O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tema 1 hyrje ne mikroekonomi

10.168 visualizações

Publicada em

Ligjerata e pare Mikroekonomi

Publicada em: Educação
  • Login to see the comments

Tema 1 hyrje ne mikroekonomi

  1. 1. MSc. Bashkim Nurboja
  2. 2.  Kontakti : Email: bakinurboja@gmail.com Orari i konsulltave 1 orë pas ligjeratave Lënda: 6 ECTS
  3. 3.  Kërkesa dhe oferta Teoria e firmës Teoria e konumatorëve Maksimizimi I profitit Strukturat e tregut: Konkurrenca e plotë, Oligopoli dhe Monopoli Eksternalitetet Teoria e lojrave
  4. 4.  Nëse mungoni në test pa ndonjë arsye të fort dhe nuk na keni lajmëruar paraprakisht i humbni pikët e testit. Vijueshmëria nuk është e obligueshme por rekomandohet prezenca në ligjërata Nëse keni ndonjë pyetje ju lutem përdoreni e- mailin dhe me jepni kohë për tu përgjigjur. Studentët të cilët e prishin qetësin do të kërkohet që ta lirojnë klasën.
  5. 5.  “Hyrje në ekonomi”, Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule dhe Stefan Qirici, Tiran 2007 . “Mikroekonomia”, Hal Varian botimi i tret ONUFRI. “Mikroekonomia” , Esmeralda Uruçi, Toena, Tiran 2004 Literatura e shtes “Microeconomics” Jeffrey M. Perloff, Third edition 2004 Të gjitha tekstet që kanë në përmbajtjen e tyre elementet e Mikroekonomisë në çdo gjuhë
  6. 6.  Mikroekonomia studion sjelljen e agjentëve ekonomik ◦ Si individët racional bëjnë zgjedhjet ◦ Si firmat e vendosin sa duhet të prodhojn ◦ Si firmat vendosin se çfarë inpute duhet të përdorin ◦ Si tregu e përcakton çmimin ◦ Si qeveria pretendon me rrit mir`qenjen ◦ Si qeveria vendos taksat
  7. 7.  Gjërat që duhet ditur gjatëgjithë këtij semestri: ◦ Kosto oportune ◦ Pse ekziston ekonomia? Përgjigjia është PAMJAFTUSHMËRIA
  8. 8.  Roli I Çmimit në ekonomi: ◦ Çmimi si sinjal se çka duhet të prodhohet ◦ Çmimi si sinjal se me çfarë duhet të prodhohet (metodat e prodhimit) ◦ Kush I merr të prodhimet dhe shërbimet.
  9. 9.  Modelimi ekonomik: Modelimi nëkupton thjeshtësimin e problemit deri në masen që neve na intereson dhe nuk kompromitohet modeli. Funksionet matematikore tregojnë relacionin në mes variablave Çka është variabla? Y= a – bX Y=a+ bX Grafet zakonisht paraqesin relacionet e dy variablave në hapsirë dy dimenzionale.

×