UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016

UJIAN SUMATIF 1 MATEMATI TAHUN 5

1
Nama: Kelas:
SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SERDANG
43300 SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN
UJIAN BULAN MAC
2016
________________________________________________________________
MATEMATIK KERTAS 1
TAHUN 5
MASA: 1 JAM (SATU JAM)
(40 Markah)
___________________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D.
3. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja dan hitamkan pada borang OMR yang
disediakan.
2
1. ‘Tiga ratus empat puluh ribu dua ratus tiga’
ditulis dalam angka ialah...
A. 340 230 B. 340 203
C. 304 230 D. 340 230
7. Bundarkan 516 962 kepada ribu yang
terdekat.
A. 516 000 B. 516 900
C. 517 000 D. 520 000
2. Cerakinkan 121 073 mengikut nilai digitnya.
A. 100 000 + 2 000 + 100 + 70 + 3
B. 100 000 + 2000 + 100 + 700 + 3
C. 100 000 + 20 000 + 1 000 + 70 + 3
D. 100 000 + 20 000 + 1 000 + 700 + 3
8. Bundarkan 495 310 kepada puluh ribu
yang terdekat.
A. 495 000 B. 496 000
C. 490 000 D. 500 000
3. Cerakinkan 98 041 mengikut nilai tempatnya.
A. 9 ratus ribu + 8 ribu + 4 puluh + 1 sa
B. 9 ratus ribu + 8 puluh ribu + 4 puluh + 1 sa
C. 9 puluh ribu + 8 ribu + 4 puluh + 1 sa
D. 9 puluh ribu + 8 ribu + 4 ratus + 1 sa
9. Antara berikut, yang manakah disusun
mengikut tertib menurun?
A. 150 376, 235 806, 234 597, 255 678
B. 385 561, 358 136, 207 463, 118 264
C. 220 548, 102 138, 276 548, 260 593
D. 480 509, 505 980, 580 432, 647 521
4. Rajah di bawah menunjukkan sekeping kad
nombor.
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar?
A. Nilai bagi digit 6 ialah 6 000
B. Nilai tempat bagi digit 1 adalah ribu
C. Digit 2 berada pada nilai tempat ratus ribu
D. Digit terkecil berada pada nilai tempat ratus
10. Rajah di bawah menunjukkan satu
kumpulan nombor yang disusun mengikut
tertib menaik. 10582
Nombor apakah yang diwakili oleh Y?
A. 263 990 B. 264 158
C. 266 389 D. 260 520
5. Apakah nilai tempat bagi digit 5 dalam nombor
150 243?
A. Ratus ribu B. Puluh ribu
C. Ribu D. Ratus
11. 413 262 + 13 548 =
A. 426 710 B. 426 774
C. 426 800 D. 426 810
6. Antara berikut, yang manakah betul?
A. 571 803 < 518 730
B. 419 502 < 405 200
C. 720 548 > 720 085
D. 100 186 > 101 354
12. Selesaikan 777 + 33 333 + 666 666
A. 700 776 B. 700 666
C. 700 676 D. 690 777
265 105
253 408, Y, 274 572, 285 154
3
13. 34 703 + 327 509 + 482 =
A. 362 694 B. 365 215
C. 367 215 D. 367 242
20. Tolak 84 256 daripada 300 690.
A. 384 946 B. 384 434
C. 216 434 D. 215 946
14. Apabila suatu nombor ditambahkan kepada
231 444, jawapannya ialah 240 052. Apakah
nombor itu?
A. 8 608 B. 8 612
C. 8 618 D. 471 496
21. 654 800 – = 178 920
Apakah nombor yang betul dalam tempat
kosong di atas?
