Транснаціональні корпорації.pptx

Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin OtamanovskyVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
LOGO
Транснаціональні
корпорації
в глобальній економіці
Понятійний апарат
1
2
3
Транснаціональна корпорація (ТНК) — це
корпорація, що здійснює міжнародне виробництво
на основі прямих іноземних інвестицій та має
прямий контроль над своїми закордонними філіями.
Країна базування — це країна, у якій знаходиться
штаб-квартира материнської компанії ТНК.
Приймаючі країни — це іноземні країни, в яких ТНК
розміщує власні дочірні підприємства або філіали на
основі здійснення прямих іноземних інвестицій.
Особливості ТНК
міжнародний характер діяльності
складні соціально-економічні системи, що поєднують
фінансові, виробничі, науково-технологічні, торгово-
сервісні і керуючі структури, активність яких як
лідируючих суб’єктів в сферах світової економіки
характеризується глобальним масштабом
постійне вдосконалення структури в поєднанні з безперервною інноваційною діяльністю
широка диверсифікація
Транснаціональні корпорації.pptx
Механізм діяльності ТНК
Глобальний підхід до управління — оптимізація діяльності
корпорації у цілому, а не окремих її складових
Здійснення прямих іноземних інвестицій з метою
створення виробничих потужностей за кордоном
Використання різних форм міжнародного поділу праці
(предметна, детальна, технологічна спеціалізація), яка
дозволяє розміщувати різні ланки виробничого процесу у
різних країнах світу
Розробка, передача та використання передової
технології у рамках замкнутої корпоративної
структури
Внутрішньокорпоративна торгівля, яка здійснюється між
окремими підрозділами ТНК із застосуванням трансфертних цін
(значно більшим або меншим за ціни на ті самі товари на
світовому ринку)
Класифікація ТНК
керують
підрозділами,
розташованими в
різних країнах, що
виробляють
однакові або подібні
товари
керують
підрозділами,
розташованими в
різних країнах, які
вертикально або
горизонтально не
об'єднані
керують
підрозділами в
певній країні, які
виробляють
товари, що
поставляються в
їх підрозділи в
інших країнах
Горизонтально
інтегровані
ТНК
Вертикально
інтегровані ТНК
Роздільні
ТНК
шведська корпорації Nestle
мережа підприємств «Fast Food»
Асоційо-
вана
компанія
материнська компанія
(централізоване планування,
управління та контроль за діяльністю
інших підрозділів ТНК)
ТНК
Згідно з методологією ЮНКТАД
Дочірнє
підпри-
ємство
акціонерне підприємство у
приймаючій країні, у якому
«від 10 до 50% акцій
належить іноземному
інвестору» (материнська
компанія отримує лише
частковий контроль у межах
частки капіталу, що їй
належить)
акціонерне
підприємство у
приймаючій країні,
більше половини акцій
якого «перебуває у
власності іншого
підприємства, яке має
право призначати або
усувати більшість
членів
адміністративних,
управлінських або
наглядових органів»
Макроструктура ТНК
неакціонерне
підприємство, що
повністю або
частково перебуває
у власності
інвестора
Філіал
Фактори
- одержання доступу до джерел дешевої робочої сили
й енергії і відхилення від дотримання технічних
стандартів по охороні навколишнього середовища і
запобігання зменшення його забруднення;
- використання з вигодою для себе змін, що
відбуваються у світових торгових відносинах;
- наближення до іноземних ринків, ємкість яких
зростає;
- запобігання захопленню конкурентами іноземних
ринків і джерела сировини;
- обхід національного антитрестівського
аконодавства країни походження ТНК;
- зменшення і нейтралізація циклічних коливань
економіки на внутрішньому ринку на базі батьківської
корпорації;
