Bao cao thực tập Điện toán đám mây

Văn Ân Phạm
Văn Ân PhạmSEOer em Trường THPT Sơn Mỹ - Quảng Ngãi
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG WEBSITE CHIA SẺ TÀI LIỆU
TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI
GVHD: ThS Bùi Trọng Hiếu
NHÓM BÁO CÁO
• Phạm Văn Ân – MSSV: 0951120003
• Trương Huy Cường – MSSV: 0951120009
• Nguyễn Trần Khoa – MSSV: 0951120042
NỘI DUNG BÁO CÁO
I. Tổng quan về điện toán đám mây
1. Khái niệm điện toán đám mây
2. Các dịch vụ điện toán đám mây
3. Các ứng dụng điện toán đám mây
4. Các nhà cung cấp điện toán đám mây
II. Công nghệ điện toán đám mây
1. Phần cứng và cơ sở hạ tầng
2. Truy cập vào điện đám mây
III. Ứng dụng chia sẻ tài liệu với Google App
Engine
Bạn có biết các dịch vụ này?
Chúng là các dịch vụ điện
toán dám mây phổ biến.
Vậy Điện toán đám mây là gì?
1. Khái niệm Điện toán đám mây
Không phải là
một công nghệ
Mô hình cung
cấp và tiếp thị
dịch vụ CNTT
Không phải
sản phẩm
Toàn bộ dịch
vụ máy tính
1. Định nghĩa về ĐTĐM
Điện toán đám mây là một giải pháp toàn diện
cung cấp công nghệ thông tin như một dịch vụ. Nó
là một giải pháp điện toán dựa trên Internet ở đó
cung cấp tài nguyên chia sẻ giống như dòng điện
được phân phối trên lưới điện. Các máy tính trong
các đám mây được cấu hình để làm việc cùng nhau
và các ứng dụng khác nhau sử dụng sức mạnh điện
toán tập hợp cứ như thể là chúng đang chạy trên
một hệ thống duy nhất
2. Các dịch vụ ĐTĐM
a. Software as a Service (SaaS)
a. Software as a Service (SaaS)
• Software as a Service (viết tắt là SaaS) được
hiểu là Phần mềm như một dịch vụ
• Là một mô hình trong đó một ứng dụng được
lưu trữ như một dịch vụ để khách hàng truy
cập qua Internet, được quản lý bởi nhà cung
cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ xa
• Phần mềm không phải cài đặt tại máy tính
người dùng, mà người dùng chạy trực tiếp
ứng dụng trên các đám mây.
Các ứng dụng của SaaS
Lợi ích của SaaS
- Tiết kiệm chi phí mua phần mềm và cài
đặt
- Dễ dàng tùy chỉnh
- Tiếp thị tốt hơn
- Truy cập ở bất cứ đâu có máy tính và
Internet
- Bảo mật tốt hơn
- Giao diện gần gũi với người dùng...
Hạn chế
• Không tìm thấy phần mềm đáp ứng nhu
cầu ( phần mềm cần dùng không có sẵn
trên SaaS)
• Khóa chặt khách hàng
• Bị cạnh tranh với các phần mềm mã nguồn
mở
b. Platform as a Service (PaaS)
• Platform as a Service (viết tắt là PaaS)
được hiểu là Nền tảng như một dịch vụ
• Là một mô hình phân phối ứng dụng. PaaS
cung cấp tất cả các nguồn lực cần thiết để
xây dựng các ứng dụng và dịch vụ hoàn
thiện từ Internet mà không cần phải tải về
hay cài đặt phần mềm.
b. Platform as a Service (PaaS)
Dịch vụ PaaS bao gồm
• Thiết kế ứng dụng
• Phát triển ứng dụng
• Thử nghiệm ứng dụng
• Triển khai ứng dụng
• Lưu trữ
b. Platform as a Service (PaaS)
Ngoài ra còn có
• Tích hợp dịch vụ web
• Tích hợp cơ sở dữ liệu
• Bảo mật
• Khả năng mở rộng
• Lưu trữ và quản lý các phiên bản
Các đại diện của PaaS
Lợi ích
• Triển khai nhanh chóng với chi phí thấp
• Có thể triển khai các ứng dụng cá nhân
hoặc công cộng
• Khả năng mở rộng dễ dàng
• Cập nhật phiên bản nhanh chóng và bảo
mật tốt
• Không hạn chế về mặt địa lý
Hạn chế
• Bắt chặt khách hàng
• Hạn chế ngôn ngữ phát triển và công cụ sử
dụng để phát triển
c. Hardware as a Service (HaaS)
Hardware as a Service (được viết tắc là
