O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

agosto

286 visualizações

Publicada em

PERIÓDICO

Publicada em: Indústria automotiva
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

agosto

 1. 1. ;L ÍÊÃ GARCIA la ¡ncumparahle Artista Mexican: nuaínterpretn ahora ln más üerna. rnmánücu_ y Películas-Usted reirá mn est; superpmmwón' U con este magnífico drama. Uatnd record dulce páginl de ln vni El Secreto de la dulce : :z md Moreau r¡ eterqamenw Solterona (IGN SARA GARIIIA E ISABEL GURÚNA 33:35" T. LEON "- PnoNTo _Los Verdes Anos C_; gg; __, ,_ D¡ rnnlnmldn¡ con I¡ a lnpñhuu, y n: n uma n viu-rula. num cum¡ nu da Arona arm-u, uam lnnv | a nu atua-a. a. nn hu a. ¡ . I um Prvvlntll. y nm- n-unuaar Dum-no. eu - I u¡ sauna : Ah-nm ao, duamlnldo aula¡ na maa nr o rnhr uma aum: :: Im man »mm : mar c colar Un¡ I n 00'" Un Item colar : I n10: la! nI-u4 y- tmn! :emana tam¡ hlyn nlnh ln anula. mu a¡ III u¡ nl n emu : lol ¡uhnu farm o . . a . . a 'ÊEMATE Ian: Gcnnl a¡ I¡ umnnaian coludldv m¡ dllnhcürlomn_ ln l nun . por n. »num a anawauana. m¡ uhlmn a. mundi. ¡'^ ""' " Rlahmhi. Jnllo ! s na 1947. ¡' "; _'; ,'§; '°Iu¡"""'"°' ÊÃÊÍÊE"Í'LÊÍ›'ÊÊ'°Ê Roso n: ALAMBRE JVPWÚ"" d' . n: 'rzLzronos Sucurár¡ u-a tom-unindo mu" manta ¡u! mb! !! nn h¡ 'l M¡ ln "m" dado' “and ln elbnlcul. III ! IM Úll U mu. ; Auudlo o. , . lua. ?ro- vinrinl Culnn da¡ Chmbnv¡ [u, eu Provídenru axvr-hd- rl 23 drl Drvume meu y nnu. duluô abien- u. rutv-mlín da 1a. ma" ça m w l Inllec : Sr: ruamaama. a paxiaiaa a. !u sao. |_n Aurelíoy Mm. Em": u uma. . . . La que paulo aa conoc- mim-au: dr¡ pnbuaa _m- Io- . .. na | «- mm : Juün : o a. m7 ' nauno au Julgado vmviaauy _ c. Hugo Tnm¡ . k. CERVEZAS IN DUST de alta uiidad h-n «amanda an. .a l¡ Iinu tuhfouiu rh um. L1 Pa um. . . n.- l¡ rindld y da au nanquim, Mann eonoci~ mlpnto da do¡ : hj-Km Nela' na. .aa -a aamea aan¡- u I›I pur-null! ) mhanda Il li nu da Imru. y ¡egunman u ; a ama aa n. ama. ?aa m- amsaa no nham. .. hn* u qa. an . a lhnieuqu b. h-: ho un Importante intra Bush-mb». Lnch Funglll y n. 0a, . a. Rirgo RIAS NXDAS m: u : w. : ía EIÍÊNER» BOHEMIA~BAVARIA ue ngradnn y alímentnn um¡ I du! [l NOTAR DF, _coClEDAD _na um Gary: : . sua. Clnllln em a a a¡ ma. , : :'. :'; .": .:. .:. :.. . . . . n »nun n-m: w : no h ----«_---= -~ axar: : : otro- É. : a oca-aaa 'IL l n um: : rln '. '."a'. "': " "faria-W n” Il FIV! "" . chama. .a . II. _ IN IINÍ Í É. 3113: rhllnÍlñl 'mam' P551' ãülmü? : do oa' ¡- um I (Il l ! Infantil ¡Drllll On ln ¡unne- dll nlnn MIA un! tal¡ un ln¡ nlrllü In I'm¡ vlllllou ln. iecícnõa III wqM ¡ill! na¡ I¡ Ilinlñea dll¡ l IMIMMC. II] Wall na u-nnnu. naum¡- ulm- Inlolmt ! ll Oba! luana co; !I Mantas de Seda da nl : Imara : ul Dra DANH l. nã: : n n llunr l¡ my! , nun Hagen" - í; HN bla | | AW LFONSO DAVALOS Y POBOX 175 Riobamba-ECW ai** a . a Editada] Católica. sociedad Anónima na. c. a_ . A.1-_: aaobam” a. m. 'aaiú' *um , sumaaaa w cm. y a, a arnnw) _. w q. .. mwluu a ' [uma M_ "“Ibu¡n› HH? E¡ Prunmn! ,' huruzu ' L' IH win . Apertura Ilc- , Pa¡ ¡ul . nec . .a . n Inuucm uu' '* an cumr 1-. .v Prnnmu NLI . w , _ "coma naum mana n. luxo n. .acha s_ _ meu¡ . l Iara" | › a 10|' * FEHBHACIÚN E1 rumo th: x: a mw. _ -'r - mma: del nrercl-vu Hu- u _ - un un cnrdlnl numa v Íalzmhrun . u SEROR DON “um DAVALOS VALDIVIESO. .. . Ala-ma aaaaza lluudnd, m «mam m. aoumpmnm. luzurúndum . r : :x39 cumplirla ~ h! en II Eurln d¡ ! D1 dim Ríabnmba. Ayusu¡ . - FELIEHACIUN Ardllnto hllcltución y cumpiidn felici' ul lldmo sanar r. Dn. ANGEL v. ' ISOTO. d| gnlllmo Cnnánum da nncllr¡ Mai¡ cateanl, nur nvlebvur m, e. ,m- n¡ dl y (ormnlnmna nueacm am. nl a. ar n dlgna um ' clan": continua In Iab: |:¡: erli; |¡u§: .”: :' u. E Ríobnnba, Aglnln n u m7. SUS AMIGOS námiez de Castro lllmlco-ocuLIsTA ›~ III II Unlvanmunn da Far-uam. . utmnodnd ano- oia, ccrrrccíán da ¡'11- con erllhlu-Cmkal- Cumv¡ ln-nuon . r. a¡ Huul nrrzz culrlo . v, a. Kanaan-aa . n. n- v a da¡ um Prelídente da u so- IMERCIANTES DEVOTOS v I. BUEN sucEso. num 3!_ Junta Glnenl, hoy - M¡ I- Cimlu da Comanlo. :l nmyaam da Eautum do EL SECRETARIO. w -Inblmlm Anata E S¡ 1917. a , de Turno _V * 9 LCAU nnoausnu FHOBAMEA. ~ . 0 '12 NOTA. ? D? «QOCIED 1'- D TRÍUNF O 'el a-nsr Hugo Ilejn ranma, cnmpmero nuralrn que memura na ha dlaliwuldn por au caplluncvn yamrr n lu tletcm xaumo 2130 at' me! n' nan . e) ma' ! MW y cozlicímo naum da u crmer an ctencin emitiu» can eauzxucma de 10. equwanaau a so. am- '. LIENTE. Plrn el ¡pravuhldo comuna' y mvgo mo' dela, vayln nuestra¡ má¡ ¡Incrrns y cnlurneu m¡ ziucmnea y nnulros m' gmmn na âxlm an au na. . unwammaa. sus AMIGOS LUBIDU GRADU a _Naaiaaax nudió : on todo lndmlunta : l Grldn a. Bumllnr. an aa upa dlllnclón d¡ Iancll Blológlc allan¡ gl ll y prum a a ntudlnnla : :nor Raúl Polo V. . : un grab¡ Ilnll ! né alma- a m ! INT . Gun uolln d¡ ou¡ guto luana humor hnln ea un dl Il hmm¡ Em n-Vlllnd -' nn ralando numa. 'In h qu ' qu' viam: _ v . .me Dt v 947 _Í _ V z “ UlüN a LIUHA -'* '* . a 1 ma» ca n Lmngeadoa v 'Fnfv f im m = *w . ! W [LAR, Leah; a. ^a" m. -m-vamen: :I SENOR DON ALFONSO DAVALÓS VALDIVIESO. ¡urY . mw, › ¡ _ ¡_ w. , m. , y rar' um. ” na. , . Ír. .r v, r w' venham ¡mnnnxl de um mwm a n ern Rmbannhw, o 2 421m. nsnau cm) ~ ma am el neu- d m 9 uma y lula m [nrmlin, nrnfxnna an_ _r ; à ájçjx 'é ; ffàgú : f” a¡ lunu 2x : ie . lana, Prnvlncu qmcn . nf = ' “f '*; ”3'É'_A 11g_ menh de m: r . w xvn 'í'"_', ,' “ ' champain, v¡ ram-Mun* fsfgí" , J nã' ' m l": V V . _Pau_ uma Ç: Hémf¡ ¡"°"°“““° amo Pau ¡vaa . mtu-m, "um n_ t_ huaaa¡ sem: Herqamin hión rezimama- an. . - ”¡. ""7°R' M- Y d' 'I mm_ _¡ n" Fm y Ienurl Leonor Uardnvu aaa Cenlul. ÍUImUErmnI dudu hoy nuestros me m voto¡ pnrqn¡ ¡nime amam : :Indica auue- nuns y cnrone : :on Iodu hnllunlu. #é Hay calahnn a¡ majaz dum¡ am y m. . a. .. mauva H A POPULAR nuellvo 1mm¡ na» por Í nl : nativo II M. R. P, ny An a¡ De Indmn' n. O. . M. . Dgmo. mu* um? dl Il Cnnnmdld a Fnlclmnn¡ y cami- lulu da Tiara Snntl. -Bn um form¡ pra' Illlhmol Illloltrn ml¡ ' fnlivo Illndn por : alabnr hay Ill : :semântico l Inl Rlvucnrlnl Badu¡ M' (uma Bucha: y Allonw Hlrmldl. 5x41.. Illmlol Calado dnumu Inch el n d¡ ltllcldldal aa Chlrlbbgl: siendo pl' drinna el amar Domingu Cnnhvkz Dlvnlos y I¡ n. raania Corduvrz z'. - mwc el . Hlunsu rlscnbar, lpntivo da nlud qm! o¡ sr. r, A : ol u. Nim de lu m aeiou n' m: : san. . . .a hn-mnnn a vma Eslunmm Gmdal da Bnrhlun m tl Collgw Haldanddn a¡ dh¡ w y s¡ d¡ Jana ma IL¡ mui¡ mma¡ L h¡ mbyono o ãgnrhdnk¡ uniu an m¡ muitu' rlol.
 2. 2. E; ou tirá al Congress dx ! a umha e. wnux q, Ecuador 55 x x a1' xx-r y W"" Isdlelqn Tm _ 5 xxxx. _n Mun a. m ' “ ' - V ' ' ación para cancurr' x xx m. x-x. xx. xx›v . x v _ , x xxxxxxxxxxxgptgrgggjãx. . N xx. xxxmar x x ' v . - ¡Ma! n I¡ u» ' . x m. . as 1.x . El c xxxxxx, ._ . ..um lxumu I'm-m xvvblxn_ , , . .vanznug gana. .. x. .:x x. lnvxnuá-x, u_ , x; x., .xxx¡x . xxxxuxx v . U x x Y L x ' . rx . uv-r 'v D" "w xx xxx. .. . xx xx. .x . . . M. x vI-'h- . x xxxxx x x. x . . o °" ' h h" m Jqhrqacronal x¡ -ÍVÀ . uxx'. . 'x. x xxxxxxxx. . c Nscmpcw" “M” v ' m"" “ '“ "' V* 'N' 'N' J rx x xxm Vm rnvxU/ nn den' ~ . , ' : x 'ratio dx: Rtrn x v' "" ". __", _;¡ “'“ " "° m' ^'-* vv" u. xx E 1: lv-'Knu xvx. - x»- p r' 1 Dísolucxgn dfnpírglqyãgiañu . um xxxx. x. Qxxx' llnfm '›xx _ vxx. n¡ 22"": vvlu» »xaux . x rt x xx›xx vxxxnxxjxr en t; seu: : . r. xx-x. m: - - v x , _ . x. x.xxx. .. ¡ xx xxx. . xx x_xx xxxxxxxw" “ ' v' 4 “a vu nv I m * 'nienhs Jlldlüu se n-xw v¡ v vr vv v x xxxx-xmx Lh-t-vn x u- tl nur' Cubatrñ : :mpqvvvvrvvv ~ x fffd"__ 'uv l vv mv xx_ v. xxx- x d'un m. . v v 'vv v vv v n: x _ d M” l . Indios shot-caros andou: vvvhaxg. vmN vuvuxxx- a» I: :vx mx x , mu" y x. _x. yn| ,tuh _vendi . v v , |vvvu vxvxxxv mv vv? vvvvvxxxxvx. rxxxxx. xxxxx. h x . .xxxxxxxx . x,, _., gx, , v» x, ... "' v . m¡ H. xe. x xq g ¡v- v¡ _v mvvvvv_ v vv¡ v¡ xxx_ xx , x v-AIÍIYRKJM¡ x-. xxx. x. . ..xv v u d¡ Dex». n? " m_ u- x _ u um ¡_. ¡vvvvv-v I rx vvvvv r_ lxn tDnÍmIvA ~x *v ' ' Jul. .. xxx um. 3- xxx. r. . v. 'r› _ v vv vvv v vvvvv mvv vv rvvv d" axu. x . ..xxx _xx ln h -ux ex vxxxxx. ¡vr(_x' v v _ ¡mnuàlu ¡Evpmvv v' vvuvxxxx xx xrxxvmxr en mx. xx. .xx v v v vv "hílx-nn e: exv . um 3m. x ¡xxtunxixx xx, qx -e 1.517 If', v v x. Í. x. .' Llhnuíx m. , vvvvvvvvvv _B hl Im: JtÍU dz' vxxuxxxxxxx Lvxvxxxxzxxn-xr. _ . x x. n xx v , _ › _, v_ _ A v _____ . _ ___ . x _ v x x _ , ¡_ , , _, .¡x¡¡. -_. ,¡xx. . pñfã - 7 "“' . .._. ... . y í: : _ v v x . ¡xxv . 