O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
FORMULA ( BAB 1 - BAB 7 ) – MIKROEKONOMI 
BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI 
· Tidak ada formula yang khusus untuk bab 1 
...
Formula kecerunan keluk permintaan , b = Δ Qd 
Δ P 
Apabila harga barang meningkat dari RM 1 kepada RM 2 , maka kuantiti 
...
Pilihan 1 : harga barang adalah RM 1 , maka kuantiti diminta adalah 8 unit. 
a = Qd + bP 
= 8 + (2)(1) 
= 10 
Pilihan 2 : ...
Q = kuantiti diminta (unit ). 
‘ – ‘ = hubungan songsang atau negatif antara harga ( P) dengan 
kuantiti diminta ( Qd ). 
...
‘+ ‘ = hubungan positif atau langsung antara harga barang dengan 
kuantiti ditawar. 
Nota :- a) a dan b merupakan pemalar ...
Apabila harga barang meningkat dari RM 2 kepada RM 3 , maka, kuantiti ditawar 
pula meningkat dari 6 unit kepada 8 unit. 
...
Kaedah – kaedah untuk membentuk fungsi/persamaan penawaran 
1) kaedah penggantian 
Qs = a + bP ………………………………. 1 
Qs = a +bp...
Cara pembuktian bahawa a dan b adalah pemalar adalah sama. 
Dari paksi kuantiti ditawar ( Qs ), 
Dasar kerajaan Fungsi pen...
Peratus beban cukai pengguna = jumlah beban cukai pengguna seunit X 100 
Jumlah beban cukai seunit 
Beban cukai pengeluar ...
SUBSIDI 
a) Secara total 
jumlah subsidi pengguna = jumlah subsidi - jumlah subsidi pengeluar. 
Per unit/seunit 
Jumlah su...
Pada keseimbangan , 
Qd = Qs 
a - bp = a + bP 
nota 
peratus perubahan dalam kuantiti keseimbangan 
= Q 1 - Q 0 X 100 
Q0 ...
Δ P 
b) kaedah persamaan 
Qd = a - bP 
B = a - Qd 
P 
Sekiranya terdapat n pengguna dalam pasaran, maka, fungsi permintaan...
B) secara perubahan ( Δ ) 
Δ DDx X Py 
DDx Δ Py 
= Δ DDx / Δ Py X Py/DDx 
= bc Py / DDx 
Bc Merujuk kepada kecerunan antar...
Δ Qs X P 
Qs Δ P 
b) secara purata / formula titik tengah 
Qs1 – Qs0 X P1+ P0 
Qs1 + Qs0 2 
2 P1 – P0 
*keanjalan lengkuk ...
Bukti 
Harga ( RM ) Kuantiti diminta 
(unit) 
Δ Q/Q P/ΔP 
0 10 0 0 
1 8 0.25 0.25 
2 6 0.67 0.67 
3 4 1.5 1.5 
4 2 4 4 
5 ...
ii) Y = y → jum. Pendapatan = jum. Perbelanjaan. 
→ Y = PxQx 
→ Y = PyQy 
→ Y = PzQz 
B) Kes memilih banyak barang pada ha...
Ps* 
D 
Kuantiti ( unit ) 
0 q e 
½ x ( Pd* - Pe ) x 0 qe = jumlah lebihan pengguna ( A ) 
½ x ( Pe – Ps*) x 0 q* = jumlah...
Jumlah kos tetap ( TFC) TC - TVC AFC X Q 
Jumlah kos berubah 
(TVC) 
TC - TFC AVC X Q 
Kos secara purata kaedah secara pur...
2) Fungsi TVC 
→ TVC = YQ 
3) Fungsi AC 
→ AC = X + Y 
Q 
4) Fungsi AFC 
→ AFC = X 
Q 
5) Fungsi AVC 
→ AVC = Y 
6) Fungsi...
Δ L 
Kos eksplisit + kos implisit = kos pengeluaran 
BAB 6 : STRUKTUR PASARAN DAN PENENTUAN HARGA DAN OUTPUT 
1) Hasil ses...
a) pendekatan hasil-kos 
- keuntungan maksimum dapat dicapai berdasarkan jarak antara jumlah hasil dan 
kos yang besar (TR...
