O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

وریفای و احراز هویت کراکن

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ‫کراکن‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬
( Kraken ) |
‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫کاربری‬ ‫حسا...
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ‫کراکن‬ ‫صرافی‬
( Kraken )
‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫بصری‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫اپلیکیشن‬...
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫مدارک‬
( Krak...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

وریفای و احراز هویت کراکن

Baixar para ler offline

https://telmato.ir/product/verification-kraken/
کاربران می توانند زمانی که از یک صرافی ایمن و تنظیم شده استفاده می کنند. در صورتی که برای فعالیت در این صرافی با مشکل مواجه شدید می توانید با تیم تلماتو تماس بگیرید یا از طریق واتساپ و اینستاگرام یا دیدگاه ها مشکلات خود را با ما در میان بگذارید.

https://telmato.ir/product/verification-kraken/
کاربران می توانند زمانی که از یک صرافی ایمن و تنظیم شده استفاده می کنند. در صورتی که برای فعالیت در این صرافی با مشکل مواجه شدید می توانید با تیم تلماتو تماس بگیرید یا از طریق واتساپ و اینستاگرام یا دیدگاه ها مشکلات خود را با ما در میان بگذارید.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a وریفای و احراز هویت کراکن (19)

Mais recentes (20)

Anúncio

وریفای و احراز هویت کراکن

 1. 1. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫کراکن‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( Kraken ) | ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ( Kraken ) ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کریپتو‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫شروع‬ ‫نقطه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫دریایی‬ ‫با‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مبتدیان‬ .‫باشد‬ ‫آور‬ ‫دلهره‬ ‫هر‬ ‫حتی‬ ‫صرافی‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ .‫باشد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫سردرگمی‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مواجه‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫با‬ ‫غلط‬ ‫اطالعات‬ ‫گاهی‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫دارایی‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫کاربران‬ ‫تحریم‬ ‫همانند‬ ‫دیگر‬ ‫مسائل‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫ایرانی‬ ‫مانند‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫پایه‬ ‫اطالعات‬ ‫برخی‬ ‫بایننس‬ ‫وریفای‬ ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ( kraken ) ‫باشی‬ ‫تلماتو‬ ‫همراه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ .‫ایم‬ ‫پرداخته‬ ‫د‬ . ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫فعالیت‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ ( Kraken ) ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شهرت‬ ‫کراکن‬ ،‫است‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫های‬ ‫صرافی‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫خرید‬ ‫فرصت‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫حفظ‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫پیشرو‬ ‫صرافی‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فروش‬ ‫و‬ 120 ‫دی‬ ‫ارز‬ ‫دارایی‬ ‫نوع‬ ‫اکانت‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫جیتال‬ ،‫کوین‬ ‫بیت‬ ‫مانند‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫توکن‬ ‫تمام‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫جامع‬ ‫بایننس‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫کنند‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کوین‬ ‫آلت‬ ‫از‬ ‫کوچکی‬ ‫مجموعه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫ریپل‬ ‫و‬ ،‫اتریوم‬ . ‫د‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫انواع‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫بیش‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫را‬ ‫یجیتال‬ ‫از‬ 55 ‫کنند‬ ‫مبادله‬ ،‫فیات‬ ‫ارز‬ ‫هفت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫توکن‬ ‫و‬ ‫سکه‬ .
 2. 2. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ( Kraken ) ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫بصری‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫و‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫پیشرفته‬ ‫گران‬ ‫معامله‬ ‫که‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مبتدیان‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫هستند‬ . ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫سطوح‬ ( Kraken ) Starter : ‫شروعشان‬ ‫سطح‬ ‫آمریکا‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫آغازین‬ ‫سطح‬ Express ‫بقیه‬ ‫برای‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کشورها‬ Starter ‫سواالت‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫باید‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ KYC ‫زیر‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫تایید‬ ‫زمان‬ .