Uniapnea ja työkyky

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
UNIAPNEA JA
TYÖKYKY
LT Miia Aro
Keuhkosairauksien ja
allergologian
erikoislääkäri
Asiantuntijaylilääkäri
Filha Ry
3/27/2023 TTL 24.3. 2023 1
SIDONNAISU
UDET
Asiantuntijaylilääkäri Filha Ry
Ammatinharjoittaja Remotest Diagnostics ja
Terveystalo Pulssi
Osakkeita: eLive Ecosystems
Luento-, kirjoitus- ja podcastpalkkioita:
Lääkärilehti, Duodecim, Hengitysliitto,
Uniliitto, Marfan-yhdistys, Boehringer-
Ingelheim, Orion
Matkakuluja: Roche, Orion
SISÄLLYS
• Uniapneasta yleisesti
• Diagnostiikasta
• Uniapnea, liitännäissairaudet ja työkyky
• Uniapnea ja ajoterveys
OBSTRUKTIIVINEN UNIAPNEA
A: normaali,
B: osittainen ahtauma/hypopnea
C: täysin tukossa/apnea
Apnean/hypopnean kesto vähintään 10s ja siihen
pitää liittyä 3 % lasku veren happipitoisuudessa.
A B C
YLEISIMMÄT SYYT
UNIVAIKEUKSIIN
UNIAPNEA,
KANSANTAUTIMME
• Suomessa on laskettu olevan 1,46 miljoonaa uniapneaa
sairastavaa ihmistä.
• Näistä keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa sairastaisi n. 850
000.
• N. 70 % ajatellaan olevan vielä ilman diagnoosia
• 70 % uniapneasta johtuu ylipainosta, suomalaisista yli 30v
naisista on ylipainoisia 63 % ja miehistä 72 %.
• v.1996-2018 potilaskäyntien määrä on kasvanut
erikoissairaanhoidossa 1160% (9700->122 000) ja
avoterveydenhuollossa 190% (10 000->29 000).
• v. 2018 tehtiin 61 000 uniapneadiagnoosia (388/100 000
asukasta)
27.3.2023
3/27/2023 MIIA ARO , UNIAPNEA JA TYÖKYKY 7
HOITAMATTOMAN UNIAPNEAN
KUSTANNUKSET
58%
20%
18%
4%
Kustannukset USA:ssa yht 150 miljardia
dollaria vuodessa
Työvoimamenetykset
Lisääntyneet
terveydenhuollon
kustannukset
Moottoriajoneuvo-
onnettomuudet
Työpaikkaonnettomuudet
Frost&Sullivan 2016
Hoitamaton: $6366/hlö/v
Hoito: $2105/hlö/v
SISÄLLYS
• Uniapneasta yleisesti
• Diagnostiikasta
• Uniapnea, liitännäissairaudet ja työkyky
• Uniapnea ja ajoterveys
UNIAPNEAN OIREET
3/27/2023
5 YLEISTÄ SYYTÄ HAKEUTUA
TUTKIMUKSIIN
UNIAPNEAEPÄILYN VUOKSI:
• Vieressä nukkuva kertoo
hengityskatkoksista
• Kuorsaus häiritsee läheisiä
• Jollain suvusta on uniapnea ja saanut avun
oireeseen
• Päiväaikainen väsymys/nukahtelu
• Jaksamattomuus tehdä esim. töiden
jälkeen yhtään mitään, aivosumu
27.3.2023
UNIAPNEAN
DIAGNOOSI
• Oireet sopivat
uniapneaan
• Seulontakysely STOP-
BANG puoltaa uniapneaa
• ESS-pisteet korkeat
vahvistaa epäilyä
Tehdään unirekisteröinti
STOP-Bang kysely STOP-Bang questionnaire: Proprietary to University Health Network
Uniapnean todennäköisyyden arviointi
Olkaa hyvä ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin, joiden perusteella voidaan päätellä mahdollista riskiänne
sairastaa uniapneaa.
1. Kuorsaatko äänekkäästi (kuorsauksesi kuuluu toiseen huoneeseen tai vuodekumppanisi tökkäilee sinua
kyynärpäällään lopettaaksesi kuorsauksen)? Kyllä = 1
2. Tunnetko itsesi usein väsyneeksi, uupuneeksi tai uneliaaksi päiväaikaan (kuten nukahtaminen ajaessasi
autoa tai keskustellesasi jonkun kanssa)? Kyllä =1
3. Onko kukaan havainnut, että lopetat hengittämisen (tai että haukot henkeäsi tai köhiset) nukkuessasi? Kyllä
= 1
4. Onko sinulla korkea verenpaine tai käytätkö verenpainelääkitystä? Kyllä = 1
STOP yhteensä _________
5. BMI yli 35 = 1
6. Ikä yli 50 v = 1
7. Kaulan ympärys mies: yli 43 cm, nainen: yli 41 cm = 1
8. Sukupuoli mies = 1
BANG yhteensä ___________
STOP-BANG = STOP + BANG = ______ pistettä
Tulkinta: STOP-BANG = 1 tai 2 uniapnean todennäköisyys on pieni STOP-BANG = 3 tai 4 uniapnean
todennäköisyys on kohtalainen STOP-BANG = 5 – 8 uniapnean todennäköisyys on suuri.Todennäköisyys
uniapneaan on suuri myös jos: STOP = 2 tai suurempi ja BANG:ssa mies tai BMI>35 tai paksu kaulan ympärys
Käytännössä uniapnean mahdollisuus tulisi huomioida aina, jos STOP-BANG≥ 3 pistettä.
27.3.2023
UNIAPNEAN DIAGNOOSI
YÖPOLYGRAFIA= suppea unirekisteröinti, yleensä kotona
UNIPOLYGRAFIA= laaja unirekisteröinti, sisältää
aivosähkökäyrän
• Uniapnean seulontaan ja diagnostiikkaan yöpolygrafia
on riittävä
• Jos ensimmäinen rekisteröinti jää epädiagnostiseksi ja
oireet selvät, suositellaan uusintaa (AASM 2017)
• Jos edelleen vaikeat oireet ja epäily unenaikaisesta
hengityshäiriöstä, lähete unipolygrafiaan (AASM 2017)
27.3.2023
UNIAPNEAN DIAGNOOSI:
YÖPOLYGRAFIA
UNIAPNEAN
DIAGNOOSI
SISÄLLYS
• Uniapneasta yleisesti
• Diagnostiikasta
• Uniapnea, liitännäissairaudet ja työkyky
• Uniapnea ja ajoterveys
HOITAMATTOMAN VAIKEA-ASTEISEN
UNIAPNEAN RISKIT:
• Riski kuolla sydän- tai aivoinfarktiin 3-6-kertainen
• Riski saada sydäninfarkti nukkuessa 6-kertainen
