CETA-sopimuksen arvioidut talousvaikutukset Suomelle

VATT Institute for Economic Research
VATT Institute for Economic ResearchVATT Institute for Economic Research
EU:n ja Kanadan
vapaakauppasopimuksen (CETA)
ennakoidut taloudelliset
vaikutukset Suomelle
Saara Tamminen & Janne Niemi
VATT
Tutkimuksen julkistus, 5.12.2017
CETA lyhyesti
• Väliaikaisesti voimassa 21.9.2017 alkaen, mutta vaatii
vielä kaikkien EU-maiden ratifioinnin
• Keskittyy erityisesti tullien ulkopuolisten kaupanesteiden
(Non-Tariff Measures) vähentämiseen, esim.:
– Kaksoistestauksen tarve poistuu useilta tuotteilta
– Lupaprosessien helpotus
– Palveluiden kauppa vapautuu merkittävästi
– Kanadan julkiset hankinnat avoimemmaksi
– Tullimaksut poistuvat myös suurimmalta osalta tuotteita
• Tutkimus sopimuksen taloudellisiin vaikutuksiin
Suomelle, muita vaikutuksia ei ole tutkittu
Mitä kautta CETA voi vaikuttaa talouteen?
• Toimialatason vaikutukset riippuvaisia kaupan
vapauttamisen laajuudesta ja suhteellisesta
kilpailukyvystä -> Resursseja häviäviltä aloilta voittaville
• Vaikutukset toimialojen sisällä:
1. Tullimaksujen laskut hyödyttäneet lähinnä jo markkinoilla
päässeitä yrityksiä, ei vaikutusta vientiyritysten määrään
2. Tullien ulkopuolisten kaupanesteiden vähentämisen havaittu
nostavan erityisesti pk-vientiyritysten määrää
3. Markkinoille pääsyn esteiden madaltaminen lisää myös pk-
vientiyritysten määrää sekä hyödyttää kuluttajia, mutta
aikaisempien monopolien voitot pienenevät
4. Kaupanvapauttaminen voi kasvattaa tuloeroja ja työttömyyttä,
mutta nämä vaikutukset verrattain vähäisiä
Tullien ulkopuoliset kaupanesteet ovat luoneet useiden
kymmenien prosenttien lisäkustannuksia kaupankäyntiin,
tullitariffit muutamia prosentteja
Tuontitullit
Tullien ulkopuoliset
kaupanesteet
Tuoteryhmä
Viennille
Kanadasta
EU:n
Viennille
EU:sta
Kanadaan
Viennille
Kanadasta EU:n
Viennille
EU:sta
Kanadaan
Elintarvikkeet (ei maitotuotteet) 15.6 20.9 40.4 32.6
Maitotuotteet 120.8 315.7 101.2 77.8
Tekstiilit ja vaatteet 8.6 10.4 12.8 11.8
Puutuotteet 0.7 3.5 24.2 -
Paperi ja –tuotteet 0.0 0.0 14.6 -
Öljytuotteet 2.3 1.3 16.0 16.0
Kemikaalit, muovi 2.1 0.9 16.0 16.0
Metallit 0.7 0.0 26.2 35.2
Metallituotteet 1.3 1.8 26.2 35.2
Moottoriajoneuvot 9.0 7.1 66.6 65.2
Muut kuljetusvälineet 1.5 0.9 37.0 46.4
Elektroniikka 1.3 0.3 24.2 32.6
Koneet ja laitteet 1.8 0.4 32.0 26.8
Palvelut 0.0 0.0 28.7 33.5
Painotettu keskiarvo – Suomi 1.2 1.2 23.8 17.0
Painotettu keskiarvo - EU 1.1 2.2 29.4 24.1
Lähteet: GTAP tietokanta (tullit), Francois & Pindyuk (2013), Euroopan Parlamentti (2014)
Palveluiden vienti toi 30-50 % Suomen Kanadan
viennin kotimaisesta arvonlisäyksestä
Metodologia ja tilastot esitelty raportissa Haaparanta ym, 2017, ‘100 vuotta pientä avotaloutta ..’.
66 69 61 66
91 103
177
105 93 96 95
134 147
19967
145
57
82
64 51
44
41
45 55 68
71 60
72
31
49
36
43
54
40
39
36 42
46
47
45 43
43
20
20
24
31
23
17
17
17 18
24
23
26 63
38
18
17
84
49 28
40
33
36 50
53
20
33 23
4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Miljooniaeuroja,vuoden2010hinnoissa
Öljytuotteet
Muut tavarat
Moottoriajoneuvot ja muut
kulkuvälineet
Metallit ja -tuotteet
Kemikaalit
Paperi ja -tuotteet
Elektroniikka
Koneet ja laitteet
Palvelut, kaikki
