Unettomuuden diagnostiikka ja hoito

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
Unettomuuden diagnostiikka
ja hoito
Työterveyslaitoksen perjantailuento 25.8.2023
Vera Viitanen ayl HUS Unihäiriöpoliklinikka
Luennon sisältö
• Unen rakenne ja merkitys
• Unen ja valveen säätely
• Unettomuushäiriö
• Diagnostiikka
• Erotusdiagnostiikka
• Hoito
Unen rakenne ja
merkitys
• Uni on tarkan säätelyn alainen aivotoiminnan tila, jossa
perusunieli NREM uni ja vilkeuni eli REM uni vuorottelevat.
• Uni ja valvetila vuorottelevatmonen biokemiallisen tekijän
säätelemänä
• Nukumme kolmasosan elämästämme,suuri merkitys
terveydelle
• Unen tehtäviä:
• Uni virkistääja palauttaa fyysisen ja psyykkisen
rasituksen jälkeen,syvä uni poistaa unipainetta
• Aivojen aineenvaihdunnan ylläpitäminen,energian
varastointi,sekä haitallisten
aineenvaihduntatuotteidenpoistaminen,aivojen
puhdistuminen
• Muisti ja oppiminen: Plastinen hermosolujen
muovautuminen,hermoverkkojen turhien
yhteyksienkarsiminen,informaation siirtyminen
lyhytkestoisestamuististapitkäkestoiseenmuistiin
• Immunologinen tasapaino
• Unien näkemisellämm. tosielämän vaikeiden
tilanteiden harjoittelu japsyykkisen terveyden
ylläpito, tunnesäätely.
Ikä ja uni
• Iän myötä unessa tapahtuu paljon muutoksia.
• Vastasyntyneen uni muuttuulähes täysin
ensimmäisten parin kuukauden aikana ja tyypilliset
NREM ja REM unen EEG-ilmiöt ilmaantuvat n. 2-3kk
iässä.
• Lapsuudessa unen tarve ja syvän unen osuus unen
määrästä on suurempi, kuin aikuisilla.
• Murrosiässä melatoniinin eritys viivästyy ja kyky
kestää unipainetta kasvaa, mikä yhdessä
behavioraalisten tekijöiden kanssa voi johtaa
vuorokausirytmin viivästymiseen ja lähes
krooniseen univajeeseen.
• Vanhuksilla uni kevenee (syvän unen määrä alkaa
laskea 50 ikävuoden jälkeen), muuttuu katkonaiseksi
ja osa nukutustaajasta nukutaan päivällä.
Normaali
unen rakenne
nuorilla
aikuisilla vs
ikääntyneillä
Unen vaiheet
• Aikuisen unen tarve on yksilöllinen n. 7h-9h vuorokaudessa
• Aikuisella normaalisti:
• Torketta eli N1 unta alle 10%
• Kevyttä N2 unta n. 45%-55%
• Syvää N3 unta n. 15%-20%
• REM unta 20%-25%
• Syvää unta on eniten alkuyöstä (yhteys unipaineeseen)
• REM uni painottuu loppuyöhön.
• Yksi unisykli on n. 90min kestoltaan, yön aikana on 4-6 unisykliä
Unen säätely
• Homeostaattinen säätely (unipaine): Mitä pitempään valvoo, sitä
syvempää on uni
• Sirkadiaaninen säätely (keskuskello): Vaikutus unen määrään
• -> on tärkeää olla hereillä riittävän pitkään, jotta saa laadukasta unta
ja säännöllinen nukkumaanmeno ja heräämisaika, jotta saa riittävästi
unta
• Behavioraaliset tekijät voivat ylittää homeostaattisen ja sirkadiaanisen
säätelyn: esim. vuorotyöt
Cuesta M, et al. Basic Circadian Timing and Sleep-Wake Regulation. Pp 79-102, in book Chokroverty S, ed. Sleep Disorders
Medicine Basic Science, Technical Considerations and Clinical Aspects. Springer, NY 2017
Unen fysiologia:
homeostaattinen ja sirkadiaaninen säätely
Elimistön kellojärjestelmä
• Elimistön sisäinen keskuskello sijaitsee hypotalamuksen
suprakiasmaattisessa tumakkeessa SCN, jonka tahdistinsoluilla on n.
24 tunnin rytmi. Tämä sirkadiaaninen kello osallistuu mm. kehon
lämpötilan, kortisolierityksen, ruokahalun ja uni-valverytmin
säätelyyn.
• Useimmilla sisäinen kello käy vähän yli 24h rytmissä -> tarvitaan
ulkoisia tahdistimia ”Zeitgebers”, jotta vrk rytmi säilyy. Näitä
tahdistimia ovat mm. valo (tärkein), liikunta, sosiaalinen
kanssakäyminen
Mc Kenna JT. Neurobiology of REM Sleep, NREM Sleep Homeostasis, and Gamma Band Oscillations, in book Chokroverty S, ed. Sleep
Disorders Medicine Basic Science, Technical Considerations and Clinical Aspects. Springer, NY 2017
Kiikkulautamalli
–uni ja valvejärjestelmän vuorottelu
Unihäiriöiden jaottelu
1. Diagnoosi luokitus: ICD-10(2011),ICD-10-CM(2015),ICSD-3
(AASM 2014),DSM-V (2013)
2. ”elimelliset” ja ”ei-elimelliset” ICD-10:ssäG ja F-ryhmä
3. Oirekuvanperusteella: unettomuushäiriöt, hypersomniat,
unirytminhäiriöt, parasomniat, hengityshäiriöt, liikehäiriöt
4. Erikoisalan perusteella: Psykiatriset, neurologiset,
keuhkosairauksien alalla hoidettavat hengityshäiriöt, KNK alan
ylähengitystieobstruktiot,hammas- ja leukakir.alan sairaudet
27.8.2023 11
Unihäiriöiden luokittelu ICD-10
• F45.8 Bruksismi
G47.63
• F51.0 Ei elimellinen
unettomuus
• F51.1 Ei elimellinen
hypersomnia
• [F51.2 Ei-elimellinen uni-
valverytmin häiriö]
• F51.3 Unissakävely
• F51.4 Unikauhukohtaus
• F51.5 Painajaisunet
27.8.2023 27.8.2023
• G25.8 RLS/PLMD
RLS G25.81, PLMD G47.61
• G47.0 Elimellinen unettomuus
• G47.1 Elimellinen hypersomnia
• G47.2 Elimellinen uni-valve-
rytmin häiriö
• G47.3 Uniapnea
• G47.4 Narkolepsia
• G47.51 Sekavuushavahtuminen
• G47.52 RBD
• G47.53 Unihalvaus
• G47.8 Muu elimellinen unihäiriö
• G47.9 Määrittämätön __,,___
Ei-elimellinen unettomuus F51.0
• Unettomuushäiriö diagnosoidaan, jos unettomuus muodostaa oman
hoidollisen kokonaisuuden.
• Unettomuuden Käypä hoito suositus:
Unettomuushäiriön ehkäisy
• Unettomuushäiriön ehkäisyssä keskeistä on normaali hyvästä terveydestä huolehtiminen.
• Hyvää unta voidaan edistää yksilöön itseensä ja ympäristöön kohdistuvilla toimilla, joita
ovat
• terveydentilasta huolehtiminen ja sairauksien hoito
• elämäntavat
• ravitsemus ja liikunta
• nautintoaineiden kohtuukäyttö
• työn ja levon suhde
• säännölliset nukkumisajat
• rentoutuminen
• sosiaaliset suhteet
• harrastukset
• perheen ja ystävien kanssa vietetty aika
• elämän vaikeuksien kohtaaminen päivällä eikä vuoteessa
• työaikajärjestelyt epäsäännöllisiä työaikoja noudattavilla
• tarpeettoman unilääkityksen välttäminen.
Unettomuushäiriön mekanismeja
Editoimaton versio lähteestä Partonen T, Tuisku K, Nikolakaros G, Partinen M: Mistä
unettomuushäiriössä on kyse? Duodecim 2020;136:27-34
• 5. Unettomuushäiriö
• Jatkuva nukahtamisen ja/tai unessa
pysymisen vaikeus, koettu kärsimys
ja/tai päiväaikainen haitta oireista
• Haitalliset tulkinnat ja
selviytymisyritykset ylläpitävät oireilua.
• 7. Pitkäaikaiset muutokset
• Pitkittynyt kortikaalinen
ylivireys, uneen sekoittuu
valvetta.
• Unenkokemisen häiriö.
• Elinpiirin kaventuminen.
• 3. Nopeat stressivasteet
• Pelko, ahdistus, huolestuneisuus
• Aivojen valvejärjestelmän ja
autonomisen hermoston aktivaatio,
vireystason nousu
• Nukahtaminen ja unessa pysyminen
vaikeutuu
• 1. Altistavia piirteitä
• Tunnesäätelyn ja
stressinhallintakeinojen puutteet
• Taipumus huolestuneisuuteen ja
korkeaan vaatimustasoon
• Unirytmin häiriöt,
unenhäiriöalttius
Herkkyys
unen
häiriytymi
selle
Vasteet
stressiin
Unettomu
us-
oireiden
pitkittymi
nen
Pitkäaikai
nen unen
laadun ja
säätelyn
häiriö
4. Välittäviä mekanismeja:
• Oireiden aikaansaama stressi ja huoli
• Vuoteen ehdollistuminen valveeseen
6. Välittäviä mekanismeja:
Homeostaattisen unen säätelyn
heikentyminen ja unirytmin häiriytyminen,
pitkittyneet stressivasteet.
8. Välittäviä mekanismeja:
• Unen laadun puutokset heikentävät
tunnesäätelyä
• Kokemus itsestä huonona nukkujana lisää
huolestuneisuutta
• Väsyneenä alisuoriutuminen lisää stressiä
2. Laukaisevia tekijöitä
Stressi, muutokset, kipu ym.
Unettomuutta ylläpitäviä haitallisia
käyttäytymismalleja, esimerkkejä
• ”Yritän mennä tänään aikaisin nukkumaan, jotta saan edes vähän
unta”-> Yrittämällä ylivireys vain nousee ja vuode ehdollistuu
valvomiseen.
• ”Ennen tykkäsin käydä ystävien kanssa kävelyllä tai museoissa ja
kahvilla, mutta enää en jaksa, kun minun täytyy levätä päivällä, jotta
jaksaisin”-> Unipaine heikkenee, kun päivällä lepää ja viettää paljon
aikaa sängyssä
a. Havahtumisindeksi 4/h, unitehokkuus 95%, nukahtamisviive 14min
N1 5%, N2 53%, N3 23%, REM 19%
27.8.2023 27.8.2023 Lähdetieto masterille
b. Havahtumisindeksi 22/h, unitehokkuus 83%, nukahtamisviive 47min
N1 13%, N2 50%, N3 18%, REM 19%
Unen makrorakenne, unisyklit
a. hyvin nukkuva b. unettomuushäiriöstä kärsivä
Unettomuuden yleisyys
• Unettomuuson yleisin unihäiriö
• Tilapäinen unettomuus:30%-35% väestöstä
• Suomalaisista n. 12% krooninen unettomuushäiriö
• Perusterveydenhuollossanoin puolet potilaista kuvaa unettomuusoireita
• Uni-valvehäiriöt ovat vuorotyötä tekevillä yleisempiä kuin päivätyötä tekevillä
• Unettomuuson yleistä kroonisten sairauksien yhteydessä: Kipupotilaista 40%-
80%:lla ja syöpäpotilaista 25%-60%:lla on unettomuutta
• 40%:lla unettomuuspotilaistaon jokin muu mielenterveydenhäiriö tai alkoholin
tai lääkkeiden väärinkäyttöä
• Unettomuuson naisilla yleisempää kuin miehillä
• Unettomuuslisääntyy ikääntyessä
Sairauksia, joissa usein esiintyy
unettomuusoireita
• Psykiatriset häiriöt, päihdehäiriöt
• Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt
• Kiputilat
• Uniapnea, levottomat jalat oireyhtymä (RLS)
