NÚMEROS ENTEIROS Z
OS NÚMEROS ENTEIROS(Z) NA VIDA REAL Demócrito, filósofo grego que viviu no século IV a. C. Botoeira dun ascensor Termómetr...
<ul><li>OS NÚMEROS ENTEIROS ESTÁN FORMADOS POR: </li></ul><ul><ul><li>Naturais precedidos do signo + Ex: +1,+2,+3… </li></...
<ul><li>ORDENACIÓN DE NÚMEROS ENTEIROS </li></ul><ul><ul><li>Calquera enteiro negativo é menor que calquera enteiro positi...
<ul><ul><li>REPRESENTACIÓN NA RECTA REAL: </li></ul></ul>0 1 -2 -1 3 2 Dados dous números enteiros é maior o que queda á d...
<ul><li>OPERACIÓNS CON NÚMEROS ENTEIROS </li></ul><ul><ul><li>SUMA </li></ul></ul><ul><ul><li>Suma de números enteiros do ...
<ul><li>RESTA </li></ul><ul><li>Para restar dous números enteiros sumámos ao minuendo o oposto ao sustraendo </li></ul><ul...
<ul><li>PRODUTO </li></ul><ul><li>Multiplícanse os valores absolutos dos factores e ao resultado colócaselle o signo adecu...
<ul><li>DIVISIÓN </li></ul><ul><li>Divídense os valores absolutos e ao resultado pónselle o signo adecuado. </li></ul><ul>...
<ul><li>OPERACIÓNS COMBINADAS: </li></ul><ul><li>Sumas e diferencias sucesivas. </li></ul><ul><ul><li>Se hai parénteses el...
<ul><li>Despois de eliminar parénteses podemos proceder de dúas formas </li></ul><ul><ul><li>Sumar ou restar de esquerda á...
<ul><ul><li>Sumar por un lado os positivos, por outro os negativos e restar o resultado </li></ul></ul><ul><ul><li>Ex: </l...
<ul><li>Produtos ,cocientes ,sumas e restas sen parénteses </li></ul><ul><ul><li>Efectúanse primeiro produtos e divisións...
<ul><li>Potencias, raíces, Produtos ,cocientes ,sumas e restas sen parénteses </li></ul><ul><ul><li>Efectúanse primeiro p...
<ul><li>Operacións con parénteses e corchetes </li></ul><ul><ul><li>Se soamente hai sumas e restas entre parénteses e cor...
<ul><ul><li>XERARQUÍA DE OPERACIÓNS con parénteses, corchetes, potencias, raíces, sumas e restas: </li></ul></ul>PARÉNTES...
EX : XERARQUÍA DE OPERACIÓNS
FIN Xosé Manuel Besteiro Colexio Apostólico Mercedario VERÍN
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Repaso operacións números enteiros

418 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
418
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
176
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Repaso operacións números enteiros