Vienti Kanadaan on ollut hyvin keskittynyttä – 20 suurimman
yrityksen osuus viennin arvonlisästä yli 60%
Lähde: Mikrotietokanta-analyysit, metodologia ja data esitetty tutkimuksessa Haaparanta ym., 2017.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20suurimmanviejänosuuskokonaisuudesta,%
Osuus Kanadan viennin arvonlisäyksestä Osuus koko Suomen viennin arvonlisäyksestä
Vain pieni osa vientiyrityksistä on ollut Kanadan markkinoilla
ja erityisesti pk-yritykset ovat osallistuneet vähäisemmin
Lähde: Tilastokeskuksen mikrotietokannat
Vientiyritykset Kanadaan 2014 Kaikki vientiyritykset 2014
Toimiala
Osuus alan
vienti-
yrityksistä
Työntekijät per
yritys, mediaani
Viennin
osuus
liikevaih-
dosta
Työntekijät
per yritys,
mediaani
Viennin
osuus
liikevaih-
dosta
Kemianteollisuus 29.0% 35 51.2% 18 26.2%
Koneet ja laitteet 30.0% 66 58.6% 20 21.1%
Elektroniikkateol. 28.1% 42 54.1% 14 15.5%
Moottoriajoneuvoteol. 9.1% 162 63.1% 31 20.0%
IT palvelut 15.3% 34 22.5% 17 3.7%
T&K palvelut 21.4% 15 39.5% 10 5.9%
Muut yrityspalvelut 11.5% 21 14.4% 6 2.6%
Kaikki toimialat,
keskiarvo
8.2%
CETAn vaikutuksia toimialatasolla mallinnettu GTAP-
mallilla
• GTAP (Global Trade Analysis Project):
– Yleisen tasapainon malli ja kansainvälinen tietokanta koko
maailmantaloudesta
– Vastaavia malleja käytetetään kansainvälisesti kauppasopimusten
vaikutusten etukäteisarviointiin
• Vaikutuksia mallinnettiin useiden skenaarioiden ja variaatioiden
avulla
– Pääskenaario: tuontitullit kokonaan pois ja 25% NTM luomista
kustannuksista
– Esim. monopolivoima, Iso-Britannian asema, tuonnin hintajoustot
– Päätulokset samansuuntaisia taustaoletuksista riippumatta
• Suurin osa talousvaikutuksista tulee tullien ulkopuolisten
kaupanesteiden vähentämisestä, tullimaksuilla pääsääntöisesti
vähäinen vaikutus
Kokonaistaloudelliset vaikutukset vähäisiä Suomessa
ja EU:ssa
0,00%
0,02%
0,04%
0,06%
0,08%
0,10%
0,12%
0,14%
0,16%
0,18%
Reaalinen BKT Viennin bruttoarvo Tuonnin bruttoarvo Reaalipalkat
Suomi EU27 (ilman UK)
Kahdenvälisessä kaupassa suurempia vaikutuksia
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
Vienti
Tuonti
Suomen bruttovienti Kanadaan ja tuonti Kanadasta, %-muutos pääskenaariossa
… mutta nämäkin muutokset vähäisiä suhteessa
ulkomaankaupan kokonaisvirtoihin, jotka osittain laskevat
muihin maihin
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
Vienti
Tuonti
Suomen bruttovienti ja -tuonti yhteensä, %-muutos pääskenaariossa
Vaikutukset julkisiin hankintoihin
• Kanadalaisilla ollut jo pääsy EU:n julkisien hankintojen
markkinoille, mutta ei päinvastoin
• Tällä hetkellä ei kauppavirtoja Suomen ja Kanadan välillä
julkisissa hankinnoissa
• EU–maissa 3 % julkisista hankinnoista menee ulkomaisille
yrityksille ja kotimaisille yrityksillä 900-kertainen
todennäköisyys voittaa kilpailu
• Kanadan julkisten hankintojen avautumisesta ei
todennäköisesti odotettavissa suuria vaikutuksia Suomelle
Johtopäätökset
• Pk-yrityksien odotetaan hyötyvän CETA-
sopimuksesta merkittävästi enemmän kuin
suurempien yritysten
• CETA:lla todennäköisiä positiivisia vaikutuksia
palveluiden vientiin
• Positiivinen vaikutus myös moottoriajoneuvojen ja
koneiden ja laitteiden vientiin
• Kokonaistaloudelliset vaikutukset vähäisiä, tosin
EU-keskiarvoa suurempia
1 de 13