• Sydän- ja verenkiertoelimistönsairaudet
• Keuhkosairaudet
• Endokrinologiset sairaudet
• Parkinsonin tauti ym neurologiset sairaudet
• Muistisairaudet
• Maha-suolikanavan sairaudet
• Pahanlaatuiset kasvaimet
Unettomuushäiriö: Yleisimmät
erotusdiagnostiset ja samanaikaiset muut
unihäiriöt
• Uniapnea (BNSQ, STOPBANG-seula)
• Diagnoosi: PolAmb ja haittaavat oireet (vireys, muisti, SV ym)
• Unessa pysymisen vaikeus, unen rikkonaisuus varsinkin
loppuyöstä, joskus myös nukahtamisvaikeus
• Levottomat jalat oireyhtymä RLS (BNSQ, IRLS-seulat)
• Diagnoosi haastatellen, sekundaarisen RLS:n syyt lab ym.
• Nukahtamisvaikeus, lisäksi samanaikaiset yölliset raajaliikkeet
voi altistaa heräilylle alkuyöstä
• Viivästynyt unijakso (unipäiväkirja, MEQ-kysely)
• Diagnoosi haastatellen, unipäiväkirja ja aktigrafia tarv
• Nukahtamisvaikeus
27.8.2023 27.8.2023 Lähdetieto masterille
COMISA comorbid insomnia and obstructive
sleep apnea
• Uniapnealla ja unettomuudella on huomattava komorbiditeetti
• Jopa 39%-58%:lla uniapneaa sairastavista on unettomuutta.
Unettomista ainakin 30%:lla on AHI >5.
• Unettomien uniapneapotilaiden on vaikea sitoutua Cpap hoitoon ja
heidän kardiovaskulaarisairastavuutensa on suurempi kuin ei-
unettomien uniapneapotilaiden.
• Uniapneapotilaan samanaikaisen (komorbidin) unettomuuden
hoitaminen lääkkeettömin kognitiivisen käyttäytymisterapian
menetelmin (CBTi-menetelmät) parantaa uniapneapotilaan
yöunen laatua, CPAP-hoitoon sitoutumista ja päiväaikaista
toimintakykyä A.
Unihäiriöiden arviointi lääkärin vastaanotolla
• Huolellinen anamneesi: Unihäiriöanamneesi, elintavat, psykiatrinen
anamneesi, somaattinenanamneesi, lääkkeet, päihdeanamneesi ja
sukuanamneesi
• Kliininen tutkimus ja täydentävät lab. kokeet
• Unipäiväkirja: Tärkein vuorokausirytmin arvion työkalu. Antaa tietoa rytmin
lisäksi unen määrästä,sekä laadustaja uneen ja vireyteen vaikuttavista
tekijöistä.
• Hyödyllisiä lomakkeita:
• Pohjoismainen unikysely: BNSQ
• Uniapneaseula: STOPBANG
• ISI (insomnia severity index), DBAS, BDI, OASIS, AUDIT
• ESS Eppworth Sleepiness Scale
STOP-BANG seulakysely
(Snoring, Tiredness during daytime, Observed apnea, high blood Pressure, Body mass index, Age,
Neck circumference,Gender)
• Kuorsaatko äänekkäästi?
• Tunnetko itsesi usein väsyneeksi,
uupuneeksi tai uneliaaksi päivisin?
• Onko kukaan havainnut, että lopetat
hengittämisen nukkuessasi?
• Onko sinulla korkea verenpaine?
• BMI > 35 kg/m2
• Ikä > 50 v
• Kaulan ympärys > 40 cm
• Miessukupuoli
• Tulkinta:
< 3 negatiivinen
seulalöydös, ensisijaisesti
muu syy väsymykselle
> 5 pistettä, 95 %
todennäköisyys
obstruktiiviseen
uniapneaan
23
Unettomuuden arvio ja hoito
Lähteestä: Partinen M, Tuisku K, Raaska K, Puustinen J, Partonen T. Unettomuushäiriön nykyhoito
– unilääkkeitä vai lääkkeettä? Duodecim 2020;136:2361–70
KNF tutkimukset unihäiriöpotilailla
• KNF tutkimukset eivät kuulu rutiinisti unettomuuspotilaan tutkimuksiin.
• Yöpolygrafia (Polamb) epäiltäessä uniapneaa. HUOM, ei mittaa unta ts. EI ole
unipolygrafia! Voi pyytää mukaan raajakytkennät, jolloin yölliset periodiset raajaliikkeet
tulevat myös tutkittua
• Aktigrafia: Vuorokausirytmin häiriöissä (ei välttämätön, jos unipäiväkirja on selkeästi
täytetty)
• Unipolygrafia eli polysomnografia kotona tehtynä PSGamb
• kun unettomuuden syyksi epäillään muuta unihäiriötä
• epäillään vakavaa havaintovirhettä (unen kokemisen häiriötä)
• huono hoitovaste, työturvallisuusriskit
• antaa tarkkaa tietoa unen rakenteesta
• Kallis, harvoin perustasolla tarpeen
Äkillisen unettomuuden hoito
• Tilapäinen unettomuus kuuluu normaaliin elämään. Tärkeää tuki,
neuvonta ja lohdutus
• Jos unettomuus jatkuu, tulee kiinnittää huomiota unen huoltoon ja
unirytmiin
• Vaikeassa äkillisessä unettomuudessa tilapäinen unilääkitys voi tulla
kyseeseen. Mielellään ei yli 2 viikon hoitoa ja annoksen purku
asteittain. Kerrottava potilaalle mahdollisesta unettomuudesta
vieroitusoireena. Esim. Z-lääke tai pieni annos H1 salpaavaa
antidepressanttia.
Krooninen unettomuus
• Puolet unettomuudesta kärsivistä nukkuu normaalin pituisia unia.
Näillä potilailla kärsimystä tuottaa unen kokemisen häiriö ja
huonolaatuinen uni
• Puolet unettomuudesta kärsivistä nukkuu objektiivisesti lyhentyneitä
unia-> ennustaa pitkäkestoista taudinkulkua.
• Unettomuushäiriössä, jossa normaalipituinen uni koetaan
lyhentyneeksi, esiintyy useammin emotionaalista ja kognitiivista
ylivirittyneisyyttä ja aivokuoren yliaktiivisuutta-> ensisijaisesti
psykologinen hoito (KBT-i)
• Objektiivisesti lyhytuninen-> saattaa hyötyä lääkehoidosta
Pitkäaikaisen unettomuuden hoito
• Kognitiivis-behavioraaliset hoito-ohjelmat ovat tehokkaita pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa, ja
niiden tulokset näyttävät pysyviltä A.
• Helposti saatavilla esim. unettomuuden nettiterapiana. Ryhmämuotoisena kustannustehokasta (esim.
unettomuuden hoitoon koulutetun työterveyshoitajan uniryhmä). Myös itsehoito-ohjelmat (esim.
Mielenterveystalon unettomuuden itsehoito-ohjeet)
• KBT-i on unettomuuden ensisijaista hoitoa
• KBT-i kohdentuu haitallisiin ajatus- ja käyttäytymismalleihin, sekä unen ja valveen
säätelyjärjestelmään.
• bipolaari, psykoosi ja kohtauspotilailla unirajoite-menetelmällä on riskejä ja uniärsykkeiden hallinta
voi olla riskialtis vanhuksilla
Liikuntaharjoittelu (erityisesti kohtuukuormitteinen liikunta, kuten reipas kävely) lisää unen määrää ja
parantaa unen laatua erityisesti keski-ikäisillä unettomuudesta kärsivillä A.
• Hyväksyvän tietoisen läsnäolon (mindfulness) menetelmien vaikuttavuudesta unettomuudessa on
jonkin verran näyttöä
• Kirkasvalohoito saattaa auttaa pitkäaikaiseen unettomuuteen yli 50-vuotiailla
• Rentoutuksella on saavutettu hyviä tuloksia unettomuuden hoidossa
Unettomuuden KBT-i Unettomuuden Käypä
hoito suositus
Unettomuuden lääkehoito
• Lääkityksen hyödyistä on eniten näyttöä lähinnä tilapäisen ja
lyhytkestoisen unettomuuden hoidossa.
• Bzd pohjaiset ja Z-lääkkeet pidentävät, mutta myös keventävät unta
ja niihin liittyy muitakin merkittäviä haittoja
• Tilapäisen unettomuuden hoidossa unilääkettä tulisi tavallisesti
määrätä enintään 2 viikoksi, minkä jälkeen lääkkeen lopettaminen
tulisi tehdä asteittain muutaman päivän aikana vieroitusoireiden
välttämiseksi.
• Ikääntyneiden hoidossa tulisi välttää jatkuvaa unilääkitystä ja
annosten tulee joka tapauksessa olla huomattavasti pienempiä kuin
keski-ikäisillä.
• Tilapäisen unettomuuden hoidon pitkittynyt hoito unilääkkeellä on
yleinen pitkäaikaisen unettomuuden syy.
Bentsodiatsepiinit ja Z-lääkkeet tilapäiseen
käyttöön
• Tematsepaami 10mg-20mgx1, T1/2 5h-20h
• Oksatsepaami 7,5mg-15mg, T1/2 4h-24h
• Tsolpideemi, miehillä 10mg, naisilla, ikääntyneillä ja maksan
vajaatoiminnassa 5mg, T1/2 1,5h-3h
• Zopikloni 3,75mg-7,5mg , T1/2 3h-6h (huom, voi vaikuttaa ajokykyyn
vielä 12h lääkkeen ottamisen jälkeen)
• Z-lääkkeet voivat provosoida unissakävelyä!
Unettomuuden hoidossa käytettyjä lääkkeitä
• Melatoniini T1/2 40-60min lyhentää nukahtamisviivettä on hyvin siedetty.
Pitkävaikutteinen melatoniini parantaa unen laatua ja aamuvireyttä (>55v).
• Sedatiivisia depressiolääkkeitä voidaan käyttää pienillä annoksilla
unettomuuden hoidossa:
• Doksepiini 3-6mg on tehokas yli 3kk kestävän unettomuuden hoidossa
aikuisilla, vähentää heräilyä kesken unen ja lisää syvää unta. Yli 65-
vuotiaille pieni annos 1-3mg. Antikolinerg. haitat yli 10mg annoksilla.
Unettomuuden hoitoannos H1 res. Eniten näyttöä.
• Trimipramiini 12.5-25mg T ½ 15-40t
• Mirtatsapiini 3.75-7.5mg T ½ 20-40t ei RLS potilaalle!
• Tratsodoni 50-100mg T ½ 3-14t
• Agomelatiini 25-50mg T ½ 2t
Muita lääkehoitoja
• Antihistamiinit: Lyhytaikaisen unettomuuden(7pv) hoidossa doksylamiini12,5mg-
25mg, H1 ja M1 reseptoreiden salppaus. Hydroksitsiini 25mg-50mgx1 etenkin
allergisen oireilun aiheuttamassaunettomuudessa. Huom, antikolinergiset haitat,
QT-aika
• Psykoosilääkkeet: Puhtaan unettomuudenhoidossa harkittava tarkkaan hyödyt ja
haitat (mm. QT-aika, sedaatio, EP-oireet, painon nousu). Ketiapiini masentuneen
ja ahdistuneen potilaan unettomuudessaesim. 25mg-100mgx1. Olantsapin
2,5mg-5mgx1 vaikeassa unettomuudessa, antaa enemmän syvää unta.
Psykoosipotilaan unettomuudenhoito on erittäin tärkeää
• Muut lääkkeet: Gabapentinoidit etenkin kivusta, RLS tai PLMD kärsivillä. Vaikutus
jänniteherkkien kalsiumkanavien salpaus. Esim. Gabrion 300mg-900mgx1,
Pregabalin aloitus 25mg-75mgx1, optimointi vasteen mukaan. Huom, ei virallista
indikaatiota unettomuudenhoitoon. Eivät sovellu päihdeongelmaisille.
Heikentävät hieman hengitystä.
Unilääkkeiden käytön lopettaminen (bzd ja Z-
lääkkeet)
• Rajaa käyttö vain kahteen viikkoon ja lopeta asteittain.