HaaS) được hiểu là Phần cứng như một
dịch vụ, đôi khi còn được gọi với một cái
tên khác đó là Cơ sở hạ tầng như một
dịch vụ (Infrastructure as a Service - IaaS).
Thay vì phải mua máy chủ, phần mềm, giá
đỡ và phải trả tiền cho các trung tâm dữ liệu
không gian, các nhà cung cấp dịch vụ HaaS
cho thuê các tài nguyên.
c. Hardware as a Service (HaaS)
3. Các ứng dụng ĐTĐM
4. Các nhà cung cấp ĐTĐM
4. Các nhà cung cấp ĐTĐM
• Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp các
dịch vụ điện toán đám mây. Điển hình đó
là Amazon, Google, Microsoft, Salesforce,
IBM, Zoho...
• Mỗi nhà cung cấp có một thế mạnh riêng,
khách hàng có thể so sánh chính sách các
nhà cung cấp này để chọn được dịch vụ
thích hợp ở nhà cung cấp thích hợp.
Bao cao thực tập Điện toán đám mây
II. Công nghệ ĐTĐM
• Để nhận được các giải pháp điện toán đám
mây, điều quan trọng là có phần cứng và cơ sở
hạ tầng tại chỗ.
1. Phần cứng và cơ sở hạ tầng
• Máy Clients
• Mạng (network)
Clients Network
1. Phần cứng và cơ sở hạ tầng
Mobile Clients Thin Clients Thin Clients
Clients
1. Phần cứng và cơ sở hạ tầng
Network
Basic
Public
Internet
The
Accelerated
Internet
Optimized
Internet
Overlay
Site-to-Site
VPN
1. Phần cứng và cơ sở hạ tầng
Một số vấn đề quan trọng khác là
• An ninh, an toàn dữ liệu
• Các dịch vụ đang cung cấp theo mô hình điện
toán đám mây
2. Truy cập vào đám mây
Làm thế nào để tương tác với các đám mây?
Làm thế nào để tương tác
với các đám mây?
• Phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng ít nhất là
nhà cung cấp chúng ta đang sử dụng.
• Một số công cụ cho phép chúng ta truy cập
vào các ứng dụng điện toán đám mây
– Các nền tảng (AJAX, HTML, Framework, Python
Django
– Các ứng dụng web ( Gmail, google talk, Google
calendar, google doc,...)
– Web API
– Các trình duyệt web (firefox, Chrome, IE...)
III. Ứng dụng chia sẻ tài liệu
với Google App Engine
•
ng phương thức sinh
hoạt cũ
Nền tảng xây dựng ứng dụng
• Google App Engine (GEA) là một nền tảng
trong việc xây dựng những ứng dụng có khả
năng mở rộng cao. Với việc chỉ phải trả tiền
cho lượng tài nguyên sử dụng, nó trở thành
việc sử dụng hoàn hảo cho việc xây dựng
chia sẻ tài liệu trực tuyến.
• Sử dụng nền tảng của Google App Engine
để tạo ra ứng dụng File Share của nhóm.
Ứng dụng File Share
Chức năng ứng dụng
•Upload
•Download
•View
•Store
•Share file
Chức năng ứng dụng
• Các chức năng được phân cấp theo người
dùng bao gồm:
Đăng nhập Đăng xuất
Upload file Download file
Xem trước khi
download
Thay đổi thông tin
Thêm xóa sửa
Share foloerTìm kiếm
Use Case các chức năng của user
Use Case các chức năng của guest
Use Case các chức năng của admin
Thiết kế chi tiết hệ thống
• Tổ chức người dùng
– Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản
nội bộ của website hoặc tài khoản của google
– Khi người dùng đăng nhập thành công thì tạo 1
số session để lưu giữ 1 số thông tin. Đồng thời
lấy và hiển thị hệ thống files/folders theo
người dùng.
Tương tác file
Tương tác folder
Tải tập tin lên
• Người dùng có thể tải lên 1 hoặc nhiều tập
tin nhỏ hơn 50Mb để lưu trữ hoặc chia sẽ
với mọi người.
• Ở đây ta dùng dịch vụ blobstore của GAE
để lưu trữ nội dung file của người dùng.
Chia sẻ file/folder
Tìm kiếm
• Trả về tất cả files/folders có tên chứa ký tự
được tìm.
Mô hình cơ sở dữ liệu
DEMO
1 de 48