Syarat keseimbangan buruh dalam pasaran faktor 
*Pasaran faktor ini hanya akan tertumpu pada pasaran persaingan sempurna. ...
TC = Jumlah kos 
Untung ekonomi = TR – TC (kos implisit + kos explisit ) 
Untung perakaunan = TR – TC (kos explisit) 
* ko...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Formula bab2 bab7_mikro___vignes[1]_edited_1

All the relevant formulas for Mikroekonomi STPM

 • Entre para ver os comentários

Formula bab2 bab7_mikro___vignes[1]_edited_1

 1. 1. FORMULA ( BAB 1 - BAB 7 ) – MIKROEKONOMI BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI · Tidak ada formula yang khusus untuk bab 1 Konsep pengiraan yang agak penting dan perlu diberi perhatian adalah kos lepas Kos lepas = - Δ Y/A X BAB 2 : PERMINTAAN , PENAWARAN DAN KESEIMBANGAN PASARAN. !) Fungsi permintaan A) Dari paksi kuantiti diminta ( Qd ) Qd = a - bP Di mana , Qd = kuantiti diminta ( unit ) a = Qd maksimum apabila P = 0 , Qd = a. b = kecerunan keluk permintaan , Δ Qd Δ P ‘ – ‘ = Hubungan negatif / songsang antara harga ( P) dengan kuantiti diminta ( Qd ). P = harga barang (RM) Nota : 1) a dan b merupakan pemalar ( constant ) 2) Qd dan P merupakan pembolehubah ( variables) 3) mengikut hukum ceteris paribus , i) apabila P meningkat , maka Qd akan menurun ii) apabila P menurun , maka Qd akan meningkat 4) hubungan antara P dengan Qd adalah songsang atau negatif 5) P dan Qd adalah saling bergantungan antara satu sama lain. Bukti bahawa b adalah pemalar ( constant ) Harga barang (RM) Kuantiti diminta ( unit ) 1 8 2 6 3 4
 2. 2. Formula kecerunan keluk permintaan , b = Δ Qd Δ P Apabila harga barang meningkat dari RM 1 kepada RM 2 , maka kuantiti diminta menurun dari 8 unit kepada 6 unit. b = Δ Qd Δ P = 6 - 8 2 - 1 = - 2 Apabila harga barang jatuh dari RM 2 kepada RM 1, kuantiti diminta meningkat dari 6 unit kepada 8 unit. b = Δ Qd Δ P = 8 - 6 1 - 2 = - 2 kesimpulannya adalah b adalah tetap dan tidak berubah apabila harga barang berubah. Bukti bahawa a adalah pemalar Harga barang ( RM) Kuantiti diminta (unit) 1 8 2 6 3 4 Diberi kecerunan keluk permintaan , b = 2 Qd = a - bP Untuk mencari nilai a , fungsi permintaan perlulah diubahsuaikan. a = Qd + bP
 3. 3. Pilihan 1 : harga barang adalah RM 1 , maka kuantiti diminta adalah 8 unit. a = Qd + bP = 8 + (2)(1) = 10 Pilihan 2 : harga barang adalah RM 2 dan kuantiti diminta adalah 6 unit. a = Qd + bP = 6 + (2)(2) = 10 kesimpulannya a adalah tetap dan tidak berubah apabila harga barang berubah. Konsep penting adalah a dan b dalam fungsi permintaan barang adalah tetap dan tidak berubah. Fungsi permintaan, Qd = a - bP Oleh sebab a dan b merupakan pemalar , P ↑ , Qd ↓ P ↓ , Qd ↑ Keadaan ini berkaitan dengan hukum permintaan , iaitu, berhubung dengan ceteris paribus. b) Dari paksi harga (RM), P = a - bQ Di mana , P = Harga barang ( RM ) a = P maksimum apabila Qd = 0 , P = a. b = kecerunan keluk permintaan , Δ P Δ Qd
