O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BSC
Add: Tầng 6 – Tòa nhà 25T2 – Khu N05 – Nguyễn Thị Thập
Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 04-3555155...
NỘI DUNG
Giới thiệu TDB Group – BSC Soft
Giải pháp Vpar TDB
Khách hàng triển khai
Mô hình Vpar Traphaco
VPAR TDB - TECHNOL...
TDB Group
TDBiz JP
VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 3
BSC Soft
Nhân
sự
Tâm
Tuệ
Chí
Công ty Cổ phần Phần mềm BSC
Năm thành lập: 2002
Lĩnh vực hoạt động: CNTT
1 Tiến sỹ, 05 Thạc ...
BSC Soft Overview
Kế toán
1997
ISO
2000
ERP
2001
EMIS
2002
CRM
2005
Vpar
2008
VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 5
NỘI DUNG
Giới thiệu TDB Group – BSC Soft
Giải pháp Vpar TDB
Khách hàng triển khai
Mô hình Vpar Traphaco
VPAR TDB - TECHNOL...
TỔNG QUAN GIẢI PHÁP VPAR
Giải pháp Vpar là giải pháp thực hiện điều khiển doanh nghiệp
Thực hiện điều khiển do...
GIẢI PHÁP VPAR
TRIỂN KHAI VPAR
DUY TRÌ VPAR
CỐ VẤN
PHẦN MỀM VPAR SẢN PHẨM
DỊCH VỤ
8
VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN ...
GIẢI PHÁP VPAR
Phần mềm Vpar
Dịch vụ triển khai Vpar
Dịch vụ duy trì Vpar
Vpar Core
Module ngành nghề Vpar
Customization...
10
KHÁI QUÁT PHẦN MỀM VPAR
Quy trình chuẩn NAOT
Thành phần nghiệp vụ cơ bản
Chuẩn hóa biểu mẫu
Sử dụng công nghệ...
Ý TƯỞNG VPAR
THU THẬP
PHÂN TÍCH
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN
Thành phần hóa nghiệp vụ
 Xây dựng chức năng nghiệp vụ dựa ...
MÔ HÌNH VPAR
Tài liệu
Sơ đồ quy trình nghiệp vụ
Sơ đồ cấu trúc chức năng, vai trò,
quyền hạn
Điều kiện nghiệp vụ, điều k...
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VPAR
Phần mềm Vpar
Phát triển ứng dụng Vpar
Giai đoạn phát triển ứng dụng
Ứng dụng Vpar
Vp...
XÂY DỰNG QUY TRÌNH
Vpar core
Thu thập
Phân tích
Kế hoạch
Thực hiện
Tiến trình Vpar
Process ・・・
Process B
Process A
Thu ...
QUY TRÌNH ỨNG DỤNG VPAR
Quy trình quản lý công việc
Quy trình marketing
Quy trình dịch vụ bán hàng
Quy trình chăm sóc kh...
ĐẶC TRƯNG NỀN TẢNG
Quy luật
của biến
đổi
Phân tích
theo ý
nghĩ
Kế hoạch
theo thực
tế
Biểu đồ
tác chiến
Điều
khiển
doanh
...
DỊCH VỤ TRIỂN KHAI VPAR
• Phân tích nghiệp vụ hiện tại
• Định nghĩa yêu cầu – Tư vấn chuẩn hóa
Chuẩn hóa hệ
thống quy t...
DỊCH VỤ DUY TRÌ VPAR
• Hỗ trợ kỹ thuật khi vận hành
• Cập nhật và xử lý vấn đề
phát sinh
Duy trì
Vpar
• Nâng cấp, cải tiế...
DỊCH VỤ TƯ VẤN VPAR
• Tư vấn xây dựng/ cải tiến
quy trình
• Đảm bảo thành công
Cải tiến
quy trình
• Khai thác dữ liệu thự...
CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG
Vpar Solution
Thiết bị
ngoại vi
Hệ thống
thu thập
dữ liệu
Hệ thống
điều khiển
tự động
Giải pháp
phần
m...
NỘI DUNG
Giới thiệu TDB Group – BSC Soft
Giải pháp Vpar TDB
Khách hàng triển khai
Mô hình Vpar Traphaco
VPAR TDB - TECHNOL...
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 22
ĐÀO TẠO VPAR
Chuyển giao cho trường ĐH Kinh tế Quốc Dân
Đưa môn học Vpar vào chính khóa
Mở khóa đào tạo Vpar cho nhà quản...
NỘI DUNG
Giới thiệu TDB Group – BSC Soft
Giải pháp Vpar TDB
Khách hàng triển khai
Mô hình Vpar Traphaco
VPAR TDB - TECHNOL...
VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 25
TRAPHACO
Mua hàng
Sản xuất
Kinh
doanh
phân phối
Logistics
KhoHCNS
TC – KT
R&D
Kế ...
TRAPHACO NPP
Nhận
thức
Thái độ Hành vi
Giao dịch
Email
Báo giá
Dự báo
Hợp đồng
Xuất hàng
Thu tiền
Giao dịch
Email
Báo giá
...
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP
VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 27
VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 28
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Vpar solution-presentation-2014

The slideshow about newest version of solution software, Vpar. We introduced our company, our goals and our product.