Recomendados

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE... por
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...nataliej4
5.6K visualizações25 slides
Bao cao thuc tap - Điện toán đám mây por
Bao cao thuc tap - Điện toán đám mâyBao cao thuc tap - Điện toán đám mây
Bao cao thuc tap - Điện toán đám mâyVan Pham
7.2K visualizações48 slides
Tìm hiểu về điện toán đám mây por
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTìm hiểu về điện toán đám mây
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTam Pham Minh
4.8K visualizações26 slides
Điên toán đám mây por
Điên toán đám mâyĐiên toán đám mây
Điên toán đám mâyTue Nguyen Dinh
11.6K visualizações37 slides
Cloud computing por
Cloud computingCloud computing
Cloud computing0011001178988
2.9K visualizações27 slides
Do an isa full por
Do an isa fullDo an isa full
Do an isa fullPham Tiep
971 visualizações134 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Multi-Tenancy por
Multi-TenancyMulti-Tenancy
Multi-TenancyHalil İbrahim Kalkan
484 visualizações72 slides
Đề tài: Nghiên cứu và thiết kế Website bán hàng bằng Wordpress Công Ty TNHH D... por
Đề tài: Nghiên cứu và thiết kế Website bán hàng bằng Wordpress Công Ty TNHH D...Đề tài: Nghiên cứu và thiết kế Website bán hàng bằng Wordpress Công Ty TNHH D...
Đề tài: Nghiên cứu và thiết kế Website bán hàng bằng Wordpress Công Ty TNHH D...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
537 visualizações11 slides
Ứng dụng mô hình CSDL phân tán giải quyết bài toán quản lý bán hàng por
Ứng dụng mô hình CSDL phân tán giải quyết bài toán quản lý bán hàngỨng dụng mô hình CSDL phân tán giải quyết bài toán quản lý bán hàng
Ứng dụng mô hình CSDL phân tán giải quyết bài toán quản lý bán hàngnataliej4
797 visualizações15 slides
Azure governance por
Azure governanceAzure governance
Azure governancegirish goudar
736 visualizações32 slides
TÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI VIRTUAL SAN TRONG VMWARE SERVER por
TÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI VIRTUAL SAN TRONG VMWARE SERVERTÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI VIRTUAL SAN TRONG VMWARE SERVER
TÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI VIRTUAL SAN TRONG VMWARE SERVERlaonap166
8.8K visualizações99 slides
Quản lý mailbox và group trong exchange 2013 por
Quản lý mailbox và group trong exchange 2013Quản lý mailbox và group trong exchange 2013
Quản lý mailbox và group trong exchange 2013laonap166
2.8K visualizações37 slides

