O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  I.  Изграждане на сграда с монолитна скелетна стоманобетонна     конструкция Сградата която пр...
Кофражните форми се сглобяват от платна с височина 300 mm и дължини:  300, 600, 720, 900, 1200 и 2700 mm:-  Връзката ме...
3. Изпълнение на вертикалните конструктивни елементи на етажната    конструкция    ( колони, шайби и асансьорна клет...
x=1,00 m                                 H=275 m                     ...
Изчислителните товари са ( Табл. 3.6/стр.77):      При изчисление по носеща способност       q1u = ( pmax + p1...
Най-неблагоприятното съчетание на товарите е ( Табл.3.5): По носеща способност:  q = g1 + g 2 + g 3 + g 4 По деформаци...
Най-неблагоприятното съчетание на товарите е ( Табл.3.5):        По носеща способност:        q = g1 + g 2...
стълба и вертикализатор                      Предпазна кошница 150                 ...
Както надлъжните трегери, така също и панелите от системата SKYDECK са снабдени с водокап на кантовете. Отрязаните ръбове ...
Бетонови работи  Бетоновите работи са сложен строителен процес,който включва:  - бетонопроизводство;  - транспортиран...
4,19    Qч ≥       = 1,97 m3 / h       2,5.0,85       втора стъпка на фундаментната плоча:   Vb...
6. Избор на рационален комплект машини  6.1. Необходим брой автобетоносмесители за транспортирането набетоновата смес.  ...
Приемам r2 = 60 cm            r1 − β ( r2 − r1 )     0,025 −0 ,028.( 0 ,60 −0 ,025 )   Тогава: А = А1 . ...
d          = ( 0,40 ÷ 0,65 ) , където:       hmax       d – дебелината на плочата, d = 10 cm     ...
 изсипване от самосвал в кофа              δ i = 0,018 o C              престояване в кофа   ...
 за страничните повърхности          2500( 19,62 − 0 ) + 303.350    155100       Kн =        ...
 Скелето да се монтира задължително след одобрен работен проект,     който да осигурява във всеки един момент негова...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Zapiska po tehnologia na stroitelstvoto

6.523 visualizações

Publicada em

Publicada em: Tecnologia
 • Entre para ver os comentários

Zapiska po tehnologia na stroitelstvoto

 1. 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА I. Изграждане на сграда с монолитна скелетна стоманобетонна конструкция Сградата която предстои да се изпълни е пет етажна със скелетно- безгредова конструкция с вертикални носещи елементи стени и шайби.Фасадите са отворени по тях няма греди.На обекта задължително трябва да има кран. Наимeнование на показателите Ед. мярка Величинa 1.Брой на секциите бр. 1 2. Брой на етажите бр. 5 3.Основни размери в пллан дължина m 40,20 широчина m 24,20 4.Констр. височина на етажите m 2,75 5.Размери на колоните см 40/40Изграждането на всяка сграда може да се раздели на три етапа на изпълнение –фундаменти (нулев цикъл), етажна конструкция и покривна конструкция. 1. Изпълнение на фундаменти 1.1 Земни работи  геодезическо трасиране на контура на строителната яма и репер  изкоп на строителната яма – особености: - съхраняване на хумусния пласт - високи почвени води При наличие на високи почвени води се предприемат мерки за отводняване на строителната яма. На дъното на строителната яма извън очертанието на фундаментите се изкопават водосъбирателни канавки, които отвеждат втичащите се през стените и дъното на ямата почвени води в събирателни шахти, от където се извършва водочерпене с помпи. - слаби земни пластове и органични включения Слабите земни пластове се изгребват и изхвърлят. Прави се насип със земна маса от установен източник със съответна зърнометрия, който се уплътнявя. Трябва да се проверява плътността на насипа, тъй като върху него се извършва фундирането. - наличие на съседна построена сграда Възможни са три случая: фундиране на едно ниво със съществуващата сграда, фундиране по-плитко или по-дълбоко от съществуващата сграда. Изкопът се изпълнява на ламели, за да не се подкопават фундаментите по цялата дължина. 1.2 Трасиране осите и котите на фундаментите – шнурово скеле 1.3 Полагане на подложен бетон клас В10 с дебелина 10cm – полагане, уплътняване, нивелиране. 1.4 Кофражни работи  видове фундаменти -Обща фундаментна плоча  избор на кофраж за фундаментите Целесъобразно е кофражът да бъде изпълнен с елементи от фирмения кофраж „PERI-TRIO”. - Платната се състоят от обшивка от водоустойчив шперплат с дебелина 18mm, закрепена върху рамка от стоманени профили със затворено сечение.
