O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

вставні слова

встан

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

вставні слова

 1. 1. Вставні слова, виділення їх на письмі комами. Автор – упорядник: Чех В.В. Учитель української мови та літератури Сосницької гімназії ім. О.П.Довженка
 2. 2. Завдання уроку:  навчитися розрізняти вставні слова, аналізувати їх стилістичну роль, правильно інтонувати речення із вставними словами, виділяти вставні слова комами на письмі;  формувати вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у реченнях із вставними словами;
 3. 3. Завдання уроку:  формувати творчі вміння розширювати речення шляхом самостійного введення в них вставних слів, конструювати речення за опорними словами;  на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати вміння дотримуватися загальних норм етикету;  розвивати мовленнєву культуру.
 4. 4. Повторення вивченого на попередньому уроці:  Для чого у мовленні вживаються звертання?  Як відокремлюються звертання на письмі у реченнях?  Форму якого відмінка має звертання в українській мові?
 5. 5. Лінгвістична розминка 1) Дібрати синоніми до слова безумовно. 2) Назвати антонім до слова на жаль. 3) Продовжити ряд слів: по-перше, по-друге... 4) Записати слова по-моєму, по-твоєму у формі множини. 5) Дібрати синонім до слова можливо.  Із записаними словами усно складіть речення. Простежте за інтонацією в них. Яка роль цих слів у реченнях?
 6. 6. Зіставлення нових знань із базовими Прочитайте текст. Визначте, що виражають виділені слова або сполучення слів. Розподіліть виділені слова у таблицю, записану на дошці.
 7. 7. Спілкування передбачає різні способи взаємодії з людьми. Основною формою спілкування, звичайно, є бесіда, розмова. Оцінюючи ту чи іншу людину, рівень її освіченості, культури, визначають передусім її здатність і вміння дотримуватись мовного етикету. Кажуть, пташку впізнають по пір'ю і пісні, а людину по мові й мислі. Зауважимо, що досягненню успіху в бесіді сприяє врахування національних рис співрозмовника. Приміром, українцеві нелегко дійти якогось рішення. Це випливає з його характеру. Як свідчать фахівці, треба відшукати свій стиль, тон, манеру спілкування, які б не висвічували власні "слабкі сторони", а навпаки, зміцнювали їх і давали б змогу порозумітися зі своїм партнером. Безперечно, слово чемне -кожному приємне. (За О.Корніякою).
 8. 8. Дайте визначення вставним словам. Як виділяються на письмі вставні слова у реченнях?  Зіставте свої висновки з теоретичним матеріалом на сторінці 69 підручника.
 9. 9. Виконання практичних завдань  Вправа на розширення тексту шляхом уведення в нього вставних слів – вправа 145 на стор.70.  Творче конструювання речень із вставними словами (для учнів з достатнім та високим рівнем навчальних досягнень – інші виконують вправу 146 на стор.70).
 10. 10. Творче завдання. Побудувати по три реченняіз вставними словами з теми "Як треба поводитись у громадських місцях".  На основі опорних слів: на жаль, будь ласка, очевидно.  На основі поданих схем-моделей: 1. , ....... . 2. ........., . 3. ...., , ..... .
 11. 11. Узагальнення знань  Яке слово називається вставним?  Яку роль відіграють слова у реченні?  Які розділові знаки ставляться при вставних словах?  Чи є вставні слова членами речення?
 12. 12. Домашнє завдання: Вивчити правила на стор.69. Виконати вправи: початковий, середній рівні – впр.148 на стор.71; достатній, високий рівні – написати твір- мініатюру "Чому треба бути ввічливим?", використовуючи вставні слова на мою думку, на мій погляд, мені здається, по-моєму, як відомо, звичайно та інші.

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

встан

Vistos

Vistos totais

1.380

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

552

Ações

Baixados

3

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×