Anúncio

Tilinpäätöskatsaus 2022

Veritas Eläkevakuutus - Veritas Pensionsförsäkring
17 de Feb de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Tilinpäätöskatsaus 2022(20)

Mais de Veritas Eläkevakuutus - Veritas Pensionsförsäkring(20)

Anúncio

Último(20)

Tilinpäätöskatsaus 2022

 1. Tilinpäätöskatsaus 2022 17.2.2023
 2. Vuosi lyhyesti • Vuosi 2022 oli Veritakselle myynnin osalta kaikkien aikojen paras euromääräisesti mitattuna. • Veritaksen vakuutusmaksutulo nousi 13,4 prosenttia lähes 700 miljoonaan euroon. • Veritaksen vakavaraisuus pysyi vahvalla tasolla ja oli vuoden lopussa 1,7 kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. • Veritaksen sijoitukset tuottivat viimeisellä neljänneksellä 1,8 prosenttia. • Koko vuoden tuotto oli -4,5 prosenttia. 4,2mrd. Sijoitusten arvo +3,8% +10,9% TyEL-palkkasumma YEL-vakuutusten määrä +13,4% Vakuutusmaksutulo
 3. Sijoitukset
 4. Positiivista tuottoa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Sijoitusten tuotto 7,4 % 6,5 % 5,8 % 6,6 % 8,0 % -1,5 % 9,9 % 5,6 % 12,6 % -4,5 % -6,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • Veritaksen sijoitusten tuotto oli -4,5 prosenttia vuonna 2022. • Korkosijoitukset tuottivat -7,4 prosenttia, osakesijoitukset -8,4 prosenttia, kiinteistöt 3,3 prosenttia ja muut sijoitukset 10,3 prosenttia. • Vuoden viimeisellä neljänneksellä sijoitukset tuottivat 1,8 prosenttia.
 5. Sodan, inflaation ja koronnostojen vuosi 2022 -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 Veritaksen sijoitusten tuottokehitys 2022 Venäjä hyökkää Ukrainaan FED aloittaa koronnostot Saksan sähkön hintahuippu EKP aloittaa koronnostot USA:n inflaatio saavuttaa huippunsa Euroalueen inflaatio saavuttaa huippunsa Uusi korona-aalto Euroopassa Kiina poistaa koronarajoitteet Venäjän vastaiset pakotteet lisääntyvät
 6. Sijoitukset ovat tuottaneet 10 vuodessa 71,1 prosenttia 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sijoitustuotto on ajanjaksolta 1.1.2013–31.12.2022. Nimellistuotto 10 vuotta 5,5 % 5 vuotta 4,2 % Reaalituotto 10 vuotta 3,7 % 5 vuotta 1,2 %
 7. Sijoitusjakauman muutos vuoden alusta 33,6 % 42,0 % 16,2 % 9,8 % -1,6 % 31,4 % 37,6 % 16,7 % 11,9 % 2,4 % 31,3 % 37,2 % 16,6 % 13,9 % 1,1 % 32,3 % 39,8 % 16,0 % 13,2 % -1,3 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % Korkosijoitukset Osakesijoitukset Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset Johdannaisten vaikutus 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
 8. Sijoitusten maantieteellinen jakauma Sijoitukset Noteeratut osakkeet
 9. Sijoitukset ja sijoitustuotot käyvin arvoin 2022 milj. € % milj. € % ⁸ % 1 361,1 32,6 1 349,3 32,3 -7,4 Lainasaamiset ¹ 60,5 1,4 60,5 1,4 2,2 Joukkovelkakirjalainat ¹ 1 015,1 24,3 1 003,3 24,0 -10,0 Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 477,5 11,4 465,6 11,1 -10,7 Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 537,7 12,9 537,7 12,9 -9,1 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹ ² 285,4 6,8 285,4 6,8 0,1 Osakesijoitukset 1 599,6 38,3 1 663,9 39,8 -8,4 Noteeratut osakkeet 1 162,2 27,8 1 226,4 29,3 -14,7 Pääomasijoitukset ³ 374,8 9,0 374,8 9,0 11,8 Noteeraamattomat osakkeet ⁴ 62,6 1,5 62,6 1,5 42,9 Kiinteistösijoitukset 670,1 16,0 670,1 16,0 3,3 Suorat kiinteistösijoitukset 545,3 13,0 545,3 13,0 2,3 Kiinteistösijoitusrahastot 124,8 3,0 124,8 3,0 8,0 Muut sijoitukset 550,0 13,2 550,0 13,2 10,3 Hedge-rahastosijoitukset ⁵ 337,2 8,1 337,2 8,1 12,3 Muut sijoitukset ⁶ 212,8 5,1 212,8 5,1 7,1 Sijoitukset yhteensä 4 180,8 100,0 4 233,2 101,3 -4,5 Johdannaisten vaikutus ⁷ -52,4 -1,3 Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 4 180,8 100,0 Jvk-salkun modifioitu duraatio 3,5 Avoin valuuttapositio % sijoitusten markkina-arvosta 22,3 Korkosijoitukset Perusjakauma Riskijakauma 31.12.2022 31.12.2022 Tuotto
 10. Vakavaraisuus pysyi turvaavalla tasolla 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Vakavaraisuusraja, milj. € Vakavaraisuuspääoma, milj. € Vakavaraisuusaste, % (oikea asteikko) • Vakavaraisuusaste oli vuoden lopussa 123,5 prosenttia. • Vakavaraisuusasema oli 1,7 kertainen vakavaraisuus- rajaan nähden. • Vakavaraisuuspääoma oli 818,8 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa. 1) Veritas Eläkevakuutus ja Pensions-Alandia sulautuivat 1.1.2019. Aikaisempien vuosien vertailuluvut ovat Veritaksen lukuja ennen fuusiota. 2) Vuonna 2012 vakavaraisuuspääomaan sisältyi toimintapääomaan rinnastettava tasausvastuu, joka oli 78,3 milj. euroa.
