4eso etica origen de les morals elegir jo decideixo condicio moral esser huma literatura lengua castellana siglo xix siglo xx franquismo recursos literatura de entreguerras vanguardias generacion del 14 novecentismo generacion del 27 conflictes drets deures tot val personalitat llibertat preferir valor vida vida en societat intel·ligencia naturalesa humana voluntat sentiments presentacio curs moviments socials religio conflicte araboisraelia romanticismo realismo naturalismo generacion del 98 modernismo
Ver mais