O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫לפני‬‫מ‬‫י‬‫ליון‬‫שנה‬
‫לפני‬ ‫פעם‬‫מליון‬‫שנה‬
‫עריץ‬‫שמישות‬
‫שמיש‬ ‫אתר‬?
‫נזירי‬,
‫והדר‬ ‫פאר‬ ‫ללא‬-
‫פשוט‬,‫פרגמטי‬‫ומעשי‬
‫ספרטני‬
‫כסף‬ ‫מלא‬
2005
.
‫שימוש‬ ‫קלות‬ ‫אם‬
‫הדרישה‬ ‫הייתה‬
‫היחידה‬,‫כולנו‬ ‫היינו‬
‫תלת‬ ‫על‬ ‫רוכבים‬
‫אופן‬
‫כיף‬‫יעילות‬ ‫טובה‬ ‫חוויה‬
•‫להחליפ‬‫וידאו‬
‫החדש‬ ‫השמיש‬ ‫זה‬ ‫כיף‬
"‫לי‬ ‫תעשה‬
‫בא‬ ‫כמו‬‫י‬‫יפון‬"
‫שיפתיע‬
‫מגניב‬ ‫שיהיה‬
‫קסם‬ ‫איזה‬ ‫שיעשה‬
‫שיהיה‬‫זכיר‬
‫המוצר‬‫ציפיות‬‫זיכרון‬
‫רצף‬ ‫היא‬ ‫המשתמש‬ ‫חוויית‬
‫רגעים‬ ‫של‬‫זכירים‬.
‫קטנים‬ ‫תענוגות‬
‫קסם‬ ‫רגעי‬
‫מפתיע‬
‫ומשמח‬ ‫מהנה‬
‫ולעיתים‬
‫שובב‬‫שובב‬
‫קסם‬ ‫לרגעי‬ ‫הזדמנויות‬
‫לחושים‬ ‫חנופה‬
‫אסתטיקה‬
‫ומחוות‬ ‫תחושה‬
‫תנועה‬
‫צליל‬
‫למוצר‬ ‫אישיות‬
‫ושימושיות‬ ‫שמישות‬
‫הזדמנויות‬‫קסם‬ ‫לרגעי‬ ...
‫לחושים‬ ‫חנופה‬
‫אסתטיקה‬
‫ומחוות‬ ‫תחושה‬
‫תנועה‬
‫צליל‬
‫אישיות‬‫למוצר‬
‫ושימושיות‬ ‫שמישות‬
‫הזדמנויות‬‫קסם‬ ‫לרגעי‬
AntalikApp Animation by JakubSpeedcam
SlowikWeather Rebound GIF by Chris
TanrimLife Minimal App GIF by Budi
http://Eitanit.co.il
ValiukhAnimation by Sergey
https://jordnkr.github.io/collapsible/
https://developer.mozilla.org/en-US/demos/detail/paperfold-css/launch
http://ui-animations.com
‫סקאומורפיזם‬‫תנועה‬ ‫של‬
http://www.theipadnews.com/teenagers-best-ipad-apps-free-and-paid/
‫סקאומורפיזם‬‫תנועה‬ ‫של‬
‫שמישות‬‫ושימושיות‬
•?
‫צרכי‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫צופה‬
‫בצרכים‬ ‫שהצורך‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬
‫מתעורר‬.
‫האורחים‬
‫צרכי‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫צופה‬
‫בצרכים‬ ‫שהצורך‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬
‫מתעורר‬.
‫המשתמשים‬
Situational awareness
Anticipatory computing
Predictive UX
‫כאן‬ ‫אנחנו‬‫בשבילך‬,‫לפניך‬ ‫צעד‬
‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫מהמשתמש‬ ‫חסוך‬
‫או‬
"‫שביקשו‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫תן‬"
‫דו‬"‫מצב‬ ‫ח‬
‫טעויות‬ ‫מניעת‬
‫את‬ ‫רוכשים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬
‫המשתמש‬ ‫לב‬
•‫אותנו‬ ‫מפתים‬
‫להשתמש‬(‫ועוד‬ ‫עוד‬)
•‫למוצר‬ ‫אישיות‬ ‫יוצרים‬
•‫ב‬ ‫תומכים‬"‫זכירות‬"‫של‬
‫המוצר‬
•‫בידול‬ ‫יוצרים‬
•‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫מזמינים‬
‫שוב‬ ‫ולהשתמש‬ ‫לחזור‬
(‫ולהתרגש‬)
•‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫וגם‬
(‫ויראלי‬)
•‫רגשי‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫עוזרים‬
‫למשתמש‬ ‫המוצר‬ ‫בין‬
•‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫עושים‬
‫שמייח‬
‫שמחים‬ ‫כשאנחנו‬–‫אנו‬
‫קלות‬ ‫ביתר‬ ‫אתגרים‬ ‫פותרים‬
+‫קלות‬ ‫ביתר‬ ‫מתאהבים‬
‫הביתה‬ ‫לקחת‬ ‫טיפים‬
‫בין‬ ‫ומעברים‬ ‫עמודים‬ ‫בין‬ ‫מעברים‬
‫מעולה‬ ‫הזדמנות‬ ‫הם‬ ‫מצבים‬
‫תנועה‬ ‫בעזרת‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫ליצור‬
‫לטובה‬ ‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫הפתיעו‬.
‫לפניו‬ ‫צעד‬ ‫היו‬,‫פתרון‬ ‫לו‬ ‫ותציעו‬-
‫עלה‬ ‫שהצורך‬ ‫לפני‬ ‫שנייה‬.
‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫יוצרת‬ ‫תנועה‬,‫חולפים‬ ‫הם‬ ‫אך‬
‫ההפתעה‬ ‫חלוף‬ ‫עם‬.
‫שמישות‬ ‫בעיות‬ ‫שפותרים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬
‫זמן‬ ‫לאורך...
‫פתור‬ ‫בלתי‬ ‫מתח‬ ‫יש‬ ‫היכן‬ ‫חפשו‬
‫שלכם‬ ‫המשתמש‬ ‫בתרחישי‬
‫רגע‬ ‫בצורת‬ ‫פתרון‬ ‫שם‬ ‫שמסתתר‬ ‫יתכן‬
‫קסם‬
‫בפתרונות‬ ‫לעיתים‬ ‫מתחבאים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬
‫אינטואיטיביים‬ ‫אינם‬ ‫שלכאורה‬.
‫שמדביקים‬ ‫משהו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬
‫המעשה‬ ‫לאחר‬ ‫לעיצוב‬ ‫או‬ ‫לאפיון‬.
‫מעבודת‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫טובים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬
‫...
‫תודה‬
052-511-6990
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014

