Ky thuat-truyen-so-lieu

Nguyen Vong
Nguyen VongLecturer em Binh Duong economics and technology university
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
        KỸ THUẬT

   TRUYỀN SỐ LIỆU

  (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)

         Lưu hành nội bộ
          HÀ NỘI - 2007
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU


    Biên soạn :  THS. PHẠM NGỌC ĐĨNH
LỜI NÓI ĐẦU


    Kỹ thuật truyền số liệu là một mảng kiến thức không thể thiếu đối với sinh viên chuyên
ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Đây là nền tảng để nghiên cứu chuyên sâu trong
chuyên ngành này. Mặc dù mang đậm giải pháp cho dịch vụ số liệu, nhưng kỹ thuật truyền số liệu
ngày nay lại là xuất phát điểm cho đa dịch vụ một xu thế tất yếu trong mạng viễn thông và mạng
máy tính hiện đại. Chúng ta đều biết rằng không có kiến thức cơ sở vững vàng sẽ không có phát
triển ứng dụng vì vậy tài liệu này sẽ giúp cho sinh viên trang bị cho mình những kiến thức căn bản
nhất, thiết thực nhất. Cuốn sách này không chỉ hữu ích đối với sinh viên ngành viễn thông và công
nghệ thông tin, mà còn cần thiết cho cả các cán bộ kỹ thuật đang theo học các lớp bổ túc hoàn
thiện kiến thức của mình.
    Tài liệu gồm 5 chương được sắp xếp theo thứ tự những chủ đề từ mức vật lý đến giao
thức.
Chương 1 MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ SỰ CHUẨN HÓA
  Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau:
     Thông tin và truyền thông : một vấn đề đang được xã hội quan tâm trong nền kinh tế
     mới nền kinh tế thông tin , nền kinh tế trí thức, nền kinh tế học hỏi, nền kinh tế số
     Cái nhìn tổng quát về mạng số liệu
     Tổ chức về mạng mạng truyền số liệu hiện đại , Các kỹ thuật được dùng để truyền số
     liệu
     Những vấn đề căn bản trong chuẩn hóa và mô hình tham chiếu của mạng
Chương 2 GIAO TIẾP VẬT LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DỮ LIỆU
  Chương này bao gồm những nội dung :
     Các loại tín hiệu :
     Sự suy giảm và biến dạng tín hiệu
     Môi trường truyền dẫn
     Chuẩn giao tiếp vật lý
Chương 3 GIAO TIẾP KẾT NỐI SỐ LIỆU
  Chương này được trình bày thành các mục chính như sau:
     Các khái niệm cơ bản về truyền số liệu.
     Thông tin nối tiếp không đồng bộ
     Thông tin nối tiếp đồng bộ
     Mạch điều khiển truyền số liệu
     Các thiết bị điều khiển
Chương 4 CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT SỐ LIỆU.
  Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau:
     Tông quan về điều khiển liên kết dữ liệu
     Các môi trường ứng dụng
     Các giao thức thiên hướng ký tự
      Các giao thức thiên hướng bit
Chương 5 XỬ LÝ SỐ LIỆU TRUYỀN
  Chương này coc các nội dung như sau:
     Mã hóa số liệu mức vật lý
     Phát hiện lỗi và sửa sai
      Mật mã hóa số liệu
      Nén số liệu
      Kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ


   Trong khi biên soạn mặc dù có nhiều cố gắng nhưng cũng không tránh khỏi thiếu sót.
Chúng tôi mong bạn đọc xa gần đóng góp ý kiến để nhày càng hoàn thiện hơn.


                                Hà Nội, tháng 6 năm 2007
                                     Tác giả
2
CHƯƠNG 1
      MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ SỰ CHUẨN HÓA

I PHẦN GIỚI THIỆU
  Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau:
     Thông tin và truyền thông : một vấn đề đang được xã hội quan tâm trong nền kinh tế
     mới nền kinh tế thông tin , nền kinh tế trí thức, nền kinh tế học hỏi, nền kinh tế số
     Cái nhìn tổng quát về mạng số liệu
     Tổ chức về mạng mạng truyền số liệu hiện đại , Các kỹ thuật được dùng để truyền số
     liệu
     Những vấn đề căn bản trong chuẩn hóa và mô hình tham chiếu của mạng
  Mục đích : giúp sinh viên thấy rõ vai trò của truyền thông dữ liệu đóng vai trò quan trọng
trong cuộc sống của con người trong thế giới văn minh hiện đại. Những khái niệm ban đầu nhưng
hết sức cần thiết trong lĩnh vực thông tin như các dạng thông tin. Phân biệt một cách chính xác
giữa thông tin và tín hiệu, gia công chế biến tín hiệu cho phù hợp với mục đích và phù hợp với
đường truyền vật lý, số hóa các dạng tín hiệu, Xử lý các dạng tín hiệu số. Hiểu biết một cách tổng
quát về mạng số liệu để tổ chức truyền đi trong mạng sao cho có hiệu quả nhất, biết một cách
sâu sắc sự kết hợp giữa phần cứng, các giao thức truyền thông các thuật toán đã tạo ra các hệ
thống truyền số liệu hiện đại
  Yêu cầu : Mỗi sinh viên khi đọc hiểu chương này phải tự mình đánh giá kiến thức của mình
theo các vấn đề chính sau :
     Tin tức và tín hiệu được hiểu như thế nào ?
     Mô hình tổng quát của một hệ thống truyền số liệu
     Sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo ra hệ thống truyền số liệu
     hiện đại và mô hình hệ thống truyền số liệu hiện đại được trình bày như thế nào ?
     Các kỹ thuật đã được ứng dụng để truyền số liệu trên mạng số liệu hiện đại được chuẩn
     hóa như thế nào

II. NỘI DUNG
1.1. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  Thông tin liên lạc đóng vai trò hết sức quang trọng trong cuộc sống, hầu hết chúng ta luôn gắn
liền với một vài dạng thông tin nào đó. Các dạng trao đổi tin có thể như: đàm thoại người với
người, đọc sách, gửi và nhận thư, nói chuyện qua điện thoại, xem phim hay truyền hình, xem triển
lãm tranh , tham dự diễn đàn . . .
  Có hàng nghìn ví dụ khác nhau về thông tin liên lạc, trong đó gia công chế biến để truyền đi
trong thông tin số liệu là một phần đặc biệt trong lĩnh vực thông tin.
                                                 3
Máy tính A                            Máy tính B
                   Thông tin user - đến - user
       AP
                                       AP

                   Thông tin
                  Máy tính - đến – máy tính
    Hệ thống phục vụ                       Hệ thống phục vụ
      truyền tin                          truyền tin                 Thông tin máy tính–đến – mạng


                      Mạng truyền số liệu
              AP = Applicayion process : Quá trình ứng dụng


              Hình 1.1. Một hệ thống thông tin cơ bản


  Từ các ví dụ trên chúng ta nhận thấy rằng mỗi hệ thống truyền tin đều có các đặc trưng riêng
nhưng có một số đặc tính chung cho tất cả các hệ thống. Đặc trưng chung có tính nguyên lý là tất
cả các hệ thống truyền tin đều nhằm mục đích chuyển tải thông tin từ điểm này đến điểm
khác.Trong các hệ thống truyền số liệu, thường gọi thông tin là dữ liệu hay thông điệp.Thông điệp
có nhiều dạng khác nhau, để truyền thông điệp từ một điểm này đến điểm khác cần phải có sự
tham gia của 3 thành phần của hệ thống: nguồn tin là nơi phát sinh và chuyển thông điệp lên môi
trường truyền, môi trường là phương tiện mang thông điệp tới đích thu. Các phần tử này là yêu
cầu tối thiểu trong bất cứ quá trình truyền tin nào. Nếu một trong các thành phần này không tồn
tại , truyền tin không thể xảy ra . Một hệ thống truyền tin thông thường được miêu tả trên hình.
  Các thành phần cơ bản có thể xuất hiện dưới dạng khác nhau tuỳ thuộc vào hệ thống. Khi xây
dựng các thành phần của một hệ thống truyền tin, cần phải xác định một số các yếu tố liên quan
đến phẩm chất hoạt động của nó.
  Để truyền tin hiệu quả các chủ để phải hiểu được thông điệp. Nơi thu nhận thông điệp phải có
khả năng dịch thông điệp một cách chính xác. Điều này là hiển nhiên bởi vì trong giao tiếp hàng
ngày nếu chúng ta dùng một từ mà người ta không thể hiểu thì hiệu quả thông tin không đạt yêu
cầu .Tương tự, nếu máy tính mong muốn thông tin đến với tốc độ chỉ định và ở một dạng mã nào
đó nhưng thông tin lại đến với tốc độ khác và với dạng mã khác thì rõ ràng không thể đạt được
hiệu quả truyền.
  Các đặc trưng toàn cục của một hệ thống truyền được xác định và bị giới hạn bởi các thuộc
tính riêng của nguồn tin, của môi trường truyền và đích thu. Nhìn chung, dạng thông tin cần
truyền quyết định kiểu nguồn tin, môi trường và đích thu .
  Trong một hệ thống truyền, hiện tượng nhiễu có thề xảy ra trong tiến trình truyền và thông
điệp có thể bị ngắt quãng. Bất kỳ sự xâm nhập không mong muốn nào vào tín hiệu đều bị gọi là
nhiễu. Có nhiều nguồn nhiễu và nhiều dạng nhiễu khác nhau.4
Hiểu biết được các nguyên tắc căn bản về truyền tin sẽ giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận một
lĩnh vực đặc biệt hấp dẫn đó là thông tin số liệu.Thông tin số liệu liên quan đến một tổ hợp nguồn
tin , môi trường và máy thu trong các kiểu mạng truyền số liệu khác nhau.

1.2. CÁC DẠNG THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
  Tất cả những gì mà con người muốn trao đổi với nhau được hiểu là thông tin những thông tin
nguyên thuỷ này được gia công chế biến để truyền đi trong không gian được hiểu là tín hiệu. Tuỳ
theo việc sử dụng đường truyền, tín hiệu có thể tạm chia tín hiệu thành hai dạng : tín hiệu điện-từ
và tín hiệu không phải điện từ . Việc gia công tín hiệu cho phù hợp với mục đích và phù hợp với
đường truyền vật lý được gọi là xử lý tín hiệu
  Ngày nay với sự phát triển của công nghệ tin học đã tạo ra một công nghệ mới về truyền số
liệu. Máy tính với những tính năng vô cùng to lớn đã trở thành hạt nhân trong việc xử lý thông tin,
điều khiển các quá trình truy nhập số liệu, máy tính và các hệ thống thông tin tạo thành một hệ
thống truyền số liệu.
  Có 2 nguồn thông tin đó là thông tin tương tự và thông tin số . Trong đó nguồn thông tin tương
tự liên tục theo sự thay đổi của giá trị vật lý thể hiện thông tin với đặc tính chất lượng như tiếng
nói, tín hiệu hình ảnh , còn nguồn thông tin số là tín hiệu gián đoạn thể hiện thông tin bởi nhóm
các giá trị gián đoạn xác định đặc tính chất lượng bằng quan hệ với thời gian như tín hiệu số liệu.
  Thông tin số có nhiều ưu điểm hơn so với thông tin tương tự như : thông tin số có nhiều khả
năng chống nhiễu tốt hơn vì nó có các bộ lặp để tái tạo lại tín hiệu, cung cấp chất lượng truyền
dẫn tốt hơn với các khoảng cách, nó kết hợp được mọi nguồn dịch vụ hiện đang có, nó tạo ra được
một tổ hợp truyền dẫn số và tổng đài số. Những phần tử bán dẫn dùng trong truyền dẫn số là
những mạch tổ hợp nó được sản xuất hàng loạt, và mạng liên lạc trở thành mạng thông minh vì dễ
chuyển đổi tốc độ cho các loại dịch vụ khác nhau thay đổi thủ tục, xử lý tín hiệu số (DSP) chuyển
đổi phương tiện truyền dẫn ...
  Hệ thống thông tin số cho phép thông tin điều khiển được cài đặt vào và tách dòng thông tin
thực hiện một cách độc lập với với bản chất của phương tiện truyền tin ( cáp đồng trục, cáp sợi
quang, vi ba, vệ tinh..),. Vì vậy thiết bị báo hiệu có thể thiết kế riêng biệt với hệ thống truyền dẫn.
Chức năng điều khiển có thể thay đổi mà không phụ thuộc vào hệ thống truyền dẫn, ngược lại hệ
thống có thể nâng cấp không ảnh hưởng tới các chức năng điều khiển ở cả 2 đầu của đường truyền

1.3 KHÁI QUÁT MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU
  Ngày nay với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ đã tạo ra một bước tiến dài trong lĩnh
vực truyền số liệu. Sự kết hợp giữa phần cứng, các giao thức truyền thông các thuật toán đã tạo ra
các hệ thống truyền số liệu hiện dại, những ký thuật cơ sở vẫn được dùng nhưng chúng được xử lý
tinh vi hơn. Về cơ bản một hệ thống truyền số liệu hiện đại mô tả như hình 1..2. :
                                                   5
Giao tiếp
      Giao tiếp                           DTE - DCE
     DTE - DCE  DTE       DCE                      DCE       DTE
                  Kênh truyền tin


  Hệ thống truyền ( nhận) tin             Hệ thống nhận ( truyền ) tin
             Hình 1.2 Mô hình mạng truyền số liệu hiện đại


a). DTE ( Data Terminal Equipment – Thiết bị đầu cuối dữ liệu)
  Đây là thiết bị lưu trữ và xử lý thông tin. Trong hệ thống truyền số liệu hiện đại thi DTE
thường là máy tính hoặc máy Fax hoặc là trạm cuối ( terminal). Như vậy tất cả các ứng dụng của
người sử dụng ( chương trình, dữ liệu ) đều nằm trong DTE Chức năng của DTE thường lưu trữ
các phần mềm ứng dụng , đóng gói dữ liệu rồi gửi ra DCE hoặc nhận gói dữ liệu từ DCE theo một
giao thức ( protocol) xác định DTE trao đổi với DCE thông qua một chuẩn giao tiếp nào đó . Như
vậy mạng truyền số liệu chính là để nối các DTE lại cho phép chúng ta phân chia tài nguyên , trao
đổi dữ liệu và lưu trữ thông tin dùng chung
b). DCE (Data Circuit terminal Equipment- Thiết bị cuối kênh dữ liệu )
  Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các thiết bị dùng để nối các DTE với các đường ( mạng) truyền
thông nó có thể là một Modem, Multiplexer, Card mạng...hoặc một thiết bị số nào đó như một
máy tính nào đó trong trường hợp máy tính đó là một nút mạng và DTE được nối với mạng qua
nút mạng đó. DCE có thể được cài đặt bên trong DTE hoặc đứng riêng như một thiết bị độc lập.
Trong thiết bị DCE thường có các phần mềm được ghi vào bộ nhớ ROM phần mềm và phần cứng
kết hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ của nó vẫn là chuyển đổi tín hiệu biểu diễn dữ liệu của
người dùng thành dạng chấp nhận được bởi đường truyền. Giữa 2 thiết bị DTE việc trao đổi dữ
liệu phải tuân thủ theo chuẩn, dữ liệu phải gửi theo một Format xác định. Thí dụ như chuẩn trao
đổi dữ liệu tầng 2 của mô hình 7 lớp là HDLC ( High level Data Link Control) Trong máy Fax thì
giao tiếp giữa DTE và DCE đã thiết kế và được tích hợp vào trong một thiết bị, phần mềm điều
khiển được cài đặt trong ROM.
6
c). Kênh truyền tin
  Kênh truyền tin là môi trường mà trên đó 2 thiết bị DTE trao đổi dữ liệu với nhau trong phiên
làm việc

  DTE                                       DTE
         C           D     E            F

            Cáp đồng               Cáp sợi
             trục                quang              Modem              Transducerr

                  Hình 1.3. Kênh thông tin


  Trong môi trường thực này 2 hệ thông được nối với nhau bằng một đoạn cáp đồng trục và một
đoạn cáp sợi quang, modem C để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự để truyền trong cáp
đồng trục modem D lại chuyển tín hiệu đó thành tín hiệu số và qua Tranducer E để chuyển đổi từ
tín hiệu điện sang tín hiệu quang để truyền trên cáp sợi quang cuối cùng Tranducer F lại chuyển
tín hiệu quang thành tín hiệu điện để tới DTE

1.4. MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU
  M¹ng truyền sè liÖu bao gåm hai hay nhiều hÖ thèng truyền ( nhËn ) tin nh− h×nh 1..2.®−îc
ghÐp nèi víi nhau theo nhiÒu h×nh thøc nh− ph©n cÊp hoÆc ph©n chia thµnh c¸c trung t©m xö lý
trao ®æi tin víi c¸c chøc n¨ng riªng ...
 Mạng truyền số liệu là một hệ thống nhằm nối các máy tính lại với nhau, sự thông tin giữa
chúng được thực hiện bởi các giao thức đã được chuẩn hoá, có nghĩa các phần mềm trong các
máy tính khác nhau có thể cùng nhau giải quyết một công việc hoặc trao đổi thông tin với nhau.
  Các ứng dụng tin học ngày càng rộng rãi do đó đã đẩy các hướng ứng dụng mạng xử lý số
liệu, mạng đấu nối có thể có cấu trúc tuyến tính cấu trúc vòng cấu trúc hình sao... Cấu trúc mạng
phải có khả năng tiếp nhận các đặc thù khác nhau của các đơn vị tức là mạng phải có tính đa năng
, tính tương thích
  Mạng số liệu được thiết kế nhằm mục đích có thể nối nhiều thiết bị đầu cuối với nhau . Để
truyền số liệu ta có thể dùng mạng điện thoại hoặc dùng đường truyền riêng có tốc độ cao . Dịch
vụ truyền số lỉệu trên kênh thoại là một trong các dịch vụ đầu tiên của việc truyền số liệu. Trên
mạng này có thể có nhiều máy tính cùng chủng loại hoặc khác loại được ghép nối lại với nhau,
khi đó cần giải quyết những vấn đề phân chia tài nguyên . Để các máy tính ở các đầu cuối có thể
làm việc được với nhau cần phải có cùng một protocol nhất định .
 Dạng thức của phương tiện truyền số liệu được qui định bởi bản chất tự nhiên của ứng dụng,
bởi số lượng máy tính liên quan và khoảng cách vật lý giữa chúng. Các dạng truyền số liệu trên
các dạng sau:
 a) Nếu chỉ có hai máy tính và cả hai đều đặt ở một văn phòng, thì phương tiện truyền số liệu có
thể chỉ gồm một liên kết điểm nối đơn giản.Tuy nhiên, nếu chúng toạ lạc ở những vị trí khác
nhau trong một thành phố hay một quốc gia thì phải cần đến các phương tiện truyền tải công


                                                7
cộng.. Mạng điên thoại công cộng được dùng nhiều nhất, trong trường hợp này sẽ cần đến bộ
thích nghi gọi là Modem. Sắp xếp truyền theo dạng này được trình bày trên hình1.4         AP                        AP      Hệ thống phục vụ                Hệ thống phục vụ
        Truyền tin                   Truyền tin
                    PSTN        Modem                    Modem

    Hình 1.4 Truyền số liệu nối qua mạng điện thoại công cộng dùng modem

  b) Khi cần nhiều máy tính trong một ứng dụng, một mạng chuyển mạch sẽ được dùng cho
phép tất cả các máy tính có thể liên lạc với nhau vào bất cứ thời điểm nào. Nếu tất cả máy tính
đều nằm trong một toà nhà , có thể xây dựng một mạng riêng .Một mạng như vậy được xem như
mạng cục bộ LAN (Local Area Network) .Nhiều chuẩn mạng LAN và các thiết bị liên kết đã được
tạo ra cho các ứng dụng thực tế . Hai hệ thống mạng Lan cơ bản được trình bày trên hình 1.5.
  Khi máy tính được đặt ở nhiều nơi cách xa nhau cần liên lạc với nhau, phải dùng đến các
phương tiện công cộng .Việc liên kết máy tính này tạo nên một mạng rộng lớn, được gọi là mạng
diện rộng WAN (Wide Area Network). Kiểu mạng WAN được dùng phụ thuộc vào tường ứng
dụng tự nhiên .

    Máy tính A                      Máy tính B


                               AP
      AP


  Hệ thống phục vụ                   Hệ thống phục vụ
    Truyền tin                      Truyền tin
  Hình 1.5. Các hệ thống LAN cơ bản ( liên kết LAN qua backbone trong một văn phòng )


  Ví dụ nếu tất cả các máy tính đều thuộc về một công ty và có yêu cầu truyền một số lượng dữ
liệu quan trọng giữa các điểm , thì giải pháp đơn giản nhất cho vắn đề là thuê các đường truyền từ
nhà cung cấp phương tiện truyền dẫn và xây dựng hệ thống chuyển mạch riêng tại một đIểm để
tạo thành mạng tư nhân .


8
Các giải pháp thuê kênh chỉ hiệu quả đối với các công ty lớn vì có tải hữu ích để cân đối với giá
thuê kênh. Trong hầu hết các trường hợp khác đều cần đến các mạng truyền dẫn công cộng . Bên
cạnh việc cung cấp dịch vụ điện thoại công cộng, ngày nay hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ
truyền dẫn đều cung cấp một dịch vụ chuyển mạch số liệu mang tính công cộng. Thật ra các mạng
này tương tự như mạng PSTN là được liên kết quốc tế, chỉ khác ở chỗ được thiết kế chuyên cho
truyền số liệu . Như vậy các ứng dụng liên quan đến máy tính được phục vụ bởi mạng số liệu
chuyển mạch công cộng PSDN. Ngoài ra còn có thể chuyển đổi các mạng PSTN có sẵn sao cho
có thể truyền được số liệu mà không cần dùng modem.Các mạng này hoạt động trong chế độ số
(digital) hoàn toàn được gọi là mạng số liên kết đa dịch vụ ISDN
1.4.1. Phân loại mạng truyền số liệu
  Mạng truyền số liệu đa dạng về chủng loại cũng như về số lượng , có nhiều cách phân chia
  mạng số liệu
  a). Phân loại theo địa lý
    Mạng nội bộ
    Mạng diện rộng
    Mạng toàn cầu
  b). Phân loại theo tính chất sử dụng mạng
    Mạng truyền số liệu kí sinh
    Mạng truyền số liệu chuyên dụng
  c). Phân loại theo topo mạng
    Mạng tuyến tính
    Mạng hình sao
     Mạng vòng
  d). Phân loại theo kỹ thuật
     Mạng chuyển mạch kênh
     Mạng chuyển mạch gói
     Mạng chuyển mạch thông báo
1.4.2. Kỹ thuật chuyển mạch giữa các node trong mạng
  Để thực hiện việc liên lạc giữ các thuê bao người ta tạo ra mạng liên lạc với các NODE. Các
thuê bao được nối đến các node . các thuê bao được nối vào mạng thông qua các Node. Số lượng
các node phụ thuộc vào độ lớn của mạng, như vậy mỗi thuê bao chị cần một cổng I/O.
  Mỗi mạng bao gồm các Node , các node được nối với nhau , số liệu sẽ truyền từ người gửi đến
người nhận theo con đường thông qua mạng, các Node được nối với nhau theo hướng truyền, số
liệu được định đường từ Node này sang node này sang node khác.
1.4.2.1. Kỹ thuật chuyển mạch kênh
  Liên lạc thông qua chuyển mạch kênh đặc trưng bởi việc cung cấp các đường nối cố định giữa
2 thuê bao. Sự liên lạc qua mạng chuyển mạch kênh bao gồm 3 giai đoạn : xác lập, truyền số liệu
và giải phóng mạch
  a) Xác lập mạch
  Trước khi có thể truyền số liệu , đường truyền cần được thiết lập, Từ thuê bao truy nhập vào
một node , node này cần phải tìm các nhánh đi qua một số node khác để đến được thuê bao bị gọi
việc tìm kiếm này dựa vào các thông tin về tìm đường và các thông số khác, cuối cùng khi 2 node
thuộc thuê bao gọi và bị gọi được nối với nhau nó cần kiểm tra xem node thuộc thuê bao bị gọi có
bận không. Như vậy là con đường nối từ thuê bao gọi đến thuê bao bị gọi đã được thiết lập