 2. 2. Кофражните форми се сглобяват от платна с височина 300 mm и дължини: 300, 600, 720, 900, 1200 и 2700 mm:- Връзката между съседните платна се осъществява с BFD изравнителна скоба, покриваща до 10 ст дистанция между платната:- Ъглите се изпълняват с платна ТR60, TR72 и ТR90, вътрешни ъглови платна и изравнителни вложки. Платната се укрепват с помощта на подкоси, дървени трупчета и шпилки.2. Изпълнение на нулев цикъл Състои се от :- носещи стени (шайби) и колони- ограждащи бетонови стени – защитават сутерена от земни маси и почвени води- плоча на сутерена2.1 Геодезическо трасиране - осите на всички шайби и колони се фиксират върху фундаментната плоча.2.2 Избор на кофраж Целесъобразно е кофражът да бъде изпълнен с елементи от фирмения кофраж „PERI-TRIO”.2.3 Армировъчни работи2.4 Бетонови работи2.5 Изпълнение на ВиК и ОВИ инсталации Над тези инсталации се изпълнява насип, а над него – настилка.2.6 Изпълнение на външна хидроизолация, защита на хидроизолацията и обратен насип
 3. 3. 3. Изпълнение на вертикалните конструктивни елементи на етажната конструкция ( колони, шайби и асансьорна клетка ). 3.1. Избор на кофраж - Технологично-конструктивен анализ на елементите за кофриране:  Колони  К1, К2, К5, К6, K7, K8, K9, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K20,К21,К22,К23,К24,К25,К26,К27,К28,К29,К30,К31,К32,К33,К34, К35,K36,K37 – 40/40 (37 бр.)  Шайби  Ш1,Ш2,Ш7-545/25(3бр)  Ш3,Ш4 – 450/25 (2бр.)  Ш5,Ш6-430/25(2бр)  Ш8,Ш11-505/25(2бр)  Ш9-485/25(1бр)  Ш10-100/25(1бр)  Ш12-400/25(1бр)  Ш13-620/25(1бр)  Асансьорна шахта Целесъобразно е кофражът да бъде изпълнен с елементи от фирмения кофраж „PERI-TRIO”. - Кофражните форми се сглобяват от платна с височина 270 сm и дължини: 30, 60, 72, 90,120, 240 и 270 сm. Платната с височина 270 ст се получават чрез комбинирането на:  Платна с височина 240 и 30 ст - за платната с ширина: 270 ст  Платна с височина 270 и 60 ст - за платната с ширина: 240, 120, 90, 72, 60 и 30 ст - Ъглите се изпълняват с платна TRM72, вътрешни ъглови платна ТЕ30 и изравнителни вложки. - Връзката между съседните платна, както по височина, така и по дължина, се осъществява с BFD изравнителна скоба. - Кофражът включва многофункционално платно със широчина 72 ст, както и компенсационно сгъваемо платно, което може да се свива с 4 ст, за кофриране на затворени сечения - асансьорни шахти. 3.2. Оразмеряване на кофражаОразмеряването ще се извърши за шайби Ш13, с размери 620/25 ст и светла етажна височина 275 ст. Сградата е 5-етажна. Бетонната смес е с консистенция s = 12 cm и се уплътнява чрез вибриране с потапящ се вибратор. Бетонирането ще се извършва чрез подаване на бетонната смес с бетонпомпа при скорост на бетонирането v = 2 m / h и температура на бетонната смес tб = 15 C .Кофражните платна са с обшивка от о водоустойчив шперплат с дебелина 18 mm, закрепени върху рамки от стоманени профили със затворено сечение. От своя страна те се подпират от подпори (RSS I, AV), свързани с рамките под определен ъгъл:
 4. 4. x=1,00 m H=275 m 0,30 m ° 60 y=1,30 mа) Определяне на натоварванетоКофражите са натоварени с хоризонтални товари, които се определят от Табл.3.2/стр.75 („Технология на стр. производство – сборник от задачи и примери”).Нормативни товари: - Хоризонтален натиск на бетонната смес ( по т.2 от Табл.3.3/ стр.75) pmax = γ .( 0,27.v + 0,78 ) .K1 .K 2 γ - обемно тегло на бетонната смес; γ = 25 kN / m3 v - скорост на бетонирането; v = 2 m / h K1 - коефицент, който отчита влиянието на консистенцията на бетонната смес; K1 = 1,0 - за s = ( 4 − 6 ) cm K 2 - коефицент, който отчита влиянието на температурата на бетонната смес; K 2 = 1,0 - за tб = ( 12 − 17 ) C o pmax = 25.( 0,27.2 + 0,78 ) .1.1 = 33 kN / m 2 - Натоварване от сътресенията при изсипване на бетонната смес в кофражната форма ( Табл.3.2, т.7)  При подаване с бетонпомпа - p1 = 4 kN / m 2 Най-неблагоприятно съчетание на товарите ( Табл.3.5/стр.77):  При изчисление по носеща способност - q1 = pmax + p1  При изчисление по деформации - q1 = pmax
