O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Q2 REVIEW IN AP8 [Autosaved].pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 40 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Q2 REVIEW IN AP8 [Autosaved].pptx (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Q2 REVIEW IN AP8 [Autosaved].pptx

 1. 1. Ang lupain ng Greece ay mabato at bulubundukin. Ang mga sumusunod ay naging epekto nito sa kabuuang lupain MALIBAN sa; c A. Naging sagabal sa mabilis na pagdaloy ng komunikasyon. B. Naging mabagal ang paglago ng mga kaisipan at teknolohiya. C. Naging dahilan upang magkaroon ng kaugnayan sa iba’t ibang uri ng tao. D. Ang bawat lungsod-estado ay nagkaroon ng kani- kaniyang natatanging katangian na nagpapayaman ng kanilang kultura.
 2. 2. Sa Kabihasnang Minoan, ano ang kinikilala na isang makapangyarihang lungsod na sumakop sa kabuuang Crete? A. Knossos B. Aegean C. Greece D. Mycenea
 3. 3. Ang mga sumusunod ay mga katangian ng kabihasnang Minoan MALIBAN sa isa; A. Walang sistema ng pagsulat. B. Magagaling din silang mandaragat C. Nakatira sila sa mga bahay na yari sa laryo bricks. D. Mahuhusay gumamit ng metal at iba pang teknolohiya.
 4. 4. Paano narating ng kabihasnang Minoan ang tugatog ng pag-unlad? A. Sa pamamagitan ng palakasan. B. Sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan. C. Sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka. D. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bagay na gawa sa metal.
 5. 5. Ang pagpasok ng dalawang pangkat ng tao sa Greece ay tinaguriang Dark Age o madilim na panahon na tumagal nang halos 300 taon. Bakit tinawag itong Dark Age? A. Naging palasak ang digmaan ng iba’t ibang kaharian. B. Ang paglago ng sining at pagsulat ay unti-unting naudlot. C. Nahinto ang kalakalan, pagsasaka at ibang gawaing pangkabuhayan. D. Lahat sa nababanggit
 6. 6. Ano ang ginamit ng mga Roman upang dalhin ang tubig sa lungsod? A. Daan B. Aqueduct C. Tulay D. Semento
 7. 7. Alin sa mga sumusunod ang kasuotang pambahay ng mga Romanong lalaki? A. toga B. tunic C. stola D. palla
 8. 8. Ang mga babaing Roman ay may kasuotan ding pambahay. Alin sa mga sumusunod ang kasuutang pambahay ng mga babaing Romano? A. toga B. stola C. tunic D. palla
 9. 9. Ang mga Roman ay tumuklas ng semento.Alin sa mga ito na ginamit ng mga Roman na pampahid at pantakip sa labas ng pader? A. gladiator B. stucco C. aqueduct D. arch
 10. 10. Ayon sa isang matandang alamat ang Rome ay itinatag ng kambal na sina Rumulus at Remus.Habang sanggol pa sila inilagay sila sa isang basket at ipinaanod sa Tiber river ng kanilang amain sa takot na angkinin ng kambal ang kaniyang trono.Sino ang nagsagip at nagaaruga sa kambal? A. Ang babaing Romano B. Ang babaing lobo C. Ang lalaking Romano D. Ang lalaking lobo
 11. 11. Anong Kabihasan ng Mesoamerika ang namayani sa Yukatan Peninsula? A. Kabihasang Maya B. Kabihasnang Aztec C. Kabihasnang Olmec D. Kabihasang Inca
 12. 12. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa Kabihasanang Inca? A. Lumikha ng mga chinampas at mga artipisyal na pulo B. Lumikha sila ng istrukturang yari sa bato C. Nanahan sila sa mga rainforest ng Timog Mexico at Sentral Amerika D. Nagmumula sila sa isang mitikong lugar sa Hilagang Mexico
 13. 13. Aling katangian sa mga lungsod estado ng Kabihasnang Maya? A. Nagkakaroon ng isang sentralisadong estado sa ilalim ni Topa Yupanque B. Umaasa sa mga puwersa kalikasan at sinasamba ang mga ito bilang mga diyos C. Ang lungsod ay naging mahalagang ssentrong pangkalakan D. Ang sentro ng bawat lungsod ay pyramid na ang itaas na bahagi ay dambana para sa mga diyos
 14. 14. Sa lipunang Maya, sino ang katuwang ng mga pinuno sa pamamahala? A. Mga kaparian B. Mga magsasaka C. Mga mangagalakal D. Mga Mayan
 15. 15. Ano ang naganap noong 1325? A. Itinatag ng Aztec ang pamayanan ng Tenochtitlan B. Nakamit ng Maya ang tugatog ng kalikasa C. Nagtatag ang isang sentralisadong estado ng Inca D. Naganap ang pag-aalsa
 16. 16. Alin sa mga sumusunod na pinuno ng mga imperyo sa Africa ang naging tanyag dahil sa pagpapahalagang ibinigay sa karunungan? A. Mansa Musa B. Sundiata Keita C. Sunni Ali D. Dia Kossoi
 17. 17. Anong pangkat ng tao ang nakikipagkalakalan sa Songhai na nagdadala rin ng pananampalatayang Islam? A. Barbaro B. Berber C. Muslim D. Hindu
 18. 18. Paano naging makapangyarihan ang imperyong Ghana, Mali at Songhai? A. Dahil sa pagsasaka B. Dahil sa pangangaso C. Dahil sa kalakalan D. Dahil sa paggawa ng palayok
