O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Nafta

nafta

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Nafta

  1. 1. NAFTA Istorijat nafte -Prvo savremeno uspešno iskopavanje nafte pronađeno je blizu grada Baku 1848 godine. -90% svetske proizvodnje nafte se dobija iz Avganistanskih regiona. -Drejkova otkrića vode do Pensilvanijskog otkrića nafte ,iz tog područja se dobijalo 50% svetske nafte.
  2. 2. Značajna otkrića -1896 godine napravljen je prvi bunar na vodi. -1938 godine otkrivena je nafta u Saudiskoj Arabiji. -1968 godine otkrivena je nafta u Kuvajtu i Libiji,a ima je dosta i oko Ekvatora. -1973 godine Embargo nafte dovodi do energetske krize. -1979 godine Druga naftna kriza je praćena Iranskom revolucijom.
  3. 3. -Nafta je nastala u dužem vremenskom periodu taloženjem biljnog i životinjskog materijala u zemlji pod uticajem pritiska i toplote. -Nafta je gusta tečnost tamne boje i neprijatnog mirisa. -Nafta se sastoji od raznih organskih jedinjenja:alkani,cikloalkani i aromatični ugljovodonici. -Dubina sloja nafte može biti različita i kreće se od nekoliko metara do 5km.
  4. 4. -Do nafte se dolazi bušenjem kopna ili mora,a zatim se nafta prenosi sistemom cevovoda do rafinerije ili tankera. -Nafta se prerađuje postupkom destilacije. -Destilacija je način razdvajanja smeše hemijskih jedinjenja procesom isparavanja,a zatim kondenzovanjem smeše. -Nafta je jako bitna za industriju i u medicini. -Barel je mera zapremine koja se najčešće koristi kao jedinica zapremine sirove nafte. -1 barel=160l nafte -Nakon prerade nafte koristi se za pogon automobila,aviona,mašina,itd.
  5. 5. -Petrohemija je oblast koja se bavi hemijskom preradom nafte radi dobijanja raznih proizvoda.
  6. 6. -Ti proizvodi su:boje i lakovi,rastvarači,vosak,šminka,boja za kosu i deterdženti. Ugrožavanje -Svakim danom je sve veća proizvodnja ugljen- dioksida i ostalih gasova koji zagađuju zbog sagorevanja nafte.
  7. 7. Problemi sa vodom -Nafta sprečava fotosintezu,ishranu i disanje. -Dovodi do smanjenja kiseonika u moru i do smrti mnogobrojnih organizama koji se nalaze u vodi. Efekat staklene bašte -Ovaj efekat predstavlja rezultat povećanja količine zračenja koje ne može biti emitovano u svemir,već ga atmosfera upija i postaje toplije.
  8. 8. Prezentaciju uradila-Gabrijela Ristić VIII-4

×