A. 476 980 B. 476 880
C. 475 980 D. 475 880
15. 184 360 + = 189 576
A. 5 224 B. 5 216
C. 5 316 D. 32 312
22. 26 309 × 5 =
A. 131 545 B. 130 545
C. 101 545 D. 100 545
16. Hasil tambah 40 712 dan 680 218 adalah…
A. kurang daripada 700 000
B. lebih besar daripada 730 000
C. antara 700 000 dengan 720 000
D. Antara 720 000 dengan 730 000
23. Darabkan 11 346 dengan 21.
A. 238 266 B. 238 300
C. 240 216 D. 241 326
17. 852 796 – 431 656 =
A. 412 140 B. 412 410
C. 421 410 D. 421 140
24. 100 × 6 809 =
A. 68 009 B. 68 900
C. 680 090 D. 680 900
18. 415 524 – 82 860 =
A. 231 764 B. 332 664
C. 331 764 D. 232 664
25. 5 124 × 68 =
A. 348 342 B. 348 432
C. 348 243 D. 348 234
19. Rajah di bawah menunjukkan empat keping kad
nombor.
Cari beza antara nombor terbesar dengan nombor
terkecil.
A. 9 324 B. 9 000
C. 8 676 D. 8 324
26. Rajah di bawah menunjukkan satu garis
nombor.
Cari nilai bagi R.
A. 95 845 B. 99 857
C. 99 347 D. 95 745
145 963 154 639 154 963 145 639
98 657 R 101 057 102 257
4
27. Dalam bulan Mac dan April, sebuah kilang
menghasilkan 112 409 dan 113 382 paket mi
masing-masing. Berapakah jumlah paket mi yang
dihasilkan oleh kilang tersebut pada kedua-dua
bulan itu?
A. 225 971 B. 225 791
C. 252 971 D. 252 791
32. Sebuah kilang menghasilkan 600 000 anak
patung. 465 280 daripadanya dieksport ke
luar negara dan bakinya dijual di dalam
negara. Cari bilangan anak patung yang
dijual di dalam negara.
A. 134 720 B. 134 850
C. 135 720 D. 135 850
28. Di dalam satu stadium, terdapat 60 143 orang
penonton. Jika 19 954 daripada penonton itu
adalah perempuan, berapakah jumlah penonton
lelaki?
A. 80 097 B. 80 079
C. 40 189 D. 40 179
33. Diberi bahawa 4 × m = 48. Nilai m ialah
A. 13 B. 12
C. 11 D. 10
29. Ladang X menghasilkan 237 429 biji telur.
Ladang Y pula menghasilkan 15 438 biji telur
lebih banyak berbanding ladang X. Berapakah
bilangan telur yang dihasilkann oleh ladang Y?
A. 221 991 B. 242 867
C. 252 857 D. 252 867
34. Sebuah kotak boleh memuatkan 1 450
batang lilin. Berapa jumlah lilin dalam 9
buah kotak yang sama?
A. 13 500 B. 13 050
C. 1 459 D. 1 441
30. Laila mengisi dua buah kotak masing-masing
dengan 141 308 dan 105 312 biji belon.
Berapakah jumlah belon dalam kedua-dua kotak
tersebut?
A. 35 996 B. 35 969
C. 246 620 D. 246 260
35. Suatu pesta buku telah berlangsung selama
9 hari. Purata bilangan orang yang
mengunjungi pesta buku itu setiap hari
adalah 28 504. Berapakah jumlah bilangan
orang yang mengunjungi pesta buku itu?
A. 256 536 B. 252 536
C. 186 536 D. 182 5366
31. Diberi jumlah bilangan peserta yang menyertai
satu marathon ialah 150 000 orang. 83 485 orang
ialah peserta lelaki. Berapakah bilangan peserta
perempuan yang menyertai marathon itu?
A. 72 994 B. 70 638
C. 68 985 D. 66 515
36. Sebuah gudang ada 3 500 buah kotak.
Setiap kotak ada 69 biji epal. Berapa biji
epalkah yang ada di dalam gudang itu?
A. 241 500 B. 246 000
C. 248 000 D. 263 000
5
37. Jadual di bawah menunjukkan bilangan mentol
yang dihasilkan oleh kilang P dan kilang Q dalam
masa sebulan.