 19. 19. Ano ang pangunahing produkto ng mga imperyo sa Africa? A. Asin B. Asukal C. Karne D. Ginto
 20. 20. Paano ginamit ng mga African ang ginto? A. Pambili ng asin B. Pambili ng asukal C. Palamuti sa katawan D. Pambili ng iba pang produkto
 21. 21. Alin sa mga sumusunod ang naging ambag ng Kabihasnang Minoan sa mundo? a. Espada b. Arena c. Boksing d. Armas
 22. 22. Ano ang pangunahing katangian ng pamayanang Sparta? a. Sila ay magaling na mandaragat at mayaman sa lupa b. Sila kauna-unahang nakaboto sa asembleya c. Nakatira sila sa tuktok ng tangway pananggala sa mga mananakop d. Ang pangunahing mithiin nila ay magkaroon ng mga kalalakihan at kababaihan na walang kinatatakutan
 23. 23. Siya ang dahilan kung bakit sa unang pagkakataon nakaboto ang lahat ng mga mamamayan sa Athens noon. Siya ay si; a. Solon b. Cleisthenes c. Pisitratus d. Pericles
 24. 24. Anong kabihasnan ang naging batayan sa mitolohiyang Greek noon? a. Kabihasnang Minoans b. Kabihasnang Mycenaean c. Kabihasnang Sparta d. Kabihasnang Athens
 25. 25. Ang mga Polis o lungsod –estado ay itinatag ng anong pangkat? a. Dorian b. Inoian c. Aegean d. Peloponnesian
 26. 26. Sa kasalukuyan. masasabi pa bang may matibay na ugnayan ang pamahalaan at Simbahan? a. Wala na,dahil lagging pinupuna ng simbahan ang anumang pagkakamali ng pamahalaan b. Wala na,dahil ang unang problema ng simbahan ay ang paraan ng pamumuno sa pamahalaan c. Oo,dahil naging batayan parin ng pamahalaan ang moralidad ng simbahan sa paggawa ng mga batas d. Oo, dahil naniniwala ang pamahalaan sa kahalagahan ng simbahan sa uri ng pamumuhay ng mga mamamayan
 27. 27. Sa iyong palagay, sinong personalidad ang pinakamahalaga sa pagtatag ng isang bansa? a. Simbahan ,dahil ito ang magiging gabayan ng pagtatag ng isang matatag na pamahalaan sa isang bansa b. Pamahalaan,dahil ito ang mas higit na nakakaalam sa mga batas na dapat isulong sa isang maayos na pamamahala c. Wala sa dalawa,dahil ang pamahalaan at simbahan ay lagging magkatunggali sa anumang bagay d. Ang pamahalaan at simbahan,dahil malaki ang maitutulong nito sa pagtatag ng isang maayos na bayan
 28. 28. Kung ikaw ay isang magiging hari, alin dito ang katangian ng isang magaling at matatag na pinuno? a. Si Leo na lagging handa sa sandatahan upang anumang laban handa nitong ipagtanggol ang kaharian b. Si Clovis na matapat sa bansa pero may takot na magiging isang mahirap kaya lagi niyang pinababantayan ang kanyang kaharian c. Si Loius na na lagging binibigyan ng atensyon ang mga kabataan dahil para sa kanya ito ang magiging tagapagtanggol ng kaniyang kaharian d. Si Charles walang kinatatakutan sa pagpataw ng pagpaparusa sa lahat ng nagkakasala bilang hari ng kanyang lugar
 29. 29. Bakit naitatag ang sistemang piyudalismo noon sa Europe? a. Naghihirap ng husto ang mga mamamayan noon kay naghanap sila ng masasandalan b. Nangamba ang mga mamamayan sa madalas na pagsalakay ng mga barbaro kaya naghanap sila ng proteksiyon c. Mahina ang pamahalaan, ang sistemang ipinatutupad kaya natakot ang mga mamamayan d. Maraming kayamanan ang Gitnang Silangan kaya ito ay tagpuan ng ibang ibang pangkat mula sa ibang lugar
 30. 30. Banal at isang propesyon na pinagpala ng Simbahan ang pagiging kabalyero noon. Alin dito ang katangian ng kagandahang asal na kinapalooban ng kodigo nito? a. Masayahin,matulungin sa kapwa b. Kahinahunan,katapangan at pagigig marangal c. Mapagmahal,maggalang at masunurn d. Malakas,malalahanin at may takot sa hari
 31. 31. Ano ang ibig sabihin ng sosyoekonomiko, politico at militari? a. Romano b. Pyudalismo c. Empire d. Holy roman empire
 32. 32. Sa iyong palagay, sinong personalidad ang pinakamahalaga sa pagtatag ng Holy Roman Empire? a. Pope Leo III b. Charlesmagne c. Louis d. Charles Martyl
 33. 33. Bakit kaya pinahalagahan ang simbahang katoliko sa “Roman Empire”? a. Dahil nagiging isa sa tagapangalaga ng imperyo ang Kristiyano. b. Dahil nabuhay ito sa panahon ng Holy Roman Empire c. Dahil sa pagkasilang ng kristiyanismo sa pagturo’t pagsanay ng mga pari at opisyal ng pamahalaan d. lahat tama
 34. 34. Paano umusbong ang simbahang katoliko? a. sa pamamagitan ng pagkakaugnay ng simbahan at pamahalaan sa panahong medieval. b. sa pamamagitan ng pamumuno ni Charlesmagne c. sa pamamagitan ng isang sentralisadong pamahalaaan d. sa pamamagitan ng tagapangalagang kristiyano.