• Jaksoittainen (intermittoiva) lääkitys siten, että lääkettä otetaan vain
joka toisena iltana tai enintään neljänä iltana viikossa. Jaksoittainen
käyttö vähentää fyysistä riippuvuutta,mutta ei välttämättä korjaa
psyykkistä riippuvuutta.
• Unilääkettä käyttävät eivät muista yöllä valveilla oloaan, kun taas
ilman lääkettä muistikuvat yöllisistä hereilläolojaksoista jäävät
helpommin mieleen, jolloin potilas kokee nukkuneensa huonosti ja
heränneensä toistuvasti.
• Pitkäaikainen unilääkitys on lopetettava yleensä niin, että annosta
pienennetään asteittain.
huom psyykenlääkkeiden unihäiriöitä
pahentavat vaikutukset
Unettomuus
• SSRI:t ja aktivoivat mielialalääkkeet usein pahentavat unettomuutta erityisesti
2 ensimmäisen viikon aikana.
• Depressiolääkkeillä myöhäisvaikutuksenaREM unen väheneminen, paitsi ei
bupropionilla, agomelatiinilla, tratsodonilla ja mirtatsapiinilla
Uniapnea
• BZD heikentää unenaikaista hengitystoimintaa, ja lisää päiväväsymystä
vähentämällä syvää unta. Sedatiiviset antipsykootit ja jotkut antiepileptit
nostavat painoa ja saattavat heikentää hengitystä.
RLS ja PLM
• SSRI, mirtatsapiini, mianseriini, neuroleptit aktivoi oireistoa
Bruksismi
• SSRI, neuroleptit, stimulantit voi aktivoida oireita
RBD (riski erityisesti Parkinson potilailla)
• SSRI, klomipramiini, mirtatsapiini voivat aktivoida oireita
NREM häiriöt (sekavuushavahtuminen, unissakävely)
• BZD-nukaht.lääkkeet voivat laukaista, erityisesti zolpideemi. Myös muut
lääkkeet, esim ketiapiini
Wilson ym 2005. Harris &Grunstein2009. Markkula ja
Lamusuo2017.
Lähteet
• Unettomuuden Käypä hoito suositus
• Uniapnean Käypä hoito suositus
• Kliininen neurofysiologia, Duodecim 2018
• Stubbs B, Vancampfort D, Veronese N ym. The prevalence and predictors of
obstructive sleep apnea in major depressive disorder, bipolar disorder and
schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord
2016;197:259-67
• Partinen M. et al Unettomuushäiriön nykyhoito- unilääkkeitä vai lääkkeettä
Duodecim 2020; 136:2361-70
• Partonen T. et al Mistä unettomuushäiriössä on kyse? Duodecim 2020;136:2470-
7
• Tuisku K. luento ”Unihäiriöt arviointi ja hoito” OYS fysiatria 23.3.2021
• Lindberg N. Uni mielenterveyden häiriöissä, Suomen Lääkärilehti
2004;59(34):3039-3044
Luennolla tulleita kysymyksiä ja vastauksia
1.Voidaanko mistään lääkkeestäsanoa sen olevan"unen laatua parantava", vai ovatko kaikki
lääkkeet vain "unikokemustaparantavia"?
• Tässä kysymyksessäon ehkä kyse enemmänkin sävyerosta. Ainakin pitkävaikutteinen melatoniini
yli 55-vuotiailla voi parantaa yöunen laatua. Myös pieni annos doksepiinia esim. 3mg-6mgx1lisää
syvää unta ja vähentää heräilyä ja näin ollen voinee olla perusteltua sanoa sen parantavan yöunen
laatua.
2. Onko tyroksiininja melatoniininyhteiskäyttökielletty?Mihinperustuisi?
• Ei ole kielletty. Melatoniinin kanssa tulee olla varovainen Marevan hoidon yhteydessä. Se saattaa
suurentaa INR arvoa.
3. Doxepiinin haitat tulevat vasta yli 10 mg annoksella.Sisältäkö tämä myös EKG-vaikutukset.Eli
jos aloittaapieniannoksisendoksepiinin,tulisiko ekg tarkastaa?
• Yleensä pieni annos doksepiinia ei edellytä EKG tutkimista. Toki jos potilaalla on jokin
sydänsairaus, niin ehkä kuitenkin parempi varmistaa. Doksepiinia voi ex tempore reseptillä
määrätä jopa vain 1mg annoksella ja annos 3mg-6mgx1on tavallisestikäytetty. Näin pienillä
annoksilla ei pitäisi tulla esim. antikolinergisiä haittoja, vaan vaikutus välittyy H1 salpauksella.
4. Välillänäkee, että amitriptyliini määrätty unettomuuden hoidoksi (ei kipuindikaatiota). Mitä ajatuksia täst
ä?
• Amitriptyliiniä ei ole tutkittu pelkän unettomuuden hoidossa. Sillä on pienilläkin annoksilla antikolinergisiä
haittoja. Jos potilaalla on esim. hankala migreeni ja unettomuus, on amitriptyliini kuitenkin varteenotettava
vaihtoehto, samoin kuin muutenkin kipupotilaan unettomuuden hoidossa.
5. Onko unipäiväkirjastajotain hyvää valmistapohjaa käytettäväksi?
• Hyvä unipäiväkirja löytyy mm. unettomuuden Käypä hoito- liitteenä (kohta diagnoosi)
6. Miksi doksylamiiniäsuositellaankäytettäväksivain viikonajan?
• Doksylamiinion tutkittu lyhytvaikutteisen unettomuuden hoitoon. Sillä on melko paljon antikolinergisiä
haittavaikutuksia.
7. SSRI lääkkeet haittavat unta, ainakin aluksi. Onko näin myös SNRI lääkkeilläja uudemmillaesim Brintellix,
Duloksetiini?
• Kyllä, sama koskee myös uudempia lääkkeitä
8. Bruksismi,mikäunilääke sopii ja mikä ei?
• Bruksaajan hampaiden suojaksi suositellaan bruksauskiskoa. Lisäksi hyvä arvioida, ettei jokin lääke pahenna/ ai
heuta bruksausta (kuten SSRI, stimulantit, neuroleptit). Lääkkeettömät keinot, lihasten rentoutukseen tähtääv
ät hoidot suositeltavia. Muuten unilääkkeitä voi käyttää, kuten muillakin potilailla. Joskus vaikeaan bruksaukse
en voi auttaa gabapentin. Lihasrelaksanttejakin voi kokeilla. Joskus ahdistusta lievittävä Anksilon pienellä anno
ksella voi auttaa bruksaukseen, mutta ei luonnollisesti ole unilääke.
9.
Onko oreksiiniantagonisteja Suomessa jo käytössä? Millaisessa tilanteessa niitä voisi käyttää unettomuuden hoito
on?
• Ei ole vielä toistaiseksi
10. Miten tulisi unissakävelyongelmaa hoitaa?
• Lääkkeetön hoito ensisijaisesti: Unenhuolto, univajeen välttäminen, unirytmin säännöllistäminen ja laukaisevien
tekijöiden välttäminen
• Tietoa ja ohjausta potilaalle ja läheiselle.
• Turvalliset, rauhalliset nukkumisolosuhteet ja varotoimet (erillään nukkuminen, ei herätetä kohtauksen aikana,
kulkuesteet, pehmusteet, ympäristönvaihdos jne)
• Ajastettu herättäminen 15min ennen tyypillistä kohtausaikaa, jatketaan ainakin 1kk ajan säännöllisesti (lapsilla
60% vaste)
• Rentoutus ja stressinhallinta, mm tietoisuustaitomenetelmät. Hypnoosi x1-2 noin puolella vaste.
• Samanaikaisen havahtumisille altistavan muun häiriön hoito (uniapnea, PLMD, unirytmin häiriö, ahdistushäiriöt)
11.
Onko melatoniinista apua/hyötyä nukahtamiseen yövuoron jälkeen? Mitä suositellaan, jos tarve lääkehoidolle?
• Melatoniinia en suosittelisi aamulla. Enkä oikeastaan muitakaan unilääkkeitä. Vuorotyössä unen huolto on erityisen
tärkeää. Jos on vaikeaa unettomuutta, voisi selvittää onko työnantajalla mahdollisuutta antaa säännöllinen
päivätyö. Jos on vuorotyö, niin mielellään säännöllisesti eteenpäin siirtyvä rytmi: Aamu-ilta-yö-vapaa. Vuorotyötä
tekevien unettomuuden hoidosta on julkaistu Työterveyslaitoksen toimesta hyviä ohjeita (Järnefelt ym. )
Näihin kysymyksiin saatiin vastaus luennon
aikana:
• Miten hyvin nykyiset älykellot osaavat arvioida eri univaiheiden, kuten REM unen määrää?
V: Epäsuorasti (miittavat sykettä, liikettä,lämpötilaaja hengitystä).EIvoida pitääabsoluuttisenatotuutena.
• Osa työntekijöistä kertoo aina nukkuvansa eism. klo 03-11 ja että tämä sopii heille. Ovat silti
väsymyksen vuoksi vo:lla eikä oikein muuta syytä löydy. Onko väliä, nukkuuko 8h esim. klo22-23 alkaen
vai aamuyöstä alkaen (vaikkakin säännöllisesti näin), miten perustella tätä?
V: Jos viivästynytunijaksopitäisi olla virkeä, eli mahdollinenunihäiriökuitenkin?Unipäiväkirjanpitäminen.
• Keski- ikäisillä naisilla näkyy unihäiriö, missä herätään valveilla klo 4 tai 5 ja tunnin päästä nukuttaa. Ei
nukahtamisvaikeudet. Ei koe stressiä. Doksepiini hieman auttaa. Mitä tehdä? Kun unenhuollon keinot
käytössä.
V: Anamneesi,unipäiväkirja,BNSQ-kysely, masennus?, painajaiset?
• Mistä levottomien jalkojen oireyhtymä johtuu (fysiologisesti/biologisesti) ja miten sitä parhaiden
hoidetaan?
V: dopamiinijärjestelmän toiminnan häiriö (ei tuho!).Rautavarastojenriittävyys?Dopamiinijärjestelmä tarvitsee rautaa
toimakseen optimaalisesti.Ferritiinintavoitetaso 75ug. Psyykenlääkkeiden aiheuttama?Folaatti, B12-vitamiinintaso?Raskaus,
laskimo insuffisienssi, nivelvaivat,neuropatia,turvotus voivat aiheuttaa.Lääkkeeton hoito:kohtalaista liikuntaa,hierontaa,
venyttelyä, kylmä/kuuma suihkuttelu, kipugeelit, gabapentinoidituntaparantamaan.
• Miten tulisi lähestyä esim ADHD ihmisen viivästynyttä unirytmiä? Voidaanko henkilöille ajatella nu
kahtamislääkepidempiaikaiseen käyttöön (olettaen että kaikki lääkkeettömät keinot on kokeiltu ja
että ADHD on hoitotasapainossa)
V: heräämisajan stabiloimisella. Heräämisaika tahdittaa vuorokausirytmiä. Aamusta kirkasvalo 30-
120 minuuttia. Liikuntaa ja mielekästä tekemistä päivään. Iltaisin rauhalliset rutiinit. Melatoniini (1 mg saattaa riittää) ill
alla. Nukkumaan kun unelias olo.
• Kuinka hitaasti pitkäaikainen , yli 10 vuotta kestänyt, säänn. Imovanen ja Opamoxin käytön lopetu
s tulisi suunnitella?
V: Potilaan kanssa neuvotellen. Annosta voidaan asteittain vähentää parin viikon välein. Mirtatsapiinimurunen
tarvittaessa tukena/apuna. Potilas tarvitsee tukea (työterveyshoitaja? KBTI-
menetelmät käyttöön viimeistään tässä vaiheessa!)
1 de 41