• Lisääntynyt rytmihäiriöriski
• Uniapneaa sairastavilla 5x enemmän tyypin 2
diabetesta
• Riski joutua moottoriajoneuvo-onnettomuuteen 2-3 -
kertainen
• Heikentää astman hoitotasapainoa (uniapneaa
sairastavista 35 % on astma ja astmaatikoista 39 % on
uniapnea)
UNIAPNEAN VAIKUTUKSET
• Heikentynyt työkyky
• Alentunut työteho
• Kohonnut työtapaturmien riski
-> Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeen riski on koholla
sekä ennen että jälkeen uniapneadiagnoosin.
Lähteet:
Guglielmi O, Jurado-Gámez B, Gude F ym. Occupational health of patients with obstructive sleep apnea syndrome: a systematic review. Sleep Breath 2015;19:35-44
Hillman DR, Murphy AS, Pezzullo L. The economic cost of sleep disorders. Sleep 2006;29:299-305
Ulfberg J, Carter N, Edling C. Sleep-disordered breathing and occupational accidents. Scand J Work Environ Health 2000;26:237-42
UNIAPNEAN VAIKUTUS PITKÄÄN
SAIRAUSLOMAAN JA
TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEESEEN (4V
SEURANTA-AIKA)
Multivariate logistic regression analyses of the effect of
self-reported symptoms of obstructive sleep apnoea
syndrome (OSAS) on permanent work disability in the
Norwegian Hordaland Health Study
Adjustment variables OSAS symptoms OR (95%
CI)
Sex alone 2.40 (1.38–4.19)
Age and education 2.20 (1.26–3.85)
Occupational type 2.35 (1.26–4.38)
Marital/cohabitant status 2.39 (1.37–4.17)
Smoking, alcohol and
physical exercise
1.99 (1.13–3.50)
Body mass index 2.26 (1.29–3.97)
Angina, stroke, diabetes
and myocardial infarction
2.40 (1.37–4.19)
Depression 2.02 (1.15–3.56)
Blood pressure (systolic) 2.30 (1.32–4.02)
Prescribed drugs 2.45 (1.40–4.28)
Fully adjusted model# 1.92 (1.01–3.66)
Multivariate logistic regression analyses of the effect of
self-reported symptoms of obstructive sleep apnoea
syndrome (OSAS) on long-term# sick leave in the
Norwegian Hordaland Health Study
Adjustment variables OSAS symptoms OR (95%
CI)
Sex alone 1.78 (1.42–2.20)
Age and education 1.70 (1.36–2.13)
Occupational type 1.83 (1.46–2.29)
Marital/cohabitant status 1.77 (1.42–2.21)
Smoking, alcohol and
physical exercise
1.67 (1.33–2.08)
Body mass index 1.71 (1.36–2.13)
Angina, stroke, diabetes
and myocardial infarction
1.79 (1.43–2.25)
Depression 1.71 (1.37–2.14)
Blood pressure (systolic) 1.78 (1.42–2.22)
Prescribed drugs 1.78 (1.42–2.22)
Fully adjusted model¶ 1.62 (1.28–2.05)
UNIAPNEAN VAIKUTUS TYÖKYKYYN
SUOMESSA
n No. of events HR (95% CI) HR (95% CI)
Model 1a
Model 2b
All sickness absences
(>9 days)
Men
No OSAS 2277 1003 1.0 1.0
OSAS 456 267 1.7 (1.5–2.0) 1.6 (1.4–1.9)
Women
No OSAS 1550 660 1.0 1.0
OSAS 310 192 2.1 (1.8–2.4) 1.9 (1.6–2.3)
Very long sickness
absences (≥90 days)
Men
No OSAS 2277 278 1.0 1.0
OSAS 456 97 1.9 (1.5–2.4) 1.7 (1.3–2.1)
Women
No OSAS 1550 156 1.0 1.0
OSAS 310 58 2.0 (1.5–2.8) 1.8 (1.3–2.5)
Disability pension
Men
No OSAS 2277 179 1.0 1.0
OSAS 456 78 2.2 (1.7–2.9) 1.9 (1.5–2.6)
Women
No OSAS 1550 109 1.0 1.0
OSAS 310 56 2.7 (1.9–3.7) 2.1 (1.5–3.0)
Sjösten N, Kivimäki M, Oksanen T ym. Obstructive sleep
apnoea syndrome as a predictor of work disability. Respir Med
2009;103:1047-55
Hazard ratios (HR) and 95% confidence
intervals (CIs) for all (>9 days) and very
long (≥90 days) sickness absence periods
and disability pension in men and women
by sleep apnoea status.
OSAS=obstructive sleep apnoea syndrome.
a Adjusted for age, socioeconomic position,
type of employment contract, type of
organization.
b Adjusted for (a) and presence of comorbid
conditions (chronic hypertension, ischemic
heart disease, diabetes and asthma or other
chronic obstructive lung disease and
depression).
PITKÄT SAIRAUSPOISSAOLOT JA
TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE ENNEN
DIAGNOOSIA
• 5 vuotta ennen uniapneadiagnoosia miehillä on 1,6-kertainen ja
naisilla 1,8-kertainen riski menetettyihin työpäiviin
• Miehet menettivät keskimäärin 30 YLIMÄÄRÄISTÄ työpäivää
seurantajakson aikana
•Naiset menettivät 81 YLIMÄÄRÄISTÄ työpäivää seurantajakson aikana.
Lähde: Sjösten N, Vahtera J, Salo P ym. Increased risk of lost workdays prior to the diagnosis of sleep apnea. Chest 2009;136:130-6
Vuokko et al. Työkyvyn arviointi ja
tukeminen keuhkosairauksissa vaatii
yhteistyötä.
Suom Lääkäril 2023; 78 : e33928
TYÖKYVYN ARVIOSSA
HUOMIOITAVAA
• Hoitamaton uniapnea on este toimia erityistä valppautta
vaativassa työssä (ammattikuljettaja, lentäjä, veturikuski,
lennonjohto, merikapteeni)
• Pidempiaikainen työkyky arvioidaan jokaisen kohdalla sitten
kun hoito on stabiloitunut
• Arvioon sisältyy nukahtamisalttius, päiväaikainen vireys,
