Điện toán đám mây

1
TRƯỜNG ĐH CNTT GIA ĐỊNH
BÀI TẬP MÔN TÍNH TOÁN LƯỚI
YÊU CẦU:
TÌM HIỂU VÀ SO SANH ĐẶC TRƯNG GIỮA
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ ĐIỆN TOÁN LƯỚI
Giảng viên: Ths.Mai Xuân Lân
Sinh viên: Phạm Viết Trường
Lớp: 06DLCTS3
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2015
2
Yêu cầu và mục đích nghiên
cứu của bài tập.
- Cloud Computing
- Grid Computing
So sánh đặc trưng giữa Cloud
Computing và Grid Computing.
3
Mở đầu
Tác giả: Nguyễn Tô Quốc Thái
Nghiên cứu về điện toán lưới (Grid Computing) với các công nghệ nền tảng,
là tiền thân của điện toán đám mây, đã được thực hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên,
do lĩnh vực ứng dụng của tính toán lưới khá giới hạn (chủ yếu phục vụ giải quyết
các bài toán khoa học tính toán ở quy mô lớn) nên điện toán lưới chưa được ứng
dụng rộng rãi ở Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu về điện toán lưới phần nào còn
mang tính lý thuyết, hàn lâm, khó trở thành các công cụ và sản phẩm phần mềm
để chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp khai thác.
Điện toán đám mây (ĐTĐM), do khả năng ứng dụng rất nhanh và rộng rãi của
công nghệ này, khi du nhập vào Việt Nam đã nhanh chóng được sự quan tâm
không những của giới khoa học, của các chuyên gia công nghệ thông tin mà còn
của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm tới ứng dụng CNTT.
Mục đích của bài viết này là mô tả sự gần nhau giữa điện toán lưới và điện
toán đám mây, các lĩnh vực ứng dụng và nền tảng sử dụng công nghệ này. Mô tả
khái niệm, đặc điểm chính và so sánh chúng. ục đích sử dụng
Để truy cập các link trên slide, vui lòng click phải link và click Open Hyperlink
4
1. CLOUD COMPUTING (ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY)
Thuật ngữ điện toán đám mây (cloud computing) xuất hiện bắt nguồn từ ứng dụng điện
toán lưới (grid computing) trong thập niên 1980, tiếp theo là điện toán theo nhu cầu (utility
computing) và phần mềm dịch vụ (SaaS).
Với điện toán đám mây, các tài nguyên điện toán như máy chủ có thể được định hình
động hoặc cắt nhỏ từ cơ sở hạ tầng phần cứng nền và trở nên sẵn sàng thực hiện nhiệm
vụ, hỗ trợ những môi trường không phải là điện toán lưới như Web ba lớp chạy các ứng
dụng truyền thống hay ứng dụng Web 2.0.
Đây là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng
Internet. Các máy tính trong các đám mây được cấu hình để làm việc cùng nhau và các
ứng dụng khác nhau sử dụng sức mạnh điện toán tập hợp cứ như thể là chúng đang chạy
trên một hệ thống duy nhất.
Với sự ra đời của ĐTĐM, các tài nguyên được sử dụng như một máy tính gộp ảo, trong
đó mọi khả năng liên quan đến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các
"dịch vụ", cho phép người sử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp
nào đó "trong đám mây" mà không cần phải có các kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ
đó, cũng như không cần quan tâm đến các cơ sở hạ tầng phục vụ công nghệ đó.
5
1.1 Kiến trúc của điện toán đám mây:
Môi tr ng oườ ả
L p c s h t ngớ ơ ở ạ ầ
L p n n t ngớ ề ả
L p ng d ngớ ứ ụ
- Kiến trúc phân lớp trong ĐTĐM được chia thành 5 lớp
Hình 1. Kiến trúc phân lớp của ĐTĐM
6
- Virtualization – Môi trường ảo hóa và chia sẻ tài nguyên giữa các ứng dụng khác nhau với mục
tiêu sử dụng tài nguyên phần cứng (máy chủ - đĩa cứng) tốt hơn.
- Infrastructure - Lớp cơ sở hạ tầng: Là nền tảng của đám mây, cung cấp hạ tầng tính toán cho các
lớp trên dựa trên môi trường ảo hóa. Nó gồm có các tài sản vật lý - các máy chủ, các thiết bị mạng,
các ổ đĩa lưu trữ, v.v... Cơ sở hạ tầng là một dịch vụ (IaaS) có các nhà cung cấp như IBM® Cloud.
Khi sử dụng IaaS bạn thực tế không kiểm soát cơ sở hạ tầng nằm dưới, nhưng bạn có quyền kiểm
soát các hệ điều hành, lưu trữ, triển khai các ứng dụng và ở một mức độ hạn chế, có quyền kiểm soát
việc lựa chọn các thành phần mạng.
- Platform - Lớp nền tảng: Nó cung cấp cơ sở hạ tầng nền tảng cho điện toán và các giải pháp của
dịch vụ, chi phối đến cấu trúc hạ tầng của “đám mây”. Nền tảng hệ thống là một dịch vụ (PaaS) cung
cấp sự truy cập đến các hệ điều hành và các dịch vụ có liên quan nhằm để đưa ra một cách để triển
khai các ứng dụng lên đám mây bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình và các công cụ do nhà
cung cấp hỗ trợ.
- Application - Lớp Ứng dụng: Làm nhiệm vụ phân phối phần mềm (SaaS) như một dịch vụ
thông qua Internet, đây là lớp mà hầu hết mọi người xem như là đám mây. Các ứng dụng
chạy ở đây và được cung cấp theo yêu cầu của những người dùng.
7
Nội dung
chính
 Dịch vụ cơ sở hạ tầng (IaaS);.
 Dịch vụ nền tảng (PaaS);
 và dịch vụ phần mềm (SaaS).
Mô hình dịch vụ
Nội dung
chính
Virtualization
1.2 Mô hình của điện toán đám mây:
Mô hình dịch vụ nhằm phân loại các dịch vụ của các nhà cung cấp
dịch vụ Cloud Computing. Có ba loại dịch vụ ĐTĐM cơ bản là
Mô hình triển khai
Mô hình triển khai nhằm phân loại cách thức triển khai dịch vụ
ĐTĐM đến với khách hàng. Có ba loại là
 Đám mây công cộng;
 Đám mây riêng;
 Đám mây lai.
8
1.3 Lợi ích của điện toán đám mây:
Tốc độ xử lý nhanh, cung cấp cho người dùng những dịch vụ nhanh chóng
và giá thành rẻ dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng tập trung;
Chi phí đầu tư ban đầu về cơ sở hạ tầng, máy móc và nguồn nhân lực của người
sử dụng điện toán đám mây được giảm đến mức thấp nhất;
Không còn phụ thuộc vào thiết bị và vị trí địa lý, cho phép người dùng truy cập
và sử dụng hệ thống thông qua trình duyệt web ở bất kỳ đâu và trên bất kỳ
thiết bị nào mà họ sử dụng;
Khả năng mở rộng được, giúp cải thiện chất lượng các dịch vụ được cung cấp
trên “đám mây”;
Các ứng dụng của điện toán đám mây dễ dàng để sửa chữa và cải thiện về tính
năng bởi lẽ chúng không được cài đặt cố định trên một máy tính nào;
Tài nguyên sử dụng của điện toán đám mây luôn được quản lý và thống kê
