2o Sool- (aq) + 2 e -> zsro]- (aa) 25O: (aq) + 3ll2O + 4c --------+ S,03-(aq) + 6OH faq) 2llz}+ 2 c -) Hr(S) +2Oll (aq) Na'(aq) + c ---------) Na(s) j q^,- e) rtralh,{frrtilottgnar:aualu NerSrO-, [unr:nvarutu6l9l?ufl: ;L * 's I yrll?trfl tvto ttovfi ffrrtolundolaqn o tr o E, o E o E, o E o E, +0.40 v +1.23 i +0.08 v -0.57 V -0.83 V -2.71/ rg a v /E{a 4 ruanRfl{fnnlnfltu 1. ar) 3. 4. 5. firtnrlvrer fi,,rlrrn H, sol o2 soi H, sooi- + Na Sooi s ol' o2 ---ls; .rY. u ,(1
 33. 33. UAd :?1fl?Tr 59 n:i v 4 /; ?uotYtslull 8 lJnStfilJ 2555 rir7r 36 t-lat 11.00 - 12.30 u. 3e. ri rnufi rirfr'nfh^lvlrrr rnr g ruoT:fi IAAA d / ufln:utn:,:lcuan E" (v) Al''(uq) + 3c At(s) -r.67 +0i34 7+ Fe (aq) + 2c Fe(s) -0.44 Sn2*1aq1+ 2e- -; Sn(s) -0.14 2t Zn (aq) + 2e Zn(s) -0.76 yaa o v S a ; 4 s -l a j 0t uRtrl{v?1ta?u t nHUTu9t?11{.rU::0 f,t: ny nlulnGiolJ o I lnuv6 nt il9t111-i I n r r uylu #o1 a'lrirfi sr n r : rl n io uq /-- a -r 4r v d I I ) nmuyoyailluuilu::Q611:ayatulnnolJo.:d{nydJqra 2. nrruvAunu:TQGn:ayarurnfrozuo,:no{ltor{qq 3. niruv#rnvfru::osr:ayarulnfioro.rrHfin 4. Rryl{yoyafr tfi ururr ::o trt:aynturnfior.rolyro.:rrasgq dzta< 5. Rl1rl{VflUnU::0611:ayaturnnolo.Soyg}ilurJrJ --:l ,t s, .{'4,
 34. 34. :#aitr 5e terfr (ffffiJpe rnir 37 ,i 5uorfisrdfi 8 lJn:rfl?t 2555 s>'-:T::::ff:,1:l:*'":"J:*: t2nl ll'00- l2'30 lt' +0. nr :u rinlolrr{lu rnfi rifi rJirr r ruli I el o I l. ]ryr6uru'lursr:n 1 aN lvrturotfisru#arv'ln -/ -3. trouJrutfisru#an^lqr 4. Illtrttatfiuruulurn:n I 5. rtoulrutfisruv'lontYlsr V u r : riru Yu nYr sJil : fi u1un^t ru i nfi qn PI W l; PU h rg at. cioflrrlrtfiurffu "rrfr?" dolrjfiriolofin z e/s s aa dra aa t? r 'urTr{osyirl#ffilrJ:vfryri l. trfirlul:frdtnsr ilrtitttrurynntoulurrurld?lno'' s nr: ru u rufr:,fi ..."tnu, urYorrfi ni rna a{ 2. ,*ff,fii#ri',nrtuycirrrYul#lurErr'luJgr:t:vl rravtnriostrfr'rlu#osilfrffinr: ? ns r nrcn ir{lutr#:IuI: fi fi r nsr [N **fr, fi uu'lsirifl rJ trlu,,fr'rri', nr*rl", nrtuvttfrr n: v o nrtr^irr t{Jutrffr Iryar'lari rufrrnrEofi'afirJBrrrarfrfinrrio€rn-iruffrlrynr'lari usifioonulrys{to'rsrvffrttav h^r r ur eitfi u rrd { li rhlfi$ fi tTn tti t re r eI{ :J I fl r rfrrl o rj o a tfr fl o t n n i : t fi rrlqt 16 u u t ta v t tn a rG urn''l q o o1 : d rfi oh"t fi nr : pr n s^r 6 n'[u t fi u,, fr . ri r1 #r t ffr fi n r u ri u t r n v}J i tr r r a': 4. 5.