‫کنید‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫فیلدها‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫پاسخ‬ ‫را‬ 1 ‫دقیقه‬ ‫روزانه‬ ‫کارنسی‬ ‫کریپتو‬ ‫روزانه‬ ‫برداشت‬ ‫سقف‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ 5000 ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دالر‬ intermediate : ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫سطح‬ ‫دومین‬ ) Kraken ( ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫ساکنا‬ ‫برای‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫ن‬ ‫سطح‬ Express ‫را‬ ‫قبض‬ ‫و‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مدت‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫فعال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫باید‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫کراکن‬ ‫توسط‬ ‫تایید‬ ‫زمان‬ 4 - 5 ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫دقیقه‬ . ‫روزانه‬ ‫کارنسی‬ ‫کریپتو‬ ‫روزانه‬ ‫برداشت‬ ‫سقف‬ 500000 ‫ب‬ ‫می‬ ‫دالر‬ ‫اشد‬ pro : ‫و‬ ‫خود‬ ‫شغل‬ ‫و‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫درباره‬ ‫سواالتی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫در‬ … ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫می‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫تمامی‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫معامله‬ ‫همچنین‬ ،‫شود‬ OTC ‫روز‬ ‫چند‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫تایید‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫بکشد‬ ‫طول‬ . ‫کراکن‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ ( Kraken )
 3. 3. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫مدارک‬ ( Kraken ) 1 . ‫تهیه‬ IP ‫ثابت‬ 2 . ‫ایمیل‬ 3 . ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تهیه‬ 4 . ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫مدرک‬ 5 . ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫مدرک‬ 6 . ‫سلفی‬ ‫عکس‬ .1 ‫تهیه‬ IP ‫ثابت‬ ‫کاربران‬ ‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫حسابشان‬ ‫امنیت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫ها‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫حتما‬ .‫دارد‬ log in ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ( Kraken ) ‫از‬ Ip ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬ ‫چون‬ ،‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫لیست‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تحریم‬ ‫کشورهای‬ ‫تشخ‬ ‫یص‬ IP ‫شود‬ ‫می‬ ‫مسدود‬ ‫حسابتان‬ ‫شما‬ . ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫بعدی‬ ‫نکته‬ VPN ‫یا‬ VPS ‫با‬ IP ‫دفعه‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ثابت‬ ‫اینترنت‬ ‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬ IP ‫برای‬ ‫که‬ ‫عملیاتی‬ ‫همانند‬ .‫نکند‬ ‫تغییر‬ ‫ایران‬ ‫پی‬ ‫ای‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫بایننس‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فیلترشکن‬ ‫از‬ .‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ IP .‫بپرهیزید‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫اختیارتان‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫حساب‬ ‫بیشتر‬ ‫امنیت‬ ‫برای‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫مسدودی‬ ‫زیاد‬ ‫پی‬ ‫ای‬ ‫تغییر‬ ‫چون‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫عمومی‬ ‫محیط‬ ‫های‬ ‫وایفای‬ ‫از‬ ‫خود‬ . ‫اجا‬ ‫زیر‬ ‫کشورهای‬ ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کشور‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬ ‫زه‬ ( Kraken ) ‫طور‬ ‫به‬ ‫ندارند‬ ‫کامل‬ . ‫کراکن‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ( Kraken ) ‫و‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ IP ‫استفاده‬ ‫کشورها‬ ‫این‬ ‫نکنید‬ .  ‫افغانستان‬  ‫ایران‬  ‫عراق‬  ‫شمالی‬ ‫کره‬
 4. 4. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0  ‫سوریه‬  ‫تاجیکستان‬  ‫کوبا‬  ‫هائیتی‬  ‫لیبی‬  ‫کنگو‬ ‫دموکراتیک‬ ‫جمهوری‬ ‫برخی‬ ‫اما‬ ‫بپردازند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫اکانت‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫فعالیت‬ ‫اجازه‬ ‫نیز‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫اما‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫نوشتاری‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بسته‬ ‫کشورها‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫فیوچرز‬ ‫معامالت‬ ‫قسمت‬ ‫می‬ ‫از‬ ‫توانید‬ IP ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ( Kraken ) ‫کنید‬ ‫استفاده‬ .  ‫ژاپن‬  ‫ویتنام‬  ‫سنگاپور‬  ‫یمن‬  ‫اکوادور‬  ‫بنگالدش‬  ‫و‬ ‫بالروس‬ … .2 ‫ایمیل‬ ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫اید‬ ‫داشته‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫ایمیلی‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ( Kraken ) ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫کراکن‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫این‬ ‫گاهی‬ ‫از‬ ‫هر‬ ‫چون‬ ‫بگیرید‬ ‫جدی‬ ‫ه‬ ‫دربردارنده‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫درباره‬ ‫مهم‬ ‫اتفاقات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شدار‬ . .3 ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پیشنهاد‬ : ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫دراختیار‬ ‫را‬ ‫رایگانی‬ ‫های‬ ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫الی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫موقت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫دیگری‬ ‫فرد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫شما‬ ‫دسترس‬ ‫کراکن‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ .‫نکنید‬ ‫متصل‬ ‫خود‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ( Kraken ) ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ندهید‬ .