trên từng khách hàng và ứng dụng, theo từng ngày, từng tuần, từng tháng.
9
Những ứng dụng của điện toán đám mây
Nội dung
chính
Lĩnh vực
giáo dục
Giải trí
Kinh doanh
Chính phủ
điện tử.
Ngân hàng
Kế toán
Hiện nay ĐTĐM đang trải rộng trên toàn thế giới, có thể kể đến một số lĩnh vực
đã và đang ứng dụng ĐTĐM như:
10
2. GRID COMPUTING (ĐIỆN TOÁN LƯỚI)
Grid là một loại hệ thống song song phân tán cho phép chia sẻ, lựa chọn và kết hợp các tài
nguyên phân tán theo địa lý thuộc nhiều tổ chức khác nhau, dựa trên tính sẵn sàng, khả năng,
chi phí của chúng và các yêu cầu về chất lượng dịch vụ của người dùng để giải quyết các bài
toán, ứng dụng có quy mô lớn trong khoa học, kỹ thuật và thương mại.
Một hệ thống Grid có 3 đặc điểm chính:
- Có sự kết hợp, chia sẻ các tài nguyên không được quản lý tập trung;
- Sử dụng các giao diện và giao thức chuẩn, mang tính mở, đa dụng;
- Đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ.
11
2.1 Kiến trúc của điện toán lưới:
Lưới được xây dựng trên nền tảng kiến trúc mở và phân tầng theo vai trò của các
thành phần trong lưới, các tầng chia sẻ thuộc tính chung và mỗi tầng có thể bổ sung thêm
những tính năng mới mà không ảnh hưởng đến hoạt động của tầng khác. Dưới đây là mô
hình kiến trúc lưới tổng quát.
Hình 2. Mô hình kiến trúc của Điện toán lưới
12
- Fabric - Tầng chế tác: Bao gồm các tài nguyên cục bộ phân tán trên mạng, chúng bị ràng buộc bởi
cơ chế quản lý tài nguyên và Cơ chế thẩm tra. Các tài nguyên được truy cập và sử dụng bởi các dịch
vụ hay các ứng dụng thông qua giao thức lưới, thực hiện các thao tác trên tài nguyên cụ thể và được
gọi bởi các ứng dụng hay dịch vụ ở các tầng trên như tầng liên kết, tầng tài nguyên.
- Connectivity - Tầng kết nối: Định nghĩa các giao thức truyền thông và chứng thực viêc giao tiếp
trong lưới. Các giao thức cho phép thực hiện trao đổi dữ liệu giữa các tài nguyên trong tầng thiết bị.
Các giao thức chứng thực cung cấp cơ chế mã hóa, giải mã, kiểm tra định danh của người dùng cũng
như tài nguyên.
- Resource - Tầng tài nguyên: Xây dựng dựa trên tầng kết nối, sử dụng các giao thức truyền thông và
bảo mật của tầng kết nối. Từ đó xây dựng dịch vụ, giao thức đàm phán khởi tạo theo dõi và điều
khiển các thủ tục giao tiếp với các tài nguyên cụ thể.
- Collective - Tầng kết hợp: Quản lý các tài nguyên ở mức hệ thống. Các giao thức trong tầng này
thao tác trên tất cả các tài nguyên lưới tại các node.
- Application - Tầng ứng dụng: Các ứng dụng này được xây dựng dựa trên cơ sở các hàm, các dịch
vụ được cung cấp bởi hàm dưới. Do đó, ở tầng này ta phải thiết kế và cài đặt dịch vụ, hàm cụ thể cho
các thao tác như quản lý tài nguyên, truy cập dữ liệu, tìm kiếm tài nguyên, … Người sử dụng có thể
tương tác với lưới thông qua tầng ứng dụng một cách trong suốt mà không nhận biết được sự có mặt
của các tầng khác trong lưới.
13
Nội dung
chính
 Khai thác tận dụng các nguồn tài nguyên nhàn rỗi, hầu hết các tổ chức
đều có lượng lớn các tài nguyên tính toán nhàn rỗi, tính toán lưới có thể
tối ưu sử dụng các tài nguyên nhàn rỗi này theo nhiều cách khác nhau;
 Sử dụng bộ xử lý song song, một công việc được chia thành nhiều công
việc hơn, các công việc con này được thực hiện đồng thời trên các tài
nguyên khác nhau của lưới, vì vậy thời gian chạy ứng dụng sẽ được rút
ngắn;
 Cho phép hợp tác trên toàn thế giới, đơn giản hợp tác hóa chia sẻ, làm
việc giữa những cộng đồng lớn trên toàn thế giới;
 Cho phép chia sẻ các loại tài nguyên;
Điện toán lưới mang lại cho chúng ta một số lợi ích như:
Virtualization
2.2 Lợi ích của Điện toán lưới:
14
Tuần 1 Tuần 3
 Về mục đích sử dụng
Đặc trưng
 Hướng đến hợp tác và
chia sẻ các nguồn tài nguyên.
 Hướng đến sử dụng dịch vụ
Grid Computing Cloud Computing
3. SO SÁNH
So sánh đặc trưng của Điện toán đám mây và Điện toán lưới:
 Về phạm vi ứng dụng  Chủ yếu hướng tới nghiên
cứu khoa học..
 Chủ yếu hướng tới thương mại,
quan tâm đến việc phục vụ nhu
cầu của khách hàng thông qua
việc cung cấp các dịch vụ theo
nhu cầu của khách hang..
 Về tài nguyên  Việc sử dụng tài nguyên
thông qua việc tìm kiếm các
tài nguyên trên internet,
người dùng không thể cấu
hình tài nguyên theo ý muốn
 Cung cấp tài nguyên theo dạng
tài nguyên thống nhất, người
dùng được phép cấu hình tài
nguyên theo nhu cầu sử dụng.
 Về Hệ điều hành  Bất kỳ một hệ điều hành tiêu
chuẩn nào.
 Một máy ảo có nhiều hệ điều
hành chạy.
 Khả năng mở rộng  Có khả năng mở rộng.
 Có khả năng mở rộng, co lại dễ
dàng và nhanh
 Khả năng cộng tác  Theo tiêu chuẩn lưới mở.  Dựa vào dịch vụ Web
15
Nội dung
chính
Nội dung
chính
Virtualization
KẾT LUẬN
Điện toán đám mây và điện toán lưới có khả năng mở rộng, được thực
hiện thông qua cân bằng truyền tải của các ứng dụng chạy độc lập trên một
loạt các hệ thống hoạt động kết nối thông qua dịch vụ Web. Phân phối CPU
và băng thông mạng khi cần thiết, dung lượng lưu trữ hệ thống điều chỉnh
theo số lượng người sử dụng.
Hai loại tính toán liên quan đến đa nhiệm vụ và nhiều bên thuê dịch vụ,
đó là nhiều người sử dụng có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, truy cập
một hoặc nhiều trường hợp ứng dụng. Nó có thể làm giảm chi phí cơ sở hạ
tầng và cải thiện khả năng chịu tải cao thông qua các nguồn tài nguyên lớn
của người sử dụng chia sẻ.
Việc so sánh giữa “lưới” và “đám mây” trong thời điểm hiện tại chỉ phản
ánh được phần nào các ưu điểm và khuyết điểm hiện có của chúng. Nhưng cả
hai cộng nghệ này vẫn đang không ngừng phát triển để hoàn thiện. Sử dụng
các công nghệ này như thế nào tùy thuộc vào đáp ứng nhu cầu công việc của
người sử dụng.
16
Giáo trình của
thầy Mai Xuân
Lân.
vi.wikipedia.org
www.ibm.com
Bài thuyết trình tham
khảo Slide của
https://powerpointde
p.wordpress.com/.
Nguồn tài
liệu tham
khảo từ
Internet.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
www.pcworld.com.vn
www.bkav.com.vn.
1 de 16