Mais procurados(20)

Ứng dụng mô hình CSDL phân tán giải quyết bài toán quản lý bán hàng por nataliej4
Ứng dụng mô hình CSDL phân tán giải quyết bài toán quản lý bán hàngỨng dụng mô hình CSDL phân tán giải quyết bài toán quản lý bán hàng
Ứng dụng mô hình CSDL phân tán giải quyết bài toán quản lý bán hàng
nataliej4797 visualizações
Azure governance por girish goudar
Azure governanceAzure governance
Azure governance
girish goudar736 visualizações
TÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI VIRTUAL SAN TRONG VMWARE SERVER por laonap166
TÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI VIRTUAL SAN TRONG VMWARE SERVERTÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI VIRTUAL SAN TRONG VMWARE SERVER
TÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI VIRTUAL SAN TRONG VMWARE SERVER
laonap1668.8K visualizações
Quản lý mailbox và group trong exchange 2013 por laonap166
Quản lý mailbox và group trong exchange 2013Quản lý mailbox và group trong exchange 2013
Quản lý mailbox và group trong exchange 2013
laonap1662.8K visualizações
Azure Security and Management por Allen Brokken
Azure Security and ManagementAzure Security and Management
Azure Security and Management
Allen Brokken416 visualizações
Mô hình điện toán đám mây por PhamTuanKhiem
Mô hình điện toán đám mâyMô hình điện toán đám mây
Mô hình điện toán đám mây
PhamTuanKhiem531 visualizações
Introduction to cloud computing por TEJVEER SINGH
Introduction to cloud computingIntroduction to cloud computing
Introduction to cloud computing
TEJVEER SINGH129 visualizações
Báo cáo thực tập chuyên đề wordpress por vngnhuhaiyen236
Báo cáo thực tập chuyên đề wordpressBáo cáo thực tập chuyên đề wordpress
Báo cáo thực tập chuyên đề wordpress
vngnhuhaiyen23610.3K visualizações
Nghiên cứu một số hình thức tấn công website phổ biến và các giải pháp phòng ... por Thịt Xốt Cà Chua
Nghiên cứu một số hình thức tấn công website phổ biến và các giải pháp phòng ...Nghiên cứu một số hình thức tấn công website phổ biến và các giải pháp phòng ...
Nghiên cứu một số hình thức tấn công website phổ biến và các giải pháp phòng ...
Thịt Xốt Cà Chua2.6K visualizações
Pf sense firewall por Quan Tâm
Pf sense firewallPf sense firewall
Pf sense firewall
Quan Tâm11.2K visualizações
AWS 상의 컨테이너 서비스 소개 ECS, EKS - 이종립 / Principle Enterprise Evangelist @베스핀글로벌 por BESPIN GLOBAL
AWS 상의 컨테이너 서비스 소개 ECS, EKS - 이종립 / Principle Enterprise Evangelist @베스핀글로벌AWS 상의 컨테이너 서비스 소개 ECS, EKS - 이종립 / Principle Enterprise Evangelist @베스핀글로벌
AWS 상의 컨테이너 서비스 소개 ECS, EKS - 이종립 / Principle Enterprise Evangelist @베스핀글로벌
BESPIN GLOBAL3.4K visualizações
Thiết kế cài đặt mạng por Huu Phan
Thiết kế cài đặt mạngThiết kế cài đặt mạng
Thiết kế cài đặt mạng
Huu Phan1.9K visualizações