- реалізація переваг, пов'язаних із створенням цілком
інтегрованої системи для проведення
великомасштабних економічних операцій.
розміщення
виникнення ТНК
специфічні для
фірми:
• управлінський
і виробничий
досвід
• характер
продукції
•структура ринку
•масштаби
виробництва
специфічні для
регіону:
• розмір території
•транспортні зв'язки
•культурні особливості
і традиції
специфічні для
нації або держави:
•політичні фактори
•податкове і
фінансове
законодавство
специфічні для
даної галузі
промисловості:
(за П. Баклі і М. Кассоном)
(за Дж. Діболдом)
Найбільші ТНК світу
Найбільші ТНК світу
«Exxon Mobil» - видобуток
нафти й газу (341 млрд.)
"Apple" - виробництво комп'ютерів,
офісної техніки та програмного
забезпечення(65,1 млрд.)
автомобільна видобувна
хімічна
фармацевтична
нафтова Галузі
Основна частина активів ТНК
ТНК – багатогалузеві компанії, їхня діяльність широко диверсифікована.
Наприклад, кожна з 500 найбільших ТНК США має в середньому підрозділи
в 11 галузях, а найпотужніші охоплюють по 30-50 галузей.
У групі 100 провідних промислових компаній Великобританії
багатогалузевих – 96, Італії – 90, Франції – 84, Німеччини – 78.
За даними UNCTAD галузева структура ТНК має наступний вигляд: 60%
компаній зайняті у сфері виробництва; 37% сфера послуг; 3% добувна
промисловість і сільське господарство
електроніка
сфера послуг
● «Toyota motor» -
автомобілебудування
(202,8 млрд.)
● «Basf» - хімічна
промисловість (85,5
млрд.)
● «Nestle» - харчова
промисловість (112 млрд.)
● «China Mobile» -
телекомунікаційні послуги
(184,4 млрд.)
Частка ТНК у сферах
Зі 100 найбільших економік у світі, 52 —
транснаціональні корпорації, інші — держави
понад
70%
90 % 80 %
50%
світове
промислове
виробництво
прямі
зарубіжні
інвестиції
технологічні
розробки
світова
торгівля
Вплив ТНК
Політика
Економіка
Науково-технічний прогрес
Інвестиції
• співпраця з конкурентами та клієнтами
• реалізують власну корпоративну
дипломатію, корпоративну ідеологію
• мають власні численні спецслужби
• держава в державі
• використання новітніх технологій
• здійснюють глобальний трансфер
нових технологій
• дослідницькі центри в багатьох
країнах, де для цього є
кваліфіковані кадри
• інтеграція своїх виробничих
потужностей
• ведення стабільної економічної,
відкритої та ефективної діяльності у
кризовий період
ТНК
• транснаціональні банки,
• телекомунікаційні компанії,
• страхові компанії,
• аудиторські компанії,
• інвестиційні і пенсійні фонди.
Наслідки діяльності
• створення пропозиції та
задоволення попиту
населення на нові товари;
• підвищення зайнятості
населення та створення
нових робочих місць;
• збільшення надходжень
до національних бюджетів
країн;
• використання та розробка
інновацій у своїй
діяльності
• збільшення інвестиційних
надходжень
• монополізація влади та
негативний вплив на
національну економіку
держави;
• приховування прибутків,
обхід національного
законодавства;
• створення негативної
конкуренції для
національних виробників
шляхом монопольного
встановлення цін на
продукцію;
• першочергове задоволення
власних інтересів, не
зважаючи на потреби держав
• виснаження ресурсної бази
ТНК
658 А 80 Аренс, Ф. Людина з Сеула. Спогади про машини, культуру, кризу та
несподівані веселощі у корейському корпоративному гіганті / Ф. Аренс ; пер. з
англ. А. Жищинської. – Дніпро : Моноліт, 2017. – 416 с.
● «Людина з Сеула» — це
три історії в одній: історія
успіху країни, всесвітньо
відомої корпорації та
людини, яка намагається
поєднати розбудову
кар’єри в нових умовах з
сімейним життям. Їх щиро
й дотепно розповідає нам
Френк Аренс, у минулому
журналіст газети