                                                 9
b) Truyền số liệu
  Thông tin bắt đầu truyền từ điểm A đến điểm E có thể trong dạng số hoặc tương tự qua điểm
nối mạch bên trong mỗi node, sự nối mạch cho phép truyền 2 chiều toàn phần và dữ liệu có thể
truyền 2 chiều.
   c) Giải phóng mạch
Sau khi hoàn thành sự truyền, có tín hiệu báo của thuê bao gọi (A) hoặc bị gọi (E) báo cho các
node trung gian giải phóng sự nối mạch, đường nối từ A đến E không còn nữa. Đường nối được
thiết lập trước khi truyền dữ liệu như vậy dung lượng các kênh cần phải dự trữ cho mỗi cặp thuê
bao và ở mỗi node cũng phải có lượng chuyển mạch tương ứng bên trong để bảo đảm bảo được sự
yêu cầu nối mạch. Trong bộ chuyển mạch số lượng kênh nối phải bảo đảm bảo suốt cả quá trình
yêu cầu nối cho dù có hay không có dữ liệu truyền qua.
Tuy nhiên khi đường nối giữa 2 thuê bao được nối thì dữ liệu được truyền trên một đường cố
định.
1.4.2.2. Kỹ thuật chuyển mạch thông báo
Chuyển mạch kênh có 2 nhược điểm:
    2 thuê bao cần phải hoạt động trong cùng thời gian truyền
    Những nguồn cung cấp cũng phải ổn định và cung cấp qua mạng giữa 2 thuê bao
Hiện nay những bức điện báo, thư điện tử, Files của máy tính được gọi là những thông báo và nó
được truyền qua mạng như sự trao đổi những dữ liệu số được trao đổi 2 chiều giữa các thuê bao .
Một trong những loại mạch để phục vụ sự trao đổi thông tin đó được gọi là chuyển mạch thông
báo .
Với chuyển mạch thông báo không tồn tại sự thiết lập và cung cấp lộ trình cố định giữa 2 thuê
bao, mỗi thuê bao muốn truyền một thông báo, nó sẽ gán địa chỉ của người nhận vào thông báo.
Thông báo sẽ được chuyển qua mạng từ node này qua node khác.Tại mỗi node thông báo được
nhận tạm giữ và chuyển sang node khác . các node thông thường là những máy tính nó giữ thông
báo ở bộ đệm. Thời gian trễ ở mỗi bộ đệm bao gồm cả thời gian nhận thông báo vào node và
thời gian xếp hàng chờ để đến lượt mình được chuyển đến node sau . Hệ thống chuyển mạch
thông báo là hệ thống luôn giữ và chuyển tiếp.
1.4.2.3.Chuyển mạch gói
  Chuyển mạch gói gần giống chuyển mạch thông báo . Chỗ khác nhau cơ bản là độ dài của một
khối dữ liệu đưa vào mạng được chế thành các gói và được gửi đi tại từng thời điểm, mỗi gói bao
gồm dữ liệu cùng với địa chỉ và các thông số cần thiết, các gói không phải là file .
Trong mạng chuyển mạch gói có 2 cách truyền gói được dùng : Datagram và Virtual Circuit
  1. DATAGRAM : các gói là độc lập giống như trong chuyển mạch thông báo, các thông báo
độc lập nhau. Cách truyền như vậy, mỗi gói độc lập đường đi có thể không giống nhau gọi là
DATAGRAM ( DG)
  2. MẠCH ẢO ( Virtual Circuit ) : Trong mạch ảo sự nối logic mạch được thiết lập trước khi
truyền mỗi gói, mỗi gói bây giờ gồm cả nhận dạng VC và dữ liệu. Mỗi Node với con đường đã
định biết được cần phải truyền gói trực tiếp đến đâu không cần phải tìm đường nữa. Một trong 2
trạm sẽ chấm dứt kết nối bằng cách truyền gói CLEAR REQUEST


10
Cùng một thời gian một trạm có thể có nhiều VC đến một trạm khác và có thể có nhiều VC đến
nhiều trạm khác. Như vậy tính chất cơ bản của VC là đường nối logic giữa 2 trạm được thiết lập
trước khi truyền dữ liệu , điều đó không có nghĩa là có một con đường cụ thể như trong chuyển
mạch kênh. Gói được giữ ở một node và sắp hàng để được đưa ra trên đường nối. Chỗ khác với
DATAGRAM là trong VC NODE không cần tìm đường cho mỗi gói mà nó chỉ làm một lần cho
một lần nối.
   Chú ý : Nếu một Node bị hư tất cả các VC qua Node đều bỏ, còn với DG nếu node đó bị hư
thì gói tìm con đường khác.
Những điều chính yếu của mạng chuyển mạch gói là :
Routing : Chức năng đầu tiên của PS là nhận những gói từ trạm nguồn và cung cấp nó đến người
nhận, để hoàn thành việc đó, một hoặc nhiều con đường thông qua mạng được chọn, thông thường
khả năng cho phép nhiều hơn 1. Điều đó có nghĩa là con đường được chọn cần phải đảm bảo một
số yêu cầu cần thiết trong chức năng đường truyền như chính xác , đơn giản, ổn định hợp lý tối
ưu
  Sự chọn đường dựa vào tiêu chuẩn đơn giản là chọn đường ngắn nhất ( một đường với node ít
nhất ) thông qua mạng. Thực tế là người ta thường dùng các con đường có thời gian đi là nhỏ
nhất, Nhưng không phải khi nào con đường đi có thời gian nhỏ nhất cũng là con đường ngắn
nhất. Giá trị nhỏ nhất bao gồm cho từng đường và đường thông qua mạng bao gồm tích luỹ giá trị
bé nhất của các đường thành phần, Những điểm cần quyết định khi lựa chọn gồm:
        Sự quyết định về thời gian
        Sự quyết định về vị trí
        Routing phân tán
        Routinh tập trung
  Một trong những cách tìm đường đơn giản là tìm đường cố định. Trong trường hợp đó, một
con đường được xác định cho một cặp nguồn. Một thư mục tìm đường tại trung tâm được tạo
nên. thư mục cho ta Node nguồn Node đích và node lân cận phải qua. Thư mục được lưu lại ở bộ
điều khiển trung tâm mạng.
  Một kỹ thuật tìm đường đơn giản khác là tìm đường động, Kỹ thuật này không yêu cầu bất kỳ
thông tin nào của mạng và nó làm việc như sau :
  Gói gửi từ một nguồn đến mọi Node lân cận. ở tại mỗi node đến, gói vừa mới đến lại chuyển đi
trên trên mọi đường ra, ngoài đường nó đến, và cứ tiếp tục như vậy
Trafic control : giá trị lưu lượng trong mạng cần phải điều hoà để tăng hiệu suất và ổn định công
suất. các phần tử của Traffic control..Traffic control có 4 loại với mục đích khác nhau : Flow
control, Congestion control, Deadlock control.
    Flow control liên quan đến việc điều chỉnh lưu lượng của dữ liệu truyền giữa 2 điểm, cơ
    sở của Flow control là cho phép bộ thu với lưu lượng sao cho không bị tràn .
Điển hình của Flow control là thực hiện với một số loại kỹ thuật như cửa sổ trượt
    Congestion control là kiểm tra sự nghẽn mục đích là nắm được số của packet được đưa
    vào mạng theo mức . Mạng chuyển mạch gói là là một mạng xếp hàng tại mỗi Node, các
    gói được xếp hàng để dưa ra theo một đường ra nào đó, nếu như số lượng các gói đến xếp

                                               11
hàng nhiều hơn nhiều hơn lượng các gói có thể truyền thì độ lớn của hàng càng phình ra,
    còn nếu như lượng các gói đến ( tốc độ) ít hơn lượng gửi đi thì vấn dề xếp hàng không xảy
    ra và tốc độ đến bằng tốc độ truyền đi. Trên mỗi đường có các gói đến hoặc đi. Ta có thể
    giả thiết rằng có 2 buffer cho mỗi đường 1 dành cho các gói đến và 1 dành cho gói xếp
    hàng chuyển đi.
  Trong trường hợp, gói đến nó được lưu lại ở bộ nhớ đệm đến của đường dây tương ứng, Node
kiểm tra gói đến và quyết định đường đi và chuyển gói đó đến buffer ra thích hợp. gói được xếp
hàng chờ đưa ra với khả năng nhanh nhất, Nếu như gói đến quá nhanh so với hoạt động của Node
hoặc quá nhanh so với việc xoá trong bộ nhớ đệm ra thì đương nhiên gói sẽ đến mà không được
giữ lại và làm cho đường truyền bị nghẽn.
    Deadlock control Một Node không chấp nhận chuyển tiếp các gói vì nó không có buffer để
    dùng
    Error control chức năng cuối cùng của chuyển mạch gói là kiểm tra sai có nhiều nguyên
    nhân dẫn đến sai, mất gói trong chuyển mạch gói đó là : Đường nối hư, Node hư, Trạm
    thu nhận hư1.5. CHUẨN HOÁ VÀ MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI
1.5.1. Kiến trúc phân tầng
  Để giảm độ phức tạp khi thiết kế và cài đặt mạng mạng số liệu được thiết kế theo quan điểm
kiến trúc 7 tầng nguyên tắc là : mỗi hệ thống trong một mạng đều có số lượng tầng là 7 chức năng
của mỗi tầng là như nhau , xác định giao diện giữa 2 tầng kề nhau và giao thức giữa 2 tầng đồng
mức của 2 hệ thống kết nối với nhau .
  Trên thực tế dữ liệu không được truyền trực tiếp từ tầng thứ i của hệ thống này sang tầng thứ i
của hệ thống kia ( trừ tầng thấp nhất trực tiếp sử dụng đường truyền vật lý ) . Từ hệ thống gửi
truyền sang hệ thống nhận theo quy trình như sau :
  Dữ liệu từ tầng i của hệ thống gửi sẽ đi từ tầng trên xuống tầng dưới và tiếp tục đến tầng dưới
cùng – tầng vật lý qua đường truyền vật lý chuyển đến hệ thống nhận và dữ liệu sẽ đi ngược lên
các tầng trên đến tầng đồng mức thứ i. Như vậy 2 hệ thống kết nối với nhau chỉ có tầng vật lý mới
có kết nối vật lý còn các tầng khác chỉ có kết nối logic
1.5.2. Mô hình tham chiếu
  Mô hình OSI được hình thành vào năm 1974 bởi hội đồng các tiêu chuẩn được biết như tổ
chức các tiêu chuẩn quốc tế (ISO). Mô hình này, như là mô hình liên kết các hệ thống mở, hoặc
mô hình OSI, phân chia hệ thống thông tin thành 7 lớp. Mỗi lớp thực hiện một chức năng riêng
biệt như một phần công việc để cho phép các chương trình ứng dụng trên các hệ thống khác liên
lạc, nếu như chúng đang hoạt động trên cùng một hệ thống.
  Mô hình OSI là một mô hình kiến trúc cơ bản. Mô hình không dành riêng cho phần mềm hoặc
phần cứng nào. OSI miêu tả các chức năng của mỗi lớp nhưng không cung cấp phần mềm hoặc
thiết kế phần cứng để phục vụ cho mô hình này. Mục đích sau cùng của mô hình là cho khả năng
hoạt động tương lai của nhiều thiết bị truyền thông.
  Một thiết bị truyền thông có thể được thiết kế dựa trên mô hình này. Thông qua việc đề cập
nhiều lần bởi các qui định của LAN, có một số dữ liệu và thông tin thoại được thiết kế theo mô
hình OSI.

12
Có 7 và chỉ 7 lớp tạo lên mô hình này (Việc qui định các mức và các lớp có thể được sử dụng,
hình 1.6 mô tả các lớp theo trình tự từ dưới lên trên; Lớp vật lý (physical layer), lớp liên kết dữ
liệu Data link layer), lớp mạng (Network layer), lớp vận chuyển (Transport layer), lớp tập hợp
(Session layer), lớp trình bầy (presentation) và lớp ứng dụng (application layer). Mỗi lớp có một
mục đích riêng và có chức năng độc lập của chúng.
      Application                         ứng dụng
      Presentation                        Trình bày
       Session                           Phiên
       Transport                         Vận chuyển
       Network                           Mạng
       Datalink                        Liên kết dữ liệu
       Physical                          Vật Lý

                    Hình 1.6.. Mô hình OSI

  Physical layer: Lớp này định nghĩa các phương pháp sử dụng để truyền và thu dữ liệu trên
mạng, nó bao gồm: cáp, các thiết bị được sử dụng để kết nối bộ giao tiếp mạng của trạm tới cáp.
Tín hiệu liên quan tới dữ liệu truyền/thu và khả năng xác định các lối dữ liệu trê phương tiện
mạng ( the cable plant).
  Datalink layer: lớp này đồng bộ hoá truyền dẫn và vận dụng điều khiển lối vào mức khung và
phục hồi thông tin có thể truyền trên lớp vật lí. Khuôn dạng khung và CRC (kiểm tra vòng) được
thực hiện tại các lớp vật lý. Lớp này thực hiện các phương pháp truy nhập như Ethernet và Token
Ring. Nó luôn cung cấp địa chỉ lớp vật lí cho khung truyền.
  Network layer: Lớp này điều khiển việc chuyển tiếp các thông báo giữa các trạm. Trên cơ sở
một số thông tin, lớp này sẽ cho phép dữ liệu theo trình tự giữa hai trạm để hạn chế cho cả hai
đường logic và vật lí. Lớp này cho phép các khối dữ liệu được truyền tới các mạng khác thông
qua việc sử dụng một số thiết bị được biết như router. Qua các router được định nghĩa tại lớp này.
  Transport layer: Lớp này cung cấp cho truyền dẫn end - to - end của dữ liệu ( trạm nguồn tới
trạm đích). Nó cho phép dữ liệu được truyền một cách tin cậy, và đảm bảo rằng dữ liệu được
truyền hoặc được thu không có lỗi, chính xác theo trình tự.
  Session layer: Lớp này thiết lập, duy trì và cắt đứt liên kết giữa hai trạm trên một mạng. Lớp
này chịu trách nhiệm biên dịch địa chỉ tên trạm.
  Presentation layer: Lớp này thực hiện chuyển đổi cú pháp dữ liệu để đáp ứng yêu cầu truyền
dữ liệu của các ứng dụng qua môi trường OSI.
  Application layer: Lớp này được sử dụng cho các ứng dụng, đó là yếu tố để thực hiện trên
mạng. Các ứng dụng như truyền file, thư điện tử ...
  Trên đây là những gì mà mô hình OSI đã thực hiện. Ngay sau khi mô hình OSI này ra đời thì
nó được dùng làm có sở để nối các hệ thống mở phục vụ cho các ứng dụng phân tán. Từ “mở” ở
đây nói lên khả năng hai hệ thống có thể kết nối để trao đổi thông tin với nhau, nếu chúng tuân thủ
theo mô hình tham chiến và các chuẩn liên quan.
  Điều quan trọng nhất của mô hình OSI là đưa ra các giải pháp cho vấn đề truyền thông giữa
các trạm không giống nhau . Hai hệ thống dù khác nhau như thế nào đều có thể truyền thông với
nhau nếu chúng bảo đảm những điều kiện sau :

                                                13
Chúng cài đặt cùng một tập các chức năng truyền thông.
   Các chức năng đó được tổ chức thành một tập các tầng các tầng đồng mức phải cung cấp
   các chức năng như nhau
    Các tầng đồng mức phải sử dụng một giao thức chung
  Để bảo đảm bảo các điều kiện trên cần phải có các chuẩn. Các chuẩn phải xác định các chức
năng và dịch vụ của tầng. các chuẩn cũng phải cũng xác định các giao thức giữa các tầng đồng
mức . Mô hình OSI 7 lớp chính là cơ sở để xây dựng các chuẩn đó.
1.5.3. Phương thức hoạt động
  Ơ mỗi tầng trong mô hình OSI có 2 phương thức hoạt động : phương thức có liên kết
(connection oriented) và phương thức không liên kết (connectionless)
   Với phương thức có liên kết trước khi truyền dữ liệu cần thiết lập một liên lết logic giữa các
thực thể đồng mức. như vậy quá trình truyền thông gồm 3 giai đoạn:
    Thiết lập liên kết logic : 2 thực thể đồng mức ở 2 hệ thống sẽ thương lượng với nhau về các
    thông số sẽ sử dụng trong giai đoạn sau
    Truyền dữ liệu : Dữ liệu sẽ được truyền với cơ chế kiểm soát và quản lý kèm theo ( như
    kiểm soát lỗi , kiểm soát luồng, cắt/hợp dữ liệu )
    Huỷ bỏ liên kết : giải phóng các tài nguyên hệ thống đã được cấp phát cho liên kết để dùng
    cho các liên kết khác
   Mỗi giai đoạn trên thường được thể hiện bằng một hàm tương ứng. Thí dụ hàm connect thể
hiện giai đoạn thiết lập liên kết, hàm Data thể hiện giai đoạn truyền dữ liệu và hàm Disconnect thể
hiện giai đoạn huỷ bỏ liên kết. Cùng với 4 hàm nguyên thuỷ trên cho mỗi giai đoạn ta sẽ có 12 thủ
tục chính để xây dựng các dịch vụ và các giao thức chuẩn theo kiểu OSI.
   Còn đối với phương thức không liên kết thì không cần thiết lập liên kết logic và mỗi đơn vị dữ
liệu được truyền độc lập với các đơn vị dữ liệu trước hoặc sau nó. Phương thức này chỉ có duy
nhất một giai đoạn truyền dữ liệu
   So sánh 2 phương thức hoạt động trên thi phương thức có liên kết cho phép truyền dữ liệu tin
cậy, do được kiểm soát và quản lý chặt chẽ theo từng liên kết lôgic, nhưng cài đặt khó khăn .
Phương thức không liên kết cho phép các PDU có thể được truyền đi theo nhiều đường khác nhau
để tới đích, thích nghi được với sự thay đổi trạng thái của mạng, nhưng lại gặp phải khó khăn khi
tập hợp lại các PDU để chuyển tới người dùng. Về nguyên tắc 2 tầng lân cận không nhất thiết phải
dùng chung một phương thức hoạt động.

III. PHẦN TÓM TẮT
  Trong xã hội thông tin yêu cầu được có thông tin một cách nhanh chóng, chính xác , và kịp
thời là nhu cầu cần thiết của mọi người. Trên các phương tiện truyền thông cần phải đảm bảo
phục vụ tốt như cầu này. Các sinh viên sau khi học xong chương này sẽ phải nắm được các nội
dung chính như sau :
14
Chuyển đổi thông tin thành tín hiệu, các dạng tín hiệu, gia công chế biến tín hiệu, ưu điểm nổi bật
của tín hiệu số. Các mạng truyền thông số liệu, những mô hình truyền thông cổ điển và các mô
hình truyền số liệu hiện đại. Các khối chính của mạng truyền số liệu hiện đại bao gồm:
Các thiết bị đầu cuối dữ liệu. DTE ( Data Terminal Equipment) Đây là thiết bị lưu trữ và xử
lý thông tin. Trong hệ thống truyền số liệu hiện đại thi DTE thường là máy tính hoặc máy Fax
hoặc là trạm cuối ( terminal). Như vậy tất cả các ứng dụng của người sử dụng ( chương trình, dữ
liệu ) đều nằm trong DTE Chức năng của DTE thường lưu trữ các phần mềm ứng dụng , đóng gói
dữ liệu rồi gửi ra DCE hoặc nhận gói dữ liệu từ DCE theo một giao thức ( protocol) xác định DTE
trao đổi với DCE thông qua một chuẩn giao tiếp nào đó . Như vậy mạng truyền số liệu chính là để
nối các DTE lại cho phép chúng ta phân chia tài nguyên, trao đổi dữ liệu và lưu trữ thông tin dùng
chung
Thiết bị cuối kênh dữ liệu DCE (Data Circuit terminal Equipment-) Đây là thuật ngữ dùng để
chỉ các thiết bị dùng để nối các DTE với các đường ( mạng) truyền thông nó có thể là một
Modem, Multiplexer, Card mạng...hoặc một thiết bị số nào đó như một máy tính nào đó trong
trường hợp máy tính đó là một nút mạng và DTE được nối với mạng qua nút mạng đó. DCE có
thể được cài đặt bên trong DTE hoặc đứng riêng như một thiết bị độc lập. Trong thiết bị DCE
thường có các phần mềm được ghi vào bộ nhớ ROM phần mềm và phần cứng kết hợp với nhau để
thực hiện nhiệm vụ của nó vẫn là chuyển đổi tín hiệu biểu diễn dữ liệu của người dùng thành
dạng chấp nhận được bởi đường truyền. Giữa 2 thiết bị DTE việc trao đổi dữ liệu phải tuân thủ
theo chuẩn, dữ liệu phải gửi theo một Format xác định. Thí dụ như chuẩn trao đổi dữ liệu tầng 2
của mô hình 7 lớp là HDLC ( High level Data Link Control) Trong máy Fax thì giao tiếp giữa
DTE và DCE đã thiết kế và được tích hợp vào trong một thiết bị, phần mềm điều khiển được cài
đặt trong ROM.
Kênh truyền tin Kênh truyền tin là môi trường mà trên đó 2 thiết bị DTE trao đổi dữ liệu với
nhau trong phiên làm việc của mình
Phân loại mạng truyền số liệu theo các tiêu chí :
 a). Phân loại theo địa lý
 b). Phân loại theo tính chất sử dụng mạng
 c). Phân loại theo topo mạng
 d). Phân loại theo kỹ thuật
Kỹ thuật chuyển mạch giữa các node trong mạng
Kỹ thuật chuyển mạch kênh
  Sự liên lạc qua mạng chuyển mạch kênh bao gồm 3 giai đoạn :
     xác lập,
     truyền số liệu
     giải phóng mạch
Kỹ thuật chuyển mạch thông báo
  Với chuyển mạch thông báo không tồn tại sự thiết lập và cung cấp lộ trình cố định giữa 2 thuê
bao,
giữ và chuyển tiếp.
Mỗi thuê bao muốn truyền một thông báo, nó sẽ gán địa chỉ của người nhận vào thông báo. Thông

                                                15
báo sẽ được chuyển qua mạng từ node này qua node khác.Tại mỗi node thông báo được nhận tạm
giữ
và chuyển sang node khác . các node thông thường là những máy tính nó giữ thông báo ở bộ đệm.
Thời gian trễ ở mỗi bộ đệm bao gồm cả thời gian nhận thông báo vào node và thời gian xếp
hàng
chờ để đến lượt mình được chuyển đến node sau . Hệ thống chuyển mạch thông báo là hệ thống
luôn
Chuyển mạch gói
 Chuyển mạch gói gần giống chuyển mạch thông báo . Chỗ khác nhau cơ bản là độ dài của một
khối dữ liệu đưa vào mạng được chế thành các gói và được gửi đi tại từng thời điểm, mỗi gói bao
gồm dữ liệu cùng với địa chỉ và các thông số cần thiết, các gói không phải là file .
Trong mạng chuyển mạch gói có 2 cách truyền gói được dùng : Datagram và Virtual Circuit
  1. DATAGRAM : các gói là độc lập giống như trong chuyển mạch thông báo, các thông báo
độc lập nhau. Cách truyền như vậy, mỗi gói độc lập đường đi có thể không giống nhau gọi là
DATAGRAM ( DG)
  3. MẠCH ẢO ( Virtual Circuit ) : Trong mạch ảo sự nối logic mạch được thiết lập trước khi
truyền mỗi gói, mỗi gói bây giờ gồm cả nhận dạng VC và dữ liệu. Mỗi Node với con đường đã
định biết được cần phải truyền gói trực tiếp đến đâu không cần phải tìm đường nữa. Một trong 2
trạm sẽ chấm dứt kết nối bằng cách truyền gói CLEAR REQUEST
Kiến trúc phân tầng
  Để giảm độ phức tạp khi thiết kế và cài đặt mạng mạng số liệu được thiết kế theo quan điểm
kiến trúc 7 tầng nguyên tắc là : mỗi hệ thống trong một mạng đều có số lượng tầng là 7 chức năng
của mỗi tầng là như nhau , xác định giao diện giữa 2 tầng kề nhau và giao thức giữa 2 tầng đồng
mức của 2 hệ thống kết nối với nhau. Như vậy 2 hệ thống kết nối với nhau chỉ có tầng vật lý mới
có kết nối vật lý còn các tầng khác chỉ có kết nối logic
Mô hình tham chiếu
   Mô hình OSI là một mô hình kiến trúc cơ bản. Mô hình không dành riêng cho phần mềm hoặc
phần cứng nào. OSI miêu tả các chức năng của mỗi lớp nhưng không cung cấp phần mềm hoặc
thiết
kế phần cứng để phục vụ cho mô hình này. Mục đích sau cùng của mô hình là cho khả năng hoạt
   động tương lai của nhiều thiết bị truyền thông.