Kilang Bilangan Mentol
P 346 500
Q 250 800
Berapakah beza bilangan mentol bagi kedua-dua
kilang tersebut?
A. 597 300 B. 592 600
C. 98 900 D. 95 700
39. Gambar di bawah menunjukkan satu botol
pil penahan sakit.
Sebuah farmasi telah menempah 1 000
botol pil tersebut. Berapakah jumlah
bilangan pil yang ditempah oleh farmasi
itu?
A. 150 B. 1 500
C. 15 000 D. 150 000
38. Jadual yang tidak lengkap di bawah menunjukkan
bilangan belon yang dihasilkan oleh sebuah
kilang.
Warna Bilangan Belon
Merah 135 696
Biru
Kuning 227 874
Jumlah 520 700
Berapakah bilangan mentol biru yang dihasilkan
oleh kilang tersebut?
A. 292 826 B. 363 570
C. 157 130 D. 884 270
40. Berikut menunjukkan suatu situasi yang
melibatkan pendaraban.
Kenal pasti anu bagi situasi di atas.
A. Jumlah bilangan pembaris.
B. Bilangan pembaris di dalam setiap
kotak.
C. Bilangan kotak.
D. Jumlah bilangan pembaris di dalam 100
buah kotak.
SOALAN TAMAT
150 biji pil
Setiap kotak ada 100 batang pembaris.
Jumlah batang pembaris ialah 15 000
batang.
6
JAWAPAN:
1. B 21. D
2. C 22. A
3. C 23. A
4. C 24. D
5. B 25. B
6. C 26. B
7. C 27. B
8. D 28. C
9. B 29. D
10. A 30. C
11. D 31. D
12. A 32. A
13. A 33. B
14. A 34. B
15. B 35. A
16. D 36. A
17. D 37. D
18. B 38. C
19. A 39. D
20. C 40. C

Recomendados

Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1 por
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1marshiza
95.9K visualizações13 slides
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r por
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rPeperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rmarshiza
59.9K visualizações7 slides
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2 por
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2marshiza
108K visualizações6 slides
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1 por
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Eja Jaafar
12.5K visualizações5 slides
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Matematik Tahun 1 2015 Kertas 2 por
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Matematik Tahun 1 2015 Kertas 2Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Matematik Tahun 1 2015 Kertas 2
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Matematik Tahun 1 2015 Kertas 2Eja Jaafar
24.7K visualizações8 slides
Matematik tahun 4 kertas 2 por
Matematik tahun 4 kertas 2Matematik tahun 4 kertas 2
Matematik tahun 4 kertas 2Zatil Nabilah
12.6K visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kertas 1 matematik tahun 3 2017 por
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Rodzer Jaimis
1.8K visualizações10 slides
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
32.1K visualizações11 slides
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017 por
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017habibah yusoff
20K visualizações14 slides
Soalan mate tahun 3 2015 por
Soalan mate tahun 3 2015Soalan mate tahun 3 2015
Soalan mate tahun 3 2015Ummu Muzakkir
1.3K visualizações12 slides
Mate mac tahun 3 por
Mate mac tahun 3Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3mussktcm
1.7K visualizações11 slides
Matematik tahun 4 k2 penggal 1 por
Matematik tahun 4  k2 penggal 1Matematik tahun 4  k2 penggal 1
Matematik tahun 4 k2 penggal 1Ifrahim jamil
17.2K visualizações10 slides

Mais procurados(20)

Kertas 1 matematik tahun 3 2017 por Rodzer Jaimis
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Rodzer Jaimis1.8K visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017 por habibah yusoff
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
habibah yusoff20K visualizações
Soalan mate tahun 3 2015 por Ummu Muzakkir
Soalan mate tahun 3 2015Soalan mate tahun 3 2015
Soalan mate tahun 3 2015
Ummu Muzakkir1.3K visualizações
Mate mac tahun 3 por mussktcm