Washington Post, який
обійняв ключову посаду в
компанії Hyundai та
переїхав до Південної
Кореї.
658 Ч-42 Чемберс, Д. Від крапки до крапки. Уроки лідерства у світі стартапів /
Д. Чемберс, Д. Брейді ; з англ. пер. Р. Клочко. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 336 с.
● Чемберс ділиться своїм
розумінням персоналу,
принципів і правил гри, які
забезпечили перетворення
''Циско'' на світового
інтернет-гіганта... Збірка
найкращих рецептів,
обов'язкова до читання
для будь-якого керівника в
будь-якій індустрії. Джон
Дорр, автор бестселера
''Вимірюй важливе''
336 К 95 Кучерова, І. М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних
корпорацій : монографія / І. М. Кучерова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 192 с.
● Монографія присвячена
комплексному
дослідженню теоретичних
засад організації
та функціонування систем
оподаткування доходів
ТНК і визначенню
макроекономічного ефекту
від змін у цих системах в
умовах глобалізації та
активізації інтеграційних
процесів.
339.9 Б 14 Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка :
монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; за
ред. О. Рогача. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 368 с.
● У монографії розкрито основні
положення сучасної методології
ідентифікації та дослідження
багатонаціональних підприємств
з акцентом на ключових
напрямах її змін. Наведено
критичні оцінки й порівняння
основних теоретичних підходів
до аналізу сучасних БНП,
розкрито головні протиріччя
логіки їхнього розвитку. Читачеві
пропонуються ключові
результати досліджень авторів
книги щодо сучасних...
65.58 Р 59 Рогач, О. І. Транснаціональні корпорації та експорт нових
індустріальних країн Азії : монографія / О. Рогач, В. Косьміна ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 256 с.
● У монографії досліджується
вплив прямих іноземних
інвестицій міжнародних
корпорацій на експортний
потенціал країн-реципієнтів
капіталу. Аналізується еволюція
теорій транснаціональних фірм,
розкриваються методологічні
аспекти дослідження експортної
діяльності ТНК. На матеріалах
нових індустріальних країн Азії
розкрито прямий та непрямий
вплив ТНК на динаміку, товарну
структуру та регіональні напрями
експорту.
Статті з періодичних видань
● Воронкова, Т. Є. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки:
стан та проблеми / Т.Є. Воронкова, К.В. Хівренко // Економіка та держава. –
2021. – № 11. – С. 112-115.
● Гончарова, Ю. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій:
еволюція пріоритетів / Ю. Гончарова, М. Удовенко // Зовнішня торгівля:
економіка, фінанси, право. – 2021. – № 4. – С. 4–16.
● Гладій, Ірина. Трансфертне ціноутворення транснаціональних корпорацій / І.
Гладій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. - № 3. – С. 85-
97.
● Волошко, Н. О. Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи
організації діяльності в умовах глобалізації економіки / Н. О. Волошко //
Економіка та держава. – 2020. – № 7. - С. 110-113.
● Базов, В. П. Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та
практика / В. П. Базов // Юридична Україна. – 2020. – № 3. – С. 34-46.
● Мельник, Т. Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації / Т.
Мельник, К. Гринько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. –
№ 6. – С. 18-26.
● Миркєєв, Я. Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності
транснаціональних корпорацій у контексті прав людини / Я. Ю. Миркєєв //
Держава і право. – 2018. – Вип. 82. – С. 299-309.
Дякую за увагу!
Підготувала:
Джуринська Тетяна,
провідний бібліограф.
1 de 23