IV. PHẦN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
   Câu 1 : Trong hệ thống truyền số liệu các khôi cơ bản gồm có
      A   2 khối
      B   4 Khối
      C   5 Khối
      D   7 Khối


16
Câu 2 : Để truyền dữ liệu từ một điểm này đến điểm khác cần phải có sự tham gia của
      A   Nguồn tin, Đích thu tin
      B  Nguồn tin, Môi trường truyền tin
      C  Môi trường truyền tin
      D  Cả A và C


Câu 3 : Đặc trưng chung có tính nguyên lý cho tất cả các hệ thống truyền số liệu là :

    A   . Các thiết bị dùng trong hệ thống là giống nhau
    B   . Truyền số liệu có điều khiển
    C.   . Truyền tải thông tin từ điểm này đến điểm khác.
    D   . A và B đều dúng


Câu 4 : Môi trường truyền tin là
    A   . Không gian tự do
    B   . Các phương tiện vật lý bất kỳ có trên mạng
    C   . Là phương tiện mang dữ liệu tới đích thu
    D   . Cả 3 ý trên đều đúng


Câu 5: Nguồn tin trong hệ thống truyền là nơi

    A    . Tạo ra thông điệp
    B    . Phát sinh và chuyển thông điệp lên môi trường truyền
    C.   Hệ thống máy phát sóng
    D    . Cả 3 ý trên đều sai


Câu 6 : Phát biểu nào sau đây là đúng

    A    Dạng thông tin cần truyền.phụ thuộc môi trường truyền
    B    Dạng thông tin cần truyền.phụ thuộc kiểu nguồn tin
    C    Dạng thông tin cần truyền.phụ thuộc đích thu
    D    Dạng thông tin cần truyền quyết định kiểu nguồn tin, môi trường và đích thu


Câu 7 : Trong một hệ thống truyền số liệu, hiện tượng nhiễu có thể
    A    Làm thông điệp bị ngắt quãng


                                               17
B.   Xâm nhập không mong muốn nào vào tín hiệu
      C   Do nhiều nguồn nhiễu khác nhau
      D.   Cả 3 ý trên đều đúng


   Câu 8: Thông tin số liệu liên quan đến
      A   Một tổ hợp nguồn tin
      B   Môi trường truyền tin
      C   Đích thu tin
      D   Cả 3 ý trên


   Câu 9 :Tín hiệu được truyền trên mạng dữ liệu là
      A   Tất cả những gì mà con người muốn trao đổi với nhau
      B   Thông tin mà con người muốn trao đổi với nhau
      C   Những thông tin nguyên thuỷ được gia công để truyền đi trên mạng
      D   Cả ba ý trên đều đúng


   Câu 10: Xử lý tín hiệu là
      .A   Gia công tín hiệu
      B   Chế biến tín hiệu
      C   Làm cho tín hiệu phù hợp với mục đích và phù hợp với đường truyền vật lý
      D   Cả ba ý trên đều đúng


   Câu 11: Ưu điểm của tín hiệu số là

      A    Có nhiều khả năng chống nhiễu tốt
      B    Có thể dùng các bộ lặp để tái tạo lại tín hiệu
      C    Nó kết hợp được mọi nguồn dịch vụ hiện đang có
      D    Cả ba ý trên
   Câu 12 : DTE và DCE là những thiết bị
      A   Có chức năng giống nhau nhưng có tên gọi khác nhau
      B   Đều là thiết bị đầu cuối của kênh truyền
      C   Đều là thiết bị đầu cuối dữ liệu


18
D   Là hai thiết bị khác nhau


Câu 13 : Trong thiết bị DCE có
    A   Các phần mềm được ghi vào bộ nhớ ROM
    B   Không có phần mềm nào
    C   Phần mềm và phần cứng kết hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ
    D   A và C là những ý đúng


Câu 14 : Chức năng của DTE
    A   Lưu trữ các phần mềm ứng dụng
    B   Đóng gói dữ liệu rồi gửi ra DCE
    C   Nhận gói dữ liệu từ DCE
    D   Cả ba ý trên đều đúng


Câu 15: Nếu chỉ có hai máy tính và cả hai đều đặt ở một văn phòng, thì.
    A   Phương tiện truyền số liệu có thể chỉ gồm một liên kết điểm nối đơn giản
    B   Phải dùng modem
    C   Phải truyền qua hệ thống PSTN
    D   Phải truyền qua hệ thống ISDN


Câu 16 : Khi cần nhiều máy tính trong một ứng dụng thì cần phải
    A   Một mạng chuyển mạch sẽ được dùng cho phép tất cả các máy tính có thể liên
       lạc với nhau vào bất cứ thời điểm nào
    B   Xây dựng một mang LAN
    C   Nếu tất cả máy tính đều nằm trong một toà nhà , có thể xây dựng một mạng
       riêng
    D   Một trong ba ý trên


Câu 17 : Mạng số liệu có thể phân loại thành
    A   Phân loại theo địa lý
    B   Phân loại theo topo mạng
    C   Phân loại theo kỹ thuật
    D   Cả ba cách trên                                             19
Câu 18 : Liên lạc thông qua chuyển mạch kênh đặc trưng bởi việc cung cấp các đường nối cố
       định giữa 2 thuê bao. Sự liên lạc qua mạng chuyển mạch kênh bao gồm
      A    2 giai đoạn
      B    3 giai đoạn
      C    4 giai đoạn
      D    Tất cả các ý trên đều sai


   Câu 19: Liên lạc thông qua chuyển mạch kênh đặc trưng bởi việc cung cấp các đường nối cố
      định giữa 2 thuê bao. Sự liên lạc qua mạng chuyển mạch kênh bao gồm
      A    2 giai đoạn
      B    4 giai đoạn
      C    8 giai đoạn
      D    Tất cả các ý trên đều sai


   Câu 20 : Mô hình OSI là một mô hình kiến trúc cơ bản.
      A    Không dành riêng cho phần mềm hoặc phần cứng nào.
      B    .Mô hình này có 5 lớp
      C    Cho khả năng hoạt động tương lai của nhiều thiết bị truyền thông
      D    A và C là đúngV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

    [1]. Michael Duck, Peter Bishop, Richard Read. Data communication, addison –wesley
       1996.
    [2]. Đỗ Trung Tá. Công nghệ ATM - giải pháp cho mạng viễn thông băng rộng 1998
    [3] Nguyễn hồng Sơn, Hoàng Đức Hải. Kỹ thuật truyền số liệu. Nhà xuất bản Lao động
      2002.
    [4] William Stallings, Data and computer communications, Prentice Hall, 2004.
20
CHƯƠNG 2

 GIAO TIẾP VẬT LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DỮ LIỆU

I PHẦN GIỚI THIỆU
Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau:
    Các loại tín hiệu :
     Sự suy giảm và biến dạng tín hiệu
     Môi trường truyền dẫn
     Chuẩn giao tiếp vật lý
  Mục đích : Giúp sinh viên thấy rõ các loại tín hiệu được dùng trong hệ thống truyền số liệu
hiện đại. Khi hai đầu cuối kết nối với nhau bằng tốc độ vừa phải có thể truyền dữ liệu bắng
các dây đôi không xoắn và các mạch giao tiếp đơn giản Khi dùng môi trường truyền khác
nhau cần phải chuyển đổi các tín hiệu điện từ các DTE thành dạng tín hiệu phù hợp với đường
truyền Ảnh hưởng của suy giảm và biến dạng nói chung có thể làm thoái hoá một tín hiệu
trong quá trình truyền Sự suy giảm tín hiệu gia tăng theo một hàm của tần số. Băng thông chỉ ra
các thành phần tần số nào của tín hiệu sẽ được truyền qua kênh mà không bị suy giảm. Một đường
truyền 2 dây không xoắn là môi trường truyền dẫn đơn giản nhất, Chúng ta có thể loại bỏ các tín
hiệu nhiễu bằng cách dùng cáp xoắn đôi,. Mặc dù có nhiều cải tiến nhưng các loại dây cáp kim
loại vẫn bị giới hạn về tốc độ truyền dẫn. Cáp quang khác xa với các loại cáp trước đây, cáp
quang mang thông tin dưới dạng các chùm dao động của ánh trong sợi thuỷ tinh. Số liệu cũng có
thể truyền bằng cách dùng sóng điện từ qua không gian tự do như các hệ thống thông tin vệ tinh.
Một chùm sóng vi ba trực xạ trên đó mang số liệu đã được điều chế, được truyền đến vệ tinh từ
trạm mặt đất
  Những khái niệm về tín hiệu, tốc độ, băng thông, sự suy giảm tín hiệu, sự biến dạng, can
nhiễu, tạp âm những ảnh hưởng của chúng trong chất lượng truyền. Ảnh hưởng của môi trường
truyền đến chất lượng truyền và những chuẩn giao tiếp vật lý đã quy định nhằm nâng cao chất
lượng truyền Yêu cầu : Mỗi sinh viên khi đọc hiểu chương này phải tự mình đánh giá kiến thức
của mình theo các vấn đề chính sau :
     Các loại tín hiệu đang được dùng trong mạng truyền số liệu hiện đại
     Sự suy giảm và biến dạng của tín hiệu trên đường truyền phụ thuộc vào những yếu tố
     nào ?
     Môi trường truyền số liệu được phân loại như thế nào ?
     Các chuẩn giao tiếp vật lý được sử dụng hiện nay là những chuẩn gì ?
II. NỘI DUNG
2.1 CÁC LOẠI TÍN HIỆU
  Khi hai đầu cuối kết nối với nhau bằng tốc độ vừa phải có thể truyền dữ liệu bắng các dây
đôi không xoắn và các mạch giao tiếp đơn giản. Các mạch giao tiếp này thay đổi các mức tín
hiệu được dùng bên trong thiết bị thành mức tín hiệu tương thích với cáp nối. Tuy nhiên khi
sự khác biệt giữa các đầu cuối và tốc độ bit gia tăng cần phải dùng các kỹ thuật và mạch phức
tạp hơn. Hơn nữa nếu các đầu cuối nằm ở cách xa nhau trên phạm vi quốc gia hay quốc tế và
                                              21
không có các dịch vụ truyền số liệu công cộng, thì chỉ có cách dùng các đường truyền được
cung cấp bởi các nhà khai thác dịch vụ điện thoại và các dịch vụ viễn thông khác. Khi dùng
môi trường này cần phải chuyển đổi các tín hiệu điện từ các DTE thành dạng tín hiệu analog
mang các thông điệp đàm thoại. Tương tự khi nhận cũng cần chuyển đổi trở về dạng tín hiệu
phù hợp với dạng tín hiệu được dùng bởi DTE đích.
2.1.1 Tín hiệu dùng theo chuẩn V.28
  Các mức tín hiệu được quy định dùng cho một số giao tiếp EIA/ITU-T được chỉ ra trong
khuyến nghị v.28. Chuẩn V.28 được xem là giao tiếp điện không cân bằng. Các tín hiệu điện
áp được dùng trên đường dây là đối xứng so với mức tham chiếu gốc (ground) và ít nhất là
mức, +3vdc cho bit 0 và -3vdc cho bit 1. Trong thực tế nguồn cung cấp cho mạch giao tiếp có
mức điện thế là ±12vdc hay ±15vdc, các mạch truyền cần chuyển mức tín hiệu điện áp thấp
trong các thiết thiết bị sang mức điện áp cao ngoài đường dây. Các mức tín hiệu được dùng ở
đây cao hơn so với mức của TTL (2.0v – 5.0 v là mức 1 và 0.2v – 0.8v là mức 0) có tác dụng
chống suy giảm và loại nhiễu tốt.
2.1.2. Tín hiệu Dòng 20mA
 Một dạng tín hiệu khác có thể chọn bên cạnh EIA –232D/v.28 là giao tiếp dòng 20mA tên của
giao tiếp này ngụ ý rằng dùng tín hiệu là dòng điện thay cho điện áp.Mặc dù không mở rộng tốc độ
nhưng nó tăng khoảng cách vật lý giữa 2 thiết bị thông tin. Tiếp cận cơ bản được trình bầy trên hình
2.11 .Hoạt động chính là trạng thái chuyển mạch được điều khiển bởi luồng bit dữ liệu truyền :
chuyển mạch đóng tương ứng với bit 1 ,do đó cho dòng 20mA qua ,và ngược lại chuyển mạch mở
cho bit 0 do đó không cho dòng 20mA qua.Tại đầu thu dòng điện được phát hiện bởi mạch cảm biến
dòng và các tín hiệu nhị phân được tái tạo lại giao tiếp này loại bỏ nhiễu tốt hơn so với giao tiếp điều
khiển bằng điện áp. Phù hợp với đường dây dài (đến 1Km), nhưng tốc độ vừa phải.
2.1.3. Tín hiệu dùng theo chuẩn RS-422A/V.11
 Nếu muốn tăng khoảng cách vật lý và tốc độ chúng ta sẽ dùng RS-422A/V.11.Chuẩn này cơ bản
dựa trên cáp xoắn đôi và mạch thu phát vi phân và được xem như giao tiếp điện cân bằng. Một
mạch phát vi phân tạo ra tín hiệu sinh đôi bằng nhau và ngược cực theo mỗi tín hiệu nhị phân 0
hay 1 khi được truyền. Tương tự mạch thu chỉ cảm nhận theo hiệu số giữa hai tín hiệu trên hai
đầu vào của chúng nhờ đó nhiễu tác động đồng thời lên cả 2 dây sẽ không ảnh hưởng đến tín hiệu
cần thu. Một dẫn xuất của RS- 422A/V.11 và RS –423/V10 có thể được dùng cho các đầu ra điện
áp không cân bằng bởi các giao tiếp EIA-232D/V.24 với một bộ thu vi phân RS- 22A/V.11 thích
hợp trong trường hợp dùng cáp xoắn đôi, truyền ở cự ly 10m với tốc độ 10Mbps và 1Km với tốc
độ 100kbps.
2.1.4 Các tín hiệu truyền trên cáp đồng trục
 Không như băng thông thấp sẵn có trong kết nối qua mạng chuyển mạch điện thoại , băng thông
hữu hạn trong cáp đồng trục có thể lên đến 350MHz (hay cao hơn). Có thể dùng băng tần cao này
một trong 2 cách :
   Chế độ băng cơ bản : trong tất cả băng thông sẵn có được dùng để tiếp nhận một kênh tốc độ
   cao (10Mbps hay cao hơn).
   Chế độ băng rộng : trong đó băng thông sẵn có được chia thành một số các kênh có tốc độ
   nhỏ hơn trên một cáp.22
2.1.4.1.Chế độ băng cơ bản
 Trong chế độ này cáp được diều khiển bởi một nguồn điện áp tại một đầu. Nhờ hình dạng của
cáp nên hạn chế được can nhiễu từ ngoài,. phù hợp với truyền số liệu tốc độ cao lên đến 10Mbps
qua khoảng cách vài trăm mét.
2.1.4.2.Chế độ băng rộng
 Dùng chế độ ,các kênh truyền được thực hiện trên một cáp nhờ kỹ thuật ghép kênh phân tầng
FDM (Frequency Division multiplexing).FDM yêu cầu một modem RF (Radio Frequency) giữa
mỗi thiết bị và cáp. Dùng thuật ngữ RF vì mỗi kênh dùng tần số thuộc phổ tần RF. Sóng mang
truyền được điều chế bằng dữ liệu truyền và sóng thu được giải điều chế để suy ra số liệu.
2.1.5. Các tín hiệu cáp quang
  Có một số dạng mã hoá tín hiệu quang.Một dựa trên lược đồ mã hoá lưỡng cực. Loại này tạo ra
đầu ra quang 3 mức, phù hợp với hoạt động của cáp từ DC đến 50 Mbps. 3 mức năng lượng quang
là : zero, một nửa mức tối đa và mức tối đa. Module truyền thực hiện từ các mức điện áp nhị phân
bên trong sang tín hiệu quang 3 mức đặt lên cáp nhờ các bộ nối đặc biệt và một LED tốc độ cao.
  Tại bộ thu, cáp được kết cuối với một bộ nối đặc biệt đi đến diode thu quang tốc độ cao ngụ
trong một module thu đặc biệt. Module này chứa các mạch điện tử cần cho việc chuyển đổi tín
hiệu tạo ra bởi diode quang tỉ lệ với mức ánh sáng , thành các mức điện áp bên trong tương ứng
với bit 1 và 0.
2.1.6. Tín hiệu vệ tinh và Radio
  Kênh truyền trong các hệ thống vệ tinh và radio được tạo ra nhờ ghép kênh phân chia tần số
(FDM Frequency Division multiplexing). Bên cạnh đó dung lượng sẵn có của mỗi kênh còn được
chia nhỏ hơn nhờ kỹ thuật ghép kênh phân thời gian đồng bộ (TDM : Time Division multiplexing)
 Có một số phương pháp điều khiển truy xuất khác nhau được dùng để điều khiển truy xuất vào
phần dung lượng có sẵn.
      Truy xuất ngẫu nhiên : tất cả các trạm tranh chấp kênh truyền theo ngẫu nhiên (không
      có điều khiển).
      Gán cố định : cả khe thời gian cũng như tần số được gán trước cho mỗi trạm
      Gán theo yêu cầu : khi một trạm muốn truyền số liệu , trước hết nó yêu cầu dung
      lượng kênh từ trung tâm trung tâm có chức năng phân phối dung lượng truyền cho các
      trạm yêu cầu.
 Truy xuất ngẫu nhiên là phương pháp truy xuất cổ điển nhất và được dùng lần đầu tiên để điều
khiển truy xuất một kênh vệ tinh dùng chung (chia sẻ) Nó chỉ dùng với các ứng dụng trong đó
dạng thứ nhất là toàn bộ tải được cung cấp chỉ là phần nhỏ của dung lượng kênh có sẵn và dạng
thứ hai là tất cả các hoạt động truyền phân bố ngẫu nhiên.
  Với phương pháp gán cố định , cả khe thời gian và kênh tần số được gán trước cho mỗi trạm.
Nhìn chung việc gán trước các kênh tần số dễ hơn gán khe thời gian. Ví dụ : trong các ứng dụng
vệ tinh dựa vào hub trung tâm một kênh tần số cố định được gán cho mỗi VSAT và sau đó trung
tâm phát quảng bá (broadcast) lên các kênh tần số được gán trước khác. Nhìn chung vì chỉ có một
kênh từ hub đến VSAT, nên băng tần của kênh này rộng hơn so với kênh được dùng cho hoạt
động truyền từ VSAT đến hub. Thông thường tốc độ bit là 64kbps cho mỗi kênh VSAT đến hub
và đến 2Mbps cho kênh broadcast từ hub đến VSAT. Lược đồ điều khiển truy xuất này được gọi
là đa truy xuất phân tần được gán trước (preassigned fequency-division multiple access hay
preassigned FDMA).

                                               23
Chúng ta có thể đạt được hiệu xuất kênh tốt hơn bằng cách dùng phương pháp điều khiển truy
xuất gán theo yêu cầu. Lược đồ náy cung cấp một số khe thời gian theo yêu cầu _gọi tắt là khe
thời gian theo yêu cầu (request time slot) , trong đó VSAT và các trạm di động có thể gửi yêu cầu
đến hub hay trạm cơ bản (base station) để lấy một hay nhiều khe thời gian thông điệp (message
time slot). Nếu có sẵn các điểm trung tâm sẽ gán các khe thời gian thông điệp đặc biệt cho hoạt
động truyền đó và thông báo với trạm yêu cầu bằng khe thời gian báo nhận (acknowledgment time
slot).Lược đồ này được gọi là đa truy xuất phân thời được gán theo yêu cầu (demand – assigned
time-divíion multiple access hay demand-assigned TDMA)
2.2. SỰ SUY GIẢM VÀ BIẾN DẠNG TÍN HIỆU
 Ảnh hưởng của suy giảm và biến dạng nói chung có thể làm thoái hoá một tín hiệu trong
quá trình truyền
2.2.1 Sự suy giảm
 Khi một tín hiệu lan truyền dọc dây dẫn vì lý do nào đó biên độ của nó giảm xuống được gọi là
sự suy giảm tín hiệu.Thông thường mức độ suy giảm cho phép được quy định trên chiều dài cáp
dẫn để đảm bảo rằng hệ thống nhận có thể phát hiện và dịch được tín hiệu ở máy thu.Nếu trường
hợp cáp quá dài thì có một hay nhiều bộ khuếch đại (hay còn gọi là repeater) được chèn vào từng
khoảng dọc theo cáp nhằm tiếp nhận và tái sinh tín hiệu.
  Sự suy giảm tín hiệu gia tăng theo một hàm của tần số trong khi đó tín hiệu lại bao gồm một
giải tần vì vậy tín hiệu sẽ bị biến dạng do các thành phần suy giảm không bằng nhau. Để khắc
phục vấn đề này, các bộ khuếch đại được thiết kế sao cho khuếch đại các tín hiệu có tần số khác
nhau với hệ số khuếch đại khác nhau. Ngoài ra còn có thiết bị cân chỉnh gọi là equalizer được
dùng để cân bằng sự suy giảm xuyên qua một băng tần được xác định
2.2.2 Băng thông bị giới hạn
  Bất kỳ một kênh hay đường truyền nào : cáp xoắn, cáp đồng trục, radio… đều có một băng
thông xác định liên hệ với nó, băng thông chỉ ra các thành phần tần số nào của tín hiệu sẽ được
truyền qua kênh mà không bị suy giảm. Do đó khi truyền dữ liệu qua một kênh cần phải đánh giá
ảnh hưởng của băng thông của kênh đối với tín hiệu số được truyền.
Thông thường phải dùng phương pháp toán học để đánh giá ,công cụ thường được dùng nhất là
phương pháp phân tích Fourier. Phân tích Fourier cho rằng bất kỳ tín hiệu tuần hoàn nào đều
được hình thành từ một dãy xác định các thành phần tần số riêng biệt. Chu kỳ của tín hiệu xác
định thành phần tần số cơ bản. Các thành phần tần số khác có tần số là bội số của tần số cơ bản gọi
là các hài bậc cao của tần số cơ bản.
 Vì các kênh thông tin có băng thông bị giới hạn nên khi tín hiệu nhị phân truyền qua kênh , chỉ
những thành phần tần số trong dải thông sẽ được nhận bởi máy thu
2.2.3. Sự biến dạng do trễ pha
  Tốc độ lan truyền của tín hiệu thuần nhất dọc theo một đường truyền thay đổi tuỳ tần số. Do đó
khi truyền một tín hiệu số, các thành phần tần số khác nhau tạo nên nó sẽ đến máy thu với độ trễ pha
khác nhau, dẫn đến biến dạng do trễ của tín hiệu tại máy thu. Sự biến dạng sẽ gia tăng khi tốc độ bit
tăng.Biến dạng trễ làm thay đổi các thời khắc của tín hiệu gây khó khăn trong việc lấy mẫu tín hiệu.
2.2.4 Sự can nhiễu (tạp âm)
  Khi không có tín hiệu một đường truyền dẫn hay kênh truyền được xem là lý tưởng nếu mức
điện thế trên đó là zero.Trong thực tế có những tác động ngẫu nhiên làm cho tín hiệu trên đường


24
truyền vẫn khác zero, cho dù không có tín hiệu số nào được truyền trên đó. Mức tín hiệu này được
gọi là mức nhiễu đường dây. Khi một tín hiệu bị suy giảm thì biên độ của nó giảm đến mức nhiễu
đường (line noise).Tỉ số năng lượng trung bình của một tín hiệu thu được S so với năng lượng của
mức nhiễu đường dây N được gọi là tỉ số tín hiệu trên nhiễu SNR(Signal _to_noise Ratio), đây là
tham số quan trọng liên quan đến đường truyền thông thường SNR được biểu diễn qua đơn vị
decibel (dB)
        SNR = 10 log 10 (S/N) (dB)
  Rõ dàng nếu tỉ số SNR càng cao thì chất lượng tín hiệu thu càng cao.Ngược lại nếu SNR thấp
có nghĩa là chất lượng tín hiệu thu thấp.