Recomendados

Kvartsialtistuminen por
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenTyöterveyslaitos
82 visualizações38 slides
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito por
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
124 visualizações28 slides
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... por
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
78 visualizações29 slides
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus por
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTyöterveyslaitos
4.5K visualizações39 slides
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä por
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässäManipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässäTyöterveyslaitos
975 visualizações19 slides
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy... por
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Työterveyslaitos
150 visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Uniapnea ja ajoterveys por
Uniapnea ja ajoterveys Uniapnea ja ajoterveys
Uniapnea ja ajoterveys Työterveyslaitos
3.2K visualizações34 slides
Heidi Anttila: Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen por
Heidi Anttila: Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen Heidi Anttila: Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen
Heidi Anttila: Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen THL
1.2K visualizações44 slides
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot por
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Työterveyslaitos
288 visualizações27 slides
Timo Partonen: Uni, nukkuminen ja unettomuus 27.4.2016 por
Timo Partonen: Uni, nukkuminen ja unettomuus 27.4.2016Timo Partonen: Uni, nukkuminen ja unettomuus 27.4.2016
Timo Partonen: Uni, nukkuminen ja unettomuus 27.4.2016THL
2.4K visualizações24 slides
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... por
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työterveyslaitos
120 visualizações10 slides
Mielenterveyden tuki työpaikalla por
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaTyöterveyslaitos
70 visualizações54 slides

Mais procurados(20)

Uniapnea ja ajoterveys por Työterveyslaitos
Uniapnea ja ajoterveys Uniapnea ja ajoterveys
Uniapnea ja ajoterveys
Työterveyslaitos3.2K visualizações
Heidi Anttila: Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen por THL
Heidi Anttila: Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen Heidi Anttila: Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen
Heidi Anttila: Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen
THL1.2K visualizações
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot por Työterveyslaitos
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Työterveyslaitos288 visualizações
Timo Partonen: Uni, nukkuminen ja unettomuus 27.4.2016 por THL
Timo Partonen: Uni, nukkuminen ja unettomuus 27.4.2016Timo Partonen: Uni, nukkuminen ja unettomuus 27.4.2016
Timo Partonen: Uni, nukkuminen ja unettomuus 27.4.2016
THL2.4K visualizações
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... por Työterveyslaitos
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työterveyslaitos120 visualizações
Mielenterveyden tuki työpaikalla por Työterveyslaitos
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos70 visualizações
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö por Työterveyslaitos
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos492 visualizações
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus por Työterveyslaitos
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Työterveyslaitos889 visualizações
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi por Työterveyslaitos
Työpaikan kemikaaliriskinarviointiTyöpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työterveyslaitos1.1K visualizações
Työhygieeninen selvitys por Työterveyslaitos
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
Työterveyslaitos493 visualizações
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä por Työterveyslaitos
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
Työterveyslaitos1.3K visualizações
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018 por THL
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
THL1.4K visualizações
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa por Työterveyslaitos
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työterveyslaitos337 visualizações
Päihteet työelämässä por Työterveyslaitos
Päihteet työelämässäPäihteet työelämässä
Päihteet työelämässä
Työterveyslaitos479 visualizações
Ammattitautien käsittelyohje 2020 por Työterveyslaitos
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Työterveyslaitos1.5K visualizações
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa por Työterveyslaitos
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossaVuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
Työterveyslaitos1.6K visualizações
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S... por Työterveyslaitos
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työterveyslaitos294 visualizações
Persoonallisuushäiriöt por Työterveyslaitos
PersoonallisuushäiriötPersoonallisuushäiriöt
Persoonallisuushäiriöt
Työterveyslaitos734 visualizações
Työote-hanke por Työterveyslaitos
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos392 visualizações
バグなんて見逃しちゃえ por ssuser0be501
バグなんて見逃しちゃえバグなんて見逃しちゃえ
バグなんて見逃しちゃえ
ssuser0be501139 visualizações

Similar a Unettomuuden diagnostiikka ja hoito

Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019 por
Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019
Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019THL
1.3K visualizações43 slides
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin por
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin Satakunnan sairaanhoitopiiri
2.6K visualizações33 slides
Te 1 luku_5_uni_lepo_kuormitus por
Te 1 luku_5_uni_lepo_kuormitusTe 1 luku_5_uni_lepo_kuormitus
Te 1 luku_5_uni_lepo_kuormituse-Oppi Oy
1K visualizações9 slides
15 askelta syvempään uneen - syvän unen biohakkerointi & optimointi por
15 askelta syvempään uneen - syvän unen biohakkerointi & optimointi15 askelta syvempään uneen - syvän unen biohakkerointi & optimointi
15 askelta syvempään uneen - syvän unen biohakkerointi & optimointiOlli Sovijärvi
2.6K visualizações38 slides
Stressiä – vai jotain ihan muuta? | Henri Tuomilehto por
Stressiä – vai jotain ihan muuta? | Henri TuomilehtoStressiä – vai jotain ihan muuta? | Henri Tuomilehto
Stressiä – vai jotain ihan muuta? | Henri TuomilehtoFirstbeat
1K visualizações12 slides
Mikkelihoitonytjatulevaisuudessa300909eikuv por
Mikkelihoitonytjatulevaisuudessa300909eikuvMikkelihoitonytjatulevaisuudessa300909eikuv
Mikkelihoitonytjatulevaisuudessa300909eikuvMuistiyhdistys
683 visualizações59 slides