Recomendados

Тестові завдання для підготовки ЗНО з історії України. Теми 1-12 por
Тестові завдання для підготовки ЗНО з історії України. Теми 1-12Тестові завдання для підготовки ЗНО з історії України. Теми 1-12
Тестові завдання для підготовки ЗНО з історії України. Теми 1-12Tetjana Bilotserkivets
22.7K visualizações47 slides
Презентація Наталенко Ніна por
Презентація Наталенко НінаПрезентація Наталенко Ніна
Презентація Наталенко НінаCSIUKRAINE
4.3K visualizações45 slides
Керівництво до написання соціального проекту por
Керівництво до написання соціального проектуКерівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проектуs_icps
1.6K visualizações20 slides
блукаючий нерв por
блукаючий нервблукаючий нерв
блукаючий нервssuser2ac33c
484 visualizações22 slides
інноваційні технології навчання por
інноваційні технології навчанняінноваційні технології навчання
інноваційні технології навчанняirikostrovec
3.7K visualizações11 slides
Тема 4. Організація як система por
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаNinaDrokina
1.6K visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання por
Профілактика та подолання професійного та емоційного вигоранняПрофілактика та подолання професійного та емоційного вигорання
Профілактика та подолання професійного та емоційного вигоранняUNDP Ukraine
165.9K visualizações45 slides
Пухлини. Лекція перша - канцерогенез por
Пухлини. Лекція перша - канцерогенезПухлини. Лекція перша - канцерогенез
Пухлини. Лекція перша - канцерогенезmicrosvit
9K visualizações29 slides
Захист практики por
Захист практикиЗахист практики
Захист практикиLona_Pugach
9.3K visualizações6 slides
дитина з особливими освітніми потребами por
дитина з особливими освітніми потребамидитина з особливими освітніми потребами
дитина з особливими освітніми потребамиСветлана Драевская
1.8K visualizações34 slides
Конспект уроку. Біологія. 9 клас por
Конспект уроку. Біологія. 9 класКонспект уроку. Біологія. 9 клас
Конспект уроку. Біологія. 9 класElena Lubaikina
2.7K visualizações9 slides
Сучасний урок por
Сучасний урокСучасний урок
Сучасний урокTummenscool
3.9K visualizações47 slides

Mais procurados(20)

Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання por UNDP Ukraine
Профілактика та подолання професійного та емоційного вигоранняПрофілактика та подолання професійного та емоційного вигорання
Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання
UNDP Ukraine165.9K visualizações
Пухлини. Лекція перша - канцерогенез por microsvit
Пухлини. Лекція перша - канцерогенезПухлини. Лекція перша - канцерогенез
Пухлини. Лекція перша - канцерогенез
microsvit9K visualizações
Захист практики por Lona_Pugach
Захист практикиЗахист практики
Захист практики
Lona_Pugach9.3K visualizações
Конспект уроку. Біологія. 9 клас por Elena Lubaikina
Конспект уроку. Біологія. 9 класКонспект уроку. Біологія. 9 клас
Конспект уроку. Біологія. 9 клас
Elena Lubaikina2.7K visualizações
Сучасний урок por Tummenscool
Сучасний урокСучасний урок
Сучасний урок
Tummenscool3.9K visualizações
організації як обєкти керівництва por uliana8
організації як обєкти керівництваорганізації як обєкти керівництва
організації як обєкти керівництва
uliana8874 visualizações
Порівняльний аналіз процедури внесення змін до Конституції: досвід України та... por Centre of Policy and Legal Reform
Порівняльний аналіз процедури внесення змін до Конституції: досвід України та...Порівняльний аналіз процедури внесення змін до Конституції: досвід України та...
Порівняльний аналіз процедури внесення змін до Конституції: досвід України та...
Centre of Policy and Legal Reform1.4K visualizações
види сучасних ікт в навчально виховному процесі por masterfizik
види сучасних ікт в навчально виховному процесівиди сучасних ікт в навчально виховному процесі
види сучасних ікт в навчально виховному процесі
masterfizik34.5K visualizações
презентація інновації у днз por Tatiyna Gyra
презентація інновації у днз презентація інновації у днз
презентація інновації у днз
Tatiyna Gyra17.9K visualizações
організація взаємодії як функція менеджменту por uliana8
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджменту
uliana82.6K visualizações
Язикоглотковий нерв por ssuser2ac33c
Язикоглотковий нервЯзикоглотковий нерв
Язикоглотковий нерв
ssuser2ac33c341 visualizações
Презентація Вікові кризи дорослості por gutsalo2016
Презентація Вікові кризи дорослостіПрезентація Вікові кризи дорослості
Презентація Вікові кризи дорослості
gutsalo20165.1K visualizações
Алкани,алкени ,алкіни por ssuser90b404
Алкани,алкени ,алкіниАлкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіни
ssuser90b40444.4K visualizações
управлінські рішення в менеджменті por uliana8
управлінські рішення в менеджментіуправлінські рішення в менеджменті
управлінські рішення в менеджменті
uliana83.2K visualizações
національне виховання por inna lebedeva
національне вихованнянаціональне виховання
національне виховання
inna lebedeva2.7K visualizações