3,_ x x xxxmxn. me um - x x y . .mx x , x x . x x, 'x ' - › «x a v - de ~ v v - v v DE TUDO ECUATURIMD v v v v ; y _ v v' . xx x rm) . x x x . . A llxhxxxx xl sxzxx : ctoml emma x . x , ' v Pri-vv Ir- 'vv mui-ã» n): Ennunnvyy. l ' x rm_ _ _ x _m_ , _, _ _ v . xx Lhcnmlnu Plenun - Lv "llvvlvvs n xxvxvx. pxxu nxxm (rem. _ _ _x _ - x - ~. . . xxx xx x n l , , _ n Vida x v xx . . x x x an [ms xnvxvxxxvxzvxzwrxxxrxv: : H A” v0 . v v, › ~ x x -. -xv- rxnxx x». x. -xrãauestuixvvxx x. . x. . w; _ x» zvvvvx x, . ( J -lxl 1h] . v › Isnnnn. . _ a_'v""'^'v_"v'¡vvvv- y t ' " '35 "J" Wvvvh vvx v. Hu! nu duLrxxx-'Íoxx v* v- . H 1 H ' ' f de h s cmi v ' : ›;'Mh”v 1 A . “I'm” " u' N N " ' “ ““' l v N v ' A . x _ . ,- › › 1 x v vvvvvvv v v ~v v eJmu x . , , " , . . A» Anil¡ v H v n. .xxx. a. x . x n xuvaxvxxxwnvx vR lvulrv_ Lxux u¡ ', , v “ . N 'x ›x v. ;xx ' v “ A. x A. _ _ . xxx-x - xx x v x ! anca Fm_ _ u» . v tm: :- pmxae y vma. _ r x, x-. Ix. xxx-. x-_x _n qu¡ fuá u 4 - “à *v* v- m « m x». x. .. g x _vx_ V x : mnja dv mm ~ xlv fre evn T¡ an v» ~ vv l Íj_"fí_', “,. v le n H| l1erÁÍ| n)n hvvHvvv xx Lvvfnpy- , x ¡. ,_. ,xx¡, x, : n 30; m” "' . .. xx x. .x. - x v~ ~ . qxxg-nxxecmx xw- ~_v_“ _ ; um . x . c x -« - x x x _ _ _ : x . x xx. xx. .. dd-rmlr- x. xvxxvx-s Iv» W v** , yum! ru¡- a. . . *“°D“L10> Ixmxxxxx/ .v xx N: !v9 -v v, _, _. . n, x_ n_ . ..dm xx. .. . xxx x xx x . :: x xmxxxnn num DE . x x. x - -- r e] H z . xv. Avm uhvrculosu "Alfredo , x,_x uam ~ Lnl : umun y c "' x u A y . . V. . x . . x. hnll llvnü xxx¡ ax¡ _ x . x __ _ aamanu _ _ _ _ , ¡¡“, .r›~x~ pzuÂHIlFi Mun¡ ln hn Quito <e ha eatablecxdo Comme : xlnlwmn 4x- las Pin-HM _v llvn x1 ll L Iwlml Annlubovnnlon pln d# xnx~ xlx- lx 'rx #A N « cunha¡ emu-xx n xx. um. . x xx. xxv. ... xxxxx. . u: . . mx vnnxmaxx v b¡ mxu-res por In manmn. el D Velasco . .xx ›gr xx. x¡ ¡mn-ré! n ul-: a g. 94mm. au s. n¡- lxrxxxxx¡ , _xxx xxx. x xxx¡ <rx TN¡ me -v vNv 1o to vr- D-ua. v¡ da u: -v nueva Hvlpltnl a oxxxzx »x ¡v“1¡¡“. , ¡vn u. . . ..xxxxxxxx . _ v xxxxx v xxxxxxxxxln lu- Funxín: : n- der un axu-m l l de¡ nsrvmv xxgcLxJa dnlmulrn- °“ *' ' '“ 0 MMN¡ rIIN- * a. Inch¡ mn n v¡ pallomfüll. _ , ,um _x, “xxx”, qmvm v1.3 x1x- p-rwvmn c . vv . . . . , u, _xx , . um turu, x. . x. . xx . . x vv Recnfncacnón de reportue errada hace “___, __“y WLÇDÂX: mam. .. mêxxxxnxcxxxx ¡Íxxrx lv '°“°-": -'x': ='«'-v-'v xxvmxzvxvxvxvvvzxvzxv. zexsxvxvxvxaxxv non hurt-tmn. dnrublnn y nncvonnlea. ; dlzuluévlrulgãvnñzvmnulnu y aervxrn usted n nu Patria . xxxxx . por rovhnnxn m x xxx. ^ ° _v _xw ar xvxv. . x . x. x. .xx. .x. . . .xx um: r . x , n u. . “b” zm. .. v: xvxv hrãum! n bo Am. ' “ 'í' 3T. Humberto Gdlcgog Bié i1 - Giruá an: v. IÀ-mllndn x. torrllnnnu u- N w Yvvk ? um n qn m~ meu¡ n. xx¡xx. x. . I. .n xxxxxxmx. vlvlvu x : lv x. .. v m"°"""" '"""° "m" m* Mw-v-v Nv- ¡Ma! m¡ . uuxuxsx. a. .- . num n n» rum. .. "Lmn “mu, x_ mw, xix-xxuvnxvxvx xvxnx» x. do sxxx x, x x dum Dio capitalíno envió Dro nesta n "W" “"^“"" 'W' 'my ° "' “"'°"""" ”“ 'l' ' W"" t 7 . ,. , xx › c. .. axxexx. .. deSuzcu. .m. ¡xuxmuaxx xxngaxxg. . gvvvvvvvvv-vvvv-vvvv_ vvvvvvvvvvv-vfluvvlvggl ¡añrfgg-IMEÁÍÍO Exrvlmprsn-"aiu vv. vv! ;Ê5Íx'. 'x§'. ".'; f¡: v 'T de «, _ - - , x m. , _m_ m_ _m _ . xrpuntv-nmn. H4' x n x . nom . x. _ ÊTJLJ? ?312,, '2§'E; ';§? _E? g°_? ggwígxgagi dox-I à. .., xx. .. .xxx x ¡ xxx xx. '; '_, ';, 'L; §;: ':: ',,1$Mé¡vv «ev Dr- uma GALLEGos WM _ R_ ãubhrtuuui . v hn . xx. qu¡ , xxx ma. : xvnvvaxrxxvxzxxxxxxoxv; (v. d. uv xumanuaxx. , -r u -uy-. nne- ! lex-nm muy pa: __ u, x_ (n Lnuwrru lc . . x-. x.x ur y a v ! Cn reunión de Gxxbínete Gobierno conoció cum. . nn( <l› xxxxx. .xxxx l'rn~ bnrm¡ mn rHv- n-*A que Im “ ' Lu; vcv ; xv und¡ m máximo Cnnzlna Eunómkn Gvluco- vvn-: dvvv-Lvxvn v ¡vvjvvvvvvvlvvvávvvvz ; “_“, :_"§_¡*¡d'_'_fÇ; j¡“¡'f_'_f_tj6íf'¡v_ 'Hvzl x x v o ° _ _ _ : m: xxx . xxx xx . . Lxxxvxx x1. In! (ÁbrL-ros y xx. . : vv v' - v Canuller : ie Colambna empenó el mlercoles vim"" '“"""" " " í Ílllnxlua n dich x x-xx-x . v x Vuk! m unwtu -q . .xoaxcuxv ax n Cp¡ capitulo Pnmcm '“'^r'. "mv xu "o *M h v . _ x x . umllxv« , N: .x n: .. x x ^ “ "v v mu' v x x. ._x. In Dum mx. .. mu x. a. ai: : x V1 v. x. "xx°'x. “xxvvxvcxvsxizxx v xxx x. n x ! xculm--íxx- xxx. x'fx°. 'fxx'. .í'x': .'x. x'"°x*. :'vgmail-IN. 190% u. n: «w -. s_ y _ _n y an_ A” , D h Vmu P¡ Dt JJ é ¡H-vpmy “nus 41x¡ uma du ¡, x,¡x¡xx¡x¡x, y¡ _ . en: ll IIBDEHI ll¡ clíldld na' Icular Ir hum carmem-r . nun-xl › um N v_ , xx. . xx . rum. huvxí . xxx, Iila lo durma. porque guandu KILOMETRAJH 'e- «ou : usem: ”"“”'""^°“'vü= v v_ _ _ v v v xx vvvvrñvquf¡ cvn lnbzxr u. pnluulhmu xx. RESISTÊNCIA sçGuRIDAD SUAVIDAD: . E¡ ! um ! vma-num mx ben-r xl AMM x~x ›c Chmhnga entrega v v mum- xxxxx ¡omuiin-¡nuwllo MICHELIN a 1¡ uniu u n flbricnd¡ : nn “L “F” Alive-Io ' _l v-. nc . x c. : . xx. v _m_ m4", MMM_ vvvxvnwvxvnvxx-uxxxxxxv. xxxxxxnxxxxx num nuunl. nando one ol motivo 'davgnn ~ x . x. -n se «v ' v › x «n o -nuga x expandiu : n almnndu entrru. No uma. tiempo, "' 1 , r dx. x 1x- m-igidn; a Híspa- drvrhín L, .K, ',"¡"'_“¡ v-vÀzxxvvx. e au Iutcmdvi! o cuzniñn nouIImtneMlCD-IE- J' In , , x x, ,q 1 E c______, _,, * x 1'_ _ - l. .lN. Guns amem rodando : um lllnlu ¡vu- l-I m' N* 5h "H- DIr- Pwvw ; x . .xx 'z xxxx'xxxx. x'°ã'. ' x. 'x "“'^ 'v hvwvv “ CMEI-IN. "t". ', v "= °'°= '^- -v-v _ x, . xxx-xx x . . _ . 'Diutrlbuldoflutnrixudo pu 1. Provincia ax¡ PH "Lux fuiñuêi v ¡vivrvagui Vvlvvgvv vv l . xx . .x h~hr1~ x. .. ((44 1. x _, ghlgvhnwnvd/ Albãrzo E. Nuom. Alunos; :: um urvnuzno “Gunvkôgilmlnlur, x , L . . . xx . . . m. a_ . x , x ›. .. .xxx . x ' ' Ai. ' U . 4 1 x ~I t í*- _í JL-S-Sv
 3. 3. ÍSEÊA* GARÚÍà la incumparahle Artista Mexicana 110._ nterpreta : xhuru Ia más tierna. romântica 3' dulce de su? pehculas. ›l'sted reirá con n superproducción. Usted 110m” con este nmgxxxhco drama. sm! recordarâ eternamente 85H¡ dulce página de ln vid: : Fl Secreto de la solterona RUN SÀRÀ GÀRCM ISABH BURUNÀ UNO DE Los DRAMAS HU) T. MAS ACLAMADUS. en 91 con su fundo C3' ? komo LOS @Eles AñOS crígggggo_ . R E M (Em. GnnulY d¡ I- . . . . w m. w 4 m _- . . prmnenle¡ a. II Lay 0mm- a. “tatu-mn '. . . a. n- n u. Ar n nóxnmv. !rndrl mu. 1¡ mu¡ u¡ nam- nun- n. en I- PI I , ,. . r . .x . a . nua-xu- 1.. .: . Lv '; ..: ',": .;. r.. :. : .;: '.. ... .. . . . I ¡Huànl Dnrínn. tn ll ¡líuhme hm¡ 'n ' ' d . d l : do ALÍADD . 5 IN. ” g; 2:. , = ° m ° unos u. . . r- u. . c. .. Un Cthlm cs v : v u. . c m» m. .. u. . n' . na c w n. UI: ('11) o c . v MID . . u. .. u. .. w r um. .. . , u. . um. .. rn . ¡cvmla 1:. nlnr a. : reunir, y¡ m na¡ n. Inuudnd . . ; Iuhhllnll rteuhlmn a. umas. Rlohnmbl. Jnllo 25 a. m7. l-Zl Canal¡ d¡ E-unm. RAFAEL A. LOPEZ D. E¡ p. . v. a. . mundo. Ju? .aux ? Vpnfura do Apertura de Sucesión . Succsróq ¡mcm- nnvldnnch um m. .. o. . um mn m. .r n 4.. ... a -ur hwl . .manu mam Pvcvln: nu«1^v›'^"^""*' 1."" V"" dlChlmburuw, dwná h¡ . ..cm um. .. . .-1 « ›v- Wa | . . . mrulón uma. a. u. . , .›. . Pvmnlwuv¡ . :v M1 hvudu u -dol na: um. . _um . v ^'""* V W' DnuWdI um. a. zm . › . .a m. . . .. w. . ~. mblzndn Maradona a. . : nn . 1.. . p. .. .. tuenrh, n Innnlrvvo y mu. . . ¡:. ..x. .~. . a. m um. .. uma. .. por . ..mma . a. mu. . . mu. a¡ tcnlnrmidnd , ,,_. .,_, . . . mm. (nr . w. L. , N". .. _ L. q. .. ; mn u m. .. _ x. . .. L, .N. m. . vn ». ... ... -. . ..um . m ¡úhHcu . ..u . ... [mu nun. . y , ' numa: : JuHn : w a- ¡en ; ou E Secuuría lv Pmvlnclll l¡ A HERE” n . umnmmumm Pgmwylt' n' uma. m. . ~ : :í ILSNE ÍñiaMxA--BAVARIA calidad que agradar¡ y alímenum _TIUAS UNIDAS ALFOIiSO DAvALosLwí-: E:”§"§ía; "=«57*° *'33* P0 BOX 175 Riobamba-'Ewadm' -J Catclica. sociedad Anénlzzm rs c, s. A4_ Raebam” *iv "m" 'n m' P"" rm. - E'. ' um. M_ num. .. kem. .. ¡ rlum : ç _n Petra rn' No.1 h v' °"”““ "«'. ... .§"Iê. o› 93.7.. ..” . ... : IU. au: num _ muy m. .., Iara¡ , ., _ _l r Apertura . z . m. g. .., , ~ Angu] v¡ m vlluu. ) . n. vn m: : : nz. , m. r ¡Êyunm 9zl^vn . m. . -1 Y w. :me ngm. .. m: , Em_ _ . Ycm^n n: : ato-nl: : Hà_ lux-vamu a ur 7: m" ~ - do¡ [mr . .. ' "'§. '“5'. ¡.'. '.°' si. a» num. m. .. 12.. ... . . n. , umunv han-x Romero. Lmqn «M , pvJní-mnnn lu null¡ d¡ ln¡ R Luxmr. « _lumm N Nuruuwn--u . nonlnlu x nuruu I'm/ nar agraciado : Iwl-àvymwv . ' r . v3 lambíl; um 7.74391?- um): 7.. .. . - . m, qua¡ unnnn nnu n. na . - W" 5'” 1.. . q m. mma». uMcrun n! m. . d_ Em” . Manu, ,, _ . m. vubhrana xrumnlmvln 1. nl¡ mrmum : on lu muda. em: |- ouu la una po. .., 0.. ..: u. u. .. lo¡ dama¡ humhrcu mbmlor m pubhmnu. Auurm do¡ vlru en t. . ¡nmrmd 4.. .. u. . BLUE/ MMM. 7? ÉRÕT-j DE FENTECOITEI . .ruummn a. m. . , . . . . .. .. . ¡ur . ..Am . u . m ! www m¡ . .. n “Jun/ un mhz/ num v r 1:¡ mw um. :z nuhhrunu, "uma. 1., ... no »um m . m. MWM_ n 0.. .. u u E_f; "¡'"""' ' “ 3213.. ..: .. TÍÍMÊÀÉÍÍ '""Í: '.'. §°'. d.'. "57"° 'm' """. ”'; “' » 'v "' vv u' I/ mrn m' u um. .. n¡ : nun Idn k. “um . ..um ; un/ man . .um . ..nm . m hum/ rn . mí, WM. - a. um ! invadindo y v¡ auun/ vumxlln m. . . ..nu- da. INTERESANr: Con el Evnnslltn da hu). .. ... ..›. .x~. .. n¡ , . m mu. .. . . '. vem-a Enem aq'. m. . r u. . m. .. Í H Õ' "" um. -e c m . 