 4. 4. Q = kuantiti diminta (unit ). ‘ – ‘ = hubungan songsang atau negatif antara harga ( P) dengan kuantiti diminta ( Qd ). Nota : 1) a dan b adalah pemalar.( constant ) 2) Qd dan P adalah pemboleubah ( variables ) 3) mengikut hukum ceteris paribus , i) apabila Qd meningkat , maka P akan jatuh. ii) apabila Qd menurun , maka P akan meningkat. 4) hubungan songsang atau negatif antara harga barang ( RM) dengan kuantiti diminta (Qd ). 5) P dan Qd adalah saling bergantungan antara satu sama lain. → cara pembuktian bahawa a dan b sebagai pemalar adalah sama. Kaedah – kaedah untuk membentuk persamaan atau fungsi permintaan 1) kaedah 1 - kaedah persamaan P – P1 = P2 - P1 Q – Q1 Q2-Q1 → Qd = a -bP 2) kaedah 2 - kaedah penggantian Qd = a – bp …………………………………………. 1 Qd = a – bp …………………………………………… 2 → Qd = a - bP 2) Fungsi penawaran , A) Dari paksi kuantiti ditawar ( Qs), Qs = a + bP Di mana , Qs = kuantiti ditawar ( unit) a = Qs minimum apabila P = 0, Qs = a b = kecerunan keluk penawaran , P = harga barang ( RM )
 5. 5. ‘+ ‘ = hubungan positif atau langsung antara harga barang dengan kuantiti ditawar. Nota :- a) a dan b merupakan pemalar (constant ). b) Qs dan P merupakan pembolehubah (variables ) c) mengikut hukum ceteris paribus , i) apabila harga meningkat, maka, kuantiti ditawar barang tersebut akan meningkat. ii) apabila harga jatuh , maka, kuantiti ditawar barang tersebut akan menurun. d) hubungan antara P dan Qs adalah secara langsung atau positif. e) Qs dan P adalah saling bergantungan antara satu sama lain. Bukti bahawa a dan b adalah pemalar ( constant) Harga barang (RM) Kuantiti ditawar ( unit) 1 4 2 6 3 8 Diberi kecerunan keluk penawaran , b = Δ Qs Δ P Apabila harga barang meningkat dari RM 1 kepada RM 2 ,maka, kuantiti ditawar akan meningkat dari 4 unit kepada 6 unit. b = 6 - 4 2 - 1 = 2 1 = 2
 6. 6. Apabila harga barang meningkat dari RM 2 kepada RM 3 , maka, kuantiti ditawar pula meningkat dari 6 unit kepada 8 unit. b = 8 - 6 3 - 2 = 2 = 2 1 kesimpulannya adalah apabila harga barang tersebut berubah , maka, b adalah pemalar dan tidak berubah. Bukti bahawa a adalah pemalar Berdasarkan jadual tersebut , diberi kecerunan keluk penawaran adalah 2. Formula penawaran telah diubahsuaikan. a = Qs - bP pilihan pertama : harga barang adalah RM 1 , dan kuantiti ditawar adalah 4 unit. a = Qs - bP = 4 – ( 2)(1) = 2 pilihan kedua : harga barang adalah RM 2 , kuantiti ditawar adalah 6 unit. a = Qs - bP = 6 – (2)(2) = 2 kesimpulannya adalah apabila harga berubah , a adalah pemalar dan tidak berubah.
 7. 7. Kaedah – kaedah untuk membentuk fungsi/persamaan penawaran 1) kaedah penggantian Qs = a + bP ………………………………. 1 Qs = a +bp ………………………………...2 → Qs = a + bP 2) kaedah persamaan P – P1 = P2 – P1 Q – Q1 Q2 – Q1 → Qs = a + bP fungsi penawaran → P = a + bQ Di mana , P = Harga barang ( RM ) a = P minimum apabila Q = 0 , P = a. b = Kecerunan keluk penawaran , Δ P Δ Qs Q = kuantiti ditawar ( unit ) Nota : a) a dan b adalah pemalar.( constant ) b) P dan Q adalah pembolehubah ( variables ) c) mengikut hukum ceteris . i) apabila Qs meningkat , maka , P meningkat. ii) apabila Qs menurun , maka, P akan jatuh d) hubungan positif atau langsung antara harga barang dengan kuantiti ditawar. e) Qs dan P adalah saling bergantungan antara satu sama lain.
