O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

10

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

10

 1. 1. Ben ik een (h)eerlijke leidinggevende?WORKSHOP CONGRES VBVK YVES PELEMAN 25.11.2010
 2. 2. Leidinggevende : complexe taak Oog voor kwalitatieve zorg- en dienstverlening Oog voor eigen persoonlijke ontwikkeling Oog voor persoonlijke ontwikkeling medewerkers Oog voor teamontwikkeling Voorbeeldfunctie Hulp is nodig : coach, toolboxen, bruikbare achtergrondinformatie in map, … Delegeren aan meter/peter en referente medewerkers is een must en je maakt er hen beter en sterker door. VERGEET DE ANDERE ROLLEN IN JE LEVEN NIET
 3. 3.  Respect en erkenning geeft zelfvertrouwen De utopische en demotiverende volledigheidsgedachte over elkaar leren loslaten Coachende (luisteren, helpen, motiveren) leidinggevende geeft waardering wat leidt tot grotere tevredenheid medewerker : er is wel wat empathie voor nodig Transparant leidinggeven : duidelijk uitleggen wat je wil en waarom zodat medewerkers zich daarnaar gaan gedragen.
 4. 4. INSTROOM Welke verwachtingen heeft nieuwe medewerker ? ( vraag erachter bij de sollicitatie ) Is er een peter – meter functie en is deze rol transparant ? Inscholingsprocedure, brochure, checklist, opvolging. 90% wordt geleerd uit voorbeeldgedrag en zelf doen 10% uit klassieke opleiding UITSTROOM Normale uitstroom is gezond. Wil en kan werkgever nog ontslagen ? Exitgesprek.
 5. 5. ORGANISATIE Randvoorwaarden : evenwicht gezin – werk, organisatiesysteem werklast, vervanging ziekte, waardering, omgaan met diversiteit, … Draagvlak : belangrijke taak voor leidinggevenden Is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling ? Is er aandacht voor teamontwikkeling ? Waarderen wat al is !
 6. 6. Personeelsbeleid AkapellaNormaal Extra legaal Attenties Visie- Loon - Drank - Dag v.d. medewerker - Kwaliteitszorg voor bewoners- Middelen - Maaltijden - Verjaardag - Ontplooiing medewerkers- Eindejaarspremie - Wensboek - Pasen - Samenwerking medewerkers- Vakantiegeld - Vorming/ontplooiing - Cadeaucheques - Tijdskrediet - Sinterklaas - Flexibele arbeidsuren - Personeelsfeest + partner Negatieve elementen - Hospitalisatieverzekering - Mensvriendelijk bedrijf - Beïnvloeden van mekaar - Pensioenspaarplan - Hulp van directie - Persoonlijke situatie - Geen onderbroken dienst - Lokalen mogen gebruiken - Werkdruk - Elke dag werken met zelfde - Aangename omgeving aantal collega’s of uren - Aangenaam gebouw - Geen onderscheid VP/VZ - Reserve bij ziekte - Volledige anciënniteit - Uitgebreide opleidingen volledig op kosten van Akapella - Directie/HV-en 7 dagen op 7 aanwezig
 7. 7. Boordtabel kritische indicatoren op niveau organisatie Budgetopvolging effectieven en loonlast Betaald absenteïsme Tijdskrediet VTO ( aantal uren, budget ) Gemiddelde leeftijd en anciënniteit Doorgroeien of wijziging functie van medewerkers Verloop Bewonerszorg : valaccidenten, infecties, doorligwonden, aantal overlijdens in WZC, VZP, welzijn, klachten, … Keuken : metingen vanuit HACCP …..
 8. 8. Persoonlijke ontwikkeling Ontwikkelgesprek + opvolgingsgesprek Competenties : kennis, vaardigheden en attitudes ( goed en concreet benoemen ) Talentbeleid : sterktes verder ontwikkelen, zoeken naar drive medewerker. Intrinsieke motivatie berust op : - competentie en talent - autonomie ( en verantwoordelijkheid ) - voel ik mij verbonden met anderen - waardering• Drie Z’s : zingeving, zelfontplooiing en zekerheid