'nvmun u. .. q . e m. .. '““ ”' " In euncclmu-nl s. . Sucniu DIehHudJ r ! uma n- | n nxlaclu u¡ pm o , a. .. um. .. numa¡ y mnlua cugummuu MI Y m? - I ~-- . . a. u. . prulululm¡ uu, I ° um: n d u. V . , v Ah¡ . .x num. .. . ... ... .. "m" ° e"" 0""" F 'um curunndu . n. min-Io¡ m-m y cum¡ n M_ _ u. . qu¡ u¡ em. . a. m d ' 'I u. u v: n z . ..A v . .. . _, n¡ unrlm x. x. . ' “m” entre 5.. ... ... ~.a. . an¡ Glbln 1 a ; uma a. . n. !nchudu . .m n ltnd n nn no¡ um In- M_ f_ 'nndu la mmmm lunlu inunda. n mc_- ml! menu. n d . ..um y pudrv m. . olnn pu Aguuju _ , Drum exutun , und-n . ..a Con naum a. mm ma. ,_ pv: »m- munduu du a u a1 a E . _m_ inumgrublu 1.. .". .. ÉÍnÍÍÉÍuÍÃa" °' : In-n . n33. Xacunõa en w 1a lnnun ayuda urge pur¡ n . m. emnunlon. -I um: : s¡ Inda un¡ m - r ~r ¡oc dum-u ¡Klnuu 1 M¡ km Fun. ue| h|à mucho¡ em¡ umdutmnn n, gnl num u. m. . nuym! u m -nuo- y u num, ... w -uh um. !degradado uu n. m . m uouoomjzlu uma. !um u, an”, 'imul inn-mu. uauzum "Mm “f ¡. Jenutrlatu no perdia nur , u pm naun. . . m unnu : mau n lu¡ qua el llnmnhn mim. uunquada. , mw . ..map . ..uma y mma. .. aum». n¡ a y Mdmn ¡po! admiro» De Iqnl qua ¡o- . .um da lgluliüuból . a. . my. . , n . ..um um . .ec-ama cuzn mn . m y pur¡ era m . nua-a. N. . denpuciuon ¡ no. de mm- mn Itu da _ . .i n nos dal comdo. .. n : mean pemuucion qua allo- : :iamos mn peu : que nu pmjtmo o quu, _li í, tm. nn a. . um no Ion nua' El iutvu 30 d¡ Julio. III! ! AL PUBLICO Cnmnlhnd¡ m. .. u t mlllnlu a: In-_LUÚV a. nunca» , me na um n. el T-¡nn u_ a. mlllnná a. u. . dm dumlnnn. a" s dumhvgñ ¡culumm ulu . u | |I In r n! ! nllt I¡ tl _ u ° um. m'. .av meu um "uma. dlhul¡ 'd CMSTOEAL MEU “U Ruan. .." . .g Rlnhnmbl. A¡ u 19 do 1947. Tnmmóu eu m. . da Trlhujmduru Católicas um huluno mm y da rnrian segunmnnu | n vruw ylwu un u. . mu. .. . .. . LL. uni/ Im¡ Y m. .. r. < 4.. .. . . r» L. ... _., ... .. 1441, . x, . u. , w . .. . ¡. . , , uu und um. ” ll ! m -nu mr. . , _,. y u». [H4 . . mu. .. qu» . ... ... ,, . u. .., __ m. .. x. .. V. . n-vrr . _., ,_, ,_, ,_ co( u. .4. . ..-1 . .. . m. . x. . m c mrnuaun uu ma* m-nlu um. . m. um. .. -' . .. Inntrulnuxa vou m. . r. .. . n n-. ..nuu u. .. pnravv nn. vurunluu , m su. .. mu um". .. . ..uma pnru um hurwrnuz Hunwnv¡ . .- m ma. hrlhwlnd y . .na . n nueilm mum- 2)-P. ›d. . dmrumeule . Dos quz- nn. . ayuda . p. .- lstwnnrnuu -wmpru mis s. .. n. nyuuh¡ a. . Dma nunm no. dramas unnlenzur nunum m. Llvvumoucu noumma rlgsrmau da lodo rnman. su. . Dw¡ tunada ¡rmncnrnoa dal [Inga m. : camino um. ca lnumrnon m. un tmnm a. . . ..num D-Evitnr u. .. ncalionan ddveundn y a. u. numa. ;um quun . .um al . ..um en alpen- 4)-E nr 1. crnic¡ g y naun de u. . sem. .. . p no¡ gun o¡ muy pznhtlbln 3.x» nnsuLrna m. , . m. . . a. nim-ta¡ y más grave¡ quv wo. detectou da lo¡ amu, obje* uu. NOTAÇ DF “OClED/ *D INVITACIUN _L_-. _fumam Uullérnz 7 m. .. z. umtn u sua m' nnlnm y rrbmrngdag_ nl¡ Mandu ¡Lqulrm que le nehhrnvn m' h nu unu eu 21 urmulo a. n. . ¡mn- : a n I. .. 7a m, porcun' msmnrnype . -1 mmer mi' versmm de¡ . .numa u* lu-_unnmzu d! que rue unwr wnmuvyduhle don J n: Ant nu. uuhêyyg¡ Iuuwmlntq rLD gp. w. . . .u an. . de amis* m sw ml¡ da nnlemlno su : mceru narndtcxmiento. ! S head: me -wgunoa din knmd¡ um¡ ddícndu de ! u . amp el neñnr Alcnlde de_ wa Lmdm qu. . unmln 1mm. .. Vnlmvlun. mu' mu; 'D109 DO! nu prcntl mania Ayer, por celebrar m nnnmaa to l¡ usñnrxln Funny_ Anzéuc. s-Imr v_ fue muy cumuhmen' udp uureua tamniurea y um : du tomllu. D nvrlhó al mm Juan VIcvnME cup. .. naun», unnvrrsl' (lrln de Il Fentnl. VIDA [NUM Ezámena¡ m San Vicent¡ da Yumquíel : :x a. . dnulln[a 27 . m . hláxím¡ nlnd, c. . el a s. .. Vnwnln" u. n run. .. rh Y-vuuu Invicmn . m, Ixlmenu a. n. 9mm. a. 1:. .. «pila-ana . x (um. a. .. .mm Hindu-Akon y . .amam a. . Trab-juan! , fomentnnn I¡ unwn. ehncurrdo. n. pl¡ y n. cnmprenmal) nmu¡ . .u. : :miles mam y . .. dusplnl' man¡ lmiu edllmu . ~1~x w que pnucn. Ubnr da utru l v . ›. .mu. d. 1.. ..cu. ... . . . n¡ a. . runsrguir . .› , . m dd nmpla n . . . . a. . m. . J. v. Phm, u : DE m. . : YUWDE__[ M7 _ 4 Í. : Lucmnfcaaní . z . - › . - . n n¡ . .. Í ¡u- * ' W111i¡ . . . ..›- _sum . ..a w- . . u. mada . ..p mM em. .. . . , ¡ 1 hh n¡ van¡ l m 4 * . q . y m . .. . . . w n, ¡v. ... '., '._. .. n x. .. . . .. m. .. Mw ml. . cn I¡ ¡m! (HV H f¡ *HVJP ' . U . rumo lnnr u. .. . nu . . v. .. . . m "Í . .Sum . .. .mz-T àjml"" M” . “.”*'““ "r n bu un ¡nDMIru 'nu' h' . “Em Jud¡ mw) cro a. . wmv . ..um 1- 1. r e¡ Im. .. n hn ¡'4m. ... .|. . u. . . .um nwnívr, run . v. mta m v. ... ... ... n.. v *un › 1 . - - um”, M › or üuvn_ a suuuhaa . .- u. .. - na¡ ¡| mm _. uynn HLIBEHB! 1113.¡ Hnzrvruu um. .. m. . m» um m w: . . .um m1) mu u. . . .. . . _ b: l j 7 “Url-h a _Wgrauectrmento '“ 'f u. . r. u n u . I. . . . u. u drnuwunr rn . u uu . x. uv-cwm y . .y . ..if a. . mu. . __ h n. m. .. . nu : na u. .g r u um. um. .. . ..uma a- . .. . u r T. m. .. . w mu . m. nda¡ m. u. . n. um. .. a. :unruntmu ! Ha-un m v a. n( n. .. m¡ : duelam qu! w . nu¡ r. . um": L. .. r. . hmm¡ a» y u. . : 1.. .¡ Wow. .. u r mu! . .. .mu nun', tmn¡ um. .. u. . Fnír¡ ' . . . u: u. . . ,. uma: : . .. .m . uma. ur. : m m w. c . ..uam hmp. ndumn p a. m. Dr. R. Fernánííez Ele Castro U l MEDIco~ocuLIsTA m. .. . .. . v. .. E . . . m m . ..m .1 . ' . u. . w Lu ¡¡ . . -w . ..m de Turno' 2 AL 9 LA FOTIÇA v DROGUERIA I “La 7¡ Imperial” kun: .. .aos n a. Fu~ hruxr 'iu proboy eficiente. ; 11.. .. -. . x . ..u da cunmma de que h ; g r x. .. UJÍL m”
 4. 4. .c. PALIQ «e _. T À Emma_ co; (¡; e›¡, ,,¡u. . P. ..” . ... ..u na um. .., n c. . . ... n. . w.›. ..s uma: : n gang. .. no_ o Luchndnr. E¡ . na. "Wa : :dl ›r°l"'j_'_'_'_' _ _jin_ nham, hm. ..- I emu - run¡ n. n: :nulla I. *IN w à¡ m_ um um" '": _"'""' di' nnlnlo n n. .. a. ¡n- w. .. . .. MEDÍTÀNDÔ Í-; t"r: '.. ::. .'. “.: ..“. ::": : . . . . ' SOBRE [US IMPERÍMÍSMUS Puhvm u . ... ..u . uma. . um vw = °:_'¡"_§, ':É, ','. duran. .. . m. . , an. . Mui 1-. m _ W 11'" ¡. .. u u. .. .r lu v. hnvlnllrutuvv¡ _mf_ w. gxmwai vma _'»| PA, |. VIIÍ: qu¡ u. . . ... u. y . .. n! ! 1 ndwl-vn-õn 4- m a ww-xuwwm i ww- ~z _ : Cn a 1.. curzmu d¡ . ... um. uh-: x w. =° W- V w- . . . . 1. u A. .. u. .., ., . ›. V . - fg" » m. .. A. ..». .., J. . ... ... .. . _ _ . _ m * u. .., .. .mu nl nulla¡ um w lru . u, . .. uH u . ^' "' " 'm' hlmnâzian¡ . .um . w Mm! unem. u. M E"" " I n. . 1.. .. .a ~ r. n mu. .. n_ . z _ . ... ... .. g . » _ , SEANUS PERWHJU UN P R [Em W "'. "*. “'? .t. .°°. :.. . .. ¡. . . b. J Jvacwna/ | l A A : '"°“' E' °l “"““? ã.? :.. '.›'. '.. .'f“. . rm! , Cunhas¡ . I nom. . . .. . ›.. .l. .°n. ..¡5.. _ . .. 1-. .. K ÁnmhPÁru lugmun aucarum emm- m' m" “"' "" V" m. .. . .. ln umnud- can mm¡ w m” nwm LA GERMANIA NAZI u ufwclub -r I. r: I1ww. '¡. vr_4. . i. Pnrtnrxrjo mu! a n. .. , . .. c - 1"” . . . .. pu¡ ol . m. a. um. .. . '. T""À". Í.. .'ÃÍÍ'. 'QÍÃ. É. " ' w~~ww›- "I7.3."A. 'hihihi"'I. '.'. ... ."L' I¡ hcnâinfxkideeâãgfwvãil'SÍÍÍÀÊFHIJ “dim” ° m"" TX"" ' " “VH 'I *"""I'w'. 'www N¡ W d¡ nzh meu. ;wi 'b' ; mag o A En: !num Iuvldur '¡“ "', ¡_'_Í', ° . Nu "" _” '"_'"'>“'" Que um Eurunl en : I úlnmn . ..um [v , “m, ., . . .., n ltr-ymmh' u" y JNHM" a m fâ'. ..“'. '.“. '.“.1^11.'. .,: á“. .. hmm: : um n numa-a o 1- J Mx. .. .“nuno, .. , . .. LWWBJD d. : Mlniatrus reunido en Quim d"" d* ^“"“““¡' l v A H hm¡ gcuwun . .a. damn. í n. prum. .. . q. my v' «w afr'; _«wc_-¡¡5wàw-vug. A. HK"IU . .. .«. ..» s. .., .. . . . . . . . L' CNN"" f" u! I WI. W wu n I w: w . ESTUPIDEZ sANITARm-En u( como ¡ d n “j” “MM, ,n . a. .." , . .. . .. 1.7.. .. , ... .. . m um" _l_ W . ... ... .. . ... .. ... ... . Lwl n. .. , . , .mu, u. .. cunqum. . dem¡ . um u u. .. . . m, ,e . , N 4,. , . _W_ , m¡, g,, ¡_¡, um um. W . mu, m. .. . ... mu. 1.. ... .v. m" _ W_ m Anahy¡ __ __ . .. . ... uma. .. . . . . w . . _R y . lu . .. . .. . .. ..m. .. .._ um menu. .. m. .. x. . hmm-fall m- m, ... . . ..m A m” _ . ; . NPW _ › __ , " _ Puunwdn vn . ..mn . m l _ c_ _, ,_ 1.. .., x. .. . ... um. ,. .. . . . . ... .. . . ww . m. , . .. . .. . . . . . "um , »,, _,__ a m m_ M_ , m _ , _ ~ - w . n . m. c¡ . ..upómn de rxLrml r. . “mu, m. p_ ç. .. .uma n m “um W , a u. mu. w . . . m. . ,. .. Pr(| y q . .. .. . q ' , “ ' w “m " "W" * 4° "W WWW* ai¡ Dleuunún mm. .. w. ncvAnIúl-vfl: ¡ d mu¡ 1 v _y _m_ , M m¡ _mw_ u. . u. .., y , .,___, ,,, _ m_ M_ __ w › _u UMLnKV. -I. Ve. .c. ín_ nwlrlúrrm. . . -.. ›.| .›-. :.». -. . ... ..na . n. »w . .» . . › . . . .. . |. - r. 1 u . ›; aro 7 -. . . ..zw own r** w «y . .. . z.. ..: ... ... ... ... .1 uw < -, _- , _ _ ' M' « wtwwwvmn w w- »m u. ». .». ,» . M_ › l . .. . .. . . . .., .. ». .. . . . _ . . _ w | .w çwrwn. z. w . ... um . . . ... .mandam ie ue¡ GI"- '" , “u m. n, mnupu_ 5.. ... . . .._M H . . um¡ . .. .r n. .. . r . .. ¡-. ln' u, ., . M, ... ». .. . m» . .. _. ., "M" ÚFIH ¡tvvuen _wumr- ELI. .. . ... .. mw m. . m» _- . › , ¡ . A __ N_ , . _ _ ¡, “um do "um" Çu-nun. . F miilnuhñgnn_ "m. n. - amnn rn www. -w Í' m. . u. . . .. Nuuvx¡ u. . . . H H A n". .. ._. .. . ... .. › . . . u. . .. A. x* . .. . »n 'Ç"_“ “"' "”'”“'w'› vwnnm, ... y. ~. . num. . . u . J. h larncwn n: "mg", , , nmmam cnmmuu u¡ um. . n. . » 1 . . . ... ..n qu . _- . .. _ n; ddznxñ-_ulxüjuz s. u.. ... .., . u. .. . .. un . .. . . . "ILS *“l1¡*_“"¡! wn'. wwwy› w. . 'luL-qnu. n . ... ... .. . .. s. . › _ . ... a d. .. um. . i'm”, n¡ , um . . 7 n ¡. .n . ... .um m¡ pm¡- u| m . .. . ... .. . ... m. - “" m. . m. ur . ¡›~g. ... .» w. . . ... ..na . ... ..um . um. . . . __ _ ' . .. ..u. . 1m . oelúpulur . e, . ... .z _nmlsnw , ,, - , , , .. s . .. un M, ... - m. .. . › w r . . , m. Dum”. m, nom. .. 4.. ._ . ..and y mu_ MDA¡ numa"" , __ WM _mkmllu lmml_ d" I N _ umurrlvrun . J Luna. .. . .. Y" m_ Mm_ › . . . m. d» IN o . ..¡m! s In . .movl-d V"" ' cm n. .. ..p. ... ..a. dutlvln¡ u. : m. .. . . ¡nhuulzvn . ..J m. . 5.' fu' "' '“' f" ñ" "W w" iv w- w vu. .. »um à n ^› . », . . w . . -›N. wA. a-zuvw- w"- Y , . . , , ... .. .. . . ... m, w - w m »m A un] . v › » e . .. . .. . » . .. .». .. 