O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Dac tulevaisuuden kaupunki skenaariot tu tu hesa 150119 1

Tutkimusproektin esittely

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Dac tulevaisuuden kaupunki skenaariot tu tu hesa 150119 1

 1. 1. DWELLERS IN AGILE CITIES (DAC) Ketterä kaupunki: kansalaisen sujuva arki ja elämisen kokeileva moninaisuus
 2. 2. Konsortio Konsortion johtaja Dos., HT Helena Leino, TaY OSAHANKKEET 1. Future city HT Nina Wessberg, VTT 2. Social Diversity Prof. Liisa Häikiö, TaY 3. Robust Solutions Prof. Mikael Hildén, SYKE 4. Enabling City HT Markus Laine, TaY 5. Innovative Design TT Jyrki Tarpio, TTY 6. Roadmap to Agile Cities HT Helena Leino, TaY 2
 3. 3. Kaupunkilainen muutoksen ajurina Hypoteesit: 1. Asukkaat haluavat käyttää ja asua kaupungeissa moninaisin eri tavoin. Moninaisuus edellyttää uudenlaista ketteryyttä kaupungeilta. 2. Asukkaiden motivaatio, tietämys ja toiminta on keskeisellä sijalla tavoiteltaessa kestävää kaupunkikehitystä. 3. Uudet, kokeilevat käytännöt asukkaiden ja sidosryhmien kanssa auttavat muuttamaan perinteisiä suunnittelukäytäntöjä ja vastaamaan kaupunkien muuttuviin tarpeisiin. 3
 4. 4. Uusi suunnittelukulttuuri, yhdessä tekeminen Digitalisaatio, robotisaatio Demografiset muutokset Sosiaalinen kestävyys Tiivistäminen, täydennysrakentaminen Ympäristönormien kiristyminen Kestävän ja ketterän kaupungin trendejä Yhteisöllisyys Kasvavat asumiskustannukset Liikkuminen Rajalliset resurssit Uudet toimijat Uusi työ Uudet taloudet: jakamistalous, alustatalous, kiertotalous 4
 5. 5. 5VTT 2018 Yhdessä tekeminen Vaikuttaminen oman elinympäristön muotoutumiseen Helppo eläminen, digitalisaatio tässä Asuntojen, tilojen, ympäristön muunneltavuus Erilaisten asukkaiden viihtyvyys, ikääntynyt väestö, maahanmuuttajat Lyhytaikaiset työt, Tulevaisuuden kaupunkilaiselle merkityksellistä lienee Kaupungin vihreys, ympäristöarvot Uusiutuva energia Kevyt liikenne, kävely, pyöräily Joukkoliikenne Yhteiskäyttöautot Sähköinen liikenne Ruuan tuotanto kaupungissa, vertikaaliviljely Kiertotalous
 6. 6. 23.1.2019 VTT – beyond the obvious 6 Avaintekijät Trendit ja ajurit (kirjallisuus, PESTE- kehikko) Draama-työpajat: trendien ja esimerkkien työstäminen ja elävöittäminen yhdessä asukkaiden, kaavoittajien ja tutkijoiden kanssa • Uudet suunnittelukäytännöt • Yhteisöllisyys • … Tapausesimerkkejä Suomesta ja maailmalta: asukkaat mukana kaupunkia rakentamassa DAC-ennakointiprosessi naariot SKENAARIOT -kaupunkisuunnittelijoille -poliitikoille -kaupunkilaisille -… Niche-tason kokeilut Landscape- tason trendit Uusi Regime - vaihtoehtoja Erilaisten kaupunkiasumisen asiantuntijoiden haastattelut
 7. 7. 7VTT 2018 The concept of Free Zone Amsterdam has been established in 4 different areas (same concept, different goals and slightly variating focus); namely the Freezone Jan Evertsenstraat (first pilot area, focus on mixed use commercial/residential), Freezone Rijnstraat (focus on vacancies of shops), Freezone Centrum Nieuw-West (shopping and leisure area) and Freezone Amsterdams havengebied (focus on start-ups and on turning the industrial port into a mix-use area). Trust building measures were taken and municipality and businesses in dedicated zone signed special agreements. The case shows that it is important to consider issues of trust between stakeholders and that new business ideas may depend on trustworthy framework conditions. Free Zone Amsterdam
