O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Fpt's human resource strategies in 2009 (a look back)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 21 Anúncio

Fpt's human resource strategies in 2009 (a look back)

Baixar para ler offline

FYI a good slide about HR strategy by Mr. Dat, Head of HR in FPT since 2007. Some points:
- FPT has HR management systems (such as PeopleSoft)
- FPT has short, middle and long term plan about HR (< 1 year, 1-2 years, 2-5 years)
- They define, design and execute HR functions
- Some functional groups: recruiment, learning/training/dev. and staff managements
- They have basic design and principles per se
- 5 strategies, 9 action programmes defined at group level

ref. http://www.slideshare.net/johnfkenedy/hr-strategy-fpt

FYI a good slide about HR strategy by Mr. Dat, Head of HR in FPT since 2007. Some points:
- FPT has HR management systems (such as PeopleSoft)
- FPT has short, middle and long term plan about HR (< 1 year, 1-2 years, 2-5 years)
- They define, design and execute HR functions
- Some functional groups: recruiment, learning/training/dev. and staff managements
- They have basic design and principles per se
- 5 strategies, 9 action programmes defined at group level

ref. http://www.slideshare.net/johnfkenedy/hr-strategy-fpt

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Fpt's human resource strategies in 2009 (a look back) (20)

Mais de Vu Hung Nguyen (20)

Anúncio

Fpt's human resource strategies in 2009 (a look back)

