O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ГРУПИРАНЕ НА
ЖИВОТНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ НА
СУШАТА:
Животните, живеещи на сушата,
се разделят на три групи:

ЖИВОТНИ
В РАВНИНИТЕ
ЖИ...
Сушата е среда на живот на
много животни.
Животни има почти
навсякъде на сушата – в
планините, в равнините
и низините, в почвата.
Различните видове животни
са се ра...
ЖИВОТНИ

план

В ПОЧВАТА
Почвата е среда на
живот за много
животни.
Някои живеят
постоянно в почватакъртица, попово
прасе,...
Дъждовният червей
е типичен обитател
на почвата.
 Движи се между частиците
на почвата чрез издълженото си и заострено в д...
Къртицата живее и се
размножава в почвата.
 Предните ѝ крака са
разширени като
лопатки.
 Със здравите си нокти тя
рови т...
Поповото прасе също
живее живее в почвата и
се храни с корените на
растенията.

сляпо
куче
колорадски

бръмбар

многоножка...
ЖИВОТНИ В РАВНИНИТЕ
Равнините предлагат изобилие
от храна и вода на много животни.

план
Ниско в
ливадите
прелита
пъдпъдък.

Сред житата
се мярка
яребица. Тя
лети рядко.
Предпочита
да ходи и бяга.
 Тези птици кълват семена, червеи, скакалци
и други дребни животни.
 Те са полезни.
 Яребиците

 Пъдпъдъците
унищожава...
лалугер

полска
мишка
 Тези животни нанасят вреди на
селското стопанство.
 Те прегризват младите растения
и унищожават ч...
ЖИВОТНИ В ПЛАНИНИТЕ
В планините има гори, поляни
и открити скалисти места.

план
Горите са богати на животни.
В тях животните намират подходяща
храна и подходящи места, където да се
скрият от неприятелите.
В тях се разхождат
СЪРНИ и ЕЛЕНИ.
ЛИСИЦИ и ВЪЛЦИ
дебнат жертвите си.

вълци

лисици
КЪЛВАЧИ дълбаят
дупки в дърветата.

КАТЕРИЦИ прескачат от клон на
клон.

Чува се кукането на КУКУВИЦА.
мечки

диви прасета
В горите се срещат и много ВРЕДИТЕЛИ.
Такива са много БРЪМБАРИ, които прояждат
стъблата и клоните на дърветата.
Сред защитниците на гората са МРАВКИТЕ.
Те изяждат част от яйцата на някои
вредители и им пречат де се размножават.
Високо сред недостъпните скали и по
стръмните планински склонове живеят
СКАЛНИЯТ ОРЕЛ И ДИВАТА КОЗА.

Козата е тревопасно
...
Раздели изброените животни в три групи
според средата, в която живеят:
в почвата

в равнините

Кликни
върху
картинката.

в...
Кои от следните животни могат да летят:

Кликни
върху
животното.

пъдпъдък, катерица, скален орел, кукувица, лалугер
Разде...
Опишете приспособленията на къртицата за
живот под земята.

 Предните ѝ крака са разширени
______________________________...
Пъдпъдъкът и яребицата имат защитна окраска.
Защо? За какво им помага тя?
 Предпазва ги от врагове.
_____________________...
Свържете всяко животно с неговото описание
от дясната колонка.
А. скален орел
Б. лалугер
В. яребица
Г. кълвач
Д. дива коза...
Следвайте указанията в учебната тетрадка
и попълнете магическия квадрат.

1

6

3

5

7

4

9

2

Всеки от сборовете е рав...
План на урока:
Речник:
плевел –
саморасло растение, поникнало в нива
или градина наред с отглежданите от
човека растения.
Плевелите намал...
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест

