O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.

6.469 visualizações

Publicada em

12.

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.

 1. 1. Животинският свят, с който ни е дарила природата е много разнообразен.
 2. 2. ОТГАТНИ! По какво си приличат тези животни? А по какво се различават?
 3. 3. Разкажете какво е изобразено на илюстрацията. Назовете имената на животните, които познавате. Назовете всяка от петте групи животни с едно общо име. Всеки представител от една група е представен с един и същи номер. Свържете и поста- вете правилно номерата. Кликни върху номера. насекоми риби влечуги птици бозайници 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
 4. 4. Да обобщим:
 5. 5. Тези дребни животни нарекохме ___________. Те заемат първо място както по брой на видовете, така и по численост. Примери за насекоми са:
 6. 6.  От колко части се състои тялото на насекомите?  Какво имат в предната горна част на главата си?  Колко крачета имат и къде са разположени?  Колко крилца имат и за какво служат те?  Как се движат насекомите?
 7. 7.  Тялото на насекомите е съставено от три части:  Почти всички насекоми имат антени ¬ чифт подвижни израстъци, разположени в предната горна част на главата.  Имат шест крачета /3 двойки/, прикрепени от долната страна на гърдите.  Повечето имат по два чифта криле, прикрепени от горната страна на гърдите.  Движат се с помощта на крилете – летят. 1 2 3 4 5 6
 8. 8. Живеят във водата. Наричат се _______.
 9. 9.  Къде живеят рибите?  Как дишат?  С какво е покрито тялото им и на какво прилича то?  Как се движат?  С какво плуват?
 10. 10.  Живеят във водата.  Дишат с хриле.  Тялото е покрито с люспи.  Формата му подпомага тяхното движение, защото прилича на вретено.  Имат перки, с които се движат - плуват.
 11. 11. Тези животни са от една много разнообразна група, наречена _________. Примери за влечуги са:
 12. 12.  По какво си приличат влечугите?  А по какво се различават?  С какво е покрито тялото им?  Всички влечуги ли имат крака?  Как се движат змиите?  По какво се различават змиите от гущерите и костенурките?
 13. 13. Прилики:  Тялото на влечугите е покрито с люспи.  Имат суха кожа, а костенурките имат и черупка. Разлики:  Едни от тях имат крака /4/– гущери, костенурки, други нямат крака, например змиите.  Движат се като се влачат. 1 2 3 4 1 2 3 4
 14. 14. Това е групата на _________. Примери за птици са:
 15. 15.  С какво е покрито тялото на птиците?  Как се движат те?  С какво летят?  Колко крака имат?  Как се размножават?
 16. 16.  Птиците са покрити са с пера.  Имат два крака, две крила и човка.  С помощта на крилата летят.  Снасят яйца, които мътят.  По-късно от тях се излюпват рожбите им.
 17. 17. Тези животни са от групата на ______________. Назовете ги.  Какви общи белези имат бозайниците?
 18. 18.  Бозайниците имат тяло, покрито с косми /козина/.  Имат четири крака.  Дишат с бели дробове.  Повечето раждат малките си и се грижат за тях.
 19. 19.  Как хранят малките си?  Защо ги наричаме бозайници?  Бозайниците произвеждат мляко за бебетата.  Бебетата им сучат мляко /бозаят/.  Затова ги наричаме бозайници.
 20. 20.  Бозайниците полагат грижи за малките си.
 21. 21. Да обобщим: Назовете групите животни. Кои са общите характерни белези на представителите от всяка група? ГРУПА ЖИВОТНИ ОБЩИ ХАРАКТЕРНИ БЕЛЕЗИ: - Тялото им е покрито с ______. - Имат __ крака. - Те _________ малките си и се _________ за тях. - Малките се хранят с _______ / _______/. НАСЕКОМИ РИБИ ВЛЕЧУГИ - Тялото е от __ части: ______, ______ и ________. - Имат __ крачета и __ чифта криле. - Движат се чрез ________ като _______. - Живеят във ________ и дишат с ______. - Тялото е покрито с _______. - Имат ______ и се движат като _______. - Тялото им е покрито с ______. - Имат _____ кожа, а костенурките - ________. - Някои имат __ крака, а други _______ крака. ПТИЦИ БОЗАЙНИЦИ - Покрити са с _____. - Имат __ крака, __ крила и ______. - С помощта на крилата _______. 3 глава гърди коремче 6 2 крилете летят водата хриле люспи перки плуват люспи суха черупка 4 нямат пера 2 2 човка летят косми 4 раждат грижат мляко бозаят
 22. 22. Избройте колко насекоми, колко влечуги и колко риби са изобразени на илюстрацията. насекоми - влечуги - риби - 1 2 3 3 1 2 2 1 2 2
 23. 23. Свържи животните от една и съща група.
 24. 24. Оцветете петела и кокошката с показаните цветове. Те са от групата на __________.
 25. 25. Да поиграем на играта „Коя е моята група?“. НАСЕКОМИ ВЛЕЧУГИ РИБИ ПТИЦИ БОЗАЙНИЦИ 1 2 3 4 5 Кликвай на номера.
 26. 26. Да поиграем на играта „Кое е излишното?“. Кликвай на излишното животно.
 27. 27. На Земята живеят много видове животни. Те се обединяват в групи въз основа на общи съществени белези.
 28. 28. - Нарисувай или залепи животни от изучените групи. - Отбележете характера на времето за деня в природния календар. стр. 63
 29. 29. В презентацията са използвани картинки от:  Интернет;  http://www.e-uchebnik.bg/

×