 35. 35. :foirr 59 rnfi vAa-i ?uotlrslult 8 iln:lFtlr 2555 ytfr NIETsgnrirruomrmEinsrfl !df {oonnE6w) ri#r 38 r?at 11.00 - 12.30 u. 4 2. n r : [; u nfl* o sl I il il a n Gn n a u o.: a r : si o'hj fr c?01 o a ng - c[{2 - cl{3 - cl{3 l. 3,5,s-uln:rrufia-a-rofiaIanlcuu A z,a-ulsurufi a-3-rofi aranrryu 3. 3-rofia-2,4llnrrrfiaranrrylr 4. a-nrfia-r-Iyr:fiaranrryu 5. f-nrfi ,l-+-Tr^,1:fiaranrqu gt t A ra66 . rn - / + :. rio o 1 rhfi u r ffu rJ fr fi:^ u r zu o q cr : il : v n o uul aTer : nr r i u o u si o'hj fi do1 n q n t. rroarnurfinrJfrfiSurnr:rfiu'ki6nirrroafiu z. u o a fi urfi o rJ fr fr3 a r n r : r fr ru'loifi n d r r l fr fr3 u', n', r,,r'' r, ii @ rJfrfi3urnr:v{onor':frTu:lirrruo.ruoarnurrnyrroafiuriJurlfrfrsrrrrfisr16u:ffrr 4. rJfrfi3urnr:l"lonor{fiTu:fiuro.:rroa6urravrroa'lnrririlur-lfrfr3urrir.:rfrnffu H3C - tr{2 l{1c-cH -ct{ rr,c- Jrr 1, lfittqn{urm!flf,iurfiuurlirrt--fi HBt ttqfiomrlflf,iutfiu tt*o o ov'ld Kotl --t ,r y'. * -(!
 36. 36. :#aiur 59 Suorfrsrtifi a tfilJ lJn5lf,il.l 2555 (egfl!r V il:xT':TTr'I:iff.'H: ri#r 39 rrar 11.00 - 12.30 u. q +. fi o r : €u r er r r ru #tr viu d zu o': nr : t tri a r { oi ohJ fi Alsren (, t trnv r ,,i',i,, 2. n " ,ta@ 3. nlttava 4. 1J n ttav { s. m r ttavO t+ .le l] I flcn:d lav GYt:91-l{lflu9rflu CH. ^t' cl{. C H CH-, ' -''C JI H cl12 cl{] rycr - n:lud 'lolqrxoi CH'. ).cH- .r't^' H adv d-l:Yuatau?nu O- AL {ct - Y1:11{d 'lolqrrruoi @. @- @.... ttav -C c CI CH Ctl.r c 4--'n C ,r'ft, 6 ''oH l'o * tt C' rk +
 37. 37. VA :?icI?Tt 59 v A 14 ?1{O]t]9tUlt rir'r ,dl6lv,Fl 8 ?rn:rnir 2sss Wil5"I'i= m#r 40 t?at 11.00 - 12.30 u. as. ar:6uvrid x fi c rr rrnv o rijuo.rriil:vnou #rur x rur r.37 s tzur1u ornrrr nudr'leY 61Q,u(fp l?i" -rt f;,Kqfflqrrfi36adl:l-- odx'l: 6 qAV s' - :toln{:na uRyosl:lrrrnnoros xqq rflu 'lolryrruoifi rirrJflfiSurffulanv Na n?o'lrj G_/ 2. 3. 4. 5. {b 3 ,Nf ---+ loe e u,, , I o clttro -----' 1 {Z(#011-C" a(3 ---{ l.f6 4 s T Fjn / --l6' .,i',c) ''..:,/ gor:u0rufi3ffa 'l olwrrro {d ri rr.l fr fi3ur ffuTa nv Flu c2H6o TJ clH6o n td lrJ rJ c3H6o }J 95_ c1[{8o }J u r<1 txJlr