2.3. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN
2.3.1 Môi trường truyền dẫn có dây
2.3.1.1. Các đường truyền 2 dây không xoắn
  Một đường truyền 2 dây không xoắn là môi trường truyền dẫn đơn giản nhất. Mỗi dây cách ly
với dây kia và cả 2 xuyên tự do (không xoắn nhau qua môi trường không khí). Loại dây này thích
hợp cho kết nối 2 thiết bị cách xa nhau đến 50 m dùng tốc độ bit nhỏ hơn 19,2kbps. Tín hiệu
thường là mức điện thế hay cường độ dòng điện vào tham chiếu điện thế đất (ground , không cân
bằng) đặt lên một dây trong khi điện thế đất đặt vào dây kia
  Mặc dù một đường 2 dây có thể được dùng để nối 2 máy tính một cách trực tiếp, nhưng thường
dùng nhất là cho kết nối một DTE đến một thiết bị kết cuối mạch dữ liệu cục bộ DCE (data circuit
terminating equipment), ví dụ như Modem các kết nối như vậy thường dùng dây đa đường cách tổ
chức thông thường là cách ly riêng một dây cho mỗi tín hiệu và một dây nối đất (ground). Bộ dây
hoàn chỉnh được bọc trong một cáp nhiều lõi được bảo vệ hay dưới dạng một hộp Với loại dây
này cần phải cẩn thận tránh can nhiễu giữa các tín hiệu điện trong các dây dẫn kề nhau trong cùng
một cáp. Hiện tượng này gọi là nhiễu xuyên âm.Ngoài ra cấu trúc không xoắn khiến chúng rất dễ
bị xâm nhập bởi các tín hiệu nhiễu bắt nguồn từ các nguồn tín hiệu khác do bức xạ điện từ, trở
ngại chính đối với các tín hiệu truyền trên loại dây này là chỉ một dây có thể bị can nhiễu, ví dụ
như dây tín hiệu tạo thêm mức sai lệch tín hiệu giữa 2 dây. Vì máy thu hoạt động trên cơ sở phân
biệt mức chênh lệch điện thế giữa hai dây, nên điều này dẫn đến đọc sai tín hiệu gốc. Các yếu tố
ảnh hưởng này đồng thời tạo ra giới hạn về cự ly cũng như về tốc độ truyền
2.3.1.2 Các đường dây xoắn đôi
  Chúng ta có thể loại bỏ các tín hiệu nhiễu bằng cách dùng cáp xoắn đôi, trong đó một cặp dây
xoắn lại với nhau. Sự xấp xỉ các đường dây tham chiếu dất và dây tín hiệu có ý nghĩa khi bất kỳ
tín hiệu nào thâm nhập thì sẽ vào cả hai dây ảnh hưởng của chúng sẽ giảm đi bởi sự triệt tiêu nhau.
Hơn nữa nếu có nhiều cặp dây xoắn trong cùng một cáp thì sự xoắn của mỗi cặp trong cáp cũng
làm giảm nhiễu xuyên âm.
  Các đường xoắn đôi cùng với mạch phát và thu thích hợp lợi dụng các ưu thế có được từ các
phương pháp hình học sẽ là đường truyền tốc độ xấp xỉ 1 Mbps qua cự ly ngắn (ngắn hơn 100m)
và tốc độ thấp qua cự ly dài hơn. Các đường đây này gọi là cáp xoắn đôi không bảo vệ UTP
(Unshielded Twisted Pair), được dùng rộng rãi trong mạng điện thoại và trong nhiều ứng dụng
truyền số liệu. Đối với các cặp xoắn bảo vệ STP (Shielded Twisted Pair) có dùng thêm một lưới
bảo vệ để giảm hơn nữa ảnh hưởng của tín hiệu xuyên nhiễu                                                25
2.3.1.3. Cáp đồng trục
Các yếu tố giới hạn chính đối với cáp xoắn là khả năng và hiện tượng dược gọi là “ hiệu ứng ngoài
da “. Khi tốc độ bit truyền gia tăng dòng điện chạy trên đường dây có khuynh hướng chỉ chạy trên
bề mặt của dây dẫn, do đó dùng rất ít phần dây có sẵn điều này làm tăng trở kháng của đường dây
đối với cá tín hiệu có tần số cao, dẫn đến suy hao lớn đối với tín hiệu. Ngoài ra với tần số cao thì
năng lượng tín hiệu bị tiêu hao nhiều do ảnh hưởng bức xạ. Chính vì vậy trong các ứng dụng yêu
cầu tốc độ bit cao hơn 1Mbps, chúng ta dùng các mạch thu phát phức tạp hơn
 Dây tín hiệu trung tâm được bảo vệ hiệu quả đối với các tín hiệu xuyên nhiễu từ ngoài nhờ lưới
dây bao quanh bên ngoài, chỉ suy hao lượng tối thiểu do bức xạ điện từ và hiệu ứng ngoài da do có
lớp dây dẫn bao quanh. Cáp đồng trục có thể dùng với một số loại tín hiệu khác nhau nhưng thông
dụng nhất là dùng cho tốc độ 10 Mbps trên cự ly vài trăm mét, nếu dùng điều chế tốt thì có thể đạt
được thông số cao hơn
2.3.1.4. Cáp quang
  Mặc dù có nhiều cải tiến nhưng các loại dây cáp kim loại vẫn bị giới hạn về tốc độ truyền dẫn.
Cáp quang khác xa với các loại cáp trước đây , cáp quang mang thông tin dưới dạng các chùm dao
động của ánh trong sợi thuỷ tinh. Sóng ánh sáng có băng thông rộng hơn sóng điện từ , điều này cho
phép cáp quang đạt được tốc độ truyền khá cao lên đến hàng trăm Mbps. Sóng ánh sáng cũng miễn
dịch đối với các nhiễu điện từ và nhiễu xuyên âm. Cáp quang cũng cực kỳ hữu dụng trong việc các
tín hiệu tốc độ thấp trong môi trường xuyên nhiễu nặng ví dụ như điện cao thế, chuyển mạch. Ngoài
ra còn dùng các nơi có nhu cầu bảo mật, vì rất khó mắc xen rẽ (câu trộm về mặt vật lý).
  Một cáp quang bao gồm một sợi thuỷ tinh cho mỗi tín hiệu được truyền được bọc bởi một lớp
phủ bảo vệ ngăn ngừa bất kỳ một nguồn sáng nào từ bên ngoài tín hiệu ánh sáng phát ra bởi một
bộ phát quang thiết bị này thực hiện chuyển đổi các tín hiệu điện thông thường từ một đầu cuối dữ
liệu thành tín hiệu quang. Một bộ thu quang được dùng để chuyển ngược lại (từ quang sang
điện)tại máy thu , thông thường bộ phát là diode phát quang hay laser thực hiện chuyển đổi tín
hiệu điện thành tín hiệu quang. Các bộ thu dùng photodiode cảm quang hay photo transistor.
2.3.2. Môi trường truyền dẫn không dây
2.3.2.1. Đường truyền vệ tinh
  Tất cả các môi trường truyền được thảo luận ở trên đều dùng một đường dây vật lý để mang
thông tin truyền. Số liệu cũng có thể truyền bằng cách dùng sóng điện từ qua không gian tự do
như các hệ thống thông tin vệ tinh. Một chùm sóng vi ba trực xạ trên đó mang số liệu đã được
điều chế, được truyền đến vệ tinh từ trạm mặt đất. Trùm sóng này được thu và được truyền lại đến
các đích xác định trước nhờ một mạch tích hợp thường được gọi là transponder. Một vệ tinh có
nhiều transponder, mỗi transponder đảm trách một băng tần đặc biệt. Mỗi kênh vệ tinh thông
thường đều có một băng thông cực cao (500MHz) và có thể cung cấp cho hàng trăm liên kết tốc
độ cao thông qua kỹ thuật ghép kênh. Các vệ tinh dùng cho mục đích liên lạc thường thuộc dạng
địa tĩnh, có nghĩa là vệ tinh bay hết quỹ đạo quanh trái đất mỗi 24 giờ nhằm đồng bộ với sự quay
quanh mình của trái đất và do đó vị trí của vệ tinh là đứng yên so với mặt đất, quĩ đạo của vệ tinh
được chọn sao cho đường truyền thẳng tới trạm thu phát mặt đất, mức độ chuẩn trực của chùm
sóng truyền lại từ vệ tinh có thể không cao để tín hiệu có thể được tiếp nhận trên một vùng rộng
lớn, hoặc có thể hội tụ tốt để chỉ thu được trên một vùng giới hạn. Trong trường hợp thứ hai tín
hiệu có năng lượng lớn cho phép dùng các bộ thu có đường kính nhỏ hơn thường được gọi là chảo
parabol, là các đầu cuối có độ mở rất nhỏ hay VSAT (Very Small Aperture Terminal). Các vệ
tinh được dùng rộng rãi trong các ứng dụng truyền số liệu từ liên kết các mạng máy tính của quốc

26
gia khác nhau cho đến cung cấp các đường truyền tốc độ cao cho các liên kết truyền tin giữa các
mạng trong cùng một quốc gia.
  Một hệ thống thông tin vệ tin thông thường được trình bầy trên hình 2.1 chỉ trình bầy một
đường dẫn đơn hướng nhưng là đường song công được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng thực
tế với các kênh đường lên (up link) và kênh đường xuống (down link) liên kết với mỗi trạm mặt
đất hoạt động với tần số khác nhau.Các cấu hình thông dụng khác có liên quan đến trạm mặt đất
trung tâm trạm này liên lạc với một số trạm VSAT phân bố trên phạm vi quốc gia.Dạng tiêu biểu
có một máy tính nối đến mỗi trạm VSAT và có thể truyền số liệu với máy tính trung tâm được nối
đến trạm trung tâm như hình 2.1 (b). Thông thường , điểm trung tâm truyền rộng rãi đến tất cả các
VSAT trên một tần số nào đó, trong khi ở hướng ngược lại mỗi VSAT truyền đến trung tâm bằng
tần số khác nhau.            Vệ tinh


                Antenna


 Up link          Down linkTrạm mặt                  VSATs
đất


      Quả đất                    trạm trung tâm


         Hình 2.1 Truyền dẫn vệ tinh :(a) điểm nối điểm (b) đa điểm2.3.2.2. Đường truyền vi ba
  Các liên kết vi ba mặt đất được dùng rộng rãi để thực hiện các liên kết thông tin khi không thể
hay quá đắt tiền để thực hiện một môi trường truyền vật lý, ví dụ khi vượt sông, sa mạc, đồi núi
hiểm trở.v.v. Khi chùm sóng vi ba trực xạ đi xuyên ngang môi trường khí quyển nó có thể bị nhiễu
bởi nhiều yếu tố như địa hình và các điều kiện thời tiết bất lợi. Trong khi đối với một liên kết vệ
tinh thì chùm sóng đi qua khoảng không gian tự do hơn nên ảnh hưởng của các yếu tố này ít
hơn.Tuy nhiên ,liên lạc vi ba trực xạ xuyên môi trường khí quyển có thể dùng một cách tin cậy
cho cự ly truyền dài hơn 50 km.
2.3.2.3. Đường truyền vô tuyến tần số thấp
  Sóng vô tuyến tấn số thấp cũng được dùng để thay thế các liên kết hữu tuyến có cự ly vừa phải
thông qua các bộ thu phát khu vực. Ví dụ kết nối một số lớn các máy tính thu nhập số liệu bố trí
trong một vùng đến một tính giám sát số liệu từ xa, hay kết nối các máy tính trong một thành phố
đến một máy cục bộ hay ở xa. Một trạm phát vô tuyến được gọi là trạm cơ bản (base station) được
đặt tại điểm kết cuối hữu tuyến như trên hình 2.2 cung cấp một liên kết không dây giữa máy tính

                                                27
và trung tâm. Cần nhiều trạm cơ bản cho các ứng dụng trên yêu cầu phạm vi rộng và mật độ phân
bố user cao Phạm vi bao phủ của mỗi trạm cơ bản là giới hạn, do sự giới hạn nguồn phát của nó,
nó chỉ đủ kênh để hỗ trợ cho toàn bộ tải trong phạm vi đó. Phạm vi rộng hơn có thể được thực
hiện bằng cách tổ chức đa trạm theo cấu trúc tế bào (cell), xem hình 2.3. Trong thực tế kích thước
của mỗi tế bào thay đổi và được xác định bởi các yếu tố như mật độ của và địa hình cục bộ.
 Mỗi trạm cơ bản dùng một dải tần số khác với trạm kế. Tuy nhiên, vì vùng phủ của mỗi trạm có
giới hạn nên có thể dùng lại băng tần của nó cho các phần khác của mạng. Các trạm cơ bản được
kết nối thành mạng hữu tuyến. Thông thường tốc độ số liệu của mỗi máy tính trong một tế bào
(cell) đạt được vài chục kbps.
                      Vùng phủ sóng trạm thu phát
              BS
                            Máy tính / mạng cố định    BS = Base station


    = Đầu cuối thuê bao


           Hình 2.2 Truyền dẫn vô tuyến theo khu vực một tế bào
                F1 , F2 , F3 : tần số được dùng trong cell


           Hình 2.3 Truyền dẫn vô tuyến theo khu vực đa tế bào
28
2.4. CÁC CHUẨN GIAO TIẾP VẬT LÝ
2.4.1. Giao tiếp EIA – 232D/V24
  Giao tiếp EIA –232D/V24 được định nghĩa như là một giao tiếp chuẩn cho việc kết nối giữa
DTE và modem. ITU-T gọi là V24.Thông thường modem được đề cập đến như một DCE (Data
connect Equipment) lược đồ hình thức ở hình 2.4 chỉ ra vị trí của giao tiếp trong kết nối điểm nối
điểm giữa hai DTE (Data Terminal Equipment).Đầu nối giữa DTE và modem là đầu nối 25             Modem      chuyển mạch      modem      modem
              (DCE)      hay thuê riêng      (DCE)    (DCE)
       EIA-232D/V.24                       EIA-232D/V.24

    Calling                 PSTN                 Calling
    DTE                                      DTE


              Hình 2.4. chuẩn giao tiếp EIA-232D/V.24
                    Chức năng giao tiếp


 Các đường dữ liệu truyền TxD (Transmitted Data) và dữ liệu RxD (Received Data) là các
đường được DTE dùng để truyền và nhận dữ liệu. Các đường khác thực hiện các chức năng định
thời và điều khiển liên quan đến thiết lập, xoá cuộc nối qua PSTN (Public Switching Telephone
Network) và các hoạt động kiểm thử tuỳ chọn.
 Các tín hiệu định thời TxClK và RxClk có liên quan đến sự truyền và nhận của dữ liệu trên
đường truyền nhận dữ liệu. Như đã biết, dữ liệu được truyền theo chế độ đồng bộ hoặc chế độ bất
đồng bộ. Trong chế độ truyền bất đồng bộ cả hai đồng hồ truyền và thu đều được thực thực hiện
độc lập ở cả hai đầu máy phát và máy thu. Trong chế độ này chỉ các đường dữ liệu truyền/nhận là
được nối đến modem và các đường điều khiển cần thiết khác. Các đường tín hiệu đồng hồ vì vậy
không cần dùng và không nối đến modem. Tuy nhiên trong chế độ truyền đồng bộ số liệu truyền
và nhận được truyền nhận một cách đồng bộ với tín hiệu đồng hồ tương ứng và thường được tạo ra
bởi modem. Các modem làm việc trong chế độ thứ hai này gọi là modem đồng bộ khi tốc độ baud
nhỏ hơn tốc độ bit thì các tín hiệu đồng hồ được tạo ra bởi modem hoạt động với tần số thích hợp
so với tốc độ thay đổi tín hiệu trên đường truyền
 Chúng ta sẽ dễ hiểu hơn về các đường điều khiển với các chức năng và tuần tự hoạt động của nó
trong quá trình thiết lập hay xoá cuộc nối qua mạng điện thoại công cộng (PSTN) hình 2.5 sẽ mô
tả tiến trình một cuộc gọi qua bước thiết lập đầu tiên rồi số liệu được trao đổi trong chế độ bán
song công và sau cùng là cầu nối sẽ bị xoá.Giả sử DTE khởi xướng gọi là một máy tính cá nhân và
modem của nó có dịch vụ gọi tự động. Các dịch vụ này được định nghĩa trong khuyến nghị V.25
 Khi DTE sẵn sàng yêu cầu truyền nhận dữ liệu, tín hiệu trên DTR được đặt ở mức tích cực và
modem nội bộ sẽ đáp ứng bằng tín hiệu tích cực được đặt trên DSR.
 Cuộc nối được thiết lập bởi DTE phát cuộc gọi gửi số điện ở đầu ra modem để thực hiện quay
số (trường hợp quay qua PSTN) đến modem thu. Khi nhận được tín hiệu chuông từ tổng đài gọi
đến ,modem được gọi sẽ đặt RI lên mức tích cực và DTE được gọi đáp ứng lại bằng cách đặt RTS

                                                29
vào mức tích cực.Trong sự đáp ứng này modem được gọi đồng thời gởi sóng mang (âm hiệu dữ
liệu của bit 1) đến modem gọi để báo rằng cuộc gọi đã được chấp nhận, sau một thời khắc gọi là
thời gian trì hoãn thời trễ này cho phép modem nơi gọi chuẩn bị nhận dữ liệu modem được gọi đặt
CTS ở mức tích cực để thông báo cho DTE được gọi rằng nó có thể bắt đầu truyền số liệu. Khi
phát hiện được sóng mang ở đầu xa gởi đến modem gọi đặt CD ở mức tích cực lúc này cầu nối đã
được thiết lập cung đoạn chuyển tin có thể bắt đầu
            Hình 2.5 EIA –232D/V.24 : kết nối truyền dữ liệu
               Bán song công và tuần tự xoá cầu nối


30
DTE được gọi bắt đầu với việc gửi một thông điệp ngắn mang tính thăm dò qua cầu nối. Khi
thông điệp đã được gửi đi, nó lập tức chuẩn bị nhận đáp ứng từ DTE gọi bằng cách đặt RTS về
mức không tích cực (off), phát hiện được điều này modem được gọi ngưng gửi tín hiệu sóng mang
và trả CD về mức không tích cực, ở phía gọi modem gọi phát hiện sóng mang từ đầu xa đã mất sẽ
đáp ứng bằng cách trả CD về off. Để truyền thông điệp đáp ứng DTE gọi đặt RTS lên mức tích
cực và modem sẽ đáp ứng bằng mức tích trên CTS và bắt đầu truyền số liệu thủ tục này sau đó
được lặp lại khi một bản tin được trao đổi giữa hai DTE.
 Cuối cùng sau khi đã truyền xong cuộc gọi sẽ bị xoá, công việc này đều có thể thực hiện bởi cả
hai DTE bằng cách đặt RTS của chúng về mức không tích cực, lần lượt khiến hai modem cắt sóng
mang. Điều này được phát hiện ở cả hai modem và chúng sẽ đặt CD về off. Cả hai DTE sau đó sẽ
đặt DTR của chúng về off và hai modem sẽ đáp ứng với mức off trên DSR do đó cầu nối bị xoá.
Sau đó một khoảng thời gian DTE được gọi chuẩn bị nhận cuộc gọi mới bằng cách đặt DTR lên
mức tích cực.
            Hình 2.6    Kiểm thử : (a) nội bộ (b) đầu xa
 Nếu modem nội bộ coi như tốt, tiếp theo DTE tiến hành kiểm tra thử modem đầu xa bằng cách
đặt RL ở mức tích cực phát hiện được điều này modem nội bộ phát lệnh đã qui định trước đến
modem đầu xa và tiến hành kiểm thử. Modem đầu xa sau đó đặt TM ở mức tích cực để báo DTE
nội bộ biết đang bị kiểm thử (không thể truyền số liệu lúc này) và gởi trở lại một lệnh thông báo
chấp nhận đến modem thử.Modem thử sau khi nhận lệnh đáp ứng sẽ đặt TM lên mức tích cực và
DTE khi phát hiện điều này sẽ gửi mẫu thử. Nếu số liệu truyền và nhận như nhau thì cả hai
modem hoạt động tốt và lỗi chỉ có thể ở DTE đầu xa. Nếu không có tín hiệu nhận được thì đường
dây có vấn đề                                               31
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu
Ky thuat-truyen-so-lieu

Recomendados

Đề tài: Mô phỏng kênh truyền vô tuyến số bằng matlab, 9đ por
Đề tài: Mô phỏng kênh truyền vô tuyến số bằng matlab, 9đ Đề tài: Mô phỏng kênh truyền vô tuyến số bằng matlab, 9đ
Đề tài: Mô phỏng kênh truyền vô tuyến số bằng matlab, 9đ Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
4.3K visualizações96 slides
Ask fsk-psk-qpsk-qam-modulation-demolation por
Ask fsk-psk-qpsk-qam-modulation-demolationAsk fsk-psk-qpsk-qam-modulation-demolation
Ask fsk-psk-qpsk-qam-modulation-demolationLuân Thiên
8.8K visualizações60 slides
Xử lý tín hiệu số por
Xử lý tín hiệu sốXử lý tín hiệu số
Xử lý tín hiệu sốKhôi Nguyễn Đăng
174.5K visualizações270 slides
trắc nghiệm ôn tập thông tin di động por
trắc nghiệm ôn tập thông tin di độngtrắc nghiệm ôn tập thông tin di động
trắc nghiệm ôn tập thông tin di độngPTIT HCM
6.9K visualizações24 slides
He thong truyen dan PDH va SDH por
He thong truyen dan PDH va SDHHe thong truyen dan PDH va SDH
He thong truyen dan PDH va SDHĐinh Công Thiện Taydo University
49.2K visualizações13 slides
Ktmt chuong 5 por
Ktmt chuong 5Ktmt chuong 5
Ktmt chuong 5Tùng Tò Mò
42.6K visualizações97 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Bai giang-vhdl por
Bai giang-vhdlBai giang-vhdl
Bai giang-vhdlhoangclick
13K visualizações137 slides
Chap9 por
Chap9Chap9
Chap9Sĩ Anh Nguyễn
3.8K visualizações25 slides
Các loại mã đường truyền và ứng dụng neptune por
Các loại mã đường truyền và ứng dụng neptuneCác loại mã đường truyền và ứng dụng neptune
Các loại mã đường truyền và ứng dụng neptune給与 クレジット
55.2K visualizações54 slides
Giáo trình xử lý ảnh por
Giáo trình xử lý ảnhGiáo trình xử lý ảnh
Giáo trình xử lý ảnhTùng Trần
116.4K visualizações119 slides
Bài tập lớn môn thông tin quang WDM_08293012092019 por
Bài tập lớn môn thông tin quang WDM_08293012092019Bài tập lớn môn thông tin quang WDM_08293012092019
Bài tập lớn môn thông tin quang WDM_08293012092019hanhha12
3.2K visualizações26 slides
Truyền số liệu và mạng máy tính por
Truyền số liệu và mạng máy tínhTruyền số liệu và mạng máy tính
Truyền số liệu và mạng máy tínhĐinh Công Thiện Taydo University
27.4K visualizações225 slides

Mais procurados(20)

Bai giang-vhdl por hoangclick
Bai giang-vhdlBai giang-vhdl
Bai giang-vhdl
hoangclick13K visualizações
Chap9 por Sĩ Anh Nguyễn
Chap9Chap9
Chap9
Sĩ Anh Nguyễn3.8K visualizações
Các loại mã đường truyền và ứng dụng neptune por 給与 クレジット
Các loại mã đường truyền và ứng dụng neptuneCác loại mã đường truyền và ứng dụng neptune
Các loại mã đường truyền và ứng dụng neptune
給与 クレジット55.2K visualizações
Giáo trình xử lý ảnh por Tùng Trần
Giáo trình xử lý ảnhGiáo trình xử lý ảnh
Giáo trình xử lý ảnh
Tùng Trần116.4K visualizações
Bài tập lớn môn thông tin quang WDM_08293012092019 por hanhha12
Bài tập lớn môn thông tin quang WDM_08293012092019Bài tập lớn môn thông tin quang WDM_08293012092019
Bài tập lớn môn thông tin quang WDM_08293012092019
hanhha123.2K visualizações
Truyen song-va-anten por Đỗ Kiệt
Truyen song-va-antenTruyen song-va-anten
Truyen song-va-anten
Đỗ Kiệt34.2K visualizações
thuc hanh xu ly tin hieu so por Kimkaty Hoang
thuc hanh xu ly tin hieu sothuc hanh xu ly tin hieu so
thuc hanh xu ly tin hieu so
Kimkaty Hoang17.3K visualizações
Ly thuyet da truy nhap va trai pho por Quangthuc Nguyen
Ly thuyet da truy nhap va trai phoLy thuyet da truy nhap va trai pho
Ly thuyet da truy nhap va trai pho
Quangthuc Nguyen11.4K visualizações
Ttq1 por Vien Thong So
Ttq1Ttq1
Ttq1
Vien Thong So6.4K visualizações
Báo cáo đồ án đề tài xây dựng trợ lý ảo bằng python por jackjohn45
Báo cáo đồ án đề tài xây dựng trợ lý ảo bằng pythonBáo cáo đồ án đề tài xây dựng trợ lý ảo bằng python
Báo cáo đồ án đề tài xây dựng trợ lý ảo bằng python
jackjohn451.9K visualizações
Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh nhận dạng cử chỉ bàn tay điều khiển ro... por Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh nhận dạng cử chỉ bàn tay điều khiển ro...Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh nhận dạng cử chỉ bàn tay điều khiển ro...
Đề tài: Ứng dụng xử lý ảnh nhận dạng cử chỉ bàn tay điều khiển ro...
Erlang b table 1000 trunks por Huynh MVT
Erlang b table 1000 trunksErlang b table 1000 trunks
Erlang b table 1000 trunks
Huynh MVT1.8K visualizações
Kỹ thuật siêu cao tần tài liệu, tai lieu por hung_pham_94
Kỹ thuật siêu cao tần  tài liệu, tai lieuKỹ thuật siêu cao tần  tài liệu, tai lieu
Kỹ thuật siêu cao tần tài liệu, tai lieu
hung_pham_9421.1K visualizações
Phần bai tap mau anten & truyen song (mang tinh chat tham khao) por tiểu minh
Phần bai tap mau anten & truyen song (mang tinh chat tham khao)Phần bai tap mau anten & truyen song (mang tinh chat tham khao)
Phần bai tap mau anten & truyen song (mang tinh chat tham khao)
tiểu minh34.6K visualizações
Các giao thức sử dụng trong các lớp của mô hình osi por UDCNTT
Các giao thức sử dụng trong các lớp của mô hình osiCác giao thức sử dụng trong các lớp của mô hình osi
Các giao thức sử dụng trong các lớp của mô hình osi
UDCNTT13.9K visualizações