 5. 5. Изчислителните товари са ( Табл. 3.6/стр.77):  При изчисление по носеща способност q1u = ( pmax + p1н) .γ = ( 33 + 4 ) .1,3 = 48,1 kN / m 2  При изчисление по деформации q1u = pmax = 33 kN / m 2 Натоварването се разпределя по трапецовидна диаграма. Дълбочината, на 77 която се появява максималната стойност на хоризонталния натиск, се определя по формулата: p 33 hм = max = = 1,32 m 198 γ 25 Елементите на кофражите 0,30 m „PERI-TRIO” са оразмерени ° 60 така, че да поемат y=1,30 m pmax =33 kN/m 2 максимален натиск от прясно положен бетон: pmax = ( 60 − 80 ) kN / m 2Извод: Приетата схема на кофража „PERI-TRIO” е в състояние да поема товаритеи отговаря на изискванията. 4. Изпълнение на междуетажни подови конструкции 4.1. Определяне на натоварването Ще разгледам следното плочогредово сечение: 10 55 45 25 200 25  За дъното на гредата Нормативни вертикални товари ( Табл.3.2 ): а) собствено тегло на кофража: g1 = 0,05.6 = 0,3 kN / m 2 б) собствено тегло на бетона: g 2 = 0,55.25 = 13,75 kN / m 2 в) собствено тегло на армировката: g 3 = 0,55.1 = 0,55 kN / m 2 г) натоварване от вибриране на бетонната смес: g 4 = 2 kN / m 2
 6. 6. Най-неблагоприятното съчетание на товарите е ( Табл.3.5): По носеща способност: q = g1 + g 2 + g 3 + g 4 По деформации: q = g1 + g 2 + g 3Изчислителните товари са ( Табл.3.5 и 3.6 ): По носеща способност: q = g1 .1,1 + g 2 .1,2 + g 3 .1,2 + g 4 .1,3 q = 0,3.1,1 + 13,75.1,2 + 0,55.1,2 + 2.1,3 = 20,09 kN / m 2 По деформации: q = g1 + g 2 + g 3 q = 0,3 + 13,75 + 0,55 = 14,6 kN / m 2  За страниците на гредата Нормативни хоризонтални товари ( Табл.3.2, т.Б ): а) хоризонтален натиск на бетонната смес: pmax = γ .H = 25.0,55 = 13,75 kN / m 2 б) от сътресенията при изсипване на бетонната смес в кофражната форма p1 = 4 kN / m 2 в) натоварване от вибриране на бетонната смес: p2 = 4 kN / m 2 Най-неблагоприятното съчетание на товарите е ( Табл.3.5): По носеща способност: p = pmax + p2 По деформации: p = pmaxИзчислителните товари са ( Табл.3.5 и 3.6 ): По носеща способност: p = ( pmax + p2 ) .1,3 p = ( 13,75 + 4 ) .1,3 = 23,075 kN / m 2 По деформации: p = pmax = 13,75 kN / m 2 Натоварване на плочата Нормативни вертикални товари ( Табл.3.2 ): а) собствено тегло на кофража: g1 = 0,05.6 = 0,3 kN / m 2 б) собствено тегло на бетона: g 2 = 0,10.25 = 2,5 kN / m 2 в) собствено тегло на армировката: g 3 = 0,10.1 = 0,10 kN / m 2 Г) временно натоварване от хора и инвентарни средства: g 4 = 2,5 kN / m 2 д) натоварване от вибриране на бетонната смес: g 5 = 2 kN / m 2
 7. 7. Най-неблагоприятното съчетание на товарите е ( Табл.3.5):  По носеща способност: q = g1 + g 2 + g 3 + g 4  По деформации: q = g1 + g 2 + g 3 Изчислителните товари са ( Табл.3.5 и 3.6 ):  По носеща способност: q = g1 .1,1 + g 2 .1,2 + g 3 .1,2 + g 4 .1,3 q = 0,3.1,1 + 2,5.1,2 + 0,1.1,2 + 2,5.1,3 = 6 ,7 kN / m 2  По деформации: q = g1 + g 2 + g 3 q = 0,3 + 2,5 + 0,10 = 2,9 kN / m 2 4.2. Избор на кофраж Конструктивната система на изгражданата сграда e скелетно- безгредова конструкция. По тази причина, при избора на кофраж за изпълнението намеждуетажните подови конструкции, се спирам на кофражната система „PERI - TRIO”. С колоната Trio се кофрират сечения до 7 75x75 без значение,дали са квадратни или правоъгълниКолона “TRIO”с височина 5,4m- Платформа за бетониране- ДопустимКофраж за колона,обезопасена полезен товар: 150 kg/m².