Recomendados

Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620 por
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
5.6K visualizações25 slides
Điên toán đám mây por
Điên toán đám mâyĐiên toán đám mây
Điên toán đám mâyTue Nguyen Dinh
11.6K visualizações37 slides
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE... por
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...nataliej4
5.6K visualizações25 slides
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty, HOT, 9đ por
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty, HOT, 9đĐề tài: Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty, HOT, 9đ
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty, HOT, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
3.3K visualizações25 slides
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen por
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc TuyenHDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc TuyenHuu Phan
2.2K visualizações51 slides
Thiết kế mạng LAN cho công ty 2 tầng por
Thiết kế mạng LAN cho công ty 2 tầng Thiết kế mạng LAN cho công ty 2 tầng
Thiết kế mạng LAN cho công ty 2 tầng ThíckThọ Thì ThêThảm
25.9K visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Báo cáo phân tích thiết kế mạng por
Báo cáo phân tích thiết kế mạngBáo cáo phân tích thiết kế mạng
Báo cáo phân tích thiết kế mạngjackjohn45
3.1K visualizações17 slides
Đồ án chương trình quản lý website du lịch por
Đồ án chương trình quản lý website du lịchĐồ án chương trình quản lý website du lịch
Đồ án chương trình quản lý website du lịchwem81315
12.4K visualizações54 slides
Do an tot nghiep _ Nguyen Huu Bien por
Do an tot nghiep _ Nguyen Huu BienDo an tot nghiep _ Nguyen Huu Bien
Do an tot nghiep _ Nguyen Huu Biennhbien
4.6K visualizações15 slides
Đề tài: Xây dựng website bán hàng trực tuyến, HAY por
Đề tài: Xây dựng website bán hàng trực tuyến, HAYĐề tài: Xây dựng website bán hàng trực tuyến, HAY
Đề tài: Xây dựng website bán hàng trực tuyến, HAYDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
7.6K visualizações15 slides
Đề tài: Ứng dụng giải trí trên thiết bị di động Android, HOt, 9đ por
Đề tài: Ứng dụng giải trí trên thiết bị di động Android, HOt, 9đĐề tài: Ứng dụng giải trí trên thiết bị di động Android, HOt, 9đ
Đề tài: Ứng dụng giải trí trên thiết bị di động Android, HOt, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
1.2K visualizações72 slides
Giải pháp kỹ thuật mạng LAN - Bệnh viện Việt Đức por
Giải pháp kỹ thuật mạng LAN - Bệnh viện Việt ĐứcGiải pháp kỹ thuật mạng LAN - Bệnh viện Việt Đức
Giải pháp kỹ thuật mạng LAN - Bệnh viện Việt Đức3c telecom
13.7K visualizações34 slides