4.. . na ^ m' * "(51" L* u. ; n u. . mu: (nulo a. : n. lv _ , ,H¡, .¡A, ,, u w . .J. ... ... m. . »u m. .. . . v, mmnw . ..u. d». .qr. u. .. m¡ ¡wiru-nn. .. .». .» -. .. vw v ~» nx' . ... ... .. . . nurredn- uma, ... .. ... .um Inenmp-m¡ a. .. ... . . ... a u muur . ... - ' u. .. . .. . _. .« . .. ... ... . . .. . . .. . ..». .. m. .. ..m. M. .. . _.. ,,, ,,. ... . ›n< . .. . ' ' “ "'. “' w. »x-wwvr-mw . . q ! ns nvel d: - mnnl . .., ma . ... .. na¡ 'ra : w muêwfào : mas: urfrców 4. mu. . -. . , ml. .v. ,v . ... ... .. mu_ um. . . .m . ,lw_: ___, _ * , 'n _* t; ?WW »» »». . . ' . .r u . ... ..u e m. › , ._ i , _ _M ». .. . . . “. .. . ... s. » . .. r . _ a a. .. _np rum. . . n. . mag Ugfuf _ 1 1-. .. . m. u. dll-num¡ . a. . m, hn_ . .I nn cm. cunntm ~ . › x f. m. h w r u. . . .. . ... » , .. . . . : ». .. ... ... . ' “' *w* “m” '“ °""“'°. ° P" . ... n nrquzn¡ nuwúu run: .. . . w mu_ : vu . m- lmrvluvw-¡qu- K 1 u u r. . . v. . u. . . ,mülww kun-p. . vuu. . . w . .. - . .. . . _m_ ' ' “M *" “MF r” "“'“'. "' mund. hmm an¡ emprmmn ew nrlmer¡ . ... ..um M_ . w. ... x.w in. ¡uõu-. u. A . v . w. ... .n. -.› dm! www v» w mm ! na nenuwfm' °""°' . ... a. - y . ... um. a . .. ... .mu -I uunudn. n u. . m _ “m” . . , um Avnur: . m. .. . _. P". .. . ... m. . ... .um r. m_ Lu mu_ m, h W_ 'www-w r v -w m¡ . - . t» nnnunnn? A n¡ . ... .um . .. r. . vumnlnn. v¡ m. .. . . . .. . . . . pw- _M_ A v v _ m. .. m. .. muuum. . ». .. ... . b. .. Hum ¡w. ..»w. w.. .. u. . . » . n. w». ;. .. ». --mndng u. I¡ Justicxn. .. ... ... . . ... .. _ _ Dlanus «bl Lumeruul 'HUÍÚ - « nn wwm. DH! V1.. . . ».. ..» › . _ '. A “uk” | H H h “o . 'm K _H 5 mas . uuluuan no h y “p n 6 1 (uuuy . ... .. . p, . - . ».- w, .. .N, ,, , _ “mu, ¡ o pa, ., . | hm Í A, M" wamwn" n MM_ . ... u. . ... ... .. . .. . . . . m. . ... ... .. u . ... .. _ '. r. . um. .. w. .. mw . .n. - . , n. .u » . v: ¡». .. 4. n. . ahnga por 1¡ much¡ "°' “'“""'. ... .ÕÍ. '.” 1 Innnm . ... ... ..-J s. .. . _ - líequ , itus para ejercor proíaión . ..(uma 21:', fm? _fàflwwlwwtwvw/ ea mu¡ c u. .. .5. _ F'? """ › . m. . y del nono eu¡ n uun ~ v lu u. .. _ * n. c. -I, ... ... . . ... ... .. ecunlurwun . .. . wr. ... .. n . ..“. .. ' ' . ""'5 'M' um. .. ». cunstnnvll quatnmbxén nuta- : u Lu a . uam. .. . ... n. a ldehlroe __ *unir-rara - . .. um . J _ . ,,_ _mm_ Mew *= u;“_____ _w_ u. . nqmln mu. . d Imperilhrmu hwperh(r›. .¡“, . m. h n' 145w» v: : wman drw en. nun el nueblu tn a. :um uu- un murhnrhn a¡ v. II: : &gang-J; _nç-"nawàg n . n da m. . . › . . . .. n. g. .. . .. . .. ... .u can : v . 'WI' v' num nm" yvw Me. Iterru-ww› y . w ›- q. .., g, .,. ,,. ,._¡, ,_»¡. , ¡srumggz smqrrknup, hubrlnvunllnduln IaH cíenzn . .um Jnmkn d. _ P “uma Mamã” d!1é; .,›| %.]wx. ›,nu : :ug-amv I ; nflínsaühntzlã nham: Ilwunznvrns sobre ! uu rxvnlu dmnma _ -w w « hljn: .u p a a . , S' "í", ' _ v v e . u. . ... .v. ›.aena. n»n. . », AI mma. .. . .. . Lclum u. . . ... .um muy unvmosu, I v- llwzncldn¡ m. ..- y awzxns-Ã-_lcgtmb_ M_ ¡ . .» _ 1,2. . . . .. . ,,; ;,_, '__¡°UN¡: .. .“SSH”. ¡u; uy; n.án«›. ác. nl conumpldo 1mm_ . o “bmw” LTWEnÍ-'c 1:35.. .- [um u. . un¡ . -.». ... . »w . ... ... .. . .. único, lnvlmna 1.. ¡'_'“; ;'_, Çf, _ “m Mm" “M”, ,um hm- . .. manu. .. . a . ... .. . .. um. .. u. ... ... . m_ um a ! turn n u. . demutrLu Hwglean y m. .»; .~v: n:. .i. J le escuchar In ¡amtnucmnel de . uma gnu. .., .. m. , u u ¡hmm! “VM, II namnlr. mu? .. Lo Ignornmun, un e¡ um: : . ›s 1.». n Vtcñnlr- du Ynrnquie L¡ Luehldnr. Exnwlun 1- Imnunldln a. 1.- ñuhwrul vim. .. Snndd (a - . ... um. . I. . de Innzovmjo¡ h. m. .., on tum¡ . n Jam¡ w hrrnnn y . w s. .. nel dhulllmv. d, “q” . um m¡ . m. dnmnn. mg". d. mm, 1. um. mn mu: a. mu wma. .., n uuhn¡ (). 'lw'()lñll. |l Durante nño lectivo cancurrieron304.8:1 . ... .É lnmno¡ . Imlrm a. ndurnódn, .. . . .. . .. . m. . ... u. *í nun " ""'“”"' “mm” " - ; ,431 Fmlenru (mvullnun enunlnu. Cum r. . ndo e! em! . 'Anu- n, lrctá- E. , _ - . . Gran Bretaña prepárnse a imponer w . q. wav-won. ; HAN no. .. e ' “^. ›u“. ^.'f“^“^* , da *3P'°. ”?. 'I: :“Fñ .93325 m. : ~= « BAUO aN AQULL CASARIO DI LlalhTE LAHE' 2.55 UE (V-. NADO 1.. .¡ lndrcnew Ván u Impala ' hacks¡ qu¡ : :man Aulnldmu enuglul y alarme¡ . centu . ... ... .. clwlan ; my no u z u" n°30 HONRADO De LB Hahn" mega" "um www 5 'v es. h r m en a rope' lln¡ um. .. a. ; zulullnd que un de . ... um. Ecunqur. 'rm' ' c u. . . ... ... .. A. ; . -_ suma, ... ¡ (. ... .. r Dan Emiliano Ortega ha sido designado a- »u-. m . ... ... ..- Hull . .. n . ... mu. K-¡ubwn Dum mu¡ . rumoonubyl no mu¡ . em nã. ..? .. ."a. _ Dum. .. u. Launch: : . s . . . ua-. ..m . .. m. E ». uzb-o- Cúãnptpíuul m. . vtviendn (mejor a. ": ,¡¡¡›w'¡" ' "w" m" ' "mf" 'ML Comisión Legislativa ha cod¡ icndo ll Ahüí dichn munrndL) m. . elincubu a l nw . c- ""”“' ' 'E' . _ É ' _ ""'“$'°" ' ' 1 1 a u n n n L- o» L1 a . ' mu" d m e o¡ m oi y ne burn¡ . ... ..um num. - na (zu uul . .. n m- en mnvmn n-¡âznríãrhrxfzayaü -ílvzyufmdní m¡ ; au n- : grita-e: Sabe COmO podemos SCI' . .. . . . .. . e . . rrc . .. . fuertes Económlcannente? can al nlndzlo. an. . . n. anna. 'EL TELLGKAFO". .um. lmpulanndo nuestras prnpías energias L. . . uam tzndm ru¡ . uma pay¡ . x, , , um . Lvl¡ . ... m. Luma. . e u a . . lwh-ntndu y N V'^'- , .D, uma; .. ..n. .. ..Nkuma, y . e . e. ¡nymã VET? u- u. .. m. . a. . n. Teluuvu da Hnlhrfdno n¡ Gunynquh u. . . ..th VÍINHDNHÚB" den_ 4 _ _ n _ _nnnsh c_ Dem_ de m¡ um, r¡ h_ "um" m_ htnnrlhizllzn . .cn Bmw y mu. dzulvn nn chxuue . ... - m, d. m : w l de In nar Dm¡ Jggé vwenge penmeh ; em de ducnmuundt de x. .. guumu. .. de m uns u um. . L- u ° "m1" m' 'Mmm' m"" °"""°' °'"'° E* T"" °“““'"° '"' °'"'"°' w . . uu? " É. ; . e pudim¡ . .um . Nu queremol plugin n N- - tum'- ÍÊEK. 'ÂÍÍÊÊÍÍHÍÀ , .' "m" °' '°'"° p manu. .. r ézvllo. . . ... a u. . . L CRUNIsTA' J _ y ' : Elen na gw! ¡ a cunmtmnuvld . m. I. .. ... .u económicas. «capitalízsndo el H. .ber del 1 Iwo-. ... . u n mnlivo Dor N nm ; c Dfwlwg¡ l m_ :2'. ."'. ..' ÍWÍMÃWÍÍJ vit. ? . LÂSIÍÇ " 49|' h u. _ I' “NW I" m** °'~°““""“°- con una polmca sans; de ahorros y trabsjaçnül; .. ... ... . eu ex! mu . . . .. ... . . ... ... .. . ... .. . , . .y 51333-153; ; ';_°'*': *."°^°'^ “i'm u ° É". .. . ~.. .«. ..›. .'°u'. . Éñuüm m" Secciôn de Econometria. que comurenae con F9 en e¡ PMYGW ! enuvres md n . na hujen mam m. . . .."No. .nm-mk MMM d ; Klvvñwauhr y "M Jum” comum , _ . do ando' 'cando' - l m¡ a llnlnulo _ ã¡ Ud. neceanta CLAVOS DE ALAMBRE. gleàgá. ; n I, m E ; em : na _e eu. : zhmnn. ; que : :agr-emu a¡ hxmhn llmuu. en . u num. n1- 1.. . . ..hmhruinl com” _r m3" "m9 5P" “dum” 9°' ¡55 . °““3'd3'¡95 Y . › . A H ) . , r . .znndn n nuealus ; j : :MJ- T m_ EMM 'tw-Iwo mu¡ . .um Io ¡ubnnn no se 1m Wu . ... ma. “hmm, d¡ Í en lg: mednfdns u? Ud. necesna. Nuestro: . »« » , p. .. . u n. . . .*. :a". “'. ..'; :* . ;. s. : . ..: s w 'Em' '“'à'. '°'°*'í Jnflrrncloncl vw” m" m" *w em». y ~ ! JA _ . , 1 , .. ... ... . . ... ... ... ... _ - . .. .. . . pune w* H “Ir -n uma _ tha w' n r. rÍuñvT. .Ãwe. 13,1.. na uma. , “ “ *“ ° " M m” "m2. w íl- A as: d 19 'I N” “iam” y banana"" de Estado' D . ..«. .. . ». : L¡ m . .. . .. . ... u. . .r . . y . . L ' " "“““"' ml¡ . .a °ca'ncoÉai ""'°' "'“' ' " ""'". '.§' " °"' "'i“"" 1". ..” E V _ _V. .. ... . . ›.. .. . . _ . ..-. ... ... .. . .n “ii, . ' '“ m" '~ '~ . .', '__', ',* 5,21; '; w'-w'» ; wwçgwào _wi/ wr¡ »w 3'7- m H Éãuaâãã". '. “.§'? .'. .sí'Í”'. ã '. '.'. .'. ?.. ... .'. .u. .. ..Eu. Gnwwynqml-lhlecõn N? 8U4~Aparudo sao . . , . . .. . . . »». ... ... ... - ww. .. ... . . .n n: m . n. : u J E”
 5. 5. "M. @uma una situacióq em, b ve ll v ' *a T Eaudíe. Prepámsegyãnseyjririggntsgâla p" v ' - 5 QgLnQUÍSÍSl' una_ Doncmo Ud que, áfuumuynà , A y' _ a muierc| t3§°° - ' , ~C9Rnl1:rvv. ' _ ad 9 ¡elefoulstaso ¡nfmjmadoras ›-. ' , _ « v mudescaswción_ La muJer nene ca: 1 v u' _ *q v. p; _ f'- . .«_¡- _ . Jemio* às¡ tx-. baío. cuand? s1enten amlnml “ ' *phi- v 1 o DE ORIENTAFION rmc n( _ v warm” vvosucass en e sorteo del Du-Cf” “ I , nmumux# v v UI: . . ""*', "., "^'“'““ “ “' '- Í "CIBÕCEOPBDLOTERIA DE GUAYAQUH. .§v; ;.": ~v 'v' *W ñ' v *v . y.. ,.yv. .. 4 ç: u" Premio Extrgordlnteardlo en honor ¡h- v¡ _ a o Y É m ? vv v nca a L* Ha 1': 1M, Eyhete entero pueden ser suyos os . a_ (I, 1 1._ çíwlsviy V_ v¡ l ma. , . ~¡ no ¡Um u. . _v _N . mm u 'vvv v dv n uk 'LÊ-u' Í' CIRCULAR DEL nwl he Inn¡ 4- n ' ' « n¡ um. mm. . hvvve¡ y m. n¡ yv I'M vvy vz. ,mv y. _m _J N¡ EXCMO. sn. AunsPo DE CUCWCA nv_ n y n rm¡ 1-1¡ n-u. J-. ..y Jnzn) y 4.x um. 1 m mvvv dncwvu-nh n uv nun _n owvyvyv. cuncwh¡ um. v. __ _ u. . L-lru u~ u m. . 4 m. yum. . mv. . L_ O T E R_ “í'. '.“. .°'; .'. “'. :“. :;'; :; líleshurdízintíe fÉrínr religioso deírlostríise en m' 'À U °' ' recepciún al Rvdmo. Padre General de Wf"›“-"~“v'›~. . v v' 1 um¡ . f.'m. ... y. .. m nnruyqulvx Ielunvmam-I . y | .m. my . amu. . u-. y ul , .n. Huurz n v "ulv- -1 ¡gyvua . v / np| m "y. .uam. . xl' . . - “t'. "ãuy. ya. v u . . u. rw . m. ›yv! vun! › . s. u ›| 'rvrw y. Mun . - , . 11mm¡ m. . , y . y. n few. ›(lu a. y. um. vy m Nrwrr . u. . :- Km . y . . u. .. 