Mate mac tahun 3Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3
mussktcm1.7K visualizações
Matematik tahun 4 k2 penggal 1 por Ifrahim jamil
Matematik tahun 4  k2 penggal 1Matematik tahun 4  k2 penggal 1
Matematik tahun 4 k2 penggal 1
Ifrahim jamil17.2K visualizações
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1) por Madelien Klanbu
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Madelien Klanbu2.7K visualizações
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 1 por Norazlin Mohd Rusdin
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 1Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 1
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 1
Norazlin Mohd Rusdin12.1K visualizações
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2 por marshiza
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2
marshiza41.3K visualizações
Lembaran kerja Matematik - Operasi Bergabung Tambah dan Tolak por AsyrafRidzuan
Lembaran kerja Matematik - Operasi Bergabung Tambah dan TolakLembaran kerja Matematik - Operasi Bergabung Tambah dan Tolak
Lembaran kerja Matematik - Operasi Bergabung Tambah dan Tolak
AsyrafRidzuan27.2K visualizações
Lembaran Kerja Darab, Bahagi dan Pecahan Tahun 2 por Norazlin Mohd Rusdin
Lembaran Kerja Darab, Bahagi dan Pecahan Tahun 2Lembaran Kerja Darab, Bahagi dan Pecahan Tahun 2
Lembaran Kerja Darab, Bahagi dan Pecahan Tahun 2
Norazlin Mohd Rusdin44.6K visualizações
Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 ) por Kak Min Min
Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )
Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )
Kak Min Min17K visualizações
Matematik kertas 2 tahun 3 2017 por Rodzer Jaimis
Matematik kertas 2 tahun 3 2017Matematik kertas 2 tahun 3 2017
Matematik kertas 2 tahun 3 2017
Rodzer Jaimis1.7K visualizações
Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2 por Eja Jaafar
Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2
Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2
Eja Jaafar17.6K visualizações
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik por Sk Kuala Namadan
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematikKertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Sk Kuala Namadan499 visualizações
UJIAN 1 MATEMATIK TAHUN 1 2018 por Rosell Roseliana Rusli
UJIAN 1 MATEMATIK TAHUN 1 2018UJIAN 1 MATEMATIK TAHUN 1 2018
UJIAN 1 MATEMATIK TAHUN 1 2018
Rosell Roseliana Rusli14.1K visualizações
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload por Norhazlina Izam
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadFormatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Norhazlina Izam6.8K visualizações
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3 por miena1
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
miena1391 visualizações
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Matematik Tahun 1 2015 Kertas 1 por Eja Jaafar
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Matematik Tahun 1 2015 Kertas 1Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Matematik Tahun 1 2015 Kertas 1
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Matematik Tahun 1 2015 Kertas 1
Eja Jaafar19.4K visualizações
Science paper 2 year 2 (2018) por Jue Nudui
Science paper 2 year 2 (2018)Science paper 2 year 2 (2018)
Science paper 2 year 2 (2018)
Jue Nudui2.8K visualizações

Similar a UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016

UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf por
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdfUPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdfSYARANIMoe
72 visualizações9 slides
113a por
113a113a
113aJACKRYANAKMORNIMoe
50 visualizações8 slides
ujian mac matematik tahun 4 k1.doc por
ujian mac matematik tahun 4 k1.docujian mac matematik tahun 4 k1.doc