Similar a Unettomuuden diagnostiikka ja hoito(20)

Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019 por THL
Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019
Markku Partinen:Unen huomioiminen. thl_5.4.2019
THL1.3K visualizações
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin por Satakunnan sairaanhoitopiiri
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin
Unihäiriö kätkeytyy monen nuoren mielenterveysongelmiin
Satakunnan sairaanhoitopiiri2.6K visualizações
Te 1 luku_5_uni_lepo_kuormitus por e-Oppi Oy
Te 1 luku_5_uni_lepo_kuormitusTe 1 luku_5_uni_lepo_kuormitus
Te 1 luku_5_uni_lepo_kuormitus
e-Oppi Oy 1K visualizações
15 askelta syvempään uneen - syvän unen biohakkerointi & optimointi por Olli Sovijärvi
15 askelta syvempään uneen - syvän unen biohakkerointi & optimointi15 askelta syvempään uneen - syvän unen biohakkerointi & optimointi
15 askelta syvempään uneen - syvän unen biohakkerointi & optimointi
Olli Sovijärvi2.6K visualizações
Stressiä – vai jotain ihan muuta? | Henri Tuomilehto por Firstbeat
Stressiä – vai jotain ihan muuta? | Henri TuomilehtoStressiä – vai jotain ihan muuta? | Henri Tuomilehto
Stressiä – vai jotain ihan muuta? | Henri Tuomilehto
Firstbeat1K visualizações
Mikkelihoitonytjatulevaisuudessa300909eikuv por Muistiyhdistys
Mikkelihoitonytjatulevaisuudessa300909eikuvMikkelihoitonytjatulevaisuudessa300909eikuv
Mikkelihoitonytjatulevaisuudessa300909eikuv
Muistiyhdistys683 visualizações
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ... por Socca_osaamiskeskus
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Socca_osaamiskeskus2.1K visualizações
Oman energian johtaminen por Timo Hyväri
Oman energian johtaminenOman energian johtaminen
Oman energian johtaminen
Timo Hyväri494 visualizações
Ylinen nukkumisergonomia por Ylinen
Ylinen nukkumisergonomiaYlinen nukkumisergonomia
Ylinen nukkumisergonomia
Ylinen876 visualizações
• Yhteiskunta - älä hukkaa kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien... por Aspa Foundation
•     Yhteiskunta - älä hukkaa kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien...•     Yhteiskunta - älä hukkaa kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien...
• Yhteiskunta - älä hukkaa kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien...
Aspa Foundation765 visualizações
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen por UKK-instituutti
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenYlikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
UKK-instituutti3.3K visualizações
20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min por Jaakko Klang
20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min
20151001_Väsymysriskin_hallinta_työssä_ja_liikenteessä_20min
Jaakko Klang105 visualizações
Akupunktio 2006 por eostman
Akupunktio 2006Akupunktio 2006
Akupunktio 2006
eostman1.4K visualizações
Nuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari Parkkari por UKK-instituutti
Nuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari ParkkariNuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari Parkkari
Nuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari Parkkari
UKK-instituutti205 visualizações
Muistioireiden tutkiminen ja muistisairauksien lääkehoito por Neuro NEO
Muistioireiden tutkiminen ja muistisairauksien lääkehoitoMuistioireiden tutkiminen ja muistisairauksien lääkehoito
Muistioireiden tutkiminen ja muistisairauksien lääkehoito
Neuro NEO2.8K visualizações
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo... por THL
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...
THL3K visualizações
Mbb psykologeille por Anneli Alatalo
Mbb psykologeilleMbb psykologeille
Mbb psykologeille
Anneli Alatalo660 visualizações

Mais de Työterveyslaitos

Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa por
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöterveyslaitos
6 visualizações31 slides
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto por
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoHyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoTyöterveyslaitos
13 visualizações43 slides
Työturvallisuuslain muutokset por
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
56 visualizações11 slides
Tekoäly ja asiantuntijatyö por
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTyöterveyslaitos
91 visualizações26 slides
Sotilasilmailulääketiede por
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeTyöterveyslaitos
60 visualizações19 slides
Työhön kytkeytyvä kuntoutus por
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöterveyslaitos
49 visualizações25 slides

Mais de Työterveyslaitos(20)

Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa por Työterveyslaitos
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos6 visualizações
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto por Työterveyslaitos
Hyvinvointialueet ja työterveyshuoltoHyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Hyvinvointialueet ja työterveyshuolto
Työterveyslaitos13 visualizações
Työturvallisuuslain muutokset por Työterveyslaitos
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos56 visualizações
Tekoäly ja asiantuntijatyö por Työterveyslaitos
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos91 visualizações
Sotilasilmailulääketiede por Työterveyslaitos
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos60 visualizações
Työhön kytkeytyvä kuntoutus por Työterveyslaitos
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos49 visualizações
Uniapnea ja työkyky por Työterveyslaitos
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos117 visualizações
Työhygienia työterveyshuollossa por Työterveyslaitos
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos83 visualizações
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla por Työterveyslaitos
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Työterveyslaitos118 visualizações
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle por Työterveyslaitos
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työterveyslaitos92 visualizações
Mielenterveys ja työ por Työterveyslaitos
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos172 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Työterveyslaitos654 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Työterveyslaitos653 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel... por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Työterveyslaitos214 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy... por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Työterveyslaitos216 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Työterveyslaitos1.3K visualizações
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet por Työterveyslaitos
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteetLentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet
Työterveyslaitos98 visualizações
Toiminnalliset vatsavaivat por Työterveyslaitos
Toiminnalliset vatsavaivatToiminnalliset vatsavaivat
Toiminnalliset vatsavaivat
Työterveyslaitos344 visualizações
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall... por Työterveyslaitos
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Työterveyslaitos165 visualizações
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall... por Työterveyslaitos
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Työterveyslaitos116 visualizações