4. . .um «uma . v rWnnv bl DISTRIBUIDURA nEAlA füRTdugíívfzêfzar-aa: ::Ãv; :.: :.á. .: Dominicos Fray Manuel Suárez Fernández v Muuylnem¡ d¡ : nduncln y. 4" '“ ' I . y. yvnvmmevll . .."mw. pllln . u. . .. y. .. v, ... . y. ..y. .v. . r v › nv-vuwn A %, __ (TAGIO Secular, Regular _y : :udaãunla apnsfaronse t' ! Hu w a. m: a dar Ia binnwnida ul Jlusfn Viajrrn io Srxunun Ptnnnrhldel Chízzlrnr. v _ _ _ - mm. r o. ..” r y hn I= ¡1v v-v. otra¡ dlaunzunil¡ Dersa' da el sy. Dr. lllmel uy. *n* *“"'É E. column' _memo_ b . com, 'Ii-n _l 1504;; 7- m" ¡-_ _h_ › dm, nn- del &um; -cudiervn 556m5 U-v mm: 'rmres v . n n v. . . › - v r: -. . _ jor. Humberto (ydlegos s. .. ..y. N 'W g_- , ,«-, v~vv= . ; L;: v": :y: ."1:: .°- yrrrzv yr: "*v~ mà -. ›- - v y v . ou» «mv «e 92"” ' - . c 176 . e ¡ - - d ai# . e,“.3,“v&° “v 'v I* -çvvvwvxv dsnhgg; 'mgmr' mm: : HRS* . .ias É r uc o¡ que, pnr , v , _ yu . .em . y y um n. mn v 'ü '_ * a e nn¡ ¡utánuc- economia dnyménllr Harem deh! ? Punta": A m, n ¡ m_ "m, u, mneñiá' §: "°, §:, ',, ::¡n¡: : u_ ANÍHLO Dh l. m¡ Pmnun Aun-m. da: um. u. .. revreee Ambnlo n em ciunnd e| ln guy. Sus ("ny-vz de ¡vl Ilustre Vnqmy Rvdmn. Purun In Luxe. '“ nunturl E u¡ u P l _ v N V um. y ou qu¡ n my¡ n u lulu: nor ; us l v m uepao Ilnlmlcén de] oy. DANIEL GALLEGOS. 3.5:. . tre¡ Ílãcyyumf: $232'. ' ' ' 33331.3.. 25;; 2§Ê§Ç$§ÊE. A;"§. ,- P-dre M-ewo Gvnar-I de y al . away. da uv. Apmume n nun u Iuyu. ;um Iteg-yon muy pm. . m7 hlllln lu compleln renhzlr 1 . D u» F uy. .m- t . Ru. PP. n “M” V** ^ V' I _ _ b : evevhv "dm mfdnjfjhà . .íê1“"'§. .ãv. y" zrníndtz. r nuecmus. 3232533', “ PRODUCIOà NACIONAI P5 I m"" '° 5 ° . o 1* y su digna Conu' Eeiewtnrtstn! y Snlusm y D: h a: : g: l'fêl'u'__f'; "“juñf_; i'l. un cumpuegtn de nu sy_ nos Al ¡Iezay el mesma l y caamtrgaozzgy u. nude¡ Proa-In m m_ di, ¡¡ mn". :: lt-: vx-(afpph. ãrpfyYüll P h u. p. N. ; 1 m. .. 1. y1¡(, u. - a m( v1* dnlnv muml nidl lluvlre Reltgmlu . . . u_ , . | Iom| n ¡nu vmunte. D R F á ü c t L_ m_ d _ 1_ Los “MMS _E M_ 3._ . lu Naum? ” d_ C r. . em nnez e as ru i ° I' IHÇII, MIcHELlN, IU <: un' JACINTO JIJON Y : AAMM- . may nn as Cnnâaln¡ Cuatro Esquina¡ omun MEDICQfOCULISTA the nnuul. lmnaclon Frlncen n naum Cnvnh Cun- y Fr-y Jmé M m B-c-L Und-nd» »n Ia I «yum-u y. r' amu uma" “um” Rmm" Kmloanvvâva m' Inn blrllua. durnblen y n-ciyvyvuv nina¡ com" Culpa Lu A I¡ hm (ij-div el um y Fr-y Nico u «u . nn-mm, y 4.. m vv, RESISTÊNCIA SFGURIDAÍJ xLTRUE. Aduulér-W hoy ! mama y aemm w* * -IWv PP- ¡iv-wh- Em-h v Excma Premio Dmae * Accsln. Pinuco de u . a umvnaknlya«k'n›. ,_ urnx. u. . MICHELm g. |¡ , gm um_ ¡_: L›^“¡1'AD. y n u¡ holnlln. 'flo 5-- gv- ñggg- no y (Ínpímln Cuadé . pymaianumuag? Bum F lu | mu: Clnchc u| [uy¡| _ . .., m u” E¡ m “” I mn _m°_'“__^; : Y ' ' el uma: llcnlda any. m' a. Mmm umc m¡ y da › A" v ore : uma v_ v» "Dcndm . y. e| mundo 2 M"" d' i"" . . Fmmul¡ P: lI-Inlu udu u_ Par¡ Juh-Pranto": .um and. um¡ Ilcerdolel y ? gnymcxêlnzçlgnlfllñzíízñrkyl N"" " J nl uy mu. ?um Guam! , 3;¡ -g_-n~›er-: ¡§_vri_r¡ 303m. . &lvêyàrnlmnvmncnz; SE V EN J' l” E! yv, t. .1 . CREM" Ilunlll Nu. L. :v N c¡ a n no __ __lnstnnuidarnulnríxudo . .,. ._ P . :: tn-¡fw ? um " “Ji OHV 1 me: : -; ':: .': ::v, ,?*: n;2 emana e um¡ (vhlmmrümÊ “No E. Numh. yvm'. íZL“°L' d" m' * 'W337 SWÍAFÍÉ V* * “ PM rlhwalemn del um): Fruldent¡ a- 1¡ so- m. guldur¡ lo¡ eonru' DEL 2 AL a , "q" - ILonndn, _Mcinn uuupw u, Aurlmanlur. y. .-v. .n 1 « : IEDAD DE com: CIANTES DEVOTOS nantes hcmhru y muje: L¡ gang¡ v DR°GuzR¡A n râL m' LW"" "N" “' ^“'“ DEL SENOR DEL BUEN suczso. cltnn y. . portshlntn m m! j-í-_ní_ í-ç , ~ J: V211 3V v ~v % -w 'c: :r. '.'. %°. °a': .:; v.t&% 3; “ ' ' PILSNER_BOH§MIA~BAVARIA . . _ La Fe: lmpenal Ê"_, É : un el nbjam ¡Icuur al proyecto a. E ¡mtulds Entrelu peuum u- ILLrONw DAVALOS Y , ._ En. . . ... ... .. . y um. , m. . _ , . . _ - _ . . - Sue largos_ ñas de servígio prohoy eficient (Em HAD f; ?Jlíâlàlradan y “Hmeman v s' "°°m'°"d' "m" "hã-; EZCIE-ÊCKETARHI 'Syí'. .'. '.. .E. I.°Ty°sÍ"ÃTÊLÉSZ ta" '"I*-?1|= |81:4¡¡t ¡Eggnãfclldü @NNW degv * _ - . z . - ex- . Lu. TAP q) 30x 1 Rlohamba "ü ¡gy. ,¡, .,. ,., ._ Agnam 5 1. um. a: n. Ciudad Inmuunndo oy gL . ° A: é? ? “í ma r: : n. s: A¡ usarem? ,
 6. 6. jvancnal 'iliiii-liii. «li- t mn y de Dríensn “l W- iui- 'l . l' -. lhlhh lll n-y xml'- NUA-Iii . .. D IÍ) . - . i, ... ll . .. um: .ui. m¡ iiiiiiiiiii. l ull' i. .iiuii. i. iiuiiuuiaia a. «w HII' nh . i -Juilr . .mim v1:- m¡ . i . .ui Uiri-cciú du sub ' _ _il _n_ i_ Di' i. i-. ii l* . miau. , . . - HICIJ¡ . i lMEulKi I Mun. .i iii s. , . ii . li fi- del l i ii. .i. m , v Mii . i Hi 'I i. . nm. iii. z ii u ' ÍUH un Tambii-. i liiiy cn lllzinzilii', según informam mui. ii~ 'XLDVÍIY ~le| lCÍ35 trata de l DÍHY VIP' 1-. IliHHH', . ii. Vu! ~co lbiirrn v ijó : iinipeccionar n Inu a. Oubllüfillwnlo Técnico del V| .um e. si. lll l izii. . iL rm meu qnlrn Municipio Kit' (iuumutu. un ur. remitido i »i i-. i. roma Ill" ilIllltn «- iiuii. .ii. i «ii L. I a . . . |ilf l MVUI . i-. i HV' iiiu . um. VIU! mui. au. m Imvlf. a. um, u. mui. ii llr c iii-mma rn P¡ aii uma Illlll u Iltirndrn ' En acciilente iicurrido en la vis Flores u Il Hlilklln l ll l iii ¡ÍLQVVI . ii-u Plninnzl: y . i hmm. . u. Lu Mu Cnn relación : i nunvns rumores sobre iu . m. mim I i nnvluil L aii Dr n¡ aiuiicii. .i s» MIH›ÍÍV . I~ ( DÁDEHH ni. Aunln Cul- a a ni Girando nu- *piimiiui- n nl m o dslllnll I a- IIEIVICI I¡ mii V¡ mi ini iiiiii ÚOIVÍJI. s iiivi u a- sunmpii Háse establwiilo en la Capital una rw (IV illlú n. eubmaclon a. :: um ! Vl . . ll qu¡ llenr e¡ u. .. . . .ii Lumi. .. IIIAÚEIIIII uh. Ingenios de nziiçar him sido autorizados pm num Ilu II u aiinln um llAr ! l mb i. . i ›¡ ci nun u Il el iiiuu vn E . l-'›| “ iauiui. . .ii uiiyiuuii, nmiii du . .i uva¡ Il uniu-i. Desde ayer emuezú Consejo de Ecnomln uvayulo a. Lry a. Rexlmrn Munelu Oficial encarando de rancho en el Rulllllnln Qlllh) mi a. liuudlll Ílllllcu d! m¡ . co uill iutru a Aniiiiiui. u. aiiiiiuiiiu . um II viiim iiiii um. . aii eum» n. Ecinrmlv. ciiuiis. .. dentro a. un . no. unin- Enru : ilvun ilnunldo Con fmes de reforestn 'ón, Dirección anmlll¡ nu Don Carlos Tufíño, cartógrafo en _iate i. !Jlrlrrlvn de iaium. y »mini i dll Ilni Jr¡ fsrqaciona/ President: Bexretaqlel UEMZL cio n consñcuellciu de operuciõn quIHvizIcI falle- Presidente Truman estudia pnsibilidad d, ngjar a Rio da 'Jlnelrm En Canferencla de Río de Janeiro se aiicuiii-án problemas económlcnl. a : um ›-- ll-d la 'ÍÍÍÍidÊÍÊiguziaiu iumimeiicinu. lu i . ig uiiipuwepev ciñu exclusivamente I i. lhgudzt n dII . .o : ll . 'l Ann - stá en vísperas d; no Iaborlfãaeiie-no da . me debian i. hnlllâiáízc'. a. .., um. I Gnn sumiu. :nan I"" °' ' ' icas en Jerusalén descu» LiisciupaãdfãàÍñg de um qu! .a as: p. ,- nileron un ÍÉHÉIguHIICÍÓD hmm nl Lenmi. dia lu' llnktllll Í dela : movl Cam iiwcgsveszzzái: : . .i nui-iviilzyuüullêu! W'““'“' “n” . l B ' Canciller brasíleño Fernánqez duo qiie A 131m m” iimulmidnd pur¡ ¡cción cuiecuvu vgen . _ mnlr¡ cinlrim" “Em” (ici-ata Tom Cpnnaliy mam- 5enñd°ejgjTde qu. i. próxima cuiiieiiancii. “m” " deílflncifn uiiiia ii ll naclonen american d' K"" h”. m exnipnr nl comunismo y al mtii m. ” '“°d'_, ',§e quignqua mnaetren Illl rm Cuba' : :ITA iiiiiiiruio Occldantll. * Italia. De Nicolai, fírmó ¡ d | fe§: “§: "§: .2fg, , . i ¡iiuimio ltllllllo om ra' ÊiiicÍÍeiuuiiao aa um WINE* q" 'm' “Wim Grlnfill In hiyill¡ (inunda. Estados Unidos Íreducirán de mami mlnn de nim. Italia exige retiro de tropa . ii. i.T. '§§3.§Í. %,°. i“. “ii. ... .. ai. . iia (irmao. a Las fuerza: holandesaa continúan avnn› lindu hicin c-nilal lndnnnlln. En dos fábricas alemanas situadas en el azciornnneimericiiio da Berlin, nciiltgs debnio in' me. l! pm tuuciauuioi emdouniriimgniiei encon' mim¡ ¡innd cnnndndaads mntanll hbllco que se iiipiiiie l! yu mio fabricada pan una potencia qua no n menciona (Ri: felíciiación Final-nim Huzlilmsnll y (lidam-nal i'll cunmn a In¡ Iiiii Inllnnl D Clrlnl ¡auimii Bu y Gihiiui amu nov tl] ll uiiu un . Gobier pain: l lus se adjudicú un Frank Guernasey . In Nueva Yulk Pub/ Ico Libreta Ezlriluillda Cnmnnielmoi qua, hlhidnx a nua. .. u¡ Bvnncimilnlo au' i. nim. II rxtuvln dl i. Llnuu a: ¡iimnui Nv als smllldl por nninlm l rim a. Clrmen A. Cul i. |l| v¡ a . num. a. Hum¡ u ai. .eu ! Hi1 : nn ii R( Into r oia-u dlzlidu . um. Ia m la DDI iiiiam do . i Snnulnltndrnt! da niiicui mi- VIHDIII i, - Dlllñnl que a n uniu: u n ll¡ i¡ HIEIUUI derecho n um¡ iobn mui¡ Llhun. nun-i¡ pi enllr lnll Il Bum, lu yasmin-nina In . i llrmlnn d¡ DOCE DIAS. CONTAUOS DESDE LA TÉRCERÀ PUBLICACION 3"- Hlmnm os ESTE AVISO. vlncldnl r'. S Friultllcn. lnl : uniu dlthl Uh! I. Il (DI El. COIEBCXO) n hnni-n prai-una» nln- : na miliizm. nuedn¡ nuliidn n¡ hsnhn. nln 1 nonnbllldad . mui. nm nl ! suma ami-oii. luaniinh Bean Julio da isa. Par Li Pnvllnra Binuu Nulnnii a: Cildiin. simnini ni Rlublmbl. ARMANDO E. ABPIAZU JVpcrfura dc Sucuiâr¡ El mm duelnr Minie! _ G'"""- _ ÉÉÍÍÍiQÍEÍíÍÍÍÍ' ÍiZi' 233125"" '"TERE5^"TE i en Providtncin . ..w475i E m'- °'¡"° -I : a «m DTVM-numas i . ii dzclaió «hiuln l¡ lutnaihn ui Imnnlleu en no Vh d: ii. , hVnv-n dcjldn¡ wi. ; n uuniiciiziiui DONO; _ V M_ C_, ,,, . n i; mui. . _ l l EENSURES? :u: ::: _ M, pá¡ U 4,1 N' 'iih ' " "M" t” ! i 1V illhlllil' i. i a Irvlm! Ef" '¡mb.1tnll l¡ última Hi": É. . . . i. l, liliii i. . ii. VW. I panel publlco , _, ._¡, ... . , . _ ll m? li* Ill 'l . l i ll UV ll41'" “ir ¡, _ ¡, - ccnvrren rom' iii' iiu. i. . iliy" ri . i i ilAV ii' i 1 : u Eur : Hi ¡Elplu enuiirgndi de * . , nu ha hecho iuuiu “ ' . inn. l› iclonu da Mr I cír. i al hnchn. . . «VA VnYIlrIiilirqm i, Denuncia ! I'M mui. . 