 • Seja o primeiro a comentar

Vpar solution-presentation-2014

 1. 1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BSC Add: Tầng 6 – Tòa nhà 25T2 – Khu N05 – Nguyễn Thị Thập Quận Cầu Giấy – Hà Nội Tel: 04-35551555 | Fax: 04-35562111 Email: info@vparsolution.com Website: www.vparsolution.com
 2. 2. NỘI DUNG Giới thiệu TDB Group – BSC Soft Giải pháp Vpar TDB Khách hàng triển khai Mô hình Vpar Traphaco VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 2
 3. 3. TDB Group TDBiz JP VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 3
 4. 4. BSC Soft Nhân sự Tâm Tuệ Chí Công ty Cổ phần Phần mềm BSC Năm thành lập: 2002 Lĩnh vực hoạt động: CNTT 1 Tiến sỹ, 05 Thạc sỹ, 30 Cử nhân 1 Chuyên gia Cố vấn cấp cao IBM Nhật Bản VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 4
 5. 5. BSC Soft Overview Kế toán 1997 ISO 2000 ERP 2001 EMIS 2002 CRM 2005 Vpar 2008 VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 5
 6. 6. NỘI DUNG Giới thiệu TDB Group – BSC Soft Giải pháp Vpar TDB Khách hàng triển khai Mô hình Vpar Traphaco VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 6
 7. 7. TỔNG QUAN GIẢI PHÁP VPAR Giải pháp Vpar là giải pháp thực hiện điều khiển doanh nghiệp Thực hiện điều khiển doanh nghiệp: • Nâng cao lợi tức • Nâng cao độ thành thục • Tránh rủi ro VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 7
 8. 8. GIẢI PHÁP VPAR TRIỂN KHAI VPAR DUY TRÌ VPAR CỐ VẤN PHẦN MỀM VPAR SẢN PHẨM DỊCH VỤ 8 VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 8
 9. 9. GIẢI PHÁP VPAR Phần mềm Vpar Dịch vụ triển khai Vpar Dịch vụ duy trì Vpar Vpar Core Module ngành nghề Vpar CustomizationPhát triển module Vpar Cài đặt - Đào tạo về VparHỗ trợ test – sử dụng Vpar Định nghĩa yêu cầu nghiệp vụ Phần mềm Duy trì Vpar Dịch vụ cố vấn Phân tích nghiệp vụ hiện tại Hỗ trợ để chắc chắn dự án thành công Ứng dụng Vpar Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Cải tiến quy trình nghiệp vụ M ô h ì n h V p a r Duy trì - cải thiện ứng dụng VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 9
 10. 10. 10 KHÁI QUÁT PHẦN MỀM VPAR Quy trình chuẩn NAOT Thành phần nghiệp vụ cơ bản Chuẩn hóa biểu mẫu Sử dụng công nghệ số VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS
 11. 11. Ý TƯỞNG VPAR THU THẬP PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Thành phần hóa nghiệp vụ  Xây dựng chức năng nghiệp vụ dựa trên thực hiện cơ bản  Thay đổi đơn vị thành phần tạo nên quy trình nghiệp vụ  Đảm bảo tính linh hoạt, khả năng liên kết thực hiện Xây dựng quy trình chuẩn Vpar  Thu thập - Phân tích - Kế hoạch - Thực hiện  Tiêu chuẩn dùng xử lý dữ liệu mẫu  Lập kế hoạch, thực hiện cơ bản, hỗ trợ quản lý. 11 VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS
 12. 12. MÔ HÌNH VPAR Tài liệu Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Sơ đồ cấu trúc chức năng, vai trò, quyền hạn Điều kiện nghiệp vụ, điều kiện phi chức năng Đặc tả customize Đặc tả cơ sở dữ liệu Phần mềm Ứng dụng Vpar Quy trình Vpar Module ngành nghề Vpar Tài liệu kiến thức Bản kế hoạch dự án Bản kế hoạch quản lý dự án Gợi ý cải thiện quy trình nghiệp vụ Gợi ý tính mềm dẻo và khả năng có thể nhìn trước vấn đề Gợi ý về SCM Gợi ý về BPM Gợi ý về CRM Tài liệu thực tế sử dụng Vpar cho các lĩnh vực Phát triển ứng dụng Vpar Định nghĩa yêu cầu nghiệp vụ Phát triển ứng dụng Phát triển dữ liệu Thực hiện test Chạy bản thật Quyết định giải pháp ứng dụng Mô hình Vpar 12 VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS
 13. 13. MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VPAR Phần mềm Vpar Phát triển ứng dụng Vpar Giai đoạn phát triển ứng dụng Ứng dụng Vpar Vpar core Khái quát Vpar Chu trình Vpar: • Thu thập • Phân tích • Kế hoạch • Thực hiện Yêu cầu nghiệp vụ Ứng dụng Biểu mẫu tiêu chuẩn Thành phần hóa Công nghệ kỹ thuật số Cơ sở dữ liệu VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 13
 14. 14. XÂY DỰNG QUY TRÌNH Vpar core Thu thập Phân tích Kế hoạch Thực hiện Tiến trình Vpar Process ・・・ Process B Process A Thu thập Phân tích Kế hoạch Thực hiện Ứng dụng Vpar Process A Process CProcess B Process X I/F I/F Customize 1 Customize 2 Customize 3 Điều kiện nghiệp vụ Triển khai quy trình Triển khai ứng dụng Triển khai Tổng hợp Tổng hợp 14 VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS
 15. 15. QUY TRÌNH ỨNG DỤNG VPAR Quy trình quản lý công việc Quy trình marketing Quy trình dịch vụ bán hàng Quy trình chăm sóc khách hàng Quy trình điều phối Quy trình mua hàng Quy trình bảo hành Quy trình quản lý giá thành Quy trình quản lý chất lượng Quy trình kế hoạch sản xuất Quy trình quản lý tồn kho ● ● ● ● ● 15 VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS
 16. 16. ĐẶC TRƯNG NỀN TẢNG Quy luật của biến đổi Phân tích theo ý nghĩ Kế hoạch theo thực tế Biểu đồ tác chiến Điều khiển doanh nghiệp VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 16
 17. 17. DỊCH VỤ TRIỂN KHAI VPAR • Phân tích nghiệp vụ hiện tại • Định nghĩa yêu cầu – Tư vấn chuẩn hóa Chuẩn hóa hệ thống quy trình • Phát triển module Vpar • Tùy biến ứng dụng Vpar Xây dựng giải pháp ứng dụng • Testing – Cài đặt • Đào tạo vận hành và hỗ trợ sử dụng Cài đặt - Đào tạo VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 17
 18. 18. DỊCH VỤ DUY TRÌ VPAR • Hỗ trợ kỹ thuật khi vận hành • Cập nhật và xử lý vấn đề phát sinh Duy trì Vpar • Nâng cấp, cải tiến ứng dụng phù hợp với thay đổi của Doanh nghiệp Nâng cấp – Cải tiến VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 18
 19. 19. DỊCH VỤ TƯ VẤN VPAR • Tư vấn xây dựng/ cải tiến quy trình • Đảm bảo thành công Cải tiến quy trình • Khai thác dữ liệu thực tế • Điều khiển doanh nghiệp Phát triển VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 19
 20. 20. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG Vpar Solution Thiết bị ngoại vi Hệ thống thu thập dữ liệu Hệ thống điều khiển tự động Giải pháp phần mềm khác VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 20
 21. 21. NỘI DUNG Giới thiệu TDB Group – BSC Soft Giải pháp Vpar TDB Khách hàng triển khai Mô hình Vpar Traphaco VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 21
 22. 22. KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 22
 23. 23. ĐÀO TẠO VPAR Chuyển giao cho trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Đưa môn học Vpar vào chính khóa Mở khóa đào tạo Vpar cho nhà quản lý Triển khai Vpar cho trung tâm đào tạo quản lý Pháp – Việt (CFVG) VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 23
 24. 24. NỘI DUNG Giới thiệu TDB Group – BSC Soft Giải pháp Vpar TDB Khách hàng triển khai Mô hình Vpar Traphaco VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 24
 25. 25. VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 25 TRAPHACO Mua hàng Sản xuất Kinh doanh phân phối Logistics KhoHCNS TC – KT R&D Kế hoạch
 26. 26. TRAPHACO NPP Nhận thức Thái độ Hành vi Giao dịch Email Báo giá Dự báo Hợp đồng Xuất hàng Thu tiền Giao dịch Email Báo giá Dự báo Hợp đồng Nhập hàng Chi tiền NHÀ CUNG CẤP P. MUA HÀNG NHÀ MÁY P. KINH DOANH P. HCNS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 THU THẬP PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH CƠ SỞ LÝ THUYẾT VPAR VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 26
 27. 27. NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 27
 28. 28. VPAR TDB - TECHNOLOGY DRIVEN BUSINESS 28

×