 1. 1. NÚMEROS ENTEIROS Z
 2. 2. OS NÚMEROS ENTEIROS(Z) NA VIDA REAL Demócrito, filósofo grego que viviu no século IV a. C. Botoeira dun ascensor Termómetro Fosa Oceánica Para medir os anos respecto ao nacemento de cristo
 3. 3. <ul><li>OS NÚMEROS ENTEIROS ESTÁN FORMADOS POR: </li></ul><ul><ul><li>Naturais precedidos do signo + Ex: +1,+2,+3… </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturais precedidos do signo – Ex: -1,-2,-3,… </li></ul></ul><ul><ul><li>O cero </li></ul></ul><ul><li>VALOR ABSOLUTO DUN NÚMERO ENTEIRO </li></ul><ul><li>O valor absoluto dun número enteiro é o número natural que resulta ao suprimir o seu signo </li></ul>NATURAIS(N) CERO ENTEIROS NEGATIVOS
 4. 4. <ul><li>ORDENACIÓN DE NÚMEROS ENTEIROS </li></ul><ul><ul><li>Calquera enteiro negativo é menor que calquera enteiro positivo </li></ul></ul><ul><ul><li>De dous enteiros negativos é maior o de menor valor absoluto </li></ul></ul><ul><ul><li>De dous enteiros positivos é maior o de maior valor absoluto </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><ul><li>REPRESENTACIÓN NA RECTA REAL: </li></ul></ul>0 1 -2 -1 3 2 Dados dous números enteiros é maior o que queda á dereita na recta real
 6. 6. <ul><li>OPERACIÓNS CON NÚMEROS ENTEIROS </li></ul><ul><ul><li>SUMA </li></ul></ul><ul><ul><li>Suma de números enteiros do mesmo signo: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Súmanse os seus valores absolutos e ao resultado pónselle o signo dos sumandos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ex: </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Suma de números enteiros de distinto signo: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Réstanse os valores absolutos e ao resultado pónselle o signo do sumando de maior valor absoluto </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ex: </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>RESTA </li></ul><ul><li>Para restar dous números enteiros sumámos ao minuendo o oposto ao sustraendo </li></ul><ul><li>Ex: </li></ul>
 8. 8. <ul><li>PRODUTO </li></ul><ul><li>Multiplícanse os valores absolutos dos factores e ao resultado colócaselle o signo adecuado. </li></ul><ul><li>Cando os factores teñen o mesmo signo,ó produto é + </li></ul><ul><li>Cando os factores teñen distinto signo, ó produto é – </li></ul>
 9. 9. <ul><li>DIVISIÓN </li></ul><ul><li>Divídense os valores absolutos e ao resultado pónselle o signo adecuado. </li></ul><ul><li>Cando o dividendo e o divisor teñen o mesmo signo, o cociente é + </li></ul><ul><li>Cando o dividendo e o divisor teñen distinto signo, o cociente é – </li></ul><ul><li>Ex: </li></ul>
 10. 10. <ul><li>OPERACIÓNS COMBINADAS: </li></ul><ul><li>Sumas e diferencias sucesivas. </li></ul><ul><ul><li>Se hai parénteses eliminamos os parénteses tendo en conta que: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Se ten o signo + á esquerda elimínanse o paréntese copiando o que está dentro co signo que tiña </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Se ten o signo – á esquerda elimínase o paréntese cambiando de signo o que estaba dentro </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Despois de eliminar parénteses podemos proceder de dúas formas </li></ul><ul><ul><li>Sumar ou restar de esquerda á dereita sucesivamente </li></ul></ul><ul><ul><li>+2 - 7 – 5 + 6 – 3 + 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>- 5 – 5 + 6 – 3 + 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>-10 + 6 - 3 + 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>- 4 - 3 + 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>-7 + 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>-3 </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><ul><li>Sumar por un lado os positivos, por outro os negativos e restar o resultado </li></ul></ul><ul><ul><li>Ex: </li></ul></ul><ul><ul><li>+2 – 7 - 5 + 6 - 3 + 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>+12 – 15 = </li></ul></ul><ul><ul><li>-3 </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Produtos ,cocientes ,sumas e restas sen parénteses </li></ul><ul><ul><li>Efectúanse primeiro produtos e divisións na orde que están e ,a continuación as sumas e as restas </li></ul></ul><ul><ul><li>Ex: 15 + 3··(-4) + 45 : 9 - 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>15 - 12 + 5 – 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>20 – 16 = </li></ul></ul><ul><ul><li>+4 </li></ul></ul>Ex: - 12 – 15: 5 + 6 x 3 – 6 = -12 - 3 + 18 - 6 = 18 - 21= -3
 14. 14. <ul><li>Potencias, raíces, Produtos ,cocientes ,sumas e restas sen parénteses </li></ul><ul><ul><li>Efectúanse primeiro potencias e raíces na orde que están despois produtos e divisións na orde que están e finalmente as sumas e as restas </li></ul></ul><ul><ul><li>Ex: 15 + 2 3 · 5+ 3··(-4) + 45 : 9+ - 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>15 + 8· 5 - 12 + 5 +10 – 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>15 + 40 -12 +5 + 10 - 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>70 – 16 = </li></ul></ul><ul><ul><li>+54 </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Operacións con parénteses e corchetes </li></ul><ul><ul><li>Se soamente hai sumas e restas entre parénteses e corchetes </li></ul></ul><ul><li>Podemos sacar primeiro parénteses, despois corchetes aplicando as regras dos signos e sumando e restando ao final </li></ul>
 16. 16. <ul><ul><li>XERARQUÍA DE OPERACIÓNS con parénteses, corchetes, potencias, raíces, sumas e restas: </li></ul></ul>PARÉNTESES CORCHETES POTENCIAS E RAÍCES DE ESQUERDA A DEREITA MULTIPLICACIÓNS E DIVISIÓNS DE ESQUERDA A DEREITA SUMAS E RESTAS DE ESQUERDA A DEREITA
 17. 17. EX : XERARQUÍA DE OPERACIÓNS
 18. 18. FIN Xosé Manuel Besteiro Colexio Apostólico Mercedario VERÍN

×