'H . i. l~ ' '” '“'" W" . ..w . .i , stán bands . iÍ “ , Unaí: : : n13: ' a nar a. Ii» Mill lllíll euiiumnienno Inl um uioiai¡ V nu iu lc uma n uu: uma manu prai-nani] i. Aim. . linvil im, u. AMM-nai vllllu . .."i. Snnur m. , . l l a na. .. iii. . a. m- cum a i. iiu s. nua i. d_ uiimu y_ M_ m- y. G vll f Mun veins. , mad¡ : naum n. sm Andi¡ l lnadnls IM uii na uiu-uuaxnuiiu Sa mini¡ Im ¡ i, ¡ _ . ao Sin: : ou: : niikndnllln l| l ludln um: iiiuii y e l i z- i 71| "IIIHELIEA . v. iuui. no¡ tnlntll y iii. :oiiiiiiauimiiiiiuu i. ¡nb! |c¡gmn l pv 'IÓVIKÂAI lc¡ m, Li ml" iu¡ ll l| l l. CnlilllnlldlrriiíinÉnlu ella 'A251 y MllfÍl i mil. c. [nulo iiiuzuiiuiiui ao¡ u. ; mem Jun ri. .. . . u! m. : um: ____ . ..A _. .._ , _=-›; ;_«_-›, i,-› , ,- a ANÉN iii¡ a JP! l , “. ..”. _t Fi-Anclaen v. rm; .. . . llñbsmbiq_ , i'. '.'. .' . .. .'^" “' i' "°"^ imniiiuomii ' rlellll! ) l . Iuxxsdn " Mai: ñmhçhVmklt m"" m' Provincial ' . li-Inu iuioiii s. . ›ll i w. iii. .. i. Iilmiril. ,uu . i iu. . ! Wind . .. . i. .. . i wi III bnenu cia-um __ _m_ f¡“, ;_, ›., i_ u, Vrpn¡ . ... i (iilllili. _ n m" m i. i. Anime diilyq¡ u Ljlhlnrll . ,.. P.i. - _l l «il lidunl. _n p n »ruin-i ii¡ W _i f lHv l. ll l . i i. a ui zuuercoi del do. *l 4 ' , ii iVlli i. rvl › i_ui i iaíiiih , i 2| escannulii es ui. N iiriiii ir Mw u Au( h ~ n _in ir m, M, ... Cühlln el mini All lAvgIiullii G _i 1 Pr . i. iii. , iiil i u. .." i . uma. |ggy| mugpn. uma. .. ii-y, ÍlYll| I¡I>lili4'r . i,. .. 'hi i. l. Ri! ~ e-e-vd-'v- -- M"" : ::i"; °ií. ~."i: _'? ; "m ' . ç', ;tz U lIuK" " iiiii H ' HI| I|illV| Oi4ii 'llilllirñ N* 'Ú °“ “m” “' içisuii Ílrlll . iii . .iiiii-nivi i. -iiiii l . i hlllliill lsdanque al . a pren- * "U , ,__K_“1.*_¡'VW'_ q ' l * Z i Wi 1.33% ififffflã: "“ 'W' I de [í . .. ni. .. › i. (TI. : [EIIUVÍEEIIÍÚH cniiiinni n. oii-an c í: :- HOIA POPULAR al servicio de DIOS Y lA PAlRll SE VENDE L- c . N15¡ Dm lu n L --i ui a u. .. Hdv L um¡ no Aitlllnnlul. nl¡ Hip-n. mw . Hr 29-: :
 7. 7. :os Patriutas. ..Reunidns la última nuche. ..! _ _. v LM. rsunPn P" Ln ! mehr de! 9 do : Hzosm de asus. |n›= (''_'1“_y_'I cosa do h ú r lanuul V: ñlznres. Ilnlnnda In “x “-I^¡. ' por su uporív . › In Causa¡ de Ia Lulu nv: - y oíçu-rnn nerYiv-iamrnte conocer Ia mM que Ruarnurerw 1:¡ wanna sv IM" pr0CI“"'“II”" N dencin del Poder Peninsula'. Son : IIIUEIIPS I" I' una nelviosuiad enorme y do una emomon qu" I** 'hmm fundo ardor pntrióticu! A] amnnocer. Ia resolumon «unhm A : Ira: Iadaumra del 10 de Agosrullgabin vencniu n r¡ s. t a eIa esclavin Éramos mes. _ . r Treinê¡ ySéaIo Ud. tamh én comprando sn brIlete ontem Wznhdãmanuie a Sucres para gnnar mnñana el Prenno hxtraordmnrlo Quito que as de do grperr'. V3 vnIv-x . X4 IIr' nm N ¡runn- 1e ls me* x. . EI PIAII GENERAL IIE pPREMIIIS II IIE $ BIIIIIIIIII Ii LOTERIA DE I G U AYAQU | L DISTRIBUIDORA IIE IA FIIRTIINII La Relnl dr II Ilnnlu. MICHELIN. 10 “r ml' rho na I h ncnmún FIIXIBEEI n¡ rnhdad nn' me In m rr norqur r rnnlvn, KILUMETRAJE, RESISTLNCIA. 5K( RIDAD. sUAvH-AD. MICHELIN rn a úmc¡ IIIMI (ahnndn con rnurho arrurrl. rrenan rrrr e¡ motiva 'ao gun . xprndro en eI mundo enrrro No plerd¡ [tampo, mir» ru Iulomovrl o rlmión con IIrnmMICHE- LIN. Gang dinrramdlndn tnhu Illnln MI- CHELIN. Inrurnuidnr nnknnndn p | II Pmvlncln del Fhímhurnzo Album E. Nbltnlv Almltén PMtII Parque Mlidunldo. JIE 1m Apertura de Sucesíón a¡ ¡ma! dnrlar n¡ ¡ ; um Argn-Iln o 4 1.. .¡ É: rrnrrr¡ Unnvw ar¡ cam». rm. nn mavhrnr ma. .I au dal prr n dvrIuni rnrrrrr l¡ aurumn a. ¡rr arena¡ do' m. pur el hIIeudo r. . nr. . tumba Andrade_ . M. !mon ar¡ knurdocmr mu. jDr_ Humberto Gallega: G. 1uIGdi: :›C1xJd an: r-. ..rrrurrrr uma. . eu r. mm. u- s. Anna . ur rr #II/ Eus de Seda han Ilrgldo nI Almlcén del Db IJANI *L GALLEGOS. wller. Pr rd Apreaurene r lIanr I¡ Iuya, put¡ IIeguon muy pocu. da ÍÍIÍÂÍmÍ' í - _à_ PILSNER- BOH . x n ; a n. m "UWLMN IRIA: :IÀ RIA Y alimentam ÊIÂIÕAQBAVÀ Ungíxs " J cake) . :: cxedad A No. 1 uerls dal do Snnrn Tdi. " -n . r run. n s_ Jmé Anlonm Promo rn un Inrn rrsznuu¡ cursa aaludú y m6 nwnvu In du al ilustra vi-w um um. FraY Sur. z ru. ..” uno d. Ius Padres Urmlnlcns veuudu de Ina paxrkdus ornamentos reci* hió n nu Padre Mlestm urnrrr¡ ur n¡ oraan que h¡ vnnldo II Eynldor y que Ir Inn Ieclbrdn rn todu partes. como uqui. con flue drruuer da vimrr y unos_ Uonvrn* m de suarménrr »enr- ! rá II tempIu y cn al Pveabilrviv. en ruliua, uru- parou puertor de homr a] lado derecho el R P. “neutro Genml y aI tmn' (a en cl Indo Izqulerúo EI Excm . Manleúur de I¡ Dlú s. En : l Altlr mayor d lncabue Nus¡ ln Srñüll de¡ Rosario con Santo Uommzo cuy¡ Heat¡ Ia celebram. Sah Iaha hermvro y helIo el lrreglo. Iucirndu hum' hÍIIoI aIéclricoa y In noII' cromI¡ da flores. Desde I¡ Uálcdm angra! ! dió Il hienvlnldr a nu dr¡ Mlealw General de ll mu. eIR. P. Fray Ro' berro Hum, despues rl R. P. Mantra Iubib lI Púl' pkn y r ndrcm In invlla' : ser het a por el Sena! Obilpo y Srr Alnlda y a Indl I¡ concurrancll. No. 2 II ururnumn do lul Emda- Panlrli y rue I¡ 511mm¡ n¡ por upulal r ! sem a¡ mu In Imlr nndltho ! mam m¡ mo Apmlollco y cantar : I Baal¡ Dlnl til. y re ordeno el IIIIID n IunnLana da dlchan him. .. u» qua ponxll rn comer numa de¡ publma pu¡ lul ou. . legal: : corrrrrrumnu. Rronmhl. r ao da . vu-no a. 1917. a¡ Brcntlrlo dnl . numa PIUVIncIII Canto dal Ohim' no u. c. HUGO TAPIA B *' »su . m1 N¡ 1 u: : vw L p_ II m. rI . ..r ' ' , de It: m. . _" ' . ' . 'w Inu I¡ , ' - armou. . nun n. . u_ u 7.1:. :- = - , ... .. L.'. __u. .. DL Ifb_ ' FELICITACION ¡ EI ¡nlenlinrio «IIUJA I'()| 'I'I. A|. v Ilm L senumrentusde Lori: :- sus ¡suíuru Iu-rtuu», ›n | :Ir ellos _' eu k'I= l1_'I) prnmu, prusunn r ~u I-xw mn Revurenrhsima e lluslrlkinwxr, Irhnuxnvn- Inuw; (Inn n Alberto María ürdúñez créspn, Io: : más filinlvs _v fcrvis-ntr» votos nn vI IJIA IINIHLVÍ- IIUU : IL-I vr-nex-: nlu Pastor IMm-mznxn. : mr mia, 'Agarra r s; 19-17. I Convocatori; VIDA ESIUUIANIIIM (IüravIrvrrrIrrvl . x m, ¡gw- r/ q¡ 1mm_ ~r rm Por «um mñn m . m. “r, r. ¡ r, so. ÍUI( rwÀwrnuIl CIEDAD DE COMERCIANTES DEVOTOS DEL SENOR DEL EUEN suczso. mu. por lvvrrm m r. I. . aum n 'Ia x p m, rn r¡ InrnI m- . r con r¡ vhjeto ¡Iemncnhr . I [w u . m v. u . m_ ¡wv mr m. Hvevnu *r I, [Muro-n IIv vrunmn ru ! I r m» uu- uru _ p. In rmmrrrr. .r rmrrm N ln hnndm rI II _kn . Tu Iulwlnll as rernmlenda ¡ruulual nar-Im ›. lul. PLUAICÍUIIKI Ilhurnlbl. Agoakn 4 je 1. . um rm r-or mu» . . m- lulrrrr rorrrurururr. , . r _ -ll-tl y um rI rum n» de : Iclrl qur - l rrrrrrr» i EL sxcmo. v RVDMO. sn. DR. DN. ¡ 513573: 37 - a jHbcrto 3Rarín Orôôñu Crespo. 2 NOTAS DF mm, _ _: : _ oBjsPo DE_ao| _.IvAR_. ¡ uma bno cu o paterna] gonnrnu la Drutesls esta alcanznndo un nim l “an”. .m. g grado e esplendor. .Haluo, erudito orador sagrado de nota. l ma! . I¡ rI mr vn ~ r - ¡ no le_aon menos los prnIIIemas soçmles, cuya snlucmn nrerlix-n lu ' , ç lglesna desde el pulpxto y pracucn en el ampho cnznpo 5x IaI HmIrIN' “" Débese a aua esfuerzos Ia reumón de] Quinto Sínodo Drum-s no, ¡ an Im wm- = E" 'I ^' 'i “___ Bolivarense. _que no pudo celebrnrse durante los cmrupntnnñrvs ¡ n, a_ 'IL dh. .." ; ' de rézImen Irberal. Hace pocos meses ceIebró vn memo de In c u. .. a. : cant-mao a. 1. «hn , t_ _ . alegria de todos los pueblos de ls Diócesrs aus Bodas de 0m I u "MW-m 'l bnmmId-d h . .r ' ¡ Sacerdotalea. _ _ _ _ g ^-"'_' _^_¡'^'__I M' 1_ _y _ - Pero no esen el sobre gohrerno da Ia Dnóce _m en sus ¡ rllburn m. r um_ , r ' Í vastos conoçimrentos rlonde hay quebuscar aus mentos. que no ¡ um: u. . , p. .., .u w¡ Í son pucca m pequenos. smç en el eJercmo de Ia›m_aa grande g IÂIIÂÍIÍIÍI; “ÍIÁPCWÊ III g y beIla de lnsvrrtudes crgstmnas. nquella cuyn pracuca nos a- o d_ , M , X, _^¡', ___ “^__'_'_ m, "um w . proxrma a Dros: La Cond-ad. g rluI¡ r tnhu¡ rm. - u r ' n III- I v¡ un . Ir 'uv-v h n m. 35'. ? JM_ r------------. .---------. .---. .----. ---- r. I¡ non q. w um sERvIcIo : vn-Y | v . m. TELEmN| c° m, ... uunrvlxü w ç r X, Semana de | uma _ S” . . n' ' ' n . . - _. .. m. mme-"X DEL 2 . AL s ""' I "' LÁ ! ÓTICA Y DROGUERIA “La Fe Imperial" Sus largos años de servicio proboy eficiente. han conquistado la merecido canmnza de que buy BLzrL-Teléfono 9-1. e Afrõíso DAVALOS POBOX 175 ¡uohambazuçudf “êmm- 12. c. e A.1.. :R: cba= “'°° 2:14'¡ . m. . c. rm. .. a» ru rnurrmn m¡ que lume¡ . r m runs' uma au Imyoltnrlvu¡ Mu' cha¡ comum rampa n rolar' dudu nus r. ... ..r. .- amar' ullel n hrn rruao que ¡rr- em' 'my rxwulun 1.. .» y Punpall . ..um . r. w. rrr un nur. 1.. a. Hume qu» hurrlrv um por . ... .na ar uus nm mui. rm¡ r. rnnnxuI-ulo . m. rn 14.1.» Ir q. . lu nulo' nthdga umqunIM . m¡ ¡elblmwa rIrua| 'I"'R| I to an. .." narram». rum nrr run . .ru mu». pm cobrar rr. pur m. : num. : ulv . rn-run 1 u. .. ru . r. a. . m punhw).