kognitiivinen toimintakyky ja työn vaatimukset
• Neuropsykologinen tutkimus kannattaa silloin jos työ vaatii
tarkkuutta, muistia ja toiminnanohjausta
• Univajetta ei saa olla -> yleensä suositellaan välttämään
vuorotyötä
• Uniapnea ei lähes koskaan ole syy pidempiaikaiselle
työkyvyttömyydelle
TYÖSSÄ JATKAMISEN TUKI
JA UNIAPNEA
• Työkykyarviot koordinoidaan työterveyshuollosta
• Erikoissairaanhoidosta voidaan arvioida hoitoa, ennustetta ja
rajoitteita, joita usein ei uniapneassa ole pitkäaikaisesti
• Pitkäaikaisiin poissaoloihin tarvitaan arvio työoloista ja esh:sta
näitä ei pääsääntöisesti kirjoiteta. Lausunnot työkyvystä
pääosin tth:sta
• Pelkän sairauden huomioiminen ei usein riitä, vaan työssä
selviytymiseen ja työhyvinvointiin vaikuttavia yksilöllisiä (esim.
osaaminen, motivaatio), työhön liittyviä ja muita sosiaalisia
tekijöitä on selviteltävä laajasti
• Oireiden pitkittyessä ne usein johtuvat muusta kuin
sairaudesta itsestään jolloin moniammatillinen lähestyminen
voi auttaa.
SISÄLLYS
• Uniapneasta yleisesti
• Diagnostiikasta
• Uniapnea, liitännäissairaudet ja työkyky
• Uniapnea ja ajoterveys
UNIAPNEA JA AJOTERVEYS
• Valveillaoloajan väsymys merkitsevä ajokyvyn arvioinnissa
• ESS (väsymyskysely) ja AHI korreloivat huonosti
liikenneonnettomuusriskin kanssa
• Kliininen arvio väsymyksen määrästä ja tarkennetut kysymykset
tarpeellisia
• Yleensä AHI 5-15/h ei aiheuta ongelmia liikenteessä jo
väsymysoiretta ei ole.
1. Onko sinulla vaikeuksia pysytellä hereillä ajaessasi?
2. Onko sinulla ollut ajaessa läheltä piti –tilanteita?
3. Oletko ollut onnettomuudessa väsymyksen/nukahtamisen vuoksi?
Yhteenkin ”Kyllä” -> ajokielto kaikilla
27.3.2023
UNIAPNEA JA AJOTERVEYS –
RYHMÄN 1 AJOLUPA
• Jos vaikea nukahtamistaipumus -> suullinen ajokielto
kunnes hoito kunnossa
• Vaikea nukahtamistaipumus = ESS ≥10 pistettä
• Jos ei nukahtamistaipumusta eikä ongelmia liikenteessä
ja ESS ≤ 9, voi jatkaa ajamista uniapnean vaikeusasteesta
huolimatta.
• Suullinen ajokielto puretaan kun hoito on hyvin
käynnissä. Jos ei vastetta 6kk kuluessa, ilmoitus
poliisille.
• Kontrollit 3 v välein avoterveydenhuollossa.
UNIAPNEA JA
AJOTERVEYS -
RYHMÄN 2 AJOLUPA
• Ryhmä 2= C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E
• Pienempikin epäily vireystilan laskusta estää
ajamisen. HUOM! Ryhmän 2 ajoneuvojen
ajamisen!
• Jos ESS ≥ 15 pistettä, ajokielto kokonaan.
• Kannattaa aina kysyä tarvitseeko todella R2-
korttia
• Arvio ajoluvasta on aina yksilöllinen
• Ajokielto yleensä kunnes uniapnea on hyvässä
hoidossa
• Taksinkuljettajilla ja liikenneopettajilla aina
ryhmän 2 vaatimukset täytyttävä, joskus myös
27.3.2023
UNIAPNEA JA AJOTERVEYS –
RYHMÄN 2 AJOLUPA
• N. 1-1,5 miljoonaa suomalaista joilla ryhmän 2 ajokortti
• Näistä laskennallisesti n. 170 000-250 000 henkilöä
sairastaa uniapneaa (17 %)
• Kontrollit vuosittain Traficomin tämän hetkisten
ohjeiden mukaan
27.3.2023
ERITYISTÄ TARKKAAVUUTTA
VAATIVAT AMMATIT
• Hoidetaan lievemmilläkin löydöksillä tehokkaasti
• ESS pisteet korreloivat huonosti AHIn kanssa, joten vaikeusaste ei näissä
tapauksissa määrittele hoidon intensiteettiä
• Sairausloma kunnes hoitotaso on saavutettu, yleensä CPAP-hoidossa n.
2vko-2kk.
•Korvaava työ usein on sallittua jos työnantaja pystyy järjestämään (esim
toimistotyö yleensä käy)
• Vireystila arvioidaan objektiivisella testillä, esim. terveysperusteinen
ajokyvyn arvio tai vireystilatestit laboratorio-olosuhteissa.
• Kontrollit hoidon suhteen työterveyshuollossa kerran vuodessa.
•Ajoterveyden arvio kuuluu jokaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle
jokaisella käynnillä
UNIAPNEA JA AJOTERVEYS -RYHMÄN 2
KONTROLLIT
Vuosittain joko hoitajalla tai lääkärillä
Kaikkien terv.huollon ammattilaisten on arvioitava ajoterveyttä
Ajokiellon antaa lääkäri
Kontrollissa:
• Väsymyskysely ESS
• Anamneesi: onko toiminut/helpottanut?
• Laitteesta viimeisen vuoden käyttötiedot
27.3.2023
Kontrollissa kaikki OK jos:
1. Käyttötunnit joko CPAP-
koneesta tai appista
katsottuna koko edelliseltä
vuodelta keskimäärin >4
h/vrk
2. AHI < 10/h
3. Maskivuoto < 25 l/min
YHTEENVETO
• Uniapnea on yleinen sairaus
•Uniapnea vaikuttaa työkykyyn jo vuosia ennen diagnoosia
ja myös sen jälkeen
• Työkykyä arvioitaessa myös muut vaikuttavat tekijät
tulee huomioida
• Uniapnean hoito on tehokasta
• Ammattikuljettajilla tulee huomioida uniapnea erityisen
tarkkaan
• Kontrollit pääosin avoterveydenhuollossa
KIITOS!
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteys: miia.aro@filha.fi
1 de 33