 8. 8. 8VTT 2018 •Integration: meeting place for people of different ages and backgrounds •Shared living with simultaneous openness for individual design; accommodation of different models of life and cultural possibilities •Consideration of ecological aspects •Contrast program and utopia to “standard housing projects”; constituted by the dissatisfaction with the expensive housing market, which was attached to the traditions of the nuclear family •Realizing a “village within the city” Co-Living Sargfabrik Vienna
 9. 9. 9VTT 2018 Arkkitehtuurikilpailun tulosten kommentointi ja jatkotyöstäminen Kuinka toteuttaa kiertotaloutta Hiedanrannassa? Sauna-projekti Tampereen yliopisto Hiedanrantaan DAC Hiedanrannassa Tampereella työpajoja ja muuta työstämistä
 10. 10. Draamatyöpajojen tavoitteita Tuottaa kokemuksellista tietoa kaupunkilaisten tarpeista, toiveista, peloista ja ilonaiheista oman asuinympäristön kehittämiseen liittyen Painottaa kaupunkilaislähtöistä lähestymistapaa perinteisen, asiantuntijavetoisen kaupunkisuunnittelun rinnalla
 11. 11. Draamatyöpajojen menetelmällisiä huomioita • Draamainterventiot mahdollistavat ”pinnan alle” sukeltamisen - kokemuksellisuuden, asenne- ja tunnemaailman näkyväksi tekemisen ja niiden kautta asioiden tutkimisen • Draamainterventioiden avulla voidaan tuottaa rinnakkaista, täydentävää tai syventävää ymmärrystä tutkimuskohteesta tai ilmiöstä • Draamamenetelmät edustavat moniäänistä, tasa-arvoista, osallistavaa ja toiminnallista lähestymistapaa erilaisten vaihtoehtoisten todellisuuskuvien hahmottamiseen • Draamamenetelmät ruokkivat osallistujien mielikuvitusta ja aikaansaavat innostusta
 12. 12. ”Yhteisö sapettaa, mutta jos antaa enemmän kuin vie, puolustaa kuitenkin paikkaansa” Kommentti Aapo robotti –draamapätkään: ”No toisaalta, onko sen väliä jos se on robotti. Aika monien ihmisten parisuhteet ovat tuollaisia joka tapauksessa”. ”Minä päätin kerran tervehtiä sitä (naapurissa asuvaa sulkeutunutta, mustiin pukeutuvaa nuorta miestä), ja kun vastaus oli sellainen murahdus, totesin, ettei tuollaisten kanssa kannata yrittää olla yhteyksissä”.
 13. 13. Kaupunki muuttuu, muuttuuko ihminen? Muutokset sosio-teknisissä järjestelmissä rakenteissa luovat uusia mahdollisuuksia ihmisille – mukaan lukien toiveita ja pelkoja Urbaanit alueet ja sosio-tekniset rakenteet voivat muuttua nopeastikin, mutta ihmisen perustarpeet ja -toiveet pysyvät suhteellisen samankaltaisina Siksi Tulevaisuuteen liittyviä toiveita ja jännitteitä voidaan tutkia toiminallisuutta ja kokemuksellisuutta painottavilla menetelmillä tässä päivässä!
 14. 14. Osallistujien kommentteja ” Metodi oli onnistunut …. valmistelussa oli huomioitu hyvin kaupunkisuunnittelun konteksti ja menetelmä on hyvä tarkistuskierros -> palautus ihmiskeskeiseen näkökulmaan” ”Aluksi jännitti ja ajattelin että onko tämä pelkää leikkimistä, mutta vähitellen aloin huomata että tämä toi esille paljon erilaisia ideoita ja kokemuksia kaupungissa asumisesta. Loppujen lopuksi jäi todella positiivinen olo.” ”Henkilökohtaiset tarinat oli vaikuttavia ja voimaannuttavia”
 15. 15. 23.1.2019 VTT – beyond the obvious 15 Yksilö Yhteisö Ylhäältä ohjattuItseohjautuva Ketteryys toteutuu laajan kansainvälisen pelikentän, tehokkuuden ja optimoinnin kautta Ketteryys toteutuu yhteisöllisyyden, epävirallisten rakenteiden ja muunneltavuuden kautta Ketteryys toteutuu jaettujen riskien ja hyötyjen sekä selkeiden rakenteiden kautta Ketteryys toteutuu vaihtoehtojen ja kilpailun kautta SIIRTOLAPUUTARHA TORI URHEILUKENTTÄ LENTOKENTTÄ Min äteen itse Me teemme yhdessä Me valitsemme Minä valitsen
 16. 16. Kiitos!

×