 11. Eläkkeet ja vakuuttaminen
 12. Veritas maksaa eläkettä lähes 39 000 henkilölle Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1), milj. € 568,1 589,5 585,4 601,9 635,2 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 2018 2019 2020 2021 2022 Eläkkeensaajien määrä 1) 36324 37118 37627 37965 38785 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000 2018 2019 2020 2021 2022 1) Vuoden 2018 vertailuluvut ovat pro forma-lukuja (Veritas + Pensions-Alandia).
 13. Vakuutusmaksutulo kasvoi 13,4 prosenttia Vakuutusmaksutulo 1), milj. € 588,6 592,7 551,6 614,3 696,5 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 2018 2019 2020 2021 2022 Vakuutettujen määrä 1, 2) 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2018 2019 2020 2021 2022 Eläkkeen- saajien määrä YEL- vakuutusten määrä TyEL- vakuutettujen määrä 1) Vuoden 2018 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja (Veritas + Pensions-Alandia) 2) TyEL-vakuutettujen määrä vuosina 2019-2021 ei ole täysin vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa. Tämän avainluvun määritelmä muuttui, kun kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön vuonna 2019.
 14. TyEL-palkkasumma kasvoi 10,9 prosenttia TyEL-palkkasumma 1), milj. € 2133,1 2159,2 2131,4 2244,6 2488,2 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0 1800,0 2000,0 2200,0 2400,0 2600,0 2018 2019 2020 2021 2022 TyEL-vakuutusten lukumäärä 1) 8711 8885 9385 9339 9377 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 2018 2019 2020 2021 2022 1) Vuoden 2018 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja (Veritas + Pensions-Alandia)
 15. YEL-vakuutuskanta jatkaa vahvaa kasvua YEL-työtulosumma 1), milj. € 276,4 289,6 295,6 302,5 319,6 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 2018 2019 2020 2021 2022 YEL-vakuutusten lukumäärä 1) 12129 12940 13285 13859 14391 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 2018 2019 2020 2021 2022 1) Vuoden 2018 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja (Veritas + Pensions-Alandia)
 16. Heikko sijoitusvuosi näkyy asiakashyvityksissä Siirto asiakashyvityksiin 1), milj. € 8,1 10,8 3,6 12,9 8,3 7,1 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 2018 2019 2020 2021 2022 Siirto asiakashyvityksiin Siirto normaalina vuonna Siirto asiakashyvityksiin 1), % TyEL-palkkasummasta 0,41 0,50 0,17 0,57 0,33 0,33 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 2018 2019 2020 2021 2022 Siirto asiakashyvityksiin Siirto normaalina vuonna 1) Koronapandemian vuoksi työnantajan TyEL-maksua alennettiin tilapäisellä lainmuutoksella 2,6 % aikavälillä 1.5.–31.12.2020. Samassa laissa säädettiin myös, että työeläkeyhtiöt eivät saaneet maksaa asiakashyvityksiä maksunalennuksen ajalta. Maksettavat asiakashyvitykset vuodelta 2020 olivat enintään 1/3 normaalista asiakashyvitysten enimmäismäärästä. Jos lakimuutosta ei olisi tehty, asiakashyvitykset vuodelta 2020 olisivat olleet 10,7 miljoonaa euroa tai 0,50 % TyEL-palkkasummasta.
 17. Tulos Tuloksen synty, milj. € 2022 2021 Vakuutusliikkeen tulos 11,0 8,7 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin -263,9 192,6 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin -198,7 490,3 - Vastuuvelan tuottovaatimus -65,3 -297,6 Hoitokustannustulos 1) -7,4 2,0 Muu tulos 0,9 -0,4 Kokonaistulos -259,5 202,9 Vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katetut liikekulut, milj. € 26,8 18,2 % vakuutusmaksun hoitokustannusosasta 1) 138,3 % 90,3 % Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 146 157 1) Veritas muutti it-järjestelmien kehittämismenoja koskevia kirjanpitoperiaatteita vuonna 2022. Tämän vuoksi aktivoiduista it-järjestelmämenoista kirjattiin 6,8 miljoonan euron kertaluonteinen arvonalentuminen. Ilman tätä kertaluonteista arvonalennusta hoitokustannustulos olisi ollut -0,6 miljoonaa euroa ja hoitokustannussuhde 102,9 prosenttia. Lisäksi TyEL-maksun hoitokustannusosaa laskettiin noin 9,5 prosenttia vuoden 2022 alussa. Jos maksu ei olisi muuttunut ja kertaluonteista arvonalennusta ei olisi tehty, vertailukelpoinen hoitokustannustulos vuonna 2022 olisi ollut noin 1,1 miljoonaa euroa ja hoitokustannussuhde noin 95 prosenttia. Arvonalennuksen kanssa vastaavat luvut olisivat olleet -5,8 miljoonaa euroa ja 128 prosenttia.
 18. #MeOllaanVeritas #ViÄrVeritas #YrittäjänPuolella #FöretagarensBästa
Anúncio