Mais procurados(20)

Báo cáo phân tích thiết kế mạng por jackjohn45
Báo cáo phân tích thiết kế mạngBáo cáo phân tích thiết kế mạng
Báo cáo phân tích thiết kế mạng
jackjohn453.1K visualizações
Đồ án chương trình quản lý website du lịch por wem81315
Đồ án chương trình quản lý website du lịchĐồ án chương trình quản lý website du lịch
Đồ án chương trình quản lý website du lịch
wem8131512.4K visualizações
Do an tot nghiep _ Nguyen Huu Bien por nhbien
Do an tot nghiep _ Nguyen Huu BienDo an tot nghiep _ Nguyen Huu Bien
Do an tot nghiep _ Nguyen Huu Bien
nhbien4.6K visualizações
Giải pháp kỹ thuật mạng LAN - Bệnh viện Việt Đức por 3c telecom
Giải pháp kỹ thuật mạng LAN - Bệnh viện Việt ĐứcGiải pháp kỹ thuật mạng LAN - Bệnh viện Việt Đức
Giải pháp kỹ thuật mạng LAN - Bệnh viện Việt Đức
3c telecom13.7K visualizações
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý quán Internet por nataliej4
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý quán InternetPhân tích và thiết kế hệ thống quản lý quán Internet
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý quán Internet
nataliej43.4K visualizações
Slide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT por Hiệu Nguyễn
Slide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTTSlide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT
Slide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT
Hiệu Nguyễn46.4K visualizações
[123doc.vn] thiet ke mang lan cho truong hoc copy por nenohap
[123doc.vn]  thiet ke mang lan cho truong hoc copy[123doc.vn]  thiet ke mang lan cho truong hoc copy
[123doc.vn] thiet ke mang lan cho truong hoc copy
nenohap10K visualizações
[123doc] do-an-phan-mem-quan-ly-nhan-su-tien-luong por DuytPhm8
[123doc]  do-an-phan-mem-quan-ly-nhan-su-tien-luong[123doc]  do-an-phan-mem-quan-ly-nhan-su-tien-luong
[123doc] do-an-phan-mem-quan-ly-nhan-su-tien-luong
DuytPhm81.6K visualizações
Giáo trình bảo mật thông tin por jackjohn45
Giáo trình bảo mật thông tinGiáo trình bảo mật thông tin
Giáo trình bảo mật thông tin
jackjohn451.5K visualizações
Bài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
Bài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm - Giáo trình FPTBài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm - Giáo trình FPT
Bài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 5.9K visualizações
3.1. thiết kế mạng cục bộ por Kun Din
3.1. thiết kế mạng cục bộ3.1. thiết kế mạng cục bộ
3.1. thiết kế mạng cục bộ
Kun Din2.8K visualizações
Tong hop cau hoi trac nghiem hdh por Hoat Thai Van
Tong hop cau hoi trac nghiem hdhTong hop cau hoi trac nghiem hdh
Tong hop cau hoi trac nghiem hdh
Hoat Thai Van26.6K visualizações
đồ áN cơ sở 3 xây dựng ứng dụng trò chuyện trực tuyến android sử dụng fire base por jackjohn45
đồ áN cơ sở 3 xây dựng ứng dụng trò chuyện trực tuyến android sử dụng fire baseđồ áN cơ sở 3 xây dựng ứng dụng trò chuyện trực tuyến android sử dụng fire base
đồ áN cơ sở 3 xây dựng ứng dụng trò chuyện trực tuyến android sử dụng fire base
jackjohn45425 visualizações
Slide đồ án tốt nghiệp por Toan Pham
Slide đồ án tốt nghiệpSlide đồ án tốt nghiệp
Slide đồ án tốt nghiệp
Toan Pham115.7K visualizações
thông tin thầy cô khoa an tonaf thông tin PTIT por NguynMinh294
thông tin thầy cô khoa an tonaf thông tin PTITthông tin thầy cô khoa an tonaf thông tin PTIT
thông tin thầy cô khoa an tonaf thông tin PTIT
NguynMinh294348 visualizações

Destaque

CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 11 por
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 11CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 11
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 11Nil Menon
13.5K visualizações48 slides
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 1 por
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 1CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 1
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 1Nil Menon
33.3K visualizações26 slides
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 7 por
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 7CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 7
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 7Nil Menon
13.7K visualizações77 slides
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 4 por
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 4CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 4
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 4Nil Menon
18.8K visualizações56 slides
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 2 por
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 2CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 2
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 2Nil Menon
21.1K visualizações54 slides
CCNAv5 - S2: Chapter2 Basic Switching Concepts and Configuration por
CCNAv5 - S2: Chapter2 Basic Switching Concepts and ConfigurationCCNAv5 - S2: Chapter2 Basic Switching Concepts and Configuration
CCNAv5 - S2: Chapter2 Basic Switching Concepts and ConfigurationVuz Dở Hơi
7.5K visualizações54 slides

Destaque(20)

CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 11 por Nil Menon
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 11CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 11
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 11
Nil Menon13.5K visualizações
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 1 por Nil Menon
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 1CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 1
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 1
Nil Menon33.3K visualizações
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 7 por Nil Menon
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 7CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 7
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 7
Nil Menon13.7K visualizações
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 4 por Nil Menon
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 4CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 4
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 4
Nil Menon18.8K visualizações
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 2 por Nil Menon
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 2CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 2
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 2
Nil Menon21.1K visualizações
CCNAv5 - S2: Chapter2 Basic Switching Concepts and Configuration por Vuz Dở Hơi
CCNAv5 - S2: Chapter2 Basic Switching Concepts and ConfigurationCCNAv5 - S2: Chapter2 Basic Switching Concepts and Configuration
CCNAv5 - S2: Chapter2 Basic Switching Concepts and Configuration
Vuz Dở Hơi7.5K visualizações
Cehv8 Labs - Module 05: System Hacking. por Vuz Dở Hơi
Cehv8 Labs - Module 05: System Hacking.Cehv8 Labs - Module 05: System Hacking.
Cehv8 Labs - Module 05: System Hacking.
Vuz Dở Hơi3.4K visualizações
Cehv8 Labs - Module03: Scanning Networks. por Vuz Dở Hơi
Cehv8 Labs - Module03: Scanning Networks.Cehv8 Labs - Module03: Scanning Networks.
Cehv8 Labs - Module03: Scanning Networks.
Vuz Dở Hơi878 visualizações
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 10 por Nil Menon
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 10CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 10
CCNA 2 Routing and Switching v5.0 Chapter 10
Nil Menon11.5K visualizações
CCNAv5 - S4: Chapter 9 troubleshooting the network por Vuz Dở Hơi
CCNAv5 - S4: Chapter 9 troubleshooting the networkCCNAv5 - S4: Chapter 9 troubleshooting the network
CCNAv5 - S4: Chapter 9 troubleshooting the network
Vuz Dở Hơi6.8K visualizações
Cehv8 Labs - Module07: Viruses and Worms. por Vuz Dở Hơi
Cehv8 Labs - Module07: Viruses and Worms.Cehv8 Labs - Module07: Viruses and Worms.
Cehv8 Labs - Module07: Viruses and Worms.
Vuz Dở Hơi2.2K visualizações
Routing and switching essentials companion guide por Siddhartha Rajbhatt
Routing and switching essentials companion guideRouting and switching essentials companion guide
Routing and switching essentials companion guide
Siddhartha Rajbhatt18.9K visualizações
Cehv8 Labs - Module04: Enumeration por Vuz Dở Hơi
Cehv8 Labs - Module04: EnumerationCehv8 Labs - Module04: Enumeration
Cehv8 Labs - Module04: Enumeration
Vuz Dở Hơi435 visualizações
Ceh v8 Labs - Module18: Buffer Overflow. por Vuz Dở Hơi
Ceh v8 Labs - Module18: Buffer Overflow.Ceh v8 Labs - Module18: Buffer Overflow.
Ceh v8 Labs - Module18: Buffer Overflow.
Vuz Dở Hơi4.2K visualizações
CCNA Interview questions - Networking por Rahul E
CCNA Interview questions - NetworkingCCNA Interview questions - Networking
CCNA Interview questions - Networking
Rahul E21.6K visualizações
CCNAv5 - S2: Chapter1 Introsuction to switched networks por Vuz Dở Hơi
CCNAv5 - S2: Chapter1 Introsuction to switched networksCCNAv5 - S2: Chapter1 Introsuction to switched networks
CCNAv5 - S2: Chapter1 Introsuction to switched networks
Vuz Dở Hơi4.2K visualizações
Cehv8 Labs - Module02: Footprinting and Reconnaissance por Vuz Dở Hơi
Cehv8 Labs - Module02: Footprinting and ReconnaissanceCehv8 Labs - Module02: Footprinting and Reconnaissance
Cehv8 Labs - Module02: Footprinting and Reconnaissance
Vuz Dở Hơi722 visualizações
1000 Ccna Questions And Answers por CCNAResources
1000 Ccna Questions And Answers1000 Ccna Questions And Answers
1000 Ccna Questions And Answers
CCNAResources100.2K visualizações

Similar a Điện toán đám mây

Tìm hiểu về điện toán đám mây por
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTìm hiểu về điện toán đám mây
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTam Pham Minh
4.8K visualizações26 slides
05 tran cao de(39-46) por
05 tran cao de(39-46)05 tran cao de(39-46)
05 tran cao de(39-46)Duy Hoang Nguyen
311 visualizações8 slides
Baocao ltm por
Baocao ltmBaocao ltm
Baocao ltmptlong96
1.9K visualizações33 slides
bctntlvn (50).pdf por
bctntlvn (50).pdfbctntlvn (50).pdf
bctntlvn (50).pdfLuanvan84
576 visualizações121 slides
Luận văn: Tích hợp dịch vụ nghiệp vụ ngân hàng theo mô hình soa por
Luận văn: Tích hợp dịch vụ nghiệp vụ ngân hàng theo mô hình soaLuận văn: Tích hợp dịch vụ nghiệp vụ ngân hàng theo mô hình soa
Luận văn: Tích hợp dịch vụ nghiệp vụ ngân hàng theo mô hình soaDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
150 visualizações24 slides
Giao trinh mang can ban por
Giao trinh mang can banGiao trinh mang can ban
Giao trinh mang can bantranthanhlong_gv
3.9K visualizações49 slides

Similar a Điện toán đám mây(20)