 5. 5. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ : ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫خرید‬ ) World sim ( ‫ب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫اتفاقی‬ ‫حوادث‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خیال‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫سیمکارت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سیمکارت‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫راحت‬ ‫بیاید‬ ‫پیش‬ ‫کاربریتان‬ ‫حساب‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫تماس‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫شارژ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫کشورها‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫دسترسی‬ ‫پی‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ ‫های‬ ‫سیمکارت‬ ‫از‬ .‫نمود‬ ‫دریافت‬ ‫ام‬ . ‫سیمکارت‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫تلماتو‬ ‫پشتیبانی‬ ‫به‬ ‫تلماتو‬ ‫واتساپ‬ ‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫پیام‬ . ‫مش‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ‫شدید‬ ‫مواجه‬ ‫کل‬ :  ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫کشور‬ ‫کد‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ .  ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫فاصله‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ .  ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫محلی‬ ‫کد‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ . .4 ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫مدرک‬ ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫کاربر‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ( Kraken ) ‫است‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ .  ‫هویتی‬ ‫کارت‬ ( ID Card )  ‫رانندگی‬ ‫گواهینامه‬ ( Driver License )  ‫پاسپورت‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫تولد‬ ‫تاریخ‬ ،‫عکس‬ ،‫قانونی‬ ‫کامل‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫صادر‬ ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫شناسه‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫انقضا‬ ‫و‬ ‫صدور‬ ‫جلوی‬ ‫شناسنامه‬ ‫پذیرفت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کراکن‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫شما‬ ‫ه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫اصلی‬ ‫مدارک‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تهیه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫توصیه‬ ‫اما‬ ،‫شود‬ .
 6. 6. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 .5 ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫آدرس‬ ،‫نام‬ ‫حاوی‬ ‫باید‬ ‫اقامت‬ ‫ثابت‬ ‫مدارک‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫تاریخ‬ .‫باشد‬ ‫ارسال‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫آدرس‬ ‫شو‬ ‫نمی‬ ‫پذیرفته‬ ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫سند‬ ‫بعنوان‬ ‫کشوری‬ ‫هیچ‬ ‫از‬ ‫پستی‬ ‫صندوق‬ ‫د‬ . ‫نیست‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫معتبر‬ ‫اسناد‬ :  )‫تلفن‬ ،‫گاز‬ ،‫برق‬ ،‫(آب‬ ‫خدماتی‬ ‫قبض‬  ‫بانک‬ ‫حساب‬ ‫صورت‬  ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫صورتحساب‬  ‫حقوق‬ ‫صورتحساب‬ - ‫یا‬ - ‫کارفرما‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫دستمزد‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫رسمی‬ ‫سند‬  ‫مالیاتی‬ ‫سند‬  ‫اقامت‬ ‫گواهی‬ ‫نکته‬ :  ‫آدرس‬ ‫تغییر‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫کراکن‬ USPS ‫را‬ ‫نمی‬ ‫پذیرد‬ .  ‫زبان‬ ‫به‬ ‫اسنادی‬ ‫برای‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫التین‬ ‫غیر‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ،‫چینی‬ ،‫روسی‬ ‫(مانند‬ ‫کنند‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پردازش‬ ‫زمان‬ ،‫شما‬ ‫اقامت‬ ‫مدرک‬ ‫ترجمه‬ ،)‫غیره‬ ‫و‬ ‫عبری‬ ،‫تایلندی‬ ‫کراکن‬ ( Kraken ) ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫بسیار‬ ‫دهد‬ . ‫ور‬ ‫برای‬ ‫تلماتو‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫مدارک‬ ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫یفای‬ ( Kraken ) ‫می‬ ‫خدماتی‬ ‫قبض‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫آدرس‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫مدارک‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫قبض‬ ‫تهیه‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫باشد‬ ‫کنید‬ . .6 ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬ ‫و‬ ‫جنوبی‬ ‫آفریقای‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کراکن‬ ( Kraken ) ‫مدارک‬ ‫آپلود‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫باید‬ ‫کراکن‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫یک‬ ‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ . ‫را‬ ‫معتبر‬ ‫مدرک‬ ‫یک‬ ‫عکس‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ ‫کند‬ ‫درخواست‬ .