 8. 8. Cara pembuktian bahawa a dan b adalah pemalar adalah sama. Dari paksi kuantiti ditawar ( Qs ), Dasar kerajaan Fungsi penawaran ( asal ) Fungsi penawaran ( baru ) cukai Qs = a + bP Qs = a + b(P-cukai per unit subsidi Qs = a + bP Qs = a +b(P+subsidi per unit. Dari paksi harga ( P ), Dasar kerajaan Fungsi penawaran ( asal) Fungsi penawaran ( baru) Cukai P = a + bQ P-cukai per unit = a + bQ Subsidi P = a + bQ P+subsidi per unit = a + bQ BEBAN CUKAI Beban cukai pengguna a) secara total → jumlah beban cukai pengguna = jumlah beban cukai – jumlah beban cukai pengeluar. Per unit/seunit Jumlah beban cukai pengguna seunit = jumlah beban cukai seunit – jumlah beban cukai pengeluar seunit. b) bentuk peratus - wujud dengan 2 cara , iaitu , cara total dan cara per unit/seunit. Cara total Peratus beban cukai pengguna = jumlah beban cukai pengguna X 100 Jumlah keseluruhan cukai Cara per unit/seunit
 9. 9. Peratus beban cukai pengguna = jumlah beban cukai pengguna seunit X 100 Jumlah beban cukai seunit Beban cukai pengeluar a) secara total - jumlah beban cukai - jumlah beban cukai pengguna per unit / seunit jumlah beban cukai pengeluar seunit = jumlah beban cukai seunit - jumlah beban cukai pengguna seunit. b) bentuk peratus – wujud dengan 2 cara , iaitu, cara total dan cara per unit/seunit. Cara total Peratus beban cukai pengeluar = jumlah beban cukai pengeluar X 100 Jumlah keseluruhan cukai Cara per unit /seunit Peratus beban cukai pengeluar = jumlah beban cukai pengeluar X 100 Jumlah beban cukai seunit Jumlah cukai a) secara total jumlah beban cukai = beban cukai pengguna + beban cukai pengeluar per unit/seunit jumlah beban cukai seunit = beban cukai pengguna seunit + beban cukai pengeluar seunit.
 10. 10. SUBSIDI a) Secara total jumlah subsidi pengguna = jumlah subsidi - jumlah subsidi pengeluar. Per unit/seunit Jumlah subsidi pengguna seunit = jumlah subsidi seunit – jumlah subsidi pengeluar seunit. b) Bentuk peratus - wujud dengan 2 cara , iaitu , cara total dan cara per unit /seunit. Cara total Peratus subsidi pengguna = jumlah subsidi pengguna X 100 Jumlah keseluruhan subsidi Cara per unit/seunit Peratus subsidi pengguna = jumlah subsidi pengguna seunit X 100 Jumlah subsidi seunit Jumlah subsidi Secara total Jumlah subsidi = jumlah subsidi pengguna + jumlah subsidi pengeluar. Per unit/seunit Jumlah subsidi seunit = jumlah subsidi pengguna seunit + jumlah subsidi pengeluar seunit.