Recomendados

20180316 pp kemianteollisuuden_katsausinfo_esitykset por
20180316 pp kemianteollisuuden_katsausinfo_esitykset20180316 pp kemianteollisuuden_katsausinfo_esitykset
20180316 pp kemianteollisuuden_katsausinfo_esityksetMatti Laurila
28 visualizações32 slides
Heidi Jortama, Joona Huovinen: Hankinnasta maksuun – missä mennään? por
Heidi Jortama, Joona Huovinen: Hankinnasta maksuun – missä mennään? Heidi Jortama, Joona Huovinen: Hankinnasta maksuun – missä mennään?
Heidi Jortama, Joona Huovinen: Hankinnasta maksuun – missä mennään? Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
255 visualizações17 slides
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020 por
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020Työ- ja elinkeinoministeriö
1.2K visualizações47 slides
Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys por
Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitysMetso Group
379 visualizações20 slides
Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän rooli tulonjaon kehityksessä por
Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän rooli tulonjaon kehityksessäVero- ja tulonsiirtojärjestelmän rooli tulonjaon kehityksessä
Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän rooli tulonjaon kehityksessäKelan tutkimus / Research at Kela
482 visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a CETA-sopimuksen arvioidut talousvaikutukset Suomelle

ICT2015 - elämä ja teot por
ICT2015 - elämä ja teotICT2015 - elämä ja teot
ICT2015 - elämä ja teotSitra the Finnish Innovation Fund
1.5K visualizações27 slides
Kilpailusta takaisin sääntelyyn? por
Kilpailusta takaisin sääntelyyn?Kilpailusta takaisin sääntelyyn?
Kilpailusta takaisin sääntelyyn?Energiateollisuus ry - Finnish Energy Industries
214 visualizações15 slides
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014 por
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014Valmet Oyj
203 visualizações25 slides
Raute yhtiöesittely, Tapani Kiiski, Raute. Pörssi-ilta 5.3.2020. por
Raute yhtiöesittely, Tapani Kiiski, Raute. Pörssi-ilta 5.3.2020.Raute yhtiöesittely, Tapani Kiiski, Raute. Pörssi-ilta 5.3.2020.
Raute yhtiöesittely, Tapani Kiiski, Raute. Pörssi-ilta 5.3.2020.Pörssisäätiö
50 visualizações25 slides
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys por
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitysMetso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitysMetso Group
196 visualizações13 slides
Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014 por
Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014
Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014Alma Media
477 visualizações41 slides

Similar a CETA-sopimuksen arvioidut talousvaikutukset Suomelle (20)