Tìm hiểu về điện toán đám mây por Tam Pham Minh
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTìm hiểu về điện toán đám mây
Tìm hiểu về điện toán đám mây
Tam Pham Minh4.8K visualizações
05 tran cao de(39-46) por Duy Hoang Nguyen
05 tran cao de(39-46)05 tran cao de(39-46)
05 tran cao de(39-46)
Duy Hoang Nguyen311 visualizações
Baocao ltm por ptlong96
Baocao ltmBaocao ltm
Baocao ltm
ptlong961.9K visualizações
bctntlvn (50).pdf por Luanvan84
bctntlvn (50).pdfbctntlvn (50).pdf
bctntlvn (50).pdf
Luanvan84576 visualizações
Giao trinh mang can ban por tranthanhlong_gv
Giao trinh mang can banGiao trinh mang can ban
Giao trinh mang can ban
tranthanhlong_gv3.9K visualizações
Tổng quan điện toán đám mây por PhamTuanKhiem
Tổng quan điện toán đám mâyTổng quan điện toán đám mây
Tổng quan điện toán đám mây
PhamTuanKhiem168 visualizações
Mmt por Pham Duong
MmtMmt
Mmt
Pham Duong267 visualizações
Công nghệ mạng por Nguyen Ba Hoang
Công nghệ mạng Công nghệ mạng
Công nghệ mạng
Nguyen Ba Hoang63 visualizações
Giáo trình mạng máy tính PTIT por NguynMinh294
Giáo trình mạng máy tính PTITGiáo trình mạng máy tính PTIT
Giáo trình mạng máy tính PTIT
NguynMinh2941.9K visualizações
Giáo trình mạng máy tính[bookbooming.com] por bookbooming1
Giáo trình mạng máy tính[bookbooming.com]Giáo trình mạng máy tính[bookbooming.com]
Giáo trình mạng máy tính[bookbooming.com]
bookbooming1624 visualizações
Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com] por bookbooming1
Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com]Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com]
Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com]
bookbooming11.6K visualizações
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính phạm thế quế[bookbooming.com] por bookbooming1
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính  phạm thế quế[bookbooming.com]Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính  phạm thế quế[bookbooming.com]
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính phạm thế quế[bookbooming.com]
bookbooming11K visualizações
Mạng máy tính por Mai Điệp
Mạng máy tínhMạng máy tính
Mạng máy tính
Mai Điệp11K visualizações
Cloud computing por 0011001178988
Cloud computingCloud computing
Cloud computing
00110011789882.9K visualizações
Co so du lieu phan tan por Thao Vu
Co so du lieu phan tanCo so du lieu phan tan
Co so du lieu phan tan
Thao Vu2.1K visualizações
It24h.org giaotrinhtoantapmangmaytinh por Lập Trình Trái Tim
It24h.org  giaotrinhtoantapmangmaytinhIt24h.org  giaotrinhtoantapmangmaytinh
It24h.org giaotrinhtoantapmangmaytinh
Lập Trình Trái Tim467 visualizações
cấu hình cloudstack por vietbm9
cấu hình cloudstackcấu hình cloudstack
cấu hình cloudstack
vietbm93K visualizações
Giao Trinh Toan Tap Mang May Tinh por hunghanamhus
Giao Trinh Toan Tap Mang May TinhGiao Trinh Toan Tap Mang May Tinh
Giao Trinh Toan Tap Mang May Tinh
hunghanamhus14K visualizações
Giao trinh mang por Danh Cong
Giao trinh mangGiao trinh mang
Giao trinh mang
Danh Cong652 visualizações

Último

4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
14 visualizações12 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...Nguyen Thanh Tu Collection
28 visualizações254 slides
3. Phân tích định tính.pdf por
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
8 visualizações8 slides
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
19 visualizações271 slides
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdfFred Hub
7 visualizações6 slides
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
25 visualizações941 slides

Último(20)

4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub14 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
Nguyen Thanh Tu Collection28 visualizações
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 visualizações
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
Nguyen Thanh Tu Collection19 visualizações
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
Nguyen Thanh Tu Collection25 visualizações
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub13 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection11 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection16 visualizações
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Nguyen Thanh Tu Collection26 visualizações
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219506 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection25 visualizações