Unettomuuden diagnostiikka ja hoito

 • 1. Unettomuuden diagnostiikka ja hoito Työterveyslaitoksen perjantailuento 25.8.2023 Vera Viitanen ayl HUS Unihäiriöpoliklinikka
 • 2. Luennon sisältö • Unen rakenne ja merkitys • Unen ja valveen säätely • Unettomuushäiriö • Diagnostiikka • Erotusdiagnostiikka • Hoito
 • 3. Unen rakenne ja merkitys • Uni on tarkan säätelyn alainen aivotoiminnan tila, jossa perusunieli NREM uni ja vilkeuni eli REM uni vuorottelevat. • Uni ja valvetila vuorottelevatmonen biokemiallisen tekijän säätelemänä • Nukumme kolmasosan elämästämme,suuri merkitys terveydelle • Unen tehtäviä: • Uni virkistääja palauttaa fyysisen ja psyykkisen rasituksen jälkeen,syvä uni poistaa unipainetta • Aivojen aineenvaihdunnan ylläpitäminen,energian varastointi,sekä haitallisten aineenvaihduntatuotteidenpoistaminen,aivojen puhdistuminen • Muisti ja oppiminen: Plastinen hermosolujen muovautuminen,hermoverkkojen turhien yhteyksienkarsiminen,informaation siirtyminen lyhytkestoisestamuististapitkäkestoiseenmuistiin • Immunologinen tasapaino • Unien näkemisellämm. tosielämän vaikeiden tilanteiden harjoittelu japsyykkisen terveyden ylläpito, tunnesäätely.
 • 4. Ikä ja uni • Iän myötä unessa tapahtuu paljon muutoksia. • Vastasyntyneen uni muuttuulähes täysin ensimmäisten parin kuukauden aikana ja tyypilliset NREM ja REM unen EEG-ilmiöt ilmaantuvat n. 2-3kk iässä. • Lapsuudessa unen tarve ja syvän unen osuus unen määrästä on suurempi, kuin aikuisilla. • Murrosiässä melatoniinin eritys viivästyy ja kyky kestää unipainetta kasvaa, mikä yhdessä behavioraalisten tekijöiden kanssa voi johtaa vuorokausirytmin viivästymiseen ja lähes krooniseen univajeeseen. • Vanhuksilla uni kevenee (syvän unen määrä alkaa laskea 50 ikävuoden jälkeen), muuttuu katkonaiseksi ja osa nukutustaajasta nukutaan päivällä.
 • 6. Unen vaiheet • Aikuisen unen tarve on yksilöllinen n. 7h-9h vuorokaudessa • Aikuisella normaalisti: • Torketta eli N1 unta alle 10% • Kevyttä N2 unta n. 45%-55% • Syvää N3 unta n. 15%-20% • REM unta 20%-25% • Syvää unta on eniten alkuyöstä (yhteys unipaineeseen) • REM uni painottuu loppuyöhön. • Yksi unisykli on n. 90min kestoltaan, yön aikana on 4-6 unisykliä
 • 7. Unen säätely • Homeostaattinen säätely (unipaine): Mitä pitempään valvoo, sitä syvempää on uni • Sirkadiaaninen säätely (keskuskello): Vaikutus unen määrään • -> on tärkeää olla hereillä riittävän pitkään, jotta saa laadukasta unta ja säännöllinen nukkumaanmeno ja heräämisaika, jotta saa riittävästi unta • Behavioraaliset tekijät voivat ylittää homeostaattisen ja sirkadiaanisen säätelyn: esim. vuorotyöt
 • 8. Cuesta M, et al. Basic Circadian Timing and Sleep-Wake Regulation. Pp 79-102, in book Chokroverty S, ed. Sleep Disorders Medicine Basic Science, Technical Considerations and Clinical Aspects. Springer, NY 2017 Unen fysiologia: homeostaattinen ja sirkadiaaninen säätely
 • 9. Elimistön kellojärjestelmä • Elimistön sisäinen keskuskello sijaitsee hypotalamuksen suprakiasmaattisessa tumakkeessa SCN, jonka tahdistinsoluilla on n. 24 tunnin rytmi. Tämä sirkadiaaninen kello osallistuu mm. kehon lämpötilan, kortisolierityksen, ruokahalun ja uni-valverytmin säätelyyn. • Useimmilla sisäinen kello käy vähän yli 24h rytmissä -> tarvitaan ulkoisia tahdistimia ”Zeitgebers”, jotta vrk rytmi säilyy. Näitä tahdistimia ovat mm. valo (tärkein), liikunta, sosiaalinen kanssakäyminen
 • 10. Mc Kenna JT. Neurobiology of REM Sleep, NREM Sleep Homeostasis, and Gamma Band Oscillations, in book Chokroverty S, ed. Sleep Disorders Medicine Basic Science, Technical Considerations and Clinical Aspects. Springer, NY 2017 Kiikkulautamalli –uni ja valvejärjestelmän vuorottelu
 • 11. Unihäiriöiden jaottelu 1. Diagnoosi luokitus: ICD-10(2011),ICD-10-CM(2015),ICSD-3 (AASM 2014),DSM-V (2013) 2. ”elimelliset” ja ”ei-elimelliset” ICD-10:ssäG ja F-ryhmä 3. Oirekuvanperusteella: unettomuushäiriöt, hypersomniat, unirytminhäiriöt, parasomniat, hengityshäiriöt, liikehäiriöt 4. Erikoisalan perusteella: Psykiatriset, neurologiset, keuhkosairauksien alalla hoidettavat hengityshäiriöt, KNK alan ylähengitystieobstruktiot,hammas- ja leukakir.alan sairaudet 27.8.2023 11
 • 12. Unihäiriöiden luokittelu ICD-10 • F45.8 Bruksismi G47.63 • F51.0 Ei elimellinen unettomuus • F51.1 Ei elimellinen hypersomnia • [F51.2 Ei-elimellinen uni- valverytmin häiriö] • F51.3 Unissakävely • F51.4 Unikauhukohtaus • F51.5 Painajaisunet 27.8.2023 27.8.2023 • G25.8 RLS/PLMD RLS G25.81, PLMD G47.61 • G47.0 Elimellinen unettomuus • G47.1 Elimellinen hypersomnia • G47.2 Elimellinen uni-valve- rytmin häiriö • G47.3 Uniapnea • G47.4 Narkolepsia • G47.51 Sekavuushavahtuminen • G47.52 RBD • G47.53 Unihalvaus • G47.8 Muu elimellinen unihäiriö • G47.9 Määrittämätön __,,___
 • 13. Ei-elimellinen unettomuus F51.0 • Unettomuushäiriö diagnosoidaan, jos unettomuus muodostaa oman hoidollisen kokonaisuuden. • Unettomuuden Käypä hoito suositus:
 • 14. Unettomuushäiriön ehkäisy • Unettomuushäiriön ehkäisyssä keskeistä on normaali hyvästä terveydestä huolehtiminen. • Hyvää unta voidaan edistää yksilöön itseensä ja ympäristöön kohdistuvilla toimilla, joita ovat • terveydentilasta huolehtiminen ja sairauksien hoito • elämäntavat • ravitsemus ja liikunta • nautintoaineiden kohtuukäyttö • työn ja levon suhde • säännölliset nukkumisajat • rentoutuminen • sosiaaliset suhteet • harrastukset • perheen ja ystävien kanssa vietetty aika • elämän vaikeuksien kohtaaminen päivällä eikä vuoteessa • työaikajärjestelyt epäsäännöllisiä työaikoja noudattavilla • tarpeettoman unilääkityksen välttäminen.
 • 15. Unettomuushäiriön mekanismeja Editoimaton versio lähteestä Partonen T, Tuisku K, Nikolakaros G, Partinen M: Mistä unettomuushäiriössä on kyse? Duodecim 2020;136:27-34 • 5. Unettomuushäiriö • Jatkuva nukahtamisen ja/tai unessa pysymisen vaikeus, koettu kärsimys ja/tai päiväaikainen haitta oireista • Haitalliset tulkinnat ja selviytymisyritykset ylläpitävät oireilua. • 7. Pitkäaikaiset muutokset • Pitkittynyt kortikaalinen ylivireys, uneen sekoittuu valvetta. • Unenkokemisen häiriö. • Elinpiirin kaventuminen. • 3. Nopeat stressivasteet • Pelko, ahdistus, huolestuneisuus • Aivojen valvejärjestelmän ja autonomisen hermoston aktivaatio, vireystason nousu • Nukahtaminen ja unessa pysyminen vaikeutuu • 1. Altistavia piirteitä • Tunnesäätelyn ja stressinhallintakeinojen puutteet • Taipumus huolestuneisuuteen ja korkeaan vaatimustasoon • Unirytmin häiriöt, unenhäiriöalttius Herkkyys unen häiriytymi selle Vasteet stressiin Unettomu us- oireiden pitkittymi nen Pitkäaikai nen unen laadun ja säätelyn häiriö 4. Välittäviä mekanismeja: • Oireiden aikaansaama stressi ja huoli • Vuoteen ehdollistuminen valveeseen 6. Välittäviä mekanismeja: Homeostaattisen unen säätelyn heikentyminen ja unirytmin häiriytyminen, pitkittyneet stressivasteet. 8. Välittäviä mekanismeja: • Unen laadun puutokset heikentävät tunnesäätelyä • Kokemus itsestä huonona nukkujana lisää huolestuneisuutta • Väsyneenä alisuoriutuminen lisää stressiä 2. Laukaisevia tekijöitä Stressi, muutokset, kipu ym.
 • 16. Unettomuutta ylläpitäviä haitallisia käyttäytymismalleja, esimerkkejä • ”Yritän mennä tänään aikaisin nukkumaan, jotta saan edes vähän unta”-> Yrittämällä ylivireys vain nousee ja vuode ehdollistuu valvomiseen. • ”Ennen tykkäsin käydä ystävien kanssa kävelyllä tai museoissa ja kahvilla, mutta enää en jaksa, kun minun täytyy levätä päivällä, jotta jaksaisin”-> Unipaine heikkenee, kun päivällä lepää ja viettää paljon aikaa sängyssä
 • 17. a. Havahtumisindeksi 4/h, unitehokkuus 95%, nukahtamisviive 14min N1 5%, N2 53%, N3 23%, REM 19% 27.8.2023 27.8.2023 Lähdetieto masterille b. Havahtumisindeksi 22/h, unitehokkuus 83%, nukahtamisviive 47min N1 13%, N2 50%, N3 18%, REM 19% Unen makrorakenne, unisyklit a. hyvin nukkuva b. unettomuushäiriöstä kärsivä
 • 18. Unettomuuden yleisyys • Unettomuuson yleisin unihäiriö • Tilapäinen unettomuus:30%-35% väestöstä • Suomalaisista n. 12% krooninen unettomuushäiriö • Perusterveydenhuollossanoin puolet potilaista kuvaa unettomuusoireita • Uni-valvehäiriöt ovat vuorotyötä tekevillä yleisempiä kuin päivätyötä tekevillä • Unettomuuson yleistä kroonisten sairauksien yhteydessä: Kipupotilaista 40%- 80%:lla ja syöpäpotilaista 25%-60%:lla on unettomuutta • 40%:lla unettomuuspotilaistaon jokin muu mielenterveydenhäiriö tai alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttöä • Unettomuuson naisilla yleisempää kuin miehillä • Unettomuuslisääntyy ikääntyessä
 • 19. Sairauksia, joissa usein esiintyy unettomuusoireita • Psykiatriset häiriöt, päihdehäiriöt • Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt • Kiputilat • Uniapnea, levottomat jalat oireyhtymä (RLS) • Sydän- ja verenkiertoelimistönsairaudet • Keuhkosairaudet • Endokrinologiset sairaudet • Parkinsonin tauti ym neurologiset sairaudet • Muistisairaudet • Maha-suolikanavan sairaudet • Pahanlaatuiset kasvaimet
