O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

How to Brainstorming

2.791 visualizações

Publicada em

How to use brainstorming methodlogy for a SEO firm?

How to Brainstorming

 1. 1. BRAINSTORM<br />introduction<br />
 2. 2.
 3. 3. BRAINSTORM<br />Cách thức tạo ra “bão” ý tưởng từ “não” của chúng ta<br />
 4. 4. Viết ra TẤT CẢnhững gì bạn nghĩ đến trong đầu<br />Sắp xếp & kết nối lại<br />
 5. 5. Bất cứ khi nào cần tìm một<br />GIẢI PHÁP<br />
 6. 6. Ích lợi:<br />- Suy nghĩ vượt giới hạn, khác bình thường<br />- Kết hợp sức sáng tạo của nhiều người<br />
 7. 7. Và phát huy tối đa<br />sức sáng tạo của CHÍNH BẠN<br />
 8. 8. Làm sao đây?<br />
 9. 9. Cần:Bút & 1 mặt phẳng để viết lên <br />
 10. 10. không có giới hạn về phương tiện & cách thức<br />
 11. 11. Cần:<br />- Nhóm từ 3 – 10 người<br />- Cá nhân<br />
 12. 12. Cần:<br />Không gian yên tĩnh để tập trung<br />
 13. 13. Cần:<br />Tối đa 30 phút / lần brainstorm<br />
 14. 14. Cần:<br />4 – 5 câu hỏi quanh vấn đề cần giải quyết<br />
 15. 15. 5W & 1H<br /> Cách tiếp cận<br />
 16. 16. 6 chiếc nón tư duy<br /> Cách tiếp cận<br />
 17. 17. Cách tiếp cận<br />- Lập danh sách<br />- 3 phương diện<br />- Miêu tả<br />- So sánh<br />- Kết hợp<br />- Cubing<br />- Miêu tả<br />- So sánh<br />- Kết hợp<br />- Phân tích<br />- Áp dụng<br />- Phản đối<br />
 18. 18. Ví dụ về cách áp dụng <br />
 19. 19. Phân tích<br />
 20. 20. Phân tích<br />
 21. 21. Phân tích<br />
 22. 22. Phân tích<br />
 23. 23. Phân tích<br />
 24. 24. Sáng tạo<br />
 25. 25. RULE: Không phê bình, không chỉ trích<br />Yes, but …<br />Yes, and …<br />
 26. 26. Tips: Màu sắc kích thích sáng tạo<br />
 27. 27. Tips: Chuẩn bị kỹ<br />- Thông báo và gửi nội dung cho những người tham gia trước 2 ngày <br />- Tìm đọc trên mạng những tài liệu liên quan trước khi bắt đầu<br />- Bắt đầu: làm rõ chủ đề, mục tiêu, giới hạn thời gian, các quy định khác<br />
 28. 28. Tips: Tập trung<br />- Đảm bảo đi đúng trọng tâm: out of the box but inside the strategy<br />
 29. 29. Vấn đề: Ý tưởng thiết kế logo và bảng màu mới cho chuỗi nhà hàng<br />
 30. 30.
 31. 31. Tips: Tập trung<br />- Đảm bảo đi đúng trọng tâm: out of the box but inside the strategy<br />- Tắt tất cả các phương tiện liên lạc / phần mềm chat <br />- Đặt câu hỏi, lần lượt từng người trả lời nhanh. Không dừng lại ở ai quá lâu<br />
 32. 32. Tips: Có output rõ ràng<br />
 33. 33. Tips: Trăm hay không bằng tay quen<br />

×