 7. 7. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0  ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫محیط‬ ‫نور‬ ‫بودن‬ ‫زیاد‬ ‫یا‬ ‫کم‬ ‫به‬ ،‫گیرید‬ ‫می‬ ‫عکس‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫دوربین‬ ‫با‬ ‫اگر‬ .  ‫شا‬ ‫و‬ ‫صورت‬ ‫باشد‬ ‫دوربین‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کادر‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫نه‬ .  ‫پوشاند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫چهره‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫قیافه‬ ‫تغییر‬ ‫فیلترهای‬ ‫یا‬ ‫کاله‬ ،‫آفتابی‬ ‫عینک‬ ‫از‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ .  ‫گرفته‬ ‫اخیرا‬ ‫که‬ ‫عکسی‬ ،‫دارید‬ ‫را‬ ‫موبایل‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫عکس‬ ‫آپلود‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫اید‬ .  ‫کنید‬ ‫پرهیز‬ ‫جمعی‬ ‫دسته‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫عکس‬ ‫برش‬ ‫از‬ .  ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫در‬ )‫غیره‬ ‫و‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ،‫کاربری‬ ‫(نام‬ ‫حساسی‬ ‫اطالعات‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ .  ‫هن‬ ‫محیط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ترجیحا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عکسی‬ ،‫عکس‬ ‫انتخاب‬ ‫گام‬ ‫اید‬ ‫گرفته‬ ‫سربسته‬ .  ‫گرفته‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫عکاسان‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫ویرایشی‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ،‫اورجینال‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫عکس‬ ‫باشد‬ ‫نشده‬ . ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫تلماتو‬ ‫ویژه‬ ‫خدمات‬ ( Kraken ) ‫ه‬ ‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫خود‬ ‫مدارک‬ ‫با‬ ‫کشورمان‬ ‫کاربران‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ایران‬ ‫علیه‬ ‫که‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫ای‬ ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( Kraken ) ‫کراکن‬ ‫وریفای‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫بنابراین‬ ‫نیستند‬ ( Kraken ) ‫ایرانی‬ ‫پاسپورت‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫فایور‬ ‫چگونه‬ .‫هستند‬ ‫بعن‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫مقصد‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫موقت‬ ‫اقامت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مدارکی‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫مدارک‬ ‫وان‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کاربرد‬ ‫موقت‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫مدارک‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ،‫کنند‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫ایرانی‬ ‫مدارک‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫ملیت‬ ‫ها‬ . ‫باشی‬ ‫تحریم‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫بنابراین‬ ‫د‬ ‫کراکن‬ ‫وریفای‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫تلماتو‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ( Kraken ) ‫های‬ ‫راهنمایی‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫الزم‬ .
 8. 8. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫کراکن‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫تا‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫آموزش‬ ( Kraken ) .1 ‫کراکن‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ( Kraken ) ‫کراکن‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ ( Kraken ) ‫شوید‬ . ‫روی‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ Create account ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫باکس‬ ‫مشخصات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫عکس‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشخصات‬ Create account ‫شوید‬ ‫هدایت‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫فعال‬ . ‫نکته‬ : ‫قابل‬ ‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫احساس‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ایمن‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫حدس‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ . ‫چون‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫یک‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫تغییر‬ ‫امکان‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ Kraken ‫ندارد‬ ‫وجود‬ . ‫کنید‬ ‫باز‬ ‫دیگری‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫یک‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ .
 9. 9. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫جدیدی‬ ‫حساب‬ ‫اگر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫حساب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اسنادی‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫همان‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫هستند‬ ‫معتبر‬ ‫هنوز‬ ‫اگر‬ ،‫کنید‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫حساب‬ ‫آن‬ ،‫اید‬ . ‫توجه‬ : ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫متفاوت‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫منتقل‬ ‫جدید‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ً‫مستقیما‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعلی‬ ‫حساب‬ . ‫دریاف‬ ‫کد‬ ‫روی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ت‬ Activate account ‫حساب‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫شود‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫رسمی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫کاربری‬ .
 10. 10. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 .2 ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( Kraken ) ‫کراکن‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ( Kraken ) ‫خود‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫پروفایل‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫روی‬ ‫و‬ Get Verified ‫شود‬ ‫آغاز‬ ‫کراکن‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫مراحل‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫سطح‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫کراکن‬ ‫وریفای‬ ‫سطوح‬ Express ‫یا‬ Starter ‫روی‬ Verify ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫خودکا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫تایید‬ 1 ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫دقیقه‬ . ‫توجه‬ : ،‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫قلمروهای‬ ‫و‬ ‫واشنگتن‬ ،‫تگزاس‬ ،‫نیویورک‬ ‫ساکنان‬ ‫استثنای‬ ‫به‬ ،‫آمریکایی‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫صحت‬ ‫تأیید‬ ‫گزینه‬ » Express « ‫ابتدایی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سطح‬ ‫ترین‬ KYC ‫در‬ ‫تجارت‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ Kraken ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫شود‬ .
 11. 11. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫آدرس‬ ،‫شغل‬ ،‫تولد‬ ‫تاریخ‬ ،‫کامل‬ ‫نام‬ ‫مانند‬ ‫اولیه‬ ‫جئیات‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫این‬ ‫همگی‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تهیه‬ ‫که‬ ‫مدرکی‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مشخصات‬ ‫که‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫شوند‬ ‫پر‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اجباری‬ ‫فیلدهای‬ ‫اطالعات‬ . ‫گزینه‬ ‫فیلدها‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ Continue ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ‫وارد‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫شوید‬ . ‫د‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫کراکن‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ( Kraken ) ‫روی‬ ‫پایین‬ ‫صفحه‬ ‫همانند‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ Intermediate ‫شود‬ ‫آغاز‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫دو‬ ‫سطح‬ ‫تا‬ ،‫کنید‬ ‫کلیک‬ .
 12. 12. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫سه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫نیز‬ ‫تایید‬ ‫قابل‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫باید‬ ‫اولیه‬ ‫مشخصات‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رانند‬ ‫گواهینامه‬ ‫مدارک‬ ‫آپلود‬ ‫گوشی‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫پاسپورت‬ ،‫هویتی‬ ‫کارت‬ ،‫گی‬ ‫بگیرید‬ ‫عکس‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫گوشی‬ ‫دوربین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ . ‫کراکن‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ( Kraken ) ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫می‬ . ) ‫گاز‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ( ‫خدماتی‬ ‫قبض‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫تلماتو‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫مدارکی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ .
 13. 13. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫همانند‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫باشد‬ ‫کراکن‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫شما‬ ‫مدارک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫سبز‬ ‫تیک‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ Continue ‫انجام‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ( Kraken ) ‫رسد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫شما‬ . ‫سطح‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ Intermediate ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( Kraken ) ‫آن‬ ‫سه‬ ‫سطح‬ ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫فعالی‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ Verify ‫وریفای‬ ‫سوم‬ ‫مراحل‬ ‫وارد‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ک‬ ‫راکن‬ ( Kraken ) ‫شوید‬ .
 14. 14. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫مالی‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ،‫هدف‬ ‫باید‬ ‫بعدی‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ . ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫وضعیت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویزگی‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ‫باید‬ next ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .
 15. 15. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫و‬ ‫مالی‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫شغل‬ ‫درباره‬ ‫مالی‬ ‫اطالعات‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫درخواست‬ ‫را‬ ‫جزئیات‬ ‫سایر‬ ‫کنید‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ . ‫برداشت‬ ‫مبلغ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پرسیده‬ ‫سؤاالتی‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫حساب‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫در‬ USD ، ‫پیش‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فیات‬ ‫ارزهای‬ ‫تعداد‬ ‫باید‬ ‫می‬ ‫بینی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ،‫کنید‬ ‫واریز‬ ‫حسابتان‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫تأی‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ،‫نهایت‬ ‫هویت‬ ‫ید‬ «Pro» ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫شما‬ ‫بانک‬ ‫کشور‬ ، .