 8. 8. MEDITANDO KVÍHILP¡ «E S--v-uvw v, n 12v T nus. VPN q . j. u.dv. rr. ›r_m_-rL ›, Lw¡. ¡.-›. .u. ¡r ? Tx . .vmr u ¡v! v| - SÚBRÍ [U3 ÍMPERÍÀLÍSMÚS 5'¡ : ::. ::; :.1dr; ;.: :;r '“: ',: ,:; .*' b . . | rul| vn mu_ | r HW 'l' ólnwnnndlnlltl"°c“'za u. N: »›. ._¡. _,_ 'fm ' . AÍM . d 4 . cas w t_ MWM , .., ... .;. _., _ . m_ p. .« _HHHW_ r-«u m_ . “uma”, dum. ” . . ¡spoTlCÀ PR6FETIZADA IA D | |› _ud- RU5 _HW bw V , ... mm, mddindvcidvnvep, y : zpavvilegn vwuvús, sfüídudí-'v ' [NÉÍJ _ › , , r _H_ “QE 1 q r _ Encrihílnxhyt¡ rddenldnd 2:. vdrnnzganngvàvivêzov_ , umlunbn y de u. . mw? nã. vyvvvvvv “vv/ up, m1¡ ? wind wvlvwlvlkjxãdvd¡ -~~ í em"" 13'32"10 d_= | c"" ÍÇELÊÉEU_ u, aqui E¡ amd; v , m udn t=3__'I_'_›= _*_jj: ¡: Imum , Hum» w 1 Im 1. v . . rurx-Htry w' _ v _ v - N” m” . d ¡ DIN! !! : me a», :vu: uviv-vx u. .1- w . r . x u 1-. : : n mu» . v N Lmnennzo sexto Clclüh de S'*51rnvv: ~! del . gd_ _. v_ « * ' ' - : mr n cum¡ r vmu um '(1.11 r _ VÍ¡ n A MURENU v ELUY Ma. " um sàglvsglggfjfos e pg* É: › 1 . . * , , d, s had-F' "" lrmudou escnb¡ : on d . . , . . , , U 'ón N cio 1 d- ' x 4 A r PARA VERDADES EL T| EMPo v FARÁ 1:51:33 ' : rw Mgjgãgaçu. llnimbtclhdñdeapíb 1 17W -r. .', ... §¡ l d " "m ' Z . .. n.7,' , E , “,, .,, "_'ju, :MPCÊÇQÍQ m , fffjjlfg JUSTICIAS mos- m. . mucho um pro l -. .w, ;w v. m. EUIÍEI v* -1 » u r, n¡ Aluno da Albomn «eu . .. Hinlolll del Consul. .. : à CW"" 'W d-I Tm' A- u w v » . Dna nombre¡ mas que se (umln mma MME" D' u 1mm_ ! Icllvbh do e¡ calam mw (Eng. u" 'nn' Mn n (um . m x de tor dos Ecundores: el que de dir: de m uqum' d, [mperlol Lunn "o m _d sum _l mí" _v . m Anal¡ m. ., and y el dd ln derem¡ d? ,unha Dndnndol Y¡ olihzrud' tendrá que euu. À ' › y m"" ' firma: repelido e¡ r verdad: _mam . .r clum 1h58", m, plfl las IIItPHm n . mm- _ _ Ln desflle de ! a Unldad Nacwnal, que . . _ d” _m m. Q" _m_ vrüdmmne, se vem . ... d r E connnzmr druculor bnrnton p¡ r mrrr «um r ' """'"^ "W" " 4-5. Garth . udmm na hubum "mma __ I “Mun e m _ l vv ue um l t ¡_ M_ idnlmt, huhlzfi¡ nda el mr dr : or deu-ata! 9"” rrnliuda- INI"" d '- P" q p - "" wnxwmn lu d- Ann : i dvrrucnlcd Qu( rdmmd QuE Em¡ Andre nd huamd çrdelmtnll, Inda¡ Io¡ cmxudu d 1' '“”">'"^' l¡ llwunucn. v¡ d, tam. , u. ciudndea ¡zvietzaa : nte 'HM AI iu um rlxrbznl › d (e IÍIVHJHÂU u¡ M4 cdurnmn! bus pelnenli ' m_ AN¡| ÍÀI_OI D¡ 'mp3 UM-ORM Gerentes de Bancas Privados de Ia d _c_ "nda probnblemenla ln mmm¡ E¡ unrénroductus qua. nor n¡ durlclún, muwez¡ E, '¡Ê, 'â¡'¡', ".¡"; "d'yhr" m l' Suwwumnc" M - - e nm . ' un¡ lul nuca econnm doméalic¡ ' ° g m umwmzrs un' »a n ; um hr yumd dr! hcuu nv"" do¡ IREI" 'r rd: cllrnu e¡ ¡ndumrblr Gguvfhill pnrv Id unurn . .- l tdo¡ Unhiou u . umP ~ um¡ dor FruidH-lr-a Pírunlorinnou vlmlvll lhlÍ- eurmêvealulããnluvãal' m, ¡, ,¡, ,¡¡. _,. _ and. .. cuuum (asi: :I une del otro¡ LJ pnmem ¡ddmnma conz- n! hm dmmdo _ Em”. mr; prgugroa_guy¡. ,._ lructur. cl «rgunda nêfliln dulvnttor G-rch 31mm In um mm_ num_ m, rr dlcxonu mcnílfquvünu m de dmpwmu culnnn x-: wdy ; uma un Iemmlín- ru ar la de l. -y da Runmzn 514m m. 'm' 'mov n(~_u, v¡v0R¡A¡, -0 Tribuml Supremo Electar E. ver unnPntrl memple más grand: y rm. m" °' "m" 'm' ' Em; tm Iegilimna umrscmxea dd nn hllhm »u completa rcnltzarlún en l-. L ANIHU) D al nu resu lve h ad ú nl; d! Mmrm. ¡u! M0 mnnvvl_ r . md 1 o r n nunbumknhnl m Dim-du E! Tnhqlull-nunln d. . _ u. .. d. ; IU d: N, _ m e¡ m “ma” PRODUCTOS NACIDNAI 5 m: LAS FABRIAÍAS “Mevalãã°: :ñ%! ?“: '“ã? *?: .9S° . ÍÍÍÍFHÍÍÍÇ brlo. n21 Dnmen Emhvcmnl r¡ pudlr P. egunnrbln ; vmardrbhlazngnvgãmín-due? " homvmdurld 6:¡ v_ o [OIE ~ . vc Em (h um' naum¡ [num u. . hrhuÍllLYdll eu purll . »padrao pull hdrrrxd eu o a u - . - ut I ¡ohndm mn nu gn. .. . r 2 l t y c ~ . › ~ . rm nrÃÊ . e¡ y «Jehluwlcn da m. . v mundvuàdlvngo-drívnl_ : s: Fmm¡ Emap” , e , N v v um_ _um Êfhlvãí-Êflfnñe“Êñvtàraarãa ocumdoven el Guru nu en sui den-nn lutam-Hand" . m n mu, g¡¡do, que roma anhra nueva r _ _. , . -. . ... .o v. .d. [os . rbmm m LAS FAWHS. m, murluou ¡lunvellunlly Quinn nerll , 3?; "m" “"°hm“'"'m'”'e y WSNÊÊEII' blnderJoãrusd-à fnínnenanzzil "Tñdo reinn dividido md dedonddrlw. _ 3133-51; _Mcmfo “jm” Y cM~§AN°r-- -I ummn au- mumb- u Chalet . a. m. “ : mau rnr¡ . Anrzvrls y cnnm n rcuu ¡ 1 'd h rmnpo, e m' . ... ..um v L _v . v ¡imrm 1:01': : obra m I. Elo! A""° “m m' E' ""°í°. '.Í'd", '°d7'r¡Z§°Í' ? Eanraopn : :na dr m m? " IMI bnrntou. ddr-mu y nnmnrgrr. m" “Ii”vjífvfãmduãlngigflgqgiívfãfflâ. ::ainda: _a dadas-I um ias zum: - f "kid t! " Em"" m"" ". ““"'"' 37min_ ¡_ m" M¡ m _mv me¡ . hhmknu, Adqmérllon hny mumn y umrd uma d lu Pduln . n Sina sum¡ ' ° '^ 'm' : in a m m” Y de m! twnomnn" Y d". el 0mm : :truth y n. nn o como Ilbertldor al nrodtcenor y . .. . buhmo_ Ayer hubo en la Uapntal reunián con esguarr-. r : a prr e rute y por e zur. _ , _ . H v M t- v ~ c s¡ Mcrenn . pm qdgprd-egunr ed l¡ dr Butler n¡ hernmu y nuherbm um ano -r In ddmerm (Tuca e! rcmbre de cum y nn lllhln de Luma . . « ' ~ 'r El erhlilnienuz «er (HUÍVBJBR ru» (tuna . rgmcr de rrcddmd_ Se le ongén h- tem 5° NNW” '~“'- , Ham¡ . udnru u. uuxuur. Culnlnl prrudruzu E Qmvenlprvâglgsãvàielhà? 525211710gfggfifàvngzv- 4 ÊÊÍ›ÍL'-"rhr'CÉrÃpÍÃR° W me Ema"" "m" 'u' "mà rírrzu da ¡ngmrru mdynr mu: proçlnmkr Quê h ce el drctn . me Mufu_ Velnço lhnn l¡ lezllim¡ _cr ndddrd, Inlver ccãnfó : v1 Ergivvfvtzms: : en su efxãn dd¡- : cnve drmncrlnclydnnf _ euumlnlnrl el ãfgnannngg: : aluna-ru que : o ne l on . mu¡ de wma . vmsntur n n um¡ rn nero _ , , clnnea. nncdndo nl DUiDÍO de l¡ ¡ddonrnurrn qm. - I_e OUORDMN* sumugió el über-lume mdcheteux_ ru dear. cnmpllr pule del prrzllml de ru-oultrucclón de! Presudrntd até: grande qua han unido III Rtpúbllcla Ehplno Americnnls? v_ vv la censura de espectácuíos »bula d. urur um. ln ¡dddmmrr lulu ll nucvn nl u” "manga". md dr¡ ulnluc Fernando Izaza y Jorge Martinez ln . .mr ddmrru. r. .x Bnncn 0mm, mm'. lr ¡muda! n In cllrll punir: : d¡ UAH¡ V Depósito de Estamos de Alcoholes de II Cnnlu¡ lda udn vu! lmmnn a Denuncia de A s. n¡ , ulrdr- m nun-u e. nn mnuru y e¡ ! Hat ! dd a- m. udm uma_ nel me u Pnmer dommgo de Noviembre IÍIHIIIIIII mrmddrrdrdxmd : :um ~ vrdrxdrld III¡ fxcrmlán, dr c m. Iunklnín l ln H-punlc¡ y n¡ Cnn I lino d¡ Io¡ Conn- a¡ Pnnnnl u dr¡ vAII. Ln¡ rlz- lMnl n pnnllnnuln I, vnmuu Diciembre ae 19-17 _ií_ Joyerín de Cnrlos A. Viteri, situada e l l n. UMM. III¡ Illllldl DE! Ildvnnl II domingo. El nha Bl zw mu¡ uma ImMIndu r n roudrd d. Rlohrmbl . mmgmgm, ;Em u- cdd. do : dl Ecuador dabien n r r¡ plbellõn fff. n'°. '.. '"àf' . d. . ... .$573 ͧ'É'Ér.7°'. .'§¡ÍWXL. ..'“Ê ' ' d": d:'à§'““. !" 3:'- enlutudu me i nata. _ I 11 ' , .r M_ _ ' ' Fern vwerb n qne tn n¡ tnhu ucandid¡ la E: “:¡unun : :ln alguna” “naum-yum E "me M' IIUCIHIII mu¡ ledld an. a nnnlw cn c d. d¡ x nhsnnerrr que puro el mlchete en ddr made. . do Faustino Rzyo y rd n. de Eloy Alf¡ Rr qué :1 Ldw del puma ecunlnmnn r lo¡ hu- _ mlnr¡ G21 mxndn? m ea rtcersriu rr-rcndrr_ s¡ Alfno na hubinn 'd'f"n. ”"rr°r'ãrrdg' MJ? ) e uma de u. . Ir n, human Ilbarndu pa¡ ll! wc¡ mlunu r. nrnria_ eu» cukH11dez~uuc ln¡ tnvo nat¡b| ee-hu~ "'" “WN” . mu; de e- un émulo de and. Mnvzno. h OXFORDMAN u_ um¡ d¡ I. (m. run Il : In- lxena 51H' l. I| n QUI IMI prulvlt I Vflnn ua cvmIDU. lu nun¡ como um¡ D401¡ ¡mu! Inrduv un › mn ndo d. x. .. Cnumrr¡ da sum- r d m. um». pruh : mv rrrx FFHEIIII AIOK, cnnÍmNl nnl mmHg-m que ! nl CH- IJ, no¡ Io aua ml'Du>1"1 ! Elnelu Un duel¡ na¡ d! hu ¡in-n A¡ dich: runnldu. rm. b¡ r¡ : da: n' ¡I u l mu¡ II na ll mnnix. V' n u nm rf-t-lív . u u mm! - nnhuu cmzvllh II m! eu Il w d¡ nn. ria srdundd r drcdr mu. . llr. R. FerñãnúezA dec castro MED| CO›OCULISTA Gnmudn Bh u. UHIVBIHIJAÁ . m nun. . m . ... n. . u . TM-dntas 'de Sedd r. . r. lo u. .. 'I Os L "'°”J: ÊÍ. '!&. fdãàTTdfkíñuÉafâtL JZÃST. “?.2.. ÍZ ~. lu w r . .. . *1 › um mo da I¡ 'nn r d. rnruquu as En n| Bom mn: :uma u. , c. . vv. n rr ("m M-u uu» n y mu. ..” ul» b. .. 1 . .gdcu d: a wacen de¡ Dr. DANIEL sALLm-_os JJ; E" " ° *' “ Ayumi . e d Her. : 1d m. . pus¡ [leg d u. d. rnurdr nn' dmnmny pac¡ . _- . ~. ñ p u 64v: . v ~. nur mau . r Pnrquo lhLlanldo . ve n_ar
 9. 9. *Crónicas de San luis 111mm GENERAL c. .. a¡ m. . a. . Agunlo. n. plincnpnndo . n . ... .. . n. r. .. u. nom. . q. .. um mo . ... ..um a. .. . | . ... meu. .. ..um a. s. .. m. .. L. r. .. ... ... . q. .., 'nn . .. lo¡ CIIIIIJEM llmuuñtl. níllullll an ll 40m: : un hlllllll y um¡ uma comu . ... ..c n. lgiuu. .. ..num. .I . m. . rm» de ¡- pxdhu nublncnnn . m. prum d. . cuanba ¡Íuml . ... n . ... ..-co . ..u . .I_. ... ¡.. ... ., nllnllru . ... ..r . u. n. .. ... ao . .. . ... ..nun . ... ... ... ... ... , . .. a. ... ... ,.. a. 1. . ... .q. .v. ... .¡ q. .. . ... .. . .. c¡ . .. x. . ulr um. .. . ... u ma. . . ... .. a. . . ... ... .. nn. . . .. . n . n. . .. . ... n. 1.. .. ndo . ... .y um . a. ma. .. n. ¡equll q. .. . .. . ... ..a y . n. . .oca . ... .. u. . . ... .pm s. .. . ... vamu . .. . ..n . .. . I . ... ..o a. u. .. 1.. ... . a. .. . ... p. . ... . . ... .. runl›rmdld que. con h - . .. roc-nmcn m. . q. .. u. .. y u. .. u. . unjnr : ... .. . . .. .. . ... u. m. . nun m. .. . .. . . . ... u mai. .. ma. .. . ... .. . . no um. . .1 . ... ..no ao miau! ! lu¡ dor. Y Dm¡ un u aq. .. ..u. .. . . ... ..um a d pu II. ea l: rucmn; g o. . q. .. gen a. . . . . ... ..a a. .. ... .. . aqui. . . .. u. , . .. . ... m. um, . K, ... a. . . ... pq. .. ..a. m. .. con n. .. ..o. u. . y I. .. q. .. . ... .. . .. . .. . ... .. ACTIVIDADE! ! CATEQUHTICAB n. .m. rmmhu . ... u. u rin : nun-dona num. .. dal . ... ma, .. ... ... . . ... n. . u . ... .. a. n. ldnp : ... .. ..um. n. .. ..u. q. .. u aq. . : Is um. .. ... ao tam. .. . .. opló mlynr ' . n. .. ... num c. - uqum. .., . u terminava hu . ... so. u . ... m. m. .. ... um nham* . m. an. . u . ..m . ... ..n. - nn ¡dnndz . .sumiu m. . numluhr q. .., com. . . n . .I PILS cuz-cum. .. Maine ma. .. r. .. at. .. um. . y . ... n. . u» ho el . ... n. . .. . ..: ... -.. . . ... ... .. mr. . nhhnd. .. ... .nu u. .. .r . ..- . ..um un . ... m. runn . ... ..o u. . . ... ... .. . .. . ... i. . ... .uma . .. . u . ... ... .. dnrünun a. unem. .. c. - u. .. amu. u. .. ..w. .. ... ... - u. ... .u. u. .. . .z. ... ¡.n. ... .