 1. 1. Giới thiệu Chiến lược Nhân sự FPT HR Day Hà nội, 31-10-2009
 2. 2. © FPT HR, 2009 Tự giới thiệu  Họ tên: Phan Phương Đạt  Sinh năm 1971  Tốt nghiệp Phó tiến sỹ, ngành Toán ứng dụng, ĐHTHQG Moldova (Liên xô cũ)  Vào FPT năm 1999  Phụ trách Nhân sự và Đào tạo tại FPT Software từ 1999 đến 2007 (quân số tăng từ 20 lên 2000 người)  Trưởng Ban Nhân sự FPT từ 2007 đến nay  Tham gia và quản trị các dự án lấy chứng chỉ CMM, CMMI về phát triển phần mềm (2001-2006)  Triển khai phần mềm PeopleSoft cho FPT (2007-2008)  Liên hệ:  datpp@fpt.com.vn  www.linkedin.com/in/datpp  www.facebook.com/datpp
 3. 3. © FPT HR, 2009 Mục lục  Giới thiệu Hệ thống Nhân sự FPT  Chiến lược Nhân sự FPT 2008-2010  Q&A
 4. 4. Hệ thống Nhân sự FPT
 5. 5. © FPT HR, 2009 Định nghĩa  Hệ thống Quản trị Nhân sự FPT (đôi khi ngắn gọn là Hệ thống Nhân sự FPT): bao gồm mô hình hoạt động, các chính sách, quy định, quy trình, hệ thống thông tin và những CBNV tham gia tương tác trong quá trình thu hút, tổ chức, đào tạo và phát triển, khuyến khích và giữ chân các tài năng của Tập đoàn.
 6. 6. © FPT HR, 2009 Định vị HR Function HR System Employees Bộ máy NS (HR Function): Đội ngũ CBNS ngành dọc (HRT), là hạt nhân xây dựng và thực hiện các chính sách nhân sự. CBNV (Employees): toàn thể CBNV Tập đoàn, vừa là đối tượng vừa là thành phần của Hệ thống Nhân sự Hệ thống NS (HR System): Đội ngũ CBQL các cấp cộng với HRT tạo thành Hệ thống NS hoàn chỉnh thực hiện chính sách NS đối với CBNV, khuyến khích họ đóng góp cho Tập đoàn.
 7. 7. Employees Customers © FPT HR, 2009 Đối tượng HR Function  Khách hàng ngoài: Company Managers  Bộ máy Nhân sự không làm việc trực tiếp với khách hàng bên ngoài nhưng phải luôn bảo đảm các hoạt động của mình đem lại lợi ích thiết thực và trực tiếp nhất có thể cho khách hàng. Điều này yêu cầu Bộ máy Nhân sự phải luôn giữ liên lạc với khách hàng, nắm thông tin, và luôn dùng nó để đối chiếu với các nhu cầu của khách hàng nội bộ, bảo đảm rằng các nhu cầu của KH nội bộ không xa rời yêu cầu của KH bên ngoài.
 8. 8. Phân loại nghiệp vụ theo vai trò (role), hay mức độ ảnh hưởng Administrative Services © FPT HR, 2009 (Operational) Strategic Các nghiệp vụ bắt buộc hàng ngày, bảo đảm hoạt động tối thiểu Các nghiệp vụ “chiến thuật”, liên quan đến việc thực thi các chương trình và chính sách nhân sự Các nghiệp vụ dài hạn nhằm tạo ra các chương trình và chính sách NS, đóng góp vào chiến lược chung Đóng góp ít vào business của Công ty. Thường được outsource và automate Tạo giá trị gia tăng giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả Duy trì và phát triển sức cạnh tranh lâu dài của Công ty Ngắn hạn, dưới 1 năm Trung hạn, 1-2 năm Dài hạn, 2-5 năm Hướng chủ yếu đến Nhân viên Hướng đến CBQL và Nhân viên Hướng đến Lãnh đạo (Công ty) “HR should be defined not by what it does, but by what it delivers” – David Ulrich
 9. 9. Phân loại nghiệp vụ theo vai trò (role), hay mức độ ảnh hưởng Nguồn: R. L. Mathis, J.H. Jackson, Human Resources Management, 9th Edition © FPT HR, 2009
 10. 10. Mức Cty Thành viên (1000 người) © FPT HR, 2009 Phân cấp HR Function Strategic Services Admin. Mức Tập đoàn (10,000 người) Mức Bộ phận (100 người) DEFINE DESIGN DELIVER DO Note: 4D is a classification model of P&G
 11. 11. Các Nhóm chức năng (ví dụ) Administrative Services Strategic © FPT HR, 2009 Recruitment • Tổ chức thi đầu vào, phỏng vấn • Phần mềm thi đầu vào • Dịch vụ cầu hiền • Xây dựng hình ảnh tuyển dụng (Employer Branding) Learning/ Training/ Dev. • Tổ chức lớp học theo yêu cầu • Website e-learning • Thiết kế chương trình đào tạo • FPT Leadership Institute - FLI Staff Mgmt • Thực hiện thủ tục ký/ ngừng HĐ • Xử lý khiếu nại • Dịch vụ làm survey • Truyền thông nhân viên • Quản lý và chăm sóc cán bộ cao cấp (~2%)
 12. 12. © FPT HR, 2009 Hạ tầng Hệ thống QTNS FPT Hệ thống Quy định NS Hạ tầng QTNS FPT  Hệ thống quy định: Quy chế, quy định nội bộ, quy trình thực hiện.  Hệ thống thông tin NS: PeopleSoft và các ứng dụng khác  Hệ thống tổ chức bộ máy NS: các bộ phận, phòng, nhóm và mối quan hệ  Hệ thống cán bộ NS: chuẩn mực và tính chuyên nghiệp  Hệ thống truyền thông NS: đa chiều, đa phương tiện