 • 20. Unettomuushäiriö: Yleisimmät erotusdiagnostiset ja samanaikaiset muut unihäiriöt • Uniapnea (BNSQ, STOPBANG-seula) • Diagnoosi: PolAmb ja haittaavat oireet (vireys, muisti, SV ym) • Unessa pysymisen vaikeus, unen rikkonaisuus varsinkin loppuyöstä, joskus myös nukahtamisvaikeus • Levottomat jalat oireyhtymä RLS (BNSQ, IRLS-seulat) • Diagnoosi haastatellen, sekundaarisen RLS:n syyt lab ym. • Nukahtamisvaikeus, lisäksi samanaikaiset yölliset raajaliikkeet voi altistaa heräilylle alkuyöstä • Viivästynyt unijakso (unipäiväkirja, MEQ-kysely) • Diagnoosi haastatellen, unipäiväkirja ja aktigrafia tarv • Nukahtamisvaikeus 27.8.2023 27.8.2023 Lähdetieto masterille
 • 21. COMISA comorbid insomnia and obstructive sleep apnea • Uniapnealla ja unettomuudella on huomattava komorbiditeetti • Jopa 39%-58%:lla uniapneaa sairastavista on unettomuutta. Unettomista ainakin 30%:lla on AHI >5. • Unettomien uniapneapotilaiden on vaikea sitoutua Cpap hoitoon ja heidän kardiovaskulaarisairastavuutensa on suurempi kuin ei- unettomien uniapneapotilaiden. • Uniapneapotilaan samanaikaisen (komorbidin) unettomuuden hoitaminen lääkkeettömin kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmin (CBTi-menetelmät) parantaa uniapneapotilaan yöunen laatua, CPAP-hoitoon sitoutumista ja päiväaikaista toimintakykyä A.
 • 22. Unihäiriöiden arviointi lääkärin vastaanotolla • Huolellinen anamneesi: Unihäiriöanamneesi, elintavat, psykiatrinen anamneesi, somaattinenanamneesi, lääkkeet, päihdeanamneesi ja sukuanamneesi • Kliininen tutkimus ja täydentävät lab. kokeet • Unipäiväkirja: Tärkein vuorokausirytmin arvion työkalu. Antaa tietoa rytmin lisäksi unen määrästä,sekä laadustaja uneen ja vireyteen vaikuttavista tekijöistä. • Hyödyllisiä lomakkeita: • Pohjoismainen unikysely: BNSQ • Uniapneaseula: STOPBANG • ISI (insomnia severity index), DBAS, BDI, OASIS, AUDIT • ESS Eppworth Sleepiness Scale
 • 23. STOP-BANG seulakysely (Snoring, Tiredness during daytime, Observed apnea, high blood Pressure, Body mass index, Age, Neck circumference,Gender) • Kuorsaatko äänekkäästi? • Tunnetko itsesi usein väsyneeksi, uupuneeksi tai uneliaaksi päivisin? • Onko kukaan havainnut, että lopetat hengittämisen nukkuessasi? • Onko sinulla korkea verenpaine? • BMI > 35 kg/m2 • Ikä > 50 v • Kaulan ympärys > 40 cm • Miessukupuoli • Tulkinta: < 3 negatiivinen seulalöydös, ensisijaisesti muu syy väsymykselle > 5 pistettä, 95 % todennäköisyys obstruktiiviseen uniapneaan 23
 • 24. Unettomuuden arvio ja hoito Lähteestä: Partinen M, Tuisku K, Raaska K, Puustinen J, Partonen T. Unettomuushäiriön nykyhoito – unilääkkeitä vai lääkkeettä? Duodecim 2020;136:2361–70
 • 25. KNF tutkimukset unihäiriöpotilailla • KNF tutkimukset eivät kuulu rutiinisti unettomuuspotilaan tutkimuksiin. • Yöpolygrafia (Polamb) epäiltäessä uniapneaa. HUOM, ei mittaa unta ts. EI ole unipolygrafia! Voi pyytää mukaan raajakytkennät, jolloin yölliset periodiset raajaliikkeet tulevat myös tutkittua • Aktigrafia: Vuorokausirytmin häiriöissä (ei välttämätön, jos unipäiväkirja on selkeästi täytetty) • Unipolygrafia eli polysomnografia kotona tehtynä PSGamb • kun unettomuuden syyksi epäillään muuta unihäiriötä • epäillään vakavaa havaintovirhettä (unen kokemisen häiriötä) • huono hoitovaste, työturvallisuusriskit • antaa tarkkaa tietoa unen rakenteesta • Kallis, harvoin perustasolla tarpeen
 • 26. Äkillisen unettomuuden hoito • Tilapäinen unettomuus kuuluu normaaliin elämään. Tärkeää tuki, neuvonta ja lohdutus • Jos unettomuus jatkuu, tulee kiinnittää huomiota unen huoltoon ja unirytmiin • Vaikeassa äkillisessä unettomuudessa tilapäinen unilääkitys voi tulla kyseeseen. Mielellään ei yli 2 viikon hoitoa ja annoksen purku asteittain. Kerrottava potilaalle mahdollisesta unettomuudesta vieroitusoireena. Esim. Z-lääke tai pieni annos H1 salpaavaa antidepressanttia.
 • 27. Krooninen unettomuus • Puolet unettomuudesta kärsivistä nukkuu normaalin pituisia unia. Näillä potilailla kärsimystä tuottaa unen kokemisen häiriö ja huonolaatuinen uni • Puolet unettomuudesta kärsivistä nukkuu objektiivisesti lyhentyneitä unia-> ennustaa pitkäkestoista taudinkulkua. • Unettomuushäiriössä, jossa normaalipituinen uni koetaan lyhentyneeksi, esiintyy useammin emotionaalista ja kognitiivista ylivirittyneisyyttä ja aivokuoren yliaktiivisuutta-> ensisijaisesti psykologinen hoito (KBT-i) • Objektiivisesti lyhytuninen-> saattaa hyötyä lääkehoidosta
 • 28. Pitkäaikaisen unettomuuden hoito • Kognitiivis-behavioraaliset hoito-ohjelmat ovat tehokkaita pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa, ja niiden tulokset näyttävät pysyviltä A. • Helposti saatavilla esim. unettomuuden nettiterapiana. Ryhmämuotoisena kustannustehokasta (esim. unettomuuden hoitoon koulutetun työterveyshoitajan uniryhmä). Myös itsehoito-ohjelmat (esim. Mielenterveystalon unettomuuden itsehoito-ohjeet) • KBT-i on unettomuuden ensisijaista hoitoa • KBT-i kohdentuu haitallisiin ajatus- ja käyttäytymismalleihin, sekä unen ja valveen säätelyjärjestelmään. • bipolaari, psykoosi ja kohtauspotilailla unirajoite-menetelmällä on riskejä ja uniärsykkeiden hallinta voi olla riskialtis vanhuksilla Liikuntaharjoittelu (erityisesti kohtuukuormitteinen liikunta, kuten reipas kävely) lisää unen määrää ja parantaa unen laatua erityisesti keski-ikäisillä unettomuudesta kärsivillä A. • Hyväksyvän tietoisen läsnäolon (mindfulness) menetelmien vaikuttavuudesta unettomuudessa on jonkin verran näyttöä • Kirkasvalohoito saattaa auttaa pitkäaikaiseen unettomuuteen yli 50-vuotiailla • Rentoutuksella on saavutettu hyviä tuloksia unettomuuden hoidossa
 • 29. Unettomuuden KBT-i Unettomuuden Käypä hoito suositus
 • 30. Unettomuuden lääkehoito • Lääkityksen hyödyistä on eniten näyttöä lähinnä tilapäisen ja lyhytkestoisen unettomuuden hoidossa. • Bzd pohjaiset ja Z-lääkkeet pidentävät, mutta myös keventävät unta ja niihin liittyy muitakin merkittäviä haittoja • Tilapäisen unettomuuden hoidossa unilääkettä tulisi tavallisesti määrätä enintään 2 viikoksi, minkä jälkeen lääkkeen lopettaminen tulisi tehdä asteittain muutaman päivän aikana vieroitusoireiden välttämiseksi. • Ikääntyneiden hoidossa tulisi välttää jatkuvaa unilääkitystä ja annosten tulee joka tapauksessa olla huomattavasti pienempiä kuin keski-ikäisillä. • Tilapäisen unettomuuden hoidon pitkittynyt hoito unilääkkeellä on yleinen pitkäaikaisen unettomuuden syy.
 • 31. Bentsodiatsepiinit ja Z-lääkkeet tilapäiseen käyttöön • Tematsepaami 10mg-20mgx1, T1/2 5h-20h • Oksatsepaami 7,5mg-15mg, T1/2 4h-24h • Tsolpideemi, miehillä 10mg, naisilla, ikääntyneillä ja maksan vajaatoiminnassa 5mg, T1/2 1,5h-3h • Zopikloni 3,75mg-7,5mg , T1/2 3h-6h (huom, voi vaikuttaa ajokykyyn vielä 12h lääkkeen ottamisen jälkeen) • Z-lääkkeet voivat provosoida unissakävelyä!
 • 32. Unettomuuden hoidossa käytettyjä lääkkeitä • Melatoniini T1/2 40-60min lyhentää nukahtamisviivettä on hyvin siedetty. Pitkävaikutteinen melatoniini parantaa unen laatua ja aamuvireyttä (>55v). • Sedatiivisia depressiolääkkeitä voidaan käyttää pienillä annoksilla unettomuuden hoidossa: • Doksepiini 3-6mg on tehokas yli 3kk kestävän unettomuuden hoidossa aikuisilla, vähentää heräilyä kesken unen ja lisää syvää unta. Yli 65- vuotiaille pieni annos 1-3mg. Antikolinerg. haitat yli 10mg annoksilla. Unettomuuden hoitoannos H1 res. Eniten näyttöä. • Trimipramiini 12.5-25mg T ½ 15-40t • Mirtatsapiini 3.75-7.5mg T ½ 20-40t ei RLS potilaalle! • Tratsodoni 50-100mg T ½ 3-14t • Agomelatiini 25-50mg T ½ 2t
 • 33. Muita lääkehoitoja • Antihistamiinit: Lyhytaikaisen unettomuuden(7pv) hoidossa doksylamiini12,5mg- 25mg, H1 ja M1 reseptoreiden salppaus. Hydroksitsiini 25mg-50mgx1 etenkin allergisen oireilun aiheuttamassaunettomuudessa. Huom, antikolinergiset haitat, QT-aika • Psykoosilääkkeet: Puhtaan unettomuudenhoidossa harkittava tarkkaan hyödyt ja haitat (mm. QT-aika, sedaatio, EP-oireet, painon nousu). Ketiapiini masentuneen ja ahdistuneen potilaan unettomuudessaesim. 25mg-100mgx1. Olantsapin 2,5mg-5mgx1 vaikeassa unettomuudessa, antaa enemmän syvää unta. Psykoosipotilaan unettomuudenhoito on erittäin tärkeää • Muut lääkkeet: Gabapentinoidit etenkin kivusta, RLS tai PLMD kärsivillä. Vaikutus jänniteherkkien kalsiumkanavien salpaus. Esim. Gabrion 300mg-900mgx1, Pregabalin aloitus 25mg-75mgx1, optimointi vasteen mukaan. Huom, ei virallista indikaatiota unettomuudenhoitoon. Eivät sovellu päihdeongelmaisille. Heikentävät hieman hengitystä.