 11. 11. Pada keseimbangan , Qd = Qs a - bp = a + bP nota peratus perubahan dalam kuantiti keseimbangan = Q 1 - Q 0 X 100 Q0 Peratus perubahan dalam harga keseimbangan = P1 - P0 X 100 P0 Untuk pengetahuan Terdapat 2 kaedah yang dapat dikenalpastikan untuk mencari a dalam fungsi permintaan, Qd = a – Bp, iaitu, :- a) kaedah analisis melalui persamaan Qd = a - bP P = 0 , Qd = a. b) kaedah persamaan Qd = a – Bp ( fungsi asas ) Daripada persamaan permintaan , A = Qd + bP A = Qd + Δ Qd ( P) Δ P Terdapat 2 kaedah yang dapat dikenalpastikan untuk mencari b dalam fungsi permintaan , Qd = a – Bp , iaitu, :- a) kaedah formula asas b = Δ Qd
 12. 12. Δ P b) kaedah persamaan Qd = a - bP B = a - Qd P Sekiranya terdapat n pengguna dalam pasaran, maka, fungsi permintaannya adalah Qd = n (a – Bp) Sekiranya terdapat n pengeluar dalam pasaran, maka, fungsi penawarannya adalah Qs = n(a + Bp) Keseimbangan pasaran Qd = Qs BAB 3 : KEANJALAN PERMINTAAN (ED) DAN KEANJALAN PENAWARAN (ES) 1) Keanjalan permintaan harga (PED) A) secara peratus ( % ) % Δ Qd % Δ P B) secara perubahan ( Δ ) Δ Qd X P Qd Δ P = Δ Qd / Δ P X P/ Qd = b X P / Qd = bP / Qd 2) Keanjalan permintaan silang ( CED ) A) secara peratus ( % ) % Δ DDx % Δ Py
 13. 13. B) secara perubahan ( Δ ) Δ DDx X Py DDx Δ Py = Δ DDx / Δ Py X Py/DDx = bc Py / DDx Bc Merujuk kepada kecerunan antara harga sesuatu barang dengan kuantiti permintaan barang lain 3) Keanjalan permintaan pendapatan ( YED) A) secara peratus ( % ) % Δ DD % Δ Y B) secara perubahan ( Δ ) Δ DD X Y DD Δ Y = Δ DD / Δ Y X Y/DD 4) Keanjalan lengkuk permintaan a) secara biasa Δ Qd X P Qd ΔP b) secara purata / formula titik tengah Qd1 – Qd0 X P1 + P0 Qd1 + Qd0 2 2 P1 – P0 = Δ Qd / ½ ( Qd1 + Qd0) x ½( P1+ P0) / Δ P = Δ Qd / (Qd1 + Qd0) x P1 + P0/ Δ P = Δ Qd / Δ P X P1+ P0 / Qd1 + Qd0 Penawaran a ) secara biasa
 14. 14. Δ Qs X P Qs Δ P b) secara purata / formula titik tengah Qs1 – Qs0 X P1+ P0 Qs1 + Qs0 2 2 P1 – P0 *keanjalan lengkuk untuk permintaan dan penawaran adalah sama. Simbolnya yang berbeza. Keanjalan lengkuk - formula asas a) secara biasa Δ Q X P Q Δ P b) secara purata / formula titik tengah 1) Δ Q ÷ Δ P Q1 + Q0 P1+ P0 2 2 2) Δ Q X P1 + P0 Q1 + Q0 2 2 ΔP 5) Keanjalan titik Δ Qd X P Qd Δ P Terdapat 2 kaedah lain untuk mengira keanjalan titik, iaitu,:- a) Δ Q ( diandaikan P = 1 ) Q ΔP b) P ( diandaikan Δ Q = 1 ) Δ P Q
 15. 15. Bukti Harga ( RM ) Kuantiti diminta (unit) Δ Q/Q P/ΔP 0 10 0 0 1 8 0.25 0.25 2 6 0.67 0.67 3 4 1.5 1.5 4 2 4 4 5 0 ∞ ∞ 6) Keanjalan penawaran harga ( PES ) = % Δ Qs % Δ P = Δ Qs X P Qs Δ P BAB 4 : TEORI PERMINTAAN DAN PERLAKUAN PENGGUNA 1) Utiliti sut ( MU ) = Δ TU Δ Q 2) Perubahan dalam jumlah utiliti ( Δ TU ) Δ TU = MU X Δ Q 3) Syarat keseimbangan A) Kes memilih satu jenis barang pada harga sama i) MU = P → MUx = Px → MUy = Py → MUz = Pz