 35. 35. Ano ang panawagan ni Pope Urban II noong 1095? a. ekspedisyon b. krusada c. labanan d. relihiyon
 36. 36. Alin sa sumusunod ang nagmamay-ari ng pinakamalawak na lupain sa sistemang piyudalismo? A. Knight B. Hari C. Baron D. Villein
 37. 37. Ito ay isang sistemang political, socio- ekonomiko, at military na nakabase sap ag- mamay-ari ng lupa. A. piyudalismo B. sosyalismo C. merkantilismo D. komunismo
 38. 38. Ang taong tumatanggap ng lupa mula sa Lord. A. Villein B. Fief C. Vassal D. Baron
 39. 39. Sila ang pangkat ng mga taong bumubuo ng masa na nanatiling nakatali sa lupang kanilang sinasaka. A. Fief B. Vassal C. Knight D. Serf
 40. 40. Sila ang mga taong nagkusang-loob na manilbihan upang iligtas ang may-ari ng lupa mula sa mga manananlakay. A. Pari B. Kabalyero C. Baron D. Vassal

Notas do Editor

 • 1. C. Naging dahilan upang magkaroon ng kaugnayan sa iba’t ibang uri ng tao.
 • 2. A. Knossos
 • 3. A. Walang sistema ng pagsulat.
 • 4. B. Sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan.
 • 5. D. Lahat sa nababanggit
 • 6. b. Aqueduct
 • 7. B. tunic
 • 8. B. stola
 • 9. B. stucco
 • 10. B. Ang babaing lobo
 • 11. A. Kabihasang Maya
 • 12. B. Lumikha sila ng istrukturang yari sa bato
 • 13. C. Ang lungsod ay naging mahalagang ssentrong pangkalakan
 • 14. a. Mga kaparian
 • 15. a. Itinatag ng Aztec ang pamayanan ng Tenochtitlan
 • 16. a. Mansa Musa
 • 17. b. Berber
 • 18. c. Dahil sa kalakalan
 • 19. d. Ginto
 • 20. a. Pambili ng asin
 • 21. c. Boksing
 • 22. d. Ang pangunahing mithiin nila ay magkaroon ng mga kalalakihan at kababaihan na walang kinatatakutan
 • 23. d. Pericles
 • 24. a. Kabihasnang Minoans
 • 25. a,. Dorian
 • 26. d. Oo, dahil naniniwala ang pamahalaan sa kahalagahan ng simbahan sa uri ng pamumuhay ng mga mamamayan
 • 27. d. Ang pamahalaan at simbahan,dahil malaki ang maitutulong nito sa pagtatag ng isang maayos na bayan
 • 28. a. Si Leo na lagging handa sa sandatahan upang anumang laban handa nitong ipagtanggol ang kaharian
 • 29. b. Nangamba ang mga mamamayan sa madalas na pagsalakay ng mga barbaro kaya naghanap sila ng proteksiyon
 • 30. b. Kahinahunan,katapangan at pagigig marangal
 • 31. b. Pyudalismo
 • 32. b. Charlesmagne
 • 33. d. . lahat tama
 • 34. a. sa pamamagitan ng pagkakaugnay ng simbahan at pamahalaan sa panahong medieval.
 • 35. b. krusada
 • 36. b. Hari
 • 37. a. piyudalismo
 • 38. c. Vassal
 • 39. d. Serf
 • 40. b. Kabalyero

×