 8. 8. стълба и вертикализатор Предпазна кошница 150 Стълба 180/6 Изходяща стълба 180/2 Присъединяващ елемент за стълба къm ■Допустимия натиск на пресния бетон по DIN 19218 възлиза на 100KN/m²5.Изпълнение на плочата За кофрирането на плочата е използвана системата “Peri – Skydeck”. При тази кофражна система кофражните платна се подпират на стоманени греди. От своя страна стоманените греди стъпват на телескопични подпори с „падащи” глави на върха. За да се осигури устоичивост на подпиращите елементи телескопичните подпори са укрепени с триноги. При декофриране подвижните части на падащите глави се спускат надолу. Заедно с тях се спускат вертикално и стоманените носещи греди и се дава възможност за сваляне и освобождаване на кофражните платна. В резултат стоманобетонната плоча остава точково подпряна само върху горните планки на главите. След достигането на необходимата якост от бетона се освобождават и телескопичните подпори с падащите глави. падащата глава от системата SKYDECK може вече на втория ден да се декофрира плочата (в зависимост от нейната дебелина и класа на бетона) Посредством удар с чук кофражът се понижава с 60 mm. Панелите се отлепват от бетона без проблем и могат веднага да се използват за следващ такт на кофриране. Така се намалява необходимото количество материал. Благодарение на надлъжните трегери е необходима само една телескопична подпора на 3,45 m² площ при дебелина на плочата до 40 cm. Това спестява време и опростява диспонирането на кофражния материал.
 9. 9. Както надлъжните трегери, така също и панелите от системата SKYDECK са снабдени с водокап на кантовете. Отрязаните ръбове на задната страна на панелите допринасят за лесно почистване и с това за по-бързо кофриране. SKYDECK дава възможност на получаване на една права опорна линия в края на кофража. С частите на системата могат бързо да се кофрират изравняващи зони. С платформата SKYDECK се постига систематична последователност на монтажа и висока сигурност при работа по периферията на сградата. Надлъжният трегер SLT 375 позволява конзолно излизане до 1,30 м. Сертифицираните SKYDECK платформи SDB с прибиращ се парапет се позиционират сигурно с помощта на монтажната вилица SSH. Платформата SKYDECK е оразмерена за полезен товар от 150 kg/m².Предимства Ранно декофриранеВ системата SKYDECK е включена падаща глава. Възможно е ранно декофриране следпървия ден (в зависимост от дебелината на плочата и класа на бетона).Необходимостта от материал на строителния обект се намалява, надлъжнитетрегер и панелите са свободни за следващ такт. Работите на обекта могат дакомбинират и например при лошо време да се декофрира по-рано.к Лекота при работаЧастите от системата SKYDECK са от алуминий. Никоя част не тежи повече от 15kg. Поради малкото тегло на елементите със системата се работи лесно и бързо.k Лесно почистванеSKYDECK намалява разходите за почистване. Надлъжният трегер със зъбчатпластмасов гребен лежи скрит под панела – почистването на страните нанадлъжните трегери отпада. Частите са снабдени с водокап на кантовете и сапрахово боядисани.п По-малко на брой телескопични подпориНадлъжните трегери при системата SKYDECK намаляват броя на подпорите.Необходими са само 0,29 подпори/m² площ. По-малко телескопични подпори означавапестене на време и повече свободно пространство при кофриране и при пренасяне накофражния материал.