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014 por Valmet Oyj
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014
Valmet Oyj203 visualizações
Raute yhtiöesittely, Tapani Kiiski, Raute. Pörssi-ilta 5.3.2020. por Pörssisäätiö
Raute yhtiöesittely, Tapani Kiiski, Raute. Pörssi-ilta 5.3.2020.Raute yhtiöesittely, Tapani Kiiski, Raute. Pörssi-ilta 5.3.2020.
Raute yhtiöesittely, Tapani Kiiski, Raute. Pörssi-ilta 5.3.2020.
Pörssisäätiö50 visualizações
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys por Metso Group
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitysMetso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys
Metso Group 196 visualizações
Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014 por Alma Media
Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014
Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014
Alma Media477 visualizações
Elisa sijoituskohteena - Nordnet iltatilaisuus 15.3.2018 por Nordnet Suomi
Elisa sijoituskohteena - Nordnet iltatilaisuus 15.3.2018Elisa sijoituskohteena - Nordnet iltatilaisuus 15.3.2018
Elisa sijoituskohteena - Nordnet iltatilaisuus 15.3.2018
Nordnet Suomi1.2K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018
TechFinland693 visualizações
Palvelutorin taloudellisten vaikutusten arviointi por Sitra / Hyvinvointi
Palvelutorin taloudellisten vaikutusten arviointiPalvelutorin taloudellisten vaikutusten arviointi
Palvelutorin taloudellisten vaikutusten arviointi
Sitra / Hyvinvointi1.4K visualizações
Kemiran Q1 2013 osavuosikatsaus por Kemira Oyj
Kemiran Q1 2013 osavuosikatsausKemiran Q1 2013 osavuosikatsaus
Kemiran Q1 2013 osavuosikatsaus
Kemira Oyj219 visualizações
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ... por Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys por Metso Group
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitysMetso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso Group 448 visualizações
Teollinen internet por TatuLund
Teollinen internetTeollinen internet
Teollinen internet
TatuLund607 visualizações
Vienti, tuonti ja vaihtotase, Juha Martikainen por Tilastokeskus
Vienti, tuonti ja vaihtotase, Juha MartikainenVienti, tuonti ja vaihtotase, Juha Martikainen
Vienti, tuonti ja vaihtotase, Juha Martikainen
Tilastokeskus244 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
TechFinland431 visualizações
Metso osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 presentaatiokalvot por Metso Group
Metso osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 presentaatiokalvotMetso osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 presentaatiokalvot
Metso osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 presentaatiokalvot
Metso Group 489 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2020
TechFinland109 visualizações
Analyytikkoesitys Q3 2015 FI por Alma Media
Analyytikkoesitys Q3 2015 FIAnalyytikkoesitys Q3 2015 FI
Analyytikkoesitys Q3 2015 FI
Alma Media165 visualizações

Mais de VATT Institute for Economic Research

Kuinka opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset arvioidaan? por
Kuinka opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset arvioidaan?Kuinka opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset arvioidaan?
Kuinka opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset arvioidaan?VATT Institute for Economic Research
2.2K visualizações10 slides
Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee... por
Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...
Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...VATT Institute for Economic Research
256 visualizações10 slides
Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G... por
Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...
Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...VATT Institute for Economic Research
202 visualizações37 slides
Comments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 Report por
Comments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 ReportComments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 Report
Comments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 ReportVATT Institute for Economic Research
255 visualizações4 slides
Comments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 Report por
Comments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 ReportComments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 Report
Comments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 ReportVATT Institute for Economic Research
210 visualizações22 slides
Prof. Martin Ellison: Economic Policy Council Report 2019 por
Prof. Martin Ellison: Economic Policy Council Report 2019Prof. Martin Ellison: Economic Policy Council Report 2019
Prof. Martin Ellison: Economic Policy Council Report 2019VATT Institute for Economic Research
273 visualizações26 slides

Mais de VATT Institute for Economic Research(20)