Similar a Транснаціональні корпорації.pptx

ТНК в системі міжнародного інвестування por
ТНК в системі міжнародного інвестуванняТНК в системі міжнародного інвестування
ТНК в системі міжнародного інвестуванняOllie Flawless
1.9K visualizações25 slides
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту por
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежментутема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежментуAnna_30
2.1K visualizações34 slides
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато... por
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...CSIUKRAINE
1.3K visualizações38 slides
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе... por
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...Kukurudziak Ivan
2.2K visualizações32 slides
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність por
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльністьМіжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльністьOllie Flawless
887 visualizações13 slides
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства por
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерстваТранснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерстваAlex Grebeshkov
4K visualizações10 slides

Similar a Транснаціональні корпорації.pptx(20)

ТНК в системі міжнародного інвестування por Ollie Flawless
ТНК в системі міжнародного інвестуванняТНК в системі міжнародного інвестування
ТНК в системі міжнародного інвестування
Ollie Flawless1.9K visualizações
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту por Anna_30
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежментутема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту
Anna_302.1K visualizações
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато... por CSIUKRAINE
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...
ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Маркіян ДАЦИШИН, координато...
CSIUKRAINE1.3K visualizações
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе... por Kukurudziak Ivan
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...
Концепція соціально-економічного розвитку України на 2014-2015 рр. (від експе...
Kukurudziak Ivan2.2K visualizações
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність por Ollie Flawless
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльністьМіжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність
Міжнародні інвестиції та іжнародна підприемницька діяльність
Ollie Flawless887 visualizações
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства por Alex Grebeshkov
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерстваТранснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства
Транснаціональні компанії (ТНК) як модель стратегічного партнерства
Alex Grebeshkov4K visualizações
Політика сприяння експорту МСП в Україні por USAID LEV
Політика сприяння експорту МСП в УкраїніПолітика сприяння експорту МСП в Україні
Політика сприяння експорту МСП в Україні
USAID LEV2.2K visualizações
Світове господарство por Anton Mahlay
Світове господарствоСвітове господарство
Світове господарство
Anton Mahlay445 visualizações
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих... por USAID LEV
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...
USAID LEV1.4K visualizações
Український ринок праці у соціальному вимірі євроінтеграції por poliscnua
Український ринок праці у соціальному вимірі євроінтеграціїУкраїнський ринок праці у соціальному вимірі євроінтеграції
Український ринок праці у соціальному вимірі євроінтеграції
poliscnua1.6K visualizações
17 ип кривбасс_для форума_нагорний por Виктор Демидов
17 ип кривбасс_для форума_нагорний17 ип кривбасс_для форума_нагорний
17 ип кривбасс_для форума_нагорний
Виктор Демидов458 visualizações
Політика інновацій для промисловців por APPAU_Ukraine
Політика інновацій для промисловцівПолітика інновацій для промисловців
Політика інновацій для промисловців
APPAU_Ukraine293 visualizações
Україна в міжнародному поділі праці та на світовому ринку por Marina Ruban
Україна в міжнародному поділі праці та на світовому ринкуУкраїна в міжнародному поділі праці та на світовому ринку
Україна в міжнародному поділі праці та на світовому ринку
Marina Ruban6.7K visualizações
Індустріальний парк "Кривбас" por KR_CDI
Індустріальний парк "Кривбас"Індустріальний парк "Кривбас"
Індустріальний парк "Кривбас"
KR_CDI914 visualizações