Điện toán đám mây

 • 1. 1 TRƯỜNG ĐH CNTT GIA ĐỊNH BÀI TẬP MÔN TÍNH TOÁN LƯỚI YÊU CẦU: TÌM HIỂU VÀ SO SANH ĐẶC TRƯNG GIỮA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ ĐIỆN TOÁN LƯỚI Giảng viên: Ths.Mai Xuân Lân Sinh viên: Phạm Viết Trường Lớp: 06DLCTS3 Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2015
 • 2. 2 Yêu cầu và mục đích nghiên cứu của bài tập. - Cloud Computing - Grid Computing So sánh đặc trưng giữa Cloud Computing và Grid Computing.
 • 3. 3 Mở đầu Tác giả: Nguyễn Tô Quốc Thái Nghiên cứu về điện toán lưới (Grid Computing) với các công nghệ nền tảng, là tiền thân của điện toán đám mây, đã được thực hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, do lĩnh vực ứng dụng của tính toán lưới khá giới hạn (chủ yếu phục vụ giải quyết các bài toán khoa học tính toán ở quy mô lớn) nên điện toán lưới chưa được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu về điện toán lưới phần nào còn mang tính lý thuyết, hàn lâm, khó trở thành các công cụ và sản phẩm phần mềm để chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp khai thác. Điện toán đám mây (ĐTĐM), do khả năng ứng dụng rất nhanh và rộng rãi của công nghệ này, khi du nhập vào Việt Nam đã nhanh chóng được sự quan tâm không những của giới khoa học, của các chuyên gia công nghệ thông tin mà còn của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm tới ứng dụng CNTT. Mục đích của bài viết này là mô tả sự gần nhau giữa điện toán lưới và điện toán đám mây, các lĩnh vực ứng dụng và nền tảng sử dụng công nghệ này. Mô tả khái niệm, đặc điểm chính và so sánh chúng. ục đích sử dụng Để truy cập các link trên slide, vui lòng click phải link và click Open Hyperlink
 • 4. 4 1. CLOUD COMPUTING (ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY) Thuật ngữ điện toán đám mây (cloud computing) xuất hiện bắt nguồn từ ứng dụng điện toán lưới (grid computing) trong thập niên 1980, tiếp theo là điện toán theo nhu cầu (utility computing) và phần mềm dịch vụ (SaaS). Với điện toán đám mây, các tài nguyên điện toán như máy chủ có thể được định hình động hoặc cắt nhỏ từ cơ sở hạ tầng phần cứng nền và trở nên sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ những môi trường không phải là điện toán lưới như Web ba lớp chạy các ứng dụng truyền thống hay ứng dụng Web 2.0. Đây là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Các máy tính trong các đám mây được cấu hình để làm việc cùng nhau và các ứng dụng khác nhau sử dụng sức mạnh điện toán tập hợp cứ như thể là chúng đang chạy trên một hệ thống duy nhất. Với sự ra đời của ĐTĐM, các tài nguyên được sử dụng như một máy tính gộp ảo, trong đó mọi khả năng liên quan đến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", cho phép người sử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp nào đó "trong đám mây" mà không cần phải có các kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ đó, cũng như không cần quan tâm đến các cơ sở hạ tầng phục vụ công nghệ đó.
 • 5. 5 1.1 Kiến trúc của điện toán đám mây: Môi tr ng oườ ả L p c s h t ngớ ơ ở ạ ầ L p n n t ngớ ề ả L p ng d ngớ ứ ụ - Kiến trúc phân lớp trong ĐTĐM được chia thành 5 lớp Hình 1. Kiến trúc phân lớp của ĐTĐM
 • 6. 6 - Virtualization – Môi trường ảo hóa và chia sẻ tài nguyên giữa các ứng dụng khác nhau với mục tiêu sử dụng tài nguyên phần cứng (máy chủ - đĩa cứng) tốt hơn. - Infrastructure - Lớp cơ sở hạ tầng: Là nền tảng của đám mây, cung cấp hạ tầng tính toán cho các lớp trên dựa trên môi trường ảo hóa. Nó gồm có các tài sản vật lý - các máy chủ, các thiết bị mạng, các ổ đĩa lưu trữ, v.v... Cơ sở hạ tầng là một dịch vụ (IaaS) có các nhà cung cấp như IBM® Cloud. Khi sử dụng IaaS bạn thực tế không kiểm soát cơ sở hạ tầng nằm dưới, nhưng bạn có quyền kiểm soát các hệ điều hành, lưu trữ, triển khai các ứng dụng và ở một mức độ hạn chế, có quyền kiểm soát việc lựa chọn các thành phần mạng. - Platform - Lớp nền tảng: Nó cung cấp cơ sở hạ tầng nền tảng cho điện toán và các giải pháp của dịch vụ, chi phối đến cấu trúc hạ tầng của “đám mây”. Nền tảng hệ thống là một dịch vụ (PaaS) cung cấp sự truy cập đến các hệ điều hành và các dịch vụ có liên quan nhằm để đưa ra một cách để triển khai các ứng dụng lên đám mây bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình và các công cụ do nhà cung cấp hỗ trợ. - Application - Lớp Ứng dụng: Làm nhiệm vụ phân phối phần mềm (SaaS) như một dịch vụ thông qua Internet, đây là lớp mà hầu hết mọi người xem như là đám mây. Các ứng dụng chạy ở đây và được cung cấp theo yêu cầu của những người dùng.
 • 7. 7 Nội dung chính  Dịch vụ cơ sở hạ tầng (IaaS);.  Dịch vụ nền tảng (PaaS);  và dịch vụ phần mềm (SaaS). Mô hình dịch vụ Nội dung chính Virtualization 1.2 Mô hình của điện toán đám mây: Mô hình dịch vụ nhằm phân loại các dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ Cloud Computing. Có ba loại dịch vụ ĐTĐM cơ bản là Mô hình triển khai Mô hình triển khai nhằm phân loại cách thức triển khai dịch vụ ĐTĐM đến với khách hàng. Có ba loại là  Đám mây công cộng;  Đám mây riêng;  Đám mây lai.
 • 8. 8 1.3 Lợi ích của điện toán đám mây: Tốc độ xử lý nhanh, cung cấp cho người dùng những dịch vụ nhanh chóng và giá thành rẻ dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng tập trung; Chi phí đầu tư ban đầu về cơ sở hạ tầng, máy móc và nguồn nhân lực của người sử dụng điện toán đám mây được giảm đến mức thấp nhất; Không còn phụ thuộc vào thiết bị và vị trí địa lý, cho phép người dùng truy cập và sử dụng hệ thống thông qua trình duyệt web ở bất kỳ đâu và trên bất kỳ thiết bị nào mà họ sử dụng; Khả năng mở rộng được, giúp cải thiện chất lượng các dịch vụ được cung cấp trên “đám mây”; Các ứng dụng của điện toán đám mây dễ dàng để sửa chữa và cải thiện về tính năng bởi lẽ chúng không được cài đặt cố định trên một máy tính nào; Tài nguyên sử dụng của điện toán đám mây luôn được quản lý và thống kê trên từng khách hàng và ứng dụng, theo từng ngày, từng tuần, từng tháng.