ujian mac matematik tahun 4 k1.docAnuar Haji Kassim
8 visualizações8 slides
Mt tahun 5 k1 por
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1krock171
16 visualizações10 slides
Matematik kertas 1 (pksr 1) por
Matematik kertas 1 (pksr 1)Matematik kertas 1 (pksr 1)
Matematik kertas 1 (pksr 1)shayouty mustafa
108 visualizações6 slides
M3 k1 t5 mac por
M3 k1 t5 macM3 k1 t5 mac
M3 k1 t5 mackayrull81
143 visualizações7 slides

Similar a UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016(20)

UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf por SYARANIMoe
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdfUPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
SYARANIMoe72 visualizações
ujian mac matematik tahun 4 k1.doc por Anuar Haji Kassim
ujian mac matematik tahun 4 k1.docujian mac matematik tahun 4 k1.doc
ujian mac matematik tahun 4 k1.doc
Anuar Haji Kassim8 visualizações
Mt tahun 5 k1 por krock171
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 visualizações
Matematik kertas 1 (pksr 1) por shayouty mustafa
Matematik kertas 1 (pksr 1)Matematik kertas 1 (pksr 1)
Matematik kertas 1 (pksr 1)
shayouty mustafa108 visualizações
M3 k1 t5 mac por kayrull81
M3 k1 t5 macM3 k1 t5 mac
M3 k1 t5 mac
kayrull81143 visualizações
kertas 1 T4.docx por SALINA67
kertas 1 T4.docxkertas 1 T4.docx
kertas 1 T4.docx
SALINA6712 visualizações
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1 por Syahmi Zakaria
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
Syahmi Zakaria1.7K visualizações
Soalan nombot bulat por jijy_hafizah
Soalan nombot bulatSoalan nombot bulat
Soalan nombot bulat
jijy_hafizah271 visualizações
Ujian mt tahun 4 k1 kssr mac 2014 por jelawati
Ujian mt tahun 4 k1 kssr  mac 2014Ujian mt tahun 4 k1 kssr  mac 2014
Ujian mt tahun 4 k1 kssr mac 2014
jelawati280 visualizações
Ubb april 2014 paper1 por Zul Majid
Ubb april 2014 paper1Ubb april 2014 paper1
Ubb april 2014 paper1
Zul Majid194 visualizações
Ubb jun 2014 paper1 por Zul Majid
Ubb jun 2014 paper1Ubb jun 2014 paper1
Ubb jun 2014 paper1
Zul Majid264 visualizações
kertas 1 matematik tahun 4 por Norfaizah Salim
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
Norfaizah Salim22.1K visualizações
Ujian mac matematik tahun wahida por Norwahidah Rashid
Ujian mac matematik tahun wahidaUjian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahida
Norwahidah Rashid44 visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1 por Muhamad Azam Ismail
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Muhamad Azam Ismail3.1K visualizações
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept por Nor Asmah Md Top
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian SeptMatematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Nor Asmah Md Top491 visualizações
Pksr2 mt k1 t4 por Ezah Ilias
Pksr2 mt k1 t4Pksr2 mt k1 t4
Pksr2 mt k1 t4
Ezah Ilias278 visualizações
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1 por Nur Fadhleena
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1
Nur Fadhleena697 visualizações
matematik tahun 4 por Muhamad Dzahhir
matematik tahun 4matematik tahun 4
matematik tahun 4
Muhamad Dzahhir593 visualizações

UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016

 • 1. 1 Nama: Kelas: SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SERDANG 43300 SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN UJIAN BULAN MAC 2016 ________________________________________________________________ MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 5 MASA: 1 JAM (SATU JAM) (40 Markah) ___________________________________________________________________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. 3. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja dan hitamkan pada borang OMR yang disediakan.