 38. 38. :#a?"rr 59 rnfi v q eA ?uo-rYrslulr 8 lJn:rnil 2555 6$vtfrr-.{=NrETs-ifl anrwruJufr lmEflnulldodE lounnlsuh lou - t:'dlsrkdtulff dk'&oljid' rnir 4l r?at 11.00 - 12.30 u. q S, t U ,j 46. Y{01:0tl1Jo}J dsl€) lljll n. orir//rnouufi'nlurl rflrururrfi u A"6n,1 ./ l:-/ 1J. ri rrYuruffi u ri fi rn ru o o nrn urfl u o'hifi arurifi"lun r : rei r'hi# 3-oi..4rdt fl . l{"lxJufrldrallxJla 1Jstlr u lil1{ 0 }I druufl [un]: tp.t t-[lmJrTutaul nu ruo a r,{ r rru fi n r ruy{ n rfi u {. o. 'l uI o fi r ry a c{ fi n'l eio r n rZ -rXn{. "i o ffn ilar €J n : y u'r u n r :E y,l o i ru d.: qLJ t a dt X + " q qn lt * A a a o 61 9< | 4 n t: tt €r'lul{utlj uls 0lryfl I n I [?i [a[[n6Tntil utr a ?r H11 r tH rna g^l 1r n: o fio rrff'o rvo, rrov so, h (Ck- Nor*tQ v T rioloqn /,'( 1., fr {r rrav f urr -/ q z. n n rrayGlrri--/ t'tL 3. n ttau lfl, t111u' v r1 ,L4. fl rlnv $/urrrr s. n ttav@rti,'? I tt nry r{- 5-(t tu 1U u u lu uu uuu y , l")t [r'*7, t Ja--"- - .:r il 9' u$(./
 39. 39. :l{f,?tn 59 v a td ?u0-ni9lu?1 8 rrrir /€ffiylffiK{=NtErs?Jn:lntJ 2555 S.-- enluu@aunNnrsnnu,rrhodri{o0nn6uruu) u#r 42 [?nt 11.00 - 12.30 1.t. t. ru o u o r u o dr{o s li ri rj r:{{ r{fi'r r r r rn n j r n fi .: rr qj6.: o v rfi o rJ fr fii- _l " .---.--- rruufl?urrrirr'ld t 2. ru o u o tru o {fi fi vYrr t v {: v u ji I o v n o ufr r {u o u o vrfi e rJ fr fi:^ s r lr o fi rru oul : rryfi'u I ruuurfiu v /- ( ,. /t."ufrtrro{orotfisitrnruou.,#nfi"rdsaffuritosir.:rfreffufi'lsYrrlriousioffu _/ r- "':""* " i - tn oiru on n t afi nt{Juvtofi ruo idfiTnr :.:air.rrruur#un5.,,uudu ar un arcrfr n /a m o : lJ orrynriln :.r aYr srruu di suH I s. n r.nr i : rfi In :,: n#r.: rfl ufo/n ofi'lolqnE rr cir us r r ffqr sr rrfl u n:rud-vrofi'loTqruiu f,1lr*sr +)e-* Crf,t- oxtdqfi'a" or*h/g .t s _ia, "/ Mncll- 0) * ttL --f polr'lver< W-. ofirruo'l:rry#u
 40. 40. UAd :1{f,?r1 5y [n]l v a c-i iuorrinun 8 unttnxt 2555 vtfrNIETSanrrluruountonrsinutrnod16 (o!nnrs6uu) Mhalkdll',::dld{k&{,),d 64tu1 mrir 43 [?a] 11.00 - 12.30 u. 48. 1"{0 I m t-{ ren: n-{ glotljl-l 'loIry6r6rr ovorfinr?Aaruulvrlofiu ln 4 <ta lnaryafluaovatull floaartou ! ar :tu {01sr1#ru a tdtl-trt u ri r.: ) n ,L t.) n uav I lYnuu 'L2. {ltavfll?lluu 3. zu tlau {l 4. nzutlavfl t lu 5. {t tlnuu ffu rJ fr fi3 u r n r : n e clo uulu g ri or'loi , I v u dt,l I Y - er ^?-,Y,^,^,^^. d I I ag. ciruru nu r o sdr nfr'orinrll"ld r ro r ririluylt ritairu nruX ttavtfli : o {lJ ?.1: dell':cl a r :1 sr1 u n : r nJ : v n o u d fi ,i,1 #o r t, u, ou n. u rL a frn zu a r r r rir ffu'l oi6 Ul.dU/ l. lfl:nars0 [:n 2. flOtAfft?lo:oa 3. rloolv{frfin std 4. tu:s]1.[ $ n:nrir#u t:a{ G (9 fl. {1. ,l 9.{i ,