Similar a Bao cao thực tập Điện toán đám mây

Tìm hiểu về cloud computing por
Tìm hiểu về cloud computingTìm hiểu về cloud computing
Tìm hiểu về cloud computinglanhuonga3
4.6K visualizações31 slides
Report amazon web services por
Report amazon web servicesReport amazon web services
Report amazon web serviceslanhuonga3
973 visualizações7 slides
Baocao ltm por
Baocao ltmBaocao ltm
Baocao ltmptlong96
1.9K visualizações33 slides
Đảm bảo công bằng trong các ứng dụng cộng tác ngang hàng.pdf por
Đảm bảo công bằng trong các ứng dụng cộng tác ngang hàng.pdfĐảm bảo công bằng trong các ứng dụng cộng tác ngang hàng.pdf
Đảm bảo công bằng trong các ứng dụng cộng tác ngang hàng.pdfNuioKila
2 visualizações38 slides
[123doc] - dam-bao-cong-bang-trong-cac-ung-dung-cong-tac-ngang-hang.pdf por
[123doc] - dam-bao-cong-bang-trong-cac-ung-dung-cong-tac-ngang-hang.pdf[123doc] - dam-bao-cong-bang-trong-cac-ung-dung-cong-tac-ngang-hang.pdf
[123doc] - dam-bao-cong-bang-trong-cac-ung-dung-cong-tac-ngang-hang.pdfNuioKila
2 visualizações69 slides
05 tran cao de(39-46) por
05 tran cao de(39-46)05 tran cao de(39-46)
05 tran cao de(39-46)Duy Hoang Nguyen
311 visualizações8 slides

Similar a Bao cao thực tập Điện toán đám mây(20)

Tìm hiểu về cloud computing por lanhuonga3
Tìm hiểu về cloud computingTìm hiểu về cloud computing
Tìm hiểu về cloud computing
lanhuonga34.6K visualizações
Report amazon web services por lanhuonga3
Report amazon web servicesReport amazon web services
Report amazon web services
lanhuonga3973 visualizações
Baocao ltm por ptlong96
Baocao ltmBaocao ltm
Baocao ltm
ptlong961.9K visualizações
Đảm bảo công bằng trong các ứng dụng cộng tác ngang hàng.pdf por NuioKila
Đảm bảo công bằng trong các ứng dụng cộng tác ngang hàng.pdfĐảm bảo công bằng trong các ứng dụng cộng tác ngang hàng.pdf
Đảm bảo công bằng trong các ứng dụng cộng tác ngang hàng.pdf
NuioKila2 visualizações
[123doc] - dam-bao-cong-bang-trong-cac-ung-dung-cong-tac-ngang-hang.pdf por NuioKila
[123doc] - dam-bao-cong-bang-trong-cac-ung-dung-cong-tac-ngang-hang.pdf[123doc] - dam-bao-cong-bang-trong-cac-ung-dung-cong-tac-ngang-hang.pdf
[123doc] - dam-bao-cong-bang-trong-cac-ung-dung-cong-tac-ngang-hang.pdf
NuioKila2 visualizações
05 tran cao de(39-46) por Duy Hoang Nguyen
05 tran cao de(39-46)05 tran cao de(39-46)
05 tran cao de(39-46)
Duy Hoang Nguyen311 visualizações
Giới thiệu và triển khai private cloud por Tue Nguyen Dinh
Giới thiệu và triển khai private cloudGiới thiệu và triển khai private cloud
Giới thiệu và triển khai private cloud