Presented in UXI Live 2014

 • Seja o primeiro a comentar

Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014

 1. 1. ‫לפני‬‫מ‬‫י‬‫ליון‬‫שנה‬
 2. 2. ‫לפני‬ ‫פעם‬‫מליון‬‫שנה‬ ‫עריץ‬‫שמישות‬
 3. 3. ‫שמיש‬ ‫אתר‬?
 4. 4. ‫נזירי‬, ‫והדר‬ ‫פאר‬ ‫ללא‬- ‫פשוט‬,‫פרגמטי‬‫ומעשי‬ ‫ספרטני‬
 5. 5. ‫כסף‬ ‫מלא‬
 6. 6. 2005
 7. 7. . ‫שימוש‬ ‫קלות‬ ‫אם‬ ‫הדרישה‬ ‫הייתה‬ ‫היחידה‬,‫כולנו‬ ‫היינו‬ ‫תלת‬ ‫על‬ ‫רוכבים‬ ‫אופן‬
 8. 8. ‫כיף‬‫יעילות‬ ‫טובה‬ ‫חוויה‬
 9. 9. •‫להחליפ‬‫וידאו‬
 10. 10. ‫החדש‬ ‫השמיש‬ ‫זה‬ ‫כיף‬
 11. 11. "‫לי‬ ‫תעשה‬ ‫בא‬ ‫כמו‬‫י‬‫יפון‬"
 12. 12. ‫שיפתיע‬ ‫מגניב‬ ‫שיהיה‬ ‫קסם‬ ‫איזה‬ ‫שיעשה‬ ‫שיהיה‬‫זכיר‬
 13. 13. ‫המוצר‬‫ציפיות‬‫זיכרון‬
 14. 14. ‫רצף‬ ‫היא‬ ‫המשתמש‬ ‫חוויית‬ ‫רגעים‬ ‫של‬‫זכירים‬.
 15. 15. ‫קטנים‬ ‫תענוגות‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬
 16. 16. ‫מפתיע‬ ‫ומשמח‬ ‫מהנה‬ ‫ולעיתים‬ ‫שובב‬‫שובב‬
 17. 17. ‫קסם‬ ‫לרגעי‬ ‫הזדמנויות‬
 18. 18. ‫לחושים‬ ‫חנופה‬ ‫אסתטיקה‬ ‫ומחוות‬ ‫תחושה‬ ‫תנועה‬ ‫צליל‬ ‫למוצר‬ ‫אישיות‬ ‫ושימושיות‬ ‫שמישות‬ ‫הזדמנויות‬‫קסם‬ ‫לרגעי‬ X ‫צביטה‬‫טיבצה‬
 19. 19. ‫לחושים‬ ‫חנופה‬ ‫אסתטיקה‬ ‫ומחוות‬ ‫תחושה‬ ‫תנועה‬ ‫צליל‬ ‫אישיות‬‫למוצר‬ ‫ושימושיות‬ ‫שמישות‬ ‫הזדמנויות‬‫קסם‬ ‫לרגעי‬
 20. 20. AntalikApp Animation by JakubSpeedcam
 21. 21. SlowikWeather Rebound GIF by Chris
 22. 22. TanrimLife Minimal App GIF by Budi
 23. 23. http://Eitanit.co.il
 24. 24. ValiukhAnimation by Sergey
 25. 25. https://jordnkr.github.io/collapsible/
 26. 26. https://developer.mozilla.org/en-US/demos/detail/paperfold-css/launch
 27. 27. http://ui-animations.com
 28. 28. ‫סקאומורפיזם‬‫תנועה‬ ‫של‬
 29. 29. http://www.theipadnews.com/teenagers-best-ipad-apps-free-and-paid/
 30. 30. ‫סקאומורפיזם‬‫תנועה‬ ‫של‬
 31. 31. ‫שמישות‬‫ושימושיות‬
 32. 32. •?
 33. 33. ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫צופה‬ ‫בצרכים‬ ‫שהצורך‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫מתעורר‬. ‫האורחים‬
 34. 34. ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫צופה‬ ‫בצרכים‬ ‫שהצורך‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫מתעורר‬. ‫המשתמשים‬