Mais de Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky

Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв» por
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв» Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
24 visualizações15 slides
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» por
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 visualizações10 slides
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс por
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянсVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
21 visualizações13 slides
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!» por
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
109 visualizações16 slides

Mais de Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky(20)

Último

Вікторина на знання історії Збройних Сил України por
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
22 visualizações11 slides
ІКТ Захарчун.pdf por
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
7 visualizações6 slides
Експресіонізм por
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
ЕкспресіонізмCupCakeDoo
6 visualizações14 slides
Літературні дати 2024 року por
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 рокуssuser15a891
150 visualizações30 slides
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів por
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
199 visualizações14 slides
В'ячеслав Васильович Петров por
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
8 visualizações10 slides

Último(20)

Вікторина на знання історії Збройних Сил України por Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Nataliya Persikova22 visualizações
ІКТ Захарчун.pdf por anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 visualizações
Експресіонізм por CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo6 visualizações
Літературні дати 2024 року por ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891150 visualizações
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів por ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891199 visualizações
Вікторина на знання історії Збройних Сил України por Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Nataliya Persikova8 visualizações
Іде, іде святий Миколай.pptx por ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b7 visualizações
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf por ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 visualizações
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... por ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891198 visualizações
гопчук а.а.pptx por ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd8 visualizações
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf por ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 visualizações
Семінар Пізнаємо природу.pptx por ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 visualizações
Цифрові права та обов’язки por НБУ для дітей
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язки
НБУ для дітей 16 visualizações
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 visualizações
шляга о.а..pptx por ssuser389ffd
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptx
ssuser389ffd11 visualizações
chitannya.pptx por OlgaGorbenko1
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptx
OlgaGorbenko113 visualizações
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891203 visualizações
ІКТ .pptx por anazaharcun
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptx
anazaharcun7 visualizações