Recomendados

Ammattitautien käsittelyohje 2020 por
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020Työterveyslaitos
1.5K visualizações56 slides
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus por
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusTyöterveyslaitos
889 visualizações47 slides
Työhygieeninen selvitys por
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitysTyöterveyslaitos
493 visualizações27 slides
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy... por
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Työterveyslaitos
150 visualizações19 slides
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla por
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTyöterveyslaitos
118 visualizações34 slides
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma por
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaTyöterveyslaitos
453 visualizações48 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mielenterveyden tuki työpaikalla por
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaTyöterveyslaitos
71 visualizações54 slides
Mielenterveys ja työ por
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työTyöterveyslaitos
172 visualizações43 slides
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... por
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työterveyslaitos
120 visualizações10 slides
Työhygienia työterveyshuollossa por
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöterveyslaitos
83 visualizações23 slides
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus por
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusTyöterveyslaitos
555 visualizações29 slides
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus por
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTyöterveyslaitos
4.5K visualizações39 slides

Mais procurados(20)

Mielenterveyden tuki työpaikalla por Työterveyslaitos
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos71 visualizações
Mielenterveys ja työ por Työterveyslaitos
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos172 visualizações
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... por Työterveyslaitos
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työterveyslaitos120 visualizações
Työhygienia työterveyshuollossa por Työterveyslaitos
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos83 visualizações
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus por Työterveyslaitos
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Työterveyslaitos555 visualizações
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus por Työterveyslaitos
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
Työterveyslaitos4.5K visualizações
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat por Työterveyslaitos
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiatKemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Työterveyslaitos998 visualizações
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por Työterveyslaitos
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos389 visualizações
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa por Työterveyslaitos
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Työterveyslaitos3.3K visualizações
Työote-hanke por Työterveyslaitos
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos392 visualizações
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen por Työterveyslaitos
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työterveyslaitos1.2K visualizações
Persoonallisuushäiriöt por Työterveyslaitos
PersoonallisuushäiriötPersoonallisuushäiriöt
Persoonallisuushäiriöt
Työterveyslaitos734 visualizações
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa por Työterveyslaitos
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Työterveyslaitos616 visualizações
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por Työterveyslaitos
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos528 visualizações
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö por Työterveyslaitos
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos492 visualizações
Esa Nordling: Mitä on Recovery-ajattelu? Työllistyminen & työllisyys kuntoutu... por THL
Esa Nordling: Mitä on Recovery-ajattelu? Työllistyminen & työllisyys kuntoutu...Esa Nordling: Mitä on Recovery-ajattelu? Työllistyminen & työllisyys kuntoutu...
Esa Nordling: Mitä on Recovery-ajattelu? Työllistyminen & työllisyys kuntoutu...
THL665 visualizações
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S... por Työterveyslaitos
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työterveyslaitos294 visualizações
Toiminnalliset vatsavaivat por Työterveyslaitos
Toiminnalliset vatsavaivatToiminnalliset vatsavaivat
Toiminnalliset vatsavaivat
Työterveyslaitos345 visualizações
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa? por THL
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
THL2.8K visualizações
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta? por THL
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
THL10.5K visualizações

Similar a Uniapnea ja työkyky

Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019 por
Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019
Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019THL
1.3K visualizações43 slides
Ppt vv 170215_esitys por
Ppt vv 170215_esitysPpt vv 170215_esitys
Ppt vv 170215_esitysSuomen Tule ry
1.2K visualizações59 slides
Kognitiivisen remediaatioterapian käyttökelpoisuus anoreksian hoidossa por
Kognitiivisen remediaatioterapian käyttökelpoisuus anoreksian hoidossaKognitiivisen remediaatioterapian käyttökelpoisuus anoreksian hoidossa
Kognitiivisen remediaatioterapian käyttökelpoisuus anoreksian hoidossaHanna Määttänen
561 visualizações35 slides
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat por
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmatTEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmatTervekoululainen
1.4K visualizações46 slides
Kohorttien kertomaa por
Kohorttien kertomaaKohorttien kertomaa
Kohorttien kertomaaSalWe - Platform for collaboration
182 visualizações2 slides
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta por
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta Tervekoululainen
1.3K visualizações37 slides

Similar a Uniapnea ja työkyky(20)

Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019 por THL
Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019
Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019
THL1.3K visualizações
Ppt vv 170215_esitys por Suomen Tule ry
Ppt vv 170215_esitysPpt vv 170215_esitys
Ppt vv 170215_esitys
Suomen Tule ry1.2K visualizações
Kognitiivisen remediaatioterapian käyttökelpoisuus anoreksian hoidossa por Hanna Määttänen
Kognitiivisen remediaatioterapian käyttökelpoisuus anoreksian hoidossaKognitiivisen remediaatioterapian käyttökelpoisuus anoreksian hoidossa
Kognitiivisen remediaatioterapian käyttökelpoisuus anoreksian hoidossa
Hanna Määttänen561 visualizações
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat por Tervekoululainen
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmatTEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
Tervekoululainen1.4K visualizações
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta por Tervekoululainen
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
Tervekoululainen1.3K visualizações
20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min por Jaakko Klang
20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min
20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min
Jaakko Klang105 visualizações
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen por UKK-instituutti
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri SievänenKaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
UKK-instituutti615 visualizações
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta? por Työterveyslaitos
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta? Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
Työterveyslaitos794 visualizações
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari por UKK-instituutti
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi VasankariPitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
UKK-instituutti637 visualizações
Lanneselän takakaaren rasitusvammat nuorilla por Vesa Tabell
Lanneselän takakaaren rasitusvammat nuorillaLanneselän takakaaren rasitusvammat nuorilla
Lanneselän takakaaren rasitusvammat nuorilla
Vesa Tabell1K visualizações
4.sairaudet ja niiden ehkäisy por e-Oppi Oy
4.sairaudet ja niiden ehkäisy4.sairaudet ja niiden ehkäisy
4.sairaudet ja niiden ehkäisy
e-Oppi Oy 2.6K visualizações
Nuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari Parkkari por UKK-instituutti
Nuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari ParkkariNuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari Parkkari
Nuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari Parkkari
UKK-instituutti205 visualizações
Elämäntapamuutoksen eväitä por UKK-instituutti
Elämäntapamuutoksen eväitäElämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitä
UKK-instituutti1.2K visualizações
Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va... por Mehiläinen NEO
Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...
Urheilijan selkävaivat, keskivartalon lihastasapaino ja päähän kohdistuvat va...
Mehiläinen NEO8.6K visualizações
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo por UKK-instituutti
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu ToivoUrheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
UKK-instituutti1.3K visualizações
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon por THL
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon
THL1.2K visualizações
Dyslipidemian Käypä Hoito -suositus päivitys: mikä muuttuu? por THL
Dyslipidemian Käypä Hoito -suositus päivitys: mikä muuttuu?Dyslipidemian Käypä Hoito -suositus päivitys: mikä muuttuu?
Dyslipidemian Käypä Hoito -suositus päivitys: mikä muuttuu?
THL711 visualizações
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki por UKK-instituutti
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi MansikkamäkiLiikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
UKK-instituutti265 visualizações
Kertausta tbe rokotusten toteutuksesta por THL
Kertausta tbe rokotusten toteutuksestaKertausta tbe rokotusten toteutuksesta
Kertausta tbe rokotusten toteutuksesta
THL643 visualizações

Mais de Työterveyslaitos

Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa por
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöterveyslaitos
7 visualizações31 slides
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto por
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoHyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoTyöterveyslaitos
14 visualizações43 slides
Työturvallisuuslain muutokset por
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
56 visualizações11 slides
Kvartsialtistuminen por
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenTyöterveyslaitos
84 visualizações38 slides
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... por
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
78 visualizações29 slides
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito por
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
124 visualizações28 slides

Mais de Työterveyslaitos(20)

Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa por Työterveyslaitos
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos7 visualizações
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto por Työterveyslaitos
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoHyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Työterveyslaitos14 visualizações
Työturvallisuuslain muutokset por Työterveyslaitos
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos56 visualizações
Kvartsialtistuminen por Työterveyslaitos
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos84 visualizações
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... por Työterveyslaitos
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos78 visualizações
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito por Työterveyslaitos
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos124 visualizações
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito por Työterveyslaitos
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos139 visualizações
Tekoäly ja asiantuntijatyö por Työterveyslaitos
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos92 visualizações
Sotilasilmailulääketiede por Työterveyslaitos
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos60 visualizações
Työhön kytkeytyvä kuntoutus por Työterveyslaitos
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos49 visualizações
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle por Työterveyslaitos
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työterveyslaitos92 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Työterveyslaitos655 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Työterveyslaitos654 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel... por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Työterveyslaitos215 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy... por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Työterveyslaitos217 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Työterveyslaitos1.3K visualizações
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet por Työterveyslaitos
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteetLentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
Työterveyslaitos98 visualizações
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall... por Työterveyslaitos
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Työterveyslaitos165 visualizações
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall... por Työterveyslaitos
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Työterveyslaitos116 visualizações
Työelämän tulevaisuus por Työterveyslaitos
Työelämän tulevaisuusTyöelämän tulevaisuus
Työelämän tulevaisuus
Työterveyslaitos129 visualizações