 35. 35. Situational awareness Anticipatory computing Predictive UX
 36. 36. ‫כאן‬ ‫אנחנו‬‫בשבילך‬,‫לפניך‬ ‫צעד‬
 37. 37. ‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫מהמשתמש‬ ‫חסוך‬ ‫או‬ "‫שביקשו‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫תן‬"
 38. 38. ‫דו‬"‫מצב‬ ‫ח‬
 39. 39. ‫טעויות‬ ‫מניעת‬
 40. 40. ‫את‬ ‫רוכשים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫המשתמש‬ ‫לב‬
 41. 41. •‫אותנו‬ ‫מפתים‬ ‫להשתמש‬(‫ועוד‬ ‫עוד‬) •‫למוצר‬ ‫אישיות‬ ‫יוצרים‬ •‫ב‬ ‫תומכים‬"‫זכירות‬"‫של‬ ‫המוצר‬
 42. 42. •‫בידול‬ ‫יוצרים‬ •‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫מזמינים‬ ‫שוב‬ ‫ולהשתמש‬ ‫לחזור‬ (‫ולהתרגש‬) •‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫וגם‬ (‫ויראלי‬)
 43. 43. •‫רגשי‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫עוזרים‬ ‫למשתמש‬ ‫המוצר‬ ‫בין‬ •‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫שמייח‬
 44. 44. ‫שמחים‬ ‫כשאנחנו‬–‫אנו‬ ‫קלות‬ ‫ביתר‬ ‫אתגרים‬ ‫פותרים‬ +‫קלות‬ ‫ביתר‬ ‫מתאהבים‬
 45. 45. ‫הביתה‬ ‫לקחת‬ ‫טיפים‬
 46. 46. ‫בין‬ ‫ומעברים‬ ‫עמודים‬ ‫בין‬ ‫מעברים‬ ‫מעולה‬ ‫הזדמנות‬ ‫הם‬ ‫מצבים‬ ‫תנועה‬ ‫בעזרת‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫ליצור‬
 47. 47. ‫לטובה‬ ‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫הפתיעו‬. ‫לפניו‬ ‫צעד‬ ‫היו‬,‫פתרון‬ ‫לו‬ ‫ותציעו‬- ‫עלה‬ ‫שהצורך‬ ‫לפני‬ ‫שנייה‬.
 48. 48. ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫יוצרת‬ ‫תנועה‬,‫חולפים‬ ‫הם‬ ‫אך‬ ‫ההפתעה‬ ‫חלוף‬ ‫עם‬. ‫שמישות‬ ‫בעיות‬ ‫שפותרים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫נשארים‬. ‫שניהם‬ ‫את‬ ‫צרו‬.
 49. 49. ‫פתור‬ ‫בלתי‬ ‫מתח‬ ‫יש‬ ‫היכן‬ ‫חפשו‬ ‫שלכם‬ ‫המשתמש‬ ‫בתרחישי‬ ‫רגע‬ ‫בצורת‬ ‫פתרון‬ ‫שם‬ ‫שמסתתר‬ ‫יתכן‬ ‫קסם‬
 50. 50. ‫בפתרונות‬ ‫לעיתים‬ ‫מתחבאים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫אינטואיטיביים‬ ‫אינם‬ ‫שלכאורה‬.
 51. 51. ‫שמדביקים‬ ‫משהו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫המעשה‬ ‫לאחר‬ ‫לעיצוב‬ ‫או‬ ‫לאפיון‬. ‫מעבודת‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫טובים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫האפיון‬.
 52. 52. ‫תודה‬ 052-511-6990

×