Транснаціональні корпорації.pptx

 • 2. Понятійний апарат 1 2 3 Транснаціональна корпорація (ТНК) — це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. Країна базування — це країна, у якій знаходиться штаб-квартира материнської компанії ТНК. Приймаючі країни — це іноземні країни, в яких ТНК розміщує власні дочірні підприємства або філіали на основі здійснення прямих іноземних інвестицій.
 • 3. Особливості ТНК міжнародний характер діяльності складні соціально-економічні системи, що поєднують фінансові, виробничі, науково-технологічні, торгово- сервісні і керуючі структури, активність яких як лідируючих суб’єктів в сферах світової економіки характеризується глобальним масштабом постійне вдосконалення структури в поєднанні з безперервною інноваційною діяльністю широка диверсифікація
 • 5. Механізм діяльності ТНК Глобальний підхід до управління — оптимізація діяльності корпорації у цілому, а не окремих її складових Здійснення прямих іноземних інвестицій з метою створення виробничих потужностей за кордоном Використання різних форм міжнародного поділу праці (предметна, детальна, технологічна спеціалізація), яка дозволяє розміщувати різні ланки виробничого процесу у різних країнах світу Розробка, передача та використання передової технології у рамках замкнутої корпоративної структури Внутрішньокорпоративна торгівля, яка здійснюється між окремими підрозділами ТНК із застосуванням трансфертних цін (значно більшим або меншим за ціни на ті самі товари на світовому ринку)
 • 6. Класифікація ТНК керують підрозділами, розташованими в різних країнах, що виробляють однакові або подібні товари керують підрозділами, розташованими в різних країнах, які вертикально або горизонтально не об'єднані керують підрозділами в певній країні, які виробляють товари, що поставляються в їх підрозділи в інших країнах Горизонтально інтегровані ТНК Вертикально інтегровані ТНК Роздільні ТНК шведська корпорації Nestle мережа підприємств «Fast Food»
 • 7. Асоційо- вана компанія материнська компанія (централізоване планування, управління та контроль за діяльністю інших підрозділів ТНК) ТНК Згідно з методологією ЮНКТАД Дочірнє підпри- ємство акціонерне підприємство у приймаючій країні, у якому «від 10 до 50% акцій належить іноземному інвестору» (материнська компанія отримує лише частковий контроль у межах частки капіталу, що їй належить) акціонерне підприємство у приймаючій країні, більше половини акцій якого «перебуває у власності іншого підприємства, яке має право призначати або усувати більшість членів адміністративних, управлінських або наглядових органів» Макроструктура ТНК неакціонерне підприємство, що повністю або частково перебуває у власності інвестора Філіал
 • 8. Фактори - одержання доступу до джерел дешевої робочої сили й енергії і відхилення від дотримання технічних стандартів по охороні навколишнього середовища і запобігання зменшення його забруднення; - використання з вигодою для себе змін, що відбуваються у світових торгових відносинах; - наближення до іноземних ринків, ємкість яких зростає; - запобігання захопленню конкурентами іноземних ринків і джерела сировини; - обхід національного антитрестівського аконодавства країни походження ТНК; - зменшення і нейтралізація циклічних коливань економіки на внутрішньому ринку на базі батьківської корпорації; - реалізація переваг, пов'язаних із створенням цілком інтегрованої системи для проведення великомасштабних економічних операцій. розміщення виникнення ТНК специфічні для фірми: • управлінський і виробничий досвід • характер продукції •структура ринку •масштаби виробництва специфічні для регіону: • розмір території •транспортні зв'язки •культурні особливості і традиції специфічні для нації або держави: •політичні фактори •податкове і фінансове законодавство специфічні для даної галузі промисловості: (за П. Баклі і М. Кассоном) (за Дж. Діболдом)
 • 10. Найбільші ТНК світу «Exxon Mobil» - видобуток нафти й газу (341 млрд.) "Apple" - виробництво комп'ютерів, офісної техніки та програмного забезпечення(65,1 млрд.)
 • 11. автомобільна видобувна хімічна фармацевтична нафтова Галузі Основна частина активів ТНК ТНК – багатогалузеві компанії, їхня діяльність широко диверсифікована. Наприклад, кожна з 500 найбільших ТНК США має в середньому підрозділи в 11 галузях, а найпотужніші охоплюють по 30-50 галузей. У групі 100 провідних промислових компаній Великобританії багатогалузевих – 96, Італії – 90, Франції – 84, Німеччини – 78. За даними UNCTAD галузева структура ТНК має наступний вигляд: 60% компаній зайняті у сфері виробництва; 37% сфера послуг; 3% добувна промисловість і сільське господарство електроніка сфера послуг
 • 12. ● «Toyota motor» - автомобілебудування (202,8 млрд.) ● «Basf» - хімічна промисловість (85,5 млрд.)
 • 13. ● «Nestle» - харчова промисловість (112 млрд.) ● «China Mobile» - телекомунікаційні послуги (184,4 млрд.)
 • 14. Частка ТНК у сферах Зі 100 найбільших економік у світі, 52 — транснаціональні корпорації, інші — держави понад 70% 90 % 80 % 50% світове промислове виробництво прямі зарубіжні інвестиції технологічні розробки світова торгівля