 10. 10. Бетонови работи Бетоновите работи са сложен строителен процес,който включва: - бетонопроизводство; - транспортиране – доставка на бетоновата смес; - подаване на бетонната смес към кофражните форми; - полагане на бетонната смес в кофража; - уплътняване на бетона; - грижи за бетона - целта е поддържане на влажност, за да се ограничи съсъхването и напукването на бетона в ранна възраст. Осъществява се чрез покриване с тънък памучен плат или полиетилен и периодично поливане. Общи условия: - Приемам бетонопроизводството да се извършва в бетоносмесителен цех ( БСЦ ), Който да се намира на най-близкото възможно разстояние L = 3 km от строителната площадка и е всъстояние да произвежда следното количество бетон Q = 25 m3 / h . - Целесъобразно е транспортирането на бетонната смес от БСЦ до строителната площадка да се извърши с автобетоносмесители. - Транспортирането, подаването и полагането на бетонната смес в рамките на oбекта ще се извърши с автобетонпомпа. - Уплътняването на бетонната смес ще се извърши:  за плочите - с повърхностен вибратор;  за останалите елементи - с потапяем иглен вибратор; Определяне обема на бетоновите работи по етапи и условията за F .h монолитно бетониране Qч ≥ ( tc − to ) .K , където: Qч - часовият приток на бетонна смес; h - дебелината на пласта при монолитно полагане на бетонната смес; F - площта на отливан пласт; F = 22,27.6 = 133,62 m 2 tc - времето до началото на свързване на цимента в бетона; to - необходимото време за приготвяне, доставяне и полагане на една порция бетонна смес; t = tc − to ≤ 2,5h - максималният промеждутък от време между полагането на две съседни порции бетонна смес; К = 0,8 ÷ 0,9 - коефицент за неравномерност в подаването на бетонната смес; • Първи етап - фундаменти - фундаментна плоча:  първа стъпка на фундаментната плоча: Vbф.пл.I = 4,19 m3 Ще се бетонира наведнъж:
 11. 11. 4,19 Qч ≥ = 1,97 m3 / h 2,5.0,85  втора стъпка на фундаментната плоча: Vb ф.пл.II = 2,95 m3 Ще се бетонира наведнъж: 2,95 Qч ≥ = 1,39 m3 / h 2,5.0,85 • Втори етап – вертикални елементи а) колони Vbколони = 10,09 m3 Ще се бетонира за на 5 пласта по 50 ст. и един пласт по 35 ст., заради уплътняването с иглен вибратор: V колони 10,09 F = b колони = = 3,54т 2 H 2,85 3,54.0,50 Qч ≥ = 0,79 m3 / h 2,5.0,9 Необходимото време за бетонирането на колоните е: Vbколони 10,09 = =6 h 2,5.Qч 2,5.0,79 б) шайби Vbшайби = 20,18 m3 Ще се бетонира за на 6 пласта по 50 ст. и един пласт по 30 ст., заради уплътняването с иглен вибратор: Vbшайби 20,18 F = шайби = = 6 ,12т 2 H 3,30 6 ,12.0,50 Qч ≥ = 1,36 m3 / h 2,5.0,9 Необходимото време за бетонирането на шайбите е: Vbшайби 20,18 = =6 h 2,5.Qч 2,5.1,36 • Трети етап – междуетажни подови конструкции а) греди и плоча Vbпл.гр. = 103,32 m3 Етажните плочи са с максимални размери в план: аmax = 24,20 m , bmax = 40,20 m . Плочата ще се отлива наведнъж по цялата дебелина. F = h f . 2.amax = 0,10. 2.24,20 = 3,15 m 2 Отливането ще става на ивци с ширина b1 ≡ h = 6 ,10 m . 3,15.6 ,1 Qч ≥ = 8,54 m3 / h 2,5.0,9Необходимото време за бетонирането на подовата конструкция е: Vbпл.гр. 103,32 = = 12 h Qч 8,54