CETA-sopimuksen arvioidut talousvaikutukset Suomelle

 • 1. EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimuksen (CETA) ennakoidut taloudelliset vaikutukset Suomelle Saara Tamminen & Janne Niemi VATT Tutkimuksen julkistus, 5.12.2017
 • 2. CETA lyhyesti • Väliaikaisesti voimassa 21.9.2017 alkaen, mutta vaatii vielä kaikkien EU-maiden ratifioinnin • Keskittyy erityisesti tullien ulkopuolisten kaupanesteiden (Non-Tariff Measures) vähentämiseen, esim.: – Kaksoistestauksen tarve poistuu useilta tuotteilta – Lupaprosessien helpotus – Palveluiden kauppa vapautuu merkittävästi – Kanadan julkiset hankinnat avoimemmaksi – Tullimaksut poistuvat myös suurimmalta osalta tuotteita • Tutkimus sopimuksen taloudellisiin vaikutuksiin Suomelle, muita vaikutuksia ei ole tutkittu
 • 3. Mitä kautta CETA voi vaikuttaa talouteen? • Toimialatason vaikutukset riippuvaisia kaupan vapauttamisen laajuudesta ja suhteellisesta kilpailukyvystä -> Resursseja häviäviltä aloilta voittaville • Vaikutukset toimialojen sisällä: 1. Tullimaksujen laskut hyödyttäneet lähinnä jo markkinoilla päässeitä yrityksiä, ei vaikutusta vientiyritysten määrään 2. Tullien ulkopuolisten kaupanesteiden vähentämisen havaittu nostavan erityisesti pk-vientiyritysten määrää 3. Markkinoille pääsyn esteiden madaltaminen lisää myös pk- vientiyritysten määrää sekä hyödyttää kuluttajia, mutta aikaisempien monopolien voitot pienenevät 4. Kaupanvapauttaminen voi kasvattaa tuloeroja ja työttömyyttä, mutta nämä vaikutukset verrattain vähäisiä
 • 4. Tullien ulkopuoliset kaupanesteet ovat luoneet useiden kymmenien prosenttien lisäkustannuksia kaupankäyntiin, tullitariffit muutamia prosentteja Tuontitullit Tullien ulkopuoliset kaupanesteet Tuoteryhmä Viennille Kanadasta EU:n Viennille EU:sta Kanadaan Viennille Kanadasta EU:n Viennille EU:sta Kanadaan Elintarvikkeet (ei maitotuotteet) 15.6 20.9 40.4 32.6 Maitotuotteet 120.8 315.7 101.2 77.8 Tekstiilit ja vaatteet 8.6 10.4 12.8 11.8 Puutuotteet 0.7 3.5 24.2 - Paperi ja –tuotteet 0.0 0.0 14.6 - Öljytuotteet 2.3 1.3 16.0 16.0 Kemikaalit, muovi 2.1 0.9 16.0 16.0 Metallit 0.7 0.0 26.2 35.2 Metallituotteet 1.3 1.8 26.2 35.2 Moottoriajoneuvot 9.0 7.1 66.6 65.2 Muut kuljetusvälineet 1.5 0.9 37.0 46.4 Elektroniikka 1.3 0.3 24.2 32.6 Koneet ja laitteet 1.8 0.4 32.0 26.8 Palvelut 0.0 0.0 28.7 33.5 Painotettu keskiarvo – Suomi 1.2 1.2 23.8 17.0 Painotettu keskiarvo - EU 1.1 2.2 29.4 24.1 Lähteet: GTAP tietokanta (tullit), Francois & Pindyuk (2013), Euroopan Parlamentti (2014)
 • 5. Palveluiden vienti toi 30-50 % Suomen Kanadan viennin kotimaisesta arvonlisäyksestä Metodologia ja tilastot esitelty raportissa Haaparanta ym, 2017, ‘100 vuotta pientä avotaloutta ..’. 66 69 61 66 91 103 177 105 93 96 95 134 147 19967 145 57 82 64 51 44 41 45 55 68 71 60 72 31 49 36 43 54 40 39 36 42 46 47 45 43 43 20 20 24 31 23 17 17 17 18 24 23 26 63 38 18 17 84 49 28 40 33 36 50 53 20 33 23 4 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Miljooniaeuroja,vuoden2010hinnoissa Öljytuotteet Muut tavarat Moottoriajoneuvot ja muut kulkuvälineet Metallit ja -tuotteet Kemikaalit Paperi ja -tuotteet Elektroniikka Koneet ja laitteet Palvelut, kaikki