Destaque

Bài 6: Giải bài toán trên máy tính por
Bài 6: Giải bài toán trên máy tínhBài 6: Giải bài toán trên máy tính
Bài 6: Giải bài toán trên máy tínhChâu Trần
4.7K visualizações13 slides
Truyen du lieu, Haming, CRC,... por
Truyen du lieu, Haming, CRC,...Truyen du lieu, Haming, CRC,...
Truyen du lieu, Haming, CRC,...Đinh Công Thiện Taydo University
14.9K visualizações33 slides
Nhom 10 por
Nhom 10Nhom 10
Nhom 10Qúy Nguyễn
1.2K visualizações27 slides
Xu ly am thanh va hinh anh por
Xu ly am thanh va hinh anhXu ly am thanh va hinh anh
Xu ly am thanh va hinh anhCharles Luong
12.8K visualizações219 slides
Tìm Hiểu Giao Tiếp USB (Universal Serial Bus) por
Tìm Hiểu Giao Tiếp USB (Universal Serial Bus)Tìm Hiểu Giao Tiếp USB (Universal Serial Bus)
Tìm Hiểu Giao Tiếp USB (Universal Serial Bus)congtan94
9.2K visualizações123 slides
Xử lý ảnh PTIT por
Xử lý ảnh PTITXử lý ảnh PTIT
Xử lý ảnh PTITTran Tien
31.1K visualizações380 slides

Destaque(6)

Bài 6: Giải bài toán trên máy tính por Châu Trần
Bài 6: Giải bài toán trên máy tínhBài 6: Giải bài toán trên máy tính
Bài 6: Giải bài toán trên máy tính
Châu Trần4.7K visualizações
Nhom 10 por Qúy Nguyễn
Nhom 10Nhom 10
Nhom 10
Qúy Nguyễn1.2K visualizações
Xu ly am thanh va hinh anh por Charles Luong
Xu ly am thanh va hinh anhXu ly am thanh va hinh anh
Xu ly am thanh va hinh anh
Charles Luong12.8K visualizações
Tìm Hiểu Giao Tiếp USB (Universal Serial Bus) por congtan94
Tìm Hiểu Giao Tiếp USB (Universal Serial Bus)Tìm Hiểu Giao Tiếp USB (Universal Serial Bus)
Tìm Hiểu Giao Tiếp USB (Universal Serial Bus)
congtan949.2K visualizações
Xử lý ảnh PTIT por Tran Tien
Xử lý ảnh PTITXử lý ảnh PTIT
Xử lý ảnh PTIT
Tran Tien31.1K visualizações

Similar a Ky thuat-truyen-so-lieu

Tailieu.vncty.com ky thuat-truyen_so_lieu- pham ngoc dinh por
Tailieu.vncty.com  ky thuat-truyen_so_lieu- pham ngoc dinhTailieu.vncty.com  ky thuat-truyen_so_lieu- pham ngoc dinh
Tailieu.vncty.com ky thuat-truyen_so_lieu- pham ngoc dinhTrần Đức Anh
692 visualizações127 slides
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính phạm thế quế[bookbooming.com] por
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính  phạm thế quế[bookbooming.com]Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính  phạm thế quế[bookbooming.com]
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính phạm thế quế[bookbooming.com]bookbooming1
1K visualizações167 slides
Mạng máy tính por
Mạng máy tínhMạng máy tính
Mạng máy tínhMai Điệp
11K visualizações167 slides
Giao trinh mang por
Giao trinh mangGiao trinh mang
Giao trinh mangDanh Cong
652 visualizações89 slides
Mmt por
MmtMmt
MmtPham Duong
266 visualizações167 slides
Công nghệ mạng por
Công nghệ mạng Công nghệ mạng
Công nghệ mạng Nguyen Ba Hoang
63 visualizações167 slides

Similar a Ky thuat-truyen-so-lieu(20)

Tailieu.vncty.com ky thuat-truyen_so_lieu- pham ngoc dinh por Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  ky thuat-truyen_so_lieu- pham ngoc dinhTailieu.vncty.com  ky thuat-truyen_so_lieu- pham ngoc dinh
Tailieu.vncty.com ky thuat-truyen_so_lieu- pham ngoc dinh
Trần Đức Anh692 visualizações
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính phạm thế quế[bookbooming.com] por bookbooming1
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính  phạm thế quế[bookbooming.com]Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính  phạm thế quế[bookbooming.com]
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính phạm thế quế[bookbooming.com]
bookbooming11K visualizações
Mạng máy tính por Mai Điệp
Mạng máy tínhMạng máy tính
Mạng máy tính
Mai Điệp11K visualizações
Giao trinh mang por Danh Cong
Giao trinh mangGiao trinh mang
Giao trinh mang
Danh Cong652 visualizações
Mmt por Pham Duong
MmtMmt
Mmt
Pham Duong266 visualizações
Công nghệ mạng por Nguyen Ba Hoang
Công nghệ mạng Công nghệ mạng
Công nghệ mạng
Nguyen Ba Hoang63 visualizações
Giáo trình mạng máy tính PTIT por NguynMinh294
Giáo trình mạng máy tính PTITGiáo trình mạng máy tính PTIT
Giáo trình mạng máy tính PTIT
NguynMinh2941.9K visualizações
Bai giang-thiet-ke-mang-pdf-45911 por Nguyễn Quân
Bai giang-thiet-ke-mang-pdf-45911Bai giang-thiet-ke-mang-pdf-45911
Bai giang-thiet-ke-mang-pdf-45911
Nguyễn Quân1K visualizações
Giao Trinh Toan Tap Mang May Tinh por hunghanamhus
Giao Trinh Toan Tap Mang May TinhGiao Trinh Toan Tap Mang May Tinh
Giao Trinh Toan Tap Mang May Tinh
hunghanamhus14K visualizações
It24h.org giaotrinhtoantapmangmaytinh por Lập Trình Trái Tim
It24h.org  giaotrinhtoantapmangmaytinhIt24h.org  giaotrinhtoantapmangmaytinh
It24h.org giaotrinhtoantapmangmaytinh
Lập Trình Trái Tim467 visualizações
[123doc.vn] thiet ke mang lan cho truong hoc copy por nenohap
[123doc.vn]  thiet ke mang lan cho truong hoc copy[123doc.vn]  thiet ke mang lan cho truong hoc copy
[123doc.vn] thiet ke mang lan cho truong hoc copy
nenohap10K visualizações
Giao trinh mang may tinh (Toan tap) por Justin Hoang
Giao trinh mang may tinh (Toan tap)Giao trinh mang may tinh (Toan tap)
Giao trinh mang may tinh (Toan tap)
Justin Hoang749 visualizações
Mạng Máy tính por Võ Minh Tiến
Mạng Máy tínhMạng Máy tính
Mạng Máy tính
Võ Minh Tiến1.5K visualizações
Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com] por bookbooming1
Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com]Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com]
Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com]
bookbooming11.6K visualizações
Tài liệu tổng kểt môn mạng máy tính por Jojo Kim
Tài liệu tổng kểt môn mạng máy tínhTài liệu tổng kểt môn mạng máy tính
Tài liệu tổng kểt môn mạng máy tính
Jojo Kim37.2K visualizações
Giáo trình mạng máy tính por Hoài Phạm
Giáo trình mạng máy tínhGiáo trình mạng máy tính
Giáo trình mạng máy tính
Hoài Phạm7.2K visualizações
Giotrnhquntrmngmytnhbookbooming com-120921153629-phpapp02 por Ta Hormon
Giotrnhquntrmngmytnhbookbooming com-120921153629-phpapp02Giotrnhquntrmngmytnhbookbooming com-120921153629-phpapp02
Giotrnhquntrmngmytnhbookbooming com-120921153629-phpapp02
Ta Hormon279 visualizações
Giao trinh-quan-tri-mang-may-tinh por laonap166
Giao trinh-quan-tri-mang-may-tinhGiao trinh-quan-tri-mang-may-tinh
Giao trinh-quan-tri-mang-may-tinh
laonap166140 visualizações
giao-trinh-quan-tri-mang-may-tinh por laonap166
giao-trinh-quan-tri-mang-may-tinhgiao-trinh-quan-tri-mang-may-tinh
giao-trinh-quan-tri-mang-may-tinh
laonap166589 visualizações
nhap-mon-cntt2__nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0 - [cuuduongthancong.... por DanhDng3
nhap-mon-cntt2__nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0 - [cuuduongthancong....nhap-mon-cntt2__nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0 - [cuuduongthancong....
nhap-mon-cntt2__nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0 - [cuuduongthancong....
DanhDng36 visualizações