 12. 12. 6. Избор на рационален комплект машини 6.1. Необходим брой автобетоносмесители за транспортирането набетоновата смес. Меродавният часов приток на бетон е : Qч ,max = 21,62 m / h = Qдейств. 3 Q nТ = ; Q = 21,62 m3 / h Пе Q nТ = ; Q = 21,62 m3 /h Пе 60 Пе = q.z.K н .К в ; K н = 1,0; К в = 0,85; z = 1h; q = 3,5m3 tц 2.L 2.3 tц = t н + t и + = 20 + 60 = 29 min vср 40 60 Пе = 3,5.1,0.1,0.0,85 = 6 ,16m3 / h 29 21,62 nТ = = 3,51 ≈ 4бр 6 ,16 Избирам 4бр. автобетоносмесители АБ-6 6.2.Избор на автобетонпомпа Меродавният часов приток за избора на бетонпомпа е Qч ,max = 21,62 m3 / h = Qдейств. Максималната височина на сградата е H max = 12,1 m . Като се имат в предвид размерите на сградата, може да се избере автобетонпомпа SHWING, тип BPL – 601 HD, с производителност Пе = 66 m / h и 3 Разпределителна стрела KVM 31. Бетонпомпите работят с коефицент по време K в = 0,6 ÷ 0,65 , определян главно от възможността за доставяне и полагане на бетонната смес. Реалната часова производи-телност на избраната бетонпомпа ще бъде: = = = h > QП .Kе в66.0,6 39,6 m / 3 21,62 m / 3 h 6.3.Избор на вибратори а) Избор на потапящ се вибратор за уплътняване на вертикалните конструктивни елементи ( s = 5 cm )  Избирам вибратор ВППГ-50 ( Приложение 4.10 ) с: 2r1 = 50 mm,l = 415 mm f = 250 Hz ( 15000 s −1 ) A1 = 0,40 mm От Приложения 4.14 и 4.15 за s = ( 4 − 12 ) cm и f = 250 Hz се отчитат: β = 0,028 cm −1 Amin,доп = 0,009 mm r2 = ( 40 ÷ 60 ) cm
 13. 13. Приемам r2 = 60 cm r1 − β ( r2 − r1 ) 0,025 −0 ,028.( 0 ,60 −0 ,025 ) Тогава: А = А1 . .e = 0,40. ⋅e = 0,081 mm r2 0,60 Тъй като А > Аmin,доп , може да се приеме радиус на действие на вибратора r2 = 60 cm .  Определяне на необходимия брой вибратори: Производителността на вибратора се определя по формулата: 3600 Пи = 2.r22 .h. , където: t1 + t2 t2 = 10 s t1 - продължителност на вибрирането на едно място; h t1 = ( 5 ÷ 20 ) .K o , K o = l h – дебелина на бетонния слой, h = 500 mm l – дължината на иглата на вибратора, l = 415 mm 500 Ko = = 1,20 ⇒ t1 = ( 6 ÷ 24 ) s 415 Приемам: t1 = 15 s 3600 3600 Пи = 2.r22 .h. = 2.0,6 2 .0,5. = 51,84 m3 / h t1 + t2 15 + 10 Броят на вибраторите е : Q 1,36 Nв = ч = = 0,026бр. Пи 51,84 Приемам един брой вибратор ВППГ-50 .б) Избор на повърхностен вибратор за уплътняване на плочата  Избирам вибратор ВТ-1,5 ( Приложение 4.11 ) с: Fп = 0,32 m 2 - площ на работната повърхност f = 48 Hz - честота на трептенията Geθ = 0,95 N .m - кинетичен момент Gв = 620 N -маса  Определяне на дълбочината на действие на вибратора: От Приложения 4.14 и 4.15 за s = ( 4 − 12 ) cm и f = 48 Hz отчитам: Amin,доп = 0,0593сm Максималната стойност на теглото на бетонната смес е: Geθ 0,95.100 Gб ,max = − Gв = − 620 = 1177 N Amin,доп 0,0593 Теглото на бетонната смес може да се изрази и по формулата: Gб ,max = Fn .hmax .ρ б ⇒ G 1177 hmax = б ,max = = 0,153 m Fnб.ρ 0,32.24000