 16. 16. ii) Y = y → jum. Pendapatan = jum. Perbelanjaan. → Y = PxQx → Y = PyQy → Y = PzQz B) Kes memilih banyak barang pada harga sama i) MUx = MUy MUy = MUz ii) Y = PxQx + PyQy + … + PnQn C) Kes memilih banyak barang pada harga berlainan i) MUx = MUy = MUz = … = MUn Px Py Pz Pn ii) Y = PxQx + PyQy + PzQz 4) Jika suatu barang diberi secara percuma , MU = P P = 0 , MU = 0 → TU maksimum. 5) Lebihan pengguna a) melalui kaedah graf harga (RM) Pd* S A p e B
 17. 17. Ps* D Kuantiti ( unit ) 0 q e ½ x ( Pd* - Pe ) x 0 qe = jumlah lebihan pengguna ( A ) ½ x ( Pe – Ps*) x 0 q* = jumlah lebihan pengeluar ( B ) b) melalui kaedah formula lebihan pengguna → harga yang sanggup/mampu dibayar pengguna - harga yang sebenarnya dibayar pengguna/harga pasaran. BAB 5 : TEORI PENGELUARAN DAN KOS PENGELUARAN 1) Kos sesebuah organisasi dapat dibahagikan dari 3 aspek , iaitu :- a) secara total 1) jumlah kos ( TC ) 2) jumlah kos tetap ( TFC ) 3) jumlah kos berubah ( TVC ) b) secara purata 1) kos purata (AC) / kos total purata (ATC) 2) kos tetap purata (AFC) 3) kos berubah purata ( AVC ) c) secara sut /marginal 1) kos sut /kos marginal ( MC ) Kos secara total kaedah secara total kaedah secara purata Jumlah kos (TC) TFC + TVC AC X Q
 18. 18. Jumlah kos tetap ( TFC) TC - TVC AFC X Q Jumlah kos berubah (TVC) TC - TFC AVC X Q Kos secara purata kaedah secara purata kaedah secara total Kos purata (AC) AFC + AVC TC Q Kos tetap purata ( AFC) AC - AVC TFC Q Kos berubah purata (AVC) AC - AFC TVC Q Kos secara sut/marginal kaedah secara total 1) Δ TC Kos sut/marginal ( MC) Δ Q 2) Δ TVC ( TFC = 0 ) Δ Q 2) TC = X + YQ TC = jumlah kos (RM) X = jumlah kos tetap (RM) Y = kos berubah seunit (RM) Q = kuantiti output (unit) YQ = jumlah kos berubah (RM) ‘ +’ = hubungan positif atau langsung antara jumlah kos berubah dengan jumlah kos. → apabila YQ ↑ → TC ↑ → apabila YQ ↓ → TC ↓ Konsep 1) X dan Y adalah pemalar (constant) 2) TC dan Q adalah pembolehubah. Daripada , TC = X + YQ 1) Fungsi TFC → TFC = X
 19. 19. 2) Fungsi TVC → TVC = YQ 3) Fungsi AC → AC = X + Y Q 4) Fungsi AFC → AFC = X Q 5) Fungsi AVC → AVC = Y 6) Fungsi MC MC = d ( TC ) d ( Q ) MC = Y Keluaran fizikal (PP) dalam sesebuah organisasi dapat dibahagikan dari 3 aspek, iaitu :- a) Secara total → jumlah keluaran fizikal ( TPP) b) Secara purata → keluaran fizikal purata (APP) c) Secara sut/marginal → keluaran fizikal sut/marginal (MPP) Keluaran fizikal (PP) Dalam sebutan keluaran Fizikal ( PP ) Dalam sebutan keluaran hasil ( RP) 1) TPP APP X L TRP P 2) APP TPP L ARP / P 3) MPP Δ TPP MRP / P
 20. 20. Δ L Kos eksplisit + kos implisit = kos pengeluaran BAB 6 : STRUKTUR PASARAN DAN PENENTUAN HARGA DAN OUTPUT 1) Hasil sesebuah organisasi dapat dibahagikan kepada 3 aspek , :- a) Secara total → jumlah hasil (TR) b) Secara purata → hasil purata ( AR ) c) Secara sut / marginal → hasil sut/ marginal (MR) Formula 1) TR = P X Q atau AR X Q di mana, P = Harga barang ( RM) Q = Kuantiti ( unit ) 2) AR = TR Q 3) MR = Δ TR Δ Q Syarat memaksimumkan keuntungan (Keseimbangan barang) a) pendekatan hasil –kos b) pendekatan marginal/ MR-MC