 • 2. 2 1. ‘Tiga ratus empat puluh ribu dua ratus tiga’ ditulis dalam angka ialah... A. 340 230 B. 340 203 C. 304 230 D. 340 230 7. Bundarkan 516 962 kepada ribu yang terdekat. A. 516 000 B. 516 900 C. 517 000 D. 520 000 2. Cerakinkan 121 073 mengikut nilai digitnya. A. 100 000 + 2 000 + 100 + 70 + 3 B. 100 000 + 2000 + 100 + 700 + 3 C. 100 000 + 20 000 + 1 000 + 70 + 3 D. 100 000 + 20 000 + 1 000 + 700 + 3 8. Bundarkan 495 310 kepada puluh ribu yang terdekat. A. 495 000 B. 496 000 C. 490 000 D. 500 000 3. Cerakinkan 98 041 mengikut nilai tempatnya. A. 9 ratus ribu + 8 ribu + 4 puluh + 1 sa B. 9 ratus ribu + 8 puluh ribu + 4 puluh + 1 sa C. 9 puluh ribu + 8 ribu + 4 puluh + 1 sa D. 9 puluh ribu + 8 ribu + 4 ratus + 1 sa 9. Antara berikut, yang manakah disusun mengikut tertib menurun? A. 150 376, 235 806, 234 597, 255 678 B. 385 561, 358 136, 207 463, 118 264 C. 220 548, 102 138, 276 548, 260 593 D. 480 509, 505 980, 580 432, 647 521 4. Rajah di bawah menunjukkan sekeping kad nombor. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar? A. Nilai bagi digit 6 ialah 6 000 B. Nilai tempat bagi digit 1 adalah ribu C. Digit 2 berada pada nilai tempat ratus ribu D. Digit terkecil berada pada nilai tempat ratus 10. Rajah di bawah menunjukkan satu kumpulan nombor yang disusun mengikut tertib menaik. 10582 Nombor apakah yang diwakili oleh Y? A. 263 990 B. 264 158 C. 266 389 D. 260 520 5. Apakah nilai tempat bagi digit 5 dalam nombor 150 243? A. Ratus ribu B. Puluh ribu C. Ribu D. Ratus 11. 413 262 + 13 548 = A. 426 710 B. 426 774 C. 426 800 D. 426 810 6. Antara berikut, yang manakah betul? A. 571 803 < 518 730 B. 419 502 < 405 200 C. 720 548 > 720 085 D. 100 186 > 101 354 12. Selesaikan 777 + 33 333 + 666 666 A. 700 776 B. 700 666 C. 700 676 D. 690 777 265 105 253 408, Y, 274 572, 285 154
 • 3. 3 13. 34 703 + 327 509 + 482 = A. 362 694 B. 365 215 C. 367 215 D. 367 242 20. Tolak 84 256 daripada 300 690. A. 384 946 B. 384 434 C. 216 434 D. 215 946 14. Apabila suatu nombor ditambahkan kepada 231 444, jawapannya ialah 240 052. Apakah nombor itu? A. 8 608 B. 8 612 C. 8 618 D. 471 496 21. 654 800 – = 178 920 Apakah nombor yang betul dalam tempat kosong di atas? A. 476 980 B. 476 880 C. 475 980 D. 475 880 15. 184 360 + = 189 576 A. 5 224 B. 5 216 C. 5 316 D. 32 312 22. 26 309 × 5 = A. 131 545 B. 130 545 C. 101 545 D. 100 545 16. Hasil tambah 40 712 dan 680 218 adalah… A. kurang daripada 700 000 B. lebih besar daripada 730 000 C. antara 700 000 dengan 720 000 D. Antara 720 000 dengan 730 000 23. Darabkan 11 346 dengan 21. A. 238 266 B. 238 300 C. 240 216 D. 241 326 17. 852 796 – 431 656 = A. 412 140 B. 412 410 C. 421 410 D. 421 140 24. 100 × 6 809 = A. 68 009 B. 68 900 C. 680 090 D. 680 900 18. 415 524 – 82 860 = A. 231 764 B. 332 664 C. 331 764 D. 232 664 25. 5 124 × 68 = A. 348 342 B. 348 432 C. 348 243 D. 348 234 19. Rajah di bawah menunjukkan empat keping kad nombor. Cari beza antara nombor terbesar dengan nombor terkecil. A. 9 324 B. 9 000 C. 8 676 D. 8 324 26. Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor. Cari nilai bagi R. A. 95 845 B. 99 857 C. 99 347 D. 95 745 145 963 154 639 154 963 145 639 98 657 R 101 057 102 257