Uniapnea ja työkyky

 • 1. UNIAPNEA JA TYÖKYKY LT Miia Aro Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Asiantuntijaylilääkäri Filha Ry 3/27/2023 TTL 24.3. 2023 1
 • 2. SIDONNAISU UDET Asiantuntijaylilääkäri Filha Ry Ammatinharjoittaja Remotest Diagnostics ja Terveystalo Pulssi Osakkeita: eLive Ecosystems Luento-, kirjoitus- ja podcastpalkkioita: Lääkärilehti, Duodecim, Hengitysliitto, Uniliitto, Marfan-yhdistys, Boehringer- Ingelheim, Orion Matkakuluja: Roche, Orion
 • 3. SISÄLLYS • Uniapneasta yleisesti • Diagnostiikasta • Uniapnea, liitännäissairaudet ja työkyky • Uniapnea ja ajoterveys
 • 4. OBSTRUKTIIVINEN UNIAPNEA A: normaali, B: osittainen ahtauma/hypopnea C: täysin tukossa/apnea Apnean/hypopnean kesto vähintään 10s ja siihen pitää liittyä 3 % lasku veren happipitoisuudessa. A B C
 • 6. UNIAPNEA, KANSANTAUTIMME • Suomessa on laskettu olevan 1,46 miljoonaa uniapneaa sairastavaa ihmistä. • Näistä keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa sairastaisi n. 850 000. • N. 70 % ajatellaan olevan vielä ilman diagnoosia • 70 % uniapneasta johtuu ylipainosta, suomalaisista yli 30v naisista on ylipainoisia 63 % ja miehistä 72 %. • v.1996-2018 potilaskäyntien määrä on kasvanut erikoissairaanhoidossa 1160% (9700->122 000) ja avoterveydenhuollossa 190% (10 000->29 000). • v. 2018 tehtiin 61 000 uniapneadiagnoosia (388/100 000 asukasta) 27.3.2023
 • 7. 3/27/2023 MIIA ARO , UNIAPNEA JA TYÖKYKY 7
 • 8. HOITAMATTOMAN UNIAPNEAN KUSTANNUKSET 58% 20% 18% 4% Kustannukset USA:ssa yht 150 miljardia dollaria vuodessa Työvoimamenetykset Lisääntyneet terveydenhuollon kustannukset Moottoriajoneuvo- onnettomuudet Työpaikkaonnettomuudet Frost&Sullivan 2016 Hoitamaton: $6366/hlö/v Hoito: $2105/hlö/v
 • 9. SISÄLLYS • Uniapneasta yleisesti • Diagnostiikasta • Uniapnea, liitännäissairaudet ja työkyky • Uniapnea ja ajoterveys
 • 11. 5 YLEISTÄ SYYTÄ HAKEUTUA TUTKIMUKSIIN UNIAPNEAEPÄILYN VUOKSI: • Vieressä nukkuva kertoo hengityskatkoksista • Kuorsaus häiritsee läheisiä • Jollain suvusta on uniapnea ja saanut avun oireeseen • Päiväaikainen väsymys/nukahtelu • Jaksamattomuus tehdä esim. töiden jälkeen yhtään mitään, aivosumu 27.3.2023
 • 12. UNIAPNEAN DIAGNOOSI • Oireet sopivat uniapneaan • Seulontakysely STOP- BANG puoltaa uniapneaa • ESS-pisteet korkeat vahvistaa epäilyä Tehdään unirekisteröinti STOP-Bang kysely STOP-Bang questionnaire: Proprietary to University Health Network Uniapnean todennäköisyyden arviointi Olkaa hyvä ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin, joiden perusteella voidaan päätellä mahdollista riskiänne sairastaa uniapneaa. 1. Kuorsaatko äänekkäästi (kuorsauksesi kuuluu toiseen huoneeseen tai vuodekumppanisi tökkäilee sinua kyynärpäällään lopettaaksesi kuorsauksen)? Kyllä = 1 2. Tunnetko itsesi usein väsyneeksi, uupuneeksi tai uneliaaksi päiväaikaan (kuten nukahtaminen ajaessasi autoa tai keskustellesasi jonkun kanssa)? Kyllä =1 3. Onko kukaan havainnut, että lopetat hengittämisen (tai että haukot henkeäsi tai köhiset) nukkuessasi? Kyllä = 1 4. Onko sinulla korkea verenpaine tai käytätkö verenpainelääkitystä? Kyllä = 1 STOP yhteensä _________ 5. BMI yli 35 = 1 6. Ikä yli 50 v = 1 7. Kaulan ympärys mies: yli 43 cm, nainen: yli 41 cm = 1 8. Sukupuoli mies = 1 BANG yhteensä ___________ STOP-BANG = STOP + BANG = ______ pistettä Tulkinta: STOP-BANG = 1 tai 2 uniapnean todennäköisyys on pieni STOP-BANG = 3 tai 4 uniapnean todennäköisyys on kohtalainen STOP-BANG = 5 – 8 uniapnean todennäköisyys on suuri.Todennäköisyys uniapneaan on suuri myös jos: STOP = 2 tai suurempi ja BANG:ssa mies tai BMI>35 tai paksu kaulan ympärys Käytännössä uniapnean mahdollisuus tulisi huomioida aina, jos STOP-BANG≥ 3 pistettä. 27.3.2023
 • 13. UNIAPNEAN DIAGNOOSI YÖPOLYGRAFIA= suppea unirekisteröinti, yleensä kotona UNIPOLYGRAFIA= laaja unirekisteröinti, sisältää aivosähkökäyrän • Uniapnean seulontaan ja diagnostiikkaan yöpolygrafia on riittävä • Jos ensimmäinen rekisteröinti jää epädiagnostiseksi ja oireet selvät, suositellaan uusintaa (AASM 2017) • Jos edelleen vaikeat oireet ja epäily unenaikaisesta hengityshäiriöstä, lähete unipolygrafiaan (AASM 2017) 27.3.2023
 • 16. SISÄLLYS • Uniapneasta yleisesti • Diagnostiikasta • Uniapnea, liitännäissairaudet ja työkyky • Uniapnea ja ajoterveys
 • 17. HOITAMATTOMAN VAIKEA-ASTEISEN UNIAPNEAN RISKIT: • Riski kuolla sydän- tai aivoinfarktiin 3-6-kertainen • Riski saada sydäninfarkti nukkuessa 6-kertainen • Lisääntynyt rytmihäiriöriski • Uniapneaa sairastavilla 5x enemmän tyypin 2 diabetesta • Riski joutua moottoriajoneuvo-onnettomuuteen 2-3 - kertainen • Heikentää astman hoitotasapainoa (uniapneaa sairastavista 35 % on astma ja astmaatikoista 39 % on uniapnea)