 16. 16. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫فعالسازی‬ ‫نحوه‬ 2 FA ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ( Kraken ) ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫حساب‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫حساب‬ ‫برای‬ ‫اضافی‬ ‫امنیتی‬ ‫الیه‬ Kraken ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ،‫شما‬ (2FA) ‫مزایای‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دهد‬ ‫می‬ :  ‫هستید‬ ‫خودتان‬ ‫فقط‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ‫تنها‬ .  ‫برداشت‬ ‫یا‬ ‫واریز‬ ‫مانند‬ ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫فقط‬ ،‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫معامله‬ ‫یا‬ ‫وجوه‬ .  ‫که‬ ‫هنگامی‬ 2 FA ،‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫پول‬ ‫برداشت‬ ،‫واریز‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫معامالت‬ ‫انجام‬ 2 FA ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫(که‬ ‫شما‬ ‫تلفن‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ .‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫هر‬ 30 )‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫ثانیه‬ .  ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ،‫شما‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫احتمالی‬ ‫هکر‬ ،‫بنابراین‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫حسابتان‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ . ‫آ‬ ‫کراکن‬ ‫صرافی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ( Kraken ) ‫است؟‬ ‫ایمن‬ ‫دارایی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫پلتفرم‬ ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ،‫کاربران‬ ‫تجربه‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫است‬ ‫رمزنگاری‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫نگرانی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ً‫معموال‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ . ‫ارزه‬ ‫های‬ ‫صرافی‬ ‫ترین‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫امن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کراکن‬ ‫کراکن‬ .‫است‬ ‫استرالیا‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫های‬ ‫صرافی‬ ‫محورترین‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫فراتر‬ ‫الزم‬ ‫مقررات‬ ‫تمام‬ ‫رعایت‬ ‫و‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫وجوه‬ ‫بودن‬ ‫ایمن‬ ‫از‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ . ‫کراکن‬ 95 ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫از‬ ‫درصد‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫سرد‬ ‫پول‬ ‫کیف‬ ‫در‬ ‫آفالین‬ ‫صورت‬ ‫نظارت‬ ‫با‬ ‫امن‬ ‫سیلوهای‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سرورهای‬ 24 ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫زمان‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫مسلح‬ ‫امنیت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ساعته‬ ‫دارند‬ . Kraken ‫توسط‬ FinCEN ( ‫شود‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ )‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫مالی‬ ‫جرایم‬ ‫کننده‬ ‫تنظیم‬ ‫قانونی‬ ‫انطباق‬ ‫استانداردهای‬ ‫باالترین‬ ‫همچنین‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ .
 17. 17. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫فعالیت‬ ‫تمام‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫های‬ Kraken ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫توسط‬ ‫ای‬ 2 FA ‫می‬ ‫محافظت‬ ‫شود‬ ‫سرمایه‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫گذاران‬ ‫ثبت‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫کد‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫پلتفرم‬ ‫وارد‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ Kraken ‫شوند‬ . ‫ور‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تلماتو‬ ‫پایانی‬ ‫سخن‬ ‫فایور‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫یفای‬ ( Fiverr ) ‫تکمیل‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ KYC ‫کاربران‬ ‫برای‬ Kraken ‫ارزهای‬ ‫و‬ ‫فیات‬ ‫ارزهای‬ ‫تجارت‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫تایید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫پ‬ ‫تروریسم‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫و‬ ‫پولشویی‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫مقررات‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫یروی‬ . ‫دارایی‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫وقتی‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫می‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ،‫آید‬ Kraken ‫اقدامات‬ ‫تمام‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫کالهبرداری‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫احتیاطی‬ KYC ‫و‬ AML ‫می‬ ‫انجام‬ ‫دهد‬ . ‫استفا‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ‫صرافی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫تلماتو‬ ‫تیم‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شدید‬ ‫مواجه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫طریق‬ ‫واتساپ‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ‫د‬ ‫یا‬ ‫بگذارید‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشکالت‬ ‫ها‬ ‫یدگاه‬ .

×