O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Aathmeeya nankooram malayalam

536 visualizações

Publicada em

Malayalam Brethren Christian

Publicada em: Espiritual
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Aathmeeya nankooram malayalam

 1. 1. mnuWY{ –jIvit sagr8i}É ya`t ecy/u9 oru k„} Epael plE„aSuM prI=kLuefyuM priEwaXnkLuefyuM ekafu…a•ukeL EnrifaRuH.
 2. 2. muKvur  1.`pv.@&_ ERamiEl6u- k„} ya`t  navik{ k„} r=i6uva[ Avu9`t `wmic/u, pe= saXic/il|.  A ya`t oSiva6zem9 epOelas mu9Riyi„ n}ki, 49a} 1v{ ecvie6aHil| <va.!),!!>.  ––4eå va6 1nusriE6Htayiru9uÉÉ 49 epOlasin pi9If 1vEraf pREyHtayi v9u <va.!),@!>.  @&^ ALuk] A k„li} 3Hayiru9u <va.#&>. oru vliy k„}.
 3. 3. 1.`pv.@&:@(  ––paR sTlNLi} 1ke„fuM 49 Epfic/ 1v{ 1mr8u ni9 nal n…UrM 27u, EnrM evLu6uva[ A`ghic/u ekaHiru9uÉÉ.  A ya`t muSuv[ 1pkf muKritmayiru9u.  1v{ kfli} wItkal ekafu…a•iEnaf eparuti, plE„aSuM 1v{ 1ByM EtfiylQu.  n0uef Atmavieå sMr=z8inayu- nal n…UrNeL kuRic/ nmu6 Ena6aM.
 4. 4. !.viwVasM  eexv8iluM eexv pu`tnay Eywu `kistuvilumu- 1c¶lmay viwVasmaz 2O n…UrNLi} o9amE8t.  eexv8i} naM viwVsi6zM: 4`ba.!!:^  eexvpu`tniluM naM viwVsi6zM: Eyah. @):#_#!  viwVas8in 2`tEyeR `paXanYM 3EHa? ERam.%:!, 4eP.@:*_(.
 5. 5. !.viwVasM  5t tr8ilu- viwVasmaz nmu6 EvHt? yaE6a.@:@^  28rM s©U{¡ 1nusrzE8afu kUefyu- viwVasM n0uef Atmavien `kistuviEnaf oru n…Urem9 Epael 3R„ic/ ni{8uM.
 6. 6. @.`pa{ˆn  priEwaXnkLi} ne0 shayi6u9 me•aru n…Urmaz `pa{ˆn.  `pa{ˆn k{8avieå oru klpnyaz: lUE6a.!*:!  Axim `kistYanik] `pa{ˆi6u9v{ Ayiru9u: 1.`pv.@:$@, !@:!_%  4ÆuekaH? AraXn, vcn pFnM, kU7aym 2vEyafa„M `pa{ˆnyuM AtmIy putu68in nixanmaz: @ekari.$:!^  2`pkarM, putiyniymM ne0 `pa{ˆnyuef `pXanYM pFi„i6u9u: Pili.$:^_&, yaE6a.%:!^.
 7. 7. @.`pa{ˆn  ––`pp¶e8 cli„i6u9 krNeL cli„i6uva[ `pa{ˆny6 kSiyuMÉÉ 49 pSe¶al| tIc/yayuM wriyaz.  `pa{ˆn ne0 k{8aviEnaf 3R„i6uva[ shayi6u9 oru n…Urmaz.
 8. 8. #.nl| mn°a=i  naM vi7ukLya[ pafil|a8 me•aru n…Urmaz nl| mn°a=i.  nl| mn°a=i 3-vrayiri6uva[ eexvM nE0af AvwYe„fu9u: !tiema.!:!(.  n0uef kfmkLuM wu`wUWkLuM niv{8i6uva[ nl| mn°a=i 1tYaÆaEp=itmaz.  1Nen, et•i} 1ke„7u Epayver yTasTane„fu8uva[ nmu6 saXi6uM: gla.^:!.
 9. 9. #.nl| mn°a=i  niNeL xuWi6u9v{ ljjiE6Htin nl| mn°a=i 3-vrayiri6uvi[: !p`eta.#:!^  1vsEracitmayi 1gtikeL shayi6uva[ naM ba¤YsTraz: yaE6a.!:@&  eexvE8af oru n…UrM Epael sux~Dmay bnXM sU=i6uva[, nl| mn°a=iyi} nirÆrmay eexva`wyM nmu6 AvwYmaz.
 10. 10. $.`ptYaw  eexvM teå vagx8N] pali6uM 49u- pU{¡ niwcyE8afu kUfiy `ptYawyaz AtYÆikmay AtmIy n…UrM.  `ptYaw suniwcitvuM sTirvumay n…UrM Az: 4`ba.^:!*_!(  4Æaz n0uef `ptYaw: ekaela.!:#, tIE8a.!:@.  2O `ptYaw nmu6 vLer `pXanmaz: ERam.*:@$_@%.
 11. 11. $.`ptYaw  n0uef `ptYawyuef 1fisTanM 4Æaz? !p`eta.!:#_%.  2O `ptYawyuef 1fisTanM Eywu `kistuvaz, mrze8 jyic/ 3yi{e8SuE9• eexv pu`t[ <4EdV{d Ema7, !*#^>
 12. 12. 3psMharM  jIvit sagr8iel ya`t6aray n0uef sur=y6ayi 2O n…UrNeL eexvM n}kiyiri6u9u. <`pis6il| ej. oaev[s, !**@>  2O n…UrN] 5t `ptisnXiyiluM 3pEyag EyagYmay nilyi} yTasTan8 Aez9 naM 3R„u vru8iyi7uEHa?  ya`ta mE¤Y 4l|ayE„aSuM 2O n…UrN] nmu6 AvwYmaz.

×