O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест

18.874 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Пздравления!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. 1. Повърхнината на страната ни е покрита от разнообразни почви. план
 2. 2. Някои са много плодородни и върху тях се отглеждат различни селскостопански култури. Плодородие е това свойство на почвата, което осигурява хранителни вещества, вода, въздух и топлина на растенията, необходими за растежа, развитието им.
 3. 3. Върху други почви се отглеждат иглолистни и широколистни гори. иглолистни гори
 4. 4. широколистни
 5. 5. Има почви, които са заети от тучни пасища и ливади.
 6. 6. Има и места, които са лишени от почвена покривка. Такива са високите части на планините, стръмните склонове, плажните ивици и други. високи планински части
 7. 7. стръмни склонове
 8. 8. плажни ивици
 9. 9. Най-плодородни са почвите в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и полетата. Дунавска равнина
 10. 10. Горнотракийска низина
 11. 11. полетат а
 12. 12. При липса на достатъчно влага почвите се напояват с води от реките и язовирите.
 13. 13. Богат и разнообразен е растителният свят у нас. план
 14. 14. В миналото по нашите земи е имало много гори.
 15. 15. Постепенно те са отстъпили място на обработваемите земи.
 16. 16. У нас се срещат различни растения: дървет а храст и тревис ти
 17. 17. Някои от тях могат да се видят само в нашата страна. родопско лале рилска витошко лале родопски родопски силивряк пясъчна и лилия
 18. 18. Част от територията на нашата страна е покрита с: смесени гори широколистни гори иглолистни гори
 19. 19. смесена широколистна гора иглолистна гора смесена гора
 20. 20. Широколистните гори, предимно от дъб и бук, са най-характерни за Стара планина и Средна гора.
 21. 21. бук дъб
 22. 22. В иглолистните гори преобладават бор, ела и смърч. Тях можем да срещнем в Родопите, Рила, Пирин и Витоша.
 23. 23. бор смър ч ела
 24. 24. По склоновете на планините и по горските поляни са разпространени храстите.
 25. 25. Сред тях са шипката, къпината, люлякът, леската и други. люляк шипк а леск а къпина
 26. 26. Тревистата растителност покрива като пъстроцветен килим пасищата и ливадите както в равнините и низините, така и в планините.
 27. 27. Много от тревистите растения са ценни билки, с които България е прочута извън пределите си.
 28. 28. … и много други омайнич е кантарион живовля к ранилис т равне лайк
 29. 29. план
 30. 30. Наричат горите „завод под открито небе“.
 31. 31. От тях добиваме дървесина.
 32. 32. Храстите и тревите използваме за храна на селскостопанските животни.
 33. 33. Събирането и използването на билките е стара българска традиция.
 34. 34. Чистият въздух и прохладните гори са условие за развитието на почивното дело у нас.
 35. 35. За опазването на ценни растителни видове са създадени защитени територии – паркове и резервати. Резерват „Скакавица„ в Рила Резерват "Червената „ Парангалица„ в стена" Рила Р-т „Ропотамо„
 36. 36. http://bg.wikipedia.org/wiki/ http://www.planinite.info/Vrazki/Parkove.htm http://www.orfeiholidays.com/i.php/good_to_know_pt1.html
 37. 37. Ценните растителни видове са записани в Червената книга на България. http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
 38. 38. 1. На контурната карта нанеси къде са разпространени широколистните и иглолистните гори, храстите и тревистата растителност. Попълни легендата с твои условни знаци. Стара планина Средна гора 11 Иглолистна гора 22 Широколистна гора Витоша Рила Пирин Родопи 33 44 Храсти Треви
 39. 39. 2. Най-ценното свойство на почвата се нарича плодородие ______________. 3. Какви култури се отглеждат върху почвите в твоя роден край? плодов зеленчуц лозя пшеница, слънчоглед царевица е, и, , … , Ние сме ценни _________. билк Хората ни използват с ___________ цел. Берат лечебн и ни Еньовде а на ______________. _______________________________________ _______________________________________
 40. 40. 6. Огради верния отговор. А. Широколистните гори са най-характерни за: а/ Добруджа б/ Средна гора в/ Пирин Б. Иглолистните гори се срещат предимно: а/ по черноморското крайбрежие б/ в Средна гора в/ в Рила В. Кой от посочените растителни видове се се среща само у нас? а/ смърч б/ родопско лале в/ еделвайс
 41. 41. 7. Защо трябва да опазваме горите? Източник на какви ценни природни богатства са те? ________________________________________ Горите са нашия „завод под открито ________________________________________ небе“. Те са източник на: ________________________________________  дървесина; ________________________________________  храна за селскостопанските животни; ________________________________________  билки; ________________________________________  чист въздух; ________________________________________  красива природа; ________________________________________  прохладни гори; ________________________________________  среда за живот за много животни. ________________________________________ ________________________________________ Горите са предпочитано място за ________________________________________ много туристи.
 42. 42. 9. Познаваш ли тези растения? Какъв надпис бихте поставили под илюстрациите? слънчогле ди еделва смесена гора
 43. 43. пшениц а иглик а билки и цветя УТ: стр. 28/ упр. 4,5 стр. 29/ упр.8
 44. 44. 1. Почви 2. Растителен свят а/ дървета - иглолистни гори - широколистни гори б/ храсти в/ тревисти растения 3. Растителността – природно богатство. Опазване
 45. 45. ПОЧВА – горният рохкав слой на земната повърхност, който притежава свойството плодородие РЕЗЕРВАТ – защитено място, където се опазват редки растителни и животински видове. ЧЕРВЕНА КНИГА – книга, в която са записани редки и защитени от изчезване растения и животни

×