›-. .I u. .. . . . u. x. .. q. .. y. .. ... ... . . ... ... .. . ... ..uma o. . . n. . ... ..o n. .. ... ... .- . ... . . u. um . ..u a. .. ... .I . . . ..-. ... ... .. m. .. . ... ... .. a. . . n. . In . .. 11.1". . a. um. .. . . ... .u- m . n . ... .y »ch mu. .. . ..uu : |67| . a. . ... .. . ... ..uma y . ..› . ... ... ..- . ..-. ... ... . . . n. m. .. . ... ... .. s. .. ... .a . u . ... .. . .L. um. .. . ... ... .. Inlngndu u. .. . .. . .~ . .. ._. .. Tm. .. u. m¡ 0.. .., Aun-r. . . . v. .. ... ... . P. . . ... .. m. .., v r . .. u. .., u. . . ..(an. .. 1-4.. ou. .., a. . um. .. . ... um. v. .. ..a. mu. : . 1.. .. . m. .. y 1- . ... .. «r I. .. mu» . I . .. ... . . ... m. . .. . ... mu. ln¡ . ... ..u . ..: m qm, ... .u. .. ... ... .-n . o. 1.. ... . . ... .. . n. .. ..u. punxcuundn . .. uq. . a. um. .n. s. ..1.. .¡. . ... .- . m.. ... .n. .y. u. . . ..-q q. .. . ... n . m. n. .. ... n Lu . ... ... .. uq. . . t. u. . . ¡.. r.. ..a. ..uo u. . . ... u. . um) yo¡ . m u. u. .. . ... ... .. uma. .. (. ..-. .. . ... ... .. . .. 1.. ... . . ... ... .. nh-r u . ..- t. eum. n. .. ... ... .-. .. qu. mm a. .. ... ... . u. u . ... .. 3.. ... . . u. . . ... .. . Arm. v and . m. Mnhnolal y . .~ . uma. pur u. .. ..n. u. .. . ... um Danda n. .. ... ... . . ... ... .. . .. . ... ..u-. .. . .. Isccwno) a. m. . . .. . Bunda u. .. Mércalu y . ... ... .. run nnuulu . n. I. .. : ml/ n du' . ... mu. . I. .. . ... na. .nvu . ... .. . um. b. .. . .. q. .. . ... ... .. ulr . .. n». . mn . ..-y. ... .. y m. .. ... ... .- . m. a. u. . ¡umuuum L. assuma. o: umas 3.. ... . k» z. . j. .. ». .. . ... ... .. . u. .. ... ... . po. .- na. .. v hrmom y . a m. . . mu no d. ll Esc-J d: Nm de ana puahln A pull da let . ... .. 14.. .. 9.1_ . I . ..: u Ino da¡ Tv nula Paulina a . ... ... .. o . .. . .. . ... .. du 14 ; vtnblu l cuIJM em. .. rluonune¡ p¡ q n. (Mun a lendo¡ naun* rica par¡ ll Iarmlnluãn da n. n. .. r. .¡~. ... ... ... .u, .. ... .. ... .¡. .a. .¡. ..»¡. .a. por . n . ..uma Tull-nu, pnr . v s. . mu. .. y . ... .. . ... ..um . .. biunu¡ 4.11.. .. um. .. . .. 'Níí-BoHEMIA-BAVARIA , AS d lc¡ allan (mw-El IÊIIDJUSTRIIAS ? E31 . e any alimenta No. 1 mapas. d. . w. . . ... .. . ..I . ... .um . I. u'. .. v nl n r Mun-nu . ..u a. . Dnmnmrnn n. r. hnu--I . ... n. r. -.. ..›. ... ¡.~. , 0 v. .n . ... uma. .. . . .. »gama n. 1- r. . . ... ... .. KMF” n ¡- y . ... n v. r. 1. m. .. . zum, r. . . | M . .. u. .. L. . . . y v. . ... m. 14.. ... . u v -. ... ... . . q. u . ... n. . ... ..-. .. u . .. . ... ... .. mu. . nun-. ... .. . uh-c . .. . ... ..na . . . ..o . ..m- . u. . ... ... .. . ... ... .. u . .. 1.. .. sum. .. y . ... .l . .. ... ... . . ... ... .. n y . ... .. I¡ Srta. Mp¡ Vnnlwnl UI| |IEII› . |.. A uma. -.” . um. .. . ... .. m. . . ... ..Mun . .. u. .. .-. .. u. .. . ..-. ... u. Iblmnh . .. ... ... . s. , : ... .. ..n-aum. .. ... . 1.. ... H M- m. .. 4.. ... . . ... ... .. . ... ..a . .u s. . 1.. ... . vma. ›r. |«ln hnrilll. !ãlmnn- a Pmleinr . ld Semi' nlrin . Mv-nur d Ran Mu da u. .. mu. . . .. . ... ... .. . .- . ... ¡mmpnhndn M. . a. .., SV ll¡ Onnulu MunclY (kw-HM: de| llu-piu¡ dep¡ . .. c. ..u. ... , r¡ . ... m. . . mpar¡ . ... mu. I. .. ... . . ... ... .. . u. x. .. ; unem Iolnnmmnn . s. u. .. q. .. . ... ..um y. .. .un guardando I. .. . ..em na. dullmdol . ... ... .. su¡ . ..um . A u (meunlaum . .ou w dm¡ a. . . ..! Autod- mu. . n. lnacum' ' uma¡ y aq. . : meu comnnch d. . v¡ . ... .- . naun . ... mu. dulu . ... - n. .. . › cunRcsPoNsAn 'om ALFONSO DAVAÊ Y ÉNQ POBOX175 Riobamb q--- _. .._ Editorial Católica. aocledtd Anónima [E, c. B. 43-_31 uUJA 1.. ._ A los Fundadores de Rome. . _ UARIO D: u. sun . 'u' slnwfnnezn o: LA PENA 'SMA . Io rlnl Comité mn Lamb. . smtñnlãífeããcnenxbn da um. h- reluahu I. . Supucll em¡ Fundador Bum¡ . ... m, _ . ..n . ... s. do . nI-ru " ' “um . ... .. m mu). . nu r um» M' V" I Ia . em. . dal : um qu. eo. . mm. ¡mveñn . tm . ... n, . .. 1. cbn. na. . Fhro. s. . Memx, g Toa. . ¡nlo : Iactuudo en cunlqule . m. .. ( : Ion ueoltumbrldl . .. . no. .. ..meu. . Y o . .. ..n du: .. . london p. .. . ... ..m tu . °"°"ÉÍ'¡›T. 'Í. Ê'. Í. ver¡ con l rlduclmienáo uv . ~ m. , . u no u n, . nm 1'. ” IÊÉJÊÃSJE. . ¡nqlhdn qu! M VN Dulzur . pnnnn num. . Naum# “um b_ u_ LÍveÍdad sn- bre las obras prácticas . ... ... ... ... n. 11.. ... . qm¡ . .. y. .,. M. , . ... ..naun m. q. .. . ... ..u . ... ... .. . .. , ... .. . u. . Uulle y Unnhr. . ..“. ..”. .. ... ... . . .. . ... .. unnnddunl . ... ... .. . ., . ... .. u. .. n» . . . ... n. . .. wmx/ Ln DAVALUN', _nz unuunmnu_ , n _um_ d, M_ . ~-~. ¡.. ... .. . ... ... .. . .., ... .x ri. .. : me nlrnclà muy . .. v¡. ¡.a. ... ... ... , . .. u. .. . ... ... .. . ... .. 4.. .. ... .naum : Klnbnnr . .. . .. m . .. I. qu. 1.. u. . . ... ..um . .x . .y . ... ... .. . . . .. ..m. a . . . ... ..me . n- n. .. lhdmn. . u. ..›. ... .n. .. m . .. . ... ... .. u. .. , .. ... . . .. n. ¡. ... ..n. .¡o, ¡nhmnnla . . n¡ . ..u n. ... ... ..-. ... y_ Humano GMM” E_ 1'; .:: :.i: :_: “. :,. ..: :': *.. :;: Médico-cariz: ;no . n. . .. . .. . u. .. ... . un. .. ..v. n. *a AVISO Cnmuuleu . I nehum nn da a lar-run¡ nlnhhzlnlunh d¡ c. y V . I . ... ... .. W . .. qu. .. ... ... . . .. u. .. . ... ... .. u. . . .. . .. . ... m. . .. . ... ..z . .. . ... .. . .. . . .›v. -.. ... ... n«. ,. .o. ..-. .~. ... .›. ..-. y. . ... .. . .n . n. . .u 1.. ... . . ... v . ... .. . ... ... .. . ... an, .u. lindu-p_ . ... ... .. u. u. .. upumuluu u. - . u . ... n. .. y a. . Inu ¡nuln-n . .. 1.. ... . . a . .. qm. ¡m! .. ... m-. .. . .. . 5 a. :um . v Ay um. .. ... ... . . .. .n . ... ... .. . .. lula: : mu. hnlâllzlbuu' l d. l: m M1411¡ . .. n . ... .. y . ... an. l lllnbulll. I 'l do Anita Il¡ IM SE VENDE l. . ! uma ; pyulàçumggdfnnru- -n In 11.. ... ., . .. UÍwlmI . ... ... .. u. . P . ... m. v . ... a. . ... ... .. . .. . ... .a ¡. 1a. ... " . .. . .. . ... n. u. .. M. QU| NA n ' . ... u. um tudu¡ u. .. . ... ... .. . ... ... .. . ... .. mp. .. . ¡ . . ». m. . , .y ru. , 'ru . Eau “UMM” 5 9"? ” . MONM . vn-. ..Ânzuufx . ly. .¡. x. Í.. .l. R. . ¡. ._ . ... .. u-1.-. ... ... ~. . ... ... .. . .. . .. . .. . .. . . . ... .. ¡. .- rur u. .. . n' . .. K . ... ... ... ... ..-. .. ... .- . ... ..-. .. u. .. cnn . x . .. ¡m! Alculle 51.. ... . , ... vw. .. , ... .. . . ... -.. .. . .. . ... .. . m mur-blo, .. . umca* m. . u . ... ... ... ... ... .. . . ... ... - mlunlo . ..- . .. . ... ... .. n. ..- n. . . .. I. 2.. ... . q. .. . ... .y . ... ... .. . ... mu. .. . . ... ... - tm- u zum DAVALOS" . .. u. . . ... n . .. ... ... . a. .. . .- . ... 4.. ... ., a. . . ..x-u u. - um' Prnvm . w a. 2.1.5.' . ... ... .. uon- . .v a. .- . ..an y u. .. . Merino. en un concurso promovido XSr. Clrloe Fernández Madrid Que el dam alta deuda sobre au concienc. . lo h¡ dícho el mismo Presidente Ibura y muchas adversarios ' ulticieros. o Ia pagará esta deuda? LI l ln¡ dal lllnhl MICHFLIN, 100W cho um hbrlunlñq human. m and. . dia In diante. parque nun. KIWIETKAJb RESISTÊNCIA. ÚIIDAD. BUAVIIJAD MICHELIN u ln m. . llnntl_ tnhrlcnd. m: mnchnmnlmnl . nada. cg¡ ulnmâvod 'q m GXDCIIÍIÍBÍDÍIIBIIIIO. O IIWm uIu u¡ . .mami n . ... u. um um. . MICHE- LIN. Gun¡ drum rndlmh nbr¡ llnnm M| ' CHELÍN. Ibn suma. .. n. r. .. .a ! md mntrlbnldnrlmtoduün n l¡ Províncir di* L ? uma umnrwon. "m3. Chlmbo N . llmlcén Hulll u-au" 0° Pllqul Ílldnnlth. ' u . .. m. .. ... .o . ... ..ao . ... ... .. . . . ... .. . ... uma. ll¡ hvor d¡ Il juvuntnd ln' _ . ... ... .. n. Puruwi¡ a. _VA P A I. . . ... ..ia . .n. and. .. ! Mundi 11h01, l Io: Al' u . an. a. .. ..um. a. : hum. .. " y Gnal¡ u a í. um. , I. r mu. . omi- ul. .. y 1o. m mmo- campo' nunk¡ 11.¡ Domhfd- mu¡ _É abusam BENO DE oRIEm ACION CATL: :u . .Jim . .._v_ Dkrl um' «. .. . .. I. .. . rj. .. c ; ... . . . . , _x_ . ... v. u. . . ... .. . ... ... .. . .. '1.. ,:. .'. ,N. l,u1 (Jun. .. u. . u. .. bucal, .. . . ... ... .. . ... ... .. Al . ..I (. ... .. n. r. . .. «Jun sm . .uam T u_ . -.. _. › u. .., » . ... ..n , .. ... ... . n. .. ... ... . u pu¡ . .. rm. .., w n! .. .. . w. .. . m. . .. u r. . . I. _.. . dr' 1.1.1.. .. Item». .m 4.. ... . .1 m. na. .. Amam, ... Imecannnu u. .. ... . . ..(. ... .. u. Vuk-mpi: .. ... ... . . ..“Mw , ... 1'. .. . ... ... .. . ..- . ... .. q. . . ... ..u m ouu . ..m y z. .. . m. .. . ... ..L › . s. a mw. w, w. . m. .. . ... .. m . ... ..e 12m m. m: 1.. ... p. .. w . .. Y ven 'w . o. a run. .. u. .. M Lunar. Una chan maHwrh Un VIDUI con guandu uulandm ton n Robnlon y cuvvtm-n, w. - rn ; ... ¡. .. .,. .. . .. . ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. nuu Un vvlerv m»- mmu. Imdrrulu . .. Aualrl u. . y. .. . ... ... ..-m q. . . ... o p. . 1.. ... . . h Jlnrhlll. . . ... na. 3 u . ... nas. u man. .. . .. . . vamu. .. navega . .x mula . ... m. . . x. m. . . ... ... ..1.. : . dor-vim Relumhrnn 1.. mu". .. . .m . . . .. ... ... . Y . .. el . ... ... .. . w . ... ..an can u. . gavh. ¡ . n. Trnnüúnl . Da luz : Ann-en Aceuun a y vma. 'le r. . rue-uma, rw. L. .. . ..: ... -.. . . .., ... nnrutna y . ... ..um ' . ... .. . .. n.9,. .., a¡ yu. . d. t. 1.. :. ..: .. ..m. .. . 1.-. .¡A, ~,_ Y Heun a. .. ... . mr, .. ... . . ... m. Plnductas a. - u. .. .n . y r. um, ... .. . . - mw ¡Hnnul E. . Buttman mu. .- v. .. 1 v-. L. n › w u a . cu-. ... u. plmunoa q. . hrmunu u. .. L, vr. u'n«¡, .¡x1v, ~, Temm. !me el Guayu, m. . . u. I. . ! mma . .no y co. . vim. . y m. .. Dama . u. nmzdlnus n m n-m. P l culmn hudegur mmll . .m. u. . mermo. . Iylqull' da Amencn y matem. 1mm c. .m. m. . el u. ..y. ._ 1 ma) ¡mu! n Lumpl, . . upa, ; Vzfrcdc Rwcuru: Draw! par. .. Jncuqurauón 4.1.. pa. .. a. . jus/ cada E¡ l. Em: naum. .- . ... ..ln 3.1.. ..- B-ndldan a. .mu. y l¡ 1¡ Cnmvü . ... ..um . ... mu. s. .. mm. .. a. om. y Oonfzcmbn 1. meu. .. I eoxzaw m- vgms". .. . . ... ... .. t. .. . ... ..ou u d d Por . I Omni o r. .. . a. hmm. . n¡ Panama. JAVIIB ! namo a. hmm _íí_ Ala candura Rrabumba-gaña: N. .m. dam . ... a . ... o. . ... ... .. . .ou m. In que II hl Mrho ill em mporunle Votem da o ¡Ón púhlicl. lculcl¡ . c. tguacendenul . .. ... ... . . m. Y o¡ . .. ... ... . . a. q. .. . . c. .. . ... .A . ... n. . .u . ... .. . a b. .. ..n. . 1.. ... ni . m. : onmnuriu . ... ... .. Gu l mta nunka: m VDIVGIID! cuaumzntc tam: : I¡ Num¡ y . ... e. Hznnu ia. .. q. .. cr P¡ n 1¡ 4.. p. “ç

×