Tue Nguyen Dinh3.1K visualizações
Thiết kế hệ thống mạng nội bộ cho cty vn transport por Hate To Love
Thiết kế hệ thống mạng nội bộ cho cty vn transportThiết kế hệ thống mạng nội bộ cho cty vn transport
Thiết kế hệ thống mạng nội bộ cho cty vn transport
Hate To Love19.6K visualizações
Báo cáo thực tập por Trần Hiệu
Báo cáo thực tậpBáo cáo thực tập
Báo cáo thực tập
Trần Hiệu293 visualizações
Cloud computing and OpenStack por Minh Le
Cloud computing and OpenStackCloud computing and OpenStack
Cloud computing and OpenStack
Minh Le3.9K visualizações
Điện toán đám mây por viettruong865
Điện toán đám mâyĐiện toán đám mây
Điện toán đám mây
viettruong8652.4K visualizações
Hệ thống quản trị Nhân lực và Nhân tài Lạc Việt SureHCS 2018 por Tùng Huỳnh Đức
Hệ thống quản trị Nhân lực và Nhân tài Lạc Việt SureHCS 2018Hệ thống quản trị Nhân lực và Nhân tài Lạc Việt SureHCS 2018
Hệ thống quản trị Nhân lực và Nhân tài Lạc Việt SureHCS 2018
Tùng Huỳnh Đức131 visualizações
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen por Huu Phan
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc TuyenHDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen
Huu Phan2.2K visualizações
Báo cáo thực tập por Trần Hiệu
Báo cáo thực tậpBáo cáo thực tập
Báo cáo thực tập
Trần Hiệu448 visualizações
GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG por PMC WEB
GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNGGIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG
GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG
PMC WEB601 visualizações
Báo cáo cuối kỳ (nhóm huyền + quyên + lan) por lan huynh
Báo cáo cuối kỳ (nhóm huyền + quyên + lan)Báo cáo cuối kỳ (nhóm huyền + quyên + lan)
Báo cáo cuối kỳ (nhóm huyền + quyên + lan)
lan huynh203 visualizações
Paas - Xu hướng và thực tiễn sử dụng PaaS trong phát triển ứng dụng​ por Nguyen Trung Kien
Paas - Xu hướng và thực tiễn sử dụng PaaS trong phát triển ứng dụng​Paas - Xu hướng và thực tiễn sử dụng PaaS trong phát triển ứng dụng​
Paas - Xu hướng và thực tiễn sử dụng PaaS trong phát triển ứng dụng​
Nguyen Trung Kien66 visualizações
Bai ii khai quat ha tang co so por Giang Nguyễn
Bai ii  khai quat ha tang co soBai ii  khai quat ha tang co so
Bai ii khai quat ha tang co so
Giang Nguyễn342 visualizações
bctntlvn (50).pdf por Luanvan84
bctntlvn (50).pdfbctntlvn (50).pdf
bctntlvn (50).pdf
Luanvan84576 visualizações
Tổng quan điện toán đám mây por PhamTuanKhiem
Tổng quan điện toán đám mâyTổng quan điện toán đám mây
Tổng quan điện toán đám mây
PhamTuanKhiem159 visualizações