 • Seja o primeiro a comentar

Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест

 1. 1. ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ НА СУШАТА: Животните, живеещи на сушата, се разделят на три групи: ЖИВОТНИ В РАВНИНИТЕ ЖИВОТНИ В ПОЧВАТА ЖИВОТНИ В ПЛАНИНИТЕ
 2. 2. Сушата е среда на живот на много животни.
 3. 3. Животни има почти навсякъде на сушата – в планините, в равнините и низините, в почвата. Различните видове животни са се развили и живеят в места, където условията за живот са най-подходящи за тях.
 4. 4. ЖИВОТНИ план В ПОЧВАТА Почвата е среда на живот за много животни. Някои живеят постоянно в почватакъртица, попово прасе, сляпо куче, дъждовен червей. Други само зимуват там – колорадски бръмбар, многоножка и други бръмбари.
 5. 5. Дъждовният червей е типичен обитател на почвата.  Движи се между частиците на почвата чрез издълженото си и заострено в двата края тяло и добре развитите си мускули.  Прави ритмични свивания на цялото тяло.  Храни се с растителни остатъци, семена и яйца на други почвени животни.
 6. 6. Къртицата живее и се размножава в почвата.  Предните ѝ крака са разширени като лопатки.  Със здравите си нокти тя рови тунели под земята, за да търси храна.  Почти сляпа е, защото под земята е вечна тъмнина.  Къртицата се храни с дъждовни червеи.
 7. 7. Поповото прасе също живее живее в почвата и се храни с корените на растенията. сляпо куче колорадски бръмбар многоножка  Те снасят яйцата си в почвата. кърлеж
 8. 8. ЖИВОТНИ В РАВНИНИТЕ Равнините предлагат изобилие от храна и вода на много животни. план
 9. 9. Ниско в ливадите прелита пъдпъдък. Сред житата се мярка яребица. Тя лети рядко. Предпочита да ходи и бяга.
 10. 10.  Тези птици кълват семена, червеи, скакалци и други дребни животни.  Те са полезни.  Яребиците  Пъдпъдъците унищожават семената на плевелите. прочистват нивите от колорадски бръмбари и други вредители.
 11. 11. лалугер полска мишка  Тези животни нанасят вреди на селското стопанство.  Те прегризват младите растения и унищожават част от реколтата.  Лалугерът си изравя дупка близо до нивите. При опасност той бързо се скрива в нея.
 12. 12. ЖИВОТНИ В ПЛАНИНИТЕ В планините има гори, поляни и открити скалисти места. план
 13. 13. Горите са богати на животни.
 14. 14. В тях животните намират подходяща храна и подходящи места, където да се скрият от неприятелите.
 15. 15. В тях се разхождат СЪРНИ и ЕЛЕНИ.
 16. 16. ЛИСИЦИ и ВЪЛЦИ дебнат жертвите си. вълци лисици
 17. 17. КЪЛВАЧИ дълбаят дупки в дърветата. КАТЕРИЦИ прескачат от клон на клон. Чува се кукането на КУКУВИЦА.
 18. 18. мечки диви прасета
 19. 19. В горите се срещат и много ВРЕДИТЕЛИ. Такива са много БРЪМБАРИ, които прояждат стъблата и клоните на дърветата.
 20. 20. Сред защитниците на гората са МРАВКИТЕ. Те изяждат част от яйцата на някои вредители и им пречат де се размножават.
 21. 21. Високо сред недостъпните скали и по стръмните планински склонове живеят СКАЛНИЯТ ОРЕЛ И ДИВАТА КОЗА. Козата е тревопасно животно, а орелът е хищник. Броят на тези животни в България става все по-малък, затова ловът им е строго забранен.
 22. 22. Раздели изброените животни в три групи според средата, в която живеят: в почвата в равнините Кликни върху картинката. в планините
 23. 23. Кои от следните животни могат да летят: Кликни върху животното. пъдпъдък, катерица, скален орел, кукувица, лалугер Разделете изброените животни в две колони: колорадски бръмбар полска мишка лалугер пъдпъдък бръмбар корояд мравки яребица полезни за човека вредители
 24. 24. Опишете приспособленията на къртицата за живот под земята.  Предните ѝ крака са разширени _______________________________________ като лопатки. _______________________________________ _______________________________________  Здрави нокти, с които рови. _______________________________________  Почти сляпа.
 25. 25. Пъдпъдъкът и яребицата имат защитна окраска. Защо? За какво им помага тя?  Предпазва ги от врагове. _______________________________________  Когато усетят опасност, те _______________________________________ застават неподвижни и могат да _______________________________________ стоят дълго време, за да не ги _______________________________________ забележи врага. _______________________________________ С помощта на илюстрацията от учебника опишете каква е тяхната защитна окраска. ПЪДПЪДЪК ЯРЕБИЦА  ___________________ Покрита с пера, оцветени с ___________________ кафяво .  ___________________ Имат шарени ___________________ нишки, които приличат на сламки  Покрит с ___________________ пера, които са ___________________ нашарени ___________________ с кафеви петна. ___________________
 26. 26. Свържете всяко животно с неговото описание от дясната колонка. А. скален орел Б. лалугер В. яребица Г. кълвач Д. дива коза Е. катерица Ж. вълк З. къртица И. таралеж 1. вредител, прегризва младите растения, крие се в дупки 2. малък хищник с бодли, среща се в храсталаци и градини 3. птица, която дълбае хралупи в дърветата 4. хищник, който напада сърни, овце и др. 5. тревопасно животно, което се среща високо в планините 6. птица, която живее в полето, унищожава колорадския бръмбар 7. дребно растителноядно животно, скача от клон на клон 8. рядка хищна птица, която живее високо в планините 9. живее под земята, има предни крака като лопати
 27. 27. Следвайте указанията в учебната тетрадка и попълнете магическия квадрат. 1 6 3 5 7 4 9 2 Всеки от сборовете е равен на 15. Затова квадратът е магически. УТ: стр.20/ Мравките – тези неуморни работници
 28. 28. План на урока:
 29. 29. Речник: плевел – саморасло растение, поникнало в нива или градина наред с отглежданите от човека растения. Плевелите намаляват добивите от пшеница и другите селскостопански растения.

×