Ky thuat-truyen-so-lieu

 • 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2007
 • 2. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU Biên soạn : THS. PHẠM NGỌC ĐĨNH
 • 3. LỜI NÓI ĐẦU Kỹ thuật truyền số liệu là một mảng kiến thức không thể thiếu đối với sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Đây là nền tảng để nghiên cứu chuyên sâu trong chuyên ngành này. Mặc dù mang đậm giải pháp cho dịch vụ số liệu, nhưng kỹ thuật truyền số liệu ngày nay lại là xuất phát điểm cho đa dịch vụ một xu thế tất yếu trong mạng viễn thông và mạng máy tính hiện đại. Chúng ta đều biết rằng không có kiến thức cơ sở vững vàng sẽ không có phát triển ứng dụng vì vậy tài liệu này sẽ giúp cho sinh viên trang bị cho mình những kiến thức căn bản nhất, thiết thực nhất. Cuốn sách này không chỉ hữu ích đối với sinh viên ngành viễn thông và công nghệ thông tin, mà còn cần thiết cho cả các cán bộ kỹ thuật đang theo học các lớp bổ túc hoàn thiện kiến thức của mình. Tài liệu gồm 5 chương được sắp xếp theo thứ tự những chủ đề từ mức vật lý đến giao thức. Chương 1 MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ SỰ CHUẨN HÓA Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau: Thông tin và truyền thông : một vấn đề đang được xã hội quan tâm trong nền kinh tế mới nền kinh tế thông tin , nền kinh tế trí thức, nền kinh tế học hỏi, nền kinh tế số Cái nhìn tổng quát về mạng số liệu Tổ chức về mạng mạng truyền số liệu hiện đại , Các kỹ thuật được dùng để truyền số liệu Những vấn đề căn bản trong chuẩn hóa và mô hình tham chiếu của mạng Chương 2 GIAO TIẾP VẬT LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DỮ LIỆU Chương này bao gồm những nội dung : Các loại tín hiệu : Sự suy giảm và biến dạng tín hiệu Môi trường truyền dẫn Chuẩn giao tiếp vật lý Chương 3 GIAO TIẾP KẾT NỐI SỐ LIỆU Chương này được trình bày thành các mục chính như sau: Các khái niệm cơ bản về truyền số liệu. Thông tin nối tiếp không đồng bộ Thông tin nối tiếp đồng bộ Mạch điều khiển truyền số liệu Các thiết bị điều khiển
 • 4. Chương 4 CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT SỐ LIỆU. Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau: Tông quan về điều khiển liên kết dữ liệu Các môi trường ứng dụng Các giao thức thiên hướng ký tự Các giao thức thiên hướng bit Chương 5 XỬ LÝ SỐ LIỆU TRUYỀN Chương này coc các nội dung như sau: Mã hóa số liệu mức vật lý Phát hiện lỗi và sửa sai Mật mã hóa số liệu Nén số liệu Kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ Trong khi biên soạn mặc dù có nhiều cố gắng nhưng cũng không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong bạn đọc xa gần đóng góp ý kiến để nhày càng hoàn thiện hơn. Hà Nội, tháng 6 năm 2007 Tác giả 2
 • 5. CHƯƠNG 1 MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ SỰ CHUẨN HÓA I PHẦN GIỚI THIỆU Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau: Thông tin và truyền thông : một vấn đề đang được xã hội quan tâm trong nền kinh tế mới nền kinh tế thông tin , nền kinh tế trí thức, nền kinh tế học hỏi, nền kinh tế số Cái nhìn tổng quát về mạng số liệu Tổ chức về mạng mạng truyền số liệu hiện đại , Các kỹ thuật được dùng để truyền số liệu Những vấn đề căn bản trong chuẩn hóa và mô hình tham chiếu của mạng Mục đích : giúp sinh viên thấy rõ vai trò của truyền thông dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người trong thế giới văn minh hiện đại. Những khái niệm ban đầu nhưng hết sức cần thiết trong lĩnh vực thông tin như các dạng thông tin. Phân biệt một cách chính xác giữa thông tin và tín hiệu, gia công chế biến tín hiệu cho phù hợp với mục đích và phù hợp với đường truyền vật lý, số hóa các dạng tín hiệu, Xử lý các dạng tín hiệu số. Hiểu biết một cách tổng quát về mạng số liệu để tổ chức truyền đi trong mạng sao cho có hiệu quả nhất, biết một cách sâu sắc sự kết hợp giữa phần cứng, các giao thức truyền thông các thuật toán đã tạo ra các hệ thống truyền số liệu hiện đại Yêu cầu : Mỗi sinh viên khi đọc hiểu chương này phải tự mình đánh giá kiến thức của mình theo các vấn đề chính sau : Tin tức và tín hiệu được hiểu như thế nào ? Mô hình tổng quát của một hệ thống truyền số liệu Sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo ra hệ thống truyền số liệu hiện đại và mô hình hệ thống truyền số liệu hiện đại được trình bày như thế nào ? Các kỹ thuật đã được ứng dụng để truyền số liệu trên mạng số liệu hiện đại được chuẩn hóa như thế nào II. NỘI DUNG 1.1. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Thông tin liên lạc đóng vai trò hết sức quang trọng trong cuộc sống, hầu hết chúng ta luôn gắn liền với một vài dạng thông tin nào đó. Các dạng trao đổi tin có thể như: đàm thoại người với người, đọc sách, gửi và nhận thư, nói chuyện qua điện thoại, xem phim hay truyền hình, xem triển lãm tranh , tham dự diễn đàn . . . Có hàng nghìn ví dụ khác nhau về thông tin liên lạc, trong đó gia công chế biến để truyền đi trong thông tin số liệu là một phần đặc biệt trong lĩnh vực thông tin. 3
 • 6. Máy tính A Máy tính B Thông tin user - đến - user AP AP Thông tin Máy tính - đến – máy tính Hệ thống phục vụ Hệ thống phục vụ truyền tin truyền tin Thông tin máy tính–đến – mạng Mạng truyền số liệu AP = Applicayion process : Quá trình ứng dụng Hình 1.1. Một hệ thống thông tin cơ bản Từ các ví dụ trên chúng ta nhận thấy rằng mỗi hệ thống truyền tin đều có các đặc trưng riêng nhưng có một số đặc tính chung cho tất cả các hệ thống. Đặc trưng chung có tính nguyên lý là tất cả các hệ thống truyền tin đều nhằm mục đích chuyển tải thông tin từ điểm này đến điểm khác.Trong các hệ thống truyền số liệu, thường gọi thông tin là dữ liệu hay thông điệp.Thông điệp có nhiều dạng khác nhau, để truyền thông điệp từ một điểm này đến điểm khác cần phải có sự tham gia của 3 thành phần của hệ thống: nguồn tin là nơi phát sinh và chuyển thông điệp lên môi trường truyền, môi trường là phương tiện mang thông điệp tới đích thu. Các phần tử này là yêu cầu tối thiểu trong bất cứ quá trình truyền tin nào. Nếu một trong các thành phần này không tồn tại , truyền tin không thể xảy ra . Một hệ thống truyền tin thông thường được miêu tả trên hình. Các thành phần cơ bản có thể xuất hiện dưới dạng khác nhau tuỳ thuộc vào hệ thống. Khi xây dựng các thành phần của một hệ thống truyền tin, cần phải xác định một số các yếu tố liên quan đến phẩm chất hoạt động của nó. Để truyền tin hiệu quả các chủ để phải hiểu được thông điệp. Nơi thu nhận thông điệp phải có khả năng dịch thông điệp một cách chính xác. Điều này là hiển nhiên bởi vì trong giao tiếp hàng ngày nếu chúng ta dùng một từ mà người ta không thể hiểu thì hiệu quả thông tin không đạt yêu cầu .Tương tự, nếu máy tính mong muốn thông tin đến với tốc độ chỉ định và ở một dạng mã nào đó nhưng thông tin lại đến với tốc độ khác và với dạng mã khác thì rõ ràng không thể đạt được hiệu quả truyền. Các đặc trưng toàn cục của một hệ thống truyền được xác định và bị giới hạn bởi các thuộc tính riêng của nguồn tin, của môi trường truyền và đích thu. Nhìn chung, dạng thông tin cần truyền quyết định kiểu nguồn tin, môi trường và đích thu . Trong một hệ thống truyền, hiện tượng nhiễu có thề xảy ra trong tiến trình truyền và thông điệp có thể bị ngắt quãng. Bất kỳ sự xâm nhập không mong muốn nào vào tín hiệu đều bị gọi là nhiễu. Có nhiều nguồn nhiễu và nhiều dạng nhiễu khác nhau. 4
 • 7. Hiểu biết được các nguyên tắc căn bản về truyền tin sẽ giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận một lĩnh vực đặc biệt hấp dẫn đó là thông tin số liệu.Thông tin số liệu liên quan đến một tổ hợp nguồn tin , môi trường và máy thu trong các kiểu mạng truyền số liệu khác nhau. 1.2. CÁC DẠNG THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN Tất cả những gì mà con người muốn trao đổi với nhau được hiểu là thông tin những thông tin nguyên thuỷ này được gia công chế biến để truyền đi trong không gian được hiểu là tín hiệu. Tuỳ theo việc sử dụng đường truyền, tín hiệu có thể tạm chia tín hiệu thành hai dạng : tín hiệu điện-từ và tín hiệu không phải điện từ . Việc gia công tín hiệu cho phù hợp với mục đích và phù hợp với đường truyền vật lý được gọi là xử lý tín hiệu Ngày nay với sự phát triển của công nghệ tin học đã tạo ra một công nghệ mới về truyền số liệu. Máy tính với những tính năng vô cùng to lớn đã trở thành hạt nhân trong việc xử lý thông tin, điều khiển các quá trình truy nhập số liệu, máy tính và các hệ thống thông tin tạo thành một hệ thống truyền số liệu. Có 2 nguồn thông tin đó là thông tin tương tự và thông tin số . Trong đó nguồn thông tin tương tự liên tục theo sự thay đổi của giá trị vật lý thể hiện thông tin với đặc tính chất lượng như tiếng nói, tín hiệu hình ảnh , còn nguồn thông tin số là tín hiệu gián đoạn thể hiện thông tin bởi nhóm các giá trị gián đoạn xác định đặc tính chất lượng bằng quan hệ với thời gian như tín hiệu số liệu. Thông tin số có nhiều ưu điểm hơn so với thông tin tương tự như : thông tin số có nhiều khả năng chống nhiễu tốt hơn vì nó có các bộ lặp để tái tạo lại tín hiệu, cung cấp chất lượng truyền dẫn tốt hơn với các khoảng cách, nó kết hợp được mọi nguồn dịch vụ hiện đang có, nó tạo ra được một tổ hợp truyền dẫn số và tổng đài số. Những phần tử bán dẫn dùng trong truyền dẫn số là những mạch tổ hợp nó được sản xuất hàng loạt, và mạng liên lạc trở thành mạng thông minh vì dễ chuyển đổi tốc độ cho các loại dịch vụ khác nhau thay đổi thủ tục, xử lý tín hiệu số (DSP) chuyển đổi phương tiện truyền dẫn ... Hệ thống thông tin số cho phép thông tin điều khiển được cài đặt vào và tách dòng thông tin thực hiện một cách độc lập với với bản chất của phương tiện truyền tin ( cáp đồng trục, cáp sợi quang, vi ba, vệ tinh..),. Vì vậy thiết bị báo hiệu có thể thiết kế riêng biệt với hệ thống truyền dẫn. Chức năng điều khiển có thể thay đổi mà không phụ thuộc vào hệ thống truyền dẫn, ngược lại hệ thống có thể nâng cấp không ảnh hưởng tới các chức năng điều khiển ở cả 2 đầu của đường truyền 1.3 KHÁI QUÁT MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU Ngày nay với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ đã tạo ra một bước tiến dài trong lĩnh vực truyền số liệu. Sự kết hợp giữa phần cứng, các giao thức truyền thông các thuật toán đã tạo ra các hệ thống truyền số liệu hiện dại, những ký thuật cơ sở vẫn được dùng nhưng chúng được xử lý tinh vi hơn. Về cơ bản một hệ thống truyền số liệu hiện đại mô tả như hình 1..2. : 5
 • 8. Giao tiếp Giao tiếp DTE - DCE DTE - DCE DTE DCE DCE DTE Kênh truyền tin Hệ thống truyền ( nhận) tin Hệ thống nhận ( truyền ) tin Hình 1.2 Mô hình mạng truyền số liệu hiện đại a). DTE ( Data Terminal Equipment – Thiết bị đầu cuối dữ liệu) Đây là thiết bị lưu trữ và xử lý thông tin. Trong hệ thống truyền số liệu hiện đại thi DTE thường là máy tính hoặc máy Fax hoặc là trạm cuối ( terminal). Như vậy tất cả các ứng dụng của người sử dụng ( chương trình, dữ liệu ) đều nằm trong DTE Chức năng của DTE thường lưu trữ các phần mềm ứng dụng , đóng gói dữ liệu rồi gửi ra DCE hoặc nhận gói dữ liệu từ DCE theo một giao thức ( protocol) xác định DTE trao đổi với DCE thông qua một chuẩn giao tiếp nào đó . Như vậy mạng truyền số liệu chính là để nối các DTE lại cho phép chúng ta phân chia tài nguyên , trao đổi dữ liệu và lưu trữ thông tin dùng chung b). DCE (Data Circuit terminal Equipment- Thiết bị cuối kênh dữ liệu ) Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các thiết bị dùng để nối các DTE với các đường ( mạng) truyền thông nó có thể là một Modem, Multiplexer, Card mạng...hoặc một thiết bị số nào đó như một máy tính nào đó trong trường hợp máy tính đó là một nút mạng và DTE được nối với mạng qua nút mạng đó. DCE có thể được cài đặt bên trong DTE hoặc đứng riêng như một thiết bị độc lập. Trong thiết bị DCE thường có các phần mềm được ghi vào bộ nhớ ROM phần mềm và phần cứng kết hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ của nó vẫn là chuyển đổi tín hiệu biểu diễn dữ liệu của người dùng thành dạng chấp nhận được bởi đường truyền. Giữa 2 thiết bị DTE việc trao đổi dữ liệu phải tuân thủ theo chuẩn, dữ liệu phải gửi theo một Format xác định. Thí dụ như chuẩn trao đổi dữ liệu tầng 2 của mô hình 7 lớp là HDLC ( High level Data Link Control) Trong máy Fax thì giao tiếp giữa DTE và DCE đã thiết kế và được tích hợp vào trong một thiết bị, phần mềm điều khiển được cài đặt trong ROM. 6
 • 9. c). Kênh truyền tin Kênh truyền tin là môi trường mà trên đó 2 thiết bị DTE trao đổi dữ liệu với nhau trong phiên làm việc DTE DTE C D E F Cáp đồng Cáp sợi trục quang Modem Transducerr Hình 1.3. Kênh thông tin Trong môi trường thực này 2 hệ thông được nối với nhau bằng một đoạn cáp đồng trục và một đoạn cáp sợi quang, modem C để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự để truyền trong cáp đồng trục modem D lại chuyển tín hiệu đó thành tín hiệu số và qua Tranducer E để chuyển đổi từ tín hiệu điện sang tín hiệu quang để truyền trên cáp sợi quang cuối cùng Tranducer F lại chuyển tín hiệu quang thành tín hiệu điện để tới DTE 1.4. MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU M¹ng truyền sè liÖu bao gåm hai hay nhiều hÖ thèng truyền ( nhËn ) tin nh− h×nh 1..2.®−îc ghÐp nèi víi nhau theo nhiÒu h×nh thøc nh− ph©n cÊp hoÆc ph©n chia thµnh c¸c trung t©m xö lý trao ®æi tin víi c¸c chøc n¨ng riªng ... Mạng truyền số liệu là một hệ thống nhằm nối các máy tính lại với nhau, sự thông tin giữa chúng được thực hiện bởi các giao thức đã được chuẩn hoá, có nghĩa các phần mềm trong các máy tính khác nhau có thể cùng nhau giải quyết một công việc hoặc trao đổi thông tin với nhau. Các ứng dụng tin học ngày càng rộng rãi do đó đã đẩy các hướng ứng dụng mạng xử lý số liệu, mạng đấu nối có thể có cấu trúc tuyến tính cấu trúc vòng cấu trúc hình sao... Cấu trúc mạng phải có khả năng tiếp nhận các đặc thù khác nhau của các đơn vị tức là mạng phải có tính đa năng , tính tương thích Mạng số liệu được thiết kế nhằm mục đích có thể nối nhiều thiết bị đầu cuối với nhau . Để truyền số liệu ta có thể dùng mạng điện thoại hoặc dùng đường truyền riêng có tốc độ cao . Dịch vụ truyền số lỉệu trên kênh thoại là một trong các dịch vụ đầu tiên của việc truyền số liệu. Trên mạng này có thể có nhiều máy tính cùng chủng loại hoặc khác loại được ghép nối lại với nhau, khi đó cần giải quyết những vấn đề phân chia tài nguyên . Để các máy tính ở các đầu cuối có thể làm việc được với nhau cần phải có cùng một protocol nhất định . Dạng thức của phương tiện truyền số liệu được qui định bởi bản chất tự nhiên của ứng dụng, bởi số lượng máy tính liên quan và khoảng cách vật lý giữa chúng. Các dạng truyền số liệu trên các dạng sau: a) Nếu chỉ có hai máy tính và cả hai đều đặt ở một văn phòng, thì phương tiện truyền số liệu có thể chỉ gồm một liên kết điểm nối đơn giản.Tuy nhiên, nếu chúng toạ lạc ở những vị trí khác nhau trong một thành phố hay một quốc gia thì phải cần đến các phương tiện truyền tải công 7
 • 10. cộng.. Mạng điên thoại công cộng được dùng nhiều nhất, trong trường hợp này sẽ cần đến bộ thích nghi gọi là Modem. Sắp xếp truyền theo dạng này được trình bày trên hình1.4 AP AP Hệ thống phục vụ Hệ thống phục vụ Truyền tin Truyền tin PSTN Modem Modem Hình 1.4 Truyền số liệu nối qua mạng điện thoại công cộng dùng modem b) Khi cần nhiều máy tính trong một ứng dụng, một mạng chuyển mạch sẽ được dùng cho phép tất cả các máy tính có thể liên lạc với nhau vào bất cứ thời điểm nào. Nếu tất cả máy tính đều nằm trong một toà nhà , có thể xây dựng một mạng riêng .Một mạng như vậy được xem như mạng cục bộ LAN (Local Area Network) .Nhiều chuẩn mạng LAN và các thiết bị liên kết đã được tạo ra cho các ứng dụng thực tế . Hai hệ thống mạng Lan cơ bản được trình bày trên hình 1.5. Khi máy tính được đặt ở nhiều nơi cách xa nhau cần liên lạc với nhau, phải dùng đến các phương tiện công cộng .Việc liên kết máy tính này tạo nên một mạng rộng lớn, được gọi là mạng diện rộng WAN (Wide Area Network). Kiểu mạng WAN được dùng phụ thuộc vào tường ứng dụng tự nhiên . Máy tính A Máy tính B AP AP Hệ thống phục vụ Hệ thống phục vụ Truyền tin Truyền tin Hình 1.5. Các hệ thống LAN cơ bản ( liên kết LAN qua backbone trong một văn phòng ) Ví dụ nếu tất cả các máy tính đều thuộc về một công ty và có yêu cầu truyền một số lượng dữ liệu quan trọng giữa các điểm , thì giải pháp đơn giản nhất cho vắn đề là thuê các đường truyền từ nhà cung cấp phương tiện truyền dẫn và xây dựng hệ thống chuyển mạch riêng tại một đIểm để tạo thành mạng tư nhân . 8
 • 11. Các giải pháp thuê kênh chỉ hiệu quả đối với các công ty lớn vì có tải hữu ích để cân đối với giá thuê kênh. Trong hầu hết các trường hợp khác đều cần đến các mạng truyền dẫn công cộng . Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ điện thoại công cộng, ngày nay hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ truyền dẫn đều cung cấp một dịch vụ chuyển mạch số liệu mang tính công cộng. Thật ra các mạng này tương tự như mạng PSTN là được liên kết quốc tế, chỉ khác ở chỗ được thiết kế chuyên cho truyền số liệu . Như vậy các ứng dụng liên quan đến máy tính được phục vụ bởi mạng số liệu chuyển mạch công cộng PSDN. Ngoài ra còn có thể chuyển đổi các mạng PSTN có sẵn sao cho có thể truyền được số liệu mà không cần dùng modem.Các mạng này hoạt động trong chế độ số (digital) hoàn toàn được gọi là mạng số liên kết đa dịch vụ ISDN 1.4.1. Phân loại mạng truyền số liệu Mạng truyền số liệu đa dạng về chủng loại cũng như về số lượng , có nhiều cách phân chia mạng số liệu a). Phân loại theo địa lý Mạng nội bộ Mạng diện rộng Mạng toàn cầu b). Phân loại theo tính chất sử dụng mạng Mạng truyền số liệu kí sinh Mạng truyền số liệu chuyên dụng c). Phân loại theo topo mạng Mạng tuyến tính Mạng hình sao Mạng vòng d). Phân loại theo kỹ thuật Mạng chuyển mạch kênh Mạng chuyển mạch gói Mạng chuyển mạch thông báo 1.4.2. Kỹ thuật chuyển mạch giữa các node trong mạng Để thực hiện việc liên lạc giữ các thuê bao người ta tạo ra mạng liên lạc với các NODE. Các thuê bao được nối đến các node . các thuê bao được nối vào mạng thông qua các Node. Số lượng các node phụ thuộc vào độ lớn của mạng, như vậy mỗi thuê bao chị cần một cổng I/O. Mỗi mạng bao gồm các Node , các node được nối với nhau , số liệu sẽ truyền từ người gửi đến người nhận theo con đường thông qua mạng, các Node được nối với nhau theo hướng truyền, số liệu được định đường từ Node này sang node này sang node khác. 1.4.2.1. Kỹ thuật chuyển mạch kênh Liên lạc thông qua chuyển mạch kênh đặc trưng bởi việc cung cấp các đường nối cố định giữa 2 thuê bao. Sự liên lạc qua mạng chuyển mạch kênh bao gồm 3 giai đoạn : xác lập, truyền số liệu và giải phóng mạch a) Xác lập mạch Trước khi có thể truyền số liệu , đường truyền cần được thiết lập, Từ thuê bao truy nhập vào một node , node này cần phải tìm các nhánh đi qua một số node khác để đến được thuê bao bị gọi việc tìm kiếm này dựa vào các thông tin về tìm đường và các thông số khác, cuối cùng khi 2 node thuộc thuê bao gọi và bị gọi được nối với nhau nó cần kiểm tra xem node thuộc thuê bao bị gọi có bận không. Như vậy là con đường nối từ thuê bao gọi đến thuê bao bị gọi đã được thiết lập 9
 • 12. b) Truyền số liệu Thông tin bắt đầu truyền từ điểm A đến điểm E có thể trong dạng số hoặc tương tự qua điểm nối mạch bên trong mỗi node, sự nối mạch cho phép truyền 2 chiều toàn phần và dữ liệu có thể truyền 2 chiều. c) Giải phóng mạch Sau khi hoàn thành sự truyền, có tín hiệu báo của thuê bao gọi (A) hoặc bị gọi (E) báo cho các node trung gian giải phóng sự nối mạch, đường nối từ A đến E không còn nữa. Đường nối được thiết lập trước khi truyền dữ liệu như vậy dung lượng các kênh cần phải dự trữ cho mỗi cặp thuê bao và ở mỗi node cũng phải có lượng chuyển mạch tương ứng bên trong để bảo đảm bảo được sự yêu cầu nối mạch. Trong bộ chuyển mạch số lượng kênh nối phải bảo đảm bảo suốt cả quá trình yêu cầu nối cho dù có hay không có dữ liệu truyền qua. Tuy nhiên khi đường nối giữa 2 thuê bao được nối thì dữ liệu được truyền trên một đường cố định. 1.4.2.2. Kỹ thuật chuyển mạch thông báo Chuyển mạch kênh có 2 nhược điểm: 2 thuê bao cần phải hoạt động trong cùng thời gian truyền Những nguồn cung cấp cũng phải ổn định và cung cấp qua mạng giữa 2 thuê bao Hiện nay những bức điện báo, thư điện tử, Files của máy tính được gọi là những thông báo và nó được truyền qua mạng như sự trao đổi những dữ liệu số được trao đổi 2 chiều giữa các thuê bao . Một trong những loại mạch để phục vụ sự trao đổi thông tin đó được gọi là chuyển mạch thông báo . Với chuyển mạch thông báo không tồn tại sự thiết lập và cung cấp lộ trình cố định giữa 2 thuê bao, mỗi thuê bao muốn truyền một thông báo, nó sẽ gán địa chỉ của người nhận vào thông báo. Thông báo sẽ được chuyển qua mạng từ node này qua node khác.Tại mỗi node thông báo được nhận tạm giữ và chuyển sang node khác . các node thông thường là những máy tính nó giữ thông báo ở bộ đệm. Thời gian trễ ở mỗi bộ đệm bao gồm cả thời gian nhận thông báo vào node và thời gian xếp hàng chờ để đến lượt mình được chuyển đến node sau . Hệ thống chuyển mạch thông báo là hệ thống luôn giữ và chuyển tiếp. 1.4.2.3.Chuyển mạch gói Chuyển mạch gói gần giống chuyển mạch thông báo . Chỗ khác nhau cơ bản là độ dài của một khối dữ liệu đưa vào mạng được chế thành các gói và được gửi đi tại từng thời điểm, mỗi gói bao gồm dữ liệu cùng với địa chỉ và các thông số cần thiết, các gói không phải là file . Trong mạng chuyển mạch gói có 2 cách truyền gói được dùng : Datagram và Virtual Circuit 1. DATAGRAM : các gói là độc lập giống như trong chuyển mạch thông báo, các thông báo độc lập nhau. Cách truyền như vậy, mỗi gói độc lập đường đi có thể không giống nhau gọi là DATAGRAM ( DG) 2. MẠCH ẢO ( Virtual Circuit ) : Trong mạch ảo sự nối logic mạch được thiết lập trước khi truyền mỗi gói, mỗi gói bây giờ gồm cả nhận dạng VC và dữ liệu. Mỗi Node với con đường đã định biết được cần phải truyền gói trực tiếp đến đâu không cần phải tìm đường nữa. Một trong 2 trạm sẽ chấm dứt kết nối bằng cách truyền gói CLEAR REQUEST 10
 • 13. Cùng một thời gian một trạm có thể có nhiều VC đến một trạm khác và có thể có nhiều VC đến nhiều trạm khác. Như vậy tính chất cơ bản của VC là đường nối logic giữa 2 trạm được thiết lập trước khi truyền dữ liệu , điều đó không có nghĩa là có một con đường cụ thể như trong chuyển mạch kênh. Gói được giữ ở một node và sắp hàng để được đưa ra trên đường nối. Chỗ khác với DATAGRAM là trong VC NODE không cần tìm đường cho mỗi gói mà nó chỉ làm một lần cho một lần nối. Chú ý : Nếu một Node bị hư tất cả các VC qua Node đều bỏ, còn với DG nếu node đó bị hư thì gói tìm con đường khác. Những điều chính yếu của mạng chuyển mạch gói là : Routing : Chức năng đầu tiên của PS là nhận những gói từ trạm nguồn và cung cấp nó đến người nhận, để hoàn thành việc đó, một hoặc nhiều con đường thông qua mạng được chọn, thông thường khả năng cho phép nhiều hơn 1. Điều đó có nghĩa là con đường được chọn cần phải đảm bảo một số yêu cầu cần thiết trong chức năng đường truyền như chính xác , đơn giản, ổn định hợp lý tối ưu Sự chọn đường dựa vào tiêu chuẩn đơn giản là chọn đường ngắn nhất ( một đường với node ít nhất ) thông qua mạng. Thực tế là người ta thường dùng các con đường có thời gian đi là nhỏ nhất, Nhưng không phải khi nào con đường đi có thời gian nhỏ nhất cũng là con đường ngắn nhất. Giá trị nhỏ nhất bao gồm cho từng đường và đường thông qua mạng bao gồm tích luỹ giá trị bé nhất của các đường thành phần, Những điểm cần quyết định khi lựa chọn gồm: Sự quyết định về thời gian Sự quyết định về vị trí Routing phân tán Routinh tập trung Một trong những cách tìm đường đơn giản là tìm đường cố định. Trong trường hợp đó, một con đường được xác định cho một cặp nguồn. Một thư mục tìm đường tại trung tâm được tạo nên. thư mục cho ta Node nguồn Node đích và node lân cận phải qua. Thư mục được lưu lại ở bộ điều khiển trung tâm mạng. Một kỹ thuật tìm đường đơn giản khác là tìm đường động, Kỹ thuật này không yêu cầu bất kỳ thông tin nào của mạng và nó làm việc như sau : Gói gửi từ một nguồn đến mọi Node lân cận. ở tại mỗi node đến, gói vừa mới đến lại chuyển đi trên trên mọi đường ra, ngoài đường nó đến, và cứ tiếp tục như vậy Trafic control : giá trị lưu lượng trong mạng cần phải điều hoà để tăng hiệu suất và ổn định công suất. các phần tử của Traffic control..Traffic control có 4 loại với mục đích khác nhau : Flow control, Congestion control, Deadlock control. Flow control liên quan đến việc điều chỉnh lưu lượng của dữ liệu truyền giữa 2 điểm, cơ sở của Flow control là cho phép bộ thu với lưu lượng sao cho không bị tràn . Điển hình của Flow control là thực hiện với một số loại kỹ thuật như cửa sổ trượt Congestion control là kiểm tra sự nghẽn mục đích là nắm được số của packet được đưa vào mạng theo mức . Mạng chuyển mạch gói là là một mạng xếp hàng tại mỗi Node, các gói được xếp hàng để dưa ra theo một đường ra nào đó, nếu như số lượng các gói đến xếp 11
