O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Vad är VATT? Presentation 2018

VATT är en expertenhet för nationalvetenskaplig forskning i Helsingfors, Finland. Med vår forskning på högsta nivå vill vi främja en faktabaserad ekonomipolitik.

Läs mer om oss: http://vatt.fi/sv/sv/vatt

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Vad är VATT? Presentation 2018

 1. 1. 2 Vad forskar VATT i? 3 Hur påverkar vi? 1 Vad är VATT?
 2. 2. med sin forskning på högsta nivå vill främja en faktabaserad ekonomisk politik forskar i frågor inom den offentliga ekonomin som har starka band till det praktiska politiska livet bedömer effekter och olika scenarier av politiska åtgärder fungerar som sakkunnig vid beslutsberedning och bedömningar av finanspolitiska effekter VATT är en enhet för tillämpad ekonomisk forskning, som
 3. 3. Våra starka sidor Stark mikroekonomisk forskning, där vi utreder vilka effekter den ekonomiska politiken har på beteendet hos individer, privathushåll eller företag. Gedigen vetenskaplig kompetens inom bedömning av politiska åtgärder med hjälp av omfattande registermaterial och statistiska metoder.
 4. 4. Forskare Doktorer Specialister på förvaltning 1 2 3 4 5 Forskningsteman5 överdirektör Anni HuhtalaCirka femtio medarbetare 32 40 10
 5. 5. Vår organisation ÖVERDIREKTÖR Anni Huhtala Förvaltnings-, forsknings- och kommunikationstjänster Ekonomi- och förvaltningsdirektör Riitta Kajander (tf.) FORSKNING Forskningsdirektör Essi Eerola OFFENTLIG SERVICE OCH LOKAL OFFENTLIG EKONOMI Forskningsledare Mika Kortelainen SOCIAL TRYGGHET, BESKATTNING OCH INKOMST- FÖRDELNING Forsknings- professor Tomi Kyyrä ARBETSMARKNAD OCH UTBILDNING Forsknings- professor Tuomas Pekkarinen MILJÖ, ENERGI OCH KLIMATPOLITIK Forskningsledare Marita Laukkanen REGLERING AV FÖRETAGSVERKSA MHET OCH GLOBAL EKONOMI Forskningsledare Seppo Kari
 6. 6. Finansiering av VATT VATT verkar inom Finansministeriets förvaltningsområde och under ministeriets resultatstyrning. VATT:s omkostnader 2017 5,1 Konkurrensutsatta medel Medel från statsbudgeten 1/3 2/3 Finansieringstrend: andelen konkurrensutsatta forskningsmedel ökar €Mn
 7. 7. 2 Vad forskar VATT? 3 Hur påverkar vi? 1 Vad är VATT?
 8. 8. Offentlig service och lokal offentlig ekonomi VATT forskar i offentlig service, däribland hälso- och socialtjänster samt utbildning: • behov av information vid social- och hälsovårdsreformen ur ekonomiperspektiv: konkurrens, valfrihet och produktivitet, marknad för hälso- och sjukvårdstjänster och läkemedelsmarknad • effekter av hemvårdsstödet Viktiga forskningsteman är också • finansiering av kommunerna, kommunsammanslagningar • politisk representation och kommunal service1 2 3 4 5 Temat leds av Mika Kortelainen
 9. 9. Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning På VATT forskar vi i den sociala trygghetens och beskattningens inverkan på arbetsmarknaden och inkomstfördelningen. Vi forskar i konsekvenserna av de politiska förändringarna genom att tillämpa både mikrosimuleringsmetoder och mikroekonometriska metoder. För närvarande forskar vi i • utkomstskydd för arbetslösa: konsekvenserna av längden, villkoren och nivån • underutnyttjande av den sociala tryggheten • bostadspolitik, boenderelaterade bidrag 1 2 3 4 5 Temat leds av Tomi Kyyrä
 10. 10. Arbetsmarknad och utbildning Forskningsteman gällande arbetsmarknad: • lönesystem • arbetskraftstjänsternas inverkan • integration av invandrare Forskningsteman gällande utbildning: • utbildning på andra stadiet och arbete mot marginalisering av unga • utbildningspolitikens inverkan på i vilken grad inkomster, utbildningsnivå och kompetens är ärftliga1 2 3 4 5 Temat leds av Tuomas Pekkarinen