Último

1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
5 visualizações8 slides
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
21 visualizações102 slides
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H... por
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...Nguyen Thanh Tu Collection
29 visualizações129 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
29 visualizações74 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...Nguyen Thanh Tu Collection
22 visualizações254 slides
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
27 visualizações199 slides

Último(20)

1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub5 visualizações
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
Nguyen Thanh Tu Collection21 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
Nguyen Thanh Tu Collection29 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection29 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
Nguyen Thanh Tu Collection22 visualizações
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection27 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection16 visualizações
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub7 visualizações
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 visualizações

Bao cao thực tập Điện toán đám mây

 • 1. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG WEBSITE CHIA SẺ TÀI LIỆU TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ TÀI GVHD: ThS Bùi Trọng Hiếu
 • 2. NHÓM BÁO CÁO • Phạm Văn Ân – MSSV: 0951120003 • Trương Huy Cường – MSSV: 0951120009 • Nguyễn Trần Khoa – MSSV: 0951120042
 • 3. NỘI DUNG BÁO CÁO I. Tổng quan về điện toán đám mây 1. Khái niệm điện toán đám mây 2. Các dịch vụ điện toán đám mây 3. Các ứng dụng điện toán đám mây 4. Các nhà cung cấp điện toán đám mây II. Công nghệ điện toán đám mây 1. Phần cứng và cơ sở hạ tầng 2. Truy cập vào điện đám mây III. Ứng dụng chia sẻ tài liệu với Google App Engine
 • 4. Bạn có biết các dịch vụ này? Chúng là các dịch vụ điện toán dám mây phổ biến.
 • 5. Vậy Điện toán đám mây là gì?
 • 6. 1. Khái niệm Điện toán đám mây Không phải là một công nghệ Mô hình cung cấp và tiếp thị dịch vụ CNTT Không phải sản phẩm Toàn bộ dịch vụ máy tính
 • 7. 1. Định nghĩa về ĐTĐM Điện toán đám mây là một giải pháp toàn diện cung cấp công nghệ thông tin như một dịch vụ. Nó là một giải pháp điện toán dựa trên Internet ở đó cung cấp tài nguyên chia sẻ giống như dòng điện được phân phối trên lưới điện. Các máy tính trong các đám mây được cấu hình để làm việc cùng nhau và các ứng dụng khác nhau sử dụng sức mạnh điện toán tập hợp cứ như thể là chúng đang chạy trên một hệ thống duy nhất
 • 8. 2. Các dịch vụ ĐTĐM
 • 9. a. Software as a Service (SaaS)
 • 10. a. Software as a Service (SaaS) • Software as a Service (viết tắt là SaaS) được hiểu là Phần mềm như một dịch vụ • Là một mô hình trong đó một ứng dụng được lưu trữ như một dịch vụ để khách hàng truy cập qua Internet, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ xa • Phần mềm không phải cài đặt tại máy tính người dùng, mà người dùng chạy trực tiếp ứng dụng trên các đám mây.
 • 11. Các ứng dụng của SaaS
 • 12. Lợi ích của SaaS - Tiết kiệm chi phí mua phần mềm và cài đặt - Dễ dàng tùy chỉnh - Tiếp thị tốt hơn - Truy cập ở bất cứ đâu có máy tính và Internet - Bảo mật tốt hơn - Giao diện gần gũi với người dùng...
 • 13. Hạn chế • Không tìm thấy phần mềm đáp ứng nhu cầu ( phần mềm cần dùng không có sẵn trên SaaS) • Khóa chặt khách hàng • Bị cạnh tranh với các phần mềm mã nguồn mở
 • 14. b. Platform as a Service (PaaS) • Platform as a Service (viết tắt là PaaS) được hiểu là Nền tảng như một dịch vụ • Là một mô hình phân phối ứng dụng. PaaS cung cấp tất cả các nguồn lực cần thiết để xây dựng các ứng dụng và dịch vụ hoàn thiện từ Internet mà không cần phải tải về hay cài đặt phần mềm.
 • 15. b. Platform as a Service (PaaS) Dịch vụ PaaS bao gồm • Thiết kế ứng dụng • Phát triển ứng dụng • Thử nghiệm ứng dụng • Triển khai ứng dụng • Lưu trữ