 • 14. hàng nhiều hơn nhiều hơn lượng các gói có thể truyền thì độ lớn của hàng càng phình ra, còn nếu như lượng các gói đến ( tốc độ) ít hơn lượng gửi đi thì vấn dề xếp hàng không xảy ra và tốc độ đến bằng tốc độ truyền đi. Trên mỗi đường có các gói đến hoặc đi. Ta có thể giả thiết rằng có 2 buffer cho mỗi đường 1 dành cho các gói đến và 1 dành cho gói xếp hàng chuyển đi. Trong trường hợp, gói đến nó được lưu lại ở bộ nhớ đệm đến của đường dây tương ứng, Node kiểm tra gói đến và quyết định đường đi và chuyển gói đó đến buffer ra thích hợp. gói được xếp hàng chờ đưa ra với khả năng nhanh nhất, Nếu như gói đến quá nhanh so với hoạt động của Node hoặc quá nhanh so với việc xoá trong bộ nhớ đệm ra thì đương nhiên gói sẽ đến mà không được giữ lại và làm cho đường truyền bị nghẽn. Deadlock control Một Node không chấp nhận chuyển tiếp các gói vì nó không có buffer để dùng Error control chức năng cuối cùng của chuyển mạch gói là kiểm tra sai có nhiều nguyên nhân dẫn đến sai, mất gói trong chuyển mạch gói đó là : Đường nối hư, Node hư, Trạm thu nhận hư 1.5. CHUẨN HOÁ VÀ MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI 1.5.1. Kiến trúc phân tầng Để giảm độ phức tạp khi thiết kế và cài đặt mạng mạng số liệu được thiết kế theo quan điểm kiến trúc 7 tầng nguyên tắc là : mỗi hệ thống trong một mạng đều có số lượng tầng là 7 chức năng của mỗi tầng là như nhau , xác định giao diện giữa 2 tầng kề nhau và giao thức giữa 2 tầng đồng mức của 2 hệ thống kết nối với nhau . Trên thực tế dữ liệu không được truyền trực tiếp từ tầng thứ i của hệ thống này sang tầng thứ i của hệ thống kia ( trừ tầng thấp nhất trực tiếp sử dụng đường truyền vật lý ) . Từ hệ thống gửi truyền sang hệ thống nhận theo quy trình như sau : Dữ liệu từ tầng i của hệ thống gửi sẽ đi từ tầng trên xuống tầng dưới và tiếp tục đến tầng dưới cùng – tầng vật lý qua đường truyền vật lý chuyển đến hệ thống nhận và dữ liệu sẽ đi ngược lên các tầng trên đến tầng đồng mức thứ i. Như vậy 2 hệ thống kết nối với nhau chỉ có tầng vật lý mới có kết nối vật lý còn các tầng khác chỉ có kết nối logic 1.5.2. Mô hình tham chiếu Mô hình OSI được hình thành vào năm 1974 bởi hội đồng các tiêu chuẩn được biết như tổ chức các tiêu chuẩn quốc tế (ISO). Mô hình này, như là mô hình liên kết các hệ thống mở, hoặc mô hình OSI, phân chia hệ thống thông tin thành 7 lớp. Mỗi lớp thực hiện một chức năng riêng biệt như một phần công việc để cho phép các chương trình ứng dụng trên các hệ thống khác liên lạc, nếu như chúng đang hoạt động trên cùng một hệ thống. Mô hình OSI là một mô hình kiến trúc cơ bản. Mô hình không dành riêng cho phần mềm hoặc phần cứng nào. OSI miêu tả các chức năng của mỗi lớp nhưng không cung cấp phần mềm hoặc thiết kế phần cứng để phục vụ cho mô hình này. Mục đích sau cùng của mô hình là cho khả năng hoạt động tương lai của nhiều thiết bị truyền thông. Một thiết bị truyền thông có thể được thiết kế dựa trên mô hình này. Thông qua việc đề cập nhiều lần bởi các qui định của LAN, có một số dữ liệu và thông tin thoại được thiết kế theo mô hình OSI. 12
 • 15. Có 7 và chỉ 7 lớp tạo lên mô hình này (Việc qui định các mức và các lớp có thể được sử dụng, hình 1.6 mô tả các lớp theo trình tự từ dưới lên trên; Lớp vật lý (physical layer), lớp liên kết dữ liệu Data link layer), lớp mạng (Network layer), lớp vận chuyển (Transport layer), lớp tập hợp (Session layer), lớp trình bầy (presentation) và lớp ứng dụng (application layer). Mỗi lớp có một mục đích riêng và có chức năng độc lập của chúng. Application ứng dụng Presentation Trình bày Session Phiên Transport Vận chuyển Network Mạng Datalink Liên kết dữ liệu Physical Vật Lý Hình 1.6.. Mô hình OSI Physical layer: Lớp này định nghĩa các phương pháp sử dụng để truyền và thu dữ liệu trên mạng, nó bao gồm: cáp, các thiết bị được sử dụng để kết nối bộ giao tiếp mạng của trạm tới cáp. Tín hiệu liên quan tới dữ liệu truyền/thu và khả năng xác định các lối dữ liệu trê phương tiện mạng ( the cable plant). Datalink layer: lớp này đồng bộ hoá truyền dẫn và vận dụng điều khiển lối vào mức khung và phục hồi thông tin có thể truyền trên lớp vật lí. Khuôn dạng khung và CRC (kiểm tra vòng) được thực hiện tại các lớp vật lý. Lớp này thực hiện các phương pháp truy nhập như Ethernet và Token Ring. Nó luôn cung cấp địa chỉ lớp vật lí cho khung truyền. Network layer: Lớp này điều khiển việc chuyển tiếp các thông báo giữa các trạm. Trên cơ sở một số thông tin, lớp này sẽ cho phép dữ liệu theo trình tự giữa hai trạm để hạn chế cho cả hai đường logic và vật lí. Lớp này cho phép các khối dữ liệu được truyền tới các mạng khác thông qua việc sử dụng một số thiết bị được biết như router. Qua các router được định nghĩa tại lớp này. Transport layer: Lớp này cung cấp cho truyền dẫn end - to - end của dữ liệu ( trạm nguồn tới trạm đích). Nó cho phép dữ liệu được truyền một cách tin cậy, và đảm bảo rằng dữ liệu được truyền hoặc được thu không có lỗi, chính xác theo trình tự. Session layer: Lớp này thiết lập, duy trì và cắt đứt liên kết giữa hai trạm trên một mạng. Lớp này chịu trách nhiệm biên dịch địa chỉ tên trạm. Presentation layer: Lớp này thực hiện chuyển đổi cú pháp dữ liệu để đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu của các ứng dụng qua môi trường OSI. Application layer: Lớp này được sử dụng cho các ứng dụng, đó là yếu tố để thực hiện trên mạng. Các ứng dụng như truyền file, thư điện tử ... Trên đây là những gì mà mô hình OSI đã thực hiện. Ngay sau khi mô hình OSI này ra đời thì nó được dùng làm có sở để nối các hệ thống mở phục vụ cho các ứng dụng phân tán. Từ “mở” ở đây nói lên khả năng hai hệ thống có thể kết nối để trao đổi thông tin với nhau, nếu chúng tuân thủ theo mô hình tham chiến và các chuẩn liên quan. Điều quan trọng nhất của mô hình OSI là đưa ra các giải pháp cho vấn đề truyền thông giữa các trạm không giống nhau . Hai hệ thống dù khác nhau như thế nào đều có thể truyền thông với nhau nếu chúng bảo đảm những điều kiện sau : 13
 • 16. Chúng cài đặt cùng một tập các chức năng truyền thông. Các chức năng đó được tổ chức thành một tập các tầng các tầng đồng mức phải cung cấp các chức năng như nhau Các tầng đồng mức phải sử dụng một giao thức chung Để bảo đảm bảo các điều kiện trên cần phải có các chuẩn. Các chuẩn phải xác định các chức năng và dịch vụ của tầng. các chuẩn cũng phải cũng xác định các giao thức giữa các tầng đồng mức . Mô hình OSI 7 lớp chính là cơ sở để xây dựng các chuẩn đó. 1.5.3. Phương thức hoạt động Ơ mỗi tầng trong mô hình OSI có 2 phương thức hoạt động : phương thức có liên kết (connection oriented) và phương thức không liên kết (connectionless) Với phương thức có liên kết trước khi truyền dữ liệu cần thiết lập một liên lết logic giữa các thực thể đồng mức. như vậy quá trình truyền thông gồm 3 giai đoạn: Thiết lập liên kết logic : 2 thực thể đồng mức ở 2 hệ thống sẽ thương lượng với nhau về các thông số sẽ sử dụng trong giai đoạn sau Truyền dữ liệu : Dữ liệu sẽ được truyền với cơ chế kiểm soát và quản lý kèm theo ( như kiểm soát lỗi , kiểm soát luồng, cắt/hợp dữ liệu ) Huỷ bỏ liên kết : giải phóng các tài nguyên hệ thống đã được cấp phát cho liên kết để dùng cho các liên kết khác Mỗi giai đoạn trên thường được thể hiện bằng một hàm tương ứng. Thí dụ hàm connect thể hiện giai đoạn thiết lập liên kết, hàm Data thể hiện giai đoạn truyền dữ liệu và hàm Disconnect thể hiện giai đoạn huỷ bỏ liên kết. Cùng với 4 hàm nguyên thuỷ trên cho mỗi giai đoạn ta sẽ có 12 thủ tục chính để xây dựng các dịch vụ và các giao thức chuẩn theo kiểu OSI. Còn đối với phương thức không liên kết thì không cần thiết lập liên kết logic và mỗi đơn vị dữ liệu được truyền độc lập với các đơn vị dữ liệu trước hoặc sau nó. Phương thức này chỉ có duy nhất một giai đoạn truyền dữ liệu So sánh 2 phương thức hoạt động trên thi phương thức có liên kết cho phép truyền dữ liệu tin cậy, do được kiểm soát và quản lý chặt chẽ theo từng liên kết lôgic, nhưng cài đặt khó khăn . Phương thức không liên kết cho phép các PDU có thể được truyền đi theo nhiều đường khác nhau để tới đích, thích nghi được với sự thay đổi trạng thái của mạng, nhưng lại gặp phải khó khăn khi tập hợp lại các PDU để chuyển tới người dùng. Về nguyên tắc 2 tầng lân cận không nhất thiết phải dùng chung một phương thức hoạt động. III. PHẦN TÓM TẮT Trong xã hội thông tin yêu cầu được có thông tin một cách nhanh chóng, chính xác , và kịp thời là nhu cầu cần thiết của mọi người. Trên các phương tiện truyền thông cần phải đảm bảo phục vụ tốt như cầu này. Các sinh viên sau khi học xong chương này sẽ phải nắm được các nội dung chính như sau : 14
 • 17. Chuyển đổi thông tin thành tín hiệu, các dạng tín hiệu, gia công chế biến tín hiệu, ưu điểm nổi bật của tín hiệu số. Các mạng truyền thông số liệu, những mô hình truyền thông cổ điển và các mô hình truyền số liệu hiện đại. Các khối chính của mạng truyền số liệu hiện đại bao gồm: Các thiết bị đầu cuối dữ liệu. DTE ( Data Terminal Equipment) Đây là thiết bị lưu trữ và xử lý thông tin. Trong hệ thống truyền số liệu hiện đại thi DTE thường là máy tính hoặc máy Fax hoặc là trạm cuối ( terminal). Như vậy tất cả các ứng dụng của người sử dụng ( chương trình, dữ liệu ) đều nằm trong DTE Chức năng của DTE thường lưu trữ các phần mềm ứng dụng , đóng gói dữ liệu rồi gửi ra DCE hoặc nhận gói dữ liệu từ DCE theo một giao thức ( protocol) xác định DTE trao đổi với DCE thông qua một chuẩn giao tiếp nào đó . Như vậy mạng truyền số liệu chính là để nối các DTE lại cho phép chúng ta phân chia tài nguyên, trao đổi dữ liệu và lưu trữ thông tin dùng chung Thiết bị cuối kênh dữ liệu DCE (Data Circuit terminal Equipment-) Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các thiết bị dùng để nối các DTE với các đường ( mạng) truyền thông nó có thể là một Modem, Multiplexer, Card mạng...hoặc một thiết bị số nào đó như một máy tính nào đó trong trường hợp máy tính đó là một nút mạng và DTE được nối với mạng qua nút mạng đó. DCE có thể được cài đặt bên trong DTE hoặc đứng riêng như một thiết bị độc lập. Trong thiết bị DCE thường có các phần mềm được ghi vào bộ nhớ ROM phần mềm và phần cứng kết hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ của nó vẫn là chuyển đổi tín hiệu biểu diễn dữ liệu của người dùng thành dạng chấp nhận được bởi đường truyền. Giữa 2 thiết bị DTE việc trao đổi dữ liệu phải tuân thủ theo chuẩn, dữ liệu phải gửi theo một Format xác định. Thí dụ như chuẩn trao đổi dữ liệu tầng 2 của mô hình 7 lớp là HDLC ( High level Data Link Control) Trong máy Fax thì giao tiếp giữa DTE và DCE đã thiết kế và được tích hợp vào trong một thiết bị, phần mềm điều khiển được cài đặt trong ROM. Kênh truyền tin Kênh truyền tin là môi trường mà trên đó 2 thiết bị DTE trao đổi dữ liệu với nhau trong phiên làm việc của mình Phân loại mạng truyền số liệu theo các tiêu chí : a). Phân loại theo địa lý b). Phân loại theo tính chất sử dụng mạng c). Phân loại theo topo mạng d). Phân loại theo kỹ thuật Kỹ thuật chuyển mạch giữa các node trong mạng Kỹ thuật chuyển mạch kênh Sự liên lạc qua mạng chuyển mạch kênh bao gồm 3 giai đoạn : xác lập, truyền số liệu giải phóng mạch Kỹ thuật chuyển mạch thông báo Với chuyển mạch thông báo không tồn tại sự thiết lập và cung cấp lộ trình cố định giữa 2 thuê bao, giữ và chuyển tiếp. Mỗi thuê bao muốn truyền một thông báo, nó sẽ gán địa chỉ của người nhận vào thông báo. Thông 15
 • 18. báo sẽ được chuyển qua mạng từ node này qua node khác.Tại mỗi node thông báo được nhận tạm giữ và chuyển sang node khác . các node thông thường là những máy tính nó giữ thông báo ở bộ đệm. Thời gian trễ ở mỗi bộ đệm bao gồm cả thời gian nhận thông báo vào node và thời gian xếp hàng chờ để đến lượt mình được chuyển đến node sau . Hệ thống chuyển mạch thông báo là hệ thống luôn Chuyển mạch gói Chuyển mạch gói gần giống chuyển mạch thông báo . Chỗ khác nhau cơ bản là độ dài của một khối dữ liệu đưa vào mạng được chế thành các gói và được gửi đi tại từng thời điểm, mỗi gói bao gồm dữ liệu cùng với địa chỉ và các thông số cần thiết, các gói không phải là file . Trong mạng chuyển mạch gói có 2 cách truyền gói được dùng : Datagram và Virtual Circuit 1. DATAGRAM : các gói là độc lập giống như trong chuyển mạch thông báo, các thông báo độc lập nhau. Cách truyền như vậy, mỗi gói độc lập đường đi có thể không giống nhau gọi là DATAGRAM ( DG) 3. MẠCH ẢO ( Virtual Circuit ) : Trong mạch ảo sự nối logic mạch được thiết lập trước khi truyền mỗi gói, mỗi gói bây giờ gồm cả nhận dạng VC và dữ liệu. Mỗi Node với con đường đã định biết được cần phải truyền gói trực tiếp đến đâu không cần phải tìm đường nữa. Một trong 2 trạm sẽ chấm dứt kết nối bằng cách truyền gói CLEAR REQUEST Kiến trúc phân tầng Để giảm độ phức tạp khi thiết kế và cài đặt mạng mạng số liệu được thiết kế theo quan điểm kiến trúc 7 tầng nguyên tắc là : mỗi hệ thống trong một mạng đều có số lượng tầng là 7 chức năng của mỗi tầng là như nhau , xác định giao diện giữa 2 tầng kề nhau và giao thức giữa 2 tầng đồng mức của 2 hệ thống kết nối với nhau. Như vậy 2 hệ thống kết nối với nhau chỉ có tầng vật lý mới có kết nối vật lý còn các tầng khác chỉ có kết nối logic Mô hình tham chiếu Mô hình OSI là một mô hình kiến trúc cơ bản. Mô hình không dành riêng cho phần mềm hoặc phần cứng nào. OSI miêu tả các chức năng của mỗi lớp nhưng không cung cấp phần mềm hoặc thiết kế phần cứng để phục vụ cho mô hình này. Mục đích sau cùng của mô hình là cho khả năng hoạt động tương lai của nhiều thiết bị truyền thông. IV. PHẦN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu 1 : Trong hệ thống truyền số liệu các khôi cơ bản gồm có A 2 khối B 4 Khối C 5 Khối D 7 Khối 16
 • 19. Câu 2 : Để truyền dữ liệu từ một điểm này đến điểm khác cần phải có sự tham gia của A Nguồn tin, Đích thu tin B Nguồn tin, Môi trường truyền tin C Môi trường truyền tin D Cả A và C Câu 3 : Đặc trưng chung có tính nguyên lý cho tất cả các hệ thống truyền số liệu là : A . Các thiết bị dùng trong hệ thống là giống nhau B . Truyền số liệu có điều khiển C. . Truyền tải thông tin từ điểm này đến điểm khác. D . A và B đều dúng Câu 4 : Môi trường truyền tin là A . Không gian tự do B . Các phương tiện vật lý bất kỳ có trên mạng C . Là phương tiện mang dữ liệu tới đích thu D . Cả 3 ý trên đều đúng Câu 5: Nguồn tin trong hệ thống truyền là nơi A . Tạo ra thông điệp B . Phát sinh và chuyển thông điệp lên môi trường truyền C. Hệ thống máy phát sóng D . Cả 3 ý trên đều sai Câu 6 : Phát biểu nào sau đây là đúng A Dạng thông tin cần truyền.phụ thuộc môi trường truyền B Dạng thông tin cần truyền.phụ thuộc kiểu nguồn tin C Dạng thông tin cần truyền.phụ thuộc đích thu D Dạng thông tin cần truyền quyết định kiểu nguồn tin, môi trường và đích thu Câu 7 : Trong một hệ thống truyền số liệu, hiện tượng nhiễu có thể A Làm thông điệp bị ngắt quãng 17
 • 20. B. Xâm nhập không mong muốn nào vào tín hiệu C Do nhiều nguồn nhiễu khác nhau D. Cả 3 ý trên đều đúng Câu 8: Thông tin số liệu liên quan đến A Một tổ hợp nguồn tin B Môi trường truyền tin C Đích thu tin D Cả 3 ý trên Câu 9 :Tín hiệu được truyền trên mạng dữ liệu là A Tất cả những gì mà con người muốn trao đổi với nhau B Thông tin mà con người muốn trao đổi với nhau C Những thông tin nguyên thuỷ được gia công để truyền đi trên mạng D Cả ba ý trên đều đúng Câu 10: Xử lý tín hiệu là .A Gia công tín hiệu B Chế biến tín hiệu C Làm cho tín hiệu phù hợp với mục đích và phù hợp với đường truyền vật lý D Cả ba ý trên đều đúng Câu 11: Ưu điểm của tín hiệu số là A Có nhiều khả năng chống nhiễu tốt B Có thể dùng các bộ lặp để tái tạo lại tín hiệu C Nó kết hợp được mọi nguồn dịch vụ hiện đang có D Cả ba ý trên Câu 12 : DTE và DCE là những thiết bị A Có chức năng giống nhau nhưng có tên gọi khác nhau B Đều là thiết bị đầu cuối của kênh truyền C Đều là thiết bị đầu cuối dữ liệu 18
 • 21. D Là hai thiết bị khác nhau Câu 13 : Trong thiết bị DCE có A Các phần mềm được ghi vào bộ nhớ ROM B Không có phần mềm nào C Phần mềm và phần cứng kết hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ D A và C là những ý đúng Câu 14 : Chức năng của DTE A Lưu trữ các phần mềm ứng dụng B Đóng gói dữ liệu rồi gửi ra DCE C Nhận gói dữ liệu từ DCE D Cả ba ý trên đều đúng Câu 15: Nếu chỉ có hai máy tính và cả hai đều đặt ở một văn phòng, thì. A Phương tiện truyền số liệu có thể chỉ gồm một liên kết điểm nối đơn giản B Phải dùng modem C Phải truyền qua hệ thống PSTN D Phải truyền qua hệ thống ISDN Câu 16 : Khi cần nhiều máy tính trong một ứng dụng thì cần phải A Một mạng chuyển mạch sẽ được dùng cho phép tất cả các máy tính có thể liên lạc với nhau vào bất cứ thời điểm nào B Xây dựng một mang LAN C Nếu tất cả máy tính đều nằm trong một toà nhà , có thể xây dựng một mạng riêng D Một trong ba ý trên Câu 17 : Mạng số liệu có thể phân loại thành A Phân loại theo địa lý B Phân loại theo topo mạng C Phân loại theo kỹ thuật D Cả ba cách trên 19
 • 22. Câu 18 : Liên lạc thông qua chuyển mạch kênh đặc trưng bởi việc cung cấp các đường nối cố định giữa 2 thuê bao. Sự liên lạc qua mạng chuyển mạch kênh bao gồm A 2 giai đoạn B 3 giai đoạn C 4 giai đoạn D Tất cả các ý trên đều sai Câu 19: Liên lạc thông qua chuyển mạch kênh đặc trưng bởi việc cung cấp các đường nối cố định giữa 2 thuê bao. Sự liên lạc qua mạng chuyển mạch kênh bao gồm A 2 giai đoạn B 4 giai đoạn C 8 giai đoạn D Tất cả các ý trên đều sai Câu 20 : Mô hình OSI là một mô hình kiến trúc cơ bản. A Không dành riêng cho phần mềm hoặc phần cứng nào. B .Mô hình này có 5 lớp C Cho khả năng hoạt động tương lai của nhiều thiết bị truyền thông D A và C là đúng V. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Michael Duck, Peter Bishop, Richard Read. Data communication, addison –wesley 1996. [2]. Đỗ Trung Tá. Công nghệ ATM - giải pháp cho mạng viễn thông băng rộng 1998 [3] Nguyễn hồng Sơn, Hoàng Đức Hải. Kỹ thuật truyền số liệu. Nhà xuất bản Lao động 2002. [4] William Stallings, Data and computer communications, Prentice Hall, 2004. 20
 • 23. CHƯƠNG 2 GIAO TIẾP VẬT LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DỮ LIỆU I PHẦN GIỚI THIỆU Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau: Các loại tín hiệu : Sự suy giảm và biến dạng tín hiệu Môi trường truyền dẫn Chuẩn giao tiếp vật lý Mục đích : Giúp sinh viên thấy rõ các loại tín hiệu được dùng trong hệ thống truyền số liệu hiện đại. Khi hai đầu cuối kết nối với nhau bằng tốc độ vừa phải có thể truyền dữ liệu bắng các dây đôi không xoắn và các mạch giao tiếp đơn giản Khi dùng môi trường truyền khác nhau cần phải chuyển đổi các tín hiệu điện từ các DTE thành dạng tín hiệu phù hợp với đường truyền Ảnh hưởng của suy giảm và biến dạng nói chung có thể làm thoái hoá một tín hiệu trong quá trình truyền Sự suy giảm tín hiệu gia tăng theo một hàm của tần số. Băng thông chỉ ra các thành phần tần số nào của tín hiệu sẽ được truyền qua kênh mà không bị suy giảm. Một đường truyền 2 dây không xoắn là môi trường truyền dẫn đơn giản nhất, Chúng ta có thể loại bỏ các tín hiệu nhiễu bằng cách dùng cáp xoắn đôi,. Mặc dù có nhiều cải tiến nhưng các loại dây cáp kim loại vẫn bị giới hạn về tốc độ truyền dẫn. Cáp quang khác xa với các loại cáp trước đây, cáp quang mang thông tin dưới dạng các chùm dao động của ánh trong sợi thuỷ tinh. Số liệu cũng có thể truyền bằng cách dùng sóng điện từ qua không gian tự do như các hệ thống thông tin vệ tinh. Một chùm sóng vi ba trực xạ trên đó mang số liệu đã được điều chế, được truyền đến vệ tinh từ trạm mặt đất Những khái niệm về tín hiệu, tốc độ, băng thông, sự suy giảm tín hiệu, sự biến dạng, can nhiễu, tạp âm những ảnh hưởng của chúng trong chất lượng truyền. Ảnh hưởng của môi trường truyền đến chất lượng truyền và những chuẩn giao tiếp vật lý đã quy định nhằm nâng cao chất lượng truyền Yêu cầu : Mỗi sinh viên khi đọc hiểu chương này phải tự mình đánh giá kiến thức của mình theo các vấn đề chính sau : Các loại tín hiệu đang được dùng trong mạng truyền số liệu hiện đại Sự suy giảm và biến dạng của tín hiệu trên đường truyền phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Môi trường truyền số liệu được phân loại như thế nào ? Các chuẩn giao tiếp vật lý được sử dụng hiện nay là những chuẩn gì ? II. NỘI DUNG 2.1 CÁC LOẠI TÍN HIỆU Khi hai đầu cuối kết nối với nhau bằng tốc độ vừa phải có thể truyền dữ liệu bắng các dây đôi không xoắn và các mạch giao tiếp đơn giản. Các mạch giao tiếp này thay đổi các mức tín hiệu được dùng bên trong thiết bị thành mức tín hiệu tương thích với cáp nối. Tuy nhiên khi sự khác biệt giữa các đầu cuối và tốc độ bit gia tăng cần phải dùng các kỹ thuật và mạch phức tạp hơn. Hơn nữa nếu các đầu cuối nằm ở cách xa nhau trên phạm vi quốc gia hay quốc tế và 21
 • 24. không có các dịch vụ truyền số liệu công cộng, thì chỉ có cách dùng các đường truyền được cung cấp bởi các nhà khai thác dịch vụ điện thoại và các dịch vụ viễn thông khác. Khi dùng môi trường này cần phải chuyển đổi các tín hiệu điện từ các DTE thành dạng tín hiệu analog mang các thông điệp đàm thoại. Tương tự khi nhận cũng cần chuyển đổi trở về dạng tín hiệu phù hợp với dạng tín hiệu được dùng bởi DTE đích. 2.1.1 Tín hiệu dùng theo chuẩn V.28 Các mức tín hiệu được quy định dùng cho một số giao tiếp EIA/ITU-T được chỉ ra trong khuyến nghị v.28. Chuẩn V.28 được xem là giao tiếp điện không cân bằng. Các tín hiệu điện áp được dùng trên đường dây là đối xứng so với mức tham chiếu gốc (ground) và ít nhất là mức, +3vdc cho bit 0 và -3vdc cho bit 1. Trong thực tế nguồn cung cấp cho mạch giao tiếp có mức điện thế là ±12vdc hay ±15vdc, các mạch truyền cần chuyển mức tín hiệu điện áp thấp trong các thiết thiết bị sang mức điện áp cao ngoài đường dây. Các mức tín hiệu được dùng ở đây cao hơn so với mức của TTL (2.0v – 5.0 v là mức 1 và 0.2v – 0.8v là mức 0) có tác dụng chống suy giảm và loại nhiễu tốt. 2.1.2. Tín hiệu Dòng 20mA Một dạng tín hiệu khác có thể chọn bên cạnh EIA –232D/v.28 là giao tiếp dòng 20mA tên của giao tiếp này ngụ ý rằng dùng tín hiệu là dòng điện thay cho điện áp.Mặc dù không mở rộng tốc độ nhưng nó tăng khoảng cách vật lý giữa 2 thiết bị thông tin. Tiếp cận cơ bản được trình bầy trên hình 2.11 .Hoạt động chính là trạng thái chuyển mạch được điều khiển bởi luồng bit dữ liệu truyền : chuyển mạch đóng tương ứng với bit 1 ,do đó cho dòng 20mA qua ,và ngược lại chuyển mạch mở cho bit 0 do đó không cho dòng 20mA qua.Tại đầu thu dòng điện được phát hiện bởi mạch cảm biến dòng và các tín hiệu nhị phân được tái tạo lại giao tiếp này loại bỏ nhiễu tốt hơn so với giao tiếp điều khiển bằng điện áp. Phù hợp với đường dây dài (đến 1Km), nhưng tốc độ vừa phải. 2.1.3. Tín hiệu dùng theo chuẩn RS-422A/V.11 Nếu muốn tăng khoảng cách vật lý và tốc độ chúng ta sẽ dùng RS-422A/V.11.Chuẩn này cơ bản dựa trên cáp xoắn đôi và mạch thu phát vi phân và được xem như giao tiếp điện cân bằng. Một mạch phát vi phân tạo ra tín hiệu sinh đôi bằng nhau và ngược cực theo mỗi tín hiệu nhị phân 0 hay 1 khi được truyền. Tương tự mạch thu chỉ cảm nhận theo hiệu số giữa hai tín hiệu trên hai đầu vào của chúng nhờ đó nhiễu tác động đồng thời lên cả 2 dây sẽ không ảnh hưởng đến tín hiệu cần thu. Một dẫn xuất của RS- 422A/V.11 và RS –423/V10 có thể được dùng cho các đầu ra điện áp không cân bằng bởi các giao tiếp EIA-232D/V.24 với một bộ thu vi phân RS- 22A/V.11 thích hợp trong trường hợp dùng cáp xoắn đôi, truyền ở cự ly 10m với tốc độ 10Mbps và 1Km với tốc độ 100kbps. 2.1.4 Các tín hiệu truyền trên cáp đồng trục Không như băng thông thấp sẵn có trong kết nối qua mạng chuyển mạch điện thoại , băng thông hữu hạn trong cáp đồng trục có thể lên đến 350MHz (hay cao hơn). Có thể dùng băng tần cao này một trong 2 cách : Chế độ băng cơ bản : trong tất cả băng thông sẵn có được dùng để tiếp nhận một kênh tốc độ cao (10Mbps hay cao hơn). Chế độ băng rộng : trong đó băng thông sẵn có được chia thành một số các kênh có tốc độ nhỏ hơn trên một cáp. 22