 21. 21. a) pendekatan hasil-kos - keuntungan maksimum dapat dicapai berdasarkan jarak antara jumlah hasil dan kos yang besar (TR – TC) b) pendekatan marginal/ MR-MC - keuntungan maksimum dapat dicapai apabila MR= MC / MR bersilang dengan MC. - MC memotong MR dari bahagian bawah. * Harga barang dalam pasaran ditentukan melalui AR (Hasil purata) * Output barang dalam pasaran akan ditentukan pada titik di mana hasil marginal bersilang dengan kos marginal. AR = TR / Q = P X Q / Q = P. BAB 7 : TEORI AGIHAN Hasil keluaran dapat dibahagikan kepada 3 aspek yang tertentum iaitu:- a) secara total Jumlah keluaran hasil (TRP) b) secara purata keluaran hasil purata (ARP) c) Secara sur/marginal Keluaran hasil sut/keluaran hasil marginal (MRP) Formula yang penting a) TRP = TPP X P = ARP X QF b) ARP = TRP/ QF = APP X P C) MRP = Δ TRP / Δ QF = MPP X P Kos faktor dalam pasaran faktor dapat dibahagikan kepada 3 aspek yang tertentu, iaitu:- : a) secara total - jumlah kos faktor /kos faktor total b) secara purata -kos purata faktor c) secara marginal/sut -kos marginal/sur faktor Formula yang penting a) TCF = ACF X QF = PF X QF b) ACF = TCF / QF = PF c) MCF = Δ TCF/ Δ QF *faktor pengeluaran yang penting dalam bab ini adalah buruh.
 22. 22. Syarat keseimbangan buruh dalam pasaran faktor *Pasaran faktor ini hanya akan tertumpu pada pasaran persaingan sempurna. a) pendekatan hasil-kos - untung yang maksimum (kos buruh yang minimum) berdasarkan jarak antara TRP dan TCF yang besar (TRP – TCF) . * (konsep ini adalah untuk tujuan pemahaman sahaja. b) pendekatan marginal - keseimbangan buruh akan tercapai apabila MRP bersilang dengan MCF. Keanjalan faktor pengeluaran dapat dilihat dalam 2 aspek, iaitu:- a) bentuk peratus (%) = % Δ QF / % Δ PF . b) bentuk biasa = Δ QF / Δ PF X PF / QF Upah dapat dilihat dalam 2 aspek, iaitu:- a) Upah benar Upah benar = indeks harga tahun asas/ indekz harga tahun semasa X Upah wang b) Upah wang 100. Upah wang = Upah benar . indeks harga tahun semasa Upah wang = indeks harga tahun semasa / 100 X Upah benar. Sewa ekonomi = Ganjaran antara pilihan yang terbaik – Ganjaran antara pilihan yang kedua terbaik Kaedah pengiraan formula dapat dianalisis melalui keluk permintaan dan penawaran faktor. * Formula ini akan diterangkan dalam kelas tutorial anda. . Sewa kuasi = TR - TVC Untung dapat dilihat dalam 2 perspektif yang utama:- a) secara ekonomi b) secara perakaunan Untung = TR – TC Di mana, TR = Jumlah hasil
 23. 23. TC = Jumlah kos Untung ekonomi = TR – TC (kos implisit + kos explisit ) Untung perakaunan = TR – TC (kos explisit) * kos implisit dapat dikenali sebagai kos lepas /kos dalaman * kos explisit dapat dkenali sebagai kos luaran. Oleh sebab itu, pada kebiasaannya, untung ekonomi < untung perakaunan / untung perakaunan > untung ekonomi. Kadar bunga dapat dibahagikan kepada 2 aspek yang penting, iaitu:- a) kadar bunga benar (r ) b) kadar bunga nominal (n) Formula yang penting Kadar bunga benar = kadar bunga nominal – kadar inflasi Kadar bunga nominal = kadar bunga benar + kadar inflasi Kadar bunga (%) = jumlah faedah/bunga / jumlah modal X 100 @ copyright 2010 (VIGNES GOPAL KRISHNA)

×