 • 16. b. Platform as a Service (PaaS) Ngoài ra còn có • Tích hợp dịch vụ web • Tích hợp cơ sở dữ liệu • Bảo mật • Khả năng mở rộng • Lưu trữ và quản lý các phiên bản
 • 17. Các đại diện của PaaS
 • 18. Lợi ích • Triển khai nhanh chóng với chi phí thấp • Có thể triển khai các ứng dụng cá nhân hoặc công cộng • Khả năng mở rộng dễ dàng • Cập nhật phiên bản nhanh chóng và bảo mật tốt • Không hạn chế về mặt địa lý
 • 19. Hạn chế • Bắt chặt khách hàng • Hạn chế ngôn ngữ phát triển và công cụ sử dụng để phát triển
 • 20. c. Hardware as a Service (HaaS) Hardware as a Service (được viết tắc là HaaS) được hiểu là Phần cứng như một dịch vụ, đôi khi còn được gọi với một cái tên khác đó là Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (Infrastructure as a Service - IaaS). Thay vì phải mua máy chủ, phần mềm, giá đỡ và phải trả tiền cho các trung tâm dữ liệu không gian, các nhà cung cấp dịch vụ HaaS cho thuê các tài nguyên.
 • 21. c. Hardware as a Service (HaaS)
 • 22. 3. Các ứng dụng ĐTĐM
 • 23. 4. Các nhà cung cấp ĐTĐM
 • 24. 4. Các nhà cung cấp ĐTĐM • Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây. Điển hình đó là Amazon, Google, Microsoft, Salesforce, IBM, Zoho... • Mỗi nhà cung cấp có một thế mạnh riêng, khách hàng có thể so sánh chính sách các nhà cung cấp này để chọn được dịch vụ thích hợp ở nhà cung cấp thích hợp.
 • 26. II. Công nghệ ĐTĐM • Để nhận được các giải pháp điện toán đám mây, điều quan trọng là có phần cứng và cơ sở hạ tầng tại chỗ.
 • 27. 1. Phần cứng và cơ sở hạ tầng • Máy Clients • Mạng (network) Clients Network
 • 28. 1. Phần cứng và cơ sở hạ tầng Mobile Clients Thin Clients Thin Clients Clients
 • 29. 1. Phần cứng và cơ sở hạ tầng Network Basic Public Internet The Accelerated Internet Optimized Internet Overlay Site-to-Site VPN
 • 30. 1. Phần cứng và cơ sở hạ tầng Một số vấn đề quan trọng khác là • An ninh, an toàn dữ liệu • Các dịch vụ đang cung cấp theo mô hình điện toán đám mây
 • 31. 2. Truy cập vào đám mây Làm thế nào để tương tác với các đám mây?
 • 32. Làm thế nào để tương tác với các đám mây? • Phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng ít nhất là nhà cung cấp chúng ta đang sử dụng. • Một số công cụ cho phép chúng ta truy cập vào các ứng dụng điện toán đám mây – Các nền tảng (AJAX, HTML, Framework, Python Django – Các ứng dụng web ( Gmail, google talk, Google calendar, google doc,...) – Web API – Các trình duyệt web (firefox, Chrome, IE...)
 • 33. III. Ứng dụng chia sẻ tài liệu với Google App Engine • ng phương thức sinh hoạt cũ
 • 34. Nền tảng xây dựng ứng dụng • Google App Engine (GEA) là một nền tảng trong việc xây dựng những ứng dụng có khả năng mở rộng cao. Với việc chỉ phải trả tiền cho lượng tài nguyên sử dụng, nó trở thành việc sử dụng hoàn hảo cho việc xây dựng chia sẻ tài liệu trực tuyến. • Sử dụng nền tảng của Google App Engine để tạo ra ứng dụng File Share của nhóm.
 • 36. Chức năng ứng dụng •Upload •Download •View •Store •Share file
 • 37. Chức năng ứng dụng • Các chức năng được phân cấp theo người dùng bao gồm: Đăng nhập Đăng xuất Upload file Download file Xem trước khi download Thay đổi thông tin Thêm xóa sửa Share foloerTìm kiếm
 • 38. Use Case các chức năng của user
 • 39. Use Case các chức năng của guest
 • 40. Use Case các chức năng của admin
 • 41. Thiết kế chi tiết hệ thống • Tổ chức người dùng – Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của website hoặc tài khoản của google – Khi người dùng đăng nhập thành công thì tạo 1 số session để lưu giữ 1 số thông tin. Đồng thời lấy và hiển thị hệ thống files/folders theo người dùng.
 • 44. Tải tập tin lên • Người dùng có thể tải lên 1 hoặc nhiều tập tin nhỏ hơn 50Mb để lưu trữ hoặc chia sẽ với mọi người. • Ở đây ta dùng dịch vụ blobstore của GAE để lưu trữ nội dung file của người dùng.
 • 46. Tìm kiếm • Trả về tất cả files/folders có tên chứa ký tự được tìm.
 • 47. Mô hình cơ sở dữ liệu
 • 48. DEMO