 • 25. 2.1.4.1.Chế độ băng cơ bản Trong chế độ này cáp được diều khiển bởi một nguồn điện áp tại một đầu. Nhờ hình dạng của cáp nên hạn chế được can nhiễu từ ngoài,. phù hợp với truyền số liệu tốc độ cao lên đến 10Mbps qua khoảng cách vài trăm mét. 2.1.4.2.Chế độ băng rộng Dùng chế độ ,các kênh truyền được thực hiện trên một cáp nhờ kỹ thuật ghép kênh phân tầng FDM (Frequency Division multiplexing).FDM yêu cầu một modem RF (Radio Frequency) giữa mỗi thiết bị và cáp. Dùng thuật ngữ RF vì mỗi kênh dùng tần số thuộc phổ tần RF. Sóng mang truyền được điều chế bằng dữ liệu truyền và sóng thu được giải điều chế để suy ra số liệu. 2.1.5. Các tín hiệu cáp quang Có một số dạng mã hoá tín hiệu quang.Một dựa trên lược đồ mã hoá lưỡng cực. Loại này tạo ra đầu ra quang 3 mức, phù hợp với hoạt động của cáp từ DC đến 50 Mbps. 3 mức năng lượng quang là : zero, một nửa mức tối đa và mức tối đa. Module truyền thực hiện từ các mức điện áp nhị phân bên trong sang tín hiệu quang 3 mức đặt lên cáp nhờ các bộ nối đặc biệt và một LED tốc độ cao. Tại bộ thu, cáp được kết cuối với một bộ nối đặc biệt đi đến diode thu quang tốc độ cao ngụ trong một module thu đặc biệt. Module này chứa các mạch điện tử cần cho việc chuyển đổi tín hiệu tạo ra bởi diode quang tỉ lệ với mức ánh sáng , thành các mức điện áp bên trong tương ứng với bit 1 và 0. 2.1.6. Tín hiệu vệ tinh và Radio Kênh truyền trong các hệ thống vệ tinh và radio được tạo ra nhờ ghép kênh phân chia tần số (FDM Frequency Division multiplexing). Bên cạnh đó dung lượng sẵn có của mỗi kênh còn được chia nhỏ hơn nhờ kỹ thuật ghép kênh phân thời gian đồng bộ (TDM : Time Division multiplexing) Có một số phương pháp điều khiển truy xuất khác nhau được dùng để điều khiển truy xuất vào phần dung lượng có sẵn. Truy xuất ngẫu nhiên : tất cả các trạm tranh chấp kênh truyền theo ngẫu nhiên (không có điều khiển). Gán cố định : cả khe thời gian cũng như tần số được gán trước cho mỗi trạm Gán theo yêu cầu : khi một trạm muốn truyền số liệu , trước hết nó yêu cầu dung lượng kênh từ trung tâm trung tâm có chức năng phân phối dung lượng truyền cho các trạm yêu cầu. Truy xuất ngẫu nhiên là phương pháp truy xuất cổ điển nhất và được dùng lần đầu tiên để điều khiển truy xuất một kênh vệ tinh dùng chung (chia sẻ) Nó chỉ dùng với các ứng dụng trong đó dạng thứ nhất là toàn bộ tải được cung cấp chỉ là phần nhỏ của dung lượng kênh có sẵn và dạng thứ hai là tất cả các hoạt động truyền phân bố ngẫu nhiên. Với phương pháp gán cố định , cả khe thời gian và kênh tần số được gán trước cho mỗi trạm. Nhìn chung việc gán trước các kênh tần số dễ hơn gán khe thời gian. Ví dụ : trong các ứng dụng vệ tinh dựa vào hub trung tâm một kênh tần số cố định được gán cho mỗi VSAT và sau đó trung tâm phát quảng bá (broadcast) lên các kênh tần số được gán trước khác. Nhìn chung vì chỉ có một kênh từ hub đến VSAT, nên băng tần của kênh này rộng hơn so với kênh được dùng cho hoạt động truyền từ VSAT đến hub. Thông thường tốc độ bit là 64kbps cho mỗi kênh VSAT đến hub và đến 2Mbps cho kênh broadcast từ hub đến VSAT. Lược đồ điều khiển truy xuất này được gọi là đa truy xuất phân tần được gán trước (preassigned fequency-division multiple access hay preassigned FDMA). 23
 • 26. Chúng ta có thể đạt được hiệu xuất kênh tốt hơn bằng cách dùng phương pháp điều khiển truy xuất gán theo yêu cầu. Lược đồ náy cung cấp một số khe thời gian theo yêu cầu _gọi tắt là khe thời gian theo yêu cầu (request time slot) , trong đó VSAT và các trạm di động có thể gửi yêu cầu đến hub hay trạm cơ bản (base station) để lấy một hay nhiều khe thời gian thông điệp (message time slot). Nếu có sẵn các điểm trung tâm sẽ gán các khe thời gian thông điệp đặc biệt cho hoạt động truyền đó và thông báo với trạm yêu cầu bằng khe thời gian báo nhận (acknowledgment time slot).Lược đồ này được gọi là đa truy xuất phân thời được gán theo yêu cầu (demand – assigned time-divíion multiple access hay demand-assigned TDMA) 2.2. SỰ SUY GIẢM VÀ BIẾN DẠNG TÍN HIỆU Ảnh hưởng của suy giảm và biến dạng nói chung có thể làm thoái hoá một tín hiệu trong quá trình truyền 2.2.1 Sự suy giảm Khi một tín hiệu lan truyền dọc dây dẫn vì lý do nào đó biên độ của nó giảm xuống được gọi là sự suy giảm tín hiệu.Thông thường mức độ suy giảm cho phép được quy định trên chiều dài cáp dẫn để đảm bảo rằng hệ thống nhận có thể phát hiện và dịch được tín hiệu ở máy thu.Nếu trường hợp cáp quá dài thì có một hay nhiều bộ khuếch đại (hay còn gọi là repeater) được chèn vào từng khoảng dọc theo cáp nhằm tiếp nhận và tái sinh tín hiệu. Sự suy giảm tín hiệu gia tăng theo một hàm của tần số trong khi đó tín hiệu lại bao gồm một giải tần vì vậy tín hiệu sẽ bị biến dạng do các thành phần suy giảm không bằng nhau. Để khắc phục vấn đề này, các bộ khuếch đại được thiết kế sao cho khuếch đại các tín hiệu có tần số khác nhau với hệ số khuếch đại khác nhau. Ngoài ra còn có thiết bị cân chỉnh gọi là equalizer được dùng để cân bằng sự suy giảm xuyên qua một băng tần được xác định 2.2.2 Băng thông bị giới hạn Bất kỳ một kênh hay đường truyền nào : cáp xoắn, cáp đồng trục, radio… đều có một băng thông xác định liên hệ với nó, băng thông chỉ ra các thành phần tần số nào của tín hiệu sẽ được truyền qua kênh mà không bị suy giảm. Do đó khi truyền dữ liệu qua một kênh cần phải đánh giá ảnh hưởng của băng thông của kênh đối với tín hiệu số được truyền. Thông thường phải dùng phương pháp toán học để đánh giá ,công cụ thường được dùng nhất là phương pháp phân tích Fourier. Phân tích Fourier cho rằng bất kỳ tín hiệu tuần hoàn nào đều được hình thành từ một dãy xác định các thành phần tần số riêng biệt. Chu kỳ của tín hiệu xác định thành phần tần số cơ bản. Các thành phần tần số khác có tần số là bội số của tần số cơ bản gọi là các hài bậc cao của tần số cơ bản. Vì các kênh thông tin có băng thông bị giới hạn nên khi tín hiệu nhị phân truyền qua kênh , chỉ những thành phần tần số trong dải thông sẽ được nhận bởi máy thu 2.2.3. Sự biến dạng do trễ pha Tốc độ lan truyền của tín hiệu thuần nhất dọc theo một đường truyền thay đổi tuỳ tần số. Do đó khi truyền một tín hiệu số, các thành phần tần số khác nhau tạo nên nó sẽ đến máy thu với độ trễ pha khác nhau, dẫn đến biến dạng do trễ của tín hiệu tại máy thu. Sự biến dạng sẽ gia tăng khi tốc độ bit tăng.Biến dạng trễ làm thay đổi các thời khắc của tín hiệu gây khó khăn trong việc lấy mẫu tín hiệu. 2.2.4 Sự can nhiễu (tạp âm) Khi không có tín hiệu một đường truyền dẫn hay kênh truyền được xem là lý tưởng nếu mức điện thế trên đó là zero.Trong thực tế có những tác động ngẫu nhiên làm cho tín hiệu trên đường 24
 • 27. truyền vẫn khác zero, cho dù không có tín hiệu số nào được truyền trên đó. Mức tín hiệu này được gọi là mức nhiễu đường dây. Khi một tín hiệu bị suy giảm thì biên độ của nó giảm đến mức nhiễu đường (line noise).Tỉ số năng lượng trung bình của một tín hiệu thu được S so với năng lượng của mức nhiễu đường dây N được gọi là tỉ số tín hiệu trên nhiễu SNR(Signal _to_noise Ratio), đây là tham số quan trọng liên quan đến đường truyền thông thường SNR được biểu diễn qua đơn vị decibel (dB) SNR = 10 log 10 (S/N) (dB) Rõ dàng nếu tỉ số SNR càng cao thì chất lượng tín hiệu thu càng cao.Ngược lại nếu SNR thấp có nghĩa là chất lượng tín hiệu thu thấp. 2.3. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN 2.3.1 Môi trường truyền dẫn có dây 2.3.1.1. Các đường truyền 2 dây không xoắn Một đường truyền 2 dây không xoắn là môi trường truyền dẫn đơn giản nhất. Mỗi dây cách ly với dây kia và cả 2 xuyên tự do (không xoắn nhau qua môi trường không khí). Loại dây này thích hợp cho kết nối 2 thiết bị cách xa nhau đến 50 m dùng tốc độ bit nhỏ hơn 19,2kbps. Tín hiệu thường là mức điện thế hay cường độ dòng điện vào tham chiếu điện thế đất (ground , không cân bằng) đặt lên một dây trong khi điện thế đất đặt vào dây kia Mặc dù một đường 2 dây có thể được dùng để nối 2 máy tính một cách trực tiếp, nhưng thường dùng nhất là cho kết nối một DTE đến một thiết bị kết cuối mạch dữ liệu cục bộ DCE (data circuit terminating equipment), ví dụ như Modem các kết nối như vậy thường dùng dây đa đường cách tổ chức thông thường là cách ly riêng một dây cho mỗi tín hiệu và một dây nối đất (ground). Bộ dây hoàn chỉnh được bọc trong một cáp nhiều lõi được bảo vệ hay dưới dạng một hộp Với loại dây này cần phải cẩn thận tránh can nhiễu giữa các tín hiệu điện trong các dây dẫn kề nhau trong cùng một cáp. Hiện tượng này gọi là nhiễu xuyên âm.Ngoài ra cấu trúc không xoắn khiến chúng rất dễ bị xâm nhập bởi các tín hiệu nhiễu bắt nguồn từ các nguồn tín hiệu khác do bức xạ điện từ, trở ngại chính đối với các tín hiệu truyền trên loại dây này là chỉ một dây có thể bị can nhiễu, ví dụ như dây tín hiệu tạo thêm mức sai lệch tín hiệu giữa 2 dây. Vì máy thu hoạt động trên cơ sở phân biệt mức chênh lệch điện thế giữa hai dây, nên điều này dẫn đến đọc sai tín hiệu gốc. Các yếu tố ảnh hưởng này đồng thời tạo ra giới hạn về cự ly cũng như về tốc độ truyền 2.3.1.2 Các đường dây xoắn đôi Chúng ta có thể loại bỏ các tín hiệu nhiễu bằng cách dùng cáp xoắn đôi, trong đó một cặp dây xoắn lại với nhau. Sự xấp xỉ các đường dây tham chiếu dất và dây tín hiệu có ý nghĩa khi bất kỳ tín hiệu nào thâm nhập thì sẽ vào cả hai dây ảnh hưởng của chúng sẽ giảm đi bởi sự triệt tiêu nhau. Hơn nữa nếu có nhiều cặp dây xoắn trong cùng một cáp thì sự xoắn của mỗi cặp trong cáp cũng làm giảm nhiễu xuyên âm. Các đường xoắn đôi cùng với mạch phát và thu thích hợp lợi dụng các ưu thế có được từ các phương pháp hình học sẽ là đường truyền tốc độ xấp xỉ 1 Mbps qua cự ly ngắn (ngắn hơn 100m) và tốc độ thấp qua cự ly dài hơn. Các đường đây này gọi là cáp xoắn đôi không bảo vệ UTP (Unshielded Twisted Pair), được dùng rộng rãi trong mạng điện thoại và trong nhiều ứng dụng truyền số liệu. Đối với các cặp xoắn bảo vệ STP (Shielded Twisted Pair) có dùng thêm một lưới bảo vệ để giảm hơn nữa ảnh hưởng của tín hiệu xuyên nhiễu 25
 • 28. 2.3.1.3. Cáp đồng trục Các yếu tố giới hạn chính đối với cáp xoắn là khả năng và hiện tượng dược gọi là “ hiệu ứng ngoài da “. Khi tốc độ bit truyền gia tăng dòng điện chạy trên đường dây có khuynh hướng chỉ chạy trên bề mặt của dây dẫn, do đó dùng rất ít phần dây có sẵn điều này làm tăng trở kháng của đường dây đối với cá tín hiệu có tần số cao, dẫn đến suy hao lớn đối với tín hiệu. Ngoài ra với tần số cao thì năng lượng tín hiệu bị tiêu hao nhiều do ảnh hưởng bức xạ. Chính vì vậy trong các ứng dụng yêu cầu tốc độ bit cao hơn 1Mbps, chúng ta dùng các mạch thu phát phức tạp hơn Dây tín hiệu trung tâm được bảo vệ hiệu quả đối với các tín hiệu xuyên nhiễu từ ngoài nhờ lưới dây bao quanh bên ngoài, chỉ suy hao lượng tối thiểu do bức xạ điện từ và hiệu ứng ngoài da do có lớp dây dẫn bao quanh. Cáp đồng trục có thể dùng với một số loại tín hiệu khác nhau nhưng thông dụng nhất là dùng cho tốc độ 10 Mbps trên cự ly vài trăm mét, nếu dùng điều chế tốt thì có thể đạt được thông số cao hơn 2.3.1.4. Cáp quang Mặc dù có nhiều cải tiến nhưng các loại dây cáp kim loại vẫn bị giới hạn về tốc độ truyền dẫn. Cáp quang khác xa với các loại cáp trước đây , cáp quang mang thông tin dưới dạng các chùm dao động của ánh trong sợi thuỷ tinh. Sóng ánh sáng có băng thông rộng hơn sóng điện từ , điều này cho phép cáp quang đạt được tốc độ truyền khá cao lên đến hàng trăm Mbps. Sóng ánh sáng cũng miễn dịch đối với các nhiễu điện từ và nhiễu xuyên âm. Cáp quang cũng cực kỳ hữu dụng trong việc các tín hiệu tốc độ thấp trong môi trường xuyên nhiễu nặng ví dụ như điện cao thế, chuyển mạch. Ngoài ra còn dùng các nơi có nhu cầu bảo mật, vì rất khó mắc xen rẽ (câu trộm về mặt vật lý). Một cáp quang bao gồm một sợi thuỷ tinh cho mỗi tín hiệu được truyền được bọc bởi một lớp phủ bảo vệ ngăn ngừa bất kỳ một nguồn sáng nào từ bên ngoài tín hiệu ánh sáng phát ra bởi một bộ phát quang thiết bị này thực hiện chuyển đổi các tín hiệu điện thông thường từ một đầu cuối dữ liệu thành tín hiệu quang. Một bộ thu quang được dùng để chuyển ngược lại (từ quang sang điện)tại máy thu , thông thường bộ phát là diode phát quang hay laser thực hiện chuyển đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang. Các bộ thu dùng photodiode cảm quang hay photo transistor. 2.3.2. Môi trường truyền dẫn không dây 2.3.2.1. Đường truyền vệ tinh Tất cả các môi trường truyền được thảo luận ở trên đều dùng một đường dây vật lý để mang thông tin truyền. Số liệu cũng có thể truyền bằng cách dùng sóng điện từ qua không gian tự do như các hệ thống thông tin vệ tinh. Một chùm sóng vi ba trực xạ trên đó mang số liệu đã được điều chế, được truyền đến vệ tinh từ trạm mặt đất. Trùm sóng này được thu và được truyền lại đến các đích xác định trước nhờ một mạch tích hợp thường được gọi là transponder. Một vệ tinh có nhiều transponder, mỗi transponder đảm trách một băng tần đặc biệt. Mỗi kênh vệ tinh thông thường đều có một băng thông cực cao (500MHz) và có thể cung cấp cho hàng trăm liên kết tốc độ cao thông qua kỹ thuật ghép kênh. Các vệ tinh dùng cho mục đích liên lạc thường thuộc dạng địa tĩnh, có nghĩa là vệ tinh bay hết quỹ đạo quanh trái đất mỗi 24 giờ nhằm đồng bộ với sự quay quanh mình của trái đất và do đó vị trí của vệ tinh là đứng yên so với mặt đất, quĩ đạo của vệ tinh được chọn sao cho đường truyền thẳng tới trạm thu phát mặt đất, mức độ chuẩn trực của chùm sóng truyền lại từ vệ tinh có thể không cao để tín hiệu có thể được tiếp nhận trên một vùng rộng lớn, hoặc có thể hội tụ tốt để chỉ thu được trên một vùng giới hạn. Trong trường hợp thứ hai tín hiệu có năng lượng lớn cho phép dùng các bộ thu có đường kính nhỏ hơn thường được gọi là chảo parabol, là các đầu cuối có độ mở rất nhỏ hay VSAT (Very Small Aperture Terminal). Các vệ tinh được dùng rộng rãi trong các ứng dụng truyền số liệu từ liên kết các mạng máy tính của quốc 26
 • 29. gia khác nhau cho đến cung cấp các đường truyền tốc độ cao cho các liên kết truyền tin giữa các mạng trong cùng một quốc gia. Một hệ thống thông tin vệ tin thông thường được trình bầy trên hình 2.1 chỉ trình bầy một đường dẫn đơn hướng nhưng là đường song công được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng thực tế với các kênh đường lên (up link) và kênh đường xuống (down link) liên kết với mỗi trạm mặt đất hoạt động với tần số khác nhau.Các cấu hình thông dụng khác có liên quan đến trạm mặt đất trung tâm trạm này liên lạc với một số trạm VSAT phân bố trên phạm vi quốc gia.Dạng tiêu biểu có một máy tính nối đến mỗi trạm VSAT và có thể truyền số liệu với máy tính trung tâm được nối đến trạm trung tâm như hình 2.1 (b). Thông thường , điểm trung tâm truyền rộng rãi đến tất cả các VSAT trên một tần số nào đó, trong khi ở hướng ngược lại mỗi VSAT truyền đến trung tâm bằng tần số khác nhau. Vệ tinh Antenna Up link Down link Trạm mặt VSATs đất Quả đất trạm trung tâm Hình 2.1 Truyền dẫn vệ tinh :(a) điểm nối điểm (b) đa điểm 2.3.2.2. Đường truyền vi ba Các liên kết vi ba mặt đất được dùng rộng rãi để thực hiện các liên kết thông tin khi không thể hay quá đắt tiền để thực hiện một môi trường truyền vật lý, ví dụ khi vượt sông, sa mạc, đồi núi hiểm trở.v.v. Khi chùm sóng vi ba trực xạ đi xuyên ngang môi trường khí quyển nó có thể bị nhiễu bởi nhiều yếu tố như địa hình và các điều kiện thời tiết bất lợi. Trong khi đối với một liên kết vệ tinh thì chùm sóng đi qua khoảng không gian tự do hơn nên ảnh hưởng của các yếu tố này ít hơn.Tuy nhiên ,liên lạc vi ba trực xạ xuyên môi trường khí quyển có thể dùng một cách tin cậy cho cự ly truyền dài hơn 50 km. 2.3.2.3. Đường truyền vô tuyến tần số thấp Sóng vô tuyến tấn số thấp cũng được dùng để thay thế các liên kết hữu tuyến có cự ly vừa phải thông qua các bộ thu phát khu vực. Ví dụ kết nối một số lớn các máy tính thu nhập số liệu bố trí trong một vùng đến một tính giám sát số liệu từ xa, hay kết nối các máy tính trong một thành phố đến một máy cục bộ hay ở xa. Một trạm phát vô tuyến được gọi là trạm cơ bản (base station) được đặt tại điểm kết cuối hữu tuyến như trên hình 2.2 cung cấp một liên kết không dây giữa máy tính 27
 • 30. và trung tâm. Cần nhiều trạm cơ bản cho các ứng dụng trên yêu cầu phạm vi rộng và mật độ phân bố user cao Phạm vi bao phủ của mỗi trạm cơ bản là giới hạn, do sự giới hạn nguồn phát của nó, nó chỉ đủ kênh để hỗ trợ cho toàn bộ tải trong phạm vi đó. Phạm vi rộng hơn có thể được thực hiện bằng cách tổ chức đa trạm theo cấu trúc tế bào (cell), xem hình 2.3. Trong thực tế kích thước của mỗi tế bào thay đổi và được xác định bởi các yếu tố như mật độ của và địa hình cục bộ. Mỗi trạm cơ bản dùng một dải tần số khác với trạm kế. Tuy nhiên, vì vùng phủ của mỗi trạm có giới hạn nên có thể dùng lại băng tần của nó cho các phần khác của mạng. Các trạm cơ bản được kết nối thành mạng hữu tuyến. Thông thường tốc độ số liệu của mỗi máy tính trong một tế bào (cell) đạt được vài chục kbps. Vùng phủ sóng trạm thu phát BS Máy tính / mạng cố định BS = Base station = Đầu cuối thuê bao Hình 2.2 Truyền dẫn vô tuyến theo khu vực một tế bào F1 , F2 , F3 : tần số được dùng trong cell Hình 2.3 Truyền dẫn vô tuyến theo khu vực đa tế bào 28
 • 31. 2.4. CÁC CHUẨN GIAO TIẾP VẬT LÝ 2.4.1. Giao tiếp EIA – 232D/V24 Giao tiếp EIA –232D/V24 được định nghĩa như là một giao tiếp chuẩn cho việc kết nối giữa DTE và modem. ITU-T gọi là V24.Thông thường modem được đề cập đến như một DCE (Data connect Equipment) lược đồ hình thức ở hình 2.4 chỉ ra vị trí của giao tiếp trong kết nối điểm nối điểm giữa hai DTE (Data Terminal Equipment).Đầu nối giữa DTE và modem là đầu nối 25 Modem chuyển mạch modem modem (DCE) hay thuê riêng (DCE) (DCE) EIA-232D/V.24 EIA-232D/V.24 Calling PSTN Calling DTE DTE Hình 2.4. chuẩn giao tiếp EIA-232D/V.24 Chức năng giao tiếp Các đường dữ liệu truyền TxD (Transmitted Data) và dữ liệu RxD (Received Data) là các đường được DTE dùng để truyền và nhận dữ liệu. Các đường khác thực hiện các chức năng định thời và điều khiển liên quan đến thiết lập, xoá cuộc nối qua PSTN (Public Switching Telephone Network) và các hoạt động kiểm thử tuỳ chọn. Các tín hiệu định thời TxClK và RxClk có liên quan đến sự truyền và nhận của dữ liệu trên đường truyền nhận dữ liệu. Như đã biết, dữ liệu được truyền theo chế độ đồng bộ hoặc chế độ bất đồng bộ. Trong chế độ truyền bất đồng bộ cả hai đồng hồ truyền và thu đều được thực thực hiện độc lập ở cả hai đầu máy phát và máy thu. Trong chế độ này chỉ các đường dữ liệu truyền/nhận là được nối đến modem và các đường điều khiển cần thiết khác. Các đường tín hiệu đồng hồ vì vậy không cần dùng và không nối đến modem. Tuy nhiên trong chế độ truyền đồng bộ số liệu truyền và nhận được truyền nhận một cách đồng bộ với tín hiệu đồng hồ tương ứng và thường được tạo ra bởi modem. Các modem làm việc trong chế độ thứ hai này gọi là modem đồng bộ khi tốc độ baud nhỏ hơn tốc độ bit thì các tín hiệu đồng hồ được tạo ra bởi modem hoạt động với tần số thích hợp so với tốc độ thay đổi tín hiệu trên đường truyền Chúng ta sẽ dễ hiểu hơn về các đường điều khiển với các chức năng và tuần tự hoạt động của nó trong quá trình thiết lập hay xoá cuộc nối qua mạng điện thoại công cộng (PSTN) hình 2.5 sẽ mô tả tiến trình một cuộc gọi qua bước thiết lập đầu tiên rồi số liệu được trao đổi trong chế độ bán song công và sau cùng là cầu nối sẽ bị xoá.Giả sử DTE khởi xướng gọi là một máy tính cá nhân và modem của nó có dịch vụ gọi tự động. Các dịch vụ này được định nghĩa trong khuyến nghị V.25 Khi DTE sẵn sàng yêu cầu truyền nhận dữ liệu, tín hiệu trên DTR được đặt ở mức tích cực và modem nội bộ sẽ đáp ứng bằng tín hiệu tích cực được đặt trên DSR. Cuộc nối được thiết lập bởi DTE phát cuộc gọi gửi số điện ở đầu ra modem để thực hiện quay số (trường hợp quay qua PSTN) đến modem thu. Khi nhận được tín hiệu chuông từ tổng đài gọi đến ,modem được gọi sẽ đặt RI lên mức tích cực và DTE được gọi đáp ứng lại bằng cách đặt RTS 29
 • 32. vào mức tích cực.Trong sự đáp ứng này modem được gọi đồng thời gởi sóng mang (âm hiệu dữ liệu của bit 1) đến modem gọi để báo rằng cuộc gọi đã được chấp nhận, sau một thời khắc gọi là thời gian trì hoãn thời trễ này cho phép modem nơi gọi chuẩn bị nhận dữ liệu modem được gọi đặt CTS ở mức tích cực để thông báo cho DTE được gọi rằng nó có thể bắt đầu truyền số liệu. Khi phát hiện được sóng mang ở đầu xa gởi đến modem gọi đặt CD ở mức tích cực lúc này cầu nối đã được thiết lập cung đoạn chuyển tin có thể bắt đầu Hình 2.5 EIA –232D/V.24 : kết nối truyền dữ liệu Bán song công và tuần tự xoá cầu nối 30
 • 33. DTE được gọi bắt đầu với việc gửi một thông điệp ngắn mang tính thăm dò qua cầu nối. Khi thông điệp đã được gửi đi, nó lập tức chuẩn bị nhận đáp ứng từ DTE gọi bằng cách đặt RTS về mức không tích cực (off), phát hiện được điều này modem được gọi ngưng gửi tín hiệu sóng mang và trả CD về mức không tích cực, ở phía gọi modem gọi phát hiện sóng mang từ đầu xa đã mất sẽ đáp ứng bằng cách trả CD về off. Để truyền thông điệp đáp ứng DTE gọi đặt RTS lên mức tích cực và modem sẽ đáp ứng bằng mức tích trên CTS và bắt đầu truyền số liệu thủ tục này sau đó được lặp lại khi một bản tin được trao đổi giữa hai DTE. Cuối cùng sau khi đã truyền xong cuộc gọi sẽ bị xoá, công việc này đều có thể thực hiện bởi cả hai DTE bằng cách đặt RTS của chúng về mức không tích cực, lần lượt khiến hai modem cắt sóng mang. Điều này được phát hiện ở cả hai modem và chúng sẽ đặt CD về off. Cả hai DTE sau đó sẽ đặt DTR của chúng về off và hai modem sẽ đáp ứng với mức off trên DSR do đó cầu nối bị xoá. Sau đó một khoảng thời gian DTE được gọi chuẩn bị nhận cuộc gọi mới bằng cách đặt DTR lên mức tích cực. Hình 2.6 Kiểm thử : (a) nội bộ (b) đầu xa Nếu modem nội bộ coi như tốt, tiếp theo DTE tiến hành kiểm tra thử modem đầu xa bằng cách đặt RL ở mức tích cực phát hiện được điều này modem nội bộ phát lệnh đã qui định trước đến modem đầu xa và tiến hành kiểm thử. Modem đầu xa sau đó đặt TM ở mức tích cực để báo DTE nội bộ biết đang bị kiểm thử (không thể truyền số liệu lúc này) và gởi trở lại một lệnh thông báo chấp nhận đến modem thử.Modem thử sau khi nhận lệnh đáp ứng sẽ đặt TM lên mức tích cực và DTE khi phát hiện điều này sẽ gửi mẫu thử. Nếu số liệu truyền và nhận như nhau thì cả hai modem hoạt động tốt và lỗi chỉ có thể ở DTE đầu xa. Nếu không có tín hiệu nhận được thì đường dây có vấn đề 31