 • 15. Вплив ТНК Політика Економіка Науково-технічний прогрес Інвестиції • співпраця з конкурентами та клієнтами • реалізують власну корпоративну дипломатію, корпоративну ідеологію • мають власні численні спецслужби • держава в державі • використання новітніх технологій • здійснюють глобальний трансфер нових технологій • дослідницькі центри в багатьох країнах, де для цього є кваліфіковані кадри • інтеграція своїх виробничих потужностей • ведення стабільної економічної, відкритої та ефективної діяльності у кризовий період ТНК • транснаціональні банки, • телекомунікаційні компанії, • страхові компанії, • аудиторські компанії, • інвестиційні і пенсійні фонди.
 • 16. Наслідки діяльності • створення пропозиції та задоволення попиту населення на нові товари; • підвищення зайнятості населення та створення нових робочих місць; • збільшення надходжень до національних бюджетів країн; • використання та розробка інновацій у своїй діяльності • збільшення інвестиційних надходжень • монополізація влади та негативний вплив на національну економіку держави; • приховування прибутків, обхід національного законодавства; • створення негативної конкуренції для національних виробників шляхом монопольного встановлення цін на продукцію; • першочергове задоволення власних інтересів, не зважаючи на потреби держав • виснаження ресурсної бази ТНК
 • 17. 658 А 80 Аренс, Ф. Людина з Сеула. Спогади про машини, культуру, кризу та несподівані веселощі у корейському корпоративному гіганті / Ф. Аренс ; пер. з англ. А. Жищинської. – Дніпро : Моноліт, 2017. – 416 с. ● «Людина з Сеула» — це три історії в одній: історія успіху країни, всесвітньо відомої корпорації та людини, яка намагається поєднати розбудову кар’єри в нових умовах з сімейним життям. Їх щиро й дотепно розповідає нам Френк Аренс, у минулому журналіст газети Washington Post, який обійняв ключову посаду в компанії Hyundai та переїхав до Південної Кореї.
 • 18. 658 Ч-42 Чемберс, Д. Від крапки до крапки. Уроки лідерства у світі стартапів / Д. Чемберс, Д. Брейді ; з англ. пер. Р. Клочко. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 336 с. ● Чемберс ділиться своїм розумінням персоналу, принципів і правил гри, які забезпечили перетворення ''Циско'' на світового інтернет-гіганта... Збірка найкращих рецептів, обов'язкова до читання для будь-якого керівника в будь-якій індустрії. Джон Дорр, автор бестселера ''Вимірюй важливе''
 • 19. 336 К 95 Кучерова, І. М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій : монографія / І. М. Кучерова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 192 с. ● Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних засад організації та функціонування систем оподаткування доходів ТНК і визначенню макроекономічного ефекту від змін у цих системах в умовах глобалізації та активізації інтеграційних процесів.
 • 20. 339.9 Б 14 Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка : монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; за ред. О. Рогача. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 368 с. ● У монографії розкрито основні положення сучасної методології ідентифікації та дослідження багатонаціональних підприємств з акцентом на ключових напрямах її змін. Наведено критичні оцінки й порівняння основних теоретичних підходів до аналізу сучасних БНП, розкрито головні протиріччя логіки їхнього розвитку. Читачеві пропонуються ключові результати досліджень авторів книги щодо сучасних...
 • 21. 65.58 Р 59 Рогач, О. І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / О. Рогач, В. Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 256 с. ● У монографії досліджується вплив прямих іноземних інвестицій міжнародних корпорацій на експортний потенціал країн-реципієнтів капіталу. Аналізується еволюція теорій транснаціональних фірм, розкриваються методологічні аспекти дослідження експортної діяльності ТНК. На матеріалах нових індустріальних країн Азії розкрито прямий та непрямий вплив ТНК на динаміку, товарну структуру та регіональні напрями експорту.
 • 22. Статті з періодичних видань ● Воронкова, Т. Є. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки: стан та проблеми / Т.Є. Воронкова, К.В. Хівренко // Економіка та держава. – 2021. – № 11. – С. 112-115. ● Гончарова, Ю. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій: еволюція пріоритетів / Ю. Гончарова, М. Удовенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. – № 4. – С. 4–16. ● Гладій, Ірина. Трансфертне ціноутворення транснаціональних корпорацій / І. Гладій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. - № 3. – С. 85- 97. ● Волошко, Н. О. Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи організації діяльності в умовах глобалізації економіки / Н. О. Волошко // Економіка та держава. – 2020. – № 7. - С. 110-113. ● Базов, В. П. Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та практика / В. П. Базов // Юридична Україна. – 2020. – № 3. – С. 34-46. ● Мельник, Т. Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації / Т. Мельник, К. Гринько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – № 6. – С. 18-26. ● Миркєєв, Я. Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій у контексті прав людини / Я. Ю. Миркєєв // Держава і право. – 2018. – Вип. 82. – С. 299-309.
 • 23. Дякую за увагу! Підготувала: Джуринська Тетяна, провідний бібліограф.