 14. 14. d = ( 0,40 ÷ 0,65 ) , където: hmax d – дебелината на плочата, d = 10 cm d 0,1 = = 0,65 hmax 0,153  Определяне на необходимия брой вибратори: Производителността на вибратора се определя по формулата: 3600 3600 Пп = Fn .d . = 0,32.0,1. = 3,29 m3 / h , където: t1 + t2 25 + 10 t1 = 25 s , t2 = 10 s t1 - продължителност на вибрирането на едно място; Броят на вибраторите е : Q 8,54 Nв = ч = = 2,6бр. Пn 3,29 Приемам три броя вибратори ВТ-1,5 . 6.4. Вертикален траспорт Вертикалният транспорт на кофражните елементи,армировка и други необходими материали ще се извършва с товарен строителен подемник МП-500 с товароподемност 500 kg и максимална височина на мачтата 18,63 т. и максимална височина на издигане на товара 17 т.,обхващаща всички етажни плочи на сградата с обща височина 12,10 m. 7. Бетониране при зимни условия – метод „Термос”  Данни за проектиране: tвз = 2 о C Ц = 350 kg / m3 Rm = 60%.Rb ,28 tдм = 1о C В Ц = w = 0,60 Rц = 45 MPa tц = 1о C s = 12 cm За s = 12 cm,Rcц = 8,5 MPaи R =45 MPa се проектира бетонната смес ( по “Ръководство за проектиране съставите на обикновените бетони по класове” София ,1990г ) със следния състав: Ц = 350 kg / m3 П = 610 kg / m3 Ч = 1130 kg / m3 В = 210 kg / m3 Общо пълнители: Gп = 2150 kg / m 3  Определяне температурата на бетонната смес Приема се да се приготви топла бетонна смес , като се загрее водата до 80 oС. Температурата на бетонната смес при приготвянето е :tбетон = ( t .Ц + t .G ) .0,84 + 4,18.t ц п п вода .B = ( 1.350 + 1.2150 ) .0,84 + 4,18.80.210 = 72324 ≈ 25o C ( Ц + Gп ) .0,84 + 4,18.B ( 350 + 2150 ) .0,84 + 4,18.210 2977,8 Загубите на температурата от транспортиране и полагане на бетонната смес са ( Приложение 4.21) :  изсипване на бетонната смес в транспортно средство δ i = 0,03 C o  хоризонтален транспорт на 3 km δ i = 0,15 o C
 15. 15.  изсипване от самосвал в кофа δ i = 0,018 o C  престояване в кофа δ i = 0,08 o C  подаване с кран на височина H = 12,10 m δ i = 0,013o C  полагане на бетонната смес δ i = 0,006 o C ∑δ i = 0,297 o C tuзсипване = ( 0,95.tб − tвз ) .Σδ i = ( 0,95.25 − 2 ) .0,297 = 6 ,459 = 4,13С o 1 + 0,58.Σδ i 1 + 0,58.0,297 1,5626 tбетон изсипване = 0,95.tб − tu = 0,95.25 − 4,13 = 19,62 o C  Определяне на средната температура на бетона t б, ср при отлежаването му tби 19,62 19,62 tб ,ср = = = = 6 ,63o C 1,03 + 0,181.M п + 0,006.tби 1,03 + 0,181.10 + 0,006.19,62 2,96 2605 S - повърхност на охлаждане S = 841,95 m2 925 V - обем на бетона в елемента V = S.d = 841,95.0,1=84,19 m3 S 841,95 Mn = = = 10 m −1 - повърхностен модулArea:8419525mm V 84,19 1515 на елемента  Определяне на необходимото топлопредаване на топлоизолацията 4020 2500( tб ,u − tk ) + E.Ц Kн = , W / ( m . C) 3 o 3,6.M п .α .Z и .( tб ,ср − tвз ) Отделните параметри имат следните стойности: tби = 19,62Со tk = 0С о Ц = 350 kg / m3 Rц = 45 MPa Rm = 60%.Rb ,28 От Приложение 4.22 за tб ,ср = 6 ,63С отчитам: Z u ≈ 275 h о От Приложение 4.17 ⇒ E = 303 kJ / kg - екзотермия От Приложение 4.18 за слаб вятър ⇒ α = 1,15 ( 1,20 )  за откритата повърхност 2500( 19,62 − 0 ) + 303.350 155100 Kн = = = 2,94W / ( m 2 .o C ) 3,6.10.1,15.275.( 6 ,63 − 2 ) 52712,55