 • 4. 4 27. Dalam bulan Mac dan April, sebuah kilang menghasilkan 112 409 dan 113 382 paket mi masing-masing. Berapakah jumlah paket mi yang dihasilkan oleh kilang tersebut pada kedua-dua bulan itu? A. 225 971 B. 225 791 C. 252 971 D. 252 791 32. Sebuah kilang menghasilkan 600 000 anak patung. 465 280 daripadanya dieksport ke luar negara dan bakinya dijual di dalam negara. Cari bilangan anak patung yang dijual di dalam negara. A. 134 720 B. 134 850 C. 135 720 D. 135 850 28. Di dalam satu stadium, terdapat 60 143 orang penonton. Jika 19 954 daripada penonton itu adalah perempuan, berapakah jumlah penonton lelaki? A. 80 097 B. 80 079 C. 40 189 D. 40 179 33. Diberi bahawa 4 × m = 48. Nilai m ialah A. 13 B. 12 C. 11 D. 10 29. Ladang X menghasilkan 237 429 biji telur. Ladang Y pula menghasilkan 15 438 biji telur lebih banyak berbanding ladang X. Berapakah bilangan telur yang dihasilkann oleh ladang Y? A. 221 991 B. 242 867 C. 252 857 D. 252 867 34. Sebuah kotak boleh memuatkan 1 450 batang lilin. Berapa jumlah lilin dalam 9 buah kotak yang sama? A. 13 500 B. 13 050 C. 1 459 D. 1 441 30. Laila mengisi dua buah kotak masing-masing dengan 141 308 dan 105 312 biji belon. Berapakah jumlah belon dalam kedua-dua kotak tersebut? A. 35 996 B. 35 969 C. 246 620 D. 246 260 35. Suatu pesta buku telah berlangsung selama 9 hari. Purata bilangan orang yang mengunjungi pesta buku itu setiap hari adalah 28 504. Berapakah jumlah bilangan orang yang mengunjungi pesta buku itu? A. 256 536 B. 252 536 C. 186 536 D. 182 5366 31. Diberi jumlah bilangan peserta yang menyertai satu marathon ialah 150 000 orang. 83 485 orang ialah peserta lelaki. Berapakah bilangan peserta perempuan yang menyertai marathon itu? A. 72 994 B. 70 638 C. 68 985 D. 66 515 36. Sebuah gudang ada 3 500 buah kotak. Setiap kotak ada 69 biji epal. Berapa biji epalkah yang ada di dalam gudang itu? A. 241 500 B. 246 000 C. 248 000 D. 263 000
 • 5. 5 37. Jadual di bawah menunjukkan bilangan mentol yang dihasilkan oleh kilang P dan kilang Q dalam masa sebulan. Kilang Bilangan Mentol P 346 500 Q 250 800 Berapakah beza bilangan mentol bagi kedua-dua kilang tersebut? A. 597 300 B. 592 600 C. 98 900 D. 95 700 39. Gambar di bawah menunjukkan satu botol pil penahan sakit. Sebuah farmasi telah menempah 1 000 botol pil tersebut. Berapakah jumlah bilangan pil yang ditempah oleh farmasi itu? A. 150 B. 1 500 C. 15 000 D. 150 000 38. Jadual yang tidak lengkap di bawah menunjukkan bilangan belon yang dihasilkan oleh sebuah kilang. Warna Bilangan Belon Merah 135 696 Biru Kuning 227 874 Jumlah 520 700 Berapakah bilangan mentol biru yang dihasilkan oleh kilang tersebut? A. 292 826 B. 363 570 C. 157 130 D. 884 270 40. Berikut menunjukkan suatu situasi yang melibatkan pendaraban. Kenal pasti anu bagi situasi di atas. A. Jumlah bilangan pembaris. B. Bilangan pembaris di dalam setiap kotak. C. Bilangan kotak. D. Jumlah bilangan pembaris di dalam 100 buah kotak. SOALAN TAMAT 150 biji pil Setiap kotak ada 100 batang pembaris. Jumlah batang pembaris ialah 15 000 batang.
 • 6. 6 JAWAPAN: 1. B 21. D 2. C 22. A 3. C 23. A 4. C 24. D 5. B 25. B 6. C 26. B 7. C 27. B 8. D 28. C 9. B 29. D 10. A 30. C 11. D 31. D 12. A 32. A 13. A 33. B 14. A 34. B 15. B 35. A 16. D 36. A 17. D 37. D 18. B 38. C 19. A 39. D 20. C 40. C