 • 6. Vienti Kanadaan on ollut hyvin keskittynyttä – 20 suurimman yrityksen osuus viennin arvonlisästä yli 60% Lähde: Mikrotietokanta-analyysit, metodologia ja data esitetty tutkimuksessa Haaparanta ym., 2017. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20suurimmanviejänosuuskokonaisuudesta,% Osuus Kanadan viennin arvonlisäyksestä Osuus koko Suomen viennin arvonlisäyksestä
 • 7. Vain pieni osa vientiyrityksistä on ollut Kanadan markkinoilla ja erityisesti pk-yritykset ovat osallistuneet vähäisemmin Lähde: Tilastokeskuksen mikrotietokannat Vientiyritykset Kanadaan 2014 Kaikki vientiyritykset 2014 Toimiala Osuus alan vienti- yrityksistä Työntekijät per yritys, mediaani Viennin osuus liikevaih- dosta Työntekijät per yritys, mediaani Viennin osuus liikevaih- dosta Kemianteollisuus 29.0% 35 51.2% 18 26.2% Koneet ja laitteet 30.0% 66 58.6% 20 21.1% Elektroniikkateol. 28.1% 42 54.1% 14 15.5% Moottoriajoneuvoteol. 9.1% 162 63.1% 31 20.0% IT palvelut 15.3% 34 22.5% 17 3.7% T&K palvelut 21.4% 15 39.5% 10 5.9% Muut yrityspalvelut 11.5% 21 14.4% 6 2.6% Kaikki toimialat, keskiarvo 8.2%
 • 8. CETAn vaikutuksia toimialatasolla mallinnettu GTAP- mallilla • GTAP (Global Trade Analysis Project): – Yleisen tasapainon malli ja kansainvälinen tietokanta koko maailmantaloudesta – Vastaavia malleja käytetetään kansainvälisesti kauppasopimusten vaikutusten etukäteisarviointiin • Vaikutuksia mallinnettiin useiden skenaarioiden ja variaatioiden avulla – Pääskenaario: tuontitullit kokonaan pois ja 25% NTM luomista kustannuksista – Esim. monopolivoima, Iso-Britannian asema, tuonnin hintajoustot – Päätulokset samansuuntaisia taustaoletuksista riippumatta • Suurin osa talousvaikutuksista tulee tullien ulkopuolisten kaupanesteiden vähentämisestä, tullimaksuilla pääsääntöisesti vähäinen vaikutus
 • 9. Kokonaistaloudelliset vaikutukset vähäisiä Suomessa ja EU:ssa 0,00% 0,02% 0,04% 0,06% 0,08% 0,10% 0,12% 0,14% 0,16% 0,18% Reaalinen BKT Viennin bruttoarvo Tuonnin bruttoarvo Reaalipalkat Suomi EU27 (ilman UK)
 • 10. Kahdenvälisessä kaupassa suurempia vaikutuksia 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% Vienti Tuonti Suomen bruttovienti Kanadaan ja tuonti Kanadasta, %-muutos pääskenaariossa
 • 11. … mutta nämäkin muutokset vähäisiä suhteessa ulkomaankaupan kokonaisvirtoihin, jotka osittain laskevat muihin maihin -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% Vienti Tuonti Suomen bruttovienti ja -tuonti yhteensä, %-muutos pääskenaariossa
 • 12. Vaikutukset julkisiin hankintoihin • Kanadalaisilla ollut jo pääsy EU:n julkisien hankintojen markkinoille, mutta ei päinvastoin • Tällä hetkellä ei kauppavirtoja Suomen ja Kanadan välillä julkisissa hankinnoissa • EU–maissa 3 % julkisista hankinnoista menee ulkomaisille yrityksille ja kotimaisille yrityksillä 900-kertainen todennäköisyys voittaa kilpailu • Kanadan julkisten hankintojen avautumisesta ei todennäköisesti odotettavissa suuria vaikutuksia Suomelle
 • 13. Johtopäätökset • Pk-yrityksien odotetaan hyötyvän CETA- sopimuksesta merkittävästi enemmän kuin suurempien yritysten • CETA:lla todennäköisiä positiivisia vaikutuksia palveluiden vientiin • Positiivinen vaikutus myös moottoriajoneuvojen ja koneiden ja laitteiden vientiin • Kokonaistaloudelliset vaikutukset vähäisiä, tosin EU-keskiarvoa suurempia