 41. 41. :frairr 59 v a tA ?uorrlflulr rrti /6ffiv1fr(t=NrErs_ 8 lJn:tnil 2555 5 i,H',T::.',:'Jfl::::':::n:"*1; n#r 44 r?nt 11.00 - 12.30 u. so. 'lrrll v{.i1.2551 lrur'rfiiri:nrrrirrrJrsrrnvrfiufiio,.',nn-,r6rlut,p'tsii,fril ar:rrunrtiil (rnclarninc, C.,I'loN6) rIt:ufitzuanuurustfirras'lilIo€Jfiqo11:vn.rn ln ou [: :, X q y o ct s)s) l. t?x]ru0f,r:tliulJ lrltit9tu?tuflfla.:qU 2. rfirrrJGlr rruulrrlcr:rou riililnrafiour'iururihJ:fiururn O flo rffrr'h'l#uurfio dru fioro rqnr:rfiuu:r'kiurufiu : 4. rfirrrJS:ttsuhj:6u tfiororn,n:rxrdrfiufrirj:fiuriJuarurj:vnou 5. ,fiurjt^ul*hj:fiu ,fiu r. rn:'t rn ruairrhj:fiuotncrt:r:rnrfiu'tei ---l .e..' Y /, i
 42. 42. r, :fi'a?n 59 rnrri /@fiVlpl nrir 3 iuorfisrdri 8 iln:rnrr zsss W[1tr'fu'H*:"**x:, r?ar 11.00 - r2.30 u. - Y - 2- 2- -tv <lt 2. flr S trGly Te }J:flxr t000u 184 $ay 221 nr:riruisrurnzuorYnfiulooou s.tt rray p3 (druuntaruovglou : P : 15 S : 16 Sc : 2-d6lrr 1. Se fl?:lJlJUl9ltl{€Un?l 221 pnr tt6y P ftt unv st- nre:firurorlnd'rfru{ffu rraz 3- d. q r t 7- r d t P n?:Nl,UlAtHEUfl?l Se tlnl0nfl?l 221 pn 2-dr2-2-j3-.ro-i sc fl?:lJljurn:VH?]{ s tlay Tc l'gr{V?l P Fl?:}JlJutfllnnnflglq qrd lilnailu 7- 5. Sc' fl?:frrlilra:vfidr{ S' rldy Te' rlav P' na:fiturnhininjr 184 pnr ov pm 9111I0191U rioa:rflsr0nqg 34 Te : 52) l- -{ Cr g)4 v n?:illjurgrtnntflu{nu I84 2- Tc fl?:uljul9l[figun?] Se pm 3. 4. -]e ,-ra, -'--/
 43. 43. UA4 :"IGT?Tt 5y lflil v a /-i ?u0r119lu11 8 iln:rfrlr 2555 WStrl-*'*r::n"* 9)a ?lut L r?at 11.00 - 12.30 u. tvvAc{".l;oe) tliluil:uu 5 fl?laoR raon I ntnouriannasr druru 50 r]oqJq 9) ljoay 2 flvltuu :?rJ 100 flylluu 0 U 11l fr':tUkirf xv'o,rsfl ur ntfiu9tlJ?aougtotJ I{:1 I{e:4 O:16 Ne:20 S:32 CI:35.5 I. A Z<X<Y 4(i,P/") /2 A<X<Y<Z 3. A<X:Z<Y 4. A<Y<X<Z 5. Z<X <Y:A c:12 Na:23 K:39 nrffiiniur r,u,h.r+ hH lilrrildr N- P_ flr llnrn'r{il' I rnrln n # iln,i ov 35 gnlJarnu t4 1r+ flxhl 31 ffiI,tlttluuo"i.(',rrf tln/ r. nrmuorsrfl A x y tlay z fi.rfiraruovslolJ 13 16 33q 9Jq rl o I er r: rJ.: d r a u 0 r u ? u6 r fi n n : o u rd u :1uo v sr oil fi afl r ttau 4 ilrurn ehotl,nflo,rB vi,u, uttovn ? ur nilneld'o -ls' o.9 rr]lnrdtu

×