 • 34. Unilääkkeiden käytön lopettaminen (bzd ja Z- lääkkeet) • Rajaa käyttö vain kahteen viikkoon ja lopeta asteittain. • Jaksoittainen (intermittoiva) lääkitys siten, että lääkettä otetaan vain joka toisena iltana tai enintään neljänä iltana viikossa. Jaksoittainen käyttö vähentää fyysistä riippuvuutta,mutta ei välttämättä korjaa psyykkistä riippuvuutta. • Unilääkettä käyttävät eivät muista yöllä valveilla oloaan, kun taas ilman lääkettä muistikuvat yöllisistä hereilläolojaksoista jäävät helpommin mieleen, jolloin potilas kokee nukkuneensa huonosti ja heränneensä toistuvasti. • Pitkäaikainen unilääkitys on lopetettava yleensä niin, että annosta pienennetään asteittain.
 • 35. huom psyykenlääkkeiden unihäiriöitä pahentavat vaikutukset Unettomuus • SSRI:t ja aktivoivat mielialalääkkeet usein pahentavat unettomuutta erityisesti 2 ensimmäisen viikon aikana. • Depressiolääkkeillä myöhäisvaikutuksenaREM unen väheneminen, paitsi ei bupropionilla, agomelatiinilla, tratsodonilla ja mirtatsapiinilla Uniapnea • BZD heikentää unenaikaista hengitystoimintaa, ja lisää päiväväsymystä vähentämällä syvää unta. Sedatiiviset antipsykootit ja jotkut antiepileptit nostavat painoa ja saattavat heikentää hengitystä. RLS ja PLM • SSRI, mirtatsapiini, mianseriini, neuroleptit aktivoi oireistoa Bruksismi • SSRI, neuroleptit, stimulantit voi aktivoida oireita RBD (riski erityisesti Parkinson potilailla) • SSRI, klomipramiini, mirtatsapiini voivat aktivoida oireita NREM häiriöt (sekavuushavahtuminen, unissakävely) • BZD-nukaht.lääkkeet voivat laukaista, erityisesti zolpideemi. Myös muut lääkkeet, esim ketiapiini Wilson ym 2005. Harris &Grunstein2009. Markkula ja Lamusuo2017.
 • 36. Lähteet • Unettomuuden Käypä hoito suositus • Uniapnean Käypä hoito suositus • Kliininen neurofysiologia, Duodecim 2018 • Stubbs B, Vancampfort D, Veronese N ym. The prevalence and predictors of obstructive sleep apnea in major depressive disorder, bipolar disorder and schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2016;197:259-67 • Partinen M. et al Unettomuushäiriön nykyhoito- unilääkkeitä vai lääkkeettä Duodecim 2020; 136:2361-70 • Partonen T. et al Mistä unettomuushäiriössä on kyse? Duodecim 2020;136:2470- 7 • Tuisku K. luento ”Unihäiriöt arviointi ja hoito” OYS fysiatria 23.3.2021 • Lindberg N. Uni mielenterveyden häiriöissä, Suomen Lääkärilehti 2004;59(34):3039-3044
 • 37. Luennolla tulleita kysymyksiä ja vastauksia 1.Voidaanko mistään lääkkeestäsanoa sen olevan"unen laatua parantava", vai ovatko kaikki lääkkeet vain "unikokemustaparantavia"? • Tässä kysymyksessäon ehkä kyse enemmänkin sävyerosta. Ainakin pitkävaikutteinen melatoniini yli 55-vuotiailla voi parantaa yöunen laatua. Myös pieni annos doksepiinia esim. 3mg-6mgx1lisää syvää unta ja vähentää heräilyä ja näin ollen voinee olla perusteltua sanoa sen parantavan yöunen laatua. 2. Onko tyroksiininja melatoniininyhteiskäyttökielletty?Mihinperustuisi? • Ei ole kielletty. Melatoniinin kanssa tulee olla varovainen Marevan hoidon yhteydessä. Se saattaa suurentaa INR arvoa. 3. Doxepiinin haitat tulevat vasta yli 10 mg annoksella.Sisältäkö tämä myös EKG-vaikutukset.Eli jos aloittaapieniannoksisendoksepiinin,tulisiko ekg tarkastaa? • Yleensä pieni annos doksepiinia ei edellytä EKG tutkimista. Toki jos potilaalla on jokin sydänsairaus, niin ehkä kuitenkin parempi varmistaa. Doksepiinia voi ex tempore reseptillä määrätä jopa vain 1mg annoksella ja annos 3mg-6mgx1on tavallisestikäytetty. Näin pienillä annoksilla ei pitäisi tulla esim. antikolinergisiä haittoja, vaan vaikutus välittyy H1 salpauksella.
 • 38. 4. Välillänäkee, että amitriptyliini määrätty unettomuuden hoidoksi (ei kipuindikaatiota). Mitä ajatuksia täst ä? • Amitriptyliiniä ei ole tutkittu pelkän unettomuuden hoidossa. Sillä on pienilläkin annoksilla antikolinergisiä haittoja. Jos potilaalla on esim. hankala migreeni ja unettomuus, on amitriptyliini kuitenkin varteenotettava vaihtoehto, samoin kuin muutenkin kipupotilaan unettomuuden hoidossa. 5. Onko unipäiväkirjastajotain hyvää valmistapohjaa käytettäväksi? • Hyvä unipäiväkirja löytyy mm. unettomuuden Käypä hoito- liitteenä (kohta diagnoosi) 6. Miksi doksylamiiniäsuositellaankäytettäväksivain viikonajan? • Doksylamiinion tutkittu lyhytvaikutteisen unettomuuden hoitoon. Sillä on melko paljon antikolinergisiä haittavaikutuksia. 7. SSRI lääkkeet haittavat unta, ainakin aluksi. Onko näin myös SNRI lääkkeilläja uudemmillaesim Brintellix, Duloksetiini? • Kyllä, sama koskee myös uudempia lääkkeitä 8. Bruksismi,mikäunilääke sopii ja mikä ei? • Bruksaajan hampaiden suojaksi suositellaan bruksauskiskoa. Lisäksi hyvä arvioida, ettei jokin lääke pahenna/ ai heuta bruksausta (kuten SSRI, stimulantit, neuroleptit). Lääkkeettömät keinot, lihasten rentoutukseen tähtääv ät hoidot suositeltavia. Muuten unilääkkeitä voi käyttää, kuten muillakin potilailla. Joskus vaikeaan bruksaukse en voi auttaa gabapentin. Lihasrelaksanttejakin voi kokeilla. Joskus ahdistusta lievittävä Anksilon pienellä anno ksella voi auttaa bruksaukseen, mutta ei luonnollisesti ole unilääke.
 • 39. 9. Onko oreksiiniantagonisteja Suomessa jo käytössä? Millaisessa tilanteessa niitä voisi käyttää unettomuuden hoito on? • Ei ole vielä toistaiseksi 10. Miten tulisi unissakävelyongelmaa hoitaa? • Lääkkeetön hoito ensisijaisesti: Unenhuolto, univajeen välttäminen, unirytmin säännöllistäminen ja laukaisevien tekijöiden välttäminen • Tietoa ja ohjausta potilaalle ja läheiselle. • Turvalliset, rauhalliset nukkumisolosuhteet ja varotoimet (erillään nukkuminen, ei herätetä kohtauksen aikana, kulkuesteet, pehmusteet, ympäristönvaihdos jne) • Ajastettu herättäminen 15min ennen tyypillistä kohtausaikaa, jatketaan ainakin 1kk ajan säännöllisesti (lapsilla 60% vaste) • Rentoutus ja stressinhallinta, mm tietoisuustaitomenetelmät. Hypnoosi x1-2 noin puolella vaste. • Samanaikaisen havahtumisille altistavan muun häiriön hoito (uniapnea, PLMD, unirytmin häiriö, ahdistushäiriöt) 11. Onko melatoniinista apua/hyötyä nukahtamiseen yövuoron jälkeen? Mitä suositellaan, jos tarve lääkehoidolle? • Melatoniinia en suosittelisi aamulla. Enkä oikeastaan muitakaan unilääkkeitä. Vuorotyössä unen huolto on erityisen tärkeää. Jos on vaikeaa unettomuutta, voisi selvittää onko työnantajalla mahdollisuutta antaa säännöllinen päivätyö. Jos on vuorotyö, niin mielellään säännöllisesti eteenpäin siirtyvä rytmi: Aamu-ilta-yö-vapaa. Vuorotyötä tekevien unettomuuden hoidosta on julkaistu Työterveyslaitoksen toimesta hyviä ohjeita (Järnefelt ym. )
 • 40. Näihin kysymyksiin saatiin vastaus luennon aikana: • Miten hyvin nykyiset älykellot osaavat arvioida eri univaiheiden, kuten REM unen määrää? V: Epäsuorasti (miittavat sykettä, liikettä,lämpötilaaja hengitystä).EIvoida pitääabsoluuttisenatotuutena. • Osa työntekijöistä kertoo aina nukkuvansa eism. klo 03-11 ja että tämä sopii heille. Ovat silti väsymyksen vuoksi vo:lla eikä oikein muuta syytä löydy. Onko väliä, nukkuuko 8h esim. klo22-23 alkaen vai aamuyöstä alkaen (vaikkakin säännöllisesti näin), miten perustella tätä? V: Jos viivästynytunijaksopitäisi olla virkeä, eli mahdollinenunihäiriökuitenkin?Unipäiväkirjanpitäminen. • Keski- ikäisillä naisilla näkyy unihäiriö, missä herätään valveilla klo 4 tai 5 ja tunnin päästä nukuttaa. Ei nukahtamisvaikeudet. Ei koe stressiä. Doksepiini hieman auttaa. Mitä tehdä? Kun unenhuollon keinot käytössä. V: Anamneesi,unipäiväkirja,BNSQ-kysely, masennus?, painajaiset? • Mistä levottomien jalkojen oireyhtymä johtuu (fysiologisesti/biologisesti) ja miten sitä parhaiden hoidetaan? V: dopamiinijärjestelmän toiminnan häiriö (ei tuho!).Rautavarastojenriittävyys?Dopamiinijärjestelmä tarvitsee rautaa toimakseen optimaalisesti.Ferritiinintavoitetaso 75ug. Psyykenlääkkeiden aiheuttama?Folaatti, B12-vitamiinintaso?Raskaus, laskimo insuffisienssi, nivelvaivat,neuropatia,turvotus voivat aiheuttaa.Lääkkeeton hoito:kohtalaista liikuntaa,hierontaa, venyttelyä, kylmä/kuuma suihkuttelu, kipugeelit, gabapentinoidituntaparantamaan.
 • 41. • Miten tulisi lähestyä esim ADHD ihmisen viivästynyttä unirytmiä? Voidaanko henkilöille ajatella nu kahtamislääkepidempiaikaiseen käyttöön (olettaen että kaikki lääkkeettömät keinot on kokeiltu ja että ADHD on hoitotasapainossa) V: heräämisajan stabiloimisella. Heräämisaika tahdittaa vuorokausirytmiä. Aamusta kirkasvalo 30- 120 minuuttia. Liikuntaa ja mielekästä tekemistä päivään. Iltaisin rauhalliset rutiinit. Melatoniini (1 mg saattaa riittää) ill alla. Nukkumaan kun unelias olo. • Kuinka hitaasti pitkäaikainen , yli 10 vuotta kestänyt, säänn. Imovanen ja Opamoxin käytön lopetu s tulisi suunnitella? V: Potilaan kanssa neuvotellen. Annosta voidaan asteittain vähentää parin viikon välein. Mirtatsapiinimurunen tarvittaessa tukena/apuna. Potilas tarvitsee tukea (työterveyshoitaja? KBTI- menetelmät käyttöön viimeistään tässä vaiheessa!)