 9. 9. OntwikkelgesprekHet verloop van een ontwikkelgesprek• de voorbereiding• het gesprek• het verslag• de opvolging1. De voorbereiding (niet vooraf te bezorgen, a.u.b.!)• Eén of twee weken voor het gesprek wordt een datum, uuren plaats afgesproken• Vraag indien nodig wat de bedoeling is van hetontwikkelgesprek.• Stel een lijstje op van punten (dit kan aan de hand vanbijgevoegde vragen).
 10. 10. 2. Het gesprek• Het is geen éénrichtingsverkeer, ieder heeft eengelijkwaardige inbreng en wisselt meningen uit.• Bespreek samen de agenda van het gesprek. Welke puntenzou jij graag aan bod willen laten komen?• Deel je eigen punten mee op een constructieve en duidelijkemanier.• Diep samen al je agendapunten uit.• Het gesprek is gericht op verandering (of een aanzet tot),van eigen ontwikkeling en teamontwikkeling.• Rond het gesprek af met duidelijke afspraken.
 11. 11. 3. Het verslag• Noteer samen een aantal hoofdpunten op het verslag.• Noteer eveneens de gemaakte afspraken.• Ga vertrouwelijk om met zaken die tijdens het gesprekbesproken zijn.4. Afspraken en opvolging• Ga na of de afspraken voor jezelf en voor je eigenorganisatie concreet en haalbaar zijn.• Probeer de gemaakte afspraken na te komen. Als dit dooromstandigheden niet lukt, signaleer het zo vlug mogelijk.• Blijf op een open manier communiceren.• Na 6 maanden wordt dit geformaliseerd in eenopvolgingsgesprek.
 12. 12. Bevraging medewerkers via ontwikkelgesprek.• Voor welke waarden staat Akapella volgens jou?• Akapella heeft belangrijke attitudes concreet uitgewerkt en ze jou overhandigd.Vindt jij dit zinvol? Heb je er al op kunnen terugvallen?• Wat zijn de sterke punten van Akapella?• Wat zijn de zwakke punten van Akapella?• Vindt je Akapella een open organisatie?• Hebben collega’s respect voor jou?• Heb jij respect voor je collega’s?• Wat heb je bij jezelf veranderd sinds de vorming van Arno Vansichen rond talentinzetten en waarderen van het anders zijn van je collega’s?• Wat zou je graag meer doen in Akapella?• Welke sterke eigenschappen van jou laat Akapella onbenut?• Heb je zekerheid om in Akapella te kunnen blijven werken?• Vindt je nog voldoende zingeving in je werk?• Wat zijn voor jou voordelen van het ontwikkelgesprek?
 13. 13. • Kan jij een verband zien tussen je dagelijks werk en de visie/waarden vanAkapella?• Wat zou een reden kunnen zijn om uit Akapella weg te gaan?• Wat vindt je van de individuele coaching door referenten?• Vond je het gecoacht worden door een meter belangrijk?• Wat vindt je van de intervisie samen met referenten?• Ervaar je vaak emotionele belasting in je werk?• Kan je voldoende eigen beslissingen nemen in je werk, of wordt er te veel doorleidinggevenden in jou plaats nagedacht?• Hoe wordt er voor jou in Akapella gewerkt rond talentbeleid?• Kan je jou talenten voldoende aan bod laten komen in je werk?• Zou je iemand van je familie of kennissen aanraden om in Akapella te komenwerken?• Zou je een collega die met waarden van Akapella in zijn werk geen rekeninghoudt hierover aanspreken?• Wat doe je graag? Waar ben je goed in?
 14. 14. • Waarom blijf je dit werk doen?• Wat doe je niet graag?• Diversiteit: aantrekkelijk of niet?• Communicatie in het team: wat is goed, wat kan beter?• Voel je je veilig in Akapella? In je team? Bij je rechtstreekse chef?