 • 18. UNIAPNEAN VAIKUTUKSET • Heikentynyt työkyky • Alentunut työteho • Kohonnut työtapaturmien riski -> Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeen riski on koholla sekä ennen että jälkeen uniapneadiagnoosin. Lähteet: Guglielmi O, Jurado-Gámez B, Gude F ym. Occupational health of patients with obstructive sleep apnea syndrome: a systematic review. Sleep Breath 2015;19:35-44 Hillman DR, Murphy AS, Pezzullo L. The economic cost of sleep disorders. Sleep 2006;29:299-305 Ulfberg J, Carter N, Edling C. Sleep-disordered breathing and occupational accidents. Scand J Work Environ Health 2000;26:237-42
 • 19. UNIAPNEAN VAIKUTUS PITKÄÄN SAIRAUSLOMAAN JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEESEEN (4V SEURANTA-AIKA) Multivariate logistic regression analyses of the effect of self-reported symptoms of obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) on permanent work disability in the Norwegian Hordaland Health Study Adjustment variables OSAS symptoms OR (95% CI) Sex alone 2.40 (1.38–4.19) Age and education 2.20 (1.26–3.85) Occupational type 2.35 (1.26–4.38) Marital/cohabitant status 2.39 (1.37–4.17) Smoking, alcohol and physical exercise 1.99 (1.13–3.50) Body mass index 2.26 (1.29–3.97) Angina, stroke, diabetes and myocardial infarction 2.40 (1.37–4.19) Depression 2.02 (1.15–3.56) Blood pressure (systolic) 2.30 (1.32–4.02) Prescribed drugs 2.45 (1.40–4.28) Fully adjusted model# 1.92 (1.01–3.66) Multivariate logistic regression analyses of the effect of self-reported symptoms of obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) on long-term# sick leave in the Norwegian Hordaland Health Study Adjustment variables OSAS symptoms OR (95% CI) Sex alone 1.78 (1.42–2.20) Age and education 1.70 (1.36–2.13) Occupational type 1.83 (1.46–2.29) Marital/cohabitant status 1.77 (1.42–2.21) Smoking, alcohol and physical exercise 1.67 (1.33–2.08) Body mass index 1.71 (1.36–2.13) Angina, stroke, diabetes and myocardial infarction 1.79 (1.43–2.25) Depression 1.71 (1.37–2.14) Blood pressure (systolic) 1.78 (1.42–2.22) Prescribed drugs 1.78 (1.42–2.22) Fully adjusted model¶ 1.62 (1.28–2.05)
 • 20. UNIAPNEAN VAIKUTUS TYÖKYKYYN SUOMESSA n No. of events HR (95% CI) HR (95% CI) Model 1a Model 2b All sickness absences (>9 days) Men No OSAS 2277 1003 1.0 1.0 OSAS 456 267 1.7 (1.5–2.0) 1.6 (1.4–1.9) Women No OSAS 1550 660 1.0 1.0 OSAS 310 192 2.1 (1.8–2.4) 1.9 (1.6–2.3) Very long sickness absences (≥90 days) Men No OSAS 2277 278 1.0 1.0 OSAS 456 97 1.9 (1.5–2.4) 1.7 (1.3–2.1) Women No OSAS 1550 156 1.0 1.0 OSAS 310 58 2.0 (1.5–2.8) 1.8 (1.3–2.5) Disability pension Men No OSAS 2277 179 1.0 1.0 OSAS 456 78 2.2 (1.7–2.9) 1.9 (1.5–2.6) Women No OSAS 1550 109 1.0 1.0 OSAS 310 56 2.7 (1.9–3.7) 2.1 (1.5–3.0) Sjösten N, Kivimäki M, Oksanen T ym. Obstructive sleep apnoea syndrome as a predictor of work disability. Respir Med 2009;103:1047-55 Hazard ratios (HR) and 95% confidence intervals (CIs) for all (>9 days) and very long (≥90 days) sickness absence periods and disability pension in men and women by sleep apnoea status. OSAS=obstructive sleep apnoea syndrome. a Adjusted for age, socioeconomic position, type of employment contract, type of organization. b Adjusted for (a) and presence of comorbid conditions (chronic hypertension, ischemic heart disease, diabetes and asthma or other chronic obstructive lung disease and depression).
 • 21. PITKÄT SAIRAUSPOISSAOLOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE ENNEN DIAGNOOSIA • 5 vuotta ennen uniapneadiagnoosia miehillä on 1,6-kertainen ja naisilla 1,8-kertainen riski menetettyihin työpäiviin • Miehet menettivät keskimäärin 30 YLIMÄÄRÄISTÄ työpäivää seurantajakson aikana •Naiset menettivät 81 YLIMÄÄRÄISTÄ työpäivää seurantajakson aikana. Lähde: Sjösten N, Vahtera J, Salo P ym. Increased risk of lost workdays prior to the diagnosis of sleep apnea. Chest 2009;136:130-6
 • 22. Vuokko et al. Työkyvyn arviointi ja tukeminen keuhkosairauksissa vaatii yhteistyötä. Suom Lääkäril 2023; 78 : e33928
 • 23. TYÖKYVYN ARVIOSSA HUOMIOITAVAA • Hoitamaton uniapnea on este toimia erityistä valppautta vaativassa työssä (ammattikuljettaja, lentäjä, veturikuski, lennonjohto, merikapteeni) • Pidempiaikainen työkyky arvioidaan jokaisen kohdalla sitten kun hoito on stabiloitunut • Arvioon sisältyy nukahtamisalttius, päiväaikainen vireys, kognitiivinen toimintakyky ja työn vaatimukset • Neuropsykologinen tutkimus kannattaa silloin jos työ vaatii tarkkuutta, muistia ja toiminnanohjausta • Univajetta ei saa olla -> yleensä suositellaan välttämään vuorotyötä • Uniapnea ei lähes koskaan ole syy pidempiaikaiselle työkyvyttömyydelle
