Anúncio

Drogues

vito197
20 de Mar de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Drogues

  1. Victor Manel Santiago Muñoz 4tA
  2. Què són les drogues?  Tipus de drogues: › Depressors  Alcohol  Cannabis  Heroína  Tabac › Excitants  Cocaina  Drogues de síntesi › Al·lucinògens o substàncies psiquedèliques  LSD
  3. Són les substàncies capaces de modificar l'estat físic i psíquic de la persona; estimular-la, tranquil.litzar-la, al·lucinar-la, disminuir la seva sensació de dolor, facilitar o dificultar la seva comunicació..., sense incloure aquelles amb finalitats farmacològiques.  
  4. Dependència: Física i psíquica. Produeix tolerància.  Efectes: en quantitats moderades produeix eufòria, desinhibició, disminució dels reflexos i de l’agudesa visual. Risc important d'accidents (de trànsit, laborals, etc.). Disminució del rendiment escolar i l'atenció. Irritació de l'estómac.  Pot produir: malalties hepàtiques (cirrosi, etc.), cardíaques, digestives, sexuals. Durant l’embaràs pot produir retard mental i malformacions (síndrome alcohòlica fetal).
  5. Dependència: Sobretot psicològica. Produeix tolerància.  Efectes: Eufòria, desinhibició i certa confusió. Disminució de l’atenció, dels reflexos i de la coordinació psicomotora (risc important d’accidents). Acceleració cardíaca, sequedat de boca, ulls vermells, somnolència.  Pot produir: Disminució de la memòria, de la concentració i del rendiment mental. Dificultats per connectar amb la realitat. Pèrdua d’interès general. Episodis de desorientació. Trastorns psiquiàtrics en persones vulnerables (poden ser psicosis greus). Alteracions immunòlogiques (de les defenses). Altres trastorns associats al tabac (bronquitis, càncer de pulmó...).
  6. Dependència: És una de les drogues que crea més dependència i addició, així com alarma social.  Efectes: Durant 2-3 hores es té una intensa sensació de plaer, una millora de qualsevol malestar o tensió, i una certa eufòria. Disminueix l'estat d ' alerta i el funcionament mental.  Pot produir: Perdua de pes d'una manera exagerada, problemes cardiovasculars, apatia, depressió, complicacions pulmonars, incloent-hi diferents tipus de pneumònia.
  7. Dependència: Física i psicològica. Produeix tolerància.  Efectes: Augment del ritme cardíac, disminució del rendiment físic, tos, molèsties a la gola, refredats freqüents, etc.  Pot produir: Malalties pulmonars tipus bronquitis crònica, malalties cardiovasculars (infarts, embòlies...), faringitis, llaga d’estómac i gastritis. Envelliment prematur de la pell i del cutis. Càncer de pulmó, de laringe, de bufeta de l’orina... En les dones pot afavorir la menopausa precoç.
  8. Efectes: Estimulant general de l’organisme amb disminució de la sensació de fatiga, gana i son. Sensació de lucidesa mental. Eufòria. Acceleració del ritme cardíac. Hipertensió arterial. Excitabilitat. Ansietat. Trastorn de la son. Confusió. Després del consum normalment apareix desànim, cansament i abatiment general (baixada).  Pot produir: Fatiga crònica. Apatia. Trastorn de la son. Trastorn d’ansietat. Alteracions sexuals. Problemes d’atenció i memòria. Problemes de perforació de l’envà nasal. Depressions. Trastorns psiquiàtrics. Convulsions. Alteracions cardíaques. Mort sobtada.
  9. Dependència: Sobretot psíquica. Produeix tolerància.  Efectes: Eufòria. Millora de la capacitat de comunicació interpersonal. Ansietat. Palpitacions. Alteració de les percepcions, tremolor, contracció mandibular. Després del consum normalment apareix desànim, cansament i abatiment general. Poden produir un cop de calor que pot ser greu així com crisis d’ansietat.  Pot produir: Trastorns mentals (paranoies, depressió), hepàtics, cardíacs.
Anúncio