 15. 15. VOORBEELDEN ATTITUDES1. Nauwgezetheid – discipline - stiptheid In geval van afwezigheid: op tijd verwittigen. M = 1 uur voor start shift; L = voor 16u ; N = voor 16u. Komt altijd op tijd (behoudens geval van heirkracht) Vindt procedures inscholing belangrijk, kent ze en kan ze toepassen Aandachtspunten, actiepunten en briefingopdrachten uit zorgdossiers zouden moeten correct worden uitgevoerd (niet: ze hebben niets gezegd, dus doe ik het niet) Doorbriefen van relevante, belangrijke informatie moet correct en volledig gebeuren, zowel schriftelijk als mondeling. Geen half werk doen. De aangeleerde technieken op een correcte manier uitvoeren.
 16. 16. Boordtabel kritische indicatoren Bewonerszorg Maand: ………………………………………………… Jaar: …………………………………………………………. Naam auditor: Datum Resultaat ……………………………………….Medicatie klaarzetten (2 casettes van elke plateau) ……/……/……Beantwoorden beloproepen (24u view point nazien) ……/……/……Snorren, baarden, nagels, oren, inco (2 bewoners van elke M-shift) ……/……/……Orde kamers, bedden hoogstand, toilet (2 bewoners van elke M-shift) ……/……/……Neuroleptica nazien + CRA (bewoners met probleemgedrag) ……/……/……Verslagen lezen (8 medewerkers nazien die M hebben) ……/……/……Bel in bereik bewoners (2 bewoners van elke M-shift) ……/……/……Alcolgel (2 bewoners van elke M-shift) ……/……/……Briefing ……/……/……Orde berging ……/……/……Linnenkar ……/……/……14u45 wacht VP ……/……/……
 17. 17. Teamontwikkeling Kent iedereen de visie en het gemeenschappelijk doel? Hoor ik er bij? Wat breng ik zelf in? Gedeelde verantwoordelijkheid : - heeft min chef oog voor mijn talent? - toon ik zelf zorg voor de ontwikkeling en benutting van mijn talent? Coaching en opleiding door referentemedewerkers Intervisie
 18. 18. Communicatie / positieve feedback Positief gedrag erkennen is dit aanmoedigen en werkt motiverend. Beter twee schouderklopjes per week dan één grote schouderklop per jaar. Positieve feedback geven over concrete prestaties, kwaliteiten, gedrag op een directe, persoonlijke manier. Opgepast met persoonlijke sympathie of antipathie. Alles wat je aandacht geeft groeit. Positieve benadering loont meer dan gericht zijn op problemen.
 19. 19. Communicatie / negatieve feedback Niet transparant communiceren leidt tot misverstanden, fouten, verdeeldheid. Niet reageren op storend gedrag is akkoord gaan met dat gedrag! Vraag naar de film als je de foto ziet. Wacht dus met je oordeel en stel de vraag. Bij negatieve feedback het gedrag en niet de persoon ter discussie stellen ( versus emoties, frustraties luchten ) : stel de vraag. Benoem wat je hebt vastgesteld. Dus niet : altijd, nooit,… Vermijd ‘jij’ en gebruik ‘ik’. Verwoorden wat je WEL wil en WAAROM. Hiërarchisch niveau pas rol laten spelen als het echt moet. Duidelijk zeggen dat je in jullie functies spreekt, niet ‘de mens’.
 20. 20. Bron: Arno Vansichen
 21. 21. Bron: Arno Vansichen
 22. 22. AFSPRAAK is AFSPRAAK Goede afspraken zijn positief geformuleerd : benoem wat jullie willen bereiken en niet wat jullie willen vermijden. Duidelijke afspraken zijn SMART : - Specifiek (wat spreken jullie juist af, met welk doel?) - Meetbaar (wat is het gewenste resultaat?) - Aanvaardbaar (is de medewerker erbij betrokken, staat hij erachter?) - Realistisch (is het doenbaar?) - Tijdsgebonden (wanneer moet afspraak nagekomen?)• Afspraken moeten tussentijds opgevolgd worden

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Vistos

Vistos totais

616

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

4

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×