 • 24. TYÖSSÄ JATKAMISEN TUKI JA UNIAPNEA • Työkykyarviot koordinoidaan työterveyshuollosta • Erikoissairaanhoidosta voidaan arvioida hoitoa, ennustetta ja rajoitteita, joita usein ei uniapneassa ole pitkäaikaisesti • Pitkäaikaisiin poissaoloihin tarvitaan arvio työoloista ja esh:sta näitä ei pääsääntöisesti kirjoiteta. Lausunnot työkyvystä pääosin tth:sta • Pelkän sairauden huomioiminen ei usein riitä, vaan työssä selviytymiseen ja työhyvinvointiin vaikuttavia yksilöllisiä (esim. osaaminen, motivaatio), työhön liittyviä ja muita sosiaalisia tekijöitä on selviteltävä laajasti • Oireiden pitkittyessä ne usein johtuvat muusta kuin sairaudesta itsestään jolloin moniammatillinen lähestyminen voi auttaa.
 • 25. SISÄLLYS • Uniapneasta yleisesti • Diagnostiikasta • Uniapnea, liitännäissairaudet ja työkyky • Uniapnea ja ajoterveys
 • 26. UNIAPNEA JA AJOTERVEYS • Valveillaoloajan väsymys merkitsevä ajokyvyn arvioinnissa • ESS (väsymyskysely) ja AHI korreloivat huonosti liikenneonnettomuusriskin kanssa • Kliininen arvio väsymyksen määrästä ja tarkennetut kysymykset tarpeellisia • Yleensä AHI 5-15/h ei aiheuta ongelmia liikenteessä jo väsymysoiretta ei ole. 1. Onko sinulla vaikeuksia pysytellä hereillä ajaessasi? 2. Onko sinulla ollut ajaessa läheltä piti –tilanteita? 3. Oletko ollut onnettomuudessa väsymyksen/nukahtamisen vuoksi? Yhteenkin ”Kyllä” -> ajokielto kaikilla 27.3.2023
 • 27. UNIAPNEA JA AJOTERVEYS – RYHMÄN 1 AJOLUPA • Jos vaikea nukahtamistaipumus -> suullinen ajokielto kunnes hoito kunnossa • Vaikea nukahtamistaipumus = ESS ≥10 pistettä • Jos ei nukahtamistaipumusta eikä ongelmia liikenteessä ja ESS ≤ 9, voi jatkaa ajamista uniapnean vaikeusasteesta huolimatta. • Suullinen ajokielto puretaan kun hoito on hyvin käynnissä. Jos ei vastetta 6kk kuluessa, ilmoitus poliisille. • Kontrollit 3 v välein avoterveydenhuollossa.
 • 28. UNIAPNEA JA AJOTERVEYS - RYHMÄN 2 AJOLUPA • Ryhmä 2= C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E • Pienempikin epäily vireystilan laskusta estää ajamisen. HUOM! Ryhmän 2 ajoneuvojen ajamisen! • Jos ESS ≥ 15 pistettä, ajokielto kokonaan. • Kannattaa aina kysyä tarvitseeko todella R2- korttia • Arvio ajoluvasta on aina yksilöllinen • Ajokielto yleensä kunnes uniapnea on hyvässä hoidossa • Taksinkuljettajilla ja liikenneopettajilla aina ryhmän 2 vaatimukset täytyttävä, joskus myös 27.3.2023
 • 29. UNIAPNEA JA AJOTERVEYS – RYHMÄN 2 AJOLUPA • N. 1-1,5 miljoonaa suomalaista joilla ryhmän 2 ajokortti • Näistä laskennallisesti n. 170 000-250 000 henkilöä sairastaa uniapneaa (17 %) • Kontrollit vuosittain Traficomin tämän hetkisten ohjeiden mukaan 27.3.2023
 • 30. ERITYISTÄ TARKKAAVUUTTA VAATIVAT AMMATIT • Hoidetaan lievemmilläkin löydöksillä tehokkaasti • ESS pisteet korreloivat huonosti AHIn kanssa, joten vaikeusaste ei näissä tapauksissa määrittele hoidon intensiteettiä • Sairausloma kunnes hoitotaso on saavutettu, yleensä CPAP-hoidossa n. 2vko-2kk. •Korvaava työ usein on sallittua jos työnantaja pystyy järjestämään (esim toimistotyö yleensä käy) • Vireystila arvioidaan objektiivisella testillä, esim. terveysperusteinen ajokyvyn arvio tai vireystilatestit laboratorio-olosuhteissa. • Kontrollit hoidon suhteen työterveyshuollossa kerran vuodessa. •Ajoterveyden arvio kuuluu jokaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle jokaisella käynnillä
 • 31. UNIAPNEA JA AJOTERVEYS -RYHMÄN 2 KONTROLLIT Vuosittain joko hoitajalla tai lääkärillä Kaikkien terv.huollon ammattilaisten on arvioitava ajoterveyttä Ajokiellon antaa lääkäri Kontrollissa: • Väsymyskysely ESS • Anamneesi: onko toiminut/helpottanut? • Laitteesta viimeisen vuoden käyttötiedot 27.3.2023 Kontrollissa kaikki OK jos: 1. Käyttötunnit joko CPAP- koneesta tai appista katsottuna koko edelliseltä vuodelta keskimäärin >4 h/vrk 2. AHI < 10/h 3. Maskivuoto < 25 l/min
 • 32. YHTEENVETO • Uniapnea on yleinen sairaus •Uniapnea vaikuttaa työkykyyn jo vuosia ennen diagnoosia ja myös sen jälkeen • Työkykyä arvioitaessa myös muut vaikuttavat tekijät tulee huomioida • Uniapnean hoito on tehokasta • Ammattikuljettajilla tulee huomioida uniapnea erityisen tarkkaan • Kontrollit pääosin avoterveydenhuollossa

Notas do Editor

 1. Kuntasektorin työtekijöitä, seuranta-aika 6v