 16. 16.  за страничните повърхности 2500( 19,62 − 0 ) + 303.350 155100 Kн = = = 2,94W / ( m 2 .o C ) 3,6.10.1,15.275.( 6 ,63 − 2 ) 52712,55  Проектиране на топлозащитата  Топлоизолация от страната на кофража β K np = ,W / ( m 2 .o C ) di 0,043 + ∑ + Rвз λi От Приложение 4.19 ⇒ β = 1,60 Приемам топлоизолацията да се състои от следните пластове: Дебелина № Вид на пласта λi di ,ст 1. Кофражна обшивка 2,5 0,17 2. Пенополистирол 10 0,03 Дървесно влакнести 3. 0,5 0,07 плоскости 1,60 K np = = 0,45 W / ( m 2 .o C ) 0,025 0,1 0,005 0,043 + + + 0,17 0,03 0,07 K npн = 0,45 W / ( m2 .o C ) < K = 2,94 W / ( m 2 .o C ) Извод: Така предвидената топлозащита осигурява термосно отлежаване и получа ване на необходимата крайна якост.  Топлоизолация от откритата страна От Приложение 4.19 ⇒ β = 1,20 Приемам топлоизолацията да бъде 5 ст минерална вата в полиетиленови дюшеци с λi = 0,049 : 1,20 K np = = 1,13 W / ( m 2 .o C ) 0,05 0,043 + 0,049 K npн = 1,13 W / ( m . C ) < K = 2,94 W / ( m 2 .o C ) 2 o Извод: Удовлетворяват се условията за термосно втвърдяване на бетона.8. Специфични изискавания за здравословни и безопасни условия на труд ( ЗБУТ)8.1. Кофражни работи  Кофриране  Кофрирането да е от походящо работно място и да няма опасност от подхлъзва- не и падане на работниците;  Всички кофражни работи на височина над 5,5 т. Да се изпълняват от площадки с парапет;
 17. 17.  Скелето да се монтира задължително след одобрен работен проект, който да осигурява във всеки един момент неговата геометрическа неизменяемост и пространствена устойчивост;  Скелето да се постави върху предварително подготвена земна основа;  По време на кофрирането да се следи да не се претоварват отделни участъци от скелето и кофражните форми;  Декофриране  Декофрирането да става от обезопасени работни площадки;  Да не се допуска падането на кофражни елементи;8.2. Армировъчни работи  Монтажът на армировката да става от работни площадки с широчина не по-малка от 70 ст., върху стабилно скеле с предпазен парапет;  Транспортирането на армировъчните елементи и скелети да става при спазване на необходимата дистанция от мрежата за високо напрежение;  Армировката да се положи така, че да не се предизвиква в нея допълнителна деформация от бетониране и вибриране;8.3. Бетонови работи  Бетонът да се полага с изправни машини и инвентарнисредства, обслужвани от правоспособни работници;  При движение на стрелата на бетонпомпата или крана да се създаде възможност за пряка видимост на краниста;  При подаване на бетонната смес с автобетоносмесители, движението им да не е със скорост по-голяма от 3 кт/h;  При вибриране на бетонната смес работниците да са снабдени с гумени ботуши и брезентови ръкавици срещу евентуален токов удар. Вибраторите да не се теглят за проводниците.

×