 • 9. 9 Những ứng dụng của điện toán đám mây Nội dung chính Lĩnh vực giáo dục Giải trí Kinh doanh Chính phủ điện tử. Ngân hàng Kế toán Hiện nay ĐTĐM đang trải rộng trên toàn thế giới, có thể kể đến một số lĩnh vực đã và đang ứng dụng ĐTĐM như:
 • 10. 10 2. GRID COMPUTING (ĐIỆN TOÁN LƯỚI) Grid là một loại hệ thống song song phân tán cho phép chia sẻ, lựa chọn và kết hợp các tài nguyên phân tán theo địa lý thuộc nhiều tổ chức khác nhau, dựa trên tính sẵn sàng, khả năng, chi phí của chúng và các yêu cầu về chất lượng dịch vụ của người dùng để giải quyết các bài toán, ứng dụng có quy mô lớn trong khoa học, kỹ thuật và thương mại. Một hệ thống Grid có 3 đặc điểm chính: - Có sự kết hợp, chia sẻ các tài nguyên không được quản lý tập trung; - Sử dụng các giao diện và giao thức chuẩn, mang tính mở, đa dụng; - Đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ.
 • 11. 11 2.1 Kiến trúc của điện toán lưới: Lưới được xây dựng trên nền tảng kiến trúc mở và phân tầng theo vai trò của các thành phần trong lưới, các tầng chia sẻ thuộc tính chung và mỗi tầng có thể bổ sung thêm những tính năng mới mà không ảnh hưởng đến hoạt động của tầng khác. Dưới đây là mô hình kiến trúc lưới tổng quát. Hình 2. Mô hình kiến trúc của Điện toán lưới
 • 12. 12 - Fabric - Tầng chế tác: Bao gồm các tài nguyên cục bộ phân tán trên mạng, chúng bị ràng buộc bởi cơ chế quản lý tài nguyên và Cơ chế thẩm tra. Các tài nguyên được truy cập và sử dụng bởi các dịch vụ hay các ứng dụng thông qua giao thức lưới, thực hiện các thao tác trên tài nguyên cụ thể và được gọi bởi các ứng dụng hay dịch vụ ở các tầng trên như tầng liên kết, tầng tài nguyên. - Connectivity - Tầng kết nối: Định nghĩa các giao thức truyền thông và chứng thực viêc giao tiếp trong lưới. Các giao thức cho phép thực hiện trao đổi dữ liệu giữa các tài nguyên trong tầng thiết bị. Các giao thức chứng thực cung cấp cơ chế mã hóa, giải mã, kiểm tra định danh của người dùng cũng như tài nguyên. - Resource - Tầng tài nguyên: Xây dựng dựa trên tầng kết nối, sử dụng các giao thức truyền thông và bảo mật của tầng kết nối. Từ đó xây dựng dịch vụ, giao thức đàm phán khởi tạo theo dõi và điều khiển các thủ tục giao tiếp với các tài nguyên cụ thể. - Collective - Tầng kết hợp: Quản lý các tài nguyên ở mức hệ thống. Các giao thức trong tầng này thao tác trên tất cả các tài nguyên lưới tại các node. - Application - Tầng ứng dụng: Các ứng dụng này được xây dựng dựa trên cơ sở các hàm, các dịch vụ được cung cấp bởi hàm dưới. Do đó, ở tầng này ta phải thiết kế và cài đặt dịch vụ, hàm cụ thể cho các thao tác như quản lý tài nguyên, truy cập dữ liệu, tìm kiếm tài nguyên, … Người sử dụng có thể tương tác với lưới thông qua tầng ứng dụng một cách trong suốt mà không nhận biết được sự có mặt của các tầng khác trong lưới.
 • 13. 13 Nội dung chính  Khai thác tận dụng các nguồn tài nguyên nhàn rỗi, hầu hết các tổ chức đều có lượng lớn các tài nguyên tính toán nhàn rỗi, tính toán lưới có thể tối ưu sử dụng các tài nguyên nhàn rỗi này theo nhiều cách khác nhau;  Sử dụng bộ xử lý song song, một công việc được chia thành nhiều công việc hơn, các công việc con này được thực hiện đồng thời trên các tài nguyên khác nhau của lưới, vì vậy thời gian chạy ứng dụng sẽ được rút ngắn;  Cho phép hợp tác trên toàn thế giới, đơn giản hợp tác hóa chia sẻ, làm việc giữa những cộng đồng lớn trên toàn thế giới;  Cho phép chia sẻ các loại tài nguyên; Điện toán lưới mang lại cho chúng ta một số lợi ích như: Virtualization 2.2 Lợi ích của Điện toán lưới:
 • 14. 14 Tuần 1 Tuần 3  Về mục đích sử dụng Đặc trưng  Hướng đến hợp tác và chia sẻ các nguồn tài nguyên.  Hướng đến sử dụng dịch vụ Grid Computing Cloud Computing 3. SO SÁNH So sánh đặc trưng của Điện toán đám mây và Điện toán lưới:  Về phạm vi ứng dụng  Chủ yếu hướng tới nghiên cứu khoa học..  Chủ yếu hướng tới thương mại, quan tâm đến việc phục vụ nhu cầu của khách hàng thông qua việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của khách hang..  Về tài nguyên  Việc sử dụng tài nguyên thông qua việc tìm kiếm các tài nguyên trên internet, người dùng không thể cấu hình tài nguyên theo ý muốn  Cung cấp tài nguyên theo dạng tài nguyên thống nhất, người dùng được phép cấu hình tài nguyên theo nhu cầu sử dụng.  Về Hệ điều hành  Bất kỳ một hệ điều hành tiêu chuẩn nào.  Một máy ảo có nhiều hệ điều hành chạy.  Khả năng mở rộng  Có khả năng mở rộng.  Có khả năng mở rộng, co lại dễ dàng và nhanh  Khả năng cộng tác  Theo tiêu chuẩn lưới mở.  Dựa vào dịch vụ Web
 • 15. 15 Nội dung chính Nội dung chính Virtualization KẾT LUẬN Điện toán đám mây và điện toán lưới có khả năng mở rộng, được thực hiện thông qua cân bằng truyền tải của các ứng dụng chạy độc lập trên một loạt các hệ thống hoạt động kết nối thông qua dịch vụ Web. Phân phối CPU và băng thông mạng khi cần thiết, dung lượng lưu trữ hệ thống điều chỉnh theo số lượng người sử dụng. Hai loại tính toán liên quan đến đa nhiệm vụ và nhiều bên thuê dịch vụ, đó là nhiều người sử dụng có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, truy cập một hoặc nhiều trường hợp ứng dụng. Nó có thể làm giảm chi phí cơ sở hạ tầng và cải thiện khả năng chịu tải cao thông qua các nguồn tài nguyên lớn của người sử dụng chia sẻ. Việc so sánh giữa “lưới” và “đám mây” trong thời điểm hiện tại chỉ phản ánh được phần nào các ưu điểm và khuyết điểm hiện có của chúng. Nhưng cả hai cộng nghệ này vẫn đang không ngừng phát triển để hoàn thiện. Sử dụng các công nghệ này như thế nào tùy thuộc vào đáp ứng nhu cầu công việc của người sử dụng.
 • 16. 16 Giáo trình của thầy Mai Xuân Lân. vi.wikipedia.org www.ibm.com Bài thuyết trình tham khảo Slide của https://powerpointde p.wordpress.com/. Nguồn tài liệu tham khảo từ Internet. TÀI LIỆU THAM KHẢO www.pcworld.com.vn www.bkav.com.vn.