 13. 13. Hệ thống Truyền thông NS © FPT HR, 2009 External Employees Managers HRT FHR HRT HR Community VN HR Community Worldwide Internet FPT-wide HR Profession-wide FHR: Ban NS FPT HRT: Ngành dọc NS FPT
 14. 14. © FPT HR, 2009 Cơ sở thiết kế  Cơ sở thiết kế:  Chiến lược của Tập đoàn FPT  Nguyên lý quản trị nhân sự FPT  Chiến lược của các Đơn vị thành viên  Nguyên tắc:  Theo các Tầng: phân công công việc trong Bộ máy NS.  Theo các Nhóm chức năng: mỗi nhóm đều có các loại nghiệp vụ Admin, Services, Strategic
 15. 15. © FPT HR, 2009 Mô hình QTNS  Mô hình hiện tại xuất phát từ thực tiễn phát triển FPT  Các mô hình được tham khảo:  PeopleSoft: hệ thống thông tin nhân sự hàng đầu, tích hợp các chuẩn mực và know-how về QTNS  P-CMM: mô hình trưởng thành về năng lực  Mô hình học được của các Công ty trên Thế giới (Microsoft, Infosys, IBM, Hitachi, v.v.)  Vừa học vừa làm
 16. 16. © FPT HR, 2009 Một số khó khăn  Xác định công việc ở mức Tập đoàn (Head Quarters)  Thống nhất chuẩn trong toàn Tập đoàn, ví dụ:  Cách thức phân loại CBNV  Chính sách đãi ngộ  Hệ thống chức danh công việc  Thông tin, báo cáo  Xác định vai trò, trách nhiệm CBQL trong QTNS và đào tạo họ  Trách nhiệm trong tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, cho thôi việc, v.v.
 17. 17. Chiến lược Nhân sự FPT 2008-2010 5 Chiến lược 9 Chương trình hành động
 18. 18. © FPT HR, 2009 5 Mục tiêu Chiến lược # Chiến lược Giải thích S1 Xây dựng đội ngũ lãnh đạo mạnh ở mọi cấp Đội ngũ lãnh đạo với năng lực phát triển tổ chức và dẫn dắt tổ chức thành công S2 Phát triển đội ngũ chuyên gia và quản lý tri thức Đội ngũ tài năng chuyên môn công nghệ, chia sẻ và truyền đạt tri thức hiệu quả S3 Xây dựng văn hóa làm việc năng suất cao, hiệu quả cao Văn hóa làm việc hướng đến kết quả cao nhất, gắn đãi ngộ với kết quả S4 Xây dựng và phát huy hình ảnh Employer Of Choice, đặc biệt cho giới trẻ Bảo đảm lâu dài và ổn định nguồn nhân lực cho Tập đoàn, kể cả nguồn lực nước ngoài S5 Xây dựng Hệ thống Quản trị Nhân sự chuyên nghiệp, đẳng cấp, hiệu quả Hệ thống: CB lãnh đạo quản lý các cấp trong công việc nhân sự. Bộ máy: tổ chức HRT và từng thành viên HRT
 19. 19. 9 Chương trình Hành động (1) # Chương trình CL Kết quả (ví dụ) P1 Thiết kế và hoàn thiện tổ chức © FPT HR, 2009 Tập đoàn có tính Hệ thống S1 - Chức năng nhiệm vụ HO - Nguyên tắc, cơ cấu, quan hệ các cấp tổ chức - Duy trì FPT Gene P2 Quy hoạch, xây dựng, khai triển Hệ thống Quy định, Chính sách và Quy trình Quản trị Nhân sự FPT S1, S3, S5 - Hệ thống "pháp luật" - Phân cấp trong Tập đoàn P3 Triển khai, sử dụng và nâng cấp Hệ thống thông tin Nhân sự PeopleSoft S2, S3, S5 - PeopleSoft HCM là trung tâm - Các phần mềm “vệ tinh” P4 Xây dựng và cải tiến Chính sách đãi ngộ và thăng tiến, hệ thống đánh giá NV, thi đua khen thưởng S2, S3, S4 - Hệ thống MTCV - Hệ thống benefits - Perf. Appraisal - Thi đua và Khen thưởng P5 Xây dựng Học viện Lãnh đạo FPT (FLI) S1, S2, S3 - FLI hoạt động như một Viện đào tạo kiểu mới, lấy thực tế FPT làm trọng tâm
 20. 20. 9 Chương trình Hành động (2) # Chương trình CL Kết quả (chưa đầy đủ) P6 Xây dựng hình ảnh © FPT HR, 2009 Employer Of Choice và bộ máy tuyển dụng đẳng cấp S4, S5 - Xây dựng hình ảnh “thật”, sờ mó được - Phát huy sức mạnh tuyển dụng địa phương P7 Xây dựng và khai thác các phương tiện truyền thông nội bộ hiệu quả S2, S5 - Nguyên lý truyền thông nội bộ - Wiki, blog, forum, social networks - Hiểu biết sâu sắc, chi tiết đến từng người trong FPT P8 Xây dựng và cải tiến Hệ thống Quản trị Nhân sự đẳng cấp S5 - Xây dựng và áp dụng chuẩn mực CBNS FPT - Hình ảnh HRT trong FPT và bên ngoài - Góp phần hình thành "nghề Nhân sự" trong cộng đồng - Cơ chế hợp tác NS giữa các ĐVTV của FPT, giữa FHR và các Ban NS đơn vị P9 Xây dựng, phát triển các Chương trình đào tạo và chia sẻ tri thức, khuyến khích tự học và sáng tạo S2 - Chương trình đào tạo phong phú, hiện đại - Phương tiện đào tạo và chia sẻ hiện đại 2.0 - Chương trình khuyến khích Học hành và Sáng tạo
 21. 21. Q&A Không hạn chế trong khuôn khổ các nội dung trên

×