 11. 11. Miljö, energi och klimatpolitik På VATT forskar vi i energi- och klimatpolitikens effekter på företags konkurrenskraft, konsumenters val och CO2-utsläppen Forskningsteman: • kostnadseffektiva investeringsstigar och styrmetoder för övergång till koldioxidsnåla energilösningar • matchning av bränsleskatt och effekter av inkomstfördelningen, styrmetoder som uppmuntrar till att införa elbilar • värde på tekniska innovationer inom förnybar energi1 2 3 4 5 Temat leds av Marita Laukkanen
 12. 12. 1 2 3 4 5 Temat leds av Seppo Kari Reglering av företagsverksamhet och global ekonomi På VATT forskar vi i företagsbeskattning, näringslivspolitik och globaliseringens påverkan på Finlands ekonomiska strukturer. • reformbehov i fråga om företagsbeskattningen, EU- åtgärdernas inverkan • FoU-stödens inverkan • effekter av de strukturella förändringarna i den globala ekonomin på arbetsmarknaden, produktiviteten och utrikeshandeln i Finland
 13. 13. 2 Vad forskar VATT? 3 Hur påverkar vi? 1 Vad är VATT?
 14. 14. Genom att forska på högsta nivå Hur påverkar vi? Genom att aktivt arbeta i internationella och nationella nätverk Genom att analysera de mest relevanta frågorna vid beredning av ekonomipolitiken och strukturreformer Vår forskningsverksamhet gör oss till experter Genom att ge information om våra forskningsresultat på olika områden via flera kanaler Genom att tillhandahålla undersökta data för mediedebatter
 15. 15. HUR PÅVERKAR VI? Genom att forska på högsta nivå År 2017 färdigställdes … 20Kollegialt granskade artiklar 25Publikationer i VATT:s egna serier – 18 publikationer är artiklar som siktar på internationella kollegialt granskade publikationer 53 publikationer i andras serier – internationella och nationella arbetsformulär, diskussionsunderlag, rapporter och utredningar
 16. 16. HUR PÅVERKAR VI? Genom att aktivt arbeta i internationella nätverk Forskarbyten och forskarbesök är kontinuerlig verksamhet Presentation av arbetsformulär och arbetsresultat på internationella konferenser Gemensamma forskningsprojekt Även undervisning, vetenskapliga analyser, medlemskap i internationella samarbetsorgan inom ekonomisk vetenskap
 17. 17. HUR PÅVERKAR VI? Genom att aktivt arbeta i nationella nätverk Samarbetscampus Economicumtillsammans med tre universitetsinstitutioner inom ekonomisk vetenskap (HU, Aalto, Hanken) är livsviktig för VATT Helsinki Graduate School of Economics: 15 nya professurer fram till 2022
 18. 18. HUR PÅVERKAR VI? Genom att fokusera på frågor som är relevanta för beredningen av den ekonomiska politiken Vissa fokusområden den senaste tiden • Vård- och landskapsreform • Utbildningsfrågor inom ekonomisk vetenskap • Bostadspolitik, boenderelaterade bidrag • Basinkomstförsök och samhälleliga försök: randomisering är viktig med tanke på kvaliteten och bedömningen • Energibeskattning och företagsstöd
 19. 19. • Utlåtanden, höranden i utskotten, påverkan i den offentliga förvaltningens arbetsgrupper, begäranden om anförande • Betydelsen, volymen och synligheten har ökat Siffror 2017: 147 Utlåtanden till olika utskott om regeringens propositioner 300 Presentationer, föreläsningar eller anföranden i höranden av sakkunniga + flera kollegiala granskningar av internationella periodiska skrifter HUR PÅVERKAR VI? Vår forskningsverksamhet gör oss till experter
 20. 20. HUR PÅVERKAR VI? Genom att ge information om våra forskningsresultat på olika områden via flera kanaler cirka 120Intervjuer av forskare i tidningar, tv och radio =1 000Totalt cirka 1 000 medieträffar Siffror om mediekommunikation 2017:
 21. 21. Håll dig uppdaterad! www.vatt.fi Meddelanden, blogginlägg & inbjudningar skickas till din e-postadress när du har beställt nyhetsbrevet på